Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00732 010790 20670198 na godz. na dobę w sumie
POLSKI MEGATEST. Polish in Exercises - ebook/pdf
POLSKI MEGATEST. Polish in Exercises - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 388
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63165-10-9 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

MEGATEST to pierwszy tak uniwersalny zestaw testów, ćwiczeń i zadań gramatyczno-leksykalnych dla obcokrajowców uczących się języka polskiego lub osób przygotowujących się do egzaminów językowych. To również znakomite kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy chcą utrwalić i poszerzyć znajomość języka polskiego.

MEGATEST zawiera:


Chcesz się sprawdzić w języku polskim? Nie możesz znaleźć w jednym miejscu odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania gramatyczne, leksykalne i składniowe?
MEGATEST wydawnictwa LINGO jest właśnie dla Ciebie!
Książka obejmuje poziomy A1, A2, i B1 oraz przygotowuje do B2 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy.


Would you like to test your Polish at A1, A2 or B1 level? You’re looking for a single book which will answer all your questions on grammar, vocabulary and syntax?
In that case, MEGATEST from LINGO publishers is for you!
It is the first truly comprehensive collection of grammar and vocabulary tests, exercises and tasks for learners of Polish as a foreign language and for all those who are preparing for language exams. It is also the perfect textbook for all those who wish to consolidate and deepen their knowledge of the Polish language.

MEGATEST comprises:


MEGATEST covers levels A1, A2 and B1, and prepares learners for level B2 as defined in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL) of the Council of Europe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Stanisław Mędak POLSKI MEGATEST Polish in Exercises Redakcja i konsultacja: Ewa Optołowicz, professeur agrégé, INALCO Paris Projekt graficzny okładek Lingo: 2-arts, Marcin Rojek Zdjęcie na okładce: © asiln – Fotolia.com Producent wydawniczy: Marek Jannasz www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-63165-10-9 © Copyright by Stanisław Mędak © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2012 Skład i łamanie: Jacek Drobniak, Igor Nowaczyk SPIS TREŚCI Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 WZORY TESTÓW DLA POZIOMU PODSTAWOWEGO Test 1 — poziom A1 — wprowadzenie do języka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Test 2 — poziom A2 — poziom wstępny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Test 3 — poziom B1 — poziom progowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 ZADANIA TESTOWE À LA CARTE I. POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA Zadania testowe 1–286 rzeczowniki i przymiotniki; zadania testowe 1–60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 przymiotniki — stopniowanie; zadania testowe 61–69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 wyrazy: mój, moja, moje || swój, swoja, swoje itd.; zadania testowe 70–83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 zaimki; zadania testowe 84–93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 budowa zdań pytajnych; zadania testowe 94–96, 98, 100–102 . . . . . . . . . . . . . 125 wyrazy: który, która, które; zadanie testowe 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 wyrazy: (cid:285)aden, (cid:285)adna, (cid:285)adne; zadanie testowe 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 wyrazy nikt, nic; zadanie testowe 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 przyimki; zadania testowe 104–123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 spójniki — modulanty — wska(cid:283)niki zespolenia; zadania testowe 124–126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 przysłówki; zadania testowe 127–128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 przysłówki — stopniowanie; zadania testowe 129–131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 www.wydawnictwolingo.pl 3 POLSKI MEGATEST. POLISH IN EXERCISES alternacje w odmianie rzeczowników — przymiotników; zadania testowe 132–152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 alternacje w odmianie czasowników; zadania testowe 153–155 . . . . . . . . . . . 173 czasowniki aspekt; zadania testowe 156–185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 prefiksy; zadania testowe 186–190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 osobliwo(cid:258)ci w odmianie; zadania testowe 191–193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 czasowniki ruchu; zadanie testowe 194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 czasowniki wielokrotne; zadanie testowe 195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 czasowniki w połączeniu z liczebnikami; zadania testowe 196–200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 czasowniki niefleksyjne — formy bezpodmiotowe; zadania testowe 201–202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 zadania ró(cid:285)ne; zadania testowe 203–225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 rzeczowniki odczasownikowe; zadania testowe 226–230 . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 liczebniki; zadania testowe 231–251. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 imiesłowy; zadania testowe 252–254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 rzeczowniki odsłowne; zadanie testowe 255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 strona bierna / strona czynna; zadanie testowe 256–260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 tryb przypuszczający; zadania testowe 261–271. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 wyra(cid:285)enia warunkowe; zadania testowe 272–276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 tryb rozkazujący; zadania testowe 277–282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 zdania typu: Chcę, (cid:285)eby(cid:258) to zrobił; zadania testowe 283–286 . . . . . . . . . . . . . . . 277 II. ŁĄCZLIWOŚĆ SKŁADNIOWA CZASOWNIKÓW Zadania testowe 287–304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 III. SŁOWNICTWO Zadania testowe 305–354 4 antonimy; zadania testowe 305–312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 definicje; zadania testowe 313–314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 dobieranie wła(cid:258)ciwych słów; zadania testowe 315–319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 homonimy; zadanie testowe 320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 idiomy — zwroty — konstrukcje językowe; zadania testowe 321–322 . . . . . . 312 Wydawnictwo Lingo interakcja leksykalna; zadanie testowe 323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 łączenie rzeczowników z czasownikami; zadania testowe 324–325 . . . . . . . . . 315 łączenie przymiotników z rzeczownikami; zadanie testowe 326. . . . . . . . . . . . 317 łączenie rzeczowników z rzeczownikami; zadania testowe 327–329 . . . . . . . . 318 nazwy członków rodziny — nazwy ogólne — nazwy podrzędne / nazwy nadrzędne — nazwy wykonawców czynno(cid:258)ci; zadania testowe 330-342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 pola tematyczne; zadania testowe 343–344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 połączenia syntaktyczne: zadanie testowe 345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 przymiotniki odrzeczownikowe; zadanie testowe 346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 przymiotniki — przysłówki / przysłówki — przymiotniki; zadanie testowe 347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 rzeczowniki odczasownikowe; zadanie testowe 348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 rzeczowniki odprzymiotnikowe; zadanie testowe 349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 skróty i skrótowce; zadanie testowe 350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 synonimy czasowników — połączenia bliskoznaczne; zadania testowe 351–352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 zgadywanki; zadania testowe 353–354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 IV. IDIOMY ORAZ KONSTRUKCJE SKŁADNIOWE Z PODRĘCZNIKÓW DLA POZIOMU PODSTAWOWEGO Zadania testowe 355–374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 V. LISTA WYBRANYCH KONSTRUKCJI SKŁADNIOWYCH Z PODRĘCZNIKÓW DLA POZIOMU PODSTAWOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 VI. CYTOWANE POMOCE DYDAKTYCZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 VII. SKRÓTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 VIII. INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 KLUCZ DO ĆWICZEŃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Tego samego autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 www.wydawnictwolingo.pl 5 Wstęp Język jest materią (cid:285)ywą, a więc trzeba go oswajać ró(cid:285)nymi sposobami; często nie bez trudu*. Zbiór zadań testowych POLSKI MEGATEST w zało(cid:285)eniu autora został przygotowany jako uzupełniająca pomoc dydaktyczna dla obcokrajowców uczących się języka polskiego. Zeszyt pierwszy przeznaczamy dla tych, którzy zapoznali się w trakcie zajęć języko- wych z podstawami programowymi dla poziomów A1, A2, B1. POLSKI MEGATEST adresujemy do: • studentów początkujących, pragnących sprawdzić swą wiedzę z zakresu grama- tyki języka polskiego oraz potwierdzić umiejętno(cid:258)ci z zakresu składni czasowników polskich (tzw. łączliwo(cid:258)ci składniowej), słownictwa tematycznego oraz frazeologii, • studentów (cid:258)rednio zaawansowanych, którzy chcą ugruntować wiedzę językową, lepiej zrozumieć zale(cid:285)no(cid:258)ci w systemie języka polskiego i u(cid:258)wiadomić sobie własne braki, • perfekcjonistów, dla których bezbłędne rozwiązanie całego zadania testowego oznaczać będzie kolejny, wa(cid:285)ny krok w powolnym procesie oswajania polszczyzny. W trakcie przygotowywania niniejszego zeszytu byli(cid:258)my głęboko prze(cid:258)wiadczeni, (cid:285)e język ma warto(cid:258)ć u(cid:285)ytkową i jest najcenniejszym narzędziem porozumiewania, komunikowania się z innymi. Koncepcja tego zeszytu zasadza się na: a. wykorzystaniu korpusu słownictwa, konstrukcji składniowych, dorobku inte- lektualnego polskich i zagranicznych autorów podręczników, słowników specjalistycz- nych, pomocy dydaktycznych i zbiorów ćwiczeń, b. metodycznym wykorzystaniu do(cid:258)wiadczeń lektorów języka polskiego jako obcego pracujących zarówno w kraju, jak i za granicą, c. próbie zaprezentowania systemu języka polskiego w konkretnej rzeczywisto(cid:258)ci językowej, czyli w tzw. akcie porozumiewania się. * Odwołujemy się tutaj do słynnej serii podręczników do nauki języków obcych wydawanych przez francu- skie wydawnictwo Assimil: Le polonais sans peine, Le japonais sans peine, Le hongrois sans peine, Le russe sans peine oraz Le chinois sans peine. www.wydawnictwolingo.pl 7 POLSKI MEGATEST. POLISH IN EXERCISES Organizację materiału przeznaczonego do niniejszego zeszytu oparto prawie w ca- ło(cid:258)ci na tzw. interakcji zdaniowej. Większo(cid:258)ć zadań testowych w tym zeszycie — to odpowiednio dobrane i prze- my(cid:258)lane segmenty kreatywne. Zgodnie z zało(cid:285)eniami powinny one wspomagać kon- strukcję solidnego językowego pomostu między wiedzą nabytą a umiejętno(cid:258)cią prak- tycznego jej zastosowania. W zeszycie pierwszym zawarto zadania testowe dotyczące fleksji polskiej (roz- dział I). Rozdział trzeci po(cid:258)więcony słownictwu obejmuje zadania testowe związane z antonimami, synonimami, homonimami, nazwami nadrzędnymi i podrzędnymi, polami syntaktycznymi itd. Nowo(cid:258)cią zbioru jest rozdział II dotyczący łączliwo(cid:258)ci składniowej czasowników. Warto równie(cid:285) zwrócić uwagę na rozdział czwarty, w którym odnajdziemy idiomatykę, konstrukcje składniowe i wyra(cid:285)enia zaczerpnięte z podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie dla początkujących i (cid:258)rednio zaawansowanych. W 374 zadaniach testowych przygotowanych zgodnie ze standardami europej- skimi, wykorzystali(cid:258)my ró(cid:285)ne typy zadań z u(cid:285)yciem obiektywnych i zró(cid:285)nicowanych technik testowych. Przez zadanie testowe rozumiemy odrębną cało(cid:258)ć składającą się z jednego polecenia, wzoru uzupełniającego polecenie (wzór jest wskazówką dla rozwiązującego zadanie testowe) i zestawu kilku lub kilkunastu jednostek współgrających z poleceniem. Zadania testowe zawarte w zbiorze POLSKI MEGATEST mogą stanowić materiał wyj(cid:258)ciowy do zajęć z gramatyki funkcjonalnej, słownictwa, składni, a tak(cid:285)e słu(cid:285)yć jako wzór do opracowywania przez lektora własnych ćwiczeń i testów. Zbiór ten uwa(cid:285)amy za małe kompendium wiedzy językowej dla ka(cid:285)dego studenta, który przygotowuje się do egzaminów ró(cid:285)nego typu. Oddajemy go do rąk u(cid:285)ytkownika z nadzieją, (cid:285)e będzie skuteczną pomocą dydak- tyczną oraz niezawodnym przewodnikiem zarówno dla studenta, jak i dla lektora. Wszystkim (cid:285)yczymy wyników 100/100! Stanisław Mędak Kraków, 4 czerwca 2012 r. Wydawnictwo Lingo POLSKI MEGATEST WZORY TESTÓW DLA POZIOMU PODSTAWOWEGO www.wydawnictwolingo.pl 9 POLSKI MEGATEST. POLISH IN EXERCISES TEST 1 Copyright by S. Mędak poziom A1 — wprowadzenie do języka Opracowano na podstawie następujących podręczników: A. Janowska, M. Pastuchowa, Dzień dobry, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 1999. M. Kowalska, Polish in 4 weeks, Wydawnictwo REA, Warszawa, 2003. M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra!!! po polsku 1, Szkoła Języków Obcych PROLOG, Kraków 2005. OCENY ZA ROZWIĄZANIE TESTU LOŚĆ PUNKTÓW OCENY 94–100 87–93,9 78–86,9 69–77,9 60–68,9 0–59,9 A 5 bardzo dobra B+ 4,5 + dobra B 4 dobra C+ 3,5 + dostateczna C F 3 2 dostateczna niedostateczna 10 Wydawnictwo Lingo WZORY TESTÓW DLA POZIOMU PODSTAWOWEGO DYKTANDO ZADANIE 1 1 brakująca / niewła(cid:258)ciwa litera (d(cid:283)więk) — 0,30 punku 10 punktów Proszę wpisać brakujące litery lub d(cid:283)więki. Zdanie oznaczone symbolem zero (0) jest przykładem. (0) Zwykły dzień. (1) John od 2008 roku (dwa tysi_ce ósmego) mieszka w Warszaw_e, w Pols_e. (2) Chce zało_yć tu firmę, chce te(cid:285) odwi_dzić w_jka Adama. (3) John ca_y dzień jest bardzo zaj_ty. (4) Zw_kle rano czyta gaz_ty, potem załatw_a r_(cid:285)ne sprawy. (5) W poł_dnie je obiad, a po południu ma spotkan_a z kli_ntami. (6) Wie_orami ogl_da telewizj_. (7) Jego kolega te_ mie_ka w stol_cy. (8) Tera_ mie_ka sam, bo jego (cid:285)ona j_st za gran_cą. (9) Sam m_si sp_ątać mie_kanie, robić zak_py, pranie. (10) Ale nie na_eka, bo szy_ko i dob_e got_je. na podstawie Polish in 4 weeks, str. 78 GRAMATYKA ZADANIE 2 10 punktów Proszę wybrać odpowiednie formy wyrazów i wpisać je w miejsce kropek. WZÓR Jest (cid:258)roda. Waldemar rozmawia przez telefon z Alicją. (Alicja, Alicją, Alicję) Waldemar: (1) Wiesz, pojadę do ........................................... (Kraków, Krakowie, Krakowa). (2) Kiedy? Jutro? Nic .................................. (ja, mnie, mi) o tym nie mówiłe(cid:258)?! Alicja: (3) Wiesz, (cid:285)e jutro nie ............... (móc, mo(cid:285)e, mogę). Pojadę dopiero za tydzień. W.: (4) Pojedziesz w (cid:258)rodę? W ....................................... ((cid:258)roda, (cid:258)rodę, (cid:258)rodą). Tak? A.: (5) Tak. Na ......................................................................... (dwie, dwa, dwaj) dni. W.: www.wydawnictwolingo.pl 11 POLSKI MEGATEST. POLISH IN EXERCISES A:. W.: A.: W.: A.: W.: (6) A więc wrócisz ................................................................... (o, w, od) piątek? (7) Chciałaby(cid:258) pojechać ze ....................................................... (ja, mną, mnie)? (8) Muszę .... nad tym ................. (zastanawiać, postanawiać, zastanowić się). Teraz mam du(cid:285)o pracy. (9) Zwiedzimy najpierw Kraków, a potem pojedziemy ...................... (w, do, o) Zakopanego. (10) Czy mogę ............................. (dawać, daję, dać) ci odpowied(cid:283) za kilka dni? Oczywi(cid:258)cie. na podstawie Polish in 4 weeks, str. 170 ZADANIE 3 12 punktów 1 odpowied(cid:283) = 0,5 punktu Proszę przeczytać poni(cid:285)szy tekst zredagowany w czasie przeszłym, a następnie wpi- sać wła(cid:258)ciwe formy podkre(cid:258)lonych czasowników w czasie tera(cid:283)niejszym. Cze(cid:258)ć Jacku, (1) Przepraszam, (cid:285)e tak długo nie pisałam, ale byłam bardzo zajęta. (2) Miałam du(cid:285)o pracy. (3) Najpierw musiałam napisać roczny raport z działalno(cid:258)ci szkoły. (4) A poza tym mój ojciec był bardzo chory. (5) Le(cid:285)ał w szpitalu. (6) Codziennie chodziłam do niego z wizytami. (7) Przygotowywałam się równie(cid:285) do egzaminu z języka angielskiego. tydzień temu (8) Byli(cid:258)my w górach. (9) Często chodzili(cid:258)my na wycieczki w góry. (10) Rozmawiałam z kolegami, (cid:258)piewałam razem z nimi, tańczyłam. (11) Od czasu do czasu wieczorem grali(cid:258)my w karty i oglądali(cid:258)my górskie pejza(cid:285)e z tarasu. (12) Było pięknie! (13) Wiem, (cid:285)e uczyłe(cid:258) się do egzaminu z ekonomii. (14) Kiedy miałe(cid:258) ten egzamin? (15) Co więcej? Spotykałam się czasami z twoją kole(cid:285)anką z liceum. (16) Ona szukała pracy. (17) Ostatnio z nikim więcej się nie spotykałam. Pracowałam, rozmy(cid:258)lałam i marzyłam. Pozdrawiam serdecznie, Marta na podstawie Hurra!!! Po polsku 1, str. 84 12 Wydawnictwo Lingo WZORY TESTÓW DLA POZIOMU PODSTAWOWEGO Czę(cid:258)ć Jacku, (1) Przepraszam, (cid:285)e tak długo ......................., ale .................. bardzo zajęta. (2) .................. du(cid:285)o pracy. (3) Najpierw .................. napisać roczny raport z działalno(cid:258)ci szkoły. (4) A poza tym mój ojciec .................. bardzo chory. (5) .................. w szpitalu. (6) Codziennie .................. do niego z wizytami. (7) ................................... równie(cid:285) do egzaminu z języka angielskiego. teraz: (8) .................. w górach. (9) Często ...................... na wycieczki w góry. (10) .................. z kole- gami, .................. razem z nimi, ................... (11) Od czasu do czasu wieczorem .................. w karty i .................. górskie pejza(cid:285)e z tarasu. (12) ................... pięknie! (13) Co więcej? Wiem, (cid:285)e .................. do egzaminu z ekonomii. (14) Kiedy .................. ten egzamin? (15) ......................... czasami z twoją kole(cid:285)anką z liceum. (16) Ona .................. pracy. (17) Ostatnio z nikim więcej się ................... . (18)................................, ............................. i ............................ . Pozdrawiam serdecznie, Marta ZADANIE 4 5 punktów Proszę wpisać w miejsce kropek wła(cid:258)ciwe formy stopnia wy(cid:285)szego podkre(cid:258)lonych przysłówków. WZÓR Siedzisz blisko mnie, ale chciałbym, (cid:285)eby(cid:258) siedziała jeszcze bli(cid:285)ej. 1. Jedziesz prędko, ale chciałabym, (cid:285)eby(cid:258) jechał jeszcze .................................................... . 2. Mówisz gło(cid:258)no, ale chciałbym, (cid:285)eby(cid:258) mówiła jeszcze .................................................. . 3. Słuchasz muzyki cicho, ale chciałbym (cid:285)eby(cid:258) słuchała jej jeszcze ................................. . 4. Mówię ju(cid:285) dobrze po polsku, ale chciałbym mówić jeszcze ....................................... . 5. Zarabiam du(cid:285)o, ale chciałbym zarabiać jeszcze .............................................................. . www.wydawnictwolingo.pl 13 POLSKI MEGATEST. POLISH IN EXERCISES ZADANIE 5 12 punktów 1 odpowied(cid:283) = 0,5 punktu Proszę wpisać w miejsce kropek wła(cid:258)ciwe formy czasowników w czasie przeszłym. Pierwsze zdanie (w czę(cid:258)ci A1) jest przykładem. A. (1) Piotr codziennie wraca z pracy punktualnie. (2) Otwiera drzwi i wita się ze swoim psem. (3) Przechodzi przez długi korytarz i idzie do swojego ulubionego pokoju. (4) Siada zmęczony w fotelu. (5) Pies te(cid:285) wchodzi za nim do pokoju. (6) Dzwoni telefon. (7) Piotr wychodzi do przedpokoju i odbiera telefon. (8) Rozmawia krótko. (9) Potem zaczyna szukać psa. (10) Nigdzie go nie ma. (11) My(cid:258)li: „Puma lubi czekać na mnie w kuchni”. (12) Otwiera drzwi do kuchni. (13) Ale znowu słyszy dzwonek telefonu. (14) Mówi do siebie: „Mam do(cid:258)ć tego telefonu!” (15) Zamyka drzwi do kuchni. (16) Bierze smycz i woła psa. (17) Razem z Pumą szybko wybiega na spacer. wczoraj A 1 (1) Piotr wrócił z pracy punktualnie. ........................... drzwi i ........................... ze swoim psem. (2) ............................. przez długi korytarz i ................................ do swojego ulubio- nego pokoju. (3) ...................................zmęczony w fotelu. (4) Pies te(cid:285) ...................................... za nim do pokoju. (5) ........................... telefon. (6) Piotr ........................... do przedpokoju i ........................... telefon. (7) ........................... krótko. (8) Potem ....................................... szu- kać psa. (9) Nigdzie go ........................................... (10) ...........................: (11) „Puma zawsze .......................................... czekać na mnie w kuchni”. (12) ........................... drzwi do kuchni. (13) Ale znowu ....................................... dzwonek telefonu. (14) .............................. do siebie: „Mam do(cid:258)ć tego telefonu!” (15) ........................... drzwi do kuchni. (16) ........................... smycz i ........................... psa. (17) Razem z Pumą szybko ........................... na spacer. ZADANIE 6 5 punktów 1 odpowied(cid:283) = 0,5 punktu Proszę wpisać w miejsce kropek wła(cid:258)ciwe formy zaimków osobowych zaznaczo- nych w tek(cid:258)cie kursywą. WZÓR Chciałbym pomóc mojej siostrze Ewie. Chciałbym jej (ona; Ewa) naprawdę pomóc. Moja siostra Ewa ciągle szuka pracy. Była ju(cid:285) w wielu miejscach. Najpierw poszła do agencji, o której mówił jej Piotr. (1) Niczego w ................. (ona; agencja) nie załatwiła. 14 Wydawnictwo Lingo WZORY TESTÓW DLA POZIOMU PODSTAWOWEGO (2) Potem była w szkole prywatnej, gdzie dyrektor zaproponował ................ (ona; Ewa) jedynie kilka lekcji tygodniowo. (3) Prosiła .................... (on; dyrektor) o więcej. (4) Powie- dział, (cid:285)e pomy(cid:258)li o tym i zadzwoni do ......... (ona; Ewa) za tydzień. (5) Było ................. (ona; Ewa) smutno. (6) Na szczę(cid:258)cie, kiedy szła ulicą, spotkała dobrą znajomą i poszła z ............. (ona; dobra znajoma) do kawiarni. Podczas rozmowy doszła do wniosku, (cid:285)e mo(cid:285)e dawać kole(cid:285)ance korepetycje z języka francuskiego. W tym momencie do kawiarni wszedł Piotr. (7) Natychmiast powiedziała ........... (on; Piotr) o nowym pomy(cid:258)le. (8) Piotr popatrzył na ......... (ona; Ewa) z rado(cid:258)cią. (9) Powiedział: ”Stawiam ............... (wy; Ewa i jej znajoma) dwie du(cid:285)e porcje lodów, a potem zapraszam ............ (wy; Ewa i jej znajoma) na obiad. na podstawie tekstu — Dzień dobry, str. 158. SŁOWNICTWO ZADANIE 7 10 punktów Proszę połączyć rzeczowniki z kolumny A z podanymi w kolumnie B uproszczonymi definicjami. Połączenie oznaczone symbolem 0 (zero) jest przykładem. A. 0. latarka 1. kalendarz 2. kraj 3. ły(cid:285)ka 4. niedziela B. 0. potrzebujesz jej, kiedy jest ciemno a. ty go masz, ja go mam; ka(cid:285)dy ma swój ojczysty b. u(cid:285)ywasz go, kiedy chcesz zje(cid:258)ć zupę c. co(cid:258), o czym nikt nie powinien, nie mo(cid:285)e się dowiedzieć d. wszyscy na nie czekamy, a potem wyje(cid:285)d(cid:285)amy nad morze, w góry, nad jeziora, do dziadków, do odległych krajów 5. poczta e. zamknięty zakład opieki przeznaczony dla cię(cid:285)kochorych, w któ- 6. szpital 7. tajemnica 8. talerz 9. urodziny 10. wakacje rym odwiedzasz np. chorą babcię f. dzień wolny od pracy, dzień (cid:258)wiąteczny g. zwykle mała ksią(cid:285)ka z wykazem dni i miesięcy h. obchodzisz je raz na rok w tym samym dniu i. potrzebujesz jej, kiedy jesz zupę j. instytucja, w której nadaje się przesyłki pocztowe na podstawie tekstu — Dzień dobry, str. 88 Miejsce do wpisania wła(cid:258)ciwych połączeń: [1 ....] [2 ....] [3 ....] [4 ....] [5 ....] [6 ....] [7 ....] [8 ....] [9 ....] [10 ....] www.wydawnictwolingo.pl 15 POLSKI MEGATEST. POLISH IN EXERCISES ZADANIE 8 10 punktów Proszę podkre(cid:258)lić wła(cid:258)ciwe synonimy lub definicje do wyrazów podanych w kolumnie A. WZÓR banan A. 1. ciekawy 2. codziennie 3. danie 4. kolacja 5. narzekać 6. odwiedzić 7. przystawka 8. woleć 9. załatwiać 10. zwykle owoc, warzywa, napoje B. nudny, zajęty, interesujący co dzień, tylko rano, od czasu do czasu potrawa, danie czego(cid:258), dawanie czego(cid:258) posiłek spo(cid:285)ywany wieczorem, poranny posiłek, lunch być zadowolonym, skar(cid:285)yć się, skar(cid:285)yć na kogo(cid:258) zwiedzić, składać wizytę, widzieć co(cid:258) potrawa, stały element, urządzenie hamujące preferować, lecieć, wylecieć dokuczać, niszczyć, doprowadzać co(cid:258) do końca zwykły, zazwyczaj, zwyczajnie opracowano na podstawie zasobu leksykalnego zawartego w lekcji numer 7 — Polish in 4 weeks, str. 81–82 ROZUMIENIE TEKSTU, DIALOGU ZADANIE 9 10 punktów Proszę przeczytać poni(cid:285)szy dialog, a następnie podkre(cid:258)lić jedną wła(cid:258)ciwą odpo- wied(cid:283) w ka(cid:285)dym zestawie (od 1 do 10). Połączenia oznaczone symbolem 0 (zero) są przykładem. DIALOG Piotr: Beata: Piotr: Beata: Piotr: Cze(cid:258)ć Beato! Cze(cid:258)ć Piotrze! Co słychać? Dziękuję. Wszystko po staremu. Dawno się nie widzieli(cid:258)my. Widziałem cię tydzień temu w Café Internet. 16 Wydawnictwo Lingo WZORY TESTÓW DLA POZIOMU PODSTAWOWEGO Beata: Piotr: Beata: Piotr: Beata: Piotr: Beata: Piotr: Beata: Piotr: Beata: Piotr: Beata: Piotr: A tak. Szukam pracy przez Internet. Rozumiem, (cid:285)e masz du(cid:285)o wolnego czasu. Mam pomysł. Mo(cid:285)e pójdziemy do kina. Dobry pomysł, ale nie wiem, co ciekawego grają w kinach. W Cinema City jest festiwal filmów japońskich. Ale ja nie przepadam za japońskimi filmami. Co mo(cid:285)esz zaproponować? Mo(cid:285)e teatr? Teatry w czasie wakacji są zamknięte. Mo(cid:285)e pójdziemy na kawę do kawiarni? Dobrze, idziemy do Rynku. Tam jest moja ulubiona kawiarnia „Smacznego”. Ale nie teraz. Dopiero po południu. Jest pierwsza. Za trzy godziny, dobrze? O szesnastej będę tam na ciebie czekał. Dobrze. Cze(cid:258)ć. Pa. Pamiętaj, Rynek 24. Naprzeciwko Ko(cid:258)cioła Mariackiego. (my(cid:258)li przez chwilę, potem mówi do siebie) „Jak to dobrze, wyj(cid:258)ć na krótki spacer, na miasto”. na podstawie tekstu — Hurra!!!, str. 69 WZÓR 0. Ta rozmowa odbyła się: (cid:20) w kawiarni „Smacznego”; (cid:20) na Rynku; (cid:20) w du(cid:285)ym mie(cid:258)cie. 0. Kto pierwszy u(cid:285)ył formuły powitania: (cid:20) Piotr; (cid:20) Beata; (cid:20) nikt. 1. Piotr powiedział Beacie, (cid:285)e: (cid:20) czuje się staro; (cid:20) nie ma (cid:285)adnych kłopotów; (cid:20) ma ciągle kłopoty. 2. Piotr nie widział Beaty: (cid:20) od tygodnia; (cid:20) za tydzień; (cid:20) kilka tygodni temu. 3. Beata: (cid:20) pracuje w firmie internetowej; (cid:20) ma bardzo dobrą pracę; (cid:20) nie pracuje. 4. Filmy japońskie mo(cid:285)na zobaczyć: (cid:20) we wszystkich kinach w mie(cid:258)cie; (cid:20) tylko w jednym kinie; (cid:20) być mo(cid:285)e w teatrze. 5. Filmów japońskich nie lubi: (cid:20) Beata; (cid:20) Piotr; (cid:20) ani Piotr, ani Beata. 6. Beata i Piotr: (cid:20) spotkali się w kawiarni „Smacznego” rano; (cid:20) być mo(cid:285)e spotkają się po południu; (cid:20) umówili się na godzinę czwartą po południu. www.wydawnictwolingo.pl 17 POLSKI MEGATEST. POLISH IN EXERCISES 7. Kawiarnia „Smacznego”: (cid:20) znajduje się po (cid:258)rodku rynku; (cid:20) blisko ko(cid:258)cioła Mariackiego; (cid:20) daleko od Ko(cid:258)cioła Mariackiego. 8. Piotr musi czekać na spotkanie z Beatą: (cid:20) trzy godziny; (cid:20) od (godziny) trzeciej; (cid:20) kwadrans. 9. Beat i Piotr są: (cid:20) kolegami z pracy; (cid:20) przyjaciółmi; (cid:20) wrogami. 10. Po zakończeniu rozmowy: (cid:20) Beata i Piotr rozchodzą się bez po(cid:285)egnania; (cid:20) mówią sobie do widzenia; (cid:20) Beata odchodzi bez po(cid:285)egnania. ZADANIE 10 8 punktów Proszę przeczytać poni(cid:285)ej zamieszczone informacje, a następnie podkre(cid:258)lić jedną wła(cid:258)ciwą odpowied(cid:283) w ka(cid:285)dym zestawie (od 1 do 10). Wzór jak w ćwiczeniu 9. sobota, 2 listopada Michale, Poniewa(cid:285) zostałe(cid:258) sam w domu, bo tak sam zdecydowałe(cid:258): 1. Je(cid:285)eli będzie padał deszcz, musisz zamknąć wszystkie okna. 2. Kiedy wychodzisz z domu, musisz zamykać drzwi na klucz. Nie jeste(cid:258)my jeszcze pewni, gdzie będziemy. 1. Je(cid:285)eli będzie ładna pogoda, będziemy w namiocie nad jeziorem. 2. Je(cid:285)eli dołączy do nas ciocia Marta, pojedziemy z nią do Zakopanego. 3. Je(cid:285)eli będzie cały czas padać, wynajmiemy pokój w hotelu „Pod Wierzbą”. 4. Je(cid:285)eli będziemy się nudzić, wrócimy za tydzień. 5. Je(cid:285)eli nie, to będziemy w domu za trzy tygodnie. 6. Je(cid:285)eli chcesz, mo(cid:285)esz do nas zadzwonić albo przyjechać na dwa dni. 1. Rodzice Michała są: (cid:20) ju(cid:285) pod namiotem; (cid:20) jeszcze w domu; (cid:20) w drodze na wakacje. RODZICE na podstawie tekstu — Dzień dobry, str. 124 2. Michał został w domu, bo: (cid:20) sam tego chciał; (cid:20) nie lubi nudzić się z rodzicami; (cid:20) tak zdecydowali rodzice. 3. Je(cid:258)li będzie słonecznie, Michał: (cid:20) nie będzie musiał zamykać okien; (cid:20) odwiedzić rodziców; (cid:20) powinien korzystać ze słońca; (cid:20) zająć się ciocią Martą; (cid:20) jedynie pamiętać o zamykaniu drzwi na klucz. (cid:20) będzie siedział ciągle w domu. 4. Pod nieobecno(cid:258)ć rodziców Michał musi: 18 Wydawnictwo Lingo WZORY TESTÓW DLA POZIOMU PODSTAWOWEGO 5. Rodzice Michała ju(cid:285): (cid:20) zamówili pokój w hotelu; (cid:20) kupili namiot; (cid:20) podali Michałowi swój adres. 7. Michał po przeczytaniu tych informacji: (cid:20) musi zadzwonić do rodziców; (cid:20) szybko dołączy do nich; (cid:20) będzie się długo zastanawiał. 6. Plan rodziców dotyczący wakacji jest: (cid:20) precyzyjny; (cid:20) dokładny; (cid:20) niesprecyzowany. 8. Michał pod nieobecno(cid:258)ć rodziców mo(cid:285)e zapraszać swoje kole(cid:285)anki i kolegów: (cid:20) przez trzy tygodnie; (cid:20) tylko przez tydzień; (cid:20) tylko przez 14 dni. 9. Rodzice Michała spędzą urlop: (cid:20) sami; (cid:20) z ciocią Martą; (cid:20) albo sami, albo z ciocią Martą. 10. Na wakacje: (cid:20) wyjechała tylko mama Michała; (cid:20) wyjechał ojciec wraz z mamą; (cid:20) wyjechała cała rodzina wraz z ciocią Martą. INTERAKCJA JĘZYKOWA ZADANIE 11 10 punktów Proszę zareagować w odpowiedni sposób na wypowiedzi uło(cid:285)one alfabetycznie w kolumnie A. Odpowiedzi do wyboru: Dwa piwa i koreczki z sera. || Kartą. || Na kanapie w salonie. || Nad morzem, albo w górach. || Nazywam się Wacław Sznurek. || Nie. Teraz mam ćwi- czenia. || O niczym. || Od roku nie mam pracy. || Proszę, oto mój paszport. || Z docentem Wacławem Sznurkiem. A. Ewo, bardzo ciebie / cię lubię! B. Stanisławie, ja te(cid:285) ciebie / cię lubię! 1. Co państwo zamawiają? 2. Czym pan płaci? 3. Dokumenty do kontroli! 4. Gdzie pracujesz? 5. Gdzie spędzisz wakacje? 6. Gdzie zwykle odpoczywasz? 7. Jaka jest pana godno(cid:258)ć? 8. Masz teraz wykłady? 9. O czym my(cid:258)lisz? 10. Z kim masz zajęcia? ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ......................................................................................... ........................................................................................ www.wydawnictwolingo.pl 19 POLSKI MEGATEST. POLISH IN EXERCISES OCEŃ SAM SIEBIE Punktacja i oceny MÓJ TEST 94–100 A 5 bardzo dobra ilo(cid:258)ć punktów ......... || ocena .......... 87–93,9 B+ 4,5 + dobra ilo(cid:258)ć punktów ......... || ocena .......... 78–86,9 B 4 dobra ilo(cid:258)ć punktów ......... || ocena .......... 69–77,9 C+ 3,5 + dostateczna ilo(cid:258)ć punktów ......... || ocena .......... 60–68,9 0–59,9 C F 3 2 dostateczna ilo(cid:258)ć punktów ......... || ocena .......... niedostateczna ilo(cid:258)ć punktów ......... || ocena .......... Wydawnictwo Lingo WZORY TESTÓW DLA POZIOMU PODSTAWOWEGO TEST 2 Copyright by S. Mędak poziom A2 — poziom wstępny Opracowano na podstawie podręcznika: S. Mędak, Polski raz a dobrze, Wydawnictwo LINGO, Warszawa 2011 OCENY ZA ROZWIĄZANIE TESTU LOŚĆ PUNKTÓW OCENY 94–100 87–93,9 78–86,9 69–77,9 60–68,9 0–59,9 A 5 bardzo dobra B+ 4,5 + dobra B 4 dobra C+ 3,5 + dostateczna C F 3 2 dostateczna niedostateczna www.wydawnictwolingo.pl 21 POLSKI MEGATEST. POLISH IN EXERCISES DYKTANDO ZADANIE 1 1 brakująca / niewła(cid:258)ciwa litera (d(cid:283)więk) — 0,40 punktu 10 punktów Proszę wpisać brakujące litery lub d(cid:283)więki. Zdanie oznaczone symbolem zero (0) jest przykładem. (0) MIŁE ZASKOCZENIE Marta (1) Kto to jest? Mo_e to Bogdan? Tw_j internetowy znajomy? (patrzą w kierunku biura Lot-u) Edgar (2) Ten m_ody chłopiec? Obok bi_ra LOT– u. To chyba on... (podchodzą do biura Lot– u) Marta Bogdan (3) Jestem Polką z USA. Tam jest m_j kolega. (4) O, wła(cid:258)nie czekam na was. Dzi_ń dobry. Cie_ę się, (cid:285)e ju(cid:285) jeste_cie Edgar Marta Bogdan Edgar Marta Edgar Bogdan Edgar Marta Bogdan Marta Edgar Marta Edgar Marta w Krakowie. Mam na imię Bogdan. (5) Edgar Betraff. A to moja kole_anka Marta. (6) Ciesz_my się, (cid:285)e czekasz na nas. (7) Tam mam samoch_d. Widzę, (cid:285)e nie jeste(cid:258)cie zm_czeni podr_(cid:285)ą. Czy jeste(cid:258)cie głodni? (8) Nie. W Locie robią dobre kanapki i sma_ne kotlety schabowe. (9) Polskie stewardesy dbają o podr_(cid:285)nych. (10) Jedna z nich mia_a na imię Marta. Tak jak ty. (11) Mam jedno ma_e mieszkanie. W centr_m Podgórza. (12) Chcę mie_kać w Podgórzu. Tam, gdzie Polański. (13) Polański teraz mieszka w Pary(cid:285)u, w najdro_szej dzielnicy miasta. (14) Jaki Polański? Roman? Ten znany re_yser? (15) Nasz Polański. Polak. Sły_ny tw_rca filmów. (16) Teraz muszę zapami_tać imię mojej ulicy w Krakowie. (17) Nie imię, ale na_wę. (18) Dob_e. Zapamiętam jeszcze jedną nową na_wę. (19) Od przyby_ku głowa nie boli! Polski raz a dobrze, lekcja numer 4 22 Wydawnictwo Lingo WZORY TESTÓW DLA POZIOMU PODSTAWOWEGO GRAMATYKA ZADANIE 2 11 punktów Proszę wybrać odpowiednie formy wyrazów i wpisać je w miejsce kropek. Zdanie oznaczone symbolem 0 (zero) jest przykładem. Opowiadanie babci (0) Kiedy byłam mała (mały, mała, małe), mieszkali(cid:258)my z rodzicami nad pięknymi jezio- rami na Litwie. Ju(cid:285) nie pamiętam, jak one się nazywały. Potem przyszła jedna wojna, a potem druga. (1) Ju(cid:285) nie pamiętam, ile razy musieli(cid:258)my ......................... (uciekali, uciekli, uciekać) z walizkami. (2) Przeprowadzali(cid:258)my się kilka ......................... (raz, razy, razem). Nie skończyłam (cid:285)adnej szkoły. (3) Rodzina z roku na rok stawała się coraz ................... (mniejsza, mała, mniej). Wszyscy dokąd(cid:258) wyje(cid:285)d(cid:285)ali albo emigrowali z Polski. (4) Ostatni dom, który .......................... (kupował, kupił, kupię) dziadek Piotrusia, zabrali komuni(cid:258)ci. (5) To było blisko ....................................... (Poznań, Poznaniem, Poznania). W Wielko polsce. Zrobili w naszym domu jaką(cid:258) gminę, czy wspólnotę. (6) Mieszkali(cid:258)my w barakach przez wiele ....................... (lat, lata, rok). (7) Edgarze, twoja babcia .......................... (wyjechała, przejechała, najechała) chyba w 1963 roku, do jakiego(cid:258) New Jersey. (8) Pisała do ............. (my, nami, nas) na początku, a potem (cid:258)lad po niej zaginął. (9) Nie dostawali(cid:258)my .............. ((cid:285)adnego, nic, (cid:285)adnych) listów. (10) Popatrz, to jest zdjęcie twojego ................... (dziadka, dziadek, dziadkowi) i babci z dziećmi na rękach. (11) Żegnają się z wioską, z lud(cid:283)mi i .................... (rodziny, rodzina, rodziną). Płaczą jak bobry. Opowiadanie babci — lekcja 16, Polski raz a dobrze ZADANIE 3 3 punkty 1 odpowied(cid:283) = 0,5 punktu Proszę dokończyć wypowiedzi Marty oraz Edgara według podanego wzoru. WZÓR: Edgar: Pakujesz się i pakujesz. → Musisz się wreszcie spakować! 1. Marta: Kupujesz ten rower i kupujesz... → Musisz wreszcie go .....................................! 2. Edgar: Zapraszasz go i zapraszasz... → Musisz go wreszcie ................. do restauracji! → Musisz w końcu je .......................................! 3. E.: Robisz te pierogi i robisz... → Musisz wreszcie go .....................................! 4. M.: Jesz ten rosół i jesz... 5. E.: Zamawiasz tę pizzę i zamawiasz... → Musisz ją w końcu ......................................! 6. E.: Czytasz ten artykuł i czytasz... → Musisz wreszcie go ................................... ! www.wydawnictwolingo.pl 23
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

POLSKI MEGATEST. Polish in Exercises
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: