Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00066 007684 18431680 na godz. na dobę w sumie
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO - tom IV - ebook/pdf
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO - tom IV - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 171
Wydawca: ITStart Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3611-7393-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> konfiguracja sieci
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Książka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 4 - Tworzenie plików PKA i praca w trybie Multiuser, napisana została z myślą o instruktorach programu Cisco Networking Academy, jako pomoc w tworzeniu interaktywnych zadań sprawdzających umiejętności uczestników kursów.

Tom 4 nie skupia się na wiedzy związanej z projektowaniem sieci i konfiguracją sprzętu, lecz pokazuje możliwości programu Packet Tracer przydatne osobom wykorzystującym ten symulator do kształcenia innych. Autorzy opisują w książce możliwości pracy w trybie wielodostępowym oraz opcje kreowania plików zadań PKA (Packet Tracer Activity).

Opisano w nim szczegółowo jak tworzyć praktyczne zadania interaktywne. Zadania takie są niezastąpione w procesie kształcenia, ponieważ dają możliwość sprawdzenia i utrwalenia wiedzy teoretycznej przekazanej słuchaczowi, nie ważne czy jest to uczeń kursu stacjonarnego czy zdalnego. Słuchacz może pracować samodzielnie lub w grupie wykorzystując zadania do pracy w trybie Multiuser.

Autorzy oprócz opisu jak technicznie przygotować takie zadania przedstawili kompletny zestaw ćwiczeń i scenariuszy do bezpośredniego wykorzystania na zajęciach. Wszystkie przygotowane przez autorów przykłady i ćwiczenia dostępne są w postaci plików do pobrania z witryny naszego wydawnictwa pod adresem http://pt4.itstart.pl. Więcej na temat pobierania plików opisano we wstępie do książki.

Autorami książki są Jerzy Kluczewski i Robert Wszelaki. Pan Jerzy to instruktor Akademii Cisco CCNA i długoletni nauczyciel dyplomowany, posiada bogate doświadczenie zdobyte podczas pracy w przemyśle. Obecnie jest nauczycielem przedmiotów zawodowych i egzaminatorem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk i technik teleinformatyk. Jest zatrudniony w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku. Od dwóch lat zajmuje się tłumaczeniem materiałów szkoleniowych CISCO na język polski i ich weryfikacją.

Robert jest zdolnym i utalentowanym uczniem Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich, niebawem uzyska pełne uprawnienia technika informatyka, zdając trzeci egzamin kwalifikacyjny. Informatyka to jego pasja, chętnie rozwiązuje problemy sieciowe i pomaga swoim kolegom. Na chwilę obecną jest absolwentem kursu IT Essentials i pełnego kursu Cisco CCNA.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział 4: Tworzenie zadania interaktywnego Tworzenie zadania interaktywnego 4. Tworzenie zadania interaktywnego Za pomocą kreatora Activity Wizard można tworzyć pliki Packet Tracer Activity (PKA) pozwalające przeprowadzić ćwiczenia laboratoryjne oraz testować umiejętności praktyczne uczniów w zakresie sieci komputerowych, a w szczególności tworzyć własne autorskie wersje zadań kontrolnych. Przykładowe pliki: p1_INSTRUKCJA.htm, p1_PRZED.pkt, p1_PO.pkt, p1.pka 4.1. Projektowanie plików źródłowych dla zadania PKA Proces tworzenia interaktywnych zadań sprawdzających nie jest łatwy i składa się z wielu etapów oraz różnych plików. Dlatego warto utworzyć folder projektu dla pliku PKA, na przykład o nazwie p1.pka i umieszczać w nim opisane poniżej pliki. Proces przygotowania plików do tworzenia PKA składa się z następujących etapów. 4.1.1. Przygotowanie pliku topologii początkowej Etap 1. Przygotuj plik topologii początkowej. Uwaga: Ten plik powinien zawierać tylko topologię sieci, bez jej konfiguracji. Przygotuj plik topologii początkowej p1_PRZED.pkt za pomocą programu Packet Tracer (Instructor) i zapisz go w folderze PRZYKLADY. Rysunek 4.1. Topologia pliku początkowego. 49 Tworzenie zadania interaktywnego 4.1.2. Przygotowanie pliku topologii końcowej Etap 2. Tworzenie pliku topologii końcowej. Uwaga: Ten plik powinien zawierać tą samą topologię sieci oraz jej poprawną konfigurację, dlatego należy w nim skonfigurować poprawne rozwiązanie zadania. Przygotuj plik topologii końcowej p1_PO.pkt za pomocą programu Packet Tracer (Instruktor) i zapisz go w folderze PRZYKLADY. Rysunek 4.2. Topologia pliku końcowego. 4.1.3. Przygotowanie schematu oceniania i pliku instrukcji Etap 3. Przygotuj schemat oceniania oraz plik instrukcji i ustal schemat oceniania zadania (punktację za konkretne czynności konfiguracyjne). Element oceniany Konfiguracja adresu IP dla komputera PC1 Konfiguracja maski podsieci dla komputera PC1 Konfiguracja adresu IP dla komputera PC2 Konfiguracja maski podsieci dla komputera PC2 Konfiguracja hostname dla przełącznika Switch1 Konfiguracja hostname dla przełącznika Switch2 Suma punktów Liczba punktów 1 1 1 1 1 1 6 Tabela 4.1.. Schemat oceniania zadania 50 Tworzenie zadania interaktywnego Określ maksymalny czas wymagany do rozwiązania zadania PKA (liczony w minutach), np. 3 minuty. Za pomocą dowolnego edytora HTML przygotuj plik instrukcji p1_INSTRUKCJA.htm i zapisz go w folderze PRZYKLADY. Rysunek 4.3. Zawartość pliku instrukcji Zostały przygotowane trzy podstawowe pliki:    plik instrukcji, plik topologii końcowej, plik topologii początkowej. 4.2. Generowanie zadania PKA za pomocą kreatora W poprzednim rozdziale opisano jak przygotować pliki niezbędne do tworzenia zadania interaktywnego PKA:  p1_INSTRUKCJA.htm  p1_PRZED.pkt  p1_PO.pkt oraz schemat oceniania zadania. Chcąc utworzyć plik PKA należy skorzystać z kreatora Activity Wizard. Podstawowe operacje kreatora zostały opisane w następujących 9 krokach. 51 Tworzenie zadania interaktywnego Krok 1. Uruchom program Packet Tracer Instructor. W menu Packet Tracer Instructor wybierz Extensions – Activity Wizard… lub kliknij ikonę kreatora. Rysunek 4.4. Ikona kreatora Activity Wizard Rysunek 4.5. Okno kreatora Activity Wizard Po lewej stronie okna kreatora pojawi się menu wyświetlane na żółtym tle, które zawiera wiele różnych sekcji. Najważniejsze z nich to: 52 Tworzenie zadania interaktywnego  Welcome Instructions  Initial Network   Answer Network  Password  Save  Exit Krok 2. Wybierz sekcję Welcome i wpisz informacje o autorze pliku PKA. W tej sekcji możesz wpisać dodatkowe informacje o autorze i pliku PKA (wypełnianie tych informacji jest opcjonalne). Rysunek 4.6. Sekcja Welcome kreatora Activity Wizard Krok 3. Wybierz sekcję Instructions i wykonaj importowanie pliku instrukcji. W tej sekcji masz następujące możliwości: wpisywanie i modyfikowanie instrukcji (zakładka Edit), wyświetlenie wyglądu okna instrukcji (zakładka Preview as HTML), oraz wykonywanie importu i eksportu stron HTML. 53 W zakładce Edit można przygotować plik instrukcji. Tworzenie zadania interaktywnego Rysunek 4.7. Górna część sekcji Instructions Jednak wygodniejszym sposobem jest importowanie poprzednio przygotowanego pliku, dlatego wybierz przycisk „Import Page” znajdujący się na dole ekranu. Rysunek 4.8. Dolna część sekcji Instructions Wykonaj importowanie pliku p1_INSTRUKCJA.htm. 54 Tworzenie zadania interaktywnego Rysunek 4.9. Główne okno sekcji Instructions po wykonanym imporcie. Zalecane jest aby najpierw przygotować zewnętrzny plik instrukcji a potem dodać go za pomocą przycisku Import Page. Krok 4. Wybierz sekcję Inital Network i wykonaj importowanie pliku początkowego. W menu kreatora wybierz sekcję Initial Network. Program Packet Tracer przejdzie automatycznie do okna głównego, aby umożliwić tworzenie topologii początkowej. Pojawi się ikona Activity Wizard Initial Network. 55 Tworzenie zadania interaktywnego Rysunek 4.10. Ikona Activity Wizard Initial Network Kliknij ją aby powrócić do sekcji Initial Network kreatora. Za pomocą przycisku Import File to Initial Network, wykonaj importowanie topologii początkowej (plik p1_PRZED.pkt). Rysunek 4.11. Przycisk importowania topologii Jeśli ponownie pojawi się ikona Activity Wizard Initial Network. Kliknij ją aby powrócić do sekcji Initial Network kreatora. Rysunek 4.12. Sekcja Initial Network Krok 5. Wybierz sekcję Answer Network i wykonaj importowanie pliku końcowego. W menu kreatora wybierz sekcję Answer Network. Program Packet Tracer przejdzie automatycznie do okna głównego, aby umożliwić tworzenie topologii końcowej. Pojawi się także ikona Activity Wizard Answer Network. 56 Tworzenie zadania interaktywnego Rysunek 4.13. Ikona Activity Wizard Answer Network Kliknij ją aby powrócić do sekcji Answer Network kreatora. Za pomocą przycisku Import File to Answer Network, wykonaj importowanie topologii końcowej (plik p1_PO.pkt). Rysunek 4.14. Przycisk importowania topologii Jeśli ponownie pojawi się ikona Activity Wizard Answer Network. Kliknij ją aby powrócić do sekcji Answer Network kreatora. Rysunek 4.15. Sekcja Answer Network Krok 6. W sekcji Answer Network wykonaj konfigurowanie drzewa schematu oceniania. Wybierz zakładkę Assessment Tree i rozwiń drzewo Network. 57 Tworzenie zadania interaktywnego Rysunek 4.16. Zakładka Assessment Tree Uwaga: Poniższe czynności należy wykonywać BARDZO OSTROŻNIE, aby przypadkowo nie zaznaczać opcji nie podlegających ocenianiu! Na podstawie powyższej tabeli, która zawiera schemat oceniania, zaznacz TYLKO te parametry konfiguracyjne, które mają być punktowane. Przykładowa konfiguracja oceniania konfiguracji adresu IP dla PC1:  Należy zaznaczyć Network  PC1  Ports  FastEthernet0  IP Address:192.168.1.1  Należy zaznaczyć Network  PC1  Ports  FastEthernet0  Subnet Mask:255.255.255.0 58 Tworzenie zadania interaktywnego Rysunek 4.17. Przykładowe sprawdzanie konfiguracji IP komputera PC1 Podobnie należy wykonać zaznaczyć opcje dla komputera PC2. Przykładowa konfiguracja oceniania konfiguracji nazwy hosta dla przełącznika Switch0: Zaznacz Network  Switch0  Host Name:SW1 Rysunek 4.18. Przykładowe sprawdzanie nazwy przełącznika Switch0 Podobnie należy wykonać zaznaczyć opcje dla przełącznika Switch1. Krok 7. Ustawienia ogólne w sekcji Answer Network. Wybierz zakładkę Overall Feedback i ustaw dwa komunikaty – pozytywny i negatywny, na przykład w polu Completed Feedback wpisz: ZADANIE ROZWIĄZANE POPRAWNIE 59 w polu Imcomplete Feedback wpisz: Tworzenie zadania interaktywnego ZADANIE NIE ZOSTAŁO ROZWIĄZANE POPRAWNIE! SPRÓBUJ PONOWNIE. Wybierz zakładkę Settings i ustaw opcje: Time Elapsed 0 h :10 m : 0 s Rysunek 4.19. Ustawianie opcji czasowych Show Item Count Percentage Rysunek 4.20. Ustawienia czasu zadania oraz sposobu pokazywania wyniku. Krok 8. Ustawienie hasła zabezpieczającego plik PKA. Do pola „Password” wpisz hasło: zs1 Do pola „Confirm Password” wpisz hasło: zs1 60 Tworzenie zadania interaktywnego Rysunek 4.21. Ustawianie hasła zabezpieczającego. Krok 9. Zapisanie zadanie pliku PKA. Wybierz sekcję Zapisz albo Zapisz jako.. i zapisz zadanie interaktywne do pliku PKA. Rysunek 4.22. Zapisywanie pliku PKA Aby zakończyć pracę Kreatora plików PKA, należy wybrać w menu pozycję „Exit” Rysunek 4.23. Wyjście z kreatora 61
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Packet Tracer 6 dla kursów CISCO - tom IV
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: