Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00738 012784 8008782 na godz. na dobę w sumie
PIT 2015 Praktyczny poradnik dla podatnika - ebook/pdf
PIT 2015 Praktyczny poradnik dla podatnika - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65361-12-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'W publikacji:

opodatkowanie dochodów zagranicznych przychody zwolnione z PIT odliczenia danin do ZUS i nie tylko rozliczenie PIT przez małżonków i rodziców W niniejszym poradniku przedstawione zostały informacje niezbędne do dokonania rozliczenia rocznego w PIT, zestaw zasad sporządzania rocznego zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który bez wątpienia ułatwi realizację tej powinności wobec fiskusa, a także przykładowe sytuacji, w których w trakcie roku mogli znaleźć się podatnicy, i teraz muszą uwzględnić ich skutki w rozliczeniu rocznym PIT.

W opracowaniu m.in.:

kto jest podatnikiem PIT ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w PIT metody eliminacji podwójnego opodatkowania koszty uzyskania ze stosunku pracy jak rozliczać świadczenia otrzymane w naturze zwolnienia od PIT ze stosunku pracy przychody z działalności wykonywanej osobiście pozarolnicza działalność gospodarcza odliczenia składek i straty ulgi podatkowe'

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PIT praktyczny poradnik dla podatnika ▸ opodatkowanie dochodów zagranicznych ▸ przychody zwolnione z PIT ▸ odliczenia danin do ZUS i nie tylko ▸ rozliczenie PIT przez małżonków i rodziców 2015 PIT praktyczny poradnik dla podatnika ▸ opodatkowanie dochodów zagranicznych ▸ przychody zwolnione z PIT ▸ odliczenia danin do ZUS i nie tylko ▸ rozliczenie PIT przez małżonków i rodziców 2015 Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Autor: Radosław Kowalski Redaktor merytoryczny: Urszula Wróblewska Redaktor prowadzący: Mariusz Łukasik Korekta: Mirosława Jasińska-Nowacka Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Paweł Żurawski Biuro Obsługi Klienta: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, tel. 22 212 08 27, 22 761 31 27, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2016, styczeń 2016 r. ISBN 978-83-65361-12-7 Spis treści Wstęp .................................................................................................................................................5 Rozdział 1. Zagadnienia ogólne ...............................................................................................7 Kto jest podatnikiem PIT?.............................................................................................................. 7 Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w PIT ............................................8 Opodatkowanie dochodów zagranicznych .............................................................................11 Co jest przychodem podatkowym osoby fizycznej ...............................................................15 Przychody zwolnione z PIT ........................................................................................................ 25 Zagraniczni dyplomaci bez polskiego podatku ...................................................................28 CZyTelNICy PyTaJą ....................................................................................................................29 Samochód służbowy na potrzeby prywatne pracownika ..........................................29 Wyżywienie w podróży służbowej .................................................................................... 35 Nocleg pracownika a przychód ........................................................................................... 37 Darmowy staż a przychód podatkowy ............................................................................39 Rozdział 2. Zaliczenie przychodu do właściwego źródła .............................................41 Przychody ze stosunku pracy .................................................................................................... 43 Koszty uzyskania ze stosunku pracy ......................................................................................48 Zwolnienia od PIT ze stosunku pracy ......................................................................................62 Formularze dla osób uzyskujących dochód ze stosunku pracy ......................................63 CZyTelNICy PyTaJą ....................................................................................................................65 Napiwki od klientów a przychód .......................................................................................65 Odszkodowanie za dobrowolne odejście z firmy .........................................................66 Odszkodowanie za niezgodne z prawem zwolnienie z pracy ................................. 67 Odszkodowania za zakaz konkurencji ............................................................................68 Umorzona pożyczka z firmy ...............................................................................................68 Odprawa i jubileuszówka a PIT ..........................................................................................69 Dofinansowanie do kart ......................................................................................................69 Zapomoga dla pogorzelcy ....................................................................................................70 Przychody z działalności wykonywanej osobiście ..............................................................70 CZyTelNICy PyTaJą .................................................................................................................... 74 Rozliczenie umowy menedżerskiej ................................................................................. 74 Dopłata na podnoszenie kwalifikacji poza stosunkiem pracy ................................. 75 Samodzielny korepetytor a zaliczki na PIT ..................................................................... 75 Korzystanie ze służbowego auta .........................................................................................77 Tłumaczenia na zlecenie ..................................................................................................... 78 3 PIT 2015 – praktyczny poradnik dla podatnika Pozarolnicza działalność gospodarcza .................................................................................... 79 Działy specjalne produkcji rolnej ..............................................................................................82 Przychody z odpłatnego udostępniania majątku ...............................................................82 CZyTelNICy PyTaJą ................................................................................................................... 87 Usługa zakwaterowania ...................................................................................................... 87 Kapitały pieniężne .........................................................................................................................88 Prawa majątkowe ..........................................................................................................................90 Odpłatne zbycie rzeczy i praw ................................................................................................... 91 CZyTelNICy PyTaJą ....................................................................................................................94 Pożyczka gotówkowa na mieszkanie a zwolnienie......................................................94 Koszty pośrednictwa sprzedaży mieszkania a koszty .................................................94 Sprzedaż środka trwałego po 6 latach od wycofania ..................................................95 Sprzedaż własnej części podzielonego majątku małżeńskiego ...............................96 Inne źródła ...................................................................................................................................... 97 Rozdział 3. Odliczenia danin do ZuS i nie tylko ............................................................101 Odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne ............................................................... 101 Odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne .............................................................104 Odliczenie straty z lat ubiegłych ............................................................................................ 110 Rozdział. 4. Rozliczenie PIT przez małżonków i rodziców ......................................112 Wspólne opodatkowanie małżonków .....................................................................................112 Samotny rodzic a PIT ...................................................................................................................116 Dochody małoletnich dzieci ......................................................................................................119 Rozdział 5. ulgi podatkowe ...................................................................................................122 Odliczenie darowizny ..................................................................................................................123 Ulga rehabilitacyjna .....................................................................................................................123 Ulga technologiczna ................................................................................................................... 125 Ulga prorodzinna ........................................................................................................................ 125 Ulga abolicyjna ...............................................................................................................................127 Ulgi z przeszłości ...........................................................................................................................127 Rozdział 6. Elektroniczne zeznanie ...................................................................................128 4 Wstęp Koniec roku kalendarzowego to również zakończenie roku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PIT). To oznacza, że dla mi- lionów Polaków – niezależnie od tego, czy uzyskali przychód w ramach sto- sunku pracy, umów cywilnoprawnych, działalności gospodarczej czy z innego tytułu – rozpocznie się czteromiesięczny okres na przygotowanie zeznania podatkowego za 2015 rok, które co do zasady należy złożyć do 30 kwietnia. Jednak tym razem ostateczny termin na złożenie zeznania podatkowego przez podatników, którzy postanowili samodzielnie rozliczyć się z fiskusem i nie płacą ryczałtu od działalności gospodarczej, mija 2 maja 2016 r. (ze wzglę- du na to, że 30 kwietnia przypada na sobotę, spóźnialscy, którzy zechcą się rozliczyć na ostatnią chwilę, zyskują dodatkowe dwa dni). Oczywiście ci, którzy w trakcie roku uzyskiwali przychody, otrzymując wy- nagrodzenia i inne świadczenia od pracodawcy, zleceniodawcy czy innego płatnika, muszą się wstrzymać z wypełnieniem zeznania podatkowego do momentu otrzymania informacji o wysokości uzyskanych przychodów, rozli- czonych kosztach i pobranych zaliczkach. Dopiero bowiem po jej otrzymaniu mają możliwość sporządzenia zeznania podatkowego. Z kolei podatnicy, któ- rzy osiągali dochody bez udziału płatnika i nie są w jakikolwiek sposób uza- leżnieni od innych podmiotów, mogą złożyć zeznanie już nawet 1 stycznia (zakładając, że w dzień wolny od pracy zadziała system informatyczny Mini- sterstwa Finansów). Zakończeniem roku, terminem do złożenia zeznania i przygotowaniem ta- kiego rozliczenia nie muszą się przejmować podatnicy osiągający przycho- dy/dochody opodatkowane w sposób zryczałtowany (chodzi oczywiście tutaj o podatników, za których ten podatek odprowadza płatnik, a nie płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) oraz ci, za których rozlicze- nia rocznego dokona płatnik. Jednak i takie osoby zachęcamy do pozostania z nami i lektury naszego opracowania, chociażby z tego powodu, że w nie- których przypadkach powinny one poinformować płatnika o tym, że chciały- by skorzystać z jego usług w tym zakresie, składając oświadczenie na druku PIT-12. W niniejszym poradniku przedstawione zostały informacje niezbędne do dokonania rozliczenia rocznego w PIT, zestaw zasad sporządzania rocznego zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który bez wątpienia ułatwi realizację tej powinności wobec fiskusa, a także przykłado- we sytuacji, w których w trakcie roku mogli znaleźć się podatnicy, i teraz mu- szą uwzględnić ich skutki w rocznym PIT. Nie chodzi nam o to, by wskazać, co ująć w poszczególnych rubrykach ze- znania, czy i jaki druk zastosować (chociaż i takie informacje uzyskują czy- telnicy), ale przede wszystkim przedstawiamy, jak należy się przygotować do 5 PIT 2015 – praktyczny poradnik dla podatnika sporządzenia zeznania, jak skontrolować płatnika i co zrobić, jeżeli nie zga- dzamy się z jego decyzjami w zakresie naszego podatku. W naszej pozycji znajdą państwo także informacje na temat skutków otrzy- mania wybranych nieodpłatnych świadczeń, o możliwościach rozliczenia kosztów uzyskania, przysługujących ulgach i odliczeniach oraz warunkach ich zastosowania. Również podatnicy, którzy w trakcie roku nie korzystali z pomocy płatni- ka, dowiedzą się, jaki podatek muszą zapłacić, jak powinni rozliczyć zaliczki, które zapłacili lub powinni byli zapłacić w trakcie roku, i co zrobić, by ich roz- liczenie było prawidłowe, a jednocześnie optymalne podatkowo. Przypominając o tym, że nie zawsze brak informacji podatkowej od płat- nika czy innego podmiotu, który był zobowiązany ją przekazać, zwalnia nas z zapłaty podatku, instruujemy, jak się zachować w takiej sytuacji, tj. co zro- bić, gdy wiemy, że w trakcie roku uzyskaliśmy przychód, ale nie możemy do- czekać się na odpowiednią informację od świadczeniodawcy. Radosław Kowalski 6 Rozdział 1. Zagadnienia ogólne Kto jest podatnikiem PIT? Pytanie postawione w tytule zdaje się być banalne, a odpowiedź na nie tak oczywista, że wręcz trąca truizmem. a jednak warto jest nie tylko je postawić, ale nawet udzielić na nie wyraźnej odpowiedzi. Otóż, podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są osoby fi- zyczne, które: ■■ uzyskują przychody objęte opodatkowaniem PIT, ■■ są polskimi rezydentami podatkowymi uzyskującymi takie przychody w kraju lub za granicą lub ■■ osiągają takie przychody ze źródeł położonych w Polsce. Można by stwierdzić, że odpowiedź na takie – wydawałoby się – proste pytanie nie dość, że nie wyjaśnia jednoznacznie, kto jest tym „podatnikiem PIT”, to zawiera kolejne pojęcia, które wymagają wytłumaczenia ich znacze- nia czy raczej tylko przypomnienia. Czyli: warto było je postawić, chociażby po to, aby odświeżyć sobie, jak to jest z tym polskim PIT – tym bardziej że jest to wiedza niezbędna do sporządzenia zeznania. Warto o tym przypomnieć, również z tego powodu, że przez część podatników wiedza taka wykorzysty- wana jest tylko raz w roku – przy sporządzaniu zeznania rocznego – i tym sa- mym bardzo łatwo popełnić błąd, który może sporo kosztować. Zanim pochylimy się nad przywołanymi powyżej zagadnieniami, koniecz- nie musimy przypomnieć, że podatnikami podatków dochodowych nie mogą być spółki cywilne, spółki osobowe prawa handlowego (z wyjątkiem spółki ko- mandytowo-akcyjnej, dalej SKa, która już obecnie musi posiadać status po- datnika CIT) czy jakieś formy wspólnych przedsięwzięć, współwłasności itp. (np. wspólna inicjatywa mieszkańców przy organizacji festynu osiedlowe- go). W takich przypadkach podatnikami pozostają jednak osoby uczestniczące w tego rodzaju podmiotach, w tym wspólnicy spółek cywilnych i osobowych (z zastrzeżeniem SKa) i to one muszą w sposób bezpośredni rozliczać – w od- powiedniej części przypadające na nie – przychody i koszty. aby łatwiej było za- pamiętać, w ramce poniżej przywołujemy najważniejszy fragment stosownej regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f. lub ustawy o PIT). Art. 8 ust. 1 ustawy o PIT Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania 7 PIT 2015 – praktyczny poradnik dla podatnika rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatko- waniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciw- nego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w PIT Definiując podatnika polskiego PIT, posłużyliśmy się pojęciem rezydenta podatkowego. Spróbujmy więc doprecyzować, kto jest owym polskim rezy- dentem podatkowym czy raczej – idąc o krok dalej, podzielić takich podatni- ków na dwie grupy, tj.: ■■ podatników, na których ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy w pol- skim PIT, ■■ podatników, na których ciąży jedynie ograniczony obowiązek podatkowy w polskim PIT. Powód takiego działania? Otóż, jeżeli osoba fizyczna objęta jest nieograni- czonym obowiązkiem podatkowym do wszystkich osiąganych przez nią przy- chodów podatkowych w znaczeniu PIT (czyli niewyłączonych przedmiotowo, jak wyżej), zastosowanie mają regulacje krajowej ustawy o podatku docho- dowym od osób fizycznych. Bez znaczenia przy tym jest to, gdzie takie przy- chody zostały uzyskane – w kraju czy za granicą. Rzecz jasna już dla samego naliczenia podatku, względnie zastosowania zwolnienia, jest to ważne, ale istotne jest to, że właściwe są przepisy ustawy o PIT. Inaczej jest w przypadku osoby fizycznej, na której spoczywa jedynie ogra- niczony obowiązek podatkowy – w tym przypadku z polskim fiskusem rozli- czane są jedynie przychody osiągnięte w Rzeczypospolitej. Stąd właśnie, zanim przyjrzymy się temu, co oznacza to, że przychody są osiągane w kraju lub za granicą, a co ma kluczowe znaczenie dla dokonania rozliczenia rocznego w PIT (nawet do tego, czy powinno ono być dokonywa- ne), musimy się pochylić się zagadnieniem ustalenia statusu terytorialnego podatnika. Nieograniczony obowiązek podatkowy spoczywa na osobie fizycznej mają- cej miejsce zamieszkania w Polsce, a taką jest ta, która: ■■ posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobi- stych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub ■■ przebywa tutaj dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Moglibyśmy rzec – nic prostszego. Jednak zaznaczyć trzeba, że – wbrew temu, co mogłoby się wydawać – o miejscu zamieszkania nie decydują samo- dzielnie i automatycznie takie cechy administracyjne, jak obywatelstwo czy meldunek. 8 Wyznaczenie statusu podatnika Rozdział 1. Zagadnienia ogólne W wydanym 16 kwietnia 2013 r. wyroku w sprawie sygn. akt II FSK 1658/11 sędziowie Naczelnego Sądu administracyjnego nie mieli wątpliwości co do tego, że: „Samo przebywanie w danej miejscowości bez zamiaru stałego w niej pobytu, zameldowanie na pobyt stały, czy też posiadanie obywatelstwa określonego kraju nie statuuje miejsca zamieszkania osoby fizycznej”. Niestety, jak się okazuje, w praktyce identyfikacja miejsca zamieszkania, a przez to rezydencji podatkowej, stanowi – zwłaszcza w przypadku osób mobilnych i bardziej czujących się obywatelami europy czy nawet świata niż konkretnego państwa – poważne wyzwanie dla nich samych, płatników, a nawet organów podatkowych. Tak więc, aby prawidłowo dokonać ustalenia miejsca zamieszkania, a co za tym idzie i tzw. rezydencji podatkowej, należy umiejętnie połączyć przesłanki obiektywne (meldunek, obywatelstwo, miej- sce pracy, czas przebywania itp.), jak i subiektywne (zamiar stałego pobytu, związek z danym państwem etc.). W jaki sposób to zrobić? Otóż odpowiedź na to pytanie znów znajdziemy w orzecznictwie. W wyroku NSa z 16 kwiet- nia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1658/11) sąd podkreśla, że zgodnie z art. 3 ust. 1a u.p.d.o.f. oraz art. 25 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycz- nej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego poby- tu. „Na konstrukcję pojęcia miejsca zamieszkania składają się dwa elemen- ty: przebywanie w sensie fizycznym w określonej miejscowości (corpus) oraz wola, zamiar stałego pobytu (animus). Łączne występowanie tych składników pozwala wskazać daną miejscowość jako centrum życiowej aktywności oso- by, w którym koncentrują się jej interesy osobiste i majątkowe (ośrodek inte- resów życiowych). Należy jednak podkreślić, że samo przebywanie w danej miejscowości bez zamiaru stałego w niej pobytu, zameldowanie na pobyt sta- ły, czy też posiadanie obywatelstwa określonego kraju nie statuuje miejsca zamieszkania osoby fizycznej. Oba wskazane powyżej elementy muszą wy- stępować łącznie”. Przy czym zdaniem sądu, przy ustalaniu zamiaru stałego pobytu w danej miejscowości nie można poprzestawać tylko na oświadczeniach zaintere- sowanej osoby, ponieważ taki zamiar musi być połączony z przebywaniem w danej miejscowości, które ma cechy założenia tam ośrodka swoich oso- bistych i majątkowych interesów. „Ustalenie miejsca pobytu tak w zakresie przebywania, jak i woli stałego pobytu powinno być oparte o kryteria zobiek- tywizowane. O zamieszkiwaniu w jakiejś miejscowości można mówić więc wówczas, gdy występujące okoliczności pozwalają przeciętnemu obserwa- torowi na wyciągnięcie wniosków, że określona miejscowość jest głównym ośrodkiem działalności danej dorosłej osoby fizycznej” (por. postanowienie NSa z 30 marca 2006 r., sygn. akt I OW 265/05, leX nr 198360). „Składnikiem zatem pobytu stałego jest realizowanie w danej miejscowości obiektywnie sprawdzalnej aktywności życiowej (rodzinnej, zawodowej, gospodarczej czy społecznej). (…) Nieistotna dla ustalenia zamiaru stałego pobytu jest nato- miast okoliczność, czy osoba fizyczna planuje długotrwałe przebywanie w da- 9 PIT 2015 – praktyczny poradnik dla podatnika nej miejscowości” (por. tezę 13 do art. 25 w e. Michniewicz-Broda, „Komentarz do art. 25 Kodeksu cywilnego”, publ. baza leX). Z kolei w wyroku NSa z 8 maja 2013 r. (sygn. akt II FSK 1831/11) czytamy: „(…) pobyt stały polega na faktycznym przebywaniu czy zamieszkiwaniu w da- nej miejscowości. Zwykle wiąże się on z uzyskaniem tytułu prawnego do lo- kalu, posiadaniem w nim przedmiotów niezbędnych do codziennej egzysten- cji. Wskazuje się jednak, że sam fakt przebywania w danej miejscowości przez dłuższy czas i prowadzenia tam aktywności życiowej (zawodowej, rodzinnej) nie jest decydujący dla stwierdzenia, że jest to miejsce zamieszkania tej oso- by, jeżeli z daną miejscowością nie wiąże ona uzewnętrznionych planów stałe- go zamieszkania. Jako przykład wskazuje się np. pracowników na długoletnim kontrakcie” [tak T. Sokołowski (w:) „Kodeks cywilny. Komentarz”, t. I, „Część ogólna”, red. a. Kidyba, leX 2009, komentarz do art. 25 k.c.]. „Zameldowanie może być elementem pomocnym przy ustalaniu miejsca zamieszkania danej osoby, w orzecznictwie wskazuje się jednak, że jego brak lub istnienie nie prze- sądza o miejscu zamieszkania” (tak SN w orzeczeniu z 8 maja 1970 r., sygn. akt I CR 208/69, Orzecznictwo Sądu Najwyższego 1971, nr 2, poz. 37, postanowienie NSa z 15 lutego 2006 r., sygn. akt I OW 231/05, leX nr 201525, a. Taudul, „Rezy- dencja podatkowa – praktyczne aspekty”, Przegląd Podatkowy 2006, nr 8, s. 5). Jak widać wyznaczanie tak podstawowej dla rozliczenia podatkowego kwe- stii, jak owa rezydencja podatkowa, jest niezwykle złożonym procesem. Stąd właśnie osoby, które dzielą swoje życie pomiędzy Polskę i inne pań- stwa, powinny poświęcić temu zagadnieniu trochę czasu, a w analizie i względnie przekonywaniu do swoich racji urzędnika z pewnością pomocne będą powyższe orzeczenia (nawet jeśli zacytowane fragmenty uzasadnienia zdają się być skomplikowane). Dążąc do wykazania, że na osobie fizycznej ciąży jedynie ograniczo- ny obowiązek podatkowy, można posłużyć się certyfikatem rezydencji wy- danym przez administrację innego państwa, w którym podatnik przebywa z zamiarem zamieszkania. Ponad wszelką wątpliwość jest to bardzo mocny dowód braku miejsca zamieszkania w Polsce, aczkolwiek nie wiąże on cał- kowicie organów podatkowych. Przy czym postępowanie mające na celu od- rzucenie certyfikatu byłoby dla organów nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że – jak stwierdził NSa w wyroku z 9 sierpnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 2199/12) – „Przedłożenie przez podatnika certyfikatu rezydencji prowadzi do ustalenia miejsca zamieszkania podatnika”. Ważne Zgodnie z przepisami, które obowiązują od 4 stycznia 2015 r., w przypadku przedłożenia płatnikowi certyfikatu rezydencji bez wskazanego okresu waż- ności przyjmuje się, że dokumentuje on miejsce zamieszkania podatnika przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli jednak w tym okresie miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmia- 10 Rozdział 1. Zagadnienia ogólne nie, ma on obowiązek niezwłocznego udokumentowania miejsca zamieszka- nia nowym certyfikatem rezydencji. Podatnik, który nie dopełni tego obowiąz- ku, będzie ponosić odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej. Nie można też zapominać o drugim, samodzielnym, kryterium zapisanym w ustawie, a mianowicie przebywanie na terytorium Polski przez okres dłuż- szy niż 183 dni w roku podatkowym (czyli kalendarzowym). Jednak w takim przypadku, w praktyce, bardzo często dla wyeliminowania polskiej rezydencji (o ile długotrwałe przebywanie nie idzie w parze z zamieszkaniem) wystarczy skuteczne odwołanie się przez podatnika do właściwej umowy o unikaniu po- dwójnego opodatkowania (o ile z danym państwem jest taka zawarta). Jeżeli już wyznaczymy status podatnika, należy powrócić do zagadnienia sposobów opodatkowania osoby fizycznych, na której, odpowiednio, ciąży ograniczony lub nieograniczony obowiązek podatkowy. Opodatkowanie dochodów zagranicznych I tak, jeżeli na podatniku ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy, wówczas do wszystkich dochodów uzyskanych przez taką osobę, również za- granicznych, ma zastosowanie polski podatek dochodowy. Oczywiście nie zawsze musi to oznaczać jego zapłatę, gdyż umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta przez Polskę z państwem uzyskania przychodu może przewidywać zwolnienie w PIT, niemniej jednak ustalenie takiego faktu wy- maga wcześniejszego jednoznacznego umiejscowienia podatnika i uzyskane- go przychodu w konkretnym państwie. Przy czym należy pamiętać, że w każdym przypadku, jeżeli dochodzi do konfrontacji pomiędzy prawem krajowym a mającymi w danym przypad- ku zastosowanie przepisami ratyfikowanej umowy międzynarodowej zasto- sowanie mają regulacje takiej umowy. Co w praktyce oznacza, że polski re- zydent podatkowy uwzględnia dochody w polskim rozliczeniu z fiskusem, stosując zasady eliminacji podwójnego opodatkowania, przy czym podmiot zagraniczny – objęty ograniczonym obowiązkiem podatkowym – w ogóle nie rozlicza polskiego PIT. Przykład Polska firma zatrudnia osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na tery- torium Polski (na takiej osobie ciąży więc polski nieograniczony obowiązek podatkowy). Przy czym ze względu na swoje obowiązki pracownicze pod- władny większą część roku spędza na terytorium Belgii. Pracodawca nie ma 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PIT 2015 Praktyczny poradnik dla podatnika
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: