Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00262 006180 19032550 na godz. na dobę w sumie
PKPiR 2018 - ebook/pdf
PKPiR 2018 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65887-94-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W publikacji omówiono:

rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów),

rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, zasady dokonywania korekty kosztów, dowody księgowe rozliczające koszty),

zamknięcie księgi.

Na przykładach omówiono nowe przepisy dotyczące m.in.:

amortyzacji środków trwałych,

ulgi na złe długi,

transakcji gotówkowych oraz ich limitowania w kosztach podatkowych.

Publikacja zawiera również rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PODATKI NR 2 INDEKS 36990X ISBN 978-83-65887-94-8 STYCZEŃ 2018 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5 VAT) PKPiR 2018 UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PKPiR 2018 Amortyzacja w PKPiR po zmianach Zasady prowadzenia PKPiR Zamknięcie PKPiR Ewidencja nietypowych zdarzeń na przykładach ISBN 978-83-65887-94-8 Partner merytoryczny Jedno konto ZUS Nowe zasady rozliczenia składek ZUS od 1stycznia 2018r. W publikacji czytelnicy znajdą odpowiedzi na pytania: Czym jest rachunek składkowy? Jak i kiedy jest przydzielany? Jakie są nowe zasady dokonywania przelewów na konta ZUS? Jakie korzyści i jakie zagrożenia wynikają z nowych zasad rozliczania należności składkowych? Zamów publikację już dziś! www.sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl PKPiR 2018 ZMIANY OD 8 KWIETNIA 2016 R. Amortyzacja w PKPiR po zmianach Zasady prowadzenia PKPiR Zamknięcie PKPiR Ewidencja nietypowych zdarzeń na przykładach JPK_VAT 2018 Nowe obowiązKi Przedsiębiorców Zamów publikację już dziś! sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl PKPiR 2018 Biuro Reklamy Kamilla Alchimowicz e-mail: kamilla.alchimowicz@infor.pl tel. 22 530 40 75 Aneta Dmowska e-mail: aneta.dmowska@infor.pl tel. 22 530 40 27 Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Redaktor merytoryczny Katarzyna Wojciechowska Redaktor graficzno-techniczny Edyta Wojtecka Korekta Edyta Szewerniak-Milewska Adres redakcji 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.pgp.infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, 801 626 666 faks: 22 761 30 31 e-mail: bok@infor.pl Copyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publika- cja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wy- dawcy w całości lub części jest zabronione i pod- lega odpowiedzialności karnej. Druk: TINTA Materiałów niezamówionych nie zwracamy, za- chowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl PoDATKowA KSiĘGA PRZYCHoDÓw i RoZCHoDÓw 1. Kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 . 1 .1 ...Pkpir.przy.prowadzeniu.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 . . 1 .1 .1 ..Zaliczki.na.podatek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 .2 ...Pkpir.rolników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . 1 .3 ...Wyłączenia.z.prowadzenia.pkpir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . 1 .3 .1 ..Sprzedaż.majątku.likwidacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1 .4 ...Zwolnienie.z.obowiązku.prowadzenia.księgi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . 1 .5 ...Pkpir.w.okresie.zawieszenia.działalności.gospodarczej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2. Przychody rozliczane w pkpir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . 2 .1 ...Kolumna.7.–.„Wartość.sprzedanych.towarów.i.usług” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2 .1 .1 ..Rozliczenie.otrzymanej.zaliczki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . 2 .1 .2 ..Rozliczenie.sprzedaży.udokumentowanej.fakturą.oraz.raportem.dobowym. . .. 22 . . . . 2 .1 .3 ..Rozliczenie.korekty.przychodów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2 .2 ...Kolumna.8.–.„Pozostałe.przychody”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . 2 .2 .1.Rozliczenie.dofinansowań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . 2 .3 ...Dowody.księgowe.rozliczające.przychody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3. Koszty rozliczane w pkpir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3 .1 ...Kolumna.10.–.„Zakup.towarów.handlowych.i.materiałów.wg.cen.zakupu”. . . . . . . . . . . 38 . . . 3 .1 .1 ..Przesunięcie.towaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3 .1 .2 ..Rozliczenie.zmiany.przeznaczenia.towaru.handlowego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 . . . . 3 .1 .3 ..Straty.w.towarach.handlowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . 3 .2 ...Kolumna.11.–.„Koszty.uboczne.zakupu”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3 .3 ...Kolumna.12.–.„Wynagrodzenia.w.gotówce.i.w.naturze”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . 3 .3 .1 ..Wynagrodzenia.pracownicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . 3 .3 .2 ..Wynagrodzenia.z.umów.o.dzieło,.zlecenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . 3 .3 .3 ..Nie.każde.wynagrodzenie.w.kolumnie.12.pkpir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3 .4 ...Kolumna.13.–.„Pozostałe.wydatki”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . . . 3 .4 .1 ..Podróże.służbowe.pracowników.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3 .4 .2 ..Podróż.służbowa.właściciela.firmy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 . . 3 .4 .3 ..Samochód.rozliczany.według.ewidencji.przebiegu.pojazdu. . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . 3 .4 .4 ..Nieodliczony.VAT.jako.koszt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60 3 .4 .5 ..Ubezpieczenie.AC.samochodu.w.podwójnym.limicie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . . 3 .4 .6 ..Odpisy.amortyzacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 . . . . 3 .4 .7 ..Ważna.wartość.środka.trwałego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 3 .4 .8 ..Odpisy.amortyzacyjne.przy.samochodach.osobowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 . . 3 .4 .9 ..Nowa.metoda.amortyzacji.fabrycznie.nowych.środków.trwałych. . . . . . . . . . . . . 66 . . . . 3 .4 .10.Ulepszenie.środka.trwałego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3 .4 .11 ..Wydatki.na.naprawy.reklamacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . . www.infoR.Pl 3 PoDATKowA KSiĘGA PRZYCHoDÓw i RoZCHoDÓw . . . . . . . . 3 .5 ...Kolumna.16.–.„Koszty.działalności.badawczo-rozwojowej”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 3 .6 ...Koszty.na.przełomie.roku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 3 .7 ...Korekta.kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 . 3 .7 .1 ..Koniec.korekty.kosztów.z.tytułu.nieterminowych.płatności.zobowiązań . . . . . . . 79 3 .8 ...Transakcje.gotówkowe.wyłączone.z.kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3 .9 ...Dowody.księgowe.rozliczające.koszty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 3 .9 .1 ..Dowody.wewnętrzne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 . . 3 .9 .2 ..Zakup.towarów.rolnych.od.producenta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4. Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 4 .1 .. Podsumowanie.roczne.zapisów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 . . 4 .2 ...Spis.z.natury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 4 .2 .1 ..Jak.wycenić.spis.z.natury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 . . . . 4 .2 .2 ..Różnice.inwentaryzacyjne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 . 4 .3 ...Ustalanie.dochodu.różnicą.remanentów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 4 .4 ...Rozliczenie.dochodu.wspólników.spółek.osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 . 5. Ulga na złe długi w PIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 5 .1 ..Uprawnienia.wierzyciela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 . 5 .2 ..Obowiązki.dłużnika .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100 . . 5 .3 ..Termin.dokonania.odliczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 5 .4 ..Dodatkowe.warunki.ulgi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z.dnia.26.sierpnia.2003.r ... w.sprawie.prowadzenia.podatkowej.księgi.przychodów.i.rozchodów.. (j .t ..Dz .U ..z.2017.r ..poz ..728). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..102 Opracowanie.oraz.treść.przepisów.zostały.przygotowane.z.uwzględnieniem.zmian.na.2018.r ..uchwalonych. do.dnia.10.grudnia.2017.r . 4 PKPiR 2018 KTo PRowADZi KSiĘGĘ PRZYCHoDÓw i RoZCHoDÓw 1. Kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów Podatkową.księgę.przychodów.i.rozchodów.(dalej:.pkpir).zobowiązane.są.prowadzić.osoby.fizycz- ne.prowadzące.indywidualną.działalność.gospodarczą.lub.działalność.gospodarczą.w.formie.spół- ki.cywilnej.osób.fizycznych,.spółki.jawnej.osób.fizycznych.czy.spółki.partnerskiej,.których.dochody. z.tej.działalności.są.opodatkowane: ■■ według.zasad.ogólnych.albo ■■ podatkiem.liniowym –.a.osiągnięte.w.poprzednim.roku.przychody.nie.zobowiązują.tych.podmiotów.do.zaprowadzenia. ksiąg.rachunkowych .. UWAGA! Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowią- zane prowadzić w 2018 r. księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody – w myśl art. 14 ustawy o PIT – za poprzedni rok obrotowy (tj. 2017 r.) wyniosły co najmniej 8 627 400 zł (równowartość 2 000 000 euro). Przeliczenia kwoty 2 000 000 euro dokonuje się po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Średni kurs euro 2 października 2017 r. wynosił 4,3137 zł. Zasady ogólne.polegają.na.opodatkowaniu.dochodów.z.działalności.gospodarczej.według.skali. podatkowej ..Zaletą.opodatkowania.dochodów.według.skali.podatkowej.jest.możliwość: ■■ potrącania.kosztów.uzyskania.przychodów, ■■ skorzystania.z.pełnego.katalogu.ulg.podatkowych,.m .in ..z.odliczenia.od.dochodu.darowizn.czy.od- liczenia.od.podatku.ulgi.rodzinnej, ■■ rozliczenia.podatku.wspólnie.z.małżonkiem.lub.jako.osoba.samotnie.wychowująca.dziecko . Minusem.opodatkowania.dochodów.według.skali.podatkowej.jest.opodatkowanie.dochodów.po- wyżej.kwoty.85.528.zł.wysoką.stawką.podatkową,.tj ..32 . Istotą podatku liniowego.jest.to,.że.bez.względu.na.wysokość.dochodu.osiąganego.z.działalno- ści.gospodarczej.podatnik.opłaca.podatek.dochodowy.według.jednej.stałej.stawki,.tj ..19 .(art ..30c. ust ..1.ustawy.o.PIT) ..Ta.forma.opodatkowania.jest.więc.korzystna.dla.podatnika.o.wysokich.docho- dach.z.działalności.gospodarczej,.który.przy.opodatkowaniu.dochodów.według.skali.podatkowej. wchodziłby.w.drugi.próg.podatkowy . Wadą.podatku.liniowego.jest.brak.możliwości.skorzystania.z.preferencyjnych.rozliczeń.wspólnie. z.małżonkiem.albo.jako.osoba.samotnie.wychowująca.dzieci ..Również.katalog.odliczeń.jest.węższy. niż.przy.opodatkowaniu.według.skali.podatkowej . PRZYKŁAD Osoba.fizyczna.prowadzi.działalność.gospodarczą.w.formie.spółki.jawnej,.której.wspólnikami.są.ta. osoba.fizyczna.oraz.spółka.z.o .o ..Dochód.z.działalności.gospodarczej.tej.osoby.(podatnikami.po- datku.dochodowego.są.wspólnicy.spółki.jawnej).jest.opodatkowany.według.skali.podatkowej ..Taka. spółka.jawna.nie.może.prowadzić.pkpir,.ponieważ.jej.wspólnikami.nie.są.wyłącznie.osoby.fizyczne .. Musi.więc.prowadzić.księgi.rachunkowe . Z praktyki organów podatkowych: ■■ Limit przychodów przy prowadzeniu działalności indywidualnie i w spółce osobowej:.Skoro.więc. przychody,.które.podatnik.(osoba.fizyczna).uzyskuje.w.związku.z.udziałem.w.zysku.spółki.koman- dytowej.(w.takiej.formie.działa.Spółka),.nie.są.przychodami.z.działalności.gospodarczej.wykony- wanej.we.własnym.imieniu.(działalność.tę.prowadzi.we.własnym.imieniu.spółka.komandytowa),.to. przychodów.tych.nie.należy.uwzględniać.przy.obliczaniu.limitu,.o.którym.mowa.w.art ..24a.ust ..4. www.infoR.Pl 5 PoDATKowA KSiĘGA PRZYCHoDÓw i RoZCHoDÓw Ustawy.o.PIT ..Powyższe.znajduje.potwierdzenie.w.brzmieniu.art ..5b.ust ..2.Ustawy.o.PIT ..Zgodnie. z.tym.przepisem,.jeżeli.pozarolniczą.działalność.gospodarczą.prowadzi.spółka.niemająca.osobo- wości.prawnej,.przychody.wspólnika.z.udziału.w.takiej.spółce,.określone.na.podstawie.art ..8.ust ..1,. uznaje.się.za.przychody.ze.źródła,.o.którym.mowa.w.art ..10.ust ..1.pkt.3.(tj ..z.działalności.gospodar- czej) ..Z.przepisu.tego.bezsprzecznie.wynika.zatem,.że.to.Spółka.(a.nie.Wnioskodawca).jest.pod- miotem.prowadzącym.działalność.gospodarczą ..W.związku.z.powyższym,.Wnioskodawca.uważa,. iż.w.przypadku,.gdy.przychody.osiągane.przez.niego.z.Działalności.Indywidualnej.(bez.uwzględ- nienia.przychodów.z.udziału.w.zysku.Spółki).nie.osiągną.wartości.określonej.w.art ..24a.ust ..4. Ustawy.o.PIT,.Wnioskodawca.nie.ma.obowiązku.prowadzenia.ksiąg.rachunkowych ..(…).W.świetle. obowiązującego.stanu.prawnego.stanowisko.Wnioskodawcy.w.sprawie.oceny.prawnej.przedsta- wionego.zdarzenia.przyszłego.jest.prawidłowe.(interpretacja.indywidualna.Dyrektora.Izby.Skarbo- wej.w.Warszawie.z.9.marca.2016.r .,.nr.IPPB1/4511-71/16-3/ES) . PRZYKŁAD Osoba.fizyczna.prowadzi.indywidualną.działalność.gospodarczą.oraz.działalność.w.formie.spół- ki.jawnej.osób.fizycznych ..W.obu.przypadkach.dochody.tej.osoby.z.działalności.gospodarczej.są. opodatkowane.podatkiem.liniowym ..Przychody.z.indywidualnej.działalności.gospodarczej.wyniosły. w.2017.r ..120.000.zł ..Przychody.spółki.wyniosły.w.2017.r ..10.500.000.zł ..W.takim.przypadku.spółka. jawna.jest.zobowiązana.prowadzić.w.2018.r ..księgi.rachunkowe ..Dla.indywidualnej.działalności.go- spodarczej.osoba.fizyczna.może.w.2018.r ..prowadzić.pkpir . Z praktyki organów podatkowych: ■■ Prowadzenie pkpir przy wspólnym przedsięwzięciu:.Wnioskodawca.wespół.z.inną.osobą.fizyczną. zamierzają.prowadzić.szkołę.podstawową.oraz.gimnazjum ..Wnioskodawca.wraz.z.inną.osobą.zo- staną.wpisani.łącznie.do.stosownej.ewidencji.prowadzonej.przez.właściwą.jednostkę.samorządu. terytorialnego.jako.organ.prowadzący.szkołę ..Działalność.będą.prowadzić.na.zasadzie.spółki.cy- wilnej.lub.wspólnego.przedsięwzięcia ..(…).Co.prawda,.powyższe.przepisy.nie.wskazują.jako.pod- miotu.obowiązanego.do.prowadzenia.podatkowej.księgi.przychodów.i.rozchodów.–.wspólnego. przedsięwzięcia,.jednakże.jego.podobieństwo,.a.w.zasadzie.tożsamość.z.instytucją.spółki.cywil- nej,.powinno.prowadzić.do.konstatacji,.że.również.i.w.przypadku.wspólnego.przedsięwzięcia.osób. fizycznych.–.jedyną.właściwą.ewidencją.powinna.być.podatkowa.księga.przychodów.i.rozchodów .. Taka.wspólna.księga.razem.ze.wspólną.ewidencją.środków.trwałych.oraz.wartości.niematerialnych. i.prawnych.umożliwiałaby.dokładne.obliczenie.dochodu.(straty),.podstawy.opodatkowania.oraz. wysokości.należnego.podatku ..Każdy.bowiem.z.uczestników.przedsięwzięcia.(w.tym.Wniosko- dawca).rozliczałby.je.na.podstawie.umówionego.w.umowie/porozumieniu.udziału.w.zyskach.i.stra- tach ..Powyższy.sposób.rozliczeń.wydaje.się.zresztą.jedynym.możliwym,.gdyż.–.w.przeciwnym. stanowisku.(odrębną.księgę.dla.każdego.uczestnika.przedsięwzięcia).trudno.sobie.wyobrazić,.by. uczestnicy.wspólnego.przedsięwzięcia.każdą.fakturę.zakupu.i.sprzedaży.pozyskiwali/generowali. w.wielu.egzemplarzach.–.tak,.by.każdy.miał.egzemplarz.dla.siebie.(interpretacja.indywidualna.Dy- rektora.Izby.Skarbowej.w.Poznaniu.z.26.czerwca.2014.r .,.nr.ILPB1/415-366/14-2/AA) . Należy.zastrzec,.że.jeżeli.szkoła.będzie.realizować.zadania.zlecone.i.otrzyma.na.ten.cel.dotacje. lub.subwencje.z.budżetu.państwa,.budżetów.jednostek.samorządu.terytorialnego.lub.funduszy.ce- lowych,.powinna.prowadzić.księgi.rachunkowe.od.początku.roku.obrotowego,.w.którym.dotacje.lub. subwencje.zostały.jej.przyznane ..Jeśli.dotacja.lub.subwencja.nie.jest.powiązana.z.zadaniem.zleco- nym,.to.prowadzenie.pkpir.jest.wystarczające . Z praktyki organów podatkowych: ■■ Przedszkole może prowadzić pkpir:.Z.przedstawionego.we.wniosku.opisu.zdarzenia.przyszłe- go.wynika,.że.od.września.2014.r ..Wnioskodawczyni,.jako.osoba.fizyczna.prowadząca.działalność. 6 PKPiR 2018 KTo PRowADZi KSiĘGĘ PRZYCHoDÓw i RoZCHoDÓw gos.podarczą.w.formie.spółki.cywilnej,.na.podstawie.wpisu.do.ewidencji.działalności.gospodarczej. oraz.wpisu.do.ewidencji.szkół.i.placówek.niepublicznych.prowadzi.niepubliczne.przedszkole.oraz. niepubliczną.szkołę.podstawową.o.uprawnieniach.szkoły.publicznej ..We.wrześniu.2014.r ..Wniosko- dawczyni.wystąpiła.z.wnioskiem.do.Urzędu.Miasta.o.udzielenie.dotacji.z.budżetu.miasta.na.rzecz. niepublicznych.oraz.publicznych.szkół.i.innych.placówek.oświatowych.prowadzonych.przez.oso- by.fizyczne.i.prawne,.zgodnie.z.art ..90.ustawy.o.systemie.oświaty ..Zdarzenia.gospodarcze.związa- ne.z.prowadzoną.przez.Wnioskodawczynię.działalnością.gospodarczą.ewidencjonowane.są.w.po- datkowej.księdze.przychodów.i.rozchodów ..Ponadto.z.wniosku.wynika,.że.nie.przekroczyła.progu. przychodów,.o.którym.mowa.w.art ..2.ust ..1.pkt.2.ustawy.o.rachunkowości ..Nie.dotyczy.jej.również. art ..2.ust ..1.pkt.7.tej.ustawy,.bowiem.nie.ma.ani.nie.będzie.miała.podpisanej.umowy.z.Urzędem.Mia- sta,.w.której.Urząd.zlecałby.Wnioskodawczyni.wykonanie.określonych.czynności,.uzależniających. przyznanie.przedmiotowej.dotacji.od.ich.wykonania ..Z.powyższego.wynika,.że.Wnioskodawczyni. nie.wypełni.hipotezy.cyt ..art ..2.ust ..1.pkt.2.i.pkt.7.ustawy.o.rachunkowości ..W.konsekwencji,.w.świe- tle.tak.opisanego.zdarzenia.przyszłego,.stwierdzić.należy,.że.Wnioskodawczyni.nie.jest.zobowią- zana.do.prowadzenia.ewidencji.księgowej.w.postaci.ksiąg.rachunkowych ..Tym.samym.zdarzenia. gospodarcze.związane.z.działalnością.gospodarczą.prowadzoną.w.formie.niepublicznego.przed- szkola.oraz.niepublicznej.szkoły.podstawowej,.Wnioskodawczyni.może.ewidencjonować.w.prowa- dzonej.podatkowej.księdze.przychodów.i.rozchodów.(interpretacja.indywidualna.Dyrektora.Izby. Skarbowej.w.Katowicach.z.20.stycznia.2015.r .,.nr.IBPBI/1/415-1276/14/ESZ) . Obowiązek.prowadzenia.księgi.dotyczy.nie.tylko.wymienionych.wcześniej.przedsiębiorców ..Doty- czy.on.również.osób: ■■ wykonujących.działalność.na.podstawie.umów.agencyjnych.i.umów.na.warunkach.zlecenia,.zawar- tych.zgodnie.z.odrębnymi.przepisami, ■■ prowadzących.działy.specjalne.produkcji.rolnej,.jeżeli.osoby.te.zgłosiły.zamiar.prowadzenia.tych. ksiąg,.a.limit.przychodów.za.zeszły.rok.nie.zobowiązuje.ich.do.zaprowadzenia.ksiąg.rachunkowych, ■■ duchownych,.które.zrzekły.się.opłacania.zryczałtowanego.podatku.dochodowego.(art ..24a.ust ..2. ustawy.o.PIT) . Wymienione.podmioty.prowadzą.pkpir.według.podstawowego.wzoru.określonego.w.załączniku. nr.1.do.rozporządzenia.Ministra.Finansów.z.26.sierpnia.2003.r ..w.sprawie.prowadzenia.podatkowej. księgi.przychodów.i.rozchodów.(j .t ..Dz .U ..z.2017.r .,.poz ..728) ..Prowadzonej.księgi.przychodów.i.roz- chodów.nie.można,.co.do.zasady,.zmieniać.na.księgi.rachunkowe.w.trakcie.roku,.chyba.że.następuje. zmiana,.z.którą.związany.jest.obowiązek.zaprowadzenia.ksiąg.rachunkowych . PRZYKŁAD Spółka.jawna.osób.fizycznych.prowadzi.w.2018.r ..księgę.przychodów.i.rozchodów ..1.września.2018.r .. do.spółki.tej.przystępuje.jako.wspólnik.spółka.z.o .o ..Od.1.września.2018.r ..spółka.jawna.ma.obowią- zek.zaprowadzić.księgi.rachunkowe ..Na.dzień.31.sierpnia.2018.r ..musi.więc.zamknąć.księgę.przy- chodów.i.rozchodów . Podatnicy.mogą.prowadzić.pkpir.w.wersji.papierowej.albo.elektronicznie ..W.przypadku.prowadze- nia.księgi.w.systemie.teleinformatycznym.warunkiem.uznania.księgi.za.prawidłową.jest: 1)...określenie.na.piśmie.szczegółowej.instrukcji.obsługi.programu.komputerowego.wykorzystywa- nego.do.prowadzenia.księgi; 2)...stosowanie.programu.komputerowego.zapewniającego.bezzwłoczny.wgląd.w.treść.dokonywa- nych.zapisów.oraz.umożliwiającego.wydrukowanie.wszystkich.danych.w.porządku.chronologicz- nym,.zgodnie.z.wzorem.księgi; 3)...przechowywanie.zapisanych.danych.na.informatycznych.nośnikach.danych,.w.sposób.chroniący. je.przed.zniszczeniem.lub.zniekształceniem,.naruszeniem.ustalonych.zasad.ich.przetwarzania.lub. ich.modyfikacją.w.sposób.nieuprawniony.(§.31.ust ..1.rozporządzenia.w.sprawie.pkpir) . www.infoR.Pl 7 PoDATKowA KSiĘGA PRZYCHoDÓw i RoZCHoDÓw W. przypadku.prowadzenia.ksiąg.podatkowych.przy. użyciu.programów.komputerowych,.organ. podatkowy.może.żądać.przekazania.całości.lub.części.tych.ksiąg.w.strukturze.JPK.(art ..193a.§.1. i.2.Ordynacji.podatkowej) ..Za.księgi.podatkowe.Ordynacja.podatkowa.uznaje.m .in ..księgi.rachun- kowe.i.podatkową.księgę.przychodów.i.rozchodów ..Obowiązujący.od.1.lipca.2016.r ..art ..193a.§.1.i.2. Ordynacji.podatkowej.nie.obejmuje.swym.zakresem.wszystkich.przedsiębiorców ..Na.mocy.przepi- sów.przejściowych.do.końca.czerwca.2018.r ..ma.on.zastosowanie.tylko.do.dużych.przedsiębiorstw,. które.w.praktyce.prowadzą.księgi.rachunkowe ..Tego.rodzaju.podmioty.muszą.na.żądanie.organów. podatkowych.przesyłać.księgi.rachunkowe.w.strukturze.JPK.(art ..29.ustawy.z.10.września.2015.r .. o.zmianie.ustawy.–.Ordynacja.podatkowa.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1649;. ost .zm ..Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..2184) ..Od.1.lipca.2018.r ..art ..193a.§.1.i.2.Ordynacji.podatkowej.obej- mie.swoim.działaniem.również.mikroprzedsiębiorstwa.oraz.małe.i.średnie.przedsiębiorstwa ..Ozna- cza.to,.że.podatnicy,.którzy.w.2018.r ..będą.prowadzili.pkpir.elektronicznie,.od.1.lipca.2018.r ..będą. musieli.na.żądanie.organów.podatkowych.przesyłać.pkpir.w.strukturze.JPK .. Od.1.stycznia.2018.r ..podatnicy.nie.muszą.składać.zawiadomień.o.prowadzeniu.pkpir.oraz.o.po- wierzeniu.jej.prowadzenia.biuru.rachunkowemu ..Z.tym.dniem.zostały.uchylone.ust ..3a–3c.w.art ..24a. ustawy.o.PIT.nakładające.ten.obowiązek ..MF.zapowiedziało.również.uchylenie.przepisów.rozporzą- dzenia.w.sprawie.prowadzenie.pkpir.w.tym.zakresie .. 1.1. Pkpir przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej Przy.prowadzeniu.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.podatnicy.mają.do.wyboru.dwa.sposoby. ustalania.dochodu: ■■ na.podstawie.prowadzonych.ksiąg.(pkpir.albo.ksiąg.rachunkowych), ■■ według.norm.szacunkowych . Działami specjalnymi produkcji rolnej. są. uprawy. w. szklarniach. i. ogrzewanych. tunelach. foliowych,.uprawy.grzybów.i.ich.grzybni,.uprawy.roślin.„in.vitro”,.fermowa.hodowla.i.chów. drobiu.rzeźnego.i.nieśnego,.wylęgarnie.drobiu,.hodowla.i.chów.zwierząt.futerkowych.i.labo- ratoryjnych,.hodowla.dżdżownic,.hodowla.entomofagów,.hodowla.jedwabników,.prowadze- nie.pasiek.oraz.hodowla.i.chów.innych.zwierząt.poza.gospodarstwem.rolnym ..Nie.stanowią. działów.specjalnych.produkcji.rolnej.uprawy,.hodowla.i.chów.zwierząt.w.rozmiarach.nieprze- kraczających.wielkości.określonych.w.załączniku.nr.2.do.ustawy.o.PIT.(art ..2.ust ..3.i.3a.usta- wy.o.PIT) . Podatnicy,.którzy.chcą.ustalić.dochody.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.z.zastosowaniem. norm.szacunkowych,.są.obowiązani.złożyć.w.terminie.do.20.stycznia.roku.podatkowego.urzędowi. skarbowemu.deklarację.PIT-6.o.rodzajach.i.rozmiarach.zamierzonej.produkcji.w.roku.podatkowym. (art ..43.ust ..1.ustawy.o.PIT) ..Deklarację.PIT-6.mają.obowiązek.składać.tylko.podatnicy,.którzy.ustalają. dochód.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.na.podstawie.norm.szacunkowych ..Deklaracji.tej.nie. powinni.składać.podatnicy,.którzy.ustalają.dochód.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.na.podsta- wie.pkpir.lub.ksiąg.rachunkowych .. Od.1.stycznia.2016.r ..podatnik,.który.jest.zobowiązany.prowadzić.księgi.rachunkowe.według.prze- pisów.ustawy.o.rachunkowości,.nie.ma.możliwości.wyboru.opodatkowania.dochodu.na.podstawie. norm.szacunkowych ..Musi.opłacać.podatek.na.podstawie.prowadzonych.ksiąg.rachunkowych ..W.ta- kim.przypadku.nie.ma.obowiązku.zawiadamiania.właściwego.naczelnika.urzędu.skarbowego.o.za- łożeniu.ksiąg.rachunkowych.(art ..15.ust ..2.ustawy.o.PIT) ..W.2018.r ..do.prowadzenia.ksiąg.rachun- kowych.są.zobowiązani.podatnicy,.których.przychody.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.(ze. sprzedaży.towarów,.produktów.i.operacji.finansowych).za.2017.r ..wyniosły.co.najmniej.8.627.400.zł. (równowartość.2.000.000.euro) .. 8 PKPiR 2018 KTo PRowADZi KSiĘGĘ PRZYCHoDÓw i RoZCHoDÓw Z praktyki organów podatkowych: ■■ Jak liczyć limit przychodów z działów specjalnych przy wspólności małżeńskiej:.Z.przedstawio- nego.we.wniosku.opisu.zdarzenia.przyszłego.wynika,.że.Wnioskodawca.wspólnie.z.żoną.prowa- dzi.gospodarstwo.rolne.oraz.działy.specjalne.produkcji.rolnej ..Łączy.ich.wspólność.majątkowa. małżeńska ..Deklaracje.PIT-6.do.wymiaru.zaliczek.podatku.dochodowego.od.dochodów.z.dzia- łów.specjalnych.produkcji.rolnej.Wnioskodawca.i.jego.żona.składali.oddzielnie.do.2016.r .,.a.co.za. tym.idzie.–.naczelnik.urzędu.skarbowego.dla.każdego.z.małżonków.wydawał.dwie.odrębne.decy- zje.w.sprawie.wymiaru.zaliczek.na.podatek.dochodowy.od.dochodów.z.działów.specjalnych.pro- dukcji.rolnej.–.według.udziału.50 ..Rok.2015.to.ostatni.rok,.dla.którego.została.wydana.dla.Wnio- skodawcy.decyzja.podatkowa.z.tego.tytułu ..W.roku.podatkowym.2015.Wnioskodawca.wystawił. faktury.VAT.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.na.kwotę.netto.przekraczającą.łącznie.wartość.. 1.200.000.euro ..Faktury.były.wystawiane.tylko.na.nazwisko.Wnioskodawcy.i.tylko.Wnioskodawca. był.zgłoszony.jako.czynny.podatnik.VAT,.przy.czym.obejmowały.one.łączne.przychody.z.działów. specjalnych.produkcji.rolnej.prowadzonych.przez.obojga.małżonków ..Małżonka.Wnioskodawcy.nie. wystawiła.ani.jednej.faktury.sprzedażowej.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej,.pomimo.złożonej. deklaracji.PIT-6 ..Nie.uzyskiwała.z.tego.tytułu.innych.przychodów.ani.innych.przychodów.zarówno. z.gospodarstwa.rolnego,.jak.też.innych.źródeł ..W.związku.z.tym,.że.Wnioskodawca.nie.miał.pewno- ści.co.do.obowiązku.zaprowadzenia.ksiąg.rachunkowych.i.kierując.się.ostrożnością,.w.2016.r ..zało- żył.księgi.handlowe,.a.dochody.z.uzyskiwanych.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.opodatkował.na. zasadach.ogólnych ..(…).Wobec.powyższego,.analiza.okoliczności.opisanego.we.wniosku.zdarzenia. przyszłego.w.kontekście.omówionych.przepisów.prawa.prowadzi.do.wniosku,.że.limit.przychodów. netto.ze.sprzedaży.towarów.z.prowadzonego.przez.Wnioskodawcę.gospodarstwa.rolnego.oraz.dzia- łów.specjalnych.produkcji.rolnej.w.kwocie.1.200.000.euro,.o.którym.mowa.w.cytowanym.art ..2.ust ..1. pkt.2.ustawy.o.rachunkowości,.zobowiązujących.do.prowadzenia.ksiąg.rachunkowych.(w.2018.r ..li- mit.ten.wynosi.2.000.000..euro.–.przyp ..autora).–.dotyczy.wyłącznie.przychodów.Wnioskodawcy ..Za- tem,.aby.ustalić.u.Wnioskodawcy.obowiązek.(kontynuacji).prowadzenia.ksiąg.rachunkowych.w.2017. r .,.wynikający.z.przepisów.ustawy.o.rachunkowości,.należy.zsumować.przychody.netto.ze.sprzeda- ży.towarów,.produktów.i.operacji.finansowych.osiągane.wyłącznie.przez.Wnioskodawcę ..Ponadto,. w.związku.z.tym,.że.od.dnia.1.stycznia.2016.r ..Wnioskodawca.rozlicza.przychody.z.działów.specjal- nych.produkcji.rolnej.na.podstawie.ksiąg.rachunkowych.–.to.na.podstawie.tych.ksiąg.Wnioskodaw- ca.zobowiązany.jest.ustalić,.czy.w.2016.r ..przychody.netto.z.prowadzonej.przez.niego.działalności. rolniczej.oraz.z.prowadzonych.przez.niego.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.przekroczą.kwotę.. 1.200.000.euro ..Jeśli.suma.przychodów.netto.ze.sprzedaży.towarów.osiągniętych.przez.Wnioskodaw- cę.w.2016.r ..nie.przekroczy.równowartości.w.walucie.polskiej.1.200.000.euro,.to.–.w.świetle.przepi- sów.o.rachunkowości.–.na.Wnioskodawcy.nie.będzie.ciążył.obowiązek.prowadzenia.w.2017.r ..ksiąg. rachunkowych ..Wnioskodawca.będzie.miał.uprawnienia.do.ustalania.w.2017.r ..dochodu.z.działów.spe- cjalnych.produkcji.rolnej.przy.zastosowaniu.norm.szacunkowych.dochodu ..Wobec.powyższego.nie. można.zgodzić.się.z.przyjętym.przez.Wnioskodawcę.sposobem.ustalania.limitu.przychodu.–.w.szcze- gólności.z.przyjęciem.wprost,.że.uzyskany.w.2016.r ..przychód.łączny.z.całej.sprzedaży.z.działów. specjalnych.produkcji.rolnej.prowadzonych.razem.przez.małżonków.należy.podzielić.według.udziału. procentowego.małżonków.w.tym.przychodzie,.tj ..po.50 ..Jak.już.wskazano.–.Wnioskodawca.zobo- wiązany.jest.do.określenia.ww ..limitu.na.podstawie.prowadzonych.ksiąg.rachunkowych,.w.których.wy- kazuje.wyłącznie.swoje.przychody.z.wyłączeniem.przychodów.małżonki.(interpretacja.indywidualna. Dyrektora.Izby.Skarbowej.w.Bydgoszczy.z.14.września.2016.r .,.nr.ITPB1/4511-703/16-2/HD) . Podatnik,.którego.przepisy.nie.zobowiązują.do.prowadzenia.w.2018.r ..ksiąg.rachunkowych,.może. na.ten.rok.wybrać.opodatkowanie.na.podstawie.pkpir ..Może.również.dobrowolnie.zdecydować.się. na.księgi.rachunkowe ..W.obu.przypadkach.musi.zawiadomić.o.tym.urząd.skarbowy.przed.rozpoczę- ciem.roku.podatkowego.albo.przed.rozpoczęciem.prowadzenia.działów.specjalnych.produkcji.rol- nej,.jeżeli.nastąpiło.ono.w.ciągu.roku.(art ..15.ust ..1.ustawy.o.PIT) .. www.infoR.Pl 9 PoDATKowA KSiĘGA PRZYCHoDÓw i RoZCHoDÓw W.przypadku.prowadzenia.ksiąg.dochodem.rocznym.jest.różnica.między.przychodami.z.tytułu. prowadzenia.działu.a.poniesionymi.kosztami.ich.uzyskania: ■■ powiększona.o.wartość.przyrostu.stada.zwierząt.na.koniec.roku.w.porównaniu.ze.stanem.na.po- czątek.roku.podatkowego.oraz ■■ pomniejszona.o.wartość.ubytków.w.tym.stadzie.w.ciągu.roku.podatkowego . Przy.prowadzeniu.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.remanent.sporządzany.przez.podatnika. prowadzącego.pkpir.powinien.obejmować.niezużyte.w.toku.produkcji.materiały.i.surowce.oraz.liczbę. zwierząt.według.gatunków,.z.podziałem.na.grupy,.np ..drób.rzeźny.oddzielnie.od.nieśnego.czy.bydło. rzeźne.oddzielnie.od.mlecznego ..Zauważmy,.że.w.remanencie.podatnik.ujmuje.surowce.i.materiały. niezużyte.w.toku.produkcji,.choć.nie.służą.one.do.wyliczenia.dochodu.rocznego ..Artykuł.24.ust ..4. ustawy.o.PIT.wyraźnie.bowiem.stanowi,.że.dochód.ten.ustala.się.na.podstawie.przyrostu.w.stadzie. zwierząt.i.wartości.ubytków,.a.nie.na.podstawie.różnicy.remanentowej,.którą.stosuje.się.przy.ustalaniu. dochodu.z.pozarolniczej.działalności.gospodarczej ..Przy.prowadzeniu.ksiąg.przychody.rozlicza.się. według.zasad.przewidzianych.dla.działalności.gospodarczej ..Oznacza.to,.że.przychody.ze.sprzedaży. towarów.z.hodowli.czy.uprawy.należy.rozliczać.jako.przychody.należne ..Kosztem.są.wszelkie.wydat- ki.poniesione.w.celu.osiągnięcia.przychodu.lub.zachowania.albo.zabezpieczenia.źródła.przychodu,. z.wyjątkiem.kosztów.wymienionych.w.art ..23.ustawy.o.PIT ..Księgę.przychodów.i.rozchodów.prowadzi. się,.jeżeli.limit.osiągniętych.przychodów.nie.obliguje.do.zaprowadzenia.ksiąg.rachunkowych . Ustalony.na.podstawie.ksiąg.dochód.z.działów.specjalnych.może.być.opodatkowany.według.skali. podatkowej.albo.podatkiem.liniowym ..Wybór.podatku.liniowego.wymaga.złożenia.do.urzędu.skarbo- wego.dodatkowego.oświadczenia.o.wyborze.tej.formy.opodatkowania.do.20.stycznia.danego.roku,. a.jeżeli.podatnik.rozpoczyna.prowadzenie.działalności.–.w.terminie.7.dni.od.dnia.jej.rozpoczęcia ..Do- chód.ustalony.na.podstawie.prowadzonych.ksiąg.podlega.rozliczeniu.w.zeznaniu.PIT-36.albo.PIT-36L,. jeżeli.podatnik.wybierze.podatek.liniowy . 1.1.1. Zaliczki na podatek Podatnik.prowadzący.działy.specjalne.produkcji.rolnej.na.podstawie.pkpir.wpłaca.w.2018.r ..zalicz- ki.na.podatek,.tak.jak.prowadzący.działalność.gospodarczą ..Podstawą.wyliczenia.zaliczki.będzie.do- chód.ustalony.na.podstawie.pkpir .. Od.1.stycznia.2018.r ..podatnicy.prowadzący.działalność.gospodarczą.mogą.nie.wpłacać.zalicz- ki.na.podatek,.jeżeli.podatek.należny.od.dochodu.osiągniętego.od.początku.roku.pomniejszony. o.sumę.wpłaconych.zaliczek.od.początku.roku.nie.przekracza.1000.zł.(dodany.od.1.stycznia.2018.r .. art ..44.ust ..15.ustawy.o.PIT). . PRZYKŁAD Załóżmy,.że.podatek.należny.podatnika.za.okres.od.stycznia.do.marca.2018.r ..wynosi.1244.zł ..Zalicz- ki.wpłacone.przez.podatnika.za.styczeń.i.luty.wyniosły.1004.zł ..Zaliczka.za.marzec.w.takim.przypadku. wynosi.240.zł ..Podatnik.nie.musi.jej.wpłacać.(zgodnie.z.nowymi.regulacjami.art ..44.ust ..15.ustawy.PIT) . Przepis.ten.ma.zastosowanie.również.w.przypadku,.gdy.podatnik.osiąga.równocześnie,.obok. przychodów.z.działalności.gospodarczej,.przychody.z: ■■ najmu,.dzierżawy.–.opodatkowane.według.skali.podatkowej; ■■ działów.specjalnych.produkcji.rolnej,.z.których.dochód.ustalany.jest.na.podstawie.ksiąg . Zwolnienie.z.obowiązku.wpłaty.zaliczki,.gdy.należna.zaliczka.nie.przekracza.1000.zł,.jest.uprawnie- niem.podatnika,.z.którego.może,.ale.nie.musi.korzystać . Przy.opodatkowaniu.według.norm.szacunkowych.podatnik.płaci.zaliczki.na.podatek.na.podstawie. decyzji.naczelnika.urzędu.skarbowego.w.terminie.do.20 ..dnia.następnego.miesiąca ..Dochodem.przy. zastosowaniu.norm.szacunkowych.jest.iloczyn.jednostek.określających.wielkość.działu.specjalnego. produkcji.rolnej,.np ..liczby.sztuk,.oraz.współczynnika.dochodowości.wynikającego.z.załącznika.nr.2. do.ustawy.o.PIT.(aktualizowanego.rokrocznie.mocą.rozporządzenia.Ministra.Finansów) . 10 PKPiR 2018
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PKPiR 2018
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: