Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00325 007871 15715131 na godz. na dobę w sumie
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO TOM 3 - ebook/pdf
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO TOM 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 371
Wydawca: ITStart Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3611-7391-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> cisco
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Książka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 3 Protokoły routingu dynamicznego i DHCP podobnie jak pozostałe książki z tej serii, dedykowana jest wszystkim osobom chcącym nauczyć się projektować i tworzyć sieci lokalne i zarządzać sprzętem w sieciach rozległych. Pozycja ta, to idealny podręcznik uzupełniający wiedzę praktyczną podczas nauki w Akademiach CISCO oraz podczas przygotowań do egzaminów CCNA. W odróżnieniu od dwóch poprzednich części, tom 3 opisuje działanie usług sieciowych, a nie tylko pokazuje jak nauczyć się konfigurowania urządzeń w programie Packet Tracer. Autor opisując dynamiczne protokoły routingu takie jak RIP, EIGRP, OSPF i BGP stara się przybliżyć czytelnikowi te zagadnienia i pomóc zrozumieć zasadę ich działania. Aby tego dokonać przygotował liczne symulacje podzielone na cztery kategorie: przykłady, ćwiczenia podstawowe, ćwiczenia problemowe i ćwiczenia zaawansowane. Taki układ książki idealnie nadaje się dla osób, które w procesie samokształcenia dopiero rozpoczynają przygodę z zagadnieniami sieciowymi. Korzyści z zakupu książki odczują również nauczyciele i instruktorzy, którzy bez dodatkowych zabiegów mogą wykorzystać przykłady i ćwiczenia w prowadzonych przez siebie zajęciach. Wszystkie przygotowane przez autora przykłady i ćwiczenia dostępne są w postaci plików do pobrania z witryny naszego wydawnictwa pod adresem http://pt3.itstart.pl. Więcej na temat pobierania plików opisano we wstępie do książki. Autorem książki jest Jerzy Kluczewski, długoletni instruktor Akademii Cisco CCNA i nauczyciel dyplomowany. Pan Jerzy doświadczenie zdobywał podczas pracy w przemyśle, ale obecnie jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku i egzaminatorem w zawodzie technik informatyk i technik teleinformatyk.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Praca z dużymi topologiami – grupowanie uurządzeń Rozdział 2: PRACA Z DUŻYMI TOPOLOGIAMI 11 Praca z dużymi topologiami – grupowanie uurządzeń 12 Praca z dużymi topologiami – grupowanie uurządzeń 2. Praca z dużymi topologiami – grupowanie urządzeń 2.1. Grupowanie urządzeń – wstęp Spróbujmy odpowiedzieć na następujące pytanie Jakie jest uzasadnienie zastosowania grupowania urządzeń? Bardzo często osoba odpowiedzialna za projekt sieci, przed wdrożeniem jej do praktycznego funkcjonowania, tworzy model sieci za pomocą programów symulujących. Podczas tworzenia złożonych sieci, zawierających wiele podsieci, z których każda ma inne przeznaczenie oraz inny obszar działania, projekt sieci staje się co raz bardziej skomplikowany. Dlatego bardzo przydatną dla projektanta sieci staje się możliwość podziału sieci na podsieci również w formie graficznej. Głównym celem grupowania urządzeń podczas tworzenia bardziej złożonych sieci jest konieczność pogrupowania ich tak, aby końcowy schemat logiczny sieci o dużym stopniu złożoności, zawierał mniej elementów graficznych obrazowanych na ekranie. Grupowanie urządzeń (wg oryginalnego nazewnictwa firmy Cisco Systems Clustering devices) nie wpływa na konfigurację jej funkcjonowanie. Oryginalna nazwa angielska występująca w programie Packet Tracer dla grupowanych urządzeń (wg oryginalnego nazewnictwa firmy Cisco Systems) to Cluster. W książce zastosowano nazwę Chmura, ponieważ według subiektywnej opinii autora, ten polski odpowiednik najbardziej pasuje do ikony reprezentującej grupę urządzeń. Packet Tracer umożliwia także przenoszenie pojedynczych urządzeń lub ich grup pomiędzy chmurami oraz tworzenie struktury hierarchicznej chmur (podchmur w chmurach). logiczną sieci (adresowanie itp.) i 2.2. Grupowanie urządzeń – opis przycisków narzędziowych W górnej części programu Packet Tracer znajduje się główne menu oraz pasek przycisków narzędziowych. Po lewej stronie (pod paskiem przycisków narzędziowych) znajduje się przełącznik pomiędzy trybem logicznym i fizycznym sieci. W celu wykonania podstawowych operacji opisanych w tym podrozdziale, ustawimy ten przełącznik w tryb logiczny (Logical). 13 Praca z dużymi topologiami – grupowanie uurządzeń Rysunek 2.1 Obszar topologii logicznej. W widoku logicznej topologii sieci (ang. Logical) na żółtym pasku znajdują się następujące przyciski: [Root], New Cluster, Move Object, Set Tiled Background, Viewport. Aby wykonywać czynności związane z chmurami skorzystamy z następujących przycisków. Rysunek 2.2 Przyciski w widoku topologii logicznej. Po uruchomieniu programu w widoku topologii logicznej, wszystkie urządzenia umieszczamy na poziomie głównym ([Root]). Aby zapoznać się z możliwościami programu dotyczącymi grupowania urządzeń w chmurach, wykonamy kroki opisane na następnym podrozdziale. 2.3. Grupowanie urządzeń – algorytm krok po kroku Przykładowe pliki p2-3-krok1.pkt, p2-3-krok3.pkt Krok 1. Tworzymy topologię sieci Rozpoczynamy od utworzenia prostej sieci, składającej się z routera, przełącznika oraz pięciu komputerów. 14 Praca z dużymi topologiami – grupowanie uurządzeń Rysunek 2.3 Przykładowa topologia. Krok 2. Zaznaczamy grupę urządzeń Aby pogrupować urządzenia w jeden obiekt graficzny, zaznaczamy grupę urządzeń (za pomocą narzędzia Select). Zaznaczamy wszystkie urządzenia, czyli:    router, przełącznik, oraz pięć komputerów. Rysunek 2.4 Narzędzie Select, znajdujące się po prawej stronie programu. 15 Praca z dużymi topologiami – grupowanie uurządzeń Rysunek 2.5 Urządzenia zaznaczone za pomocą narzędzia Select. Krok 3. Tworzymy nową chmurę Po wykonaniu zaznaczenia grupy urządzeń, klikamy przycisk New Cluster. 16 Praca z dużymi topologiami – grupowanie uurządzeń Rysunek 2.6 Tworzenie nowej chmury. Utworzyliśmy nowy obiekt graficzny. W obszarze topologii logicznej pojawiła się chmura o nazwie Cluster0. Wykonaliśmy proste grupowanie urządzeń w chmurze, zawierającej:    router, przełącznik, oraz pięć komputerów. 17 Praca z dużymi topologiami – grupowanie uurządzeń Rysunek 2.7 Nowa chmura o nazwie Cluster0. Krok 4. Przeglądamy zawartość chmury Aby wejść do chmury, klikamy chmurę lewym przyciskiem myszy. Rysunek 2.8 Widok zawartości chmury o nazwie Cluster0. Krok 5. Wychodzimy z chmury Aby wyjść z chmury, używamy przycisku Back. W ten sposób wracamy do poziomu głównego topologii logicznej. 18 Praca z dużymi topologiami – grupowanie uurządzeń Rysunek 2.9 Wychodzenie z chmury Cluster0. Rysunek 2.10 Widok topologii po wyjściu z chmury Cluster0. 2.4. Przenoszenie pojedynczego urządzenia z chmury do poziomu głównego W poniższym przykładzie będziemy kontynuować operacje na chmurze czyli będziemy przenosić router z chmury Cluster0 do poziomu głównego topologii. Krok 1. Wchodzimy do chmury Aby wejść do chmury, klikamy chmurę lewym przyciskiem myszy. Krok 2. Przenosimy router poza chmurę Aby przenieść router poza chmurę, klikamy przycisk Move Object, a następnie zaznaczamy router. 19 Praca z dużymi topologiami – grupowanie uurządzeń Rysunek 2.11 Zaznaczanie routera w chmurze Cluster0. Po kliknięciu przycisku Move Object i zaznaczeniu routera, pojawi się okienko z opcjami przenoszenia:  Move to Root,  Cluster0. Rysunek 2.12 Przenoszenie routera z chmury Cluster0 do poziomu Root. Aby przenieść router do poziomu Root, wybieramy opcję Move to Root. Router zostanie usunięty z chmury, natomiast połączenie kablowe pozostanie, co przedstawia poniższy rysunek. Wychodzimy z chmury. 20 Praca z dużymi topologiami – grupowanie uurządzeń Rysunek 2.13 Topologia chmury Cluster0. Krok 3. Przeglądamy topologię poziomu głównego Na poziomie głównym pojawi się router i jak widać na rysunku, jest on nadal podłączony do chmury Cluster0. Rysunek 2.14 Topologia poziomu głównego. 2.5. Przenoszenie pojedynczego urządzenia z poziomu głównego do chmury W poniższym przykładzie będziemy przenosić router z poziomu głównego topologii do chmury Cluster0. 21 Praca z dużymi topologiami – grupowanie uurządzeń Przykładowe pliki p2-5-krok1.pkt, p2-5-krok2.pkt Krok 1. Przenosimy router do chmury Aby przenieść router z poziomu głównego (Root) do chmury o nazwie Cluster0, musimy najpierw kliknąć przycisk Move Object, a potem zaznaczyć router. Rysunek 2.15 Topologia poziomu głównego przed przeniesieniem routera. Pojawi się okienko z opcjami przenoszenia (patrz rysunek):  Move to Root,  Cluster0  Move to Cluster0. Wybieramy miejsce docelowe (do którego przeniesiony zostanie router), czyli opcję Cluster0  Move to Cluster0. Rysunek 2.16 Okienko z opcjami przenoszenia. 22 Praca z dużymi topologiami – grupowanie uurządzeń Po wykonaniu tej opcji zauważymy, że router zniknie z poziomu głównego, ale pojawi się na poziomie chmury Cluster0. Aby to sprawdzić musimy przejść do chmury Cluster0. Rysunek 2.17 Topologia poziomu głównego po przeniesieniu routera. Krok 2. Przechodzimy do chmury Aby przejść do chmury klikamy ją. Pojawi się zawartość chmury Cluster0, na której widać, że router jest nadal prawidłowo połączony z pozostałymi urządzeniami. Topologię chmury Cluster0 przedstawiono na rysunku. Rysunek 2.18 Topologia poziomu chmury po przeniesieniu routera. 23 Praca z dużymi topologiami – grupowanie uurządzeń 2.6. Przeznaczenie przycisku ViewPort Przycisk ViewPort znajdujący się po prawej stronie na żółtym pasku służy do wyświetlania okienka zawierającego obraz aktualnej topologii logicznej w skali pomniejszonej – patrz rysunek. Przedstawiony przykład w tym podrozdziale został umieszczony wyłącznie w celu informacyjnym. Ze względu na małą przydatność praktyczną zastosowania tego przycisku nie będzie on opisywany w dalszej części książki. Rysunek 2.19 Przycisk ViewPort. 2.7. Przeznaczenie przycisku Set Tiled Background Przykładowe pliki p2-7-a.pkt, p2-7-b.pkt, p2-7-background25x25.png, p2-7-background68x57.png, p2-7- computer31x33.jpg, p2-7-router75x33.jpg, p2-7-switch100x100.jpg W programie Packet Tracer możemy zmieniać ikony reprezentujące urządzenia oraz konfigurować tło topologii. Przedstawiony przykład w tym podrozdziale został umieszczony wyłącznie w celu informacyjnym. 24 Praca z dużymi topologiami – grupowanie uurządzeń Aby wykorzystać tą możliwość, musisz najpierw utworzyć pliki ikon reprezentujące urządzenia i tła. Należy je utworzyć za pomocą dowolnego zewnętrznego programu, który potrafi zapisać obrazy w formacie PNG lub JPG. Zalecana rozdzielczość pliku ikony wynosi: 45 pikseli x 31pikseli. Uwaga: wyższe rozdzielczości będą przeskalowane automatycznie do niższych. W tym przykładzie zastosowano następujące pliki:      p2-7-background25x25.png (obraz tła), p2-7-background68x57.png (obraz tła), p2-7-switch100x100.jpg (obraz przełącznika), p2-7-router75x33.jpg (obraz routera), p2-7-computer31x33.jpg (obraz komputera), Przycisk Set Tiled Background znajdujący się na żółtym pasku służy do konfigurowania obrazu tła dla aktualnej topologii logicznej. Aby zmienić domyślne tło topologii logicznej klikamy przycisk Set Tiled Background, Rysunek 2.20 Przycisk Set Tiled Background. W dolnej części okna ustawiamy opcję Display Tiled Background Image. Potem wybieramy plik obrazu tła za pomocą przycisku Browse. 25 Praca z dużymi topologiami – grupowanie uurządzeń Rysunek 2.21 Wybór pliku dla tła i ustawienie opcji wyświetlania tła. Przykładowy wygląd (wersja a) topologii logicznej w chmurze Cluster0 dla pliku tła p2-7-background68x57.png oraz plików:    p2-7-switch100x100.jpg, p2-7-router75x33.jpg, p2-7-computer31x33.jpg znajdziemy na poniższym rysunku. 26 Praca z dużymi topologiami – grupowanie uurządzeń Rysunek 2.22 Przykładowa topologia po zmianie ikon urządzeń i tła. Przykładowy wygląd (wersja b) topologii logicznej w chmurze Cluster0 dla pliku tła background_grid_25x25.png oraz plików:    p2-7-switch100x100.jpg, p2-7-router75x33.jpg, p2-7-computer31x33.jpg znajdziemy na poniższym rysunku. Rysunek 2.23 Przykładowa topologia po zmianie ikon urządzeń i tła. 27 Praca z dużymi topologiami – grupowanie uurządzeń Ze względu na małą przydatność praktyczną zastosowania tego przycisku nie będzie on opisywany w dalszej części książki. 2.8. Zmiana nazwy chmury Zmiana nazwy chmury może być dowolnie przeprowadzana pod warunkiem, że nazwy chmur będą się od siebie różniły. Operacja ta jest bardzo prosta, ponieważ musimy tylko kliknąć na nazwie znajdującej się pod symbolem chmury i edytować odpowiedni tekst. Pamiętajmy jednak, że dobrym zwyczajem jest stosowanie nazw chmur zgodne z ich przeznaczeniem lub obszarem zastosowania, np. „Internet”, „ISP”, „Sieć komórkowa”, „ALABAMA”. Niezalecane jest pozostawianie domyślnie generowanych nazw typu „Cluster0”, ponieważ w przypadku bardziej złożonych sieci, nie będą informować nas o charakterze danej podsieci. 2.9. Grupowanie urządzeń. Podsumowanie W widoku logicznej topologii sieci na żółtym pasku znajdują się następujące przyciski: [Root],   New Cluster,  Move Object,  Set Tiled Background,  Viewport. Rysunek 2.24 Przeznaczenie przycisków w widoku logicznej topologii. Opis przeznaczenia przycisków i obiektów, znajdujących się na rysunku:  Logical – przejście do obszaru projektowania topologii logicznej,  [Root] – przejście do poziomu głównego topologii (Root), 28 Praca z dużymi topologiami – grupowanie uurządzeń  New Cluster – tworzenie nowego obiektu grupowania urządzeń (nowej chmury na aktualnym poziomie),  Move Object – przenoszenie obiektów (urządzeń) pomiędzy chmurami oraz poziomem głównym (Root), chmura (grupa urządzeń) – symbol reprezentujący zgrupowane urządzenia w chmurze (Cluster0),  Viewport – wyświetlenie obrazu aktualnej topologii w minimalnej  rozdzielczości,  Set Tiled Background – konfiguracja tła topologii za pomocą plików graficznych, grupowanie obiektów – narzędzie wykorzystujące mysz do zaznaczenia grupy urządzeń (narzędzie Select).  29
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Packet Tracer 6 dla kursów CISCO TOM 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: