Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00845 012733 17858123 na godz. na dobę w sumie
Organy ochrony prawnej. Tabele porównawcze - ebook/pdf
Organy ochrony prawnej. Tabele porównawcze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 274
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1251-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

TABELE PORÓWNAWCZE – nowa seria, która w sposób syntetyczny przedstawia najważniejsze informacje z danych dziedzin prawa, ujęte w formie wygodnej i praktycznej tabeli porównawczej.


Organy ochrony prawnej to opracowanie zawierające informacje o:

Jeżeli jesteś aplikantem adwokackim, radcowskim czy notarialnym i przygotowujesz się do kolokwium z zakresu organów ochrony prawnej jest to książka, dzięki której;

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TABELE PORÓWNAWCZE – nowa seria, która w sposób syntetyczny przedstawia najważ­ niejsze informacje z danych dziedzin prawa, ujęte w formie wygodnej i praktycznej tabeli porównawczej. Polecamy: Organy ochrony prawnej to opracowanie zawierające informacje o: sądownictwie powszechnym, Trybunale Stanu, Trybunale Konstytucyjnym oraz Sądzie Najwyższym, adwokatach, radcach prawnych, notariuszach i ich samorządach zawodo­ wych, organach kontroli (NIK), Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Rzecznikach. 9 9 9 9 9 Jeżeli jesteś aplikantem adwokackim, radcowskim czy notarialnym i przygotowujesz się do kolokwium z zakresu organów ochrony praw- nej jest to książka, dzięki której; 9 9 9 przyswoisz szybko wiedzę, sprawdzisz swoje wiadomości, nabierzesz umiejętności w poruszaniu się między poszczególnymi usta­ wami. Alicja Świczewska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwer­ sytetu Warszawskiego oraz Master 2 en droit français et européen des affaires na Faculté de Droit et des Sciences Sociales, Université de Poitiers. Aplikantka adwokacka, pracuje w Trybunale Konstytucyjnym oraz kancelarii adwokac­ kiej. Autorka z zakresu procedury cywilnej, a także prawa medycznego. Jest współautorką zbioru orzecznictwa z zakresu prawa cywilnego materialnego, wydawanego w serii „Zbiory Orzecznictwa Becka”. APLIKACJE PRAWNICZE TABELE PORÓWNAWCZE a k s w e z c i w Ś . A Alicja Świczewska Organy ochrony prawnej j e n w a r p y n o r h c o y n a g r O www.sklep.beck.pl http://www.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-1251-4 Cena 49 zł k c e B . H C . Wydawnictwo C.H. Beck TABELE PORÓWNAWCZE Organy ochrony prawnej W sprzedaży: M. Stepaniuk APLIKACJA ADWOKACKA, wyd. 2 Seria „Inne” M. Stepaniuk APLIKACJA RADCOWSKA, wyd. 2 Seria „Inne” M. Stepaniuk APLIKACJA NOTARIALNA, wyd. 3 Seria „Inne” K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJe PRAWNICze W PyTANIACh I ODPOWIeDzIACh, Tom 1, wyd. 4 Seria „Inne” K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJe PRAWNICze W PyTANIACh I ODPOWIeDzIACh, Tom 2, wyd. 4 Seria „Inne” K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJe PRAWNICze W PyTANIACh I ODPOWIeDzIACh, Tom 3, wyd. 4 Seria „Inne” www.sklep.beck.pl Alicja Świczewska Organy ochrony prawnej Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2010 Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.h. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-1251-4 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X I. Sądownictwo powszechne a prokuratura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. Podstawa prawna i cele działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. Członkowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. Samorząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  4. Nadzór/kierownictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  5. Wykonywanie zawodu, obowiązki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  6. Odpowiedzialność dyscyplinarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  7. Wytyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8. Organizacja instytucjonalna, administracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  9. Aplikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 10. Egzamin prokuratorski/sędziowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 11. Asesura/staż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 12. Odesłania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 13. Jednostki organizacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 14. Organy jednostek organizacyjnych – szczebel krajowy i inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 15. Organy jednostek organizacyjnych – kolegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 16. Inne organy ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 17. Organy samorządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 18. Kontrola realizacji ustalonych zadań i nadzór nad działalnością administracyjną . . . . . . . 7 19. Czynności – przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 20 . Relacje z innymi organami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 21. Akta, szczególne ograniczenia i obowiązki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 22. Szczególne zasady dotyczące praw pracowniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 23 . Referendarze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 24. Inne osoby zatrudnione w prokuraturze/sądzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 25. Odniesienia i delegacje ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 II. Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu a Sąd Najwyższy . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  1. Podstawa prawna, status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  2. Skład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  3. Odpowiedzialność dyscyplinarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. Wygaśnięcie mandatu, stan spoczynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . Organy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6. Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7. Pozostałe kwestie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Świczewska, Organy ochrony prawnej IX I 1 1 3 3 4 6 9 40 1 2 5 7 0 0 7 6 9 2 5 7 1 3 7 9 1 6 7 7 9 103 106 109 114 127 V Spis treści III. Adwokaci, radcowie prawni a notariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. Podstawa prawna, zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. Członkowie – wymagania, status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. Tryb przyjęcia członka, decyzja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. Przeszkody w byciu członkiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5. Odpowiedzialność dyscyplinarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6. Samorząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7. Kontrola, nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8. Wykonywanie zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9. Obowiązki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Aplikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Asesura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Odesłania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Struktury samorządowe adwokatów, radców prawnych i notariuszy . . . . . . . .  1. Adwokaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Zespół Adwokacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Izba Adwokacka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Adwokatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . Radcowie prawni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Okręgowa Izba Radców Prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Krajowa Izba Radców Prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . Notariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Izba Notarialna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . Krajowa Rada Notarialna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. Podstawa prawna, zadania i pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . Organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. Działanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. Finansowanie, współdziałanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5. Podmioty działające – zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6. Nawiązanie stosunku pracy, obowiązki radcy prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7. Odpowiedzialność dyscyplinarna radców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8. Zawieszenie, rozwiązanie stosunku pracy radcy prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9. Odesłania ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Najwyższa Izba Kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. Podstawa prawna, zadania, pozycja ustrojowa, przedmiot działania . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . Organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. Działanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. Wynik kontroli oraz tok instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5. Czynności po zakończeniu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6. Zawiadomienia, kompetencje szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7. Finansowanie, obowiązki innych podmiotów wobec NIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 . Podmioty NIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 128 128 132 135 139 151 154 159 167 169 177 178 179 179 179 180 183 188 188 190 193 193 195 197 197 198 200 202 203 205 207 210 212 213 213 216 219 225 226 228 228 229 VI A. Świczewska, Organy ochrony prawnej Spis treści VII. Rzecznicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. Podstawa prawna, zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. Status, powoływanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. Zakazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. Immunitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5. Odwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 . Kadencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7. Obowiązki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8. Podjęcie działań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9. Organy doradcze, współdziałanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Struktura organizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . Finansowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Odesłania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 236 238 240 241 242 243 244 245 252 255 256 258 A. Świczewska, Organy ochrony prawnej VII Wstęp Gdy przygotowywałam się do egzaminów podczas studiów, siłą rzeczy uczyłam się każdego ko- deksu lub innej ustawy z osobna. Jednak nauka do konkursów na aplikację adwokacką oraz sądową szybko okazała się innym wyzwaniem. Ogromny materiał, który należało opanować, postanowiłam pogrupować i podzielić na zagadnienia. Pomysł rozwinęłam podczas aplikacji, ucząc się do corocznych kolokwiów. Zbiór, który mają Państwo przed sobą, zawiera tabele przedstawiające najważniejsze, w mojej oce- nie, organy ochrony prawnej. Opracowane zagadnienia dotyczą: ustroju sądów powszechnych oraz prokuratury; Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego; ustroju adwokatury, radców prawnych i notariatu; Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; Najwyższej Izby Kontroli, a tak- że rzeczników – Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Ubezpieczonych, Rzecznika Praw Pacjenta oraz rzeczników konsumentów. Dodatkowy podział na szczegółowe hasła ułatwia szybkie znalezienie konkretnych regulacji. Po każdym zdaniu umieszczonym w tabeli podana jest podstawa prawna, a stosowane skróty oraz oznaczenia matematyczne mają pomóc w sprawnym zapamiętaniu treści przepisów. Mam nadzieję, że seria „Tabele Aplikanta” okaże się szczególnie przydatna dla młodych prawni- ków: studentów i absolwentów, którzy planują zdawać na aplikacje; aplikantów oraz praktyków. Chciałabym podziękować Pracownikom Wydawnictwa C.H. Beck, jak również adwokatom: Jakubo- wi Jacynie i Andrzejowi Michałowskiemu za życzliwość oraz cenne uwagi. Warszawa, grudzień 2009 r. Alicja Świczewska A. Świczewska, Organy ochrony prawnej IX Wykaz skrótów 1. Akty prawa krajowego KC � � � � � � � � � � � � � � ustawa z 23�4�1964 r� – Kodeks cywilny (Dz�U� Nr 16, poz� 93 ze zm�) KK � � � � � � � � � � � � � � ustawa z 6�6�1997 r� – Kodeks karny (Dz�U� Nr 88, poz� 553 ze zm�) KKW � � � � � � � � � � � � ustawa z 6�6�1997 r� – Kodeks karny wykonawczy (Dz�U� Nr 90, poz� 557 ze zm�) Konstytucja RP � � � Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2�4�1997 r� (Dz�U� Nr 78, poz� 483 ze zm�) KP � � � � � � � � � � � � � � ustawa z 26�6�1974 r� – Kodeks pracy (t�j� Dz�U� z 1998 r� Nr 21, poz� 94 ze zm�) KPA � � � � � � � � � � � � � ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. KPC � � � � � � � � � � � � � ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z 2000 r� Nr 98, poz� 1071 ze zm�) KPK � � � � � � � � � � � � � ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 KSSPU� � � � � � � � � � � ustawa z 23.1.2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. KWU � � � � � � � � � � � � ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, NadzUbU � � � � � � � � ustawa z 22�5�2003 r� o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzecz- NIKU� � � � � � � � � � � � ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, niku Ubezpieczonych (Dz.U. Nr 124, poz. 1153 ze zm.) NotU � � � � � � � � � � � � ustawa z 14�2�1991 r� – Prawo o notariacie (t�j� Dz�U� z 2008 r� Nr 189, poz� 1158 ze zm�) ze zm�) Nr 26, poz� 157 ze zm�) poz� 1361 ze zm�) poz� 1701 ze zm�) ze zm�) poz� 331 ze zm�) poz� 1417 ze zm�) poz� 1188 ze zm�) OchrKonkU � � � � � � ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, PGSPU � � � � � � � � � � ustawa z 8.7.2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 169, PrAdwU � � � � � � � � � ustawa z 26�5�1982 r� – Prawo o adwokaturze (t�j� Dz�U� z 2009 r� Nr 146, ProkU � � � � � � � � � � � ustawa z 20�6�1985 r� o prokuraturze (t�j� Dz�U� z 2008 r� Nr 7, poz� 39 ze zm�) PrPacjU � � � � � � � � � � ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r� Nr 52, poz� 417 ze zm�) RadcPrU � � � � � � � � � ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 RegSądR � � � � � � � � � ze zm�) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin wewnętrz- nego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38 poz. 249 ze zm.) RPDU � � � � � � � � � � � ustawa z 6�1�2000 r� o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz�U� Nr 6, poz� 69 ze zm�) RPOU � � � � � � � � � � � ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, SNU� � � � � � � � � � � � � ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) USP � � � � � � � � � � � � � ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz� 147 ze zm�) poz� 1070 ze zm�) A. Świczewska, Organy ochrony prawnej XI Wykaz skrótów TKU. . . . . . . . . . . . . ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 TSU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.) ze zm.) Izba Notarialna Instytut Pamięci Narodowej Izba Adwokacka 2. Organy, instytucje ABW . . . . . . . . . . . . Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego AW. . . . . . . . . . . . . . Agencja Wojskowa CBA . . . . . . . . . . . . . Centralne Biuro Antykorupcyjne IN. . . . . . . . . . . . . . . IPN . . . . . . . . . . . . . IA . . . . . . . . . . . . . . . KIRP . . . . . . . . . . . . Krajowa Izba Radców Prawnych KOK. . . . . . . . . . . . . Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej KRK. . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Karny KRN. . . . . . . . . . . . . Krajowa Rada Notarialna KRRP. . . . . . . . . . . . Krajowa Rada Radców Prawnych KRS . . . . . . . . . . . . . Krajowa Rada Sądownictwa KSSP . . . . . . . . . . . . Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury KZA. . . . . . . . . . . . . Krajowy Zjazd Adwokatury KZRP. . . . . . . . . . . . Krajowy Zjazd Radców Prawnych MON . . . . . . . . . . . . Minister Obrony Narodowej MS . . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwości NBP . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski NIK . . . . . . . . . . . . . Najwyższa Izba Kontroli NRA. . . . . . . . . . . . . Naczelna Rada Adwokacka NSA. . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny OIRP . . . . . . . . . . . . Okręgowa Izba Radców Prawnych ORA. . . . . . . . . . . . . Okręgowa Rada Adwokacka PA. . . . . . . . . . . . . . . prokuratura apelacyjna PAN. . . . . . . . . . . . . Polska Akademia Nauk PG . . . . . . . . . . . . . . Prokurator Generalny RM . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów RPD . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Dziecka RPO . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich RPP . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Pacjenta RU . . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Ubezpieczonych sąd apelacyjny SA. . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN . . . . . . . . . . . . . . sąd okręgowy SO . . . . . . . . . . . . . . Skarb Państwa SP. . . . . . . . . . . . . . . sąd rejonowy SR. . . . . . . . . . . . . . . sędzia sądu rejonowego SSR. . . . . . . . . . . . . . sędzia sądu okręgowego SSO . . . . . . . . . . . . . SSA . . . . . . . . . . . . . sędzia sądu apelacyjnego TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TS. . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Stanu UOKiK . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ZA . . . . . . . . . . . . . . Zespół Adwokacki ZUS . . . . . . . . . . . . . Zakład Ubezpieczeń Społecznych XII A. Świczewska, Organy ochrony prawnej Wykaz skrótów artykuł lex generali lex specialis następny/a/e na przykład numer rok orzeczenie ostatni/a/e strona komisja egzaminacyjna komisja odwoławcza 3. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . BIP . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Informacji Publicznej ds. . . . . . . . . . . . . . . do spraw Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw KE . . . . . . . . . . . . . . KO . . . . . . . . . . . . . . KR . . . . . . . . . . . . . . Komisja Rewizyjna LG . . . . . . . . . . . . . . LS. . . . . . . . . . . . . . . m.in.. . . . . . . . . . . . . między innymi m.st.. . . . . . . . . . . . . miasto stołeczne n. . . . . . . . . . . . . . . . np. . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . . . . . . r. . . . . . . . . . . . . . . . . orz.. . . . . . . . . . . . . . ost. . . . . . . . . . . . . . . pkt . . . . . . . . . . . . . . punkt post.. . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . pozycja PP. . . . . . . . . . . . . . . postępowanie przygotowawcze RP. . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska s.. . . . . . . . . . . . . . . . SN (7) . . . . . . . . . . . uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego SD . . . . . . . . . . . . . . TA . . . . . . . . . . . . . . t.j. . . . . . . . . . . . . . . . tzw. . . . . . . . . . . . . . uchw.. . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . ustęp wg . . . . . . . . . . . . . . według WSD . . . . . . . . . . . . Wyższy Sąd Dyscyplinarny WKR . . . . . . . . . . . . Wyższa Komisja Rewizyjna wyr. . . . . . . . . . . . . . wyrok w zw. . . . . . . . . . . . . w związku zd. . . . . . . . . . . . . . . ze zm. . . . . . . . . . . . zob. . . . . . . . . . . . . . zł . . . . . . . . . . . . . . . sąd dyscyplinarny tymczasowe aresztowanie tekst jednolity tak zwany zdanie ze zmianami zobacz złoty A. Świczewska, Organy ochrony prawnej XIII a r u t a r u k o r p a e n h c e z s w o p o w t c n w o d ą S . I i E N H C E Z S W O P O W T C I N W O D Ą S A R U T A R U K O R P w ó d ą s , j h c y n y c a r t s i i n m d a w ó d ą s o d m y c ą ż e l a n e i n e i s e r k a z w i c ś o w i l d e i w a r p s r a i m y w ą u w a r p s j − , j e n w a r p y n o r h c o u s e r k a z z a i n a d a z j ą u n o k y w − , N S z a r o h c y w o k s j o w . w a t s u e z d o r d w e n o z r e i w o p ) P R i j c u t y t s n o K 7 7 1 . t r a ( : e n h c e z s w o p y d ą S 3 . t s u 1 . t r a ( j e n w a r p y n o r h c o m e n a g r o t s e j a r u t a r u k o r P d a n a w u z c z a r o i c ś o n d ą z r o w a r p e ż e z r t s a r u t a r u k o r P . ) U k o r P 2 . t r a ( w t s p ę t s e z r p m e i n a g i c ś . ) U k o r P j - o p w ó d ą s u o r t s u o o w a r P – . r 1 0 0 2 . 7 . ) . m z e z 0 7 0 1 . z o p , 8 9 r N . . U z D ( h c y n h c e z s w 7 2 z a w a t s U . r 8 0 0 2 z . . U z D . j . t ( e z r u t a r u k o r p o . r 5 8 9 1 . 6 . 0 2 z a w a t s U ) . m z e z 9 3 . z o p , 7 r N 1. Podstawa prawna i cele działania - n e r e f e r e ż k a t j ą u n o k y w h c a d ą s w , e i w o i z d ę s j ą u n o k y w i c ś o w i l . i w o d ą s e z r a d n e r e f e r i s r a t s i i w o d ą s e z r a d d e i w a r p s u r a i m y w j e n w a r p y n o r h c o − − : u s e r k a z z a i n a d a Z ) P S U 2 i 1 § 2 . t r a ( i c ś o n s a ł w , o g e n z c e ł o p s u s e r e t n - l i - y z r p a i n a w o p ę t s o p e i n a w o r o z d a n b u l e i n e z d a w o r p e i n a w o w a r p s , h c y n r a k h c a w a r p s w o g e z c w a w o t o g , i w y c / h c y n r a k h c a w a r p s w w t z d ó w o p e i n a z c a t y w m a d ą s d e z r p o g e n z c i l b u p a l e i c y ż r a k s o i j c k n u f u i n a w o p ę t s o p w y c a r p u k n u s o t s e z ł a i z d u i , h c y n l i - o r h c o a g a m y w o g e t y d g , w y c h c a w a r p s w m y w o d ą s h c y n z c e ł o p s ń e z c e i p z e b u i w ó k s o i n w e i n a d a ł k s , h c y n i , i c ś o n d ą z r o w a r p a n , i l e t a w y b o w a r p b u l , - o s o t s o g e t i l o n d e j i o g e w o ł d w a r p o d h c y c ą a z r e i m z i j m e w a r p h c y n a i z d w e z r p w ó k d o r ś e i i n a w o m e d o p j - a r t s i n i m d a , i m y w o d ą s u n a w o p ę t s o p w a w a r p a i n a w h c y n n i w z a r o a i n e z c o r k y w o h c a w a r p s w , m y n y c j − − − h c y n n i z a r o u i n a w o t z s e r a m y w o s a z c m y t o ń e i w - o n a t s o p m e i n a n o k y w d a n u r o z d a n e i n a w o w a r p s − , i c ś o n i l o w u n e i w a b z o p o i j z y c e d e i s e r k a z w i m y w o k u a n i m a k t s o n d e j z a c a r p ł ó p s w i k y t a m e l b o r p h c y c ą z c y t o d ń a d a b a i n e z d a w o r p z a r o a i n a g e i b o p a z i a i n a z c l a w z j e j , i c ś o z c p ę t s e z r p − , h c a i n a w o p ę t s o p : a i n a d a Z , i l o r t n o k i i l ł a n a a z d e e c i a n w a r p a w a t s d o P . 1 M U I R E T Y R K E N L Ó G E Z C Z S M U I R E T Y R K E N L Ó G O a n w a r p a w a t s d o P e l e C A. Świczewska, Organy ochrony prawnej 1 I. Sądownictwo powszechne a prokuratura E N H C E Z S W O P O W T C I N W O D Ą S A R U T A R U K O R P M U I R E T Y R K E N L Ó G E Z C Z S - e t s y s w e i n a w o z i l a n a i e i n a z r a w t e z r p , e i n e z d a m o r g h c y n a w o r o z d a n b u l h c y n o z d a w o r p z h c y c ą z d o h c u ł a i z d u z z a r o ń a w o p ę t s o p y w a t s u e i w a t s d o p a n - o p , h c y w o b o s o h c y n a d h c y n z c y t a m r o f n i h c a m - a w o p ę t s o p h c y n n i b u l , j m y n y c a r t s i n i m d a , a i m y w o d ą s u i n a w o p ę t s o p w n e z c o r k y w o h c a w a r p s w , y w a t s u e i w a t s d o p a n h c y n o z d a w o r p h c a i n m y w i c ś a ł w z i l a n a w ó k i n y w i h c y n a d e i n a w y z a k e z r p , , m y w o d o r a n d a n o p m y t - a z i n a g r o w t s ń a p h c y n n i w b u l P R z e z r p a n a w o k fi y t a r b u l a w a t s u o t e u d w e z r p i j , m o n a g r o m y t w , m o n a g r o m y w o d o r a n y z d ę i m m o j c i l e ż e j , E U m o n a g r o z a r o a w o d o r a n y z d ę i m a w o m u , - e z r p h c y n b ę r d o z m y t z i l a n a w ó k i n y w a k i n y w m o j c a z i n a g r o i m o n a g r o i h c y n a d e i n a w y z a k e z r p i l e ż e j u i n e i m u z o r w , h c y n a d h c y t m e r o t a r t s i n i m d a ( ; w ó s i p t s e j h c y w o b o s o h c y n a d e i n o r h c o o y w a t s u w ó s i p e z r p j - o a r k o n l ó g o w h c y n a z r a w t e z r p y r u t a r u k o r p h c y n z c y t a m r o f n i i h c y n o z d a m o r g h c a m e t s y s h c y w i j z y c e d m e w a r p z h c y n d o g z e i n u d ą s o d e i n a ż r a k s a z h c i k a t m e w a r p z i c ś o n d o g z h c a w a r p s w m y w o d i - ą s u n a w o p ę t s o p w ł a i z d u , j h c y n y c a r t s i n m d a i - ń a p y n a g r o e n n i z e z r p j e n o z d a w o r p w t s p ę t s e z r p , a i n a g i c ś e i s e r k a z w i c ś o n l a ł a i z d e i n a w o n y d r o o k , i j z y c e d , e w o w t s , ) G P - o w t s ń a p , i m y w o w t s ń a p i m a n a g r o z e i n a ł a i z d ł ó p s w i m y n n i i i c ś o z c p ę t s e z r p u i n a g e i b o p a z w i m y n z c e ł o p s m a j c a z i n a g r o i i j m y n y c a z i n a g r o i m a k t s o n d e j i m y w , a w a r p m o i n e z s u r a n i j c a m r o f n I m u r t n e C o g e w o a r K m e f e z S z j a c a r p ł ó p s w i j c a z i l a e r o d m y n d ę b z e i n e i s e r k a z w h c y n l a n i m y r K h c y n a w o m e d o p h c a i j n a ł a i z d w ł a i z d u i a c a r p ł ó p s w - o r a n d a n o p b u l e w o d o r a n y z d ę i m e j c a z i n a g r o z e z r p , h c y n w y t a m r o n w ó t k a w ó t k e o r p e i n a w o i n i p o j h c y n o l ś e r k o i c ś o n n y z c h c y n n i e i n a w o m e d o p j , e w o d o r a n y z d ę i m y ł o p s e z z a r o e w o d , h c y w o w a t s u ń a d a z o g e j ) U k o r P 1 . t s u 3 . t r a ( . h c a w a t s u w − − − − − − − − − M U I R E T Y R K E N L Ó G O 2 A. Świczewska, Organy ochrony prawnej 2. Członkowie E N H C E Z S W O P O W T C I N W O D Ą S A R U T A R U K O R P M U I R E T Y R K E N L Ó G E Z C Z S o b l a o g e n l a i r o t y r e t u d ą z r o m a s u n a g r o a ł a w h c u i l e ż e J , m e w a r p z e n d o g z e i , ł a d y w e j y r ó t k , u n a g r o o d ę i s a c a r w z r o t a r u k o r p n ą s y d o w e o w e i j n e z d ą z r o p z o r u k d a p y w w h c i o k e s o i j n w e u r e i k o b l a e i n e l y h c u b u l ę n a i m z h c i o , u r o z d a n u n a g r o o g e w i c ś a ł w o d e i n e l y h c u r o t a r u k o r p o g e n l a i r o t y r e t u d ą z r o m a s u n a g r o y ł a w h c u o d i c ś o n ż a w e i n j e j e i n e z d r e i w t s o ć i p ą t s y w e ż k a t e ż o m . ) U k o r P 5 . t r a ( o g e n y c a r t s i j i n m d a u d ą s i e w o k n o z C ł M U I R E T Y R K E N L Ó G O . 2 A. Świczewska, Organy ochrony prawnej 2 . d z 3 . t r a ( i k s w o i z d ę s d ą z r o m a s ą z r o w t e i w o i z d ę S . ) P S U a n i n a w y ł o w o p ą s h c y n h c e z s w o p w ó d ą s e i w o i z d ę S ) P S U 2 § : a k s i w o n a t s , , R S S O S S − − . 5 5 A S S . t r a −( - u k o r p h c y n y c a z i j n a g r o k e t s o n d e j h c y w o k s j o w i h c y n h c e z s w o p , y r u t a r ) a ) b , y r u t a r u k o r p m e n a g r o m y n l e z c a n t s e j : y z r o t a r u k o r p u m i l g e l d o p • • : ą i w o n a t s ę r u t a r u k o r P : G P − i n d o r b Z a i n a g i c Ś i j s i m o K – N P I y z r o t a r u k o r p ) c . u m e i k s l o P i w o d o r a N o k w i c e z r p ) U k o r P 1 . t r a ( . ) P S U 6 6 . t r a ( P R a t n e d y z e r P c e b o w e i n a w o b u l Ś c e b o w e i n a w o b u l ś a n e i n a ł o w o p o t t s e j a d a ł k s r o t a r u k o r p u i n a ł o w o p y z r P y d g e l a , o g e n l a r e n e G a r o t a r u k o r P - a w o b u l ś a m e i n o t , e i k s r o t a r u k o r p o k s i w o n a t s e n e l o k j . ) U k o r P 4 . t s u 5 4 . t r a ( a i n - l o w z b u l a r o t a r u k o r p a k s i w o n a t s a i n e z r o w t u e i z a r W : a k s i w o n a t s o g e t ę i s a i n e i n u k s i w o n a t s m y n l o w o a z c z s e i w b o e i n z c o ł w z e i n G P − , ” i k s l o P r o t i n o M „ P R . z r U . z D w m i k s r o t a r u k o r p a r o t a r u k o r p o g e w o b ż u ł s a i n e i s e i n e z r p e z d o r d w j e u p ę t s a n a k s i w o n a t s o g e t e i n e z d a s b o e ż a b y h c − . y r u t a r u k o r p j e n d ę z r o n w ó r ) U k o r P 1 . t s u b 4 1 . t r a ( - e z c z s o p e i k s w o i z d ę s a k s i w o n a t s e w o n a l e i z d y z r p e n l a n o j c a r e i z d ę l g z w a n c ą a m j , m o d ą s m y n l ó g , w ó d ą s b e z r t o p i r d a k e i n a t s y z r o k y w : S M − - j y c a z i n a g r o k e t s o n d e j h c y n h c e z s w o p i m a r o t a r u k o r P , j h c y n y c a l e p a r u t a r u k o r p y z r o t a r u k o r p , j e n l a r e n e G y r u t a r u k o r P y z r o t a r u k o r p − − : ą s y r u t a r u k o r p h c y n e i n l ó g O e i w o k n o ł z C 3 I. Sądownictwo powszechne a prokuratura - o n a t s e i n e z d a s b o i l e ż e j , ę i s a z c z s e i w b o e i n : k e t ą y W j o g e w o b ż u ł s a i n e i s e i n e z r p e z d o r d w e u p ę t s a n a k s i w j . u d ą s o g e n d ę z r o n w ó r o g e i z d ę s ) P S U 1 § 6 5 . t r a ( s e z e r p o g e i k s w o i z d ę s a k s i w o n a t s a i n e i n l o w z - a z , e n o i n l o w z o ł a t s o z o k s i w o n a t s m y r ó t k w e i z a r W , u d ą s i s o n z o k s i w o n a t s e i n d ę l g z w , u d ą s o g e n n i o b l a o g e n a d o d o k s i w o n a t s a l e i z d y z r p , y r ó t k , S M m y t o a i m a d a i w . ) P S U 2 § 6 5 . t r a ( . m i k s r o t i n o M „ P R m y w o d ę z r U u k i n n e i z D w a z c z s e i w b o - w o i z d ę s u k s i w o n a t s m y n l o w m y d ż a k o ” i k s l o P − , j . h c y w o g ę r k o r u t a r u k o r p y z r o t a r u k o r p h c y w o n o e r r u t a r u k o r p y z r o t a r u k o r p − ) U k o r P 1 . t s u 6 . t r a −( E N H C E Z S W O P O W T C I N W O D Ą S A R U T A R U K O R P M U I R E T Y R K E N L Ó G E Z C Z S j h c y n y c a z i n a g r o k e t s o n d e j h c y w o k s j o w : i ą s y r u t a r u k o r p m a r o t a r u k o r P , h c y w o g ę r k o r u t a r u k o r p h c y w o k s j o w y z r o t a r u k o r p - o n o z i n r a g r u t a r u k o r p h c y w o k s j o w y z r o t a r u k o r p , j e w o k s j o W y r u t a r u k o r P j e n l e z c a N y z r o t a r u k o r p − − − ) U k o r P 2 . t s u 6 . t r a ( . h c y w i n d o r b z a i n a g i c ś i j s i m o k h c y w o ł a i z d d o y z r o t a r u k o r p − i n d o r b Z a i n a g i c Ś i j s i m o K j e n w ó ł G y z r o t a r u k o r p − , u m e i k s l o P i w o d o r a N w i c e z r p - e z r p i n d o r b Z a i n a g i c Ś i j s i m o K – N P I i : ą s u m e i k s l o P i w o d o r a N o k w i c m a r o t a r u k o r P . j h c y n y c a r t s u , j o g e n y c a r t s u L a r u B y z r o t a r u k o r p l r u i b h c y w o ł a i z d d o y z r o t a r u k o r p i , u m e i k s l o P i w o d o r a N o k w i c e z r p ) U k o r P 3 . t s u 6 . t r a −( − - y z u i e c s l o P w e z c i n w a r p a i d u t s e z s ż y w - l o P w e n a n z u e n z c i n a r g a z b u l a r t s i g a m ł ł y z c ń o k u u t y t ł a k s , h c i k s l e t a w y b o i h c y n l i w y c w a r p , u r e t k a r a h c o g e n l e t i z a k s e i n t s e j - e i n ł e p o d , a i w o r d z n a t s , a n u d ę l g z w e z , y n l o d z o g e i z d ę s w ó k z ą i w o b o a i t s e n j e l o k z S j j e w o a r K w ą k s w o i z d ę s ę j c a k i l - k a r a h c w d e z r p a t a l 3 ≥ ł a w o c a r p b u l y r u t a r u k o r P i a w t c i n w o d ą S z e z r p o g e i k s r o t a r u k o r p a r o s e s a e z r e t . o g e i z d ę s o k s i w o n a t s a n e i n a ł o w o p o m e i n e i p ą t s y w , t a l 9 2 p a ł y z c ń o k u ł y z c ń o k u − − − − − e i s e r k o w : k e n u r a w ( y r u s e s a : ) m e i n a ł o w o p d e z r p t a l i i u n m a z g e d o i k t ą y W j 3 , e c s , e c s l o P w e n a n z u e n z c i n a r g a z b u l a r t s i g a m - y z u i e c s l o P w e z c i n w a r p a i d u t s e z s ż y w ł ł y z c ń o k u u t y t ł a k s - e i n ł e p o d , a i w o r d z n a t s a n u d ę l g z w e z , y n l o d z t s e j , , h c i k s l e t a w y b o i h c y n l i w y c w a r p u r e t k a r a h c o g e n l e t i z a k s e i n t s e j / o g e i k s r o t a r u k o r p a r o s e s a e z r e t k a r a h c w ł a w o c a r p , i k s w o i z d ę s b u l i k s r o t a r u k o r p n i m a z g e ł y ż o ł z - t s o n d e j h c y w o k s j o w w ł y b d o o b l a k o r y b ż u ł s s e r k o y r u t a r u k o r p h c y n y c a z i j ≥ o g e w o d ą s n a g r o h c a k y z c y t o d e i n g ó m y w n e t – h c y w o d o w a z y z r e i j e w o k s j o w e i b ż u ł s o h c a s i p e z r p w y n a i z d w e z r p i n ł o ż , a r o t a r u k o r p w ó k z ą i w o b o a i n , t a l 6 2 ł y z c ń o k u ) U k o r P 1 . t s u 4 1 . t r a ( . y z s u i r a t o n − − − − − − i n ł e p z a t s y z r o k i e i k s l o p o w t s l e t a w y b o a d a i s o p − i n ł e p z a t s y z r o k i e i k s l o p o w t s l e t a w y b o a d a i s o p − ć y b e ż o m o g e w o n o j e r u d ą s o g e i z d ę s o k s i w o n a t s a N - n u r a w e t ( o t k , n e t y n a ł o w o p ć y b e ż o m a r o t a r u k o r p a N o d a i n a g a m y W : o t k , n e t y n a ł o w o p : ) ć i n ł e p s a b e z r t e z s w a z i k u s u t a t s a i n a k s y z u a k n o ł z c M U I R E T Y R K E N L Ó G O 4 A. Świczewska, Organy ochrony prawnej o g e i z d ę s o k s i w o n a t s - a n h c a k w ó c a l p h c y n n - y t s n i w z a r o N A P w ż i n m y z s j e i n m e i n , m y n , a n y n a ł o w o p ć y b e ż o m h c y w o k u i i h c y z c w a d a b - o w o k u a n h c a t u t h c y z s ż y w h c a ł o k z s h c i k s l o p w y c a r p u s a z c e z r a i m y w , a w o ł o p ł e p e i n w , o g e n h c e z s w o p u d ą s h c y n w a r p k u a n y n a w o t i l i b a h r o t k o d b u l r o s e f o r P – k e n u r a w ( y n a ł o w o p ć y b e ż o m O S S o k s i w o n a t s a N : ) m e i n a ł o w o p d e z r p t a l 3 e i s e r k o w , o g e w o n o z i n r a g u d ą s o g e w o k s j o w a i z d ę s z a r o R S S u k s i w o n a t s a n b u l o g e w o n o z i n r a g u d ą s o g e w o k s - j o w o g e i z d ę s / R S S u k s i w o n a t s a n y c a r p a t a l 4 ≥ − . ) P S U 2 6 . t r a ( - w a r p y c d a r , a t a k o w d a d ó w a z - o t a r u k o r p u k s i w o n a t s a n y c a r p a t a l 4 ≥ , t a l 6 ≥ a z s u i r a t o n b u ł a w y n o k y w o t k l o g e n , n e t , o g e i z d ę s b u l a r , a r o t a r u k o r p , r o t a r u k o r p − − − 2. Członkowie j e n l a r e n e G i i r o t a r u k o r P w y c d a r b u , t a l 6 ≥ l y c d a r o g e z s r a t s a w t s ń a P u b r a k S , a s e z e r p e c i w , a s e z e r p o k s i w o n a t s ł a w o m a z o t k j , n e t - o w d a d ó w a z - a z i n a g r o h c a k t s o n d e j h c y w o k s j o w w a r o t a r u k o r p a N : y n a ł o w o p ć y b e ż o m y r u t a r u k o r p h c y n y c j j j e n y c a z i n a g r o i k t s o n d e j j e n h c e z s w o p r o t a r u k o r p , j e w o s e r k o y b ż u ł s r e c fi o , y w o d o w a z r e c fi o − − − ) U k o r P 2 . t s u 4 1 . t r a ( . y r u t a r u k o r p - y t s n i w z a r o N A P w h c a k w ó c a l p h c y n n , i i h c y z s ż y w h c a ł o k z s h c i k s l o p w h c y z c w a d a b - o w o k u a n h c a t u t h c y n w a r p k u a n y n a w o t i l i b a h r o t k o d , r o s e f o r p − : y n a ł o w o p ć a t s o z e ż o m y r u s e s a i u n i m a z g e z e B . a t a l 3 ≥ z e z r p o k s i w o n a t s e i k a t ) U k o r P 3 . t s u 4 1 . t r a ( , h c y w o k u a n , a i z d ę s − − y r u t a r u k o r p j e w o k s j o w a r o t a r u k o r p - a r u k o r p a r o t a r u k o r p u k s i w o n a t s a i n a g i c Ś i j s i m o K – N P I a r o t a r u k o r p , j e w o n o e r y r u t , j e w o n o z i n r a g j a n y c a r p a t a l 4 ≥ − o g e i z d ę s , u m e i k s l o P i w o d o r a N o k w i c e z r p i n d o r b Z o b l a o g e w o k s j o w b u l o g e n h c e z s w o p u d ą s - o w d a d ó w a z ł a w y n o k y w m e i n a ł o w o p d e z r p t a l 6 ≥ − . a z s u i r a t o n b u l o g e n w a r p y c d a r , a t a k : j e w o g ę r k o y r u t a r u k o r p r o t a r u k o r P ) U k o r P 3 . t s u a 4 1 . t r a ( u k s i w o n a t s a n y c a r p s e r k o i b u l a r o t a r u k o r p u k s i w o n a t s n t e l - 3 ≥ m y t w , o g e i z d ę s a n y c a r p s e r k o i n t e l - 6 ≥ − a r o t a r u k o r p b u l j e w o g ę r k o y r u t a r u k o r p - o r a N o k w i c e z r p i n d o r b Z a i n a g i c Ś i j s i j e w o k s j o w m o K – N P I a r o t a r u k o r p , j e w o g ę r k o y r u t a r u k o r p a r o t a r u k o r p b u l o g e w o g ę r k o u d ą s o g e i z d ę s , u m e i k s l o P i w o d j : j e n y c a l e p a y r u t a r u k o r p r o t a r u k o r P . ł a w y n o k y w m e i n a ł o w o p d e z r p t a l a z s u i r a t o n b u l o g e n w a r p y c d a r , a t a k o b l a , o g e w o g ę r k o u d ą s o g e w o k s j o w 8 ≥ − ) U k o r P 2 . t s u a 4 1 . t r a ( i - j y c a r t s i n m d a u d ą s o g e i z d ę s o k s i w o n a t s ł a w o m a z j , a r o t a r u k o r p o k s i w o n a t s ł a w o m a z j , o g e w o k s j o w u d ą s b u l o g e n b u l o g e n w a r p y c d a r , a t a k o w d a d ó w a z - n i w , N A P w , j e z s ż y w e l o k z s j e i k s l o p w ł a w o c a r p e c w ó c a l p j e n n i b u l m y z c w a d a b - o w o k u a n e i c u t y t s a r o t k o d / a r o s e f o r p y w o k u a n ł u t y t c ą a m j , j e w o k u a n , h c y n w a r p k u a n o g e n a w o t i l i b a h , a t a l 3 ≥ ł a w y n o k y w a z s u i r a t o n - l a r e n e G i i r o t a r u k o r P w y c d a r o k s i w o n a t s ł a w o m a z j − − − − − i t a l 6 ≥ o g e w o d ą s a z r a d n e r . i k s w o i z d ę s n m a z g e ł y ż o ł z i ) P S U 2 § 1 6 . t r a −( : i j c a k i l p a d o i k t ą y W j . a t a l 3 ≥ P S j e n ) P S U 1 6 . t r a ( - e f e r b u l o g e i z d ę s a t n e t s y s a o k s i w o n a t s ł a w o m a z j − : ) m e i n a ł o w o p d e z r p t a l 3 e i s e r k o w : k e n u r a w ( i l a w o m a z b u j l d ó w a z n e t i l a w y n o k y w y z r ó t k P, S j e n - l a r e n e G i i r o t a r u k o r P a c d a r , y n w a r p a c d a r , t a k o w d a E N H C E Z S W O P O W T C I N W O D Ą S A R U T A R U K O R P M U I R E T Y R K E N L Ó G E Z C Z S M U I R E T Y R K E N L Ó G O A. Świczewska, Organy ochrony prawnej 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Organy ochrony prawnej. Tabele porównawcze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: