Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00339 007088 20321709 na godz. na dobę w sumie
Osobiste zabezpieczenia wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym - ebook/pdf
Osobiste zabezpieczenia wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 238
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-740-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Życie – zwłaszcza gospodarcze – niesie ryzyko występowania zdarzeń i zjawisk, których przewidzieć nie można lub których wystąpienie nie zależy od woli podmiotu pragnącego uchronić się przed ich niekorzystnymi następstwami. Aby zmniejszyć niedogodności związane z wystąpieniem tych skutków, stosuje się rozmaite sposoby zabezpieczenia.
Publikacja porusza kolizyjnoprawne aspekty osobistych zabezpieczeń wierzytelności. Przedstawiono w niej przede wszystkim poręczenie i gwarancję – w szczególności udzielaną przez banki – jako podstawowe postacie zabezpieczeń osobistych. Ponadto omówiono także umowne przystąpienie do długu, umowę patronatu oraz akredytywę standby.
Regulacja zabezpieczeń osobistych – w tym przede wszystkim poręczenia – w prawie materialnym poszczególnych państw nie jest jednolita, dlatego podstawowym celem monografii jest wskazanie prawa właściwego dla wykorzystywanych w obrocie międzynarodowym osobistych zabezpieczeń wierzytelności i czynności prawnych, które prowadzą do ich wykreowania.
Książka jest skierowana do prawników zajmujących się w teorii i praktyce problematyką zabezpieczeń wierzytelności wykorzystywanych w obrocie międzynarodowym. Może być pomocna w pracy radców prawnych i adwokatów zajmujących się obsługą banków i innych instytucji finansowych.
Dr hab. Jacek Górecki – profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny. Współpracuje z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości jako członek zespołów problemowych ds. prawa spadkowego oraz umów przenoszących prawa. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Osobiste zabezpieczenia wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym Jacek Górecki Wydanie 1 Warszawa 2013 Opracowanie redakcyjne: Agnieszka Zagozda Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009–2012 jako projekt badawczy „Osobiste zabezpieczenia wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym”. © Copyright by Uniwersytet Śląski w Katowicach 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-7806-740-5 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści 7 11 Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ I. Zabezpieczenia osobiste w prawie wybranych państw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1. Poręczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.2. Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.3. Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 30 1.4. Włochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1.6. Hiszpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1.7. Holandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1.8. Czechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 1.9. Rosja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 54 1.10. Szwajcaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11. Anglia i Stany Zjednoczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 1.12. Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 1.13. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2. Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 2.2. Regulacja gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 2.3. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3. Umowne przystąpienie do długu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4. Patronat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 ROZDZIAŁ II. Próby ujednolicenia prawa zabezpieczeń osobistych . 104 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 2. Konwencja ONZ z 1995 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 3. Zasady Międzynarodowej Izby Handlowej . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4. Draft Common Frame of References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 5 ROZDZIAŁ III. Poszukiwanie prawa właściwego dla zabezpieczeń osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 2. Poręczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 2.2. Sposoby wyznaczania statutu poręczenia . . . . . . . . . . . . . . 136 2.3. Statut poręczenia według rozporządzenia Rzym I . . . . . . . . . 138 2.4. Zastosowanie prawa właściwego dla poręczenia . . . . . . . . . . 148 2.4.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 2.4.2. Zakres statutu poręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 2.4.3. Wielość poręczycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 2.4.4. Spłata długu przez poręczyciela . . . . . . . . . . . . . . . . 162 3. Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 3.2. Statut gwarancji na tle rozporządzenia Rzym I . . . . . . . . . . . 168 3.3. Zakres statutu gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 181 3.4. Prawo właściwe dla stosunków powiązanych z gwarancją . . . . . 181 3.4.1. Zabezpieczone zobowiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.2. Stosunek między zleceniodawcą gwarancji a gwarantem . 182 3.4.3. Potwierdzenie gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 3.4.4. Gwarancja pośrednia 3.4.5. Regwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 4. Umowne przystąpienie do długu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 5. Patronat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 ROZDZIAŁ IV. Zagadnienia szczegółowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Prawo właściwe dla formy umowy kreującej zabezpieczenie 202 osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Statut formy na tle rozporządzenia Rzym I 1.3. Zakres statutu formy 202 202 . . . . . . . . . . . . . 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 . . 212 2. Statut personalny stron umowy kreującej zabezpieczenie osobiste 3. Ograniczenia podmiotowe w ustanawianiu i realizacji zabezpieczeń 4. Zmiany podmiotowe a zabezpieczenia osobiste . . . . . . . . . . . . . . osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 219 219 222 4.1. Przelew zabezpieczonej wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Przejęcie długu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 229 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Spis treściwww.lexisnexis.pl Wykaz skrótów I. Akty prawne ABGB – BGB BW Cc CC c.c. Ccon DCFR HGB IPRG k.c. konw. rzym. NOZ OR oz OZ p.p.m. pr.bank. rozp. Rzym I – – – – – – – – – – – – – – – – – – rozp. Rzym II – Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (kodeks cywilny austriacki z 1811 r.) Bürgerliches Gesetzbuch (kodeks cywilny niemiecki z 1896 r.) Burgerlijk Wetboek (kodeks cywilny holenderski) Code civil (kodeks cywilny francuski z 1804 r.) Código Civil (kodeks cywilny hiszpański z 1888 r.) codice civile (kodeks cywilny włoski z 1942 r.) Code de la consommation (francuski kodeks konsumencki) Draft Common Frame of References Handelsgesetzbuch (kodeks handlowy) Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (szwajcarska ustawa kolizyjna z 1987 r.) ustawa z  23  kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr  16, poz. 93 ze zm.) Konwencja rzymska o  prawie właściwym dla zobowiązań umow- nych otwarta do podpisu w  Rzymie 19  czerwca 1980  r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 10, poz. 57) Nový Občanský Zákoník (nowy kodeks cywilny czeski z 2012 r.) Obligationenrecht (szwajcarskie prawo zobowiązań z 1911 r.) Obchodni Zákoník (czeski kodeks handlowy z 1991 r.) Občanský Zákoník (kodeks cywilny czeski z 1964 r.) ustawa z  4  lutego 2011  r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) ustawa z  29  sierpnia 1997  r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Dz.Urz. UE 2008 L 177/6 ze zm.) rozporządzenie (WE) nr  864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowią- zań pozaumownych (Dz.Urz. UE 2007 L 199/40) 7 Wykaz skrótów II. Sądy i organizacje BG BGH MIH OGH OLG SN UE Bundesgericht (szwajcarski sąd najwyższy) – Bundesgerichtshof (niemiecki sąd najwyższy) – Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu – Oberster Gerichtshof (austriacki sąd najwyższy) – Oberlandersgericht (niemiecki wyższy sąd krajowy) – – Sąd Najwyższy – Unia Europejska III. Czasopisma i zbiory orzeczeń AcP AWD/BB BB BGE BGHZ DNotZ DStR Dz.U. Dz.U. UE DZWIR EPS EuZW IHR IPRax JZ KPP NJW NZI ÖJZ OSNC OSPiKA ÖZW Pal. PPH PPHZ PPPM Pr. Bank. PS Rej. RGZ RIW Archiv für die civilistische Praxis Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters Betriebsberater Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen Deutsche Notarzeitschrift Deutsches Steuerrecht Dziennik Ustaw Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Deutsche Zeitschrift für Wirtschaftsrecht Europejski Przegląd Sądowy Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht Zeitschrift für Internationales Handelsrecht Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts Juristenzeitung Kwartalnik Prawa Prywatnego Neue Juristische Wochenschrift Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und Sanierung Österreichische Juristen-Zeitung Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Österreichische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht Palestra Przegląd Prawa Handlowego Problemy Prawne Handlu Zagranicznego Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego Prawo Bankowe Przegląd Sądowy Rejent Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen Recht der Internationalen Wirtschaft/Außenwirtschaftsdienst der Betriebs-Beraters Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rabels Zeitschrift Schweizerische Juristen-Zeitung – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – RPEiS RZ SJZ 8 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów SZW/RSDA TPP WiRO WM ZBB ZEuP ZfRV ZGR ZGS ZHR ZIP ZSR ZVglRWiss – – – – – – – – – – – – – Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaft- und Finanzmarktrecht Transformacje Prawa Prywatnego Wirtschaft und Recht in Osteuropa Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, Wertpapiermitteilun- gen Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft Zeitschrift für Europäisches Privatrecht Zeitschrift für Rechtsvergleichung Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht Zeitschrift für die gesamte Insolvenzpraxis Zeitschrift für schweizerisches Recht Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft Wprowadzenie Jednym z  elementów życia (w  szczególności gospodarczego) jest ryzyko występowania zdarzeń i zjawisk, których przewidzieć nie można lub któ- rych wystąpienie nie zależy od woli podmiotu pragnącego uchronić się przed ich niekorzystnymi następstwami. W celu zmniejszenia niedogodno- ści związanych z wystąpieniem tych skutków stosuje się rozmaite sposoby zabezpieczenia. Dla wierzyciela oczekującego spełnienia świadczenia przez dłużnika istotne jest uchronienie się przed następstwami braku świadczenia lub nieprawidłowej jego realizacji. Dlatego wierzyciele oczekują od dłużnika przedstawienia zabezpieczeń, które zminimalizowałyby konsekwencje wskazanych zdarzeń i  dały możliwość zrekompensowania skutków ich wystąpienia1. W praktyce używane są różnorodne sposoby zabezpieczenia realizacji zo- bowiązania łączącego wierzyciela i  dłużnika2. Najczęściej wymienia się zabezpieczenia rzeczowe i osobiste3. Głównym kryterium odróżniającym te dwie grupy zabezpieczeń jest przedmiot obciążony zabezpieczeniem. W przypadku zabezpieczeń rzeczowych jest nim rzecz, prawo lub wydzie- lona masa majątkowa należąca do ustanawiającego zabezpieczenia. Pod- miot ten przez ustanowienie zabezpieczenia bierze na siebie odpowie- dzialność za spełnienie świadczenia przez dłużnika. Jego odpowiedzialność 1 Zob. C. Förster, Die Fusion von Bürgschaft und Garantie, Tübingen 2010, s. 7 i n. 2 W  dalszych wywodach zamiennie używane są pojęcia „zabezpieczenie zobowiąza- nia” i  „zabezpieczenie wierzytelności”. W  obu przypadkach mowa o  zabezpieczeniu interesów wierzyciela wynikających ze zobowiązania łączącego go z dłużnikiem. 3 Zob. np. G.  Scyboz, Garantievertrag und Bürgschaft, w:  Obligationenrecht. Besondere Vertragsverhältnisse, Zweiter Halbband, red. F. Vischer, Basel-Stuttgart 1979, s. 335–336; H. Weber, Kreditsicherheiten. Recht der Sicherungsgeschäfte, München 2002, s. 9. 11 Wprowadzenie ogranicza się jednak tylko do przedmiotu objętego zabezpieczeniem4. Nie rozciąga się na pozostałe składniki majątku. Tym samym nie ryzykuje on ich utraty, gdy dłużnik nie wywiąże się z  obowiązku świadczenia. Nato- miast w  przypadku zabezpieczeń osobistych podmiot ustanawiający za- bezpieczenie odpowiada całym swoim majątkiem za spełnienie świadcze- nia przez dłużnika5. Zaciąga własne zobowiązanie dla zabezpieczenia wykonania cudzego zobowiązania. Ryzykuje cały majątek dla zabezpie- czenia realizacji obowiązku świadczenia ciążącego na dłużniku. Jego od- powiedzialność nie jest ograniczona aktualną wartością przedmiotu za- bezpieczenia, gdyż odpowiada on także majątkiem przyszłym6. Dzięki temu wierzyciel uzyskuje możność wyegzekwowania świadczenia lub jego surogatu nie tylko z majątku dłużnika, ale też z majątku podmiotu ustana- wiającego zabezpieczenie. Jego wartość może jednak ulec obniżeniu w okresie od ustanowienia zabezpieczenia do chwili zaistnienia potrzeby jego wykorzystania7. Ustanawiającym zabezpieczenie osobiste jest osoba, która nie jest stroną zabezpieczanego zobowiązania. Zabezpieczenia rzeczowe są przeważnie ustanawiane przez samego dłużnika i wzmacniają jedynie pozycję wierzy- ciela w  odniesieniu do objętych zabezpieczeniem składników majątku dłużnika. W związku z tym zabezpieczenia osobiste chronią lepiej wierzy- ciela przed upadłością dłużnika lub utratą przez niego wypłacalności. Zabezpieczenia rzeczowe różnią się też od osobistych charakterem prawa uzyskiwanego przez wierzyciela. W przypadku zabezpieczeń rzeczowych ma ono charakter bezwzględny, a  w  razie ustanowienia zabezpieczenia osobistego – charakter obligacyjny8. Rozróżnienie to odgrywa istotną rolę w  kolizyjnoprawnej kwalifikacji zabezpieczeń osobistych. W  przypadku praw o charakterze bezwzględnym wykorzystuje się inne łączniki w celu 4 Zabezpieczenie rzeczowe obciąża zwykle składniki majątku dłużnika. Wtedy korzyść wierzyciela sprowadza się głównie do uprzywilejowanej pozycji w razie egzekucji pro- wadzonej przez innych wierzycieli oraz ochrony przed skutkami wyzbycia się przez dłużnika dobra obciążonego zabezpieczeniem rzeczowym (np. zastawem lub hipoteką). 5 U. Drobnig, w:  Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, Band 1, red. J.  Base- dow i in., Tübingen 2009, s. 241. 6 G. Scyboz, Garantievertrag…, s. 336. 7 L. Becker, Persönliche Kreditsicherungen im deutschen und französischen Recht, Berlin 1974, s. 37. 8 P.R. Altenburger, Die Patronatserklärungen als „unechte” Personalsicherheiten, Zürich 1979, s. 4–5; H. Weber, Kreditsicherheiten…, s. 9. 12 www.lexisnexis.pl Wprowadzenie wskazania ich statutu niż w  przypadku poszukiwania prawa właściwego dla praw (stosunków) o charakterze obligacyjnym. Ustanowienie zabezpieczeń osobistych jest z  reguły tańsze i  szybsze, a  przez to łatwiejsze do wykorzystania niż zabezpieczenia rzeczowe9. Te ostatnie dla swej skuteczności wymagają niejednokrotnie ujawnienia ich w specjalnych rejestrach (np. w księdze wieczystej, w rejestrze zastawów) prowadzonych przez sądy lub inne organy państwowe. Koszty ustanowie- nia zabezpieczeń osobistych łatwiej jest także ukryć wśród kosztów udzie- lenia kredytu. Dla kredytobiorcy koszty związane z ustanowieniem zabez- pieczeń rzeczowych jawią się jako dodatkowe, uiszczane obok kosztów kredytu. Poza tym dla dłużnika ważne jest też uniknięcie obciążenia nie- ruchomości stanowiącej zwykle główny składnik jego majątku. Wreszcie należy też wspomnieć o przypadkach, w których dłużnik nie jest w stanie zaoferować odpowiednich zabezpieczeń rzeczowych10. Wtedy jedyną szansą otrzymania przez niego kredytu (pożyczki) jest przedstawienie za- bezpieczenia osobistego11. Zabezpieczenia osobiste są też łatwiejsze w realizacji od zabezpieczeń rze- czowych. Egzekucja jest kierowana do całego majątku podmiotu udzielają- cego zabezpieczenia. Przez to wierzyciel ma większe szanse na uzyskanie zaspokojenia. Również czas potrzebny do osiągnięcia tego celu jest prze- ważnie krótszy niż w przypadku zabezpieczeń rzeczowych. Niższe są też koszty z tym związane12. Ustanowienie zabezpieczenia osobistego nie jest jawne dla osób trzecich, w  szczególności dla wierzycieli podmiotu udzielającego zabezpieczenia. Nie obniża jego atrakcyjności jako potencjalnego kredytobiorcy lub ewen- tualnie podmiotu udzielającego dalszych zabezpieczeń osobistych. Nato- miast zabezpieczenie rzeczowe w wielu przypadkach ma charakter jawny (np. poprzez wpis do rejestru, konieczność wydania przedmiotu zabezpie- czenia), co może wpływać negatywnie na ocenę sytuacji majątkowej pod- 9 C. Förster, Die Fusion…, s. 20. 10 Coraz częściej występują bowiem sytuacje, w których kredytobiorca opiera swą dzia- łalność na wykorzystaniu cudzych rzeczy oddanych mu w  najem, dzierżawę lub lea- sing. Takie przedmioty nie mogą zostać użyte jako zabezpieczenie rzeczowe bez zgody ich właściciela. 11 Zob. K.  Klingel, Die Principles of European Law on Personal Security als neutrales Recht für international Bürgschaftsverträge, Tübingen 2009, s. 64 i n. 12 Zob. C. Förster, Die Fusion…, s. 20. 13 Wprowadzenie miotu ustanawiającego takie zabezpieczenie. Ogranicza też faktyczne szanse powtórnego wykorzystania tego samego dobra jako przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego. Do zabezpieczeń osobistych zalicza się przede wszystkim: poręczenie (w tym także wekslowe), gwarancję (w szczególności udzielaną przez ban- ki) oraz przystąpienie do długu. Ponadto pośród zabezpieczeń osobistych wskazuje się też akredytywę standby oraz patronat. Niejasny jest charakter przelewu wierzytelności w  celu zabezpieczenia. Powoduje on, iż dłużnik ponosi odpowiedzialność za spełnienie swego świadczenia względem ce- sjonariusza (wierzyciela zabezpieczanej wierzytelności), który nabył ją od wierzyciela (cedenta) będącego zwykle jednocześnie dłużnikiem cesjona- riusza. Przelew na zabezpieczenie nie rodzi po stronie cedenta (udzielają- cego zabezpieczenia) obowiązku spełnienia świadczenia na rzecz wierzy- ciela zabezpieczanej wierzytelności. Nie odpowiada on za zabezpieczoną wierzytelność całym swoim majątkiem, lecz jedynie wierzytelnością prze- laną na cesjonariusza w celu zabezpieczenia. Dlatego też przelewu na za- bezpieczenie nie należy kwalifikować jako zabezpieczenia osobistego13. Bliżej mu do zabezpieczeń rzeczowych. Katalog zabezpieczeń osobistych jest systematycznie poszerzany przez praktykę (np. ubezpieczenie kredytu, odpowiedzialność del credere). Ni- niejsze opracowanie dotyczy tylko tych spośród zabezpieczeń osobistych, których zastosowanie jest już ugruntowane w praktyce i są one wykorzy- stywane także w obrocie międzynarodowym. Najwięcej miejsca poświęco- no poręczeniu jako najstarszemu, klasycznemu i najszerzej regulowanemu sposobowi zabezpieczenia osobistego14. Pozostałe postacie zabezpieczeń osobistych są w różnym stopniu oparte na konstrukcji poręczenia. Wyka- zują jednak dość istotną specyfikę. Są one też mniej szczegółowo uregulo- wane, co oznacza niejednokrotnie konieczność posiłkowania się bardziej rozbudowanymi przepisami dotyczącymi poręczenia lub sięgania po prze- pisy ogólne dotyczące umów i  odpowiedzialności cywilnej. Spośród tych pozostałych zabezpieczeń osobistych na specjalną uwagę zasługuje gwa- 13 Niekiedy jako kryterium odróżniające zabezpieczenia rzeczowe i osobiste ustala się odpowiedzialność za spełnienie świadczenia innej osoby niż dłużnik niezależnie od tego, czy jest to odpowiedzialność obciążająca ustanawiającego zabezpieczenie czy też inny podmiot (np. dłużnika osoby ustanawiającej zabezpieczenie). Zob. też A. Szpunar, Zabezpieczenia osobiste wierzytelności, Sopot 1997, s. 15 i n. 14 C. Förster, Die Fusion…, s. 2. 14 www.lexisnexis.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Osobiste zabezpieczenia wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: