Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00000 003902 19001233 na godz. na dobę w sumie
Parafia luterańska i rzymskokatolicka w Kamieńcu - ebook/pdf
Parafia luterańska i rzymskokatolicka w Kamieńcu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne Język publikacji: polski
ISBN: 9788365210173 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Początki chrześcijaństwa w Kamieńcu i okolicznych miejscowościach datowane są na połowę XIII stulecia. Obszar, na którym lokowano Kamieniec, do reformacji był własnością kapituły pomezańskiej. Przed reformacją mieszkańcy Kamieńca, wówczas Habersdorf, przynależeli do parafii w Suszu. Przed reformacją w Kamieńcu nie było świątyni. Pierwszą świątynię wybudowano w Kamieńcu na początku XVII stulecia, zaś pierwszym stałym duszpasterzem Kościoła luterańskiego był Andrzej Kofnatius. Złoty okres w dziejach Kamieńca przypadł na XVIII stulecie, to wówczas wzniesiono nową świątynię i pałac. Od roku 1718 dotychczasowa nazwa Habersdorf została zamieniona na Finckenstein i w takim brzemieniu przetrwała do końca II wojny światowej. Od roku 1945 nosi nazwę Kamieniec. Świątynię luterańską w Kamieńcu i Olbrachtowie przejął do kultu katolickiego w roku 1946 ks. Stanisław Baranowski, proboszcz parafii p.w. św. Rozalii w Suszu. Ks. bp Tomasz Wilczyński, biskup diecezji warmińskiej, w 1957 r. utworzył nową parafię w Kamieńcu, pierwszym stałym duszpasterzem parafii rzymskokatolickiej w parafii kamienieckiej mianowano ks. Lucjana Gelerta. W 1994 r. parafia pomniejszyła się o wiernych skupionych wokół kościoła w Olbrachtowie. Od tego czasu świątynię obsługują duchowni z Susza. Ks. proboszcz Wiesław Szymankiewicz w 1989 r. wybudował kaplicę dojazdową p.w. Dobrego Pasterza w Lubnowych i w byłej szkole w 1992 r. zorganizował punkt kapliczny p.w. św. Brata Alberta w Bornicach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

parafia w kamieńcu 1 Parafia luteranska i rzymskokatolicka ´ w Kamiencu ´ 2 ks. krzysztof bielawny parafia w kamieńcu 3 Ks. Krzysztof Bielawny Parafia luteranska i rzymskokatolicka ´ w Kamiencu ´ Warminskie Wydawnictwo Diecezjalne ´ 2016 4 ks. krzysztof bielawny Za zgodą Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej Olsztyn, 23 .11. 2015 r. L.dz. 1459/2015 Recenzenci: Prof. dr hab. Janusz Hochleitner Ks. prof. dr hab. Jacek Neumann Projekt okładki, skład i łamanie Bogdan Grochal Korekta Alicja Bartosik Fotografie: Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Kamieńcu, ks. Wiesław Szymankiewicz, ks. Paweł Kurach, ks. Tomasz Szramowski, Archiwum Rodziny Chołubiec, Nadrosik i brata Remigiusza Ruteckiego © Copyright by Krzysztof Bielawny ISBN 978-83-65210-16-6 Art Print. Przedsiębiorstwo poligraficzne ul. Ciechocińska 2 11-041 Olsztyn parafia w kamieńcu 5 Słowo wstępne Historia i pamięć bywa zapominana. Dwie daty naszego koś- cioła mobilizują do podziękowań i wspomnień. Kościół, tak jak dzisiaj się prezentuje, zbudowano w roku 1716. Toteż w 2016 r. obchodzimy jego trzechsetlecie. Kolejną okazją do wspomnień i podziękowań jest rok 1957 – kiedy to erygowano parafię rzym- skokatolicką p.w. Matki Boskiej Królowej Świata w Kamieńcu. Zatem w roku 2017 przypada 60-lecie naszej parafii. Dziękujemy Panu Bogu za ten czas Bożych i ludzkich wydarzeń. Chciałbym podziękować mieszkańcom parafii, którzy udo- stępnili swoje wspomnienia i zdjęcia, aby ta historia mogła być zapisana i zilustrowana. Bardzo ciekawe są niektóre szczegóły opisujące życie i wiarę tamtych czasów, w szczególe bowiem wi- dać zawsze bardziej życie ludzkie. Autor zafascynowany historią, szczególnie tą jeszcze nie odkrytą, przystąpił do pracy. Dziękuję ks. kan. Wiesławowi Szymankiewiczowi za rady i wielką pomoc w powstaniu tej historii, także dzięki Jego własnym wspomnieniom. Radujemy się bardzo, że z naszej parafii wywodzą się siostra pallotynka Zofia Chołubiec i brat zakonny jezuita Remigiusz Ru- tecki. Pan Bóg przygotowuje grunt pod powołanie do służby Bożej i taki grunt był w Kamieńcu. Dziękujemy, że odpowiedzieli na dar powołania i nadal radują nas swoją modlitwą. 6 słowo wstępne Dla mnie osobiście historia kościoła w Kamieńcu, wzniesio- nego dla chrześcijan wyznania luterańskiego, uczy mnie potrzeby dialogu z braćmi chrześcijanami. Być w dialogu, to przede wszyst- kim korzystać, uczyć się czegoś, to być dla kogoś życiodajnym i z tego życia brać. W tym sensie mamy wiele do nauczenia się od protestantów z tamtych czasów i przede wszystkim z czasów dzi- siejszych. Sięganie do historii parafii katolickiej ukazuje nam tro- skę jej duszpasterzy − tych trudnych czasów, kiedy to odzyskiwano i remontowano kościół i plebanię, czasem za cenę sprzeciwu wobec ówczesnej władzy, a nawet własnego biskupa, jak wspominają byli proboszczowie: ks. Paweł Kurach i ks. Wiesław Szymankiewicz. Ta książeczka jest także cegiełką, która wspomaga uzupełnie- nie niektórych elementów prezbiterium; między innymi powstanie nowego ołtarza. Dziękuję ofiarodawcom, którzy wnieśli także taki swój wkład w kościół w Kamieńcu. Dziękuję także wszystkim Parafianom, bo to oni dzielnie bu- dowali i budują ten Kościół Boży składający się z ludzi, których skupia Eucharystia. To oni się modlą, wypraszając dla nas Boże dary. Dziękuję ministrantom. W tekście widnieją nazwiska wy- brane przez Autora, ale na pewno osób zasługujących na wielkie podziękowanie za trud budowania naszej parafii jest więcej. Niech Dobry Bóg wszystkim obficie wynagrodzi. Niech ta książeczka bę- dzie naszą historią, poprzez którą budujemy nasz Kościół. Ks. Tomasz Szramowski Proboszcz parafia w kamieńcu 7 Wprowadzenie Początki chrześcijaństwa w Kamieńcu i oko- licznych miejscowościach datowane są na poło- wę XIII stulecia. Obszar, na którym lokowano Kamieniec, do reformacji był własnością kapitu- ły pomezańskiej. Przed reformacją mieszkańcy Kamieńca, wówczas Habersdorf, przynależeli do parafii w Suszu. Przed reformacją w Kamieńcu nie było świątyni. Pierwszą świątynię wybudo- wano w Kamieńcu na początku XVII stulecia, zaś pierwszym stałym duszpasterzem Kościoła luterańskiego był Andrzej Kofnatius. Złoty okres w dziejach Kamieńca przypadł na XVIII stulecie, to wówczas wzniesiono nową świątynię i pałac. Od roku 1718 dotychczasowa nazwa Habersdorf została zamieniona na Fin- ckenstein i w takim brzemieniu przetrwała do końca II wojny światowej. Od roku 1945 nosi nazwę Kamieniec. Świątynię luterańską w Kamieńcu i Olbrach- towie przejął do kultu katolickiego w roku 1946 8 ks. krzysztof bielawny ks. Stanisław Baranowski, proboszcz parafii p.w. św. Rozalii w Suszu. Ks. bp Tomasz Wilczyński, biskup diecezji warmińskiej, w 1957 r. utworzył nową parafię w Kamieńcu, pierwszym stałym duszpasterzem parafii rzymskokatolickiej w para- fii kamienieckiej mianowano ks. Lucjana Geler- ta. W 1994 r. parafia pomniejszyła się o wiernych skupionych wokół kościoła w Olbrachtowie. Od tego czasu świątynię obsługują duchowni z Susza. Ks. proboszcz Wiesław Szymankiewicz w 1989 r. wybudował kaplicę dojazdową p.w. Dobrego Pa- sterza w Lubnowie i w byłej szkole w 1992 r. zor- ganizował punkt kapliczny p.w. św. Brata Alberta w Bornicach. 28 ks. krzysztof bielawny Ołtarz główny z figurą Matki Boskiej Królowej Świata (2015 r.) 108 ks. krzysztof bielawny Spis treści Słowo wstępne ................................................................................ 5 Wprowadzenie ............................................................................... 7 Początki i właściciele Kamieńca ........................................... 9 Okres luterański .................................................................... 10 Początki działalności duszpasterskiej Kościoła katolickiego w Suszu w XIX stuleciu ........................... 23 Po II wojnie światowej ......................................................... 40 Powstanie parafii rzymskokatolickiej w Kamieńcu .......... 42 Ks. Lucjan Gelert (1957–1960) ........................................... 42 Ks. Jan Malinowski (1960–1962) ........................................ 46 Ks. Stanisław Kejdel (1962–1965) – niestrudzony duszpasterz .......................................... 56 Ks. Jan Czajkowski (1965–1972) ........................................ 58 Ks. Tadeusz Ruciński (1972–1976) .................................... 60 Ks. Tadeusz Mazur (1976–1979) ........................................ 61 Ks. Paweł Kurach (1979–1981)– zatroskany o świętość parafian ........................................................ 63 Ks. Wiesław Szymankiewicz – gorliwy pasterz (1981–2013) .................................................................... 79 Ks. Tomasz Szramowski (2013 –) ....................................... 87 Katechizacja ......................................................................... 100 Zakończenie ............................................................................... 104 Presbiterologia parafii Kamieniec ........................................... 105 Powołania zakonne z parafii Kamieniec ................................. 107
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Parafia luterańska i rzymskokatolicka w Kamieńcu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: