Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00550 010722 20675235 na godz. na dobę w sumie
PIT-y i ulgi podatkowe 2017. Rozliczenie podatkowe - ebook/pdf
PIT-y i ulgi podatkowe 2017. Rozliczenie podatkowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65887-90-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komplet informacji – jak prawidłowo sporządzić zeznanie roczne za 2017 r. oraz skorzystać z ulg podatkowych.

Publikacja składa się z instrukcji:

prawidłowego sporządzania PIT-8C, PIT-11 przez płatników,

poprawnego wypełniania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 przez podatników

oraz

korzystania z ulg podatkowych przysługujących podatnikom dokonującym rozliczenia rocznego (m.in. ulgi na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi mieszkaniowej, z tytułu wpłat na IKZE oraz darowizn).

Opracowanie zawiera rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczeniem rocznym, z którymi podatnicy spotykają się w praktyce. Szczególne miejsce w publikacji zajmuje tematyka ulg podatkowych omówionych w formie odpowiedzi na pytania podatników. Korzystanie z ulg może być w wielu wypadkach trudne, kontrowersyjne lub sporne. Na łamach publikacji podpowiemy, jak z nich skorzystać i uniknąć sporów.

Publikacja została wzbogacona o konkretne przykłady liczbowe wraz z wypełnionymi zeznaniami PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT -38, PIT-39.

Do publikacji dołączona jest płyta z programem do rozliczeń rocznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PIT-Y I ulgI PodaTkowe 2017 PODATKI NR 1 INDEKS 36990X ISBN 978-83-65887-90-0 STYCZEŃ 2018 CENA 19,90 ZŁ (W TYM 23 VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PIT-Y I ulgI PodaTkowe 2017 rozliczenie podatkowe Jak prawidłowo wypełnić zeznanie podatkowe Komu przysługują ulgi i jak z nich korzystać Jak rozliczyć dochody z pracy, działalności gospodarczej i najmu ISBN : 978-83-65887-90-0 Partner merytoryczny Pobierz zawartość płyty: http://infor.pit-format.pl/?=rodz/link Bezpłatny program do rozliczeń rocznych PIT 2017Polecany przez tysiące księgowych i kadrowych!Pobierz zawartość płyty:www.infor.pit-format.pl c y j n e r e w o u l z m i a n y Z publikacji Czytelnik dowie się o rewolucyjnych zmianach od 1 stycznia 2018 r., m.in. w zakresie:  zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym – w formie przewodnika po zmianach  podwyższenia limitu dla środków trwałych umożliwiającego ich jednorazowe rozliczenie w kosztach  podniesienia limitów dla niektórych zwolnień podatkowych www.sklep.infor.pl 801 626 666, 22 761 30 30 bok@infor.pl 155x115_pit_cit_ryczalt.indd 1 2017-12-14 12:53:26 PIT-Y I ulgI PodaTkowe 2017 Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Redaktor merytoryczny Katarzyna Wojciechowska Sekretarz redakcji Anna Seroczyńska Redaktor graficzno-techniczny Monika Rodziewicz Korekta Jolanta Bugaj Adres redakcji 01-042 Warszawa ul. Okopowa 58/72 Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Reklamy Kamilla Alchimowicz e-mail: kamilla.alchimowicz@infor.pl tel. 22 530 40 75, 519 061 400 Biuro Opiekunów Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, 801 626 666 e-mail: bok@infor.pl Copyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publika- cja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wy- dawcy w całości lub części jest zabronione i pod- lega odpowiedzialności karnej. Druk: KFPartner Materiałów niezamówionych nie zwracamy, za- chowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach. SPIS TreścI Rozliczenie pracownika .................................................................................................................................................. 5 Wycena świadczeń w naturze i świadczeń nieodpłatnych ................................................................................... 8 Przychody pracowników zwolnione z podatku ..................................................................................................... 9 Moment powstania przychodu pracownika ........................................................................................................... 12 Koszty uzyskania przychodu .................................................................................................................................... 12 Wybór formularza zeznania rocznego .................................................................................................................... 16 Rozliczenie się pracownika przez PIT-WZ ............................................................................................................. 18 Samodzielne rozliczenie się pracownika ................................................................................................................ 19 Emerytury i renty ....................................................................................................................................................... 22 Działalność wykonywana osobiście ....................................................................................................................... 24 Przedsiębiorcy ................................................................................................................................................................ 27 Zasady ogólne ........................................................................................................................................................... 27 Podatek liniowy .......................................................................................................................................................... 30 Działy specjalne produkcji rolnej .................................................................................................................................. 31 Dochód ustalany na podstawie ksiąg .................................................................................................................... 31 Normy szacunkowe ................................................................................................................................................... 32 Najem, dzierżawa ............................................................................................................................................................ 33 Prawa majątkowe, prawa autorskie .............................................................................................................................. 36 Kapitały pieniężne ........................................................................................................................................................... 39 Sprzedaż rzeczy .............................................................................................................................................................. 42 Sprzedaż rzeczy ruchomych ................................................................................................................................... 42 Sprzedaż nieruchomości ......................................................................................................................................... 43 Przychody z innych źródeł ............................................................................................................................................ 49 Zeznanie roczne dla przychodów z innych źródeł ............................................................................................... 52 Podatek zryczałtowany wykazywany w zeznaniu rocznym ...................................................................................... 52 Dochody małoletnich dzieci .......................................................................................................................................... 55 Dochody zagraniczne polskich rezydentów ............................................................................................................... 56 Dochody cudzoziemców w Polsce .............................................................................................................................. 59 Wspólne rozliczenie przez małżonków ....................................................................................................................... 60 Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dzieci .................................................................................................... 62 Straty z lat ubiegłych – odliczenie od dochodu ......................................................................................................... 64 Składki na ubezpieczenia społeczne – odliczenie od dochodu .............................................................................. 65 Odliczenie składek przez przedsiębiorców ............................................................................................................... 66 Odliczanie składek ZUS sfinansowanych przez płatnika ......................................................................................... 66 Zwrot nienależnych kwot – odliczenie od dochodu .................................................................................................. 68 Wydatki na cele rehabilitacyjne – odliczenie od dochodu ....................................................................................... 68 Wydatki niepodlegające limitom ............................................................................................................................. 69 Wydatki podlegające limitowi .................................................................................................................................. 72 Leki .............................................................................................................................................................................. 73 Darowizny – odliczenie od dochodu ........................................................................................................................... 73 Darowizny na rzecz krwiodawstwa ........................................................................................................................ 75 Darowizny na działalność charytatywną Kościoła ............................................................................................... 75 Internet – odliczenie od dochodu ................................................................................................................................ 76 Oszczędzanie na emeryturę – odliczenie od dochodu ............................................................................................ 77 Ulga odsetkowa – odliczenie od dochodu ................................................................................................................. 77 Ulga B+R – odliczenie od dochodu ............................................................................................................................. 78 Kontynuacja ulgi na nowe technologie – odliczenie od dochodu ........................................................................... 82 Kontynuacja ulg mieszkaniowych – odliczenie od dochodu ................................................................................... 83 Kwota zmniejszająca podatek ...................................................................................................................................... 83 Składka na ubezpieczenie zdrowotne – odliczenie od podatku ............................................................................. 83 Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej – odliczenie od podatku ............................................................................. 84 www.infor.pl 3 PIT-y i ulgi podatkowe 2017 Ulga uczniowska – odliczenie od podatku ................................................................................................................. 84 Pomoc domowa – odliczenie od podatku .................................................................................................................. 84 Ulga prorodzinna – odliczenie od podatku ................................................................................................................ 85 Jedno dziecko ............................................................................................................................................................ 85 Dwoje dzieci ............................................................................................................................................................... 86 Troje dzieci ................................................................................................................................................................. 86 Czworo dzieci ............................................................................................................................................................ 86 Ulga na powrót – odliczenie od podatku .................................................................................................................... 87 Przekazanie podatku na organizację pożytku publicznego .................................................................................... 88 Wyliczenie podatku ........................................................................................................................................................ 88 Śmierć podatnika ........................................................................................................................................................... 89 Ulgi 2017 – rozwiązania praktycznych problemów .................................................................................................... 89 Ulga rehabilitacyjna ................................................................................................................................................... 89 Czy można odliczyć wydatki na zakup urządzenia rehabilitacyjnego poniesione przed uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności .................................................................................................................... 89 Od kiedy można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jeżeli nie da się ustalić daty powstania niepełnosprawności ............................................................................................................................................ 90 Czy można odliczyć wydatek na kupno pompy ciepła służącej do ogrzewania mieszkania .................. 91 Czy można odliczyć wydatki na badania laboratoryjne ................................................................................ 91 Czy można odliczyć wydatek za pobyt córki na zielonej szkole ................................................................. 92 Czy można odliczyć wydatek na zakup za granicą leku nowej generacji .................................................. 92 Czy można odliczyć wydatki na przejazdy taksówką na zabiegi rehabilitacyjne ...................................... 93 Czy można odliczyć wydatek na hotel przyszpitalny .................................................................................... 94 Czy można odliczyć wydatki na pobyt w domu pomocy społecznej .......................................................... 94 Czy można odliczyć wydatek na implanty zębów .......................................................................................... 95 Czy można odliczyć zakup urządzeń monitorujących poziom glukozy u osoby chorującej na cukrzycę .......................................................................................................................................................... 96 Czy można odliczyć wydatki poniesione na hotel w trakcie turnusu rehabilitacyjnego .......................... 97 Czy można odliczyć wydatki na opiekunkę osoby niepełnosprawnej ........................................................ 98 Darowizny ................................................................................................................................................................... 99 Czy można odliczyć darowiznę na kościół zapłaconą z rachunku męża ................................................... 99 Czy można odliczyć wpłatę na fundusz założycielski fundacji .................................................................... 99 Ulga odsetkowa ....................................................................................................................................................... 100 Kiedy korzystanie z ulgi odsetkowej powoduje opodatkowanie sprzedaży nieruchomości ................ 100 Ulga prorodzinna ..................................................................................................................................................... 102 Czy strata z działalności pomniejsza dochód, od którego zależy prawo do ulgi prorodzinnej ............ 102 W jakiej proporcji można odliczyć ulgę prorodzinną po rozwodzie ......................................................... 102 Kiedy ulga prorodzinna po rozwodzie przysługuje tylko jednemu z rodziców ....................................... 103 Czy można odliczyć ulgę prorodzinną, uzyskując dochody tylko z gospodarstwa rolnego ................ 104 Czy dochód uzyskany przez dziecko za granicą wpływa na prawo do ulgi prorodzinnej ..................... 104 Czy dochody zagraniczne powiększają dochód, od którego zależy ulga prorodzinna ......................... 105 Czy opiekun prawny ma prawo do ulgi prorodzinnej .................................................................................. 106 Czy przysługuje ulga prorodzinna z tytułu wychowywania dzieci małżonka .......................................... 107 Ulga uczniowska ..................................................................................................................................................... 108 Czy można odliczyć ulgę uczniowską nabytą po zmarłym ojcu ................................................................ 108 Ulga na kasę mieszkaniową ................................................................................................................................... 109 Czy nastąpi utrata odliczenia w kasie mieszkaniowej przy wycofaniu środków na remont domu ................................................................................................................................................ 109 Przykłady i wzory formularzy ...................................................................................................................................... 111 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych .......................................................................................................... 156 Działalność gospodarcza ...................................................................................................................................... 156 Najem prywatny ....................................................................................................................................................... 157 Ulgi i zwolnienia ryczałtowca ................................................................................................................................. 158 Przykład i wzór formularza ......................................................................................................................................... 160 Wskaźniki do rozliczenia rocznego za 2017 r. ......................................................................................................... 166 4 www.infor.pl Grzegorz Ziółkowski doradca podatkowy PIT-Y I ulgI PodaTkowe 2017 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia kilka źródeł przychodu. Każde z nich wiąże się z odrębnymi zasadami podatkowego rozliczenia. Uzyskiwanie dochodów z określonego źró- dła decyduje również o rodzaju składanego zeznania podatkowego. Prawidłowe ustalenie źródła przy- chodu ma więc ogromne znaczenie dla prawidłowości rocznego rozliczenia podatku. rozliczenie pracownika Za przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego sto- sunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w na- turze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych świadczeń, a w szczególności: ■■ wynagrodzenie zasadnicze, ■■ wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, ■■ różnego rodzaju dodatki, ■■ nagrody, ■■ ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, ■■ wszelkie inne kwoty, niezależnie, czy ich wysokość została określona z góry, ■■ świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Regulacja ta jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania. W razie dokonywania wypłaty świadczeń pieniężnych, wydawania świadczeń rzeczowych bądź ponoszenia świadczeń za pracow- nika należy liczyć się z koniecznością wykazania tego świadczenia jako przychodu dla celów podat- kowych. Przychodem ze stosunku pracy są również świadczenia, które zostały wypłacone po roz- wiązaniu umowy o pracę, ale są związane ze stosunkiem pracy, np. premia za okres zatrudnienia czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacony po ustaniu stosunku pracy. Przy wypłacie świad- czeń po rozwiązaniu umowy o pracę były pracodawca pobiera zaliczkę, uwzględniając zryczałtowa- ne koszty ze stosunku pracy. Nie uwzględnia natomiast kwoty zmniejszającej podatek. Aby mówić o przychodzie pracownika, należy jednak jasno wykazać, że świadczenie było skiero- wane indywidualnie do pracownika i spowodowało przysporzenie w jego majątku. Zasadniczo takie- go problemu nie ma w przypadku wynikających z umowy wynagrodzeń pieniężnych, czy to zasadni- czych, czy to uznaniowych. Są one przychodem pracownika. Problemy podatkowe pojawiają się w przypadku świadczeń nieodpłatnych bądź zwrotu kosztów wydatków, które faktycznie służą dzia- łalności pracodawcy. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, podkreślił: (…) Mimo bardzo szerokiego ujęcia przychodów ze stosunku pracy, nie każde świadczenie TK spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika bez ustalonej za nie zapłaty jest świad- czeniem podlegającym podatkowi dochodowemu. Jak zauważył Trybunał, we współczesnych relacjach pracowniczych pracodawcy oferują pracow- nikom całą gamę świadczeń, które leżą niejako w pół drogi między gratyfikacją przyznaną pracowni- kowi jako element wynagrodzenia za pracę objętą podatkiem dochodowym a wymaganymi przez odpowiednie przepisy świadczeniami ze strony pracodawcy, które służą stworzeniu odpowiednich warunków pracy i które są zwolnione z tego podatku. W tej sytuacji pojawia się pytanie o kryterium wyodrębnienia świadczeń objętych podatkiem dochodowym. www.infor.pl 5 PIT-y i ulgi podatkowe 2017 Zdaniem Trybunału, tym kryterium musi być obiektywna ocena, czy świadczenie leżało w interesie pracownika, a jest tak wtedy, gdy stanowi ono realne przysporzenie majątkowe (korzyść), którego efekt jest uchwytny w jego majątku. Świadczenia uzyskiwane od pracodawcy, aby podlegały opodat- kowaniu, muszą prowadzić do pojawienia się po stronie pracownika dochodu, czyli korzyści mająt- kowej, która może wystąpić w dwóch postaciach: ■■ prowadzi do powiększenia aktywów albo ■■ powoduje zaoszczędzenie wydatków, co może być następstwem np. świadczenia rzeczowego. W wyniku takiego świadczenia w majątku pracownika nie pojawia się wprawdzie realny dochód (w znaczeniu ekonomicznym), ale ponieważ znaczenie dochodu na gruncie ustawy o PIT jest szer- sze, zaoszczędzenie wydatków musi być traktowane na równi z przyrostem majątku. Aby mówić o przychodzie, świadczenie powinno zostać spełnione w interesie pracownika, a nie w interesie pracodawcy. Musi przynieść pracownikowi korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia przez niego wydatku. Wyłączone z opodatkowania są świadczenia, które nie stanowią przysporzenia w majątku prywatnym pracownika, ponieważ służą realizacji obowiązków pracownika wynikających ze stosunku pracy. Przy czym świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia stanowią przychód wyłącznie wtedy, gdy zostały faktycznie otrzymane przez pracownika. Z praktyki organów podatkowych: Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż przydzielenie samochodu służbo- MF wego i wyznaczenie miejsca garażowania (parkowania) w miejscu zamieszkania, wynika jące z charakteru pracy na danym stanowisku, nie będzie stanowiło przychodu pra cownika ze stosunku pracy, o ile samochód ten będzie wykorzystywany w celach służbo- wych. W konsekwencji przejazdy z miejsca zamieszkania do miejsca świadczenia pracy nie będą generowały również przychodu ze stosunku pracy. Przychód ze stosunku pracy nie po- wstaje bowiem w sytuacji, gdy przejazdy z oraz do miejsca zamieszkania, a także garażowanie (parkowanie) stanowią realizację celu służbowego, jakim jest dbałość o powierzone mienie Wnioskodawcy i umożliwiają sprawne i efektywne wypełnianie powierzonych zadań. Zatem pa- liwo zużyte w związku z przejazdami pracowników, z miejsca garażowania (parkowania) samo- chodu służbowego do miejsca wykonywania pracy – o ile przejazdy nie będą służyły osobistym celom pracownika, lecz stanowiły realizację zadań służbowych – nie będzie nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz- nych, a zatem jego wartości nie można będzie uznawać za przychód pracownika ze stosunku pracy. W konsekwencji, po stronie Wnioskodawcy nie powstaną obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 lipca 2016 r., sygn. ITPB2/4512-403/16/RS) Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy korzyść jest wymierna MF i przypisana indywidualnemu pracownikowi, tj. nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów. Wartość takiego świadczenia – np. w przypadku jego zakupu – ustala się według cen zakupu. Cena zakupu stanowi w regulacji art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych punkt odniesienia do ustalenia wartości nieodpłat- nego świadczenia. W świetle powyższego – mimo bardzo szerokiego ujęcia w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy – nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika, bez ustalonej za nie zapłaty, jest świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc powyższe wyjaśnienia do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, uznać należy, że udział pracownika w imprezie integracyjnej nie prowadzi do powstania u pracownika przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie są bowiem spełnione 6 www.infor.pl PIT-y i ulgi podatkowe 2017 kryteria, o których mowa w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Należy więc zgodzić się z Wnioskodawcą, że świadczenia związane z udziałem pracowników w imprezie integracyjnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Na Wnioskodawcy z tego tytułu nie cią- żą zatem obowiązki płatnika. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowi- cach z 5 lipca 2016 r., sygn. IBPB-2-1/4511-246/16/HK) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zgodnie MF z Regulaminem Wynagradzania zapewnia pracownikom pakiet medyczny. Wniosko- dawca zawarł umowy o świadczenie usług medycznych z podmiotami, które świadczą tego typu usługi. Przedmiotem umowy są świadczenia z zakresu medycyny pracy, świadczenia z zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej, usługi medyczne na rzecz Osoby Uprawnionej Głównej wykraczające poza ww. określone usługi, usługi medyczne na rzecz pozostałych Osób Upraw- nionych zgłoszonych do opieki medycznej przez Osobę Uprawnioną Główną. Opłata za ww. usłu- gi ustalona jest w formie abonamentu, który ma charakter ryczałtowej opłaty bez względu na ilość wykorzystywanych przez pracowników usług medycznych. Koszt abonamentu na podsta- wie Regulaminu Wynagradzania rozdzielony jest pomiędzy pracodawcę (Wnioskodawcę) i pra- cownika w ten sposób, że koszty ww. usług medycznych pokrywa pracownik w wysokości 1 zł w formie potrącenia z wynagrodzenia netto, a pracodawca pokrywa pozostałe koszty. Natomiast część ubezpieczenia – pakiety dotyczące usług medycznych na rzecz Osoby Uprawnionej Głów- nej wykraczające poza określone świadczenia z tytułu medycyny pracy i profilaktyki opieki zdro- wotnej oraz usługi medyczne na rzecz pozostałych Osób Uprawnionych zgłoszonych do opieki medycznej przez Osobę Uprawnioną Główną są doliczane pracownikowi do przychodu i są opo- datkowane. Należy wyjaśnić, że opłacanie przez pracodawcę kosztów obowiązkowej opieki z zakresu medy- cyny pracy nie powoduje u pracowników powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie bowiem z art. 229 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – wstępne, okresowe i kontrolne ba- dania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Ponadto gdy pracodawca ponosi inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, wartość tego rodzaju świadczeń, otrzymanych przez pracownika od pracodawcy, również nie stanowi jego przychodu w rozumieniu przepisów ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe unormowania prawne, należy stwierdzić, że w sytuacji gdy Wnio- skodawca jako pracodawca ponosi koszty abonamentu za świadczenia medyczne z zakresu medycyny pracy i profilaktyki opieki zdrowotnej ze względu na warunki pracy, ponoszone przez pracodawcę koszty nie stanowią podstawy do naliczania podatku dochodowego pracowników. Natomiast wartość wszelkich innych świadczeń medycznych niż te, które wynikają z Kodeksu pracy, uprawniających poszczególnych pracowników do skorzystania z dobrowolnych świad- czeń medycznych (niezwiązanych z medycyną pracy i profilaktyczną opieką zdrowotną niezwią- zaną z warunkami pracy) przekazanych pracownikom nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie, stanowi w części finansowanej przez pracodawcę przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 lutego 2017 r., sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.1113.2016.1.MK) Trybunał podkreślił ponadto wagę dobrowolnego skorzystania ze świadczenia przez pracownika. Zgoda na skorzystanie ze świadczenia wyraża bowiem ocenę pracownika, że świadczenie – z punk- tu widzenia jego sytuacji zawodowej, życiowej, rodzinnej – jest celowe i przydatne, leży w jego inte- resie. Oznacza to, że w przypadku braku świadczenia ze strony pracodawcy pracownik musiałby ponieść wydatek. Jednak gdy nieodpłatne świadczenie zostało przyjęte jako warunek niezbędny do zgodnego z prawem wykonania pracy – po stronie pracownika nie pojawia się korzyść, która mogła- by być objęta podatkiem dochodowym. www.infor.pl 7 PIT-y i ulgi podatkowe 2017 Przykład Do przychodów pracownika nie dolicza się świadczenia rzeczowego w postaci ubrania służbowe- go związanego z promocją firmy. Ten charakter ubrania musi być jednak wyraźny. Ubranie musi być wyraźnie oznaczone logo czy też innym znakiem firmowym. W orzecznictwie sądowym zwra- cano uwagę, że ubranie pracownika powinno być odpowiednio oznaczone, tak aby jasno wynika- ło, z przedstawicielem jakiej firmy mamy do czynienia. Jeśli ubranie będzie miało wyraźnie charak- ter firmowy, naturalne jest, że nie będzie ono wykorzystywane do celów osobistych. Nie ma więc potrzeby doliczać jego wartości do przychodów pracownika. W przypadku garnituru czy garsonki, które nie posiadają logo firmy, ze strony organów podatkowych może paść zarzut, że takie ubrania mogą być używane do celów osobistych pracowników, dlatego też ich wartość należy zaliczyć do przychodów pracowników. Powstania przychodu nie powoduje używanie samochodu służbowego do celów służbowych. Przychód powstanie w przypadku używania samochodu służbowego dla celów prywatnych. Od 1 stycznia 2015 r. wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z ty- tułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości: ■■ 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3, ■■ 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 (art. 12 ust. 2a ustawy o PIT). W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesią- ca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywat- nych w wysokości 1/30 kwot określonych powyżej (art. 12 ust. 2b ustawy o PIT). Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywat- nych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością kwot określonych powyżej i odpłatnością ponoszoną przez pracownika (art. 12 ust. 2c ustawy o PIT). Przykład Pracownik użytkuje samochód służbowy do celów prywatnych. Płaci za to 150 zł miesięcznie. Sa- mochód ma pojemność 1400 cm3. Przychód pracownika z tytułu użytkowania samochodu służbo- wego do celów prywatnych wynosi 100 zł miesięcznie. Wyrok Trybunału, choć niewątpliwie ważny i pomocny w interpretacji przepisów, nie rozwiał jed- nak wszystkich wątpliwości interpretacyjnych przy rozpoznawaniu przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Należy jednak pamiętać o jego podstawowym skutku. Jak podkreślił Trybunał: (…) art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2–2b TK ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (…) rozumia- ne w ten sposób, że „inne nieodpłatne świadczenie” oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika, są zgodne z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji. Zgodność z Konstytucją oznacza, że przekazując pracownikowi nieodpłatne świadczenie, musi- my rozstrzygnąć o jego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. wycena świadczeń w naturze i świadczeń nieodpłatnych Wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów ustala się według cen stosowanych wobec innych odbiorców, jeżeli przedmiotem świad- czenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy (art. 12 ust. 2 ustawy o PIT). 8 www.infor.pl PIT-y i ulgi podatkowe 2017 Przykład Pracodawca prowadzący hurtownię spożywczą wręczył nieodpłatnie swojemu pracownikowi z okazji jego ślubu 5 skrzynek napojów gazowanych. Pracodawca napoje te kupił w sumie za 150 zł. Natomiast sprzedawał je po 180 zł. Dla pracownika oznacza to, że osiągnął wynagrodzenie w kwocie 180 zł. Jeżeli przedmiotem świadczenia w naturze nie są towary i usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy, ich wartość określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się następująco: ■■ jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu, ■■ jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku, ■■ w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług albo udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczegól- ności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Cena zakupu oznacza cenę faktycznie zapłaconą, a więc obejmującą VAT, jeżeli usługa była opo- datkowana VAT. Przychody pracowników zwolnione z podatku Podatkowi nie będą podlegać świadczenia zwolnione z podatku. Ze zwolnienia korzystają różnego rodzaju świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty pieniężne za te świadczenia czy należności związane z odbywaniem podróży służbowych. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT zwolniony z podatku jest ekwiwalent pieniężny za używanie przez pracowników przy wykonywaniu pra- cy narzędzi, materiałów lub sprzętów stanowiących ich własność. Ponieważ przepis ten nie precyzuje wykazu narzędzi, zwolnienie obejmuje teoretycznie wszystkie narzędzia, materiały lub sprzęt używane przy wykonywaniu pracy. Pracodawca może pracownikowi wypłacić ekwiwalent pieniężny, np. za uży- wany przez niego do celów służbowych telefon, komputer, kamerę. Natomiast z tego zwolnienia nie skorzysta ekwiwalent przyznany w zamian za używany do celów pracodawcy samochód. Zwolnienie w stosunku do ekwiwalentu ma zastosowanie po spełnieniu łącznie następujących warunków: ■■ ekwiwalent musi być wypłacony w pieniądzu, ■■ kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać poniesionym przez pracownika wydatkom, ■■ narzędzia, materiały lub sprzęt muszą stanowić własność pracownika, ■■ narzędzia, materiały lub sprzęt należące do pracownika muszą być wykorzystywane przy wykony- waniu pracy na rzecz pracodawcy. Przyznanie ekwiwalentu powinno być udokumentowane umową pracodawcy z pracownikiem o uży- waniu narzędzia pracownika na potrzeby pracodawcy. Przepisy podatkowe nie ograniczają wprost wysokości takiego ekwiwalentu. W przypadku zawyżenia przez pracodawcę wypłacanego pracowni- kowi ekwiwalentu z tytułu używania narzędzia prywatnego do celów służbowych organy podatkowe mogą opodatkować część tego ekwiwalentu jako ukrytą formę wynagrodzenia. Wolne od podatku są otrzymane przez pracowników należności z tytułu podróży służbowych (w granicach limitów przewidzianych przez odrębne przepisy w sprawie podróży służbowych). Wol- na od podatku dochodowego jest również wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika. Zwolnienie to nie obejmuje wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę www.infor.pl 9 PIT-y i ulgi podatkowe 2017 w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych. Warto również pa- miętać o zwolnieniu z podatku odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń ze stosunku pracy. Wolna od podatku jest wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowa- nego przez pracodawcę dowozu autobusem do pracy (art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o PIT). W zwol- nieniu tym ustawodawca odwołał się do definicji autobusu zawartej w art. 2 pkt 41 ustawy z 20 czerw- ca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Wynika z niej, że autobus to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą. Wcześniej wartość takiego świadczenia była opodatkowana. Przykład Pracodawca zorganizował pracownikom dojazd do pracy samochodem osobowym należącym do jego firmy. Świadczenie to nie podlega zwolnieniu od podatku, ponieważ dojazd nie odbywa się autobusem. Jednak przychód pracownika z tytułu dowozu powstaje wyłącznie za te dni, w których pracownik korzysta z tego dowozu. Z obowiązującego zwolnienia nie skorzystają inne osoby niż pracownicy, np. zleceniobiorcy. Jed- nak tak jak w przypadku pracowników przychód zleceniobiorcy powstanie, jeżeli faktycznie skorzy- sta on z bezpłatnego dowozu. Oczywiście nie są to wszystkie zwolnienia, jakie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dla pracowników. Z praktyki organów podatkowych: W myśl art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od MF podatku dochodowego jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14 – do wysokości nieprzekraczają- cej miesięcznie kwoty 500 zł. Stosownie do art. 21 ust. 14 cytowanej ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest poło- żone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ww. ustawy. Przy czym z uwagi na brak definicji miejsca zamieszkania w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, pojęcie to należy rozumieć zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), co oznacza, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejsco- wość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z kolei przez zakład pracy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – należy rozumieć miejsce wykonywania pracy zgodnie z umową o pracę, czyli w przypadku pracowników oddelego- wanych – miejsce ich oddelegowania. (…) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wyni- ka, że obowiązki pracowników związane z realizacją usług wykonywane są poza miejscem ich stałego zamieszkania. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że pracownik nie korzysta z podwyższo- nych kosztów uzyskania przychodów. To zaś oznacza, że w rozpatrywanej sprawie zostały spełnio- ne obie przesłanki warunkujące możliwość zwolnienia z opodatkowania do wysokości 500 zł wy- płacanego przez Wnioskodawcę jego pracownikom dodatku mieszkaniowego w związku z oddelegowaniem ich do pracy poza granicami kraju. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 września 2016 r., sygn. IBPB-2-2/4511-731/16-1/NG) W myśl art. 2377 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca może ustalić stanowiska, na których MF dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 2377 § 4 Kodeksu pracy, pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z § 2, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich ak- tualne ceny. Stosownie do treści art. 2378 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca ustala rodzaje środ- 10 www.infor.pl PIT-y i ulgi podatkowe 2017 ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określo- nych stanowiskach jest niezbędne (…). Ponadto, na podstawie art. 2379 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowied- nio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. W myśl § 115 rozporządzenia Mini- stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie- czeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), pracodawca jest obowiązany zapewnić dostarczanie pracownikom środków higieny osobistej, których ilość i ro- dzaje powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach. Z powołanych powyżej przepisów wynika więc, że ekwiwalent za używanie przez pra- cowników własnej odzieży i obuwia przysługuje na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i hi- gienie pracy. Skoro zatem z przepisów Kodeksu pracy, jak i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych wynika, że to pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odzieży roboczej, a w przypadku braku możliwości zapewnienia tej odzieży – wypłaty ekwiwalentu w wysokości kosztów poniesionych przez pracowników, to wysokość ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego pracownikom, w wysokości kosztów przez nich poniesionych, zwolniona jest z podatku docho- dowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Inter- pretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 maja 2016 r., sygn. 1061-IPTPB2.4511.134.2016) Żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa pracy nie nakłada na pracodawcę MF obowiązku zapewnienia pracownikom zakwaterowania w miejscu wykonywania pracy, niezależnie od faktu, że na pracodawcy spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy. Niemniej jednak zapewnienie zakwaterowania pracownikowi Wnioskodawcy w standardowych warunkach pracy nie stanowi warunku niezbędnego do zgod- nego z prawem wykonania pracy. Należy bowiem odróżnić pokrywanie przez pracodawcę kosz- tów zakwaterowania niezbędnego do należytego wykonania zadań służbowych (tak jak ma to miejsce w przypadku noclegów w podróży służbowej lub noclegów pracowników mobilnych, którzy w trakcie wykonywania czynności służbowych muszą zanocować w innym miejscu niż zwykle), od pokrywania kosztów zwykłego zakwaterowania pracownika. Nie budzi bowiem wąt- pliwości, że w tym drugim przypadku zakwaterowanie nie stanowi warunku niezbędnego do zgodnego z prawem wykonania pracy, lecz służy celom osobistym pracownika. Przyjęcie od- miennego stanowiska prowadziłoby do absurdalnych wniosków, że również zapewnienie pra- cownikowi jedzenia i picia, ubioru czy możliwości wypoczynku oraz ponadstandardowej opieki zdrowotnej leży wyłącznie w interesie pracodawcy. Z tych też względów uznać należy, że przyjęcie przez pracownika świadczenia wymienionego we wniosku następuje za jego zgodą oraz przynosi mu wymierną korzyść majątkową (w omawianym przypadku korzyść polega na uniknięciu wydatku). Tym samym spełniony jest warunek dobrowol- ności świadczenia oraz jego udzielenia w interesie pracownika. Jednocześnie ww. korzyść jest przypisana indywidualnie do pracownika. Wskazać należy równocześnie, że przepis art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód ze stosunku pracy uznaje wszel- kiego rodzaju świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika. Na podstawie art. 31 ustawy o po- datku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyj- ne nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasił- ki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pra- cy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, że przyznane przez Wnioskodawcę pracownikom świadczenie związane z wykonywaniem przez nich pracy, tj. pokry- www.infor.pl 11 PIT-y i ulgi podatkowe 2017 cie kosztów ich zakwaterowania w miejscu wykonywania pracy, będzie stanowić dla tych pracow- ników przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodo- wym. Zatem od ww. dochodów pracowników ze stosunku pracy Wnioskodawca będzie obowiąza- ny obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z treścią art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Infor- macji Skarbowej z 5 września 2017 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.139.2017.1.SJ) Moment powstania przychodu pracownika Przychód pracownika powstaje z chwilą otrzymania świadczenia lub postawienia go do jego dyspo- zycji. Nie jest to więc przychód należny, który powstaje niezależnie od faktu otrzymania świadczenia. Przykład Wynagrodzenie pracowników było płacone do 10. dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie za grudzień 2017 r. pracownik otrzymał 9 stycznia 2018 r. Oznacza to, że jako przychód pracownika wynagrodzenie to zostanie wykazane w rozliczeniu zaliczki za styczeń 2018 r., a następnie w rozli- czeniu rocznym za 2018 r. Przy umowie o pracę podatek płaci się od przychodów wypłaconych lub postawionych do dyspo- zycji pracownika w danym miesiącu. Oznacza to, że zaległe wynagrodzenie podlega opodatkowaniu z chwilą jego wypłaty lub postawienia do dyspozycji pracownika. Przykład Zakład pracy wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za 2014 r. dopiero po zakończeniu procesu sądowego w lutym 2017 r. Dokonał tego wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki za zwłokę korzysta- ją ze zwolnienia od podatku. Zaległe wynagrodzenie podlega opodatkowaniu w momencie wypła- ty. Oznacza to, że pracownik wykaże je w zeznaniu składanym za 2017 r. W związku z wypłatą wynagrodzeń pracowników w formie bezgotówkowej kluczowe jest ustalenie momentu powstania przychodu. Przyjmuje się, że dzień wypłaty wynagrodzenia w formie bezgotów- kowej to dzień uznania przelewu na koncie pracownika. koszty uzyskania przychodu W przypadku wynagrodzeń pracowniczych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Koszty mają charakter zryczał- towany. Wysokość kosztów uzyskania przychodów w 2017 r. Pracownicze koszty uzyskania przychodu Dla zatrudnionych u jednego pracodawcy w tej samej miejscowości Dla zatrudnionych u wielu pracodawców jednocześnie w tej samej miejscowości Dla dojeżdżających z innej miejscowości zatrudnionych u jednego pracodawcy, pod warunkiem że nie otrzymują dodatku za rozłąkę Dla dojeżdżających z innej miejscowości zatrudnionych u wielu pra- codawców, pod warunkiem że nie otrzymują dodatku za rozłąkę Miesięcznie 111,25 zł 111,25 zł Rocznie 1335,00 zł 2002,05 zł 139,06 zł 1668,72 zł 139,06 zł 2502,56 zł 12 www.infor.pl PIT-y i ulgi podatkowe 2017 O wysokości kosztów rocznych decyduje liczba przepracowanych miesięcy. Na wysokość kosz- tów nie ma natomiast wpływu wymiar czasu, w jakim został zatrudniony pracownik. Przykład Podatnik zatrudniony na 1/2 etatu w miejscowości swojego zamieszkania przepracował w 2017 r. 7 miesięcy. Miesięczne koszty uzyskania, które potrącał mu płatnik (pracodawca), wynosiły 111,25 zł. W zeznaniu rocznym koszty te będą wynosić 778,75 zł (7 miesięcy × 111,25 zł). Dla osób pracujących na kilku etatach roczne kwoty kosztów to kwoty limitów, których nie można przekroczyć w zeznaniu rocznym. Także osoba, która przez cały rok przepracowała na dwóch eta- tach w miejscowości zamieszkania, mimo że płatnicy potrącą jej w sumie wyższe koszty (2670,00 zł = = 111,25 zł × 12 × 2), w zeznaniu rocznym odliczy jedynie kwotę limitu, tj. 2002,05 zł. Przykład Podatnik pracował w 2017 r. na dwóch etatach. W jednym zakładzie pracował 12 miesięcy, a w dru- gim 8 miesięcy. Zakład, w którym pracował 12 miesięcy, potrącił mu w sumie 1668,72 zł kosztów dla dojeżdżającego (12 miesięcy × 139,06 zł), ponieważ zakład znajdował się poza miejscem jego zamieszkania. Zakład, w którym przepracował 8 miesięcy, potrącił 890,00 zł (111,25 zł × 8 miesię- cy). Razem koszty potrącone przez płatników wynoszą 2558,72 zł. Jednak w zeznaniu rocznym za 2017 r. pracownik odliczy jedynie kwotę limitu, tj. 2502,56 zł. Zastosowanie kosztów dla dojeżdżającego nie jest uzależnione ani od faktycznej odległości, ani od kosztów dojazdu. Wystarczy, że pracownik mieszka poza miejscowością, w której jest położony zakład pracy, i nie otrzymuje z tego tytułu dodatku za rozłąkę. Zwiększonych kosztów dla dojeżdża- jącego nie stosuje się, jeżeli pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu, chyba że zwrot ten zalicza się do przychodów. Przykład Pracownik mieszka i pracuje w Warszawie. Jego droga do pracy wynosi 10 km, jednak stosuje on podstawowe koszty uzyskania przychodu – 111,25 zł miesięcznie. Inny pracownik mieszka w Ło- miankach, a pracuje w Warszawie. Do pracy ma jeden kilometr, ale stosuje podwyższone koszty uzyskania przychodu wynoszące 139,06 zł miesięcznie. Jeżeli roczne zryczałtowane koszty uzyskania są niższe od wydatków na dojazd środkami trans- portu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, pracownik może w rozli- czeniu rocznym zastosować koszty w wysokości faktycznych wydatków, jeśli są one udokumento- wane imiennymi biletami okresowymi. Tego rozwiązania nie stosuje się, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu, chyba że zwrot ten zalicza się do przychodów. Przykład Pracownik dojeżdżał do pracy samochodem z innej miejscowości, co miesięcznie kosztowało go 800 zł. Jednak do rozliczenia podatkowego zastosuje zryczałtowane koszty dla dojeżdżającego, ponieważ nie posiada imiennego biletu okresowego. Przykład Pracownik dojeżdża do pracy autobusem, co miesięcznie kosztuje go 300 zł (tyle bowiem kosztu- je bilet miesięczny). Tym samym w skali roku koszty te wynoszą 3600 zł. Podatnik w zeznaniu rocz- nym ma prawo przy przychodzie ze stosunku pracy wykazać koszty w kwocie 3600 zł. Pracownik nie otrzymuje zwrotu kosztów dojazdu. www.infor.pl 13 PIT-y i ulgi podatkowe 2017 Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują również zastosowanie zwiększonych kosztów uzyskania z tytułu korzystania w ramach stosunku pracy z praw autorskich i praw pokrewnych. Przedmiotem prawa autorskiego jest przejaw działalności twórczej o indywidu- alnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposo- bu wyrażenia (utwór). Przejawem działalności twórczej jest np. wykład. Należy pamiętać, że koszty te zastosujemy tylko do tej części wynagrodzenia, którą pracownik otrzymuje z tytułu korzystania z praw autorskich. Dlatego pracodawca ma obowiązek udokumentować i jasno rozdzielić wynagro- dzenie objęte zwiększonymi kosztami z tytułu praw autorskich. waŻNe koszty z tytułu praw autorskich wynoszą 50 przychodu pomniejszonego o składki ZuS finansowane z wynagrodzenia pracownika. w 2017 r. nie mogły one przekroczyć kwoty 42 764 zł. Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono istotne zmiany w zakresie ustalania kosztów z praw autor- skich. W wyniku nowelizacji część praw autorskich nie jest objęta podwyższonymi kosztami, np. pra- wa autorskie do projektów inżynierskich różnego rodzaju instalacji. Od 1 stycznia 2018 r. podwyższono również limit roczny kosztów z praw autorskich do kwoty 85 528 zł. Limit ten jest w praktyce ustalany w zeznaniu rocznym, ponieważ przepisy ustawy o PIT nie nakładają na płatników obowiązku kontrolowania tych kosztów przy potrącaniu zaliczek. W ze- znaniu za 2017 r. stosujemy jednak koszty na dotychczasowych zasadach, tj. w limicie 42 764 zł. Z praktyki organów podatkowych: We wniosku Wnioskodawca wskazał, że ma zamiar zatrudniać na podstawie umów MF o pracę programistów, którzy będą tworzyć oprogramowanie komputerowe w ra- mach swoich obowiązków pracowniczych. Większa część efektów prac, jakie wyko- nywane będą przez programistów, będzie przedmiotem praw autorskich. W umowach o pracę, jakie Wnioskodawca będzie zawierać z pracownikami, wyodrębniona zostanie część wynagro- dzenia, jaką programiści będą otrzymywać za tworzenie oprogramowania objętego prawami autorskimi, od pozostałych elementów wynagrodzenia, niezwiązanych z pracami będącymi przedmiotem praw autorskich. Wnioskodawca zamierza przyjąć stały procentowy współczyn- nik udziału pracy twórczej w łącznym czasie pracy programistów w wysokości 80 . Do umów o pracę zostanie również wprowadzony stosowny zapis o procentowym podziale wynagrodze- nia za prace obejmujące tworzenie oprogramowania objętego prawami autorskimi od pozosta- łych elementów wynagrodzenia, niezwiązanych z pracami będącymi przedmiotem praw autor- skich. Wprowadzenie przez Wnioskodawcę Ewidencji Efektów Pracy twórczej pozwoli na ewidencjonowanie efektów prac autorskich każdego programisty z osobna w każdym miesią- cu. W umowach o pracę zawartych w przyszłości z programistami ujęty zostanie również zapis o tym, że prawa majątkowe do programu komputerowego wytworzonego przez programistę będą przysługiwać pracodawcy (postanowienia umów o pracę, jakie Wnioskodawca będzie zawierać z programistami, nie będą przewidywać odmiennych regulacji innych niż ta przewi- dziana w art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Wynagrodzenie za okresy urlopów i absencji chorobowych traktowane będzie przez Wnioskodawcę analogicznie do wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków niezwiązanych z tworzeniem utworów chro- nionych prawami autorskimi. Zatem stwierdzić należy, że 50 koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą mogły mieć zastosowanie do tej części wynagrodzenia, która będzie przysługiwać pra- cownikom Wnioskodawcy za pracę twórczą wykonywaną przez nich w ramach obowiązków pracowniczych. Koszty te będą przysługiwać tylko wówczas, gdy istotnie praca wykonywana przez programistów zatrudnionych do wykonywania określonych prac oraz realizacja przez 14 www.infor.pl PIT-y i ulgi podatkowe 2017 nich obowiązków służbowych będzie przynosić rezultaty, które zdaniem Wnioskodawcy moż- na sklasyfikować jako utwory będące przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, a na podstawie zawartych umów o pracę będzie możliwy podział wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie utworów oraz wynagrodzenia za wykonywanie pracy niemającej charakteru pracy twórczej. (…) Stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 października 2016 r., sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.791.2016.1.AR) Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy MF o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W ramach powierzonych obowiązków służ- bowych wynikających z umowy o pracę Wnioskodawca projektuje instalacje sanitar- ne, przemysłowe oraz instalacje klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, wykonując dokumenta- cje projektowe dla obiektów inżynierskich i kubaturowych obejmujących części rysunkowe oraz mo delowe. Wnioskodawca wskazał, że każdy z wykonanych przez niego projektów jest inny, rozpatrywany i opracowywany indywidualnie, każdy z nich wykonywany jest w oparciu o jego wiedzę i doświadczenie nabyte podczas odbytych studiów i wykonywanej dotychczas pracy, dlatego też każdy z nich wykazuje cechy niepowtarzalności wykonywanego dzieła nie- zbędne do uznania go za przedmiot prawa autorskiego. Zgodnie z zakresem obowiązków, Wnioskodawca uczestniczy w procesach projektowania instalacji i infrastruktury technicznej, stając się współtwórcą całego dzieła, co w rozumieniu art. 9 ustawy o prawie autorskim i pra- wach pokrewnych pozwala przypisać mu status współtwórcy. Wykonywane przez Wniosko- dawcę projekty stanowią utwór w rozumieniu definicji ustawowej – art. 1 ust. 1 ww. ustawy. Dokumentacje projektowe Wnioskodawca sygnuje swoim imieniem i nazwiskiem. Wniosko- dawca jako autor wspomnianych projektów instalacji i infrastruktury technicznej posiada au- torskie prawa majątkowe, których przeniesienie następuje na rzecz pracodawcy, tj. z chwilą ustalenia utworu przez pracownika w jakiejkolwiek postaci. Wnioskodawca za wykonaną pra- cę, czyli stworzenie dzieła i przekazanie go wraz z prawami autorskimi na rzecz pracodawcy, otrzymuje wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę ustalane w stałej kwocie brutto. Praco- dawca prowadzi systemową ewidencję rejestracji i rozliczania czasu pracy, która określa oraz rozgranicza czas pracy na czas poświęcony na twórcze prace związane z tworzeniem projek- tów oraz na czas przeznaczony na wykonywanie innych czynności pracowniczych i administra- cyjnych niezwiązanych z procesami twórczymi. Rejestrowanie czasu pracy jest obowiązkiem nałożonym na Wnioskodawcę przez pracodawcę. Ewidencja ta pozwala na określenie, jaka część przychodu stanowi wynagrodzenie za zbycie praw autorskich do wykonywanego dzieła. Wobec powyższych okoliczności należy stwierdzić, że 50 koszty uzyskania przychodów, o któ- rych mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy, mogą być zastosowane do tej części wynagro- dzenia, która przysługuje Wnioskodawcy za pracę twórczą wykonywaną przez niego w ramach obowiązków pracowniczych, skoro istotnie – jak twierdzi Wnioskodawca – praca wykonywana przez niego jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, oraz jej efekt będzie spełniał przesłanki utworu, określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Wnioskodawca istotnie otrzymuje wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich na pracodawcę. Skoro zatem Wnioskodawca w trybie art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przekazuje prawa autorskie na rzecz pracodawcy, a na podstawie prowadzonych u pracodawcy syste- mów ewidencyjnych można ustalić, jaka część wynagrodzenia dotyczy działalności twórczej Wnioskodawcy, to Wnioskodawca może – bez względu na to, czy pracodawca wykazywał w in- formacji PIT-11 koszty zgodnie z przepisami – zastosować w 2014 r. i 2015 r. 50 koszty uzy- skania przychodu w stosunku do tej części wynagrodzenia, która faktycznie jest przychodem z tytułu wykonywania działalności o charakterze twórczym, tj. z tytułu przeniesienia praw au- torskich do utworów. Przy czym koszty te przysługują z uwzględnieniem limitu określonego w treści art. 22 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast do po- www.infor.pl 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PIT-y i ulgi podatkowe 2017. Rozliczenie podatkowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: