Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00208 010785 17233001 na godz. na dobę w sumie
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 - ebook/pdf
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 196
Wydawca: OSDW Azymut Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3611-7385-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> budowa sieci
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Książka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 – Podstawy konfiguracji IOS dedykowana jest wszystkim osobom chcącym nauczyć się projektować i tworzyć nie tylko sieci lokalne, ale również zarządzać sprzętem spotykanym w sieciach rozległych. Nasza książka to idealny podręcznik uzupełniający wiedzę praktyczną podczas nauki w Akademiach CISCO oraz podczas przygotowań do egzaminów CCNA.

Tom 2 poświęcony jest routerom i przełącznikom CISCO wyposażonym w system IOS, ale również pokazuje możliwości programu, pozwalające na ich podstawową konfigurację bez konieczności zagłębiania się w arkana IOS. Autorzy szczegółowo omawiają nie tylko sam sprzęt, ale również możliwości jego modyfikacji poprzez instalację opcjonalnych komponentów.

Autorzy poruszając w książce zagadnienia routingu i przełączania w sieciach LAN, posługują się wieloma przykładami i ćwiczeniami, dlatego podręcznik idealnie nadaje się dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę ze sprzętem sieciowym CISCO. Korzyści z zakupu książki odczują również nauczyciele i instruktorzy, którzy na co dzień przekazują wiedzę o sieciach, ponieważ materiał został w taki sposób opracowany, by kolejnymi etapami można było zapoznawać uczniów lub kursantów z dotąd dla nich niezrozumiałymi zagadnieniami.

Wszystkie przygotowane przez autorów przykłady i ćwiczenia dostępne są w postaci plików do pobrania z witryny naszego wydawnictwa pod adresem http://pt2.itstart.pl. Więcej na temat pobierania plików opisano we wstępie do książki.

Autorami książki są Marek Smyczek i Robert Wszelaki. Marek to długoletni i doświadczony pedagog, instruktor, który z programem Cisco Networking Academy, miał styczność od początku jego istnienia w Polsce. Na co dzień pracuje w charakterze nauczyciela przedmiotów informatycznych. Ponadto jest autorem i redaktorem wielu publikacji z dziedzin elektroniki i informatyki.

Robert jest zdolną, utalentowaną młodą osobą, która niebawem uzyska uprawnienia informatyka. Na chwilę obecną jest absolwentem kursu IT Essentials i uczestnikiem IV semestru kursu Cisco CCNA.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS Konfigurowanie routerów z poziomu IOS 5. Konfigurowanie routerów z poziomu IOS W tym rozdziale zajmiemy się konfiguracją routerów CISCO z poziomu systemu IOS. Będzie to typowym odpowiednikiem dla środowiska rzeczywistego, w którym mamy do czynienia podczas kontaktu z typowym sprzętem CISCO. 5.1. Informacje podstawowe Chcąc rozpocząć konfigurację routera w środowisku rzeczywistym, konieczne będzie posiadanie dowolnego komputera z portem COM (RS232), przewodu konsolowego i oczywiście samego routera. Rysunek 5.1 Niezbędne urządzenia do konfiguracji routera Na początek wybierzmy dowolny komputer stacjonarny i pierwszy router z listy, czyli serię 1841. Gdy obydwa urządzenia znalazły się już w obszarze roboczym programu, możemy przystąpić do procedury ich połączenia. Z menu okablowania, wybieramy przewód konsolowy wskazujemy RS232, następnie klikamy router i wybieramy Console. wskazujemy i klikamy LPM komputer, a z menu podręcznego Rysunek 5.2 Procedura podłączenia komputera z routerem za pośrednictwem przewodu konsolowego 65 Konfigurowanie routerów z poziomu IOS Poprawne połączenie komputera z routerem przedstawia poniższy rysunek. Należy jednak pamiętać, że przewód konsolowy służy tylko i wyłącznie do konfiguracji urządzenia, do przesyłania informacji pomiędzy routerem, a komputerem będą wykorzystywane inne przewody. Rysunek 5.3 Poprawne połączenie konsolowe Teraz czas na próbę nawiązania połączenia z routerem. Do tego celu będzie nam potrzebna aplikacja na pulpicie komputera o nazwie Terminal. Rysunek 5.4 Uruchamianie aplikacji Terminal Po uruchomieniu Terminala, pojawia się okno konfiguracyjne, w którym nie należy zmieniać żadnych parametrów. Pozostawiając, więc ustawienia domyślne, klikamy przycisk OK, po czym powinno nastąpić połączenie z routerem. 66 Konfigurowanie routerów z poziomu IOS Rysunek 5.5 Okno konfiguracyjne Terminala Po poprawnym połączeniu, powinno pojawić się okno, pokazane na poniższym rysunku. tekstem: Continue with Charakterystyczna configuration dialog? [yes/no]: co mówiąc krótko oznacza, że połączenie nastąpiło poprawnie, a system operacyjny routera oczekuje, na podjęcie decyzji użytkownika. linijka konsoli z jest ostatnia Rysunek 5.6 Poprawne zalogowanie się na router Może się zdarzyć taka sytuacja, że podczas próby łączenia się z routerem, okno konsoli będzie czyste, co może oznaczać na brak połączenia pomiędzy urządzeniami, a najczęstszą przyczyną jest wyłączony router. Załączenie/wyłączenie urządzenia odbywa się poprzez przycisk zasilania, widoczny na zakładce Phisical danego urządzenia. W załączonym urządzeniu świeci się dioda LED obok przycisku. 67 Konfigurowanie routerów z poziomu IOS Rysunek 5.7 Załączony router Gdy mamy otwarte okno terminala, a router został dopiero co załączony, widzimy postęp wypakowywania obrazu systemu: Self decompressing the image : #################################################### [OK], co widzimy na dole poniższego rysunku. Rysunek 5.8 Startujący system operacyjny w routerze Spróbujmy, więc przystąpić do konfiguracji routera podłączonego przewodem krosowym z komputerem poprzez konsolę CLI. 68 Rysunek 5.9 Komputer podłączony przewodem krosowym do routera. 5.2. Tryb kreatora Konfigurowanie routerów z poziomu IOS W przypadku konfiguracji routerów z poziomu IOS mamy dwie możliwości: za pośrednictwem kreatora lub bez jego użycia. W tym rozdziale omówimy tryb kreatora. Chcąc uruchomić tryb kreatora, należy na pierwsze pytanie w konsoli: Continue with configuration dialog? [yes/no], odpowiedzieć: yes i nacisnąć Enter. Po chwili okno konsoli zmieni zawartość na następującą postać: Rysunek 5.10 Wybór trybu konfiguracji: Uproszczona/Zaawansowana Po wejściu do trybu kreatora, otrzymujemy prostą instrukcję, po czym sam kreator zadaje kolejne pytanie, na które trzeba odpowiedzieć: [yes/no]. 5.2.1. Tryb prosty Na samym początku przygody z konfiguracją routerów z użyciem IOS, warto na pytanie: Would you like to enter basic management setup? odpowiedzieć twierdząco, by przejść do uproszczonego trybu konfiguracji. Po chwili w oknie terminala pojawi się kolejne polecenie: Enter host name [Router]: po którym mamy nadać nazwę naszego routera. Zwróćmy jednak uwagę, że tym razem podpowiedź jaką nam daje urządzenie jest jednoznaczne, bo w nawiasie kwadratowym widnieje jeden wyraz: [Router], a nie jak było to dotychczas dwa: [yes/no]. Oznacza to, że wystarczyłoby nacisnąć klawisz Enter, a routerowi nadana by została nazwa domyślna, sugerowana w nawiasie kwadratowym. Jednak w tym kroku konfiguracji możemy wpisać inną nazwę, przykładowo: Bytom tak jak przedstawia to poniższy rysunek. Rysunek 5.11 Nadanie nazwy routerowi 69 Konfigurowanie routerów z poziomu IOS Po zatwierdzeniu tego kroku, należy podać hasło, które będzie zabezpieczało przed niepowołanym dostępem do trybu uprzywilejowanego routera (tryby pracy routera opisane zostały w następnych rozdziałach książki). Dlatego po wyświetlonym poleceniu: Enter enable secret: wpisujemy dowolne hasło, w naszym przypadku wpisaliśmy cisco. Rysunek 5.12 Podanie hasła do trybu uprzywilejowanego Następnie proszeni jesteśmy o podanie hasła, które jest używane w momencie, gdy nie zostało zdefiniowane hasło w poprzednim kroku i jest używane w starszych wersjach oprogramowania. W naszym przypadku wpiszemy hasło: klasa. Rysunek 5.13 Hasło do trybu uprzywilejowanego w starszych wersjach oprogramowania Następnie, router poprosi o wprowadzenie hasła, które będzie zabezpieczało nasz sprzęt przed niepowołanym dostępem zdalnym poprzez usługę Telnet. Dlatego na polecenie: Enter virtual terminal password: przykładowo wpisujemy telnet. Następnie na pytanie: Configure SNMP Network Management? [no]: odpowiadamy: no. Rysunek 5.14 Nadanie hasła do połączeń telnetowych Po wykonaniu powyższych czynności, router wyświetla stan swoich interfejsów, po czym zadaje nam pytanie, który interfejs chcemy skonfigurować: Enter interface name used to connect to the management network from the above interface summary: w naszym przypadku będzie to: fastethernet0/0. Następnie 70 router zadaje pytanie czy chcemy skonfigurować adres IP na tym interfejsie: Configure IP on this interface? [yes]: naciskamy klawisz Enter lub wpisujemy yes. Konfigurowanie routerów z poziomu IOS Rysunek 5.15 Wybór interfejsu do konfiguracji Następnie interfejsowi przypisujemy dowolny adres IP, w naszym przypadku, może to być: IP address for this interface: 10.0.0.1, i maskę podsieci: Subnet mask for this interface [255.0.0.0]: w tym przypadku, router podpowiada, że domyślną maską dla klasy A adresów IP, jest 255.0.0.0, możemy więc ją wpisać lub nacisnąć Enter. Rysunek 5.16 Nadanie interfejsowi adresu IP i maski podsieci Następnie router, wyświetli konfigurację i będziemy mogli zakończy pracę kreatora poprzez wybór jednej z opcji: [0] Go to the IOS command prompt without saving this config – wybieramy 0, gdy chcemy nie zapisywać wprowadzonych zmian i wyjść do linii poleceń routera. [1] Return back to the setup without saving this config, - powrót do kreatora, bez zapisywania konfiguracji, [2] Save this configuration to nvram and exit – zapisanie konfiguracji i powrót do linii poleceń. W naszym przypadku, jak najbardziej wybieramy opcję trzecią, naciskając 2. 71 Konfigurowanie routerów z poziomu IOS Rysunek 5.17 Zapisanie konfiguracji routera Po zakończeniu konfiguracji, router wyświetli komunikat o zaistniałych zmianach konfiguracyjnych i wyświetli stan interfejsów, co pokazuje poniższy rysunek. Rysunek 5.18 Stan interfejsów, po zapisaniu konfiguracji Tyle ustawień wystarczy, by móc teraz zająć się konfiguracją komputera PC i przetestować połączenie. Wpisujemy adres IP, naszemu komputerowi: 10.0.0.2 i maskę 255.0.0.0. 72 Konfigurowanie routerów z poziomu IOS Rysunek 5.19 Ustawienie adresu IP komputera Następnie, możemy przejść do wiersza poleceń i wykonać test połączenia poleceniem ping 10.0.0.1, w wyniku czego powinniśmy otrzymać cztery odpowiedzi, co świadczy o poprawności skonfigurowania zarówno routera jak i komputera. Rysunek 5.20 Test połączenia pomiędzy komputerem a routerem 5.2.2. Tryb zaawansowany Tryb zaawansowany nie różni się bardzo od trybu prostego, jednak postaramy się opisać poszczególne kroki, które prowadzą do podstawowej konfiguracji routera w tym trybie. Po pierwszym uruchomieniu routera, zapytani zostaniemy, czy chcemy wejść do trybu kreatora (podobnie jak opisaliśmy to po przednim rozdziale). Opowiadamy na nie twierdząco, po czym na kolejne pytanie: Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: odpowiadamy: No. Po chwili router się pyta, czy chcemy wyświetlić stan interfejsów: First, would you like to see the current interface summary? [yes]: co potwierdzamy naciśnięciem klawisza Enter. Po chwili na ekranie terminala wyświetlone zostaną wszystkie interfejsy oraz ich stan. 73 Konfigurowanie routerów z poziomu IOS Rysunek 5.21 Wyświetlony stan interfejsów routera Następnie, podobnie jak w trybie prostym podajemy nazwę routera oraz hasła oraz odpowiadamy no, na pytanie: Configure SNMP Network Management? [no]: Rysunek 5.22 Wprowadzanie nazwy routera oraz haseł Następnie musimy przypisać interfejsy do danych VLANów, w naszym przypadku na pytanie: Do you want to configure Vlan1 interface? [no]: odpowiadamy: yes, a następnie na polecenie: IP address for this interface: podajemy adres IP dla VLANu-1 (10.0.0.1/255.0.0.0). Następny krok, to przypisanie adresu IP pierwszemu z interfejsów routera, czyli FastEthernet0/0: Do you want to configure FastEthernet0/0 interface? [no]: odpowiadamy: yes i możemy ponownie wpisać tym razem adres dla interfejsu: (10.0.0.1/255.0.0.0). Kolejnych interfejsów nie musimy konfigurować, więc ostatecznie na polecenie: Do you want to configure FastEthernet0/1 interface? [no]: musimy potwierdzić: no, po czym router wyświetla podsumowanie konfiguracji i podobnie jak miało to miejsce w przypadku kreatora uproszczonego, zapisujemy konfigurację opcją: 2. 74 Konfigurowanie routerów z poziomu IOS Rysunek 5.23 Przypisanie adresów IP dla VLANu i Interfejsu 5.3. Podstawowe tryby konfiguracji routera Opisane powyżej tryby pracy z routerem w trybie kreatora, pozwalają tylko na jego podstawową konfigurację, co z pewnością nie zadowoli żadnego bardziej zaawansowanego użytkownika sprzętu CISCO, dlatego teraz opiszemy poszczególne kroki, prowadzące do konfiguracji sprzętu drogą manualną. 5.3.1. Poruszanie się po konsoli Pokażemy teraz, w jaki sposób poruszać się po tzw. „trybach pracy” routera, a każdy z nich będzie służył do czegoś innego. Najczęściej po załączeniu routera, na ekranie konsoli widoczny będzie proces dekompresji obrazu systemu IOS, a następnie router zapyta nas czy chcemy skorzystać z kreatora, którego działanie opisaliśmy powyżej. Po odpowiedzi przeczącej na zadane pytanie, zostaniemy przeniesieni do trybu użytkownika, który służy do typowych zadań związanych ze sprawdzaniem statusu 75 Konfigurowanie routerów z poziomu IOS routera, nie można tutaj jednak wprowadzać żadnych zmian w konfiguracji. By łatwo rozpoznawać tryby i odróżniać je od siebie, każdy z nich charakteryzuje się innym „znakiem zachęty”, po którym użytkownik będzie wprowadzał polecenia. W trybie użytkownika znakiem zachęty jest: Router . Na poniższym rysunku przedstawiliśmy podstawowe tryby pracy routera i polecenia służące do poruszania się między nimi. exit Ekran powitalny Tryb użytkownika Router Naciskamy klawisz enter disable enable Tryb uprzywilejowany Router# exit configure terminal Tryb globalnej konfiguracji Router (config)# Rysunek 5.24 Podstawowe tryby pracy routera Zgodnie z powyższym rysunkiem, spróbujmy teraz przejść do kolejnego trybu pracy routera – trybu uprzywilejowanego, tryb służący zarówno do wyświetlania stanu konfiguracji sprzętu, pamięci, systemu operacyjnego, ale i zarazem wydawania prostych poleceń diagnozujących, np. PING. Do tego trybu przechodzimy poleceniem enable, a znak zachęty routera, zmienia się na Router#. Trzeci tryb, który chcemy opisać w tym rozdziale, to tryb globalnej konfiguracji, służący zarówno do konfigurowania różnych elementów routera, jak i z tego właśnie trybu będziemy przechodzić do kolejnych, trybów konfiguracyjnych, w których będziemy definiować niemalże wszystkie składowe sprzętu i jego wyposażenia. Do trybu globalnej 76
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: