Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00455 009811 20246001 na godz. na dobę w sumie
Orzecznictwo - Spadki i Darowizny - ebook/pdf
Orzecznictwo - Spadki i Darowizny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 64
Wydawca: Presspublica Język publikacji: polski
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne >> budownictwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

 

Orzecznictwo - Spadki i Darowizny

Publikacja podzielona jest na rozdziały, a w nich omawiane są najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych z okresu od 2008 do 2011 roku dotyczące spadków i darowizn. Poruszane są kwestie istotne dla każdego z nas – związane z przekazaniem majątku, czy to za życia w formie darowizny, czy też po śmierci - jako spadek. W praktyce pojawia się wiele problemów, kłótnie i niesnaski w rodzinie powodują, że rodzice wydziedziczają dzieci i przekazują majątek osobom spoza rodziny.
  • testament: jak go napisać i kto może być świadkiem
  • zachowek: kto i jak długo może go żądać
  • długi: jak uniknąć spłacania ich z własnej kieszeni
  • jak długo rodzina pominięta w testamencie może żądać zachowku
  • czy szwagier spadkobiercy może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu
  • czy bank może domagać się spłaty kredytu od spadkobierców
  • kiedy wolno odwołać darowiznę

Lektura orzeczeń rozwieje wątpliwości związane z tym, kto może być świadkiem testamentu i co zrobić gdy zmarły pozostawił kilka takich dokumentów. Czytelnicy dowiedzą się również kto i jak długo może starać się o zachowek, kiedy trzeba będzie zwrócić otrzymaną wcześniej darowiznę oraz jak uniknąć spłacania z własnej kieszeni długów, które obciążają spadek.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

testament: jak go napisać i kto może być świadkiem zachowek: kto i jak długo może go żądać długi: jak uniknąć spłacania ich z własnej kieszeni ORZECZNICTWO spadki i darowizny 2012 Orzecznictwo – spadki i darowizny rp.pl/prawo Redakcja: Anna Wojda Wydawca: Presspublica sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa Prezes zarządu: Dariusz Leśniak Sprzedaż łącznie z „Rzeczpospolitą” ISBN 978-83-61238-93-5 rp.pl/prawo Orzecznictwo – spadki i darowizny Spis treści: Dziedziczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Podział spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Zachowek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Długi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Orzecznictwo – spadki i darowizny rp.pl/prawo Szanowni Czytelnicy Oddajemy w Państwa ręce nową publikację poświęconą najważniejszym orzeczeniom Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych z okresu od 2008 do 2011 roku dotyczącą spadków i darowizn. Znajdziecie w niej orzeczenia omówione przez dziennikarzy „żółtych stron”, którzy relacjo- nowali na bieżąco rozprawy przed Sądem Najwyższym oraz wybrane wy- roki i postanowienia zamieszczone na stronach internetowych sądów. Publikacja podzielona jest na rozdziały, a w nich omawiane są najważ- niejsze orzeczenia dotyczące – istotnych dla każdego z nas – spraw związanych z przekazaniem majątku, czy to za życia w formie darowi- zny, czy też po śmierci – jako spadek. W praktyce pojawia się wiele problemów, kłótnie i niesnaski w rodzinie po- wodują, że rodzice wydziedziczają dzieci i przekazują majątek osobom spoza rodziny. Nie zawsze skutecznie i to mimo sporządzenia testamentu. Prezentowane przez nas orzeczenia mogą być praktyczną wskazówką przy poszukiwaniu informacji dotyczących tego, jak przygotować testament, aby po naszej śmierci majątek trafił rzeczywiście do tej osoby, której chcieliśmy go przekazać i aby rozporządze- nia naszymi dobrami nie stały się źródłem problemów. Ich lektura rozwieje również wątpliwości związane z tym, kto może być świadkiem testamentu i co zrobić gdy zmarły pozostawił kilka takich dokumentów. Czytelnicy dowiedzą się również kto i jak długo może starać się o zachowek, kiedy trzeba będzie zwrócić otrzy- maną wcześniej darowiznę oraz jak uniknąć spłacania z własnej kieszeni długów, które obciążają spadek. Mam nadzieję, że broszura okaże się przydatna nie tylko w życiu prywatnym, ale również w zawodowym. Anna Wojda redaktor działu prawa „Rzeczpospolitej„ – 4 – rp.pl/prawo Orzecznictwo – spadki i darowizny DZIEDZICZENIE Sygn. akt III CZP 49/11 Przyrodni dziedziczą po sobie jak rodzeni Jeżeli któryś z rodziców spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku, udział, który by mu przypadł, dziedziczy w częściach równych rodzeństwo rodzone i przyrodnie spadkodawcy To sedno uchwały Sądu Najwyższego. Chodzi o sytu- ację opisaną w art. 32 § 4 kodeksu cywilnego, gdy do spadku dochodzi rodzeństwo zmarłego. Następuje to wtedy, gdy spadkodawca nie zostawił dzieci (wnuków) i przynajmniej jednego z rodziców. Tak jest w tej sprawie. Zmarły 8 września 2009 r. w Chełmie Lubelskim Stani- sław S. był kawalerem, a rodzice jego zmarli wcześniej, nie zostawił też testamentu. Zostało po nim skromne go- spodarstwo. Miał pięciu braci i siostrę. Z rodzeństwa prze- żył go tylko jeden brat, a po trzech innych pozostały dzieci. W tej sytuacji Sąd Rejonowy w Krasnymstawie stwierdził, że spadek nabyli oni po 1/4, a dokładniej: brat i bratanica (jedynaczka po drugim bracie) po 1/4, trzech bratanków po kolejnym bracie po 1/12 (1/4 na trzech), a po 1/8 dwójka kolejnych bratanków po najstarszym bra- cie Tadeuszu. Problem polega na tym, że ten najstarszy był bratem przyrodnim zmarłego ze wspólną matką, która po śmierci pierwszego męża (ojca Tadeusza) wyszła za jego brata i miała z nim resztę dzieci. Sędzia SN Katarzyna Tyczka- -Rote podkreśliła w referacie te bliskie więzi krwi, ale ro- dzina sporu o schedę nie uniknęła. W sprawie o stwier- dzenie nabycia spadku w zasadzie to nie ma znaczenia, gdyż decyduje litera prawa. Tymczasem żyjący brat spad- kodawcy zakwestionował prawa synów przyrodniego brata do dziedziczenia. Co więcej, wątpliwości miał też Sąd Okręgowy w Zamościu, który zwrócił się z pytaniem prawnym do SN. Przed 28 czerwca 2009 r. sprawa była ja- sna: w takiej sytuacji jak opisana rodzice dziedziczyli ra- zem z rodzeństwem, a rodzeństwo przyrodnie traktowano jak rodzone. Według zmienionego 28 czerwca 2009 r. art. 932 k.c. rodzice wyprzedzają w dziedziczeniu rodzeń- stwo, rodzeństwo zostaje powołane do spadku dopiero wtedy, gdy jedno z rodziców (bądź oboje) nie dożyło otwarcia spadku (śmierci dziecka). I tu pojawia się konkurencyjna wykładnia odwołują- ca się do znanej w prawie spadkowym zasady wstępowa- nia, zgodnie z którą w miejsce spadkobiercy, który nie chce lub nie może dziedziczyć, wstępują jego zstępni (dzieci, wnuki). Według tej zasady udział ojca spadkodaw- cy (jak w tej sprawie), który nie dożył otwarcia spadku po dziecku, przypada rodzeństwu zmarłego, ale tylko zstępnym jego ojca. W tej sprawie przyrodni brat nie otrzymałby spadku po ojcu spadkodawcy (gdyż nie był on jego ojcem), zatem i jego dzieci nie powinny po nim dzie- dziczyć. Oni dziedziczą jedynie po matce spadkodawcy, która była wspólna dla wszystkich, ale wtedy to będzie nie 1/4, lecz 1/8 spadku (zatem na dwóch po 1/16). Sąd Najwyższy nie podzielił tej koncepcji i podjął uchwałę, że jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział, który by mu przypadł, dziedziczy na pod- stawie art. 932 § 4 k.c. w częściach równych rodzeństwo rodzone i przyrodnie spadkodawcy. PcD, 21 października 2011 r. www.rp.pl/artykul/737162.html – 5 – Orzecznictwo – spadki i darowizny rp.pl/prawo DZIEDZICZENIE Sygn. akt I CSK 389/10 Roszczenie o zadośćuczynienie należy do spadku Skoro prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, to spadkobiercy znajdują się w takiej sytuacji, w jakiej znajdował się spadkodawca Małżonkowie B. domagali się od szpitala zadośćuczy- nienia. Dorota B. znalazła się w nim w związku z porodem, który nie nastąpił w terminie, więc rozpoczęto akcję wspo- magania. Ostatecznie 14 marca 2008 r. urodziła dziecko ale bez oznak życia. W wyniku reanimacji serce dziecka zaczęło pracować, ale po godzinie pojawił się niewydolny oddech, dziecko nadal było nieprzytomne. Mimo sztucznego podtrzy- mywania przy życiu po 14 miesiącach dziecko zmarło. Po je- go śmierci rodzice wstąpili do procesu jako spadkobiercy. Sąd I instancji uwzględnił ich powództwo. Stwierdził, że dziecko zostało skrzywdzone ponad ludzką miarę. Nie mogło poznać, usłyszeć, zobaczyć i poczuć swoich rodzi- ców, odebrano mu radość dzieciństwa, możliwość pozna- nia świata, doznania miłości rodziców. Sąd apelacyjny zmienił ten wyrok, obniżając kwotę zadośćuczynienia. Stwierdził, że to, co dla zmarłego było- by zadośćuczynieniem, dla jego spadkobierców jest już tylko wierzytelnością pieniężną, która wchodzi do spadku w wysokości, jaka była odpowiednia tytułem zadośćuczy- nienia dla bezpośredniego poszkodowanego. Dlatego sąd apelacyjny, uwzględniając rozmiar krzywdy doznanej przez dziecko za życia, stopień jej odczuwania i czas trwa- nia oraz przyczyny rozstroju zdrowia, a także to, że śmierć poszkodowanego nie może działać na korzyść podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, uznał, że zadośćuczynienie w kwocie 200 000 zł jest odpo- wiednie w rozumieniu art. 445 § 1 k.c. Powodowie zdecydowali się na skargę kasacyjną, w której twierdzili, że nie jest wierzytelnością jego rodzi- ców ale roszczeniem osobistym poszkodowanego dziecka, i że wysokość zadośćuczynienia jest rażąco niska. Zgodnie z art. 445 § 1 k.c., w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać po- szkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczy- nienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Suma przyzna- na tytułem zadośćuczynienia powinna być odpowiednia, przepisy nie określają jednak zasad ustalania jej wysokości. Sąd Najwyższy przypomniał, że w orzecznictwie przyjmuje się, że o rozmiarze należnego zadośćuczynienia decyduje rozmiar doznanej krzywdy. Sąd apelacyjny, pięciokrotnie obniżając wysokość za- dośćuczynienia zasądzonego przez sąd okręgowy, kiero- wał się tym, że dziecko odczuwało cierpienia fizyczne, nie odczuwało jednak cierpień psychicznych. Tymczasem su- ma pieniężna przyznana tytułem zadośćuczynienia ma stanowić przybliżony ekwiwalent poniesionej szkody nie- majątkowej. Powinna zatem wynagrodzić poszkodowane- mu doznane przez niego cierpienia fizyczne i psychiczne. Nie można twierdzić, jak sąd apelacyjny, że dziecko ze względu na wiek odczuwało tylko cierpienia fizyczne. Oko- liczność, że nie miało jeszcze ukształtowanej psychiki, nie oznacza, że nie doznawało również cierpień psychicznych. Powodem do obniżenia zadośćuczynienia nie może być również to, że poszkodowane dziecko zmarło, a po je- go śmierci do procesu wstąpili rodzice jako spadkobiercy ustawowi. Roszczenie o zadośćuczynienie wchodzi do spadku. Nie może być ono inne tylko dlatego, że po- szkodowany zmarł w trakcie procesu. W przeciwnym ra- zie o wysokości zadośćuczynienia decydowałaby okolicz- ność w zasadzie nieprzewidywalna, jaką jest chwila śmierci poszkodowanego: przed uprawomocnieniem się wyroku albo po jego uprawomocnieniu. Potwierdza to art. 446 § 4 k.c., który przyznaje najbliższym członkom ro- dziny zmarłego samodzielne roszczenie o zadośćuczynie- nie. W takim wypadku wysokość zadośćuczynienia dla najbliższego członka rodziny zmarłego może być rzeczy- wiście inna niż zadośćuczynienia, które przysługiwałoby poszkodowanemu przed jego śmiercią, są to bowiem dwa różne roszczenia. Wyrok z 24 marca 2011 r. Sąd Najwyższy – 6 –
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Orzecznictwo - Spadki i Darowizny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: