Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00238 005955 13649391 na godz. na dobę w sumie
Paint Shop Pro 8 w wolnej chwili - książka
Paint Shop Pro 8 w wolnej chwili - książka
Autor: Liczba stron: 472
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-277-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> paint shop pro
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Cyfrowa edycja zdjęć w Paint Shop Pro

Chcesz skorygować kolorystykę zdjęcia zrobionego pod światło, usunąć ze zdjęcia niepotrzebne obiekty, poprawić kontrast zeskanowanej fotografii, przywrócić świetność portretom z rodzinnego archiwum lub zobaczyć, jak wyglądałby Twój pies, gdyby miał skrzydła motyla?

Marzysz o zostaniu cyfrowym artystą, ale nie masz czasu na opanowywanie rozbudowanych aplikacji graficznych? Nie potrafisz już ogarnąć zgromadzonej na dysku kolekcji zdjęć?

Potrzebujesz prostego i jednocześnie uniwersalnego narzędzia dla nowoczesnego fotografa-amatora?

Paint Shop Pro 8 jest programem, który spełni wszystkie Twoje oczekiwania. Potrzebny Ci jednak przewodnik ułatwiający wykonanie konkretnych zadań.

Dzięki książce 'Paint Shop Pro 8 w wolnej chwili' staniesz się w krótkim czasie specjalistą w zakresie cyfrowej obróbki i retuszu fotografii. Wykonując krótkie, treściwe i bogato ilustrowane ćwiczenia poznasz narzędzia i filtry programu. Wykonane przez Ciebie zdjęcia nabiorą nowego wyrazu i bardziej profesjonalnego wyglądu. Dowiesz się, jak szybko i bez problemów osiągnąć dokładnie to, co jest Ci potrzebne.

Naucz się:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Paint Shop Pro 8 w wolnej chwili Autor: Jennifer Fulton T³umaczenie: Marek Korbecki (wstêp, rozdz. 1 – 7), Anna Witerkowska (rozdz. 8 – 16) ISBN: 83-7361-277-7 Tytu³ orygina³u: Paint Shop Pro 8 in a Snap Format: B5, stron: 472 + 8 stron kolorowej wk³adki Chcesz skorygowaæ kolorystykê zdjêcia zrobionego pod ġwiat³o, usun¹æ ze zdjêcia niepotrzebne obiekty, poprawiæ kontrast zeskanowanej fotografii, przywróciæ ġwietnoġæ portretom z rodzinnego archiwum lub zobaczyæ, jak wygl¹da³by Twój pies, gdyby mia³ skrzyd³a motyla? Marzysz o zostaniu cyfrowym artyst¹, ale nie masz czasu na opanowywanie rozbudowanych aplikacji graficznych? Nie potrafisz ju¿ ogarn¹æ zgromadzonej na dysku kolekcji zdjêæ? Potrzebujesz prostego i jednoczeġnie uniwersalnego narzêdzia dla nowoczesnego fotografa-amatora? Paint Shop Pro 8 jest programem, który spe³ni wszystkie Twoje oczekiwania. Potrzebny Ci jednak przewodnik u³atwiaj¹cy wykonanie konkretnych zadañ. Dziêki ksi¹¿ce „Paint Shop Pro 8 w wolnej chwili” staniesz siê w krótkim czasie specjalist¹ w zakresie cyfrowej obróbki i retuszu fotografii. Wykonuj¹c krótkie, treġciwe i bogato ilustrowane æwiczenia poznasz narzêdzia i filtry programu. Wykonane przez Ciebie zdjêcia nabior¹ nowego wyrazu i bardziej profesjonalnego wygl¹du. Dowiesz siê, jak szybko i bez problemów osi¹gn¹æ dok³adnie to, co jest Ci potrzebne. Naucz siê: • Importowaæ zdjêcia z cyfrowego aparatu fotograficznego • Zmieniaæ nazwy obrazów na dysku • Dobieraæ odpowiedni format zapisu pliku • Udostêpniaæ obrazy za poġrednictwem poczty elektronicznej i sieci WWW • Drukowaæ pojedyncze obrazy i arkusze katalogowe • Prostowaæ i kadrowaæ obrazy • Wprowadzaæ automatyczne poprawki kolorystyki i kontrastu • Zaznaczaæ fragmenty obrazu • Usuwaæ kurz, rysy i zabrudzenia z fotografii • Korygowaæ efekt czerwonych oczu • Poprawiaæ b³êdy wprowadzone przez niew³aġciwe oġwietlenie • Zmieniaæ wybiórczo ostroġæ elementów obrazu • Wykorzystywaæ mo¿liwoġci warstw • Tworzyæ panoramy • Nadawaæ zdjêciom wygl¹d obrazów olejnych, szkiców i akwarel Spis treści O Autorce CZĘŚĆ I PODSTAWY Rozdział 1. Zaczynamy Rozdział 2. Wprowadzanie obrazów do programu Paint Shop Pro 7 11 47 Sprawdź, czy dostajesz to, co widzisz Tworzenie nowych obrazów Otwieranie istniejących obrazów Przeglądanie obrazów Skanowanie obrazów Przeglądanie obrazów w aparacie cyfrowym Importowanie obrazów z aparatu cyfrowego Jednoczesna zmiana nazw wielu obrazów cyfrowych Przechwytywanie obrazów wyświetlanych na ekranie Rozdział 3. Korzystanie z narzędzi 71 O narzędziach i ich opcjach Wybieranie narzędzia O materiałach Wybieranie koloru Wybieranie gradientu Wybieranie wzorku Wybieranie tekstury Wybieranie koloru z obrazu Zachowywanie materiałów do ponownego użycia Zapisywanie ustawień narzędzi do ponownego użycia Zapisywanie ustawień w oknie dialogowym Rozdział 4. Podstawowe zadania graficzne 103 Informacje o obrazie Powiększanie i zmniejszanie skali widoku za pomocą narzędzia Zoom Powiększanie i zmniejszanie skali widoku za pomocą palety Overview Przesuwanie dużych obrazów Powiększanie miejsca edycji Wpisywanie informacji o prawach autorskich Udostępnianie obrazów za pośrednictwem poczty elektronicznej O wymiarach i rozdzielczości Zmiana wymiarów lub rozdzielczości obrazu Zmiana wielkości obszaru roboczego bez modyfikowania wymiarów obrazu Zmiana głębi kolorów Rozdział 5. Drukowanie i zapisywanie obrazów 131 O drukowaniu obrazów Drukowanie obrazu Drukowanie arkuszy katalogowych Drukowanie arkuszy zbiorczych O typach obrazów O zapisywaniu obrazów Zapisywanie obrazów w formacie Paint Shop Pro Zapisywanie obrazów w innych formatach Konwertowanie grup obrazów do innego formatu Kompresja obrazów z wykorzystaniem formatu GIF Kompresja obrazów z wykorzystaniem formatu JPEG Kompresja obrazów z wykorzystaniem formatu PNG Zachowywanie kopii obrazu Przygotowanie obrazu do umieszczenia na stronie internetowej Rozdział 6. Dokonywanie prostych poprawek zdjęć 169 O typowych operacjach korekcyjnych Obracanie obrazów Odwracanie poziome Odwracanie pionowe Prostowanie obrazów Kadrowanie obrazów O pasku narzędziowym Photo Wprowadzanie szybkich poprawek Automatyczne równoważenie kolorów Automatyczna regulacja jasności i kontrastu Automatyczna regulacja nasycenia Automatyczne powtarzanie czynności edycyjnych CZĘŚĆ II WPROWADZANIE WYBRANYCH ZMIAN W OBRAZIE Rozdział 7. Zaznaczanie fragmentów obrazu w celu wprowadzenia modyfikacji 195 O selekcjonowaniu fragmentów obrazu Selekcjonowanie fragmentów prostokątnych, okrągłych oraz innych foremnych Selekcjonowanie swobodne Selekcjonowanie metodą krótkich odcinków Trasowanie krawędzi obiektu w trybie Edge Seeker Trasowanie krawędzi obiektu w trybie Smart Edge Selekcjonowanie obszarów o podobnym kolorze, jasności i kryciu Dodawanie i wykluczanie fragmentów wyselekcjonowanego obszaru Rozmywanie krawędzi wyselekcjonowanego fragmentu Wygładzanie krawędzi wyselekcjonowanego fragmentu Usuwanie luk w obszarze selekcji Usuwanie nierówności krawędzi ramki selekcji Odwracanie selekcji Selekcjonowanie fragmentów obrazu przy użyciu kanałów Selekcjonowanie fragmentów obrazu przy użyciu progu Edycja kształtu wyselekcjonowanego fragmentu Rozdział 8. Kopiowanie selekcji i wielokrotne korzystanie z nich 231 Kanał alfa Zapisywanie selekcji w celu ponownego wykorzystania Wczytywanie wcześniej zapisanej selekcji Kopiowanie i wklejanie Tworzenie nowego obrazka z selekcji Kopiowanie selekcji do nowej warstwy Kopiowanie i przenoszenie selekcji Kopiowanie danych do wyselekcjonowanego obszaru Wygładzanie krawędzi selekcji przed wklejeniem Rozdział 9. Retuszowanie fotografii 251 O usuwaniu rys, plamek i ubytków Automatyczne usuwanie rys Ręczne retuszowanie rys Usuwanie kropek i plamek Naprawianie ubytków i rozdarć Korygowanie efektu czerwonych oczu Usuwanie piegów, zmarszczek i innych drobnych skaz Wybielanie zębów Poprawianie wyglądu zmęczonych oczu Usuwanie zniekształceń beczkowych, poduszkowych i rybiego oka Usuwanie defektów powstałych w wyniku kompresji pliku Oczyszczanie obrazów skanowanych Rozdział 10. Jaskrawość i kontrast w fotografii 279 Zmiana jaskrawości i kontrastu poprzez regulację histogramu Poprawianie jaskrawości i kontrastu Poprawianie przytłumionej, bezbarwnej fotografii Krzywe tonalne w jaskrawości i kontraście Odtwarzanie kolorów i poprawianie szczegółów Rozjaśnianie obiektu na śnieżnym tle Rozjaśnianie lub przyciemnianie fragmentu obrazu Poprawianie jakości fotografii nocnej Korygowanie efektu zbyt bliskiej lampy błyskowej Korygowanie efektu zbyt dalekiej lampy błyskowej Przywracanie balansu podświetlonej od tyłu fotografii Rozdział 11. Korekcja koloru i nasycenia 321 Ręczna korekcja kolorów Ręczne dopasowanie barwy, nasycenia i jasności Przywracanie świetności starej fotografii Przywracanie kolorów wyblakłej fotografii Zmiana kolorów lub HSL, tak by były zgodne z wartością docelową Usuwanie efektu rzutowania kolorów Rozdział 12. Ostrość i klarowność obrazu 337 Ostrość obrazu Tworzenie maski krawędzi Wyostrzanie obrazu Rozmywanie obrazu w celu usunięcia szumu Tworzenie efektu głębi przez rozmycie tła Usuwanie szczegółów rozpraszających uwagę Dodawanie efektu poruszenia Wygładzanie obrazu bez utraty wyraźnych krawędzi lub tekstury CZĘŚĆ III ZAAWANSOWANE UMIEJĘTNOŚCI Rozdział 13. Praca z obrazami wielowarstwowymi 359 Warstwy i paleta Layer Tworzenie warstwy Tworzenie warstwy dopasowania Grupowanie i porządkowanie warstw Łączenie warstw, spłaszczanie obrazka Rozdział 14. Tworzenie i używanie masek 375 Maski Tworzenie nowej maski Tworzenie maski z selekcji Tworzenie maski z obrazka Edycja maski Zapisywanie masek w celu ponownego użycia Rozdział 15. Tworzenie efektów wizualnych 393 Usuwanie fragmentu obrazu Usuwanie niepożądanych obiektów z obrazu Zastępowanie tła innym wzorem Tworzenie efektu miękkiego skupienia Tworzenie ramek wokół fotografii Dodawanie dekoracyjnych krawędzi Zmiana perspektywy Przesuwanie, zmienianie lub zniekształcanie warstwy „Roztapianie” obrazka Łączenie obrazów z efektem przenikania Tworzenie panoramy Rozdział 16. Tworzenie efektów fotografii artystycznej 423 Postarzanie fotografii Zmiana kolorowej fotografii w czarno-białą Kolorowanie fotografii Tworzenie efektu obrazu olejnego Tworzenie efektu akwareli Tworzenie fotografii o wyglądzie odręcznego rysunku Tworzenie fotografii w stylu Ansela Adamsa DODATKI Skorowidz 453 Dokonywanie prostych poprawek zdjęć W tym rozdziale: O typowych operacjach korekcyjnych Obracanie obrazów Odwracanie poziome Odwracanie pionowe Prostowanie obrazów Kadrowanie obrazów O pasku narzędziowym Photo Wprowadzanie szybkich poprawek Automatyczne równoważenie kolorów Automatyczna regulacja jasności i kontrastu Automatyczna regulacja nasycenia Automatyczne powtarzanie czynności edycyjnych RNKM #PFTGL 2 ( 2CKPV5JQR2TQYYQNPGLEJYKNK 4LFQE UVTQPC O typowych operacjach korekcyjnych Mimo że działanie automatycznych narzędzi programu PSP często nie przynosi oczekiwanych rezultatów, to jednak warto korzystać z nich „na pierwszy ogień”. Jeśli rezultaty nam się nie spodobają, możemy wrócić do punktu wyjściowego i dokonać niezbędnych ustawień samodzielnie. Czasami zdjęcie — mimo naszych starań — nie jest doskonałe. Zdję- cie może być niedoświetlone lub prześwietlone. Może się też zdarzyć, że zdjęcie wyjdzie nieostre. Często też bywa tak, że wykonując zdjęcie portretowe, zapominamy o tym, aby obrócić aparat o 90 stopni. Kiedy zdjęcie jest już wykonane, nie ma większego znaczenia to, dlaczego się ono nie udało. Paint Shop Pro udostępnia użytkownikowi szeroki wachlarz narzędzi, za pomocą których można poprawiać jakość cyfro- wych zdjęć. Niektóre z nich działają automatycznie, inne wymagają naszego współdziałania. Tym właśnie narzędziom poświęcony jest niniejszy rozdział. O typowych operacjach korekcyjnych „Skanowanie obrazów” „Importowanie obrazów z aparatu cyfrowego” „Zapisywanie obrazów w formacie Paint Shop Pro” „Automatyczne powta- rzanie czynności edycyjnych” Czynności edycyjne można anulować nawet po zapisaniu pliku (ale przed jego zamknięciem), klikając przycisk Undo (cofnij). Każde kolejne kliknięcie owego przycisku anuluje jedną operację. Z możliwości tej można korzystać opracowując obrazy każdego typu, nie tylko w formacie PSPImage. Działaniu niektórych zabiegów poddaje się niemal wszystkie zdjęcia, nawet jeśli ich efekty są niemal niezauważalne. Zanim jednak przej- dziemy do rzeczy, powinniśmy się zabezpieczyć. W tym celu wykonaj następujące czynności: 1. Skopiuj obraz z nośnika cyfrowego (karty pamięci lub dysękietki) lub skanera na dysk twardy komputera. 2. Natychmiast wykonaj kopię zapasową na nośniku stałym wybranego rodzaju, na przykład płycie CD-R. Jeśli zamierzasz opracowywać obrazy pojedynczo, pamiętaj, by skopiować wszystkie do odrębnego katalogu, w którym zapisane będąę tylko niepoddane retuszowi oryginały. 3. Otwórz obraz w Paint Shop Pro i zapisz kopię roboczą w formacie PSPImage. Format ten pozwala korzystać ze wszystkich narzędzi korekcyjnych, jakie udostępnia proęgram, zapisywać zmiany tak często, jak tylko zechcesz, a taękże przywracać obrazowi formę pierwotną, jeśli edycja się ęnie powiedzie. 4. Po dokonaniu wszelkich niezbędnych poprawek zapisz zdjęęcie w formacie odpowiednim do zamierzonego sposobu jego wykorzystania. Jeżeli zamierzasz przesyłać fotografię ępocztą elektroniczną, wybierz jeden z formatów kompresujących (zmniejszających objętość) obraz bez zauważalnych straęt jakości, na przykład JPEG, JP2, PNG lub TIFF. Aby umieścić obraz na stronie internetowej, użyj formatu JPEG, GIF lub PNG. Jeśli natomiast zamierzasz obraz wydrukować, zapiszę go w formacie JPEG lub TIFF. 170 Część I • Podstawy Po przekonwertowaniu obrazu do formatu PSPImage możemy poddać go różnorodnym operacjom korekcyjnym. Operacje te wymagają od nas jedynie niewielkiego (o ile w ogóle) współdziałania. Są to nastę- pujące operacje: • Obracanie, odwracanie poziome i pionowe oraz prostowanie. • Kadrowanie obrazów mające na celu usunięcie zbędnych elementów. • „Szybkie poprawki” — serie wykonywanych automatycznie regulacji balansu kolorów, kontrastu, nasycenia i ostrośęci obrazu. • Automatyczne regulacje mające na celu rozwiązanie określęonego problemu, na przykład poprawiające jaskrawość i kontrastę, nasycenie i zrównoważenie kolorów lub ostrość. • Zmiana wymiarów obrazu przy zachowaniu jakości (rozdzielczości). • Dodawanie pustych obszarów wokół obrazu, które można wykorzystać na przykład do utworzenia ramki. W rozdziale niniejszym nauczymy się dokonywać wszystkich wymie- nionych tu operacji. Jeśli jednak okaże się, że nie rozwiązują one wszystkich problemów, wówczas będziemy musieli skorzystać z tech- nik, których omówieniem zajmiemy się w dalszych rozdziałach. Obracanie obrazów Wymienionym wyżej zabiegom można poddawać obrazy różnego typu, nie konwertując ich najpierw do formatu PSPImage. Jednak konwersja taka jest zalecana, gdyż tylko wówczas uzyskuje się dostęp do wszystkich funkcji edycyjnych programu PSP. Program PSP umożliwia konwertowanie grup obrazów do wybranego formatu, na przykład PSPImage, jak również poddawanie ich działaniu opisywanych tu operacji. Zobacz również ćwiczenie „Konwertowanie grup obrazów do innego formatu” i ćwiczenie „Automatyczne powtarzanie czynności edycyjnych”. Obracanie obrazów Zdjęcie zapisane w aparacie fotograficznym zorientowane jest dłuż- szym bokiem w poziomie, bez względu na ustawienie aparatu podczas wykonywania fotografii. Jeśli więc obrócimy aparat o 90 stopni, by wykonać zdjęcie na przykład stojącej osoby, drzewa, budynku lub innego, wysokiego obiektu, zdjęcie zostanie zapisane w orientacji poziomej i w takiej też wyświetlane będzie po otwarciu w programie PSP. Często więc zdarza się, że pierwszą operacją, jakiej trzeba doko- nać jest zmiana orientacji zdjęcia, czyli postawienie go „na nogach”. Zdjęcia można bardzo łatwo obracać pod kątem prostym, w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. „O typowych operacjach korekcyjnych” „Odwracanie poziome” „Odwracanie pionowe” „Prostowanie obrazów” Rozdział 6. • Dokonywanie prostych poprawek zdjęć 171 RNKM #PFTGL 2 ( 2CKPV5JQR2TQYYQNPGLEJYKNK 4LFQE UVTQPC Obracanie obrazów Użyj polecenia obrotu Wybierz polecenie Image/Rotate (obraz/obróć). Pojawi się podmenu Rotate. Wybierz kierunek obrotu Kliknij opcję Rotate Clockwise 90 (obróć o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara), by obrócić zdjęcie w prawo albo Rotate Counter-clockwise 90 (obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) jeżeli chcesz obręócić zdjęcie w lewo. Obrócone zostaną wszystkie warstwy obęrazu. Jeżeli chcesz obrócić tylko jedną warstwę albo zmienięć kąt obrotu, wybierz opcję Free Rotate (obrót swobodny) z podmenu Rotate, wpisz wartość kątową w polu Free, wybierz kierunek (Right — w prawo lub Left — w lewo), następnie wyłącz, o ile to konieczne, opcję All Layers (wszystkie warstwy) i kliknij przycisk OK. Obracając obraz o ściśle określony kąt, można poprawić jego zawartość. W ten sposób możemy na przykład doprowadzić do poziomu horyzont widoczny na zdjęciu wykonanym na plaży lub też „postawić do pionu” budynek, który na fotografii jest nieco pochylony. Zobacz również ćwiczenie obrazów”. Jednak po wyprostowaniu widoku pochyleniu ulegają krawędzie zdjęcia. W takim przypadku należy je wykadrować. Zobacz również ćwiczenie obrazów”. „Prostowanie „Kadrowanie Zdjęcia można obracać w 90--stopniowych krokach także w programie Photo Album. Aby obrócić zdjęcie, należy kliknąć strzałkę widoczną obok przycisku Rotate i wybrać jedną z opcji — Rotate Right lub Rotate Left. Bezpośrednie kliknięcie przycisku Rotate powoduje obrócenie zdjęcia w kierunku wskazanym przez strzałkę. 172 Część I • Podstawy Odwracanie poziome Obejrzyj rezultat Zobacz, jak wygląda zdjęcie przedstawiające Dorothy i sętracha na wróble po obróceniu o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchemę wskazówek zegara. Odwracanie poziome Obracanie i odwracanie obrazów to dwie zupełnie inne operacje. W pierwszym przypadku chodzi o zmianę orientacji obrazu poprzez obrócenie go wokół punktu środkowego. Aby zrozumieć, na czym polega odwracanie, wyobraźmy sobie oś przebiegającą poziomo przez środek zdjęcia, na której zdjęcie obraca się jak akrobata na drążku. Operację obracania stosuje się zwykle w celu zmiany orientacji obrazu. Odwracanie zaś można zastosować, kiedy okaże się na przykład, że skanowane zdjęcie zostało włożone do skanera „do góryę nogami”. „O typowych operacjach korekcyjnych” „Obracanie obrazów” „Odwracanie pionowe” Wybierz polecenie odwracania Wybierz polecenie Image/Flip (obraz/odwróć) albo użyj skrótu klawiaturowego Ctrl+I. Obraz zostanie odwrócony poziomo. Obejrzyj rezultaty Po poziomym odwróceniu zdjęcia gipsowego aniołka figurka została postawiona „na nogi”, zaś jej głowa nadal zwrócęona jest w lewo, a skrzydła wciąż znajdują się po prawej stęronie. Jeśli po odwróceniu obrazu obrócisz go o 180 stopni, elemenęty te znajdą się po przeciwnych stronach — głowa po praweję, a skrzydła po lewej. Obrazy można odwracać także w programie Photo Album. Wystarczy podczas edycji wybrać polecenie Image/Flip/Horizontal (obraz/ odwróć/poziomo). Przekazując przygotowane przez siebie obrazy do dowolnego rodzaju publikacji, należy zwrócić uwagę, że niektóre modyfikacje mogą zmienić przekaz. O ile bowiem zwiększenie kontrastu może poprawić jakość zdjęcia, to jednak odwrócenie może całkowicie zmienić jego wymowę. Rozdział 6. • Dokonywanie prostych poprawek zdjęć 173 RNKM #PFTGL 2 ( 2CKPV5JQR2TQYYQNPGLEJYKNK 4LFQE UVTQPC Odwracanie pionowe Odwracanie pionowe „O typowych operacjach korekcyjnych” „Obracanie obrazów” „Odwracanie poziome” Odwracając obraz pionowo, możemy zmienić sposób ustawienia obiektów na zdjęciu. Przypuśćmy, że zamierzamy przygotować za- proszenia na przyjęcie urodzinowe córki. Lewą część blankietu ma wypełniać zdjęcie, natomiast po prawej chcielibyśmy umieścić treść zaproszenia. Przeglądając zdjęcia, znajdujemy wspaniałe ujęcie, na którym nasza córka patrzy. Jeżeli odwrócimy to zdjęcie pionowo, Be- nita będzie spoglądała w prawo, na treść zaproszenia, już nie odwra- cając wzroku od niego — projekt będzie wyglądał tak, jakbyśmy go przygotowywali już od kilku miesięcy. 174 Część I • Podstawy Odwracanie pionowe Odwracanie pionowe to w nomenklaturze programu Paint Shop Pro „tworzenie odbicia lustrzanego”. Efekt odbicia jest taki, jakby zdjęcie zostało obrócone wokół pionowej osi przebiegającej przezę jego środek. Wybierz polecenie odwracania Wybierz polecenie Image/Mirror (obraz/odbicie lustrzane) albo użyj skrótu klawiaturowego Ctrl+M. Obraz zostanie odwrócony pionowo Obejrzyj rezultaty Po pionowym odwróceniu zdjęcia, widoczny na nim mężczyęzna spogląda w lewo, a jego córka w prawo — w kierunkach przeciwnych niż na zdjęciu oryginalnym. Aby odwrócić pionowo zdjęcie edytowane w programie Photo Album, należy wybrać polecenie Image/Flip/Vertical (obraz/ odwróć/pionowo). Rozdział 6. • Dokonywanie prostych poprawek zdjęć 175 RNKM #PFTGL 2 ( 2CKPV5JQR2TQYYQNPGLEJYKNK 4LFQE UVTQPC Prostowanie obrazów Prostowanie obrazów „O typowych operacjach korekcyjnych” „Obracanie obrazów” „Kadrowanie obrazów” „Wypełnianie dziur i zadrapań” „Modyfikowanie perspektywy” Aby wyprostować tylko fragment obrazu, należy go przenieść na osobną warstwę. Dokładne prostowanie obrazów w programie Photo Album nie jest proste, choć możemy je swobodnie obracać w dowolnym kierunku. Aby więc wyprostować obraz, powinniśmy wybrać polecenie Image/Rotate/Free i obrócić zdjęcie w lewo lub w prawo. Przypuśćmy, że wykonaliśmy zdjęcie, na którym obiekt wygląda na pochylony, mimo że tło wydaje się zachowywać poprawne położenie lub na odwrót. W takiej sytuacji powinniśmy za pomocą narzędzi do selekcjonowania odseparować oba elementy, rozmieścić na osobnych warstwach i za pomocą narzędzia Straighten wyprostować jeden z nich. Po wykonaniu tych czynności trzeba jeszcze wypełnić puste obszary. Na temat separowania warstw będziemy mówić w ćwiczeniu . Prostowanie obrazów w Paint Shop Pro to proces bardzo łatwy, pole- gający na ich obracaniu o jedynie kilka stopni. Zabieg ten stosuje się, by usunąć błędy, na przykład pochylenie horyzontu, które mogłyby odwracać uwagę oglądającego od głównego motywu zdjęcia. Tę samą technikę można wykorzystać także do celowego pochylaęnia obrazu, by spowodować, by projekt kartki z pozdrowieniami czy strony inter- netowej był bardziej interesujący. Narzędzie Straighten (prostowanie), które oferuje program PSP, ma postać linii, za pomocą której wskazujemy pochylone fragmenty ob- razu. Po włączeniu narzędzia, w oknie obrazu pojawia się pozioma linia zakończona dwoma uchwytami, zwanymi „punktami obęracania”. Uchwyty należy umieścić tak, by linia ułożona została równolegle do krawędzi pochylonego obiektu, na przykład horyzontu czy zarysu budynku. PSP oblicza kąt pochylenia i o taki sam kąt obraca obrazę. Po wyprostowaniu obrazu wokół niego pojawiają się puste obszary; w takiej sytuacji konieczne może być ich obcięcie. Rozwiązaniem alternatywnym jest użycie narzędzia Clone Brush (pędzel klonujący), o którym będzie mowa w ćwiczeniu , i „zamalowanie” za jego po- mocą pustych obszarów przy użyciu kolorów i elementów graficznych kopiowanych z innych fragmentów fotografii. Jednak na prostowaniu obrazów nasze możliwości się nie kończą — możemy także zmieniać ich perspektywę, o czym będziemy mówić w ćwiczeniu . Włącz narzędzie prostowania Na palecie Layer (warstwa) wybierz tę warstwę, którą zamierzasz prostować, a następnie włącz narzędzie Straighten, klikając jego ikonę na pasku narzędziowym Tools (narzędzia) (jeśli zamierzasz prostować wszystkie warstwy, to nie ma znaczenia, któręa z nich jest aktywna). O ile to konieczne, kliknij strzałkę węidoczną obok przycisku drugiego narzędzia na pasku narzędziowym, by wyświetlić listę narzędzi transformacyjnych, z której wybierzesz Straighten. Ustaw punkty obrotu Przeciągnij uchwyt na jednym z końców linii wyświetlonęej na obrazie i umieść go na krawędzi obiektu, którego ułożenęie chcesz wyprostować. Na przykład ustaw go na linii horyzontu. Dręugi uchwyt umieść w taki sam sposób w innym miejscu tej saęmej krawędzi. 176 Część I • Podstawy Prostowanie obrazów Wybierz kierunek Z listy Mode (tryb) na palecie Tool Options (opcje narzędzia) wybierz orientację, jaką ma przyjąć linia po wyprostowaęniu: Make horizontal (ułóż poziomo) lub Make vertical (ułóż pionowo). Jeżeli ułożenie linii jest prawie poziome lub ęprawie pionowe, możesz wybrać opcję Auto, ponieważ w takiej sytuacji programowi nietrudno będzie wybrać stosowne ustawienięe. Punkty obrotu należy umieścić dokładnie na prostowanej krawędzi. Wszelkie niedokładności uniemożliwiają bowiem programowi poprawne dokonanie korekcji. Aby przesunąć całą linię, wystarczy kliknąć w dowolnym miejscu pomiędzy punktami obrotu i przeciągnąć. Rozdział 6. • Dokonywanie prostych poprawek zdjęć 177 RNKM #PFTGL 2 ( 2CKPV5JQR2TQYYQNPGLEJYKNK 4LFQE UVTQPC Kadrowanie obrazów Bez względu na to, czy zdjęcie jest prostowane poziomo, czy też pionowo, po wyprostowaniu linia wyświetlana jest w poziomie. Dzięki temu łatwiej jest przystąpić do poprawek prostowania. Po uzyskaniu zadowalających rezultatów wystarczy włączyć inne narzędzie, a linia prostowania zniknie. Wybierz inne opcje i kliknij przycisk Apply (zastosuj) Zaznacz pole wyboru opcji Crop image (kadruj obraz) na palecie Tool Options, by program automatycznie obciął puste obszary, które pojawią się po bokach obrazu. Pamiętaj jednak, że obcięciu ulegną także pewne fragmenty obrazu. Aby obrócić wszystkie warstwy obrazu jednocześnie o tęę samą wartość kątową, zaznacz pole wyboru opcji Rotate all layers (obróć wszystkie warstwy). Kiedy dokonasz wszystkich ustawień, kliknij oznaczonyę „ptaszkiem” przycisk Apply (zastosuj) znajdujący się na palecie Tool Options. Jeśli zdecydujesz się wycofać z bieżącej operacji, włącz inne dowolne narzędzie. Obejrzyj rezultat Ponieważ przygotowując ilustrację, nie włączyłam opcji Crop image, wokół obrazu po lewej stronie widoczne są niewielkieę puste obszary. Obraz przycięty do standardowego formatu (4×6 cali) i zamalowaniu pozostałości pustych fragmentów narzędziem Clone Brush widoczny jest po prawej stronie. Kadrowanie obrazów „O typowych operacjach korekcyjnych” „Prostowanie obrazów” Kadrowanie pozwala ulepszyć zdjęcie na kilka sposobów. Na przy- kład można usunąć niepożądany obiekt z boku fotografii albo też przesunąć sfotografowany obiekt do „punktu przyciągającego uwagę” (jeden z czterech punktów leżących w miejscach przecinania się linii, dzielących obraz na trzy w poziomie i w pionie). Kadrując zdjęcie, można także nadać mu proporcje wymagane podczas druku, na przy- kład 3,5×5 lub 8×10 cali, wizytówki albo okładki CD. Kadrowanie — proces usuwania fragmentów obrazu, mający na celu zachowanie wycinka lub poprawienie kompozycji. Obcięte fragmenty są usuwane bezpowrotnie. Paint Shop Pro pozwala wykonywać kadrowanie na wiele sposobów. A zatem wymiary kadru można wyznaczać ręcznie za pomocą narzę- dzia Crop albo też korzystając z profilów, na przykład 4×6 in hori- zontal bądź Postcard horizontal. Zachowany zostaje fragment znaj- dujący się wewnątrz ramki kadru. Fragmenty zewnętrzne sęą usuwane. 178 Część I • Podstawy Kadrowanie obrazów Podczas kadrowania możliwe jest zaznaczanie fragmentów o dowolnych kształtach za pomocą narzędzi do selekcjonowania. Po wykadrowaniu obrazu obszar poza krawędzią selekcji wypełniany jest bieżącym kolorem tła. Z techniki tej można skorzystać tworząc winiety fotograficzne, o których będzie mowa w ćwiczeniu fotografii”. „Postarzanie Jeśli wśród profilów wymienionych na liście Presets nie ma takiego, który spełniałby nasze potrzeby, wielkość kadru możemy określić samodzielnie, wpisując wymiary w polach Width (szerokość) i Height (wysokość) na palecie Tool Options. Jeżeli rozwiniemy paletę Tool Options, po jej prawej stronie znajdziemy dodatkowe kontrolki. Wartości Left (od lewej), Top (od góry), Right (od prawej) oraz Bottom (od dołu) są współrzędnymi wyznaczającymi narożniki ramki kadru. Zapisując te wartości, możemy ich użyć podczas kadrowania dalszych zdjęć. Opcje dostępne w sekcji Snap crop rectangle to (przyciągaj krawędzie ramki do) umożliwiają precyzyjne dopasowywanie wymiarów ramki kadru do wielkości wyselekcjo- nowanego fragmentu lub kryjącego (nieprzezroczystego) obszaru bieżącej warstwy lub warstw. Włącz narzędzie kadrowania Kliknij ikonę narzędzia Crop na pasku narzędziowym Tools. Jeśli chcesz, wybierz profil Jeżeli chcesz nadać obrazowi ściśle wyznaczone wymięary, kliknij przycisk Presets, wybierz profil, na przykład CD insert (okładka CD), i naciśnij przycisk OK. Aby ręcznie określić wymiary kadru, pomiń ten punkt. Oznacz fragment obrazu, który chcesz zachować Jeśli nie korzystasz z profilu, o czym była mowa w punkcęie 2., przeciągnij narzędziem Crop, zaznaczając fragment obrazu, który zamierzasz zachować: zacznij od wyznaczenia lewego gęórnego narożnika, przeciągając następnie do prawego dolnego. Pojęawi się wówczas prostokątna ramka kadru. Wielkość ramki możesz zmieniać, przeciągając jedną z jej krawędzi lub narożnikęów. Aby zmienić położenie ramki, kliknij wewnątrz niej i pęrzesuń. Jeśli korzystasz z profilu, ramka pojawi się natychmiasęt po jego wybraniu. Przeciągając ramkę, wybierz najodpowiednięejsze położenie. Aby zmienić wymiary ramki zachowując proporcęje, przeciągnij jeden z uchwytów narożnych. Wybierz opcje W miarę potrzeb wybierz inne opcje i ustawienia na palęecie Tool Options. Jeśli kadrując obraz, chcesz wyznaczyć wymiary wydruku, a nie samego obrazu, zaznacz pole wyboru opcji Specify Print Size (określ wielkość wydruku). Więcej informacji „O wymiarach i rozdzielczości”. znajdziesz w ćwiczeniu Aby wykadrowany fragment zachował oryginalne proporcje wymiarów obrazu, zaznacz pole wyboru opcji Maintain aspect ratio (zachowaj proporcje). Wykadruj obraz Kliknij przycisk Apply (oznaczony „ptaszkiem”) znajdujący się na palecie Tool Options. Aby usunąć ramkę kadru z obrazu, kliknij prawym przyciskiem myszy. Po wykadrowaniu zdjęęcia fragmenty, które znajdowały się na zewnątrz ramki, zostęaną usunięte. Aby anulować operację kadrowania, kliknij przyęcisk Undo (anuluj). Rozdział 6. • Dokonywanie prostych poprawek zdjęć 179 RNKM #PFTGL 2 ( 2CKPV5JQR2TQYYQNPGLEJYKNK 4LFQE UVTQPC Kadrowanie obrazów Obejrzyj rezultat Zdjęcie przedstawiające moją babcię i mamę stało się ępo wykadrowaniu znacznie bardziej interesujące. Zauważ, żęe obie postacie znajdują się teraz w jednym z czterech ę„punktów przyciągania uwagi”. Taka kompozycja sprawia, że wzrok oglądającego w pierwszej kolejności kieruje się ku ich ętwarzom. Zdjęcie to wymaga jeszcze poprawienia kontrastu, ale poęprawa jest już i tak wyraźnie widoczna. 180 Część I • Podstawy O pasku narzędziowym Photo O pasku narzędziowym Photo Pasek narzędziowy Photo zapewnia nam dostęp do narzędzi pozwa- lających na szybkie usuwanie najczęściej występujących problemów fotograficznych. O ile nie zmieniliśmy jego położenia, znajdziemy go po prawej stronie paska narzędziowego Standard, u góry okna Paint Shop Pro. Oto krótki opis przycisków widocznych na pasku narzędziowym Photo: • menu Enhance Photo. W menu tym znajdziemy szereg poleceń uruchamiających procesy korekcyjne, na przykład regulacjęę jaskrawości i kontrastu. O tym, jak poprawki tego typu wprowadzać, przeczytasz w dalszej części niniejszego ęrozdziału. • Barrel Distortion Correction (korekcja zniekształcenia beczkowego). Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcieę okna dialogowego, za pomocą którego możemy skorygować problemę często pojawiający się na zdjęciach wykonanych przy użęyciu obiektywu szerokokątnego. Zobacz również ćwiczenie . • Fisheye Distortion Correction (korekcja zniekształcenia „rybiego oka”). Po kliknięciu tego przycisku pojawia się okno diaęlogowe, które pozwala na ręczne skorygowanie zniekształceń foętografii wykonanej przy użyciu obiektywu „rybie oko”. Zobacz również ćwiczenie . • Pincushion Distorion Correction (korekcja zniekształcenia poduszkowego). Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcięe okna dialogowego, za pomocą którego możemy skorygować zniekształcenie obrazu, które czasami widoczne jest nęa zdjęciach wykonanych przy użyciu teleobiektywu z maksymalnym stopniem zbliżenia. Więcej informacji znaleźć można w ćwiczeniu . • Fade Correction (korekcja zanikania). Przycisk otwierający okno dialogowe, za pomocą którego możemy regulować poziomy jaskrawości i nasycenia starych, zamglonych zdjęć. Zęobacz również ćwiczenie . • Black and White (punkty czerni i bieli). Przycisk otwierający okno dialogowe, które wykorzystuje się do wyznaczania punktówę czerni i bieli w obrazie. Zobacz również ćwiczenie ę . • Manual Color Correction (ręczna korekcja kolorów). Przycisk otwierający okno dialogowe, za pomocą którego możemy skorygować kolorystykę zdjęcia, na przykład rozjaśnieęnia skóry spowodowane blaskiem flesza. Zobacz również ćwiczenieę . „O typowych operacjach korekcyjnych” „Wprowadzanie szybkich poprawek” „Automatyczne równoważenie kolorów” „Automatyczna regulacja jasności i kontrastu” „Automatyczna regulacja nasycenia” Jeżeli pasek narzędziowy nie jest widoczny na ekranie, należy włączyć jego wyświetlanie za pomocą polecenia View/Toolbars/Photo (widok/paski narzędziowe/Photo). Punkty czerni i bieli — punkty obrazu fotograficznego, które powinny być całkowicie białe lub czarne. Ich wskazanie ułatwia korygowanie równoważenia kolorów na zdjęciu. Rozdział 6. • Dokonywanie prostych poprawek zdjęć 181 RNKM #PFTGL 2 ( 2CKPV5JQR2TQYYQNPGLEJYKNK 4LFQE UVTQPC Wprowadzanie szybkich poprawek • Histogram Adjustment (regulacja histogramu). Przycisk otwierający okno dialogowe, w którym możemy wyregulowaćę rozkład świateł, cieni i półcieni w obrazie. Zobacz ręównież ćwiczenie . • Adjust HSL (regulacja HSL). Przycisk otwierający okno dialogowe, za pomocą którego reguluje się jaskrawość i nasycenie barw w obrazie. Więcej informacji na tenę temat można znaleźć w ćwiczeniu . • JPEG Artifact Removal (usuwanie artefaktów z obrazów JPEG). Przycisk otwierający okno dialogowe, za pomocą którego można usuwać artefakty pojawiające się w nadmiernie skompresowanych obrazów JPEG. Zobacz również ćwiczenie . • Unsharp Mask (maska wyostrzająca). Przycisk ten otwiera okno dialogowe, które pozwala wyostrzać zdjęcia z regulowanąę intensywnością. Zobacz również ćwiczenie . Wprowadzanie szybkich poprawek „O typowych operacjach korekcyjnych” Poleceniem, od którego powinniśmy zacząć korygowanie obrazu. jest One Step Photo Fix, dostępne w menu Enhance Photo na pasku na- rzędziowym Photo. Wybierając to jedno polecenie, możemy poddać zdjęcie szeregowi procesów korekcyjnych, takich jak równoważenie 182 Część I • Podstawy Wprowadzanie szybkich poprawek kolorów, usuwanie rzutowania koloru (o ile występuje), regulacja jasno- ści i kontrastu obrazu oraz poziomów nasycenia, a także ostrości. Wszystkie te procesy przebiegają automatycznie; wystarczy wybrać polecenie i pozostawić sprawy swojemu biegowi. Jeśli rezultaty okażą się niezadowalające, można anulować całą operację za pomocą przy- cisku Undo. Rzutowanie koloru — dominacja określonego koloru w całym obrazie, na przykład czerwonego. Może ona wystąpić na zdjęciu wykonanym przy niewłaściwych ustawieniach balansu bieli. Otwórz menu Enhance Photo Kliknij przycisk Enhance Photo na pasku narzędziowym Photo, by otworzyć menu. Wybierz polecenie One Step Photo Fix Po wybraniu polecenia One Step Photo Fix wczytany zostanie skrypt uruchamiający kolejne procesy korekcyjne. Działaęnie skryptu można śledzić obserwując pasek stanu. Rozdział 6. • Dokonywanie prostych poprawek zdjęć 183 RNKM #PFTGL 2 ( 2CKPV5JQR2TQYYQNPGLEJYKNK 4LFQE UVTQPC Automatyczne równoważenie kolorów Obejrzyj rezultat Zdjęcie oryginalne widoczne jest po lewej stronie, a ępo prawej rezultat użycia polecenia One Step Photo Fix. Jak widać, działanie skryptu wniosło znaczące zmiany do wyglądu zdęjęcia, jakkolwiek warto dokonać jeszcze poprawek dodatkowycęh. Na przykład przydałaby się ręczna regulacja jasności. PSP oferuje wiele predefiniowanych skryptów (wśród nich One Step Photo Fix), za pomocą których możemy szybko i łatwo wprowadzać poprawki zdjęć. Skrypty te można definiować samodzielnie; zobacz również ćwiczenie powtarzanie czynności edycyjnych”. „Automatyczne Program Photo Album oferuje polecenie podobne do One Step Photo Fix, choć jest to wersja zubożona, regulująca jedynie jasność i kontrast obrazu oraz równoważąca kolory. Aby użyć tego polecenia, należy kliknąć przycisk Quick Fix (szybka poprawka) w oknie Image View (widok obrazu). Aby dokonać korekcji serii zdjęć, trzeba je wyselekcjonować w Album View (widok albumu), kliknąć strzałkę widoczną na przycisku Batch (przetwarzanie wsadowe) i wybrać opcję Quick Fix. Skrypt — sekwencja poleceń, które program wykonuje automatycznie, wprowadzając takie same zmiany w każdym obrazie. Automatyczne równoważenie kolorów „O typowych operacjach korekcyjnych” „Ręczna korekcja kolorów” Balans bieli — mechanizm pozwalający cyfrowemu aparatowi fotograficznemu kompensować naturalną niebieską tonację naturalnego oświetlenia zewnętrznego oraz pomarańczową tonację sztucznego oświetlenia wewnętrznego. Brak zrównoważenia kolorów zdjęcia objawia się tym, że jeden z nich wyraźnie dominuje w całym obrazie, pojawiając się w miej- scach, w których być go nie powinno. Może to być na przykład za- czerwienienie nieba czy włosów fotografowanej osoby, a koszulka, która w rzeczywistości jest biała, na zdjęciu przybrała niemal kolor różowy. Kiedy w obrazie dominuje jeden obraz, mówi się, że nastę- puje „rzutowanie koloru”. Zjawisko to można dostrzec na wielu starych fotografiach, które były przechowywane w niewłaściwy sposób; wystę- puje ono też na zdjęciach cyfrowych wykonanych z niewłaściwymi ustawieniami aparatu. Jeżeli na przykład dostosujemy balans bieli do jasnego oświetlenia zewnętrznego, po czym wykonamy zdjęcie wewnątrz budynku, będzie ono miało pomarańczowe zabarwienie. Gdy naszym celem jest wykonanie romantycznego, pełnego ciepła zdjęcia, wówczas owo zabarwienie może być efektem jak najbardziej pożądanym. Jeśli jednak zależy nam na zachowaniu naturalnej kolo- rystyki obrazu, wówczas należy wykonać czynności opisane poniżej, przywracając zdjęciu należyte zrównoważenie kolorów. Aby usunąć rzutowanie koloru z obrazu, trzeba wyregulować „tempe- raturę oświetlenia”. Profesjonalni fotograficy dobrze wiedzą, jaki wpływ ma temperatura światła na oświetlenie fotografowanych obiektów. 184 Część I • Podstawy Automatyczne równoważenie kolorów Regulując ten parametr, możemy nadawać zdjęciom wygląd wyko- nanych w świetle mocniejszym lub słabszym, cieplejszym lub chłod- niejszym. Otwórz menu Enhance Photo Kliknij przycisk Enhance Photo na pasku narzędziowym Photo. Wybierz polecenie automatycznego równoważenia kolorów Kliknij polecenie Automatic Color Balance. Pojawi się wówczas okno dialogowe o takiej samej nazwie. Dokonaj niezbędnych poprawek ustawień, po czym kliknij przycisk OK Jeżeli okaże się to konieczne, zacznij od kliknięciaę przycisku Reset to Default (przywróć ustawienia domyślne) i zezwól Jeżeli próba nadania zdjęciu wyglądu wykonanego na zewnątrz dokonana przy użyciu funkcji automatycznego równoważenia kolorów nie przyniesie zadowalających rezultatów, zamierzony efekt możemy spróbować osiągnąć wybierając polecenie Adjust/Color Balance/Grey World Color Balance (dostosuj/balans kolorów/balans szarości). Działanie tej funkcji polega na takim zbalan- sowaniu kolorów, by średnim kolorem wynikowym wszystkich kolorów był jasnoszary. Rozdział 6. • Dokonywanie prostych poprawek zdjęć 185 RNKM #PFTGL 2 ( 2CKPV5JQR2TQYYQNPGLEJYKNK 4LFQE UVTQPC Automatyczna regulacja jasności i kontrastu Aby zmienić głębokość ingerencji programu w kolorystykę obrazu, należy wyregulować ustawienie parametru Strength (w większości przypadków najodpowiedniejsza jest wartość domyślna czyli 30). Jeżeli odblaski na zdjęciu mają wyraźne zabarwienie pomarańczowe lub czerwone, wówczas można spróbować „ochłodzić” oświetlenie, przesuwając suwak Temperature w prawo. Jeśli zaś sfotografowany krajobraz wygląda zbyt chłodno — jakby pokryty był szronem — należy przesunąć suwak Temperature w lewo, by nieco „ocieplić” oświetlenie. programowi na samodzielną próbę określenia temperatury oświetlenia optymalnej dla danego zdjęcia. Jeżeli na ęzdjęciu występuje silne rzutowanie koloru, kliknij w polu wyboru ęopcji Remove color cast (usuń rzutowanie koloru). Jeżeli zamierzasz dokonać niewielkich poprawek ustawieęń, reguluj parametry Strength (siła) oraz Temperature (temperatura), obserwując obraz w okienku podglądu. Kiedy uzyskasz satysfakcjonujący rezultat, kliknij przycisk OK. Obejrzyj rezultaty Na rysunku przedstawione jest stare szkolne zdjęcie o ęwyraźnym czerwonym zabarwieniu. Aby się tego zabarwienia pozbyęć, użyłam funkcji Remove color cast. Jednakże spowodowało to, że skóra nabrała niebieskawego odcienia. Aby nadać jeęj właściwą tonację, przesunęłam suwak Temperature w kierunku wartości Warmer (cieplejsze). Rezultaty tych modyfikacji można obejrzeęć w kolorowej wkładce. Automatyczna regulacja jasności i kontrastu „O typowych operacjach korekcyjnych” „Poprawianie jasności i kontrastu” Jedną z najczęstszych usterek występujących w cyfrowych zdjęciach jest ich niedoświetlenie. Wynika ona z niewłaściwych ustawień apa- ratu, które powodują, że do obiektywu aparatu wpada zbyt mało świa- tła. Częściej jednak przyczyną jest po prostu natura samego proce- su skanowania czy odtwarzania obrazu cyfrowego. W każdym razie, jeśli jedynymi niedoskonałościami zdjęcia są niedostateczna ja- sność lub kontrast, można je wyeliminować, wykonując czynności opisane poniżej. Aby jeszcze bardziej rozjaśnić zdjęcie, należy wybrać opcję Lighter (jaśniejsze) w sekcji Bias. Chcąc nieco „zmiękczyć” obraz, trzeba wybrać opcję Mild (słabo) z sekcji Strength. Jeśli natomiast nie zamierzamy uzyskać efektu specjalnego, nie powinniśmy w sekcji Appearance wybierać innej opcji niż domyślna Natural (naturalny). Otwórz menu Enhance Photo Kliknij przycisk Enhance Photo na pasku narzędziowym Photo, by wyświetlić menu. Wybierz polecenie Automatic Contrast Enhancement (automatyczne pogłębienie kontrastu) Na ekranie pojawi się wówczas okno dialogowe Automatic Contrast Enhancement. 186 Część I • Podstawy Automatyczna regulacja jasności i kontrastu Wybierz odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk OK O ile to konieczne, najpierw naciśnij przycisk Reset to Default i sprawdź rezultaty zastosowania ustawień domyślnych (ęzwykle okazują się one najodpowiedniejsze). Wybierz odpowiednie opcje Bias (przesunięcie), Strength oraz Appearance (wygląd). Kiedy zakończysz, kliknij przycisk OK. Obejrzyj rezultat Rozjaśnienie przykładowego zdjęcia znacznie poprawiło ęjego wygląd. Rozdział 6. • Dokonywanie prostych poprawek zdjęć 187 RNKM #PFTGL 2 ( 2CKPV5JQR2TQYYQNPGLEJYKNK 4LFQE UVTQPC Automatyczna regulacja nasycenia Automatyczna regulacja nasycenia „O typowych operacjach korekcyjnych” „Ręczne regulowanie barwy, nasycenia i jaskrawości” Zwiększając nasycenie barw, można przywrócić świetność starym wyblakłym zdjęciom. Zabieg ten sprawia, że kolory na zdjęciu stają się żywsze i wyglądają niemal dokładnie tak jak na świeżej odbitce. Regulując nasycenie, można też korygować skutki zbyt małego dy- stansu między lampą błyskową i fotografowanym obiektem (który powoduje, że obiekt staje się niemal biały, a kolory nierozróżnialne) lub zbyt dużego dystansu (w takim przypadku obiekt stajeę się szary i pozbawiony kolorów). Nasycenie — zawartość danej barwy w kolorze piksela. Piksel o w pełni nasyconej barwie czerwonej ma kolor jasnoczerwony; im mniejsze jest nasycenie barwy piksela, tym bardziej staje się on szary, a czerwony odcień mniej wyraźny. Włączenie opcji Skintones present pozwala programowi na wyliczenie specjalnych odcieni — łącznie z zielononiebieskim kolorem oczu — koniecznych do realistycznego odtworzenia kolorystyki ludzkiej skóry. Po wyłączeniu tej opcji odcienie skóry mogą wyglądać nierealistycznie. Otwórz menu Enhance Photo Kliknij przycisk Enhance Photo na pasku narzędziowym Photo, by wyświetlić menu. Kliknij Automatic Saturation Enhancement (automatyczne zwiększenie nasycenia) Wybierz polecenie Automatic Saturation Enhancement. Na ekranie pojawi się okno dialogowe o tej samej nazwęie. O ile to wskazane, włącz opcję Skintones present (odcienie skóry) W razie potrzeby kliknij przycisk Reset to Default i wykorzystaj ustawienia domyślne, które zwykle dają najlepsze rezultęaty. Jeżeli na zdjęciu przedstawione są osoby, kliknij w polęu wyboru opcji Skintones present. Wybierz pozostałe opcje i kliknij OK Jeśli dotychczasowe rezultaty nie zadowalają Cię, zmieęń ustawienia Bias i Strength. Kiedy zakończysz wprowadzanie zmian, kliknij przycisk OK. Obejrzyj rezultaty Niewielkie zwiększenie nasycenia barw przykładowego zędjęcia spowodowało zaróżowienie skóry na twarzy dziewczynki, pojawienie się czerwonawych odblasków na włosach, zaśę sweter nabrał żywego, żółtego koloru. Aby dostrzec te ręóżnice, zajrzyj do kolorowej wkładki. 188 Część I • Podstawy Automatyczne powtarzanie czynności edycyjnych Automatyczne powtarzanie czynności edycyjnych Każdy, kto kiedykolwiek korzystał z programu do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, takiego jak Excel, z pewnością wie, na czym polega koncepcja makropoleceń, czyli sekwencji operacji uruchamianych poprzez naciśnięcie jednego klawisza lub wybranie polecenia. Paint Shop Pro oferuje podobną funkcję rejestrowania sekwencji poleceń, czyli skryptów. Zadaniem skryptu jest automatyzowanie najczęściej wykonywanych operacji. Podczas zapisywania skryptu PSP „obser- wuje” czynności, jakie wykonuje użytkownik. Zapisanych skryptów nie trzeba przechowywać, ale chcąc poddać serię zdjęć takim samym modyfikacjom warto wykorzystać ich zalety. Przy- puśćmy, że za pomocą cyfrowego aparatu wykonaliśmy szereg zdjęć portretowych. Wszystkie fotografie wymagają wprowadzenia takich samych poprawek — twarze uległy lekkiemu rozmyciu, oświetlenie okazało się zbyt słabe, zaś ogólna kolorystyka jest nęiewyrównoważona „Konwertowanie grup obrazów do innego formatu” „O typowych operacjach korekcyjnych” Skrypt — seria poleceń wykonywanych w ściśle określonej sekwencji, poddających obrazy tym samym modyfikacjom. Rozdział 6. • Dokonywanie prostych poprawek zdjęć 189 RNKM #PFTGL 2 ( 2CKPV5JQR2TQYYQNPGLEJYKNK 4LFQE UVTQPC Automatyczne powtarzanie czynności edycyjnych i zawiera zbyt wiele niebieskiego zabarwienia. W takęiej sytuacji należy uruchomić funkcję rejestracji skryptów, poddać jedno ze zdjęć nie- zbędnym poprawkom, operując normalnymi metodami, a następ- nie zmodyfikować pozostałe zdjęcia, korzystając z zarejestrowanego skryptu. Za pomocą skryptu można przekształcać pliki z jednego formatu do innego, o czym była mowa w ćwiczeniu „Konwertowanie grup obrazów do innego formatu”. Z możliwości tej możemy skorzystać na przykład konwertując grupę nowych obrazów do formatu PSP. Gotowe skrypty można zaś przypisywać do przycisków na pasku narzędziowym i uruchamiać jednym kliknięciem. Aby utworzyć takie przypisanie, należy nadać skryptowi nazwę BoundScriptn, gdzie n to cyfra od 1 do 9. Rejestrując skrypty, nie trzeba się spieszyć. Program rejestruje bowiem same czynności, a nie szybkość ich wykonywania. Aby podczas rejestrowania skryptu przeprowadzić operację edycyjną, której nie chcielibyśmy do niego dołączać, jej wykonanie należy poprzedzić kliknięciem przycisku Pause Script Recording (wstrzymaj rejestrację skryptu). Rejestracja czynności jest wznawiana po ponownym naciśnięciu tego przycisku. Aby dołączyć do skryptu opis, który będzie nam przypominał o swoich zadaniach, a informował osoby, którym ów skrypt udostępnimy, jakie zadania on wykonuje, należy kliknąć przycisk Description (opis) w oknie dialogowym Save As. Informacje o skrypcie należy wpisać w polach Author (autor), Copyright (zastrzeżenie praw autorskich) oraz Description. Po ich zredagowaniu trzeba kliknąć przycisk OK. Uruchom rejestrację Kliknij przycisk Start Script Recording (start zapisu skryptu), który znajdziesz na pasku narzędziowym Script (skrypt). Wykonaj czynności, które chcesz zarejestrować, kliknij przycisk Save Script Recording (zapisz skrypt) Wykonaj operacje, które powinny zostać zarejestrowane ęprzez program, pamiętając o właściwej kolejności. Kiedy zakońęczysz, kliknij przycisk Save Script Recording znajdujący się na pasku narzędziowym Script. Pojawi się wówczas okno dialogowe Save As (Zapisz jako). Zapisz skrypt W polu File name (nazwa pliku) wpisz frazę, która krótko ale jasno opisywać będzie działanie skryptu. Aby w skrypcięe zachować ustawienia wszystkich opcji, specyficznych dlęa poszczególnych narzędzi użytych podczas rejestracji skęryptu, zaznacz pole wyboru opcji Save Materials (zapisz materiały). Jeśli chcesz, aby w skrypcie zapisane zostało także poęłożenie okien dialogowych, zaznacz pole opcji Save Dialog Positions (zapisz położenie okien dialogowych). Kliknij przycisk ęSave, a skrypt pojawi się na liście skryptów. W razie potrzeby dokonaj edycji skryptu Jeśli po wykonaniu jakiejś czynności użyjesz poleceniaę anulowania, PSP zarejestruje obie operacje. Można je usunąć poddając skrypt edycji. W tym celu wybierz skrypt z lisęty i kliknij przycisk Edit Selected Script (edytuj wyselekcjonowany skrypt) na pasku narzędziowym Script. Zaznacz polecenie, które chcesz usunąć, i naciśnij przycisk Delete. Oprócz usuwania poleceń ze skryptu możesz decydować, czy podczas jego działania mają pojawiać się okna diaęlogowe. Zaznacz polecenie, rozwiń listę Execution Mode (tryb wykonania) i wybierz tryb: Silent (cichy), by skrypt wykonywany był bez wyświetlania jakichkolwiek okien dialogowych; 190 Część I • Podstawy Automatyczne powtarzanie czynności edycyjnych Interactive (interaktywny), jeśli chcesz, by podczas wykonywania skryptu otwierane były okna dialogowe umożliwiające zmęianę ustawień; Default (domyślny), który wyświetla okna dialogowe tylko dla tych poleceń, dla których wybrany został tręyb Interactive (według opisu zawartego w punkcie 5.). Kliknij przycisk Save, a następnie Close (zamknij). Jeżeli dojdziesz do wniosku, że niektóre polecenia powięnny być pominięte, możesz je wyłączyć przed uruchomieniem skryptęu, nie usuwając ich jednak. Aby wyłączyć wybrane polecenieę, usuń znacznik z pola widocznego w kolumnie po lewej stronięe wiersza polecenia, w oknie Script Editor (edytor skryptu). Oprócz polecenia zbędnego usunąć należy także polecenie Undo, które na liście ma postać UndoLastCmd. Rozdział 6. • Dokonywanie prostych poprawek zdjęć 191 RNKM #PFTGL 2 ( 2CKPV5JQR2TQYYQNPGLEJYKNK 4LFQE UVTQPC Automatyczne powtarzanie czynności edycyjnych Jeśli skrypt został poddany edycji, w wyniku której zmieniono tryb wykonywania niektórych poleceń na Silent lub Interactive, wówczas stan przycisku Interactive Script Playback Toggle nie ma znaczenia. Jeżeli rezultaty działania skryptu nas nie zadowalają, możemy je anulować. Aby cofnąć wszystkie operacje wykonane w ramach skryptu, należy wybrać polecenie Edit/Undo Script (edycja/anuluj skrypt). Niestety, nie można ich cofać selektywnie. Niemniej jednak po wykonaniu skryptu obraz można poddać dalszej edycji. Ustaw tryb interaktywny Zwykle okna dialogowe otwierane podczas rejestrowanięa skryptu wyświetlane są także podczas jego działania, dzięki cęzemu można dokonywać bieżących zmian ustawień. Jeżeli nie ęchcesz, by okna dialogowe pojawiały się, kliknięciem wyłącz pręzycisk Interactive Script Playback Toggle (interaktywne wykonywanie skryptu). Uruchom skrypt Otwórz kolejny obraz. Otwórz listę skryptów na pasku narzędziowym Script i wybierz jeden z nich. Kliknij przycisk Run Selected Script (uruchom wybrany skrypt). PSP uruchomi skrypt natychmiast, nie reagując na żadne polecenia wydawane ęza pomocą menu, pasków narzędziowych czy palet, aż do chwilię pełnego wykonania skryptu lub kliknięcia przycisku Stop Script (zatrzymaj skrypt). 192 Część I • Podstawy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Paint Shop Pro 8 w wolnej chwili
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: