Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00147 015555 13842347 na godz. na dobę w sumie
Osiągnij harmonię za pomocą medytacji - ebook/pdf
Osiągnij harmonię za pomocą medytacji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377019665 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Medytacja jest wszędzie. Każdy z nas spędza czas, medytując nad własnym wnętrzem – na osiągnięciu harmonii i wewnętrznego balansu. Jedni medytują, aby lepiej poradzić sobie z rzeczywistością i stać się bardziej efektywnymi w codziennych czynnościach, inni traktują medytacje jako formę relaksu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

© Copyright by Złote Myśli Wojciech Filaber, rok 2016 Autor: Wojciech Filaber Tytuł: Osiągnij harmonię za pomocą medytacji: Techniki, korzyści i inspirujący nauczyciele duchowi. Wydanie I ISBN: 978-83-7701-965-8 Projekt okładki: Janusz Skierkowski Korekta i redakcja własna autora Złote Myśli sp. z o.o. 44–100 Gliwice ul. Kościuszki 1c www.ZloteMysli.pl e-mail: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Spis treści Wstęp .......................................................................................................... 5 Rozdział I. Czym jest medytacja? ............................................................. 7 Rozdział II. Techniki Medytacji ................................................................ 13 Rozdział III. Rodzaje medytacji ............................................................... 19 Rozdział IV. Zalety medytacji .................................................................. 25 Rozdział V. Medytacja według Alana Wattsa ........................................ 29 Rozdział VI. Medytacja według Eckharta Tolle’a ................................... 37 Rozdział VII. Medytacja według mistrza OSHO ..................................... 41 Rozdział VIII. Medytacja według Ram Dass ........................................... 45 Rozdział IX. Medytacja według Mooji ..................................................... 49 Rozdział X. Medytacja według Adyashanti ............................................ 55 Rozdział XI. Medytacja według Dali Lamy .............................................. 59 Rozdział XII. Medytacja według Ramana Maharshi .............................. 63 Rozdział XIII. Medytacja według Papaji .................................................. 69 Rozdział XIV. Medytacja według Jiddu Krishnamurti ............................ 73 Rozdział XV. Medytacja według Nhất Hạnh ............................................ 81 Rozdział XVI. Umysł Zen, Medytacja Zen ............................................... 87 Rozdział XVII. Natura Buddy ................................................................... 91 Zakończenie ............................................................................................. 95 Wstęp Prawdy o celu i sensie ludzkiego życia poszukiwano od zawsze. Na całym świecie istnieli ludzie, którzy zadawali sobie trud dotarcia do istoty ziemskiej wędrówki. Owi poszukujący byli przekonani, że poza tym, co widoczne dla oczu, istnieje jakaś pozazmysłowa, metafizyczna przestrzeń. Ingerowali wobec tego w swoje wnętrze, stosując praktyki medytacyjne, które gwarantowały oczyszczenie umysłu i stanowiły drogę do samodoskonalenia. Nie od dziś wiadomo, że medytacja pozwala osiągnąć kontrolę nad umysłem i ciałem, które są ze sobą sprzężone. Kto z nas nie zna powiedzenia w zdrowym ciele, zdrowy duch? Oznacza ono, iż nieprawidłowo funkcjonujący umysł ma negatywny wpływ na zdrowie fizyczne. Dbałość o stan umysłu może zatem dopomóc w uzdrowieniu ciała. Udowodniono, że medytacja zmniejsza ci- śnienie krwi i metabolizm, zwiększa natomiast opór elektryczny skóry i po- ziom serotoniny w mózgu. Podczas takich ćwiczeń ciało i mózg człowieka zachowują się tak, jak podczas snu, jednakże świadomość zostaje zachowa- na. Zgodnie z tym porządkiem ciało odpoczywa, a umysł pracuje. Długo- trwałe praktykowanie medytacji prowadzi do zwiększonej koncentracji, wpływa na przyrost energii życiowej, co owocuje wzrostem kreatywności, pewności siebie i spontaniczności. W efekcie zmniejsza się podatność na stres, stany lękowe i depresyjne. Taka kontemplacja może również pomóc w zrozumie- niu i wzmocnieniu życia duchowego, a ludziom wierzącym pozwala zespolić się z Bogiem czy też bóstwem. Książka ma na celu zapoznanie czytelnika z pozytywnymi aspektami medytacji, jej wpływem na poprawę jakości życia i zdrowia umysłowego. Oczyma mistrzów przedstawia się tu, czym w istocie jest medytacja, i na Osiągnij harmonię za pomocą medytacji podstawie ich wieloletniego doświadczenia opowiada się o obserwacji pro- cesów zachodzących w ludzkim wnętrzu. Lektura służy jako poradnik oraz (cid:364)ródło inspiracji do stosowania medytacji w codziennym życiu. Rozdział I Czym jest medytacja? Medytację można najprościej zdefiniować jako pomysł na pożyteczne, ale i niewymagające większego wysiłku spędzenie kwadransa. Warto zaznaczyć, że osoba oddająca się kontemplacji jest w pełni obecna w tera(cid:364)niejszości. Pracują- ca świadomość osoby medytującej pozwala na zredukowanie myśli o przeszło- ści czy przyszłości, które zakłócałyby stan pewnego oderwania się od codzien- ności. Medytacja umożliwia człowiekowi świadome zaistnienie w obecnym momencie, w tym, co ma on do zaoferowania, bez przywiązywania się do treści, które wytwarza umysł. Wewnętrzna obserwacja to przebywanie w łącz- ności z samym sobą, podyktowane naturalnym stanem bycia. Odbywa się to bez udziału myśli, które uczestniczą w procesie tworzenia doświadczania obecnego momentu. Koncentrując własną świadomość na sposobie oddy- chania w trakcie medytacji, człowiek jest w stanie doświadczyć swojej obecno- ści bez udziału myśli. Medytacja daje możliwość trenowania umiejętności koncentracji i pełnego uczestniczenia w procesie kreowania życia. Zaangażo- wanie w trwającą chwilę, pełna akceptacja obecnego momentu i jego okolicz- ności umożliwia tworzenie życia, oraz wpływanie na nie w sposób świadomy. Jeśli człowiek oddaje się medytacji w sposób świadomy, wypracowuje wówczas zdolność obserwacji myśli bez potrzeby analizowania, oceniania lub też wytwarzania koncepcji przeciwstawnych. Pełna obecność i zachowa- nie czujności w aktualnym momencie umożliwiają stworzenie zupełnie no- wego sposobu odczuwania samego siebie w stosunku do zawartości umysłu. Kontemplacja umożliwia wytrenowanie umysłu do stanu, w którym stanie się on (cid:364)ródłem tworzenia własnych doświadczeń i sposobem na niwelowanie zbędnych i niepotrzebnych myśli. Akceptacja pojawiających się myśli, oraz 7 Osiągnij harmonię za pomocą medytacji brak usilnej potrzeby podświadomego reagowania na pojawiające się stany i doznania, umożliwia utrzymanie dobrostanu psychicznego. Trenowanie umiejętności bycia sobą, bez potrzeby identyfikacji z myślą, umożliwia nawiązanie zupełnie nowych relacji zarówno z samym sobą, jak i z otoczeniem. W związku z tym zapewniona zostaje łączność z własnym ja, równowaga w dynamicznym otoczeniu, oraz umiejętność rozpoznania nie- świadomych i często nieracjonalnych procesów, które zachodzą w codziennych sytuacjach. Przebywanie w strefie wolnej od myśli oczyszcza nas wewnętrznie, wskutek czego stajemy się niezależni od iluzji, które wytwarza umysł, i które wpływają negatywnie na nasze relacje z samymi sobą oraz z otoczeniem. Umiejętność trenowania umysłu oraz stawania się wolnym od ograniczeń umożliwia wy- korzystanie całego potencjału w naszym życiu. Ponadto umiejętność pozbycia się arbitralności własnego spojrzenia na świat, jak również zdolność wstrzy- mania własnych skłonności do bezustannego rozważania i analizowania stanu rzeczy, umożliwia w pełni autentyczne zaangażowanie w tera(cid:364)niejszość. Poprzez codzienną medytację, polegającą na obserwacji własnego umy- słu, można rozwinąć nowe umiejętności radzenia sobie ze zwykłymi czyn- nościami. Owe zdolności pozwalają na rozpoznanie tego, co zgodne jest ze stanem faktycznym, co ma miejsce w rzeczywistości, zamiast bazowania na własnych myślach, odczuciach i emocjach. Stosując medytację, zamiast no- torycznie tworzyć doświadczenia na podstawie nieprawdziwego oraz niena- turalnego sposobu postrzegania rzeczywistości, nabywamy umiejętności bycia w pełni sobą. Ów sposób pozbawiony jest ograniczeń wywołanych iluzjami, które powstały w wyniku nieostrożnego i nieokiełznanego myślenia. (cid:333)wiadome nastawienie na wagę i autentyczność naszego uczestnictwa w świecie, oraz umiejętność rozpoznawania i niwelowania nieracjonalnych myśli, generują życie wolne od iluzji. Uświadomienie sobie mechanizmów rządzących naszym życiem umożliwia jego akceptację w takim kształcie, ja- kie naprawdę ono ma. Wsłuchiwanie się we własne wnętrze ma zapewnić efektywne uczestniczenie w tworzeniu nowych doświadczeń. Umiejętność trenowania umysłu w celu pozostania w strefie, w której nie jest on podatny na zachodzące na zewnątrz, dotykające go procesy, umożliwia przeżywanie życia w pełni autentycznie. Zamiast uciekać od odpowiedzialności za własne życie, warto spróbować oddać się medytacji, ona bowiem pozwala na rozpo- znanie prawdziwej natury własnego umysłu, oraz prawdziwej natury obecnego momentu. Dzięki temu osoba jest w stanie dokonać racjonalnego wyboru. 8 Czym jest medytacja? Umiejętność pozostania niezależnym i wolnym od procesu ciągłego myślenia pozwala stworzyć doświadczenie pozbawione wewnętrznych ograniczeń, które umysł wytworzył. Swobodne płynięcie z prądem życia, jak nieustanne koło energii, które nie obciąża się treściami nieświadomego umysłu, umożliwia wolny oraz świadomy sposób bycia oraz pozwala na doświadczanie sensu wła- snego istnienia w sposób prawdziwy i autentyczny. Umiejętność akceptacji tego, co przynosi dana sytuacja, umożliwia lep- sze, pełne i świadome funkcjonowanie umysłu. Analizowanie, rozważanie treści, które nieświadomie umysł podsyła, zwiększa siłę nieracjonalnych procesów w nim zachodzących. Im bardziej umysł zaangażuje się w proces powielania oraz rozważania nieświadomych i nieracjonalnych myśli, tym więcej niepokojących treści dana osoba wytworzy wewnątrz własnego umy- słu. Natomiast, im mniej zainwestuje się czasu i energii w rozmyślanie nad tym, na co i tak nie mamy wpływu, tym więcej wewnętrznej wolności i prze- strzeni osoba otrzyma. Będzie wówczas w stanie otoczyć się przestrzenią wolną od identyfikacji z myślą. Zaowocuje to również zdrową energią, szczęściem i umiejętnością doświadczania prawdziwej esencji własnego istnienia. Im wię- cej przestrzeni wolnej od nieładu i iluzji umysłu, tym więcej radości, wolności i świadomości towarzyszącej w codziennych czynnościach. Za pomocą obserwacji przyczyn wewnętrznego niepokoju stan wnętrza osoby zostaje przywrócony do pustki, do w pełni operacyjnej kondycji, do pełni istnienia, z której na nowo powstaje prawdziwe doświadczenie życia. W przeciwieństwie do nieustannej huśtawki myśli i emocji kontemplacja pozwala na stworzenie doświadczeń wywodzących się z autentycznej części siebie. Podchodząc do życia z dystansem, w sposób w pełni świadomy, oso- ba jest w stanie zaprogramować się na zdrowy styl życia. Zaś jednostka ule- gająca czynnikom stresogennym, bez przerwy tkwiąca w nierozwikłanych problemach umysłu, pozbawiona jest życiowej energii oraz witalności. Dzia- łanie pozbawione świadomości prowadzi do piekła własnego umysłu. Na- tomiast pełna świadomość własnego istnienia oferuje pewność, siłę i zdecy- dowanie w procesie tworzenia własnych doświadczeń. Medytacja umożliwia uwolnienie energii zawartej w organizmie człowieka, redukując stres, i jed- nocześnie pozwalając na pozytywny przepływ energii. Ludzie, którzy co- dziennie pracują nad sobą, regenerują stan wewnętrznej niepewności, oraz utwierdzają się w przekonaniu o własnej wolności. W przeciwieństwie do używek, takich jak telewizja czy Internet, oraz przyzwyczajeń umysłu – na przykład potrzeby akceptacji – medytacja umożliwia świadome pozostanie 9 Osiągnij harmonię za pomocą medytacji w pełni sobą, oraz czerpanie energii z wnętrza własnego istnienia zamiast szukać spełnienia w zewnętrznych (cid:364)ródłach. Zagłębianie się w sobie pozwala na wstrzymanie nieświadomych procesów zachodzących w umyśle, oraz umożliwia świadome podejmowanie decyzji w relacji do siebie i własnego życia. Poza tym, codzienna medytacja stanowi swoisty trening wewnętrznej siły w celu budowania lepszego samopoczucia i pozwala na pełne uświado- mienie osoby w byciu odpowiedzialnym za własne czyny. Przywracanie umysłu do stanu świadomości umożliwia zaprzestanie cią- głej gonitwy za zaspokajaniem biologicznych instynktów, oraz zewnętrz- nych wpływów dyktowanych przez środowisko. Pracując nad budowaniem własnego solidnego wnętrza, można rozwinąć wewnętrzną siłę umysłu. Za- miast uciekać do iluzji umysłu w celu poszukiwania sensu i spełnienia, osoba stosująca medytację jest w stanie wytworzyć własną energię, zaakceptować siebie, by tworzyć bogate życie, albowiem człowiek wypełniony pozytywną energią, płynącą z medytacji, nie poszukuje na zewnątrz tego, co już odna- lazł w sobie. Medytacja oferuje dostęp do (cid:364)ródła siebie, i tak, jak na przykład słuchanie muzyki, całkowicie nas pochłania. Medytacja stwarza możliwość pełnego uczestnictwa w doświadczaniu naturalnego stanu umysłu. Wewnętrz- ne wyciszenie pozwala na odłączenie od treści umysłu tego, co dany mo- ment oferuje bez potrzeby reagowania na treści, które umysł podświadomie podkłada. Medytacja umożliwia swobodne współuczestniczenie w procesie tworzenia doświadczeń, ponieważ sprawia, że pozostajemy w strefie wolnej od przymu- sowych myśli. Proces trenowania umysłu udostępnia nam lepszy dostęp do życia. Natomiast skupianie umysłu pozwala na połączenie się z otaczającą energią, na powrót do (cid:364)ródła istnienia, na doświadczenie jedności tożsamo- ściowej. Medytacja umożliwia rozpoznanie, jakoby nieustanne myśli spowodo- wane niezakończonymi wydarzeniami z przeszłości, jak i ucieczka od pod- jęcia odpowiedzialności za własny los, powodowały zablokowanie przepły- wu energii życia oraz działania świadomości, która istnieje w każdym z nas. W związku z tym medytacja zezwala na stałą łączność z prawdziwym (cid:364)ródłem swojego bycia i umożliwia utrzymanie wspomnianej energii, światła, które zainstalowane jest w głębi każdej osoby. Czasami jednak jest ono przesłonię- te niespełnieniem, poczuciem krzywdy czy żalu z przeszłości. Co więcej, za- głębianie się w swój umysł owocuje obserwacją procesów zachodzących na co dzień, daje poczucie wolności i – wreszcie – wyciszenia. Stąd też, im bardziej 10 Czym jest medytacja? jesteśmy w stanie pozostać w łączności z własnym wnętrzem i własnym (cid:364)ródłem, tym mniej jesteśmy podatni na zewnętrzne czynniki, jak również na myśli, które umysł podświadomie wytwarza. Medytacja oferuje wolność i energię, oraz przestrzeń pozbawioną wewnętrznych obaw. Uformowana w umyśle iluzja wcześniej czy pó(cid:364)niej rozpada się i umoż- liwia wyłonienie się prawdziwej esencji oraz energii wewnętrznej. Medytacja pozwala na wyeliminowanie czynników, które hamują wewnętrzny poten- cjał danej osoby, uwikłanej w roztrząsanie tego, na co i tak nie mamy wpływu. Spokój, który można uzyskać poprzez codzienną medytację, pomaga poko- nywać nieład myśli oraz cierpienie, jakie się w jego wyniku rodzi. Im bardziej niezależni od formy myśli jesteśmy, tym bardziej stajemy się wolni, zaradni, pełni energii i tolerancyjni. Medytacja oferuje rozwijanie umiejętności prze- bywania w jedności z sobą, i w łączności z własnym (cid:364)ródłem, które niezbęd- ne są do prawdziwego funkcjonowania umysłu. Przełamanie formy myśli umożliwia odkrycie własnego wnętrza ukrytego pod skorupą iluzji, niera- cjonalnej identyfikacji z myślą oraz skostniałego myślenia, powstałego na skutek przywiązania do nawyków i starych sposobów myślenia. Codzienna kontemplacja wspomaga także proces rozwijania inteligencji. W związku z tym wydostanie się z pułapki iluzji umożliwia cieszenie się istotą własnej egzystencji oraz umożliwia rozkwit świadomości, powodując coraz to lepsze samopoczucie i korzystniejsze postrzeganie samego sobie. Na skutek tego rozkwitająca na nowo świadomość umożliwia ponowne rozważanie nad sen- sem własnego istnienia oraz umożliwia na nowo stworzenie życia wartego przeżywania. Poprzez wewnętrzną obserwację jesteśmy w stanie dokonać świadomego wyboru dotyczącego tego, czy chcemy pozostać w strefie nierealnych myśli, czy też skupić własną uwagę i świadomość na tym, co jest w rzeczywistości. Medytacja umożliwia stworzenie, by tak rzec, centrum zarządzania własnym umysłem, daje szansę pokierowania umysłu w sposób wolny od nieświado- mych uwarunkowań. Co więcej, zadaniem medytacji jest rozpoznanie faktu, iż treść umysłu nie jest jedynym i trwałym punktem spojrzenia na rzeczywi- stość, że poza impulsami, reakcjami i myślami, które umysł generuje, istnie- je rzeczywistość poza nieświadomie nabytym oraz szablonowym sposobem odbierania świata. Obserwacja własnych myśli umożliwia rozpoznanie oraz pozbycie się schematów głęboko zakorzenionych w psychice, najczęściej w trak- cie rozwoju osobistego. Dlatego też praca nad sobą pozwala udoskonalić własne spojrzenie na życie, spojrzenie istniejące poza nabytymi przyzwyczajeniami. 11 Rozdział VIII Medytacja według Ram Dass Ram Dass to nauczyciel duchowy i autor książki pod tytułem Bądź tu i teraz. Urodzony w Massachusetts w 1931 roku jako Richard Alpert spędził młode lata w Stanach Zjednoczonych gdzie uzyskał tytuł profesora psychologii z Uniwersytetu Stanford. Po ukończeniu doktoratu Richard rozpoczął pracę, jako profesor psychologii na Harvardzie. Po latach współpracy z Timothy Leary na wykładzie psychologii na Harvardzie i eksperymentów związanych z LSD został razem z Timothy Leary zwolniony z Harvarda. W 1967 Profesor Richard Albert rozpoczął podróż do Indii gdzie podróżował razem z ame- rykańskim nauczycielem duchowym Bhagavan Dass. Ostatecznie Richard spotkał się z guru Neem Karoli Baba, od którego otrzymał nowe imię Ram Dass. Ram Dass wpłynął na pozytywną zmianę wielu ludzi w Stanach Zjed- noczonych pomagając im uwolnić się od wewnętrznych ograniczeń umysłu, i pomagając im odnale(cid:364)ć prawdziwą naturę umysłu. Począwszy od 1968 Ram Dass zaznajomiony był z różnego rodzaju starożytnymi tradycjami, takimi jak joga, Hinduizm, Buddyzm, Sufi jak i (cid:365)ydowskimi mistycznymi naukami. Po zawale w 1997 roku zdołał wyleczyć się i w dalszym ciągu Ram Dass poświę- ca swój czas na dzielenie się prawdy o życiu z lud(cid:364)mi. Obecnie Ram Dass zamieszkuje w Maui, na Hawajach, w prywatnej rezydencji gdzie w dalszym ciągu naucza przez Internet w trakcie prywatnych spotkań, które prowadzi w swojej rezydencji na wyspie. Jego najnowsza książka Bądź miłością teraz sta- nowi kontynuacje przebudzenia jego serca i jego doświadczenia nieograni- czonej miłości, którą doświadczył w trakcie pobytu ze swoim guru Neem Karoli Baba. 45 Osiągnij harmonię za pomocą medytacji Medytacja według Ram Dass a umożliwia uzyskanie w pełni zdrowego stanu umysłu, który pozwala na przebywanie w obecnym momencie „tu i teraz” w pełni uczestnicząc w istocie danego momentu bez potrzeby ucie- kania od stanu obecnego w umysł. Ram Dass uważał, że medytacja pozwala na oczyszczenie umysłu z niepotrzebnych myśli i wyobrażeń, które utkwione zostały w umyśle, i w sposób nieautentyczny wpływają na umysł człowieka. Za pomocą wewnętrznej koncentracji na oddechu medytacja pozwala na zwrócenie umysłu do wewnątrz, i umożliwia wewnętrzną koncentracje po- przez co uniemożliwia aby umysł kontynuował inwestowanie czasu w iluzje. Ram Dass uważał, że medytacja jest niezbędna w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania umysłu oraz niezbędna w poprawie samopoczucia psychicz- nego. Medytacja umożliwia skoncentrowanie się na własnym wnętrzu zamiast uciekać i poszukiwać czegoś na zewnątrz. Ponadto medytacja umożliwia odczepienie nawyków myślenia, uwolnienie umysłu od przywiązań oraz umożliwia na rozpuszczenie umysłu od identyfikacji utworzonej na pod- stawie fałszywego przywiązania z formą myśli. Medytacja to odłączenie od myśli i od ego, które zainwestowało ogromną ilość czasu i energii w proces tworzenia wewnętrznej identyfikacji z formą myśli. Medytacja umożliwia powrót do naturalnego, pierwotnego stanu bycia umysłu, powrót do naturalnego stanu spokoju, wewnętrznego spokoju, we- wnętrznego domu. Dzięki temu medytacja umożliwia odłączanie od iluzji, w którą umysł popada, i ponowne połączenie z prawdziwą naturą, z powrotem do wewnętrznej jedności z samym sobą. Medytacja pozwala na świadome spokojne przebywanie z samym sobą bez potrzeby ucieczki w iluzję, w umysł. W konsekwencji tego medytacja umożliwia uruchomienie świadomości i za- przestanie ciągłego ciągu myśli i przyzwyczajeń umysłu, które zanieczyszcza- ją umysł. Dodatkowo medytacja umożliwia na przebywanie w przestrzeni wolnej od formy myśli i niekorzystnych nawyków myślenia, bez ciężaru umy- słu. Celem medytacji według Ram Dass’a jest umożliwienie rozpoznania, że w życiu codziennym uczestniczymy i operujemy posługując się forma myśli ale tak naprawdę nasza prawdziwą naturą jest bycie pozbawione myśli. W związ- ku z tym medytacja umożliwia osiągnięcie balansu pomiędzy formą myśli a prawdziwą naturą umysłu. Dzięki temu medytacja umożliwia inteligentne połączenie i zastosowanie obu form, formy myśli i formy pozbawionej myśli w życiu codziennym. Medytacja to życie samo w sobie wypełnione radością i energią życia. 46 Medytacja według Ram Dass Wewnętrzne wyciszenie umożliwia trenowanie umiejętności koncentra- cji i przebywania w pełni z sobą w tym, co dany moment oferuje. Umożliwia na całkowite połączenie z obecnym momentem oraz umożliwia koncentracje na obecnym momencie, bez potrzeby wnikania umysłem w przeszłość jak i podróżowania w przyszłość. Wewnętrzna obserwacja pozwala rozpoznć, że forma myśli i emocji nie jest trwała, i że nie ma sensu do niej się przywiązywać. Jedyne, co istnieje to obecny moment, bycie w pełni w obecnym momencie, w pełni kontrolując się i uczestnicząc w tym co dany moment ma do zaofe- rowania, nie przywiązując umysłu do znaczenia przeżytych doświadczeń. W związku z tym medytacja umożliwia połączenie z wnętrzem, na bezustanne czerpanie energii z wewnątrz zamiast marnować energię szukając sensu życia na zewnątrz. Medytacja zezwala na skupianie się na własnym wnętrzu zamiast inwestować czas na umacnianiu i inwestowaniu ego. W konsekwencji tego medytacja umożliwia na doświadczanie życia takim jakie ono jest w rzeczy- wistości a nie jako rezultat nieracjonalnego działania umysłu. Medytacja według Ram Dass a umożliwia bycie „tu i teraz” bez udziału nieświadomie nagromadzonych przez lata doświadczeń wewnętrznych struktur umysłu. Pozwala odcięcie niekorzystnie nabytych schematów funkcjonowania oraz spostrzegania rzeczywistości w przeszłości, które uformowały twarde we- wnętrzne struktury umysłu oraz uniemożliwiły spostrzeganie siebie i świata w swobodny i świadomy sposób. Medytacja pozwala na odcięcie struktur umysłu nabytych w trakcie rozwoju osobistego i umożliwia ponowne spojrze- nie na życie poprzez prawdziwe oczy, w pełni doświadczając rzeczywistość taką jaka ona jest bez udziału umysłu oraz nagromadzonych doświadczeń i niekorzystnych sposobów myślenia. Medytacja pozwala na ponowne autentyczne doświadczenie rzeczywisto- ści, pozwala na odpuszczenie identyfikacji z umysłem, i umożliwia rozpo- znanie prawdziwej natury świadomości. Pozwala rozpoznać, że świadomość nie spoczywa na niczym, że jest wolna od wszystkiego i stanowi wolną prze- strzeń bez identyfikacji z myślą. (cid:333)wiadomość umożliwia bycie zupełnie wol- nym bez potrzeby identyfikowania się ze wspomnieniami nagromadzonymi przez lata w umyśle. Identyfikacja z wytworzonymi przez lata strukturami w umyśle, czerpanie sensu bycia z przeszłości tworzy więcej nieładu i nieszczę- ścia. Bazując na starych i niekorzystnych schematach myślenia osoba nieświa- domie powtarza stare schematy myślenia i zachowania. Wewnętrzna obser- wacja pozwala na wewnętrzne rozpoznanie, i na bycie (cid:364)ródłem tworzenia doświadczenie a nie pozostawanie rezultatem negatywnych struktur umysłu 47 Osiągnij harmonię za pomocą medytacji nabytych w przeszłości. Ponadto medytacja pozwala na rozpoznanie, że my sami tworzymy nasze szczęście i nieszczęścia, że my sami tworzymy wszystkie aspekty naszego życia. Dzięki temu medytacja umożliwia pozostanie prze- strzenią, bycie wolnym od wewnętrznych struktur i negatywnych bezustannych schematów myślenia, do których umysł się przywiązał. Wewnętrzne zagłę- bienie pozwala na wewnętrzne rozpoznanie stanu umysłu. Pozwala na roz- poznanie, że poza nabytymi strukturami umysłu znajduje się czysta świa- domość, ja(cid:364)ń czyli wewnętrzna przestrzeń, która jest wolna od wszelkiego trudu i niepokoju a za to wypełniona jest szczęściem, dostatkiem oraz speł- nieniem. Odłączanie od identyfikacji z wewnętrznymi strukturami, uwalnia osobę, poprzez co umysł jest w stanie powrócić do kompletnego stanu umysłu, ze stanu iluzji z powrotem do prawdziwego stanu siebie. Medytacja pozwala na rozpoznanie, że życie polega na uczestniczeniu w życiu zamiast na identyfi- kowaniu się i przywiązywaniu do znaczeniu tego, co się robi. Prawdziwe życie to proces polegający na bezustannym procesie nie przywiązywania się do treści pojawiających się w umyśle, to stan wolny od identyfikacji z niekorzystnie nabytymi strukturami umysłu. (cid:333)wiadomość własnego wnętrza oraz umiejęt- ność obserwacji pozwala na przebywanie w przestrzeni „tu i teraz”, w prze- strzeni wolnej od przywiązań i iluzji umysłu, jednocześnie umożliwiając swo- bodne uczestniczenie w życiu codziennym. Ponadto medytacja pozwala na rozpoznanie, że pełna świadomość obecne- go momentu wystarczająca jest w celu doświadczania życia prawdziwie i au- tentycznie, i nie trzeba poświęcać czasu na spełnianie iluzji i uczestniczyć w zewnętrzne gry, w które egoistyczny umysł wplątuje. Uwolnienie od nie- świadomych struktur umysłu pozwala na pełne i świadome bycie obecnym „tu i teraz” nie przyłączając, nie uczestnicząc w procesach, które egoistyczny umysł wytwarza. Rozdział XVII Natura Buddy Natura Buddy to stan świeżości, pełnej świadomości i stan obecności w każ- dym momencie. Natura Buddy to stan przebudzenia z iluzji, stan bycia z rzeczywistością, z tym, co jest obecnie. To stan nie inwestowania w iluzje spowodowaną pozostałościami przeszłości. Stan Buddy to stan wolności, stan doświadczania każdego momentu zupełnie na nowo, to wolność od przywiązań umysłu, to stan umysłu, który porusza się do przodu nie pozo- stawiając żadnych śladów w formie żalu, niezadowolenia lub niespełnienia. Stan Buddy to umysł skoncentrowany w pełni wykorzystujący możliwości, które obecny moment oferuje niepozostawiając za sobą bagażu emocji i myśli. Umysł Buddy to umysł czysty, kompletny, prosty, wytwarzający energią do życia, to umysł, który skupia się na kultywowaniu, rozwijaniu i nabywaniu pozytywnych schematów myślenia. Stan Buddy to umysł, który porusza się spontanicznie i nie wytwarza iluzji ani też nie przywiązuje się do nieracjonal- ności myśli, które umysł wytwarza. Natura Buddy znajduje się w każdym z nas, bez względu na wyznawaną religie, czy pochodzenie. Natura Buddy znajduje się poza egoistycznym umy- słem, poza warstwami przywiązań i iluzji, poza przywiązaniami umysłu. To stan pustki i wolności od smutku, rozmyślania, i skupiania umysłu na tym co, nie jest prawdziwe. Stan Buddy to stan, który istnieje wewnątrz każdej osoby, stan dostępny dla każdego, w każdym momencie. Umysł Buddy to stan peł- ności umysłu, stan pełnej świadomości, stan bycia autentycznym w stosun- ku do siebie, stan utrzymywania wewnętrznej czystości od zanieczyszczeń spowodowanych nieprawidłowym i nieracjonalnym postrzeganiem rzeczywi- stości. Stan Buddy to stan wewnętrznego uwolnienia od wszelkich wewnętrz- 91 Osiągnij harmonię za pomocą medytacji nych blokad i barier, które nie pozwalają na pełne doświadczanie życia, to stan pełen wolności i radości wypełniony świadomością. Umysł Buddy to we- wnętrzne rozpoznanie własnej natury poza udziałem egoistycznego umysłu, to stan bycia w relacji ze sobą tworząc doświadczenie z przyszłością, z tego co jest możliwe a nie z ran przeszłości. Stan Buddy to stan pustki od ran, stan utrzymywania wewnętrznej wol- ności od czegokolwiek, stan wewnętrznej wolności, w której pozostaje tylko świadomość. Umysł Buddy to stan wolności i braku przywiązania do nagro- madzonego ciężaru z przeszłości. Stan Buddy to stan bycia w pełni obecnym w obecnym momencie, jak pusta kartka papieru, pozostając zawsze w pełni świadomy i obecny, nieprzywiązując umysłu do niczego. Umysł Buddy to stan wolności od myśli, stan który zawsze wypełniony jest energią i radością, stan umysłu wolny od uczestniczenia w procesie tworzenia negatywnych do- świadczeń. Stan Buddy to stan wolny od przymusowego myślenia i tworzenia negatywnych doświadczeń. Stan Buddy to stan wolności, pełnej świadomość i możliwości świado- mego wyboru dotyczącego jakości własnego życia. Umysł Buddy to stan po- zostania w stanie pełnej autentyczności z własnym wnętrzem bez wytarzania nieprawdziwych i nieświadomych treści, które w negatywny i nieświadomy sposób wpływają na zachowanie i czyny osoby. Stan Buddy to stan całkowitej wolności od wszystkiego i radość z wła- snego istnienia. Stan Buddy to stan pozbawiony usprawiedliwiania własnego ego. Umysł Buddy to stan pełności i całkowitej wolności od usprawiedliwień. Stan Buddy to stan miłości w relacji do samego siebie, pozostałych ludzi i do całego świata. Umysł Buddy to stan wolności ducha, stan wewnętrznego przebaczenia, to stan wewnętrznej pełności i kompletności. Stan Buddy to stan otwartości i wolności od zakorzenionych w pamięci treści, stan wewnętrznej wolności od nieświadomie ukrytych materiałów, który uniemożliwia prawidłowe spojrzenie na świat. Umysł Buddy to stan wolności od identyfikacji z myślą, stan wolności od przymusowego myślenia jak i nadawania znaczenia formie myśli. Stan Buddy to wewnątrz pustka, przestrzeń pozbawiona jakikolwiek nieświadomych treści. Umysł Buddy to bezwarunkowy stan wewnętrznej wolności, to stan wewnętrznej radości, stan pełen szczęścia, satysfakcji, stan bycia autentycznym w relacji z samym sobą i z lud(cid:364)mi. Umysł Buddy to stan pełni życia, który istnieje w każdej istocie. 92 Natura Buddy Stan Buddy to umysł w pełni świadomy, obecny w obecnym momencie, to stan bycia uważnym w relacji do tego co się dzieje. To stan otwartości serca, stan życzliwości i wytrwałości oraz stan pozostania w pełni szczęśliwym nie przywiązując znaczenia do przywiązań umysłu. Umysł Buddy to stan przebu- dzenia i wyzwolenia od iluzji umysłu, to pełna świadomość i waleczność umy- słu, to stan bycia przebudzonym z iluzji oraz pełna świadomość otaczającej rzeczywistości. To stan opróżnienia umysłu z warstw nagromadzonej iluzji, ignorancji chciwości i egoistycznego umysłu, to umysł obserwujący i roz- poznający wewnętrzne wytworzone iluzje, to umysł przebudzony i nieprzy- wiązany do iluzji. Umysł Buddy to umysł, który nie przywiązuje wagi do treści, które po- jawiają się w umyśle. Stan Buddy to stan przebywania bez wysiłku, poczucie wewnętrznej wolności, stan pustki. To bycie w stanie wewnętrznej wolności od powiązań z myślą, stan wolności od fenomenów i twardych schematów myślenia, pojawiających się wewnątrz. Prawdziwa natura umysłu to stan świadomości pojawiających się treści wytworzonych przez umysł. Stan Buddy to bycie przestrzenią, bycie spontanicznym bez potrzeby inwestowania wła- snego ego i siebie w umysł, który wytwarza wewnętrzne iluzje. Pozostawianie ze sobą w wolnej i nieprzywiązanej przestrzeni stanowi naturalny stan bycia, stan świadomości i łączności z własnym wnętrzem. 93
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Osiągnij harmonię za pomocą medytacji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: