Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00443 009378 11060724 na godz. na dobę w sumie
Orzecznictwo SN w zakresie postępowania cywilnego - okiem praktyków - ebook/pdf
Orzecznictwo SN w zakresie postępowania cywilnego - okiem praktyków - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 692
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3402-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wybór orzeczeń Sądu Najwyższego z lat 2005–2011 w zakresie postępowania cywilnego wraz z praktycznymi komentarzami. Podstawowym kryterium przy doborze orzeczeń była ich przydatność dla adwokatów i radców prawnych, wykonujących pracę zawodowego pełnomocnika procesowego. Autorami opracowań i komentarzy są prawnicy zajmujący się praktyką procesową w kancelarii „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” w Warszawie.

Kancelaria Adwokacka – Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy (DTW) została założona w 1992 r. przez dwóch warszawskich adwokatów. Obecnie jest to spółka komandytowa licząca dziesięciu wspólników oraz ponad sześćdziesięciu pracowników i stałych współpracowników. Świadczy usługi we wszystkich dziedzinach prawa, głównie na rzecz polskich przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych. W rankingach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej i Forbes plasowana w czołówce kancelarii prawnych i rekomendowana w trzech dziedzinach – procesy sądowe i arbitrażowe, własność intelektualna i nieruchomości.

DTW jest niezależną krajową kancelarią prowadzącą działalność na terenie całej Polski. Współpracuje z kancelariami w Europie, Azji, USA i Kanadzie, zarówno bilateralnie, jak i w ramach sieci TerraLex, skupiającej samodzielne firmy adwokackie z całego świata.

Od 2006 r. prawnicy zajmujący sie w DTW praktyką procesową na zaproszenie czasopisma Monitor Prawniczy analizują i komentują orzeczenia Sadu Najwyższego dotyczące procedury cywilnej i kosztów postępowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Biblioteka Monitora Prawniczego Orzecznictwo SN w zakresie post(cid:219)powania cywilnego – okiem praktyków pod redakcj(cid:199) Andrzeja Tomaszka Olgi Sztejnert-Roszak Wydawnictwo C.H. Beck Orzecznictwo SN w zakresie post(cid:219)powania cywilnego – okiem praktyków Polecamy: Redakcja: prof. dr hab. Janusz Jankowski KODEKS POST(cid:218)POWANIA CYWILNEGO. POST(cid:218)POWANIE EGZEKUCYJNE. KOMENTARZ DO ARTYKU(cid:254)ÓW 758–1088 Komentarze Becka Redakcja: prof. dr hab. Kazimierz Piasecki KODEKS POST(cid:218)POWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ DO ARTYKU(cid:254)ÓW 1–366. TOM I, wyd. 5 Du(cid:302)e Komentarze Becka Redakcja: prof. dr hab. Kazimierz Piasecki KODEKS POST(cid:218)POWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ DO ARTYKU(cid:254)ÓW 367–50537. TOM II, wyd. 5 Du(cid:302)e Komentarze Becka Redakcja: prof. dr hab. Edward Gniewek KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ, wyd. 4 Komentarze Kodeksowe Redakcja: prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ DO ART. 1–44910. TOM I, wyd. 6 Du(cid:302)e Komentarze Becka Redakcja: prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ DO ARTYKU(cid:254)ÓW 450–1088. TOM II, wyd. 6 Du(cid:302)e Komentarze Becka www.monitorprawniczy.pl www.ksiegarnia.beck.pl Biblioteka Monitora Prawniczego Orzecznictwo SN w zakresie post(cid:219)powania cywilnego – okiem praktyków pod redakcj(cid:199) Andrzeja Tomaszka Olgi Sztejnert-Roszak Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011 Orzecznictwo SN w zakresie postępowania cywilnego – okiem praktyków Redakcja: Agnieszka Fiutak Publikacja przygotowana we współpracy z Kancelarią © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-3401-1 ISBN e-book 978-83-255-3402-8 Spis treści Spis autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXV Część I. Kodeks postępowania cywilnego 1. Postępowanie rozpoznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . apl. radc. Agnieszka Banak Wartość przedmiotu sporu a wartość zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. pr. Agnieszka Winnicka-Mackenthun, LL.M. Skład sądu w sprawie o uznanie wyroku sądu polubownego . . . . . . . . . . . . r. pr. Anna Gołębiowska Rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie w sprawie o rozwód – skład sądu . apl. radc. Agnieszka Banak Odrzucenie wniosku o wyłączenie sędziego; skład sądu . . . . . . . . . . . . . . . adw. Renata Bugiel Zdolność sądowa ambasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adw. Andrzej Tomaszek Podstawy ustanowienia pełnomocnika procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . adw. Rafał Roszkowski Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia a naruszenie przymusu adwokacko-radcowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. pr. Anna Gołębiowska Wykazanie istnienia stosunku pracy jako podstawy pełnomocnictwa procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 7 12 16 19 22 28 31 VI Spis treści 35 53 44 48 60 adw. Andrzej Tomaszek Dalsze pełnomocnictwo – uwierzytelnienie pełnomocnictwa; nienależyte umocowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adw. Olga Sztejnert-Roszak Udzielenie substytucji radcy prawnemu przez adwokata . . . . . . . . . . . . . . . r. pr. Agnieszka Winnicka-Mackenthun, LL.M. Udzielenie substytucji aplikantowi radcowskiemu przez adwokata . . . . . r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska Zakres pełnomocnictwa i zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu kasacyjnym . . . . . . . . apl. radc. Agnieszka Banak Zasądzenie od strony przegrywającej tylko części kosztów albo nieobciążanie jej w ogóle kosztami ze względu na zasadę słuszności. . . . . r. pr. Agnieszka Winnicka-Mackenthun, LL.M. Konsekwencje braku żądania przedstawienia dokumentów zgłoszonych w pozwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adw. Olga Sztejnert-Roszak Nieopłacenie skargi kasacyjnej przez adwokata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adw. Olga Sztejnert-Roszak Prawo pomocy w postępowaniu cywilnym – wydatki na tłumaczenie . . . adw. Renata Bugiel Przesłanki skuteczności doręczenia zastępczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adw. Marcelina Sosnowska-Rudnik Późniejszy termin do wniesienia apelacji cywilnej przez doręczenie wyroku sądu I instancji kolejnemu pełnomocnikowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . adw. Andrzej Tomaszek Prawo do skutecznego podniesienia zarzutu w apelacji w przypadku niezgłoszenia sądowi uchybienia procesowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adw. Andrzej Tomaszek Wpisanie do protokołu zastrzeżenia uchybienia sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . adw. Andrzej Tomaszek Skutki nieskorzystania przez stronę z prawa do zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu posiedzenia; oznaczenie strony jedynie w treści pozwu. . . . 101 75 89 93 63 69 78 83 Spis treści VII r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska Zachowanie terminu – złożenie pozwu w placówce pocztowej . . . . . . . . . . 107 adw. Marcelina Sosnowska-Rudnik Ocena wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 r. pr. Agnieszka Winnicka-Mackenthun, LL.M. Wniesienie skargi kasacyjnej – pełnomocnik z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 adw. Renata Bugiel Nieopłacenie sprzeciwu od wyroku zaocznego wnoszonego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 adw. Olga Sztejnert-Roszak Konieczność wskazania w pozwie właściwości przemiennej sądu . . . . . . . 127 apl. radc. Agnieszka Banak Opłata sądowa – przedmiotowa zmiana powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 adw. Rafał Roszkowski Wezwanie do wzięcia udziału w rozprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska Przesłanki zgłoszenia przez stronę wniosków dowodowych po terminie wyznaczonym przez przewodniczącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 adw. Renata Bugiel Oddalenie wniosku o odroczenie rozprawy a możliwość obrony praw . . . 149 adw. Olga Sztejnert-Roszak Zamieszczenie informacji w Internecie a fakt powszechnie znany. . . . . . . 153 r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska Związanie żądaniem pozwu w sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 adw. Andrzej Tomaszek Niemożność ścisłego udowodnienia kwoty żądania a prekluzja dowodowa . 163 r. pr. Anna Gołębiowska Przesłanki stosowania art. 322 KPC a prekluzja dowodów w sprawie gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 VIII Spis treści r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska Doręczenie wyroku zaocznego pełnomocnikowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 adw. Renata Bugiel Omyłka dotycząca daty w sentencji i jej sprostowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 r. pr. Anna Gołębiowska Uzasadnianie z urzędu orzeczenia o uznaniu zagranicznego wyroku . . . . 184 adw. Andrzej Tomaszek Zakres żądanej zmiany orzeczenia I instancji w apelacji a granice zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska Wezwanie do usunięcia braków formalnych apelacji na rozprawie i późniejsze jej odrzucenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 adw. Rafał Roszkowski Wykreślenie wpisu przez sąd rejestrowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 r. pr. Agnieszka Winnicka-Mackenthun, LL.M. Strona postępowania w przypadku przekształcenia spółki cywilnej . . . . . 202 adw. Olga Sztejnert-Roszak Uchylenie wyroku sądu I instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska Związanie sądu II instancji zarzutami apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 adw. Olga Sztejnert-Roszak Granice apelacji w postępowaniu nieprocesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 r. pr. Anna Gołębiowska Granice rozpoznania apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 r. pr. Anna Gołębiowska Przesłanki rozpoznania apelacji w stosunku do pozwanego, który nie zaskarżył wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 adw. Olga Sztejnert-Roszak Granice kontroli apelacyjnej orzeczenia sądu II instancji . . . . . . . . . . . . . . 234 adw. Rafał Roszkowski Nieważność postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Spis treści IX adw. Renata Bugiel Tryb rozpoznania środka zaskarżenia do orzeczenia w przedmiocie stwierdzenia wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego . . . . . . . . . . . . 242 adw. Andrzej Tomaszek Nieważność postępowania ex lege w związku z pozbawieniem strony prawa do udziału w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 adw. Olga Sztejnert-Roszak Wykładnia SN a powołanie nowych dowodów przed sądem II instancji . 254 r. pr. Anna Gołębiowska Reguły prekluzji dowodowej a przesłanki pominięcia nowych faktów i dowodów w postępowaniu apelacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 r. pr. Anna Gołębiowska Zgłoszenie dowodu z zeznań świadka w skardze apelacyjnej . . . . . . . . . . . 261 r. pr. Anna Gołębiowska Niedopuszczalna zmiana żądania w postępowaniu apelacyjnym – podanie innej podstawy roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 adw. Andrzej Tomaszek Wiążący charakter oceny prawnej wyrażonej w orzeczeniu sądu II instancji a podstawy skierowania pytania prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . 269 adw. Andrzej Tomaszek Przesłanki wystąpienia z pytaniem prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 adw. Olga Sztejnert-Roszak Przesłanki wystąpienia z pytaniem prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 r. pr. Anna Gołębiowska Oparcie skargi kasacyjnej na zarzutach dotyczących ustalenia faktów lub oceny dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 r. pr. Anna Gołębiowska Niezaskarżalność postanowienia o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia opłaty od apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 adw. Olga Sztejnert-Roszak Niedopuszczalność zażalenia na postanowienie o przyznaniu kosztów pełnomocnikowi w postępowaniu apelacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 X Spis treści r. pr. Anna Gołębiowska Niezaskarżalność zarządzenia o zwrocie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska Niezaskarżalność do SN postanowienia co do kosztów procesu przed sądem I instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska Niedopuszczalność zażalenia na postanowienie w przedmiocie wykładni orzeczenia sądu II instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 adw. Olga Sztejnert-Roszak Niezaskarżalność postanowienia o wstrzymaniu wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 r. pr. Anna Gołębiowska Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania . . . . . . . . . . . . . . . . 311 r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska Wadliwe umocowanie pełnomocnika interwenienta ubocznego jako zarzut kasacyjny; udzielenie pełnomocnictwa procesowego przez członka zarządu sobie samemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 r. pr. Agnieszka Winnicka-Mackenthun, LL.M. Niedołączenie do skargi kasacyjnej pełnomocnictwa jako brak formalny podlegający usunięciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 adw. Andrzej Tomaszek Oczywista zasadność skargi kasacyjnej a stopień skomplikowania problemów prawnych poruszonych w treści skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 adw. Renata Bugiel Nadzór SN nad działalnością sądów w postępowaniu cywilnym . . . . . . . . 333 adw. Renata Bugiel Brak oznaczenia wartości przedmiotu sporu w sprawie o przyznanie prawa do renty a odrzucenie skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 r. pr. Agnieszka Winnicka-Mackenthun, LL.M. Legitymacja do złożenia skargi o wznowienie postępowania cywilnego z powodu nieważności wywołanej brakiem reprezentacji . . . . . . . . . . . . . . 341 Spis treści XI r. pr. Anna Gołębiowska Możliwość wznowienia postępowania cywilnego w związku z wyrokiem SN w podobnej sprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 adw. Andrzej Tomaszek Zwrot kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 r. pr. Agnieszka Winnicka-Mackenthun, LL.M. Zakres przedmiotowy i podmiotowy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 adw. Rafał Roszkowski Oddalenie skargi o wznowienie opartej na wyroku TK SK 77/06 w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem orzeczenia w przedmiocie przewlekłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 adw. Renata Bugiel Zmiana stosunków w zakresie obowiązku alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . 366 adw. Andrzej Tomaszek Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – przesłanki odmowy przyznania prawa pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 r. pr. Anna Gołębiowska Wiążący charakter oddalenia powództwa o ustalenie odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego z powodu przedawnienia . . . . . . . . . . . . . . 376 adw. Olga Sztejnert-Roszak Pojęcie sprawy gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 adw. Olga Sztejnert-Roszak Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w postępowaniu w sprawach gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 adw. Renata Bugiel Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji – doręczenie . . . 396 adw. Andrzej Tomaszek Zarzut nieważności czynności prawnej w postępowaniu w sprawach gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 XII Spis treści adw. Andrzej Tomaszek Pozbawienie pozwanego prawa zgłaszania zarzutów w postępowaniu w sprawach gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 adw. Andrzej Tomaszek Dopuszczalność powoływania zarzutów w postępowaniu gospodarczym . 410 r. pr. Anna Gołębiowska Interwencja uboczna – prekluzja dowodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 adw. Andrzej Tomaszek Tytuł zabezpieczający w postaci wyroku sądu gospodarczego a egzekucja świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 r. pr. Anna Gołębiowska Koszty postępowania upominawczego – pouczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 r. pr. Anna Gołębiowska Kontrola zwolnienia od kosztów sądowych w postępowaniu międzyinstancyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 adw. Renata Bugiel Niedopuszczalność wniesienia apelacji w razie braku orzeczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 r. pr. Agnieszka Winnicka-Mackenthun, LL.M. Powództwo o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 adw. Rafał Roszkowski Założenie księgi wieczystej – ograniczenia dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska Zaskarżenie postanowienia wstępnego w postępowaniu o dział spadku. . 450 2. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . 454 adw. Renata Bugiel Umorzenie postępowania cywilnego w sytuacji upadłości a upadek zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Spis treści XIII adw. Olga Sztejnert-Roszak Wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego – nadanie klauzuli wykonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 r. pr. Agnieszka Winnicka-Mackenthun, LL.M. Kopia odpisu KRS jako podstawa nadania klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 adw. Rafał Roszkowski Prawo komornika do ściągnięcia całej opłaty stosunkowej w przypadku niewyegzekwowania żadnej kwoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 adw. Rafał Roszkowski Opłata egzekucyjna od ściągniętej części długu w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 adw. Rafał Roszkowski Uprawnienie komornika do ściągnięcia części opłaty stosunkowej w przypadku niewyegzekwowania żadnej kwoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska Nierozpoznanie zarzutu spełnienia świadczenia jako podstawa powództwa opozycyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska Powództwo opozycyjne, powołanie nowej podstawy powództwa . . . . . . . 493 adw. Rafał Roszkowski Zwolnienie od egzekucji kwoty ze sprzedaży rzeczy zajętej . . . . . . . . . . . . . 499 adw. Renata Bugiel Wyjawienie majątku dłużnika – bieg przedawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 adw. Renata Bugiel Egzekucja z nieruchomości – określenie sumy ulegającej podziałowi . . . . 507 apl. radc. Agnieszka Banak Koszty egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 adw. Rafał Roszkowski Brak tytułu wykonawczego dla wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną a udział w podziale sumy z egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 XIV Spis treści 3. Międzynarodowe postępowanie cywilne oraz postępowanie arbitrażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 adw. Olga Sztejnert-Roszak Stosowanie prawa obcego z urzędu przez sąd II instancji . . . . . . . . . . . . . . 522 adw. Olga Sztejnert-Roszak Cofnięcie zarzutu zapisu na sąd polubowny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 adw. Olga Sztejnert-Roszak Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego wydanego przed wejściem w życie zmian do KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 adw. Olga Sztejnert-Roszak Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 adw. Andrzej Tomaszek Naruszenie prawa materialnego przez sąd polubowny a podstawa do uchylenia wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 r. pr. Agnieszka Winnicka-Mackenthun, LL.M. Postępowanie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego . . . . . . . . 558 Część II. Koszty sądowe w sprawach cywilnych adw. Andrzej Tomaszek Wpis od apelacji wnoszonej przez pozwanego od wyroku dotyczącego dwóch powodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 adw. Olga Sztejnert-Roszak Data uiszczenia opłaty sądowej realizowanej przekazem pocztowym . . . 568 adw. Andrzej Tomaszek Dzień uiszczenia opłaty sądowej wnoszonej za pośrednictwem instytucji lub osoby zajmującej się działalnością polegającą na transferze pieniędzy . 573 adw. Rafał Roszkowski Opłata podstawowa jako opłata stała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska Opłata od pozwu w postępowaniu upominawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 apl. radc. Agnieszka Banak Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 Spis treści XV adw. Rafał Roszkowski Opłata stosunkowa a apelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska Opłata od apelacji w sprawie z wniosku o ustanowienie służebności przesyłu . 594 adw. Rafał Roszkowski Opłata od apelacji w postępowaniu uproszczonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 apl. radc. Agnieszka Banak Opłata od środka zaskarżenia a częściowe cofnięcie powództwa . . . . . . . . 602 apl. radc. Agnieszka Banak Zwrot części opłaty od pozwu po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 adw. Olga Sztejnert-Roszak Zwrot opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym . 610 r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska Brak zwolnienia kuratora spadku od kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . 615 r. pr. Agnieszka Winnicka-Mackenthun, LL.M. Zwolnienie od kosztów sądowych a postępowanie wznowieniowe . . . . . . . 617 adw. Olga Sztejnert-Roszak Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu kasacyjnym w świetle uchwały SN III CZP 142/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 r. pr. Agnieszka Winnicka-Mackenthun, LL.M. Zwolnienie od kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 apl. radc. Agnieszka Banak Zwolnienie od opłaty od skargi kasacyjnej ponad określoną kwotę a opłata od zażalenia na postanowienie odrzucające tę skargę . . . . . . . . . . . 629 adw. Andrzej Tomaszek Zwolnienie od kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 r. pr. Agnieszka Winnicka-Mackenthun, LL.M. Zwolnienie od kosztów sądowych – wykazanie braku środków . . . . . . . . . 635 apl. radc. Agnieszka Banak Składanie przez stronę kolejnych wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 XVI Spis treści r. pr. Anna Gołębiowska Zakończenie postępowania w danej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska Zakończenie postępowania w danej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 r. pr. Anna Gołębiowska Koszty sądowe w sprawach cywilnych niezakończonych przed wejściem w życie ustawy z 2005 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 Część III. Prawo o ustroju sądów powszechnych adw. Andrzej Tomaszek, adw. Olga Sztejnert-Roszak Uprawnienie do delegowania sędziów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 Spis autorów adw. Andrzej Tomaszek adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Histo- rycznego Uniwersytetu Warszawskiego (dwa dyplomy z wyróżnieniem), wspólnik w „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” od 1992 r., rekomendo- wany prawnik z prawa własności przemysłowej i intelektualnej wg. rankin- gu Rzeczpospolitej w latach 2007, 2008, 2009 i 2010, wg rankingu Forbes najlepszy prawnik w kategorii Prawo autorskie w latach 2007, 2009 i 2010. adw. Olga Sztejnert-Roszak adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem), współpracuje z „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” od 1996 r., wspólnik od 2001 r., doradza przy wpro- wadzaniu nowych produktów na rynek, negocjuje i sporządza kontrakty handlowe, reprezentuje klientów w sporach w zakresie prawa cywilnego i prawa pracy, ekspert krajowy na Polskę International Distribution Institute. r. pr. Anna Gołębiowska radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy- tetu Warszawskiego, współpracuje z kancelarią „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” od 2000 r., wspólnik kancelarii od 2008 r. Specjalizuje się w prawie konkurencji, własności przemysłowej i sporach sądowych. adw. Rafał Roszkowski adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu War- szawskiego, współpracuje z kancelarią „Drzewiecki, Tomaszek i Wspól- nicy” od 1996 r., wspólnik kancelarii od 2008 r. Specjalizuje się w prawie nowych technologii oraz prawie autorskim. XVIII Spis Autorów r. pr. Agnieszka Winnicka-Mackenthun radca prawny, LL.M., absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uni- wersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem), studia pomagister- skie LL.M. na Uniwersytecie w Bonn z zakresu prawa spółek handlowych, współpracuje z kancelarią „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” od 1997 r., specjalizuje się w prawie spółek handlowych. adw. Renata Bugiel adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rze- szowskiego, współpracuje z kancelarią „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” od 2001 r. Specjalizuje się we własności przemysłowej i prawie pracy. r. pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lub- linie, współpracuje z kancelarią „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” od 2007 r. Specjalizuje się w prawie autorskim i sporach sądowych. apl. radc. Agnieszka Banak absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw- skiego, współpracuje z kancelarią „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” od 2003 r. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego. adw. Marcelina Sosnowska-Rudnik adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem). Studentka stosunków mię- dzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (absolutorium uzyskane w 2009 r.), współpracownik kancelarii „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” od 2008 r. Wykaz skrótów 1. Akty normatywne GospNierU . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm. KC . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny KomSEgzU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r., Dz.U. tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm. Nr 78, poz. 483 ze zm. Konwencja lugańska . Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądo- wych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzona w Lugano 16.9.1998 r., Dz.U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132 KPC . . . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania cywilnego KRO . . . . . . . . . . . . . . Kodeks rodzinny i opiekuńczy KRSU. . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm. KSCU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1398 ze zm. KSCU05 . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm. KSCU67 . . . . . . . . . . . ustawa z 13.6.1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm. KSH . . . . . . . . . . . . . . Kodeks spółek handlowych KWU. . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Orzecznictwo SN w zakresie postępowania cywilnego - okiem praktyków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: