Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00284 004468 15205544 na godz. na dobę w sumie
Pewność siebie. Jak mała zmiana może zrobić wielką różnicę - książka
Pewność siebie. Jak mała zmiana może zrobić wielką różnicę - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2894-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Pokochasz tę książkę. Paul McGee jest obdarzonym niesamowitą intuicją i porywającym mówcą oraz pisarzem. To dzieło bardzo skutecznie pomoże Ci w odzyskaniu i odbudowaniu pewności siebie, abyś mógł sięgnąć po własny potencjał życiowy.
Rosemary Conley CBE,
specjalistka od zdrowej żywności i kondycji fizycznej
Wiara w siebie może otworzyć drzwi do wspanialszej przyszłości, polepszyć życie uczuciowe i poszerzyć horyzonty zawodowe. Ta znakomita książka, pełna szczerości, humoru i nadziei, jest do tego kluczem.
Laine Ferguson,
dyrektor sprzedaży detalicznej The Body Shop

Mały krok dziś - wielka zmiana w życiu

Jak wygląda dziś Twoje życie? Czy to nieustanne pasmo zmagań i pokonywanie niekończącej się parady przeszkód? A może uważasz, że mimo wszystko prowadzisz dość satysfakcjonującą egzystencję? Bez większych wzlotów i upadków, ale przecież zawsze mogło być gorzej? A teraz szczerze odpowiedz na pytania: 'Jak często zastanawiasz się nad tym, czy mógłbyś zrobić w swoim życiu więcej, stać się kimś więcej? Co Cię powstrzymuje? Być może niewystarczająca wiara we własne możliwości i zbyt mała pewność siebie?'.

Brak wiary w siebie sprawia, że - niczym ciastu pozbawionemu drożdży - nie udaje Ci się wzrosnąć i w pełni wykorzystać własnego potencjału. Nie trzeba wcale przeobrażać całej osobowości, by osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Czasem wystarczy zaledwie mała zmiana.

Dowiedz się, jak budować, zwiększać i rozwijać pewność siebie. Niezależnie od tego, czy walczysz z własnymi wątpliwościami, czujesz się niepotrzebny, jesteś bez pracy lub w trakcie rozstania albo właśnie wybierasz się na randkę, istnieją tysiące praktycznych i gotowych do zastosowania środków, które pomogą Ci ruszyć do przodu i zrealizować swoje ambicje.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: PEWNOŚĆ SIEBIE. JAK MAŁA ZMIANA MOŻE ZROBIĆ WIELKĄ RÓŻNICĘ Autor: Paul McGee Tłumaczenie: Małgorzata Wróblewska ISBN: 978-83-246-2894-0 Tytuł oryginału: Self-confidence: The Remarkable Truth of Why a Small Change Can Make a Big Difference Format: A5, stron: 224   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Pokochasz tę książkę. Paul McGee jest obdarzonym niesamowitą intuicją i porywającym mówcą oraz pisarzem. To dzieło bardzo skutecznie pomoże Ci w odzyskaniu i odbudowaniu pewnoœci siebie, abyœ mógł sięgnąć po własny potencjał życiowy. Rosemary Conley CBE, specjalistka od zdrowej żywnoœci i kondycji fizycznej Wiara w siebie może otworzyć drzwi do wspanialszej przyszłoœci, polepszyć życie uczuciowe i poszerzyć horyzonty zawodowe. Ta znakomita książka, pełna szczeroœci, humoru i nadziei, jest do tego kluczem. Laine Ferguson, dyrektor sprzedaży detalicznej The Body Shop Mały krok dziœ — wielka zmiana w życiu Jak wygląda dziœ Twoje życie? Czy to nieustanne pasmo zmagań i pokonywanie niekończącej się parady przeszkód? A może uważasz, że mimo wszystko prowadzisz doœć satysfakcjonującą egzystencję? Bez większych wzlotów i upadków, ale przecież zawsze mogło być gorzej? A teraz szczerze odpowiedz na pytania: „Jak często zastanawiasz się nad tym, czy mógłbyœ zrobić w swoim życiu więcej, stać się kimœ więcej? Co Cię powstrzymuje? Być może niewystarczająca wiara we własne możliwoœci i zbyt mała pewnoœć siebie?”. Brak wiary w siebie sprawia, że — niczym ciastu pozbawionemu drożdży — nie udaje Ci się wzrosnąć i w pełni wykorzystać własnego potencjału. Nie trzeba wcale przeobrażać całej osobowoœci, by osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Czasem wystarczy zaledwie mała zmiana. Dowiedz się, jak budować, zwiększać i rozwijać pewnoœć siebie. Niezależnie od tego, czy walczysz z własnymi wątpliwoœciami, czujesz się niepotrzebny, jesteœ bez pracy lub w trakcie rozstania albo właœnie wybierasz się na randkę, istnieją tysiące praktycznych i gotowych do zastosowania œrodków, które pomogą Ci ruszyć do przodu i zrealizować swoje ambicje. Spis treści O autorze Wstęp Część I: Niezbędne informacje 1. Dlaczego wiara w siebie jest w ĝyciu nieodzowna 2. Jak uwierzyÊ w siebie, nie bÚdÈc ïatwowiernym 3. Wychowanie moĝe niszczyÊ TwojÈ pewnoĂÊ siebie 4. Inne czynniki wpïywajÈce na zmniejszenie Twojej pewnoĂci siebie Część II: Wiedza, która pomaga 5. Wystarczy niewielkie wsparcie przyjacióï 6. Jak zostaÊ swoim najlepszym przyjacielem 7. Jak bïyskotliwie nadstawiaÊ karku 8. Co robiÊ, kiedy statek osiÈdzie na mieliěnie 9. Czy jesteĂ gotowy na wprowadzenie w ĝycie zasady M.A.D.? Inne pomocne publikacje Podziękowania Sprowadź Paula McGee do swojej placówki 11 13 19 21 37 53 71 89 91 113 133 177 201 217 219 223 Dlaczego wiara w siebie jest w życiu nieodzowna 21 ROZDZIAŁ 1 Dlaczego wiara w siebie jest w życiu nieodzowna Odkryjesz: długo- terminowy wpływ, jaki wiara w siebie ma na Twoje życie; dlaczego mała zmiana robi dużą różnicę; dlaczego wzrost poczucia własnej wartości przynosi wszystkim korzystny wpływ; rzeczywiste zalety silniejszej wiary w siebie. 22 Pewność siebie Dlaczego wiara w siebie jest tak ważna Kiedy fanki spotykajÈ aktora filmowego Toma Cruise’a, prawdo- podobnie zwracajÈ uwagÚ na kilka spraw: na jego uĂmiech, na jego oczy i prawdopodobnie na jego wzrost. Tom ma 170 cm wzrostu. Niektórzy twierdzÈ, ĝe bycie niskim to szczegóï, jednak w niektórych krajach wzrost Toma plasowaïby siÚ poniĝej Ăredniej. A teraz wyobraě sobie, ĝe zwiÚkszyliĂmy wzrost Toma o 10 procent. To niewielki odsetek, czyĝ nie? Jaki jest rezultat? No cóĝ, nagle okazuje siÚ, ĝe nasz aktor liczy 187 cm wzrostu. W ten sposób osiÈga wzrost powyĝej Ăredniej. Z niskiego staje siÚ wysokim. A o ile zwiÚkszyï siÚ jego wzrost? Tylko o 10 procent. Maïa zmiana robi duĝÈ róĝnicÚ. Zïa wiadomoĂÊ dla Toma jest taka, ĝe jakkolwiek by siÚ nie staraï, niewiele moĝe zrobiÊ, by rzeczywiĂcie staÊ siÚ wyĝszym. Jednak, jak byÊ moĝe zauwaĝyïeĂ, nie jest to ksiÈĝka o tym, jak staÊ siÚ wyĝszym, lecz o tym, jak wzmocniÊ wiarÚ w siebie. Niewiele bowiem moĝna zrobiÊ, by wpïynÈÊ na swój wzrost, ale moĝna zrobiÊ bardzo duĝo, by zwiÚkszyÊ poczucie wïasnej wartoĂci. Dlaczego wiara w siebie jest w życiu nieodzowna 23 Co siÚ stanie, jeĂli zignorujesz wszystkie rady zawarte w tej ksiÈĝce? Co bÚdzie, jeĂli nie podejmiesz kroków zmierzajÈcych do wzmoc- nienia wiary we wïasne siïy? Czy jest to aĝ tak waĝne? Tak, to naprawdÚ jest aĝ tak waĝne. Za chwilÚ siÚ o tym przekonasz. Wyobraě sobie takÈ sytuacjÚ: Czytasz ogïoszenie w gazecie. Wszystko wskazuje na to, ĝe to znakomita okazja dla Ciebie. Wymagania idealnie pasujÈ do Twoich kompetencji, a wïaĂciwie… prawie ide- alnie. Jest tylko jeden wymóg, którego nie speïniasz. Skupiasz siÚ na tym szczególe. Zaczyna siÚ wewnÚtrzny dialog: „Na pewno bÚdzie mnóstwo kan- dydatów lepszych ode mnie. Gdybym tylko speïniaï równieĝ i ten wymóg... Co bÚdzie, jeĂli moje braki w tej dziedzinie zostanÈ od- kryte podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Nie znoszÚ takich sytuacji. Tak czy owak bÚdÈ tam tysiÈce chÚtnych, a moje CV i tak siÚ nie nadaje. Chyba dam sobie spokój”. Wyobraě sobie kolejnÈ sytuacjÚ: Twój szef chce, aby ktoĂ przygotowaï i przedstawiï krótkÈ prezentacjÚ na corocznym zebraniu firmowym. Masz to zrobiÊ Ty albo jeden z Twoich kolegów z pracy. W tym roku zebranie odbÚdzie siÚ w Paryĝu, wiÚc byïaby to dla Ciebie idealna okazja do wyrobienia sobie nazwiska i podniesienia swojej pozycji w firmie. Rozpoczyna siÚ wewnÚtrzny dialog: „NienawidzÚ prowadziÊ pre- zentacji. Wszyscy bÚdÈ siÚ na mnie gapiÊ. Zjadïyby mnie nerwy. Nie wiedziaïbym, co powiedzieÊ. Nie chciaïbym wyjĂÊ na idiotÚ na oczach wszystkich kolegów i koleĝanek z pracy — chyba zapadï- bym siÚ ze wstydu pod ziemiÚ. Mój kolega jest w tym duĝo lepszy, 24 Pewność siebie nigdy nic nie zbija go z tropu. Chyba jednak odstÈpiÚ mu to zada- nie. Trudno, pojadÚ, rozerwÚ siÚ trochÚ, te zebrania zwykle sÈ bar- dzo zabawne, no i w ostatni wieczór organizowane sÈ darmowe przyjÚcia”. Wyobraě sobie jeszcze jednÈ sytuacjÚ: JesteĂ w pubie. WybraïeĂ siÚ na spotkanie z kolegami i koleĝankami z dawnej szkoïy. Jedna z kole- ĝanek od razu przyciÈga TwojÈ uwagÚ. Zawsze Ci siÚ podobaïa, ale juĝ dawno siÚ nie widzieliĂcie. Wyraěnie czuÊ w powietrzu wzajem- ne zainteresowanie. Ona zerka w TwojÈ stronÚ i uĂmiecha siÚ. Zaczyna siÚ wewnÚtrzny dialog: „Ona jest poza moim zasiÚgiem. Zawsze umawiaïa siÚ z najprzystojniejszym chïopakiem z klasy. Dlaczego miaïaby siÚ zainteresowaÊ wïaĂnie mnÈ? Okej, uĂmiecha siÚ do mnie, ale pewnie po prostu chce byÊ miïa. ZaïoĝÚ siÚ, ĝe to z litoĂci. Nie odwaĝÚ siÚ poprosiÊ, ĝeby siÚ ze mnÈ umówiïa. Nie ma mowy. Na pewno by odmówiïa. Potem koledzy naĂmiewaliby siÚ ze mnie do upadïego. Tym razem dam sobie spokój”. ReasumujÈc: nie starasz siÚ o nowÈ pracÚ, nie podejmujesz siÚ przygotowania i poprowadzenia prezentacji, nie umawiasz siÚ na randkÚ. Czy przez to Twój Ăwiat runÈï w gruzach? Nie. Czy jesteĂ ofiarÈ losu? Nie. Czy dalsze prowadzenie satysfakcjonujÈcego ĝycia bÚdzie niemoĝliwe? Nie. BÈděmy jednak szczerzy. Czy nie przydaïaby Ci siÚ odrobina pew- noĂci siebie? Nie mam na myĂli arogancji, tupetu ani skrajnego ekstrawertyzmu. MówiÚ o wierze we wïasne siïy, byciu fair wzglÚ- dem samego siebie, o ĂwiadomoĂci tego, ĝe nie ma nic zïego w prze- granej, i zrozumieniu, ĝe odrzucenie nie jest równoznaczne z koñ- cem Ăwiata. Dlaczego wiara w siebie jest w życiu nieodzowna 25 Prawda jest taka, ĝe… Zaledwie dziesiÚcioprocentowy wzrost zrobiïby ogromnÈ róĝnicÚ. ByÊ moĝe zdecydowaïbyĂ siÚ wtedy pójĂÊ na rozmowÚ kwalifikacyj- nÈ, zgodziïbyĂ siÚ przygotowaÊ i poprowadziÊ prezentacjÚ, odwa- ĝyïbyĂ siÚ wybraÊ na romantycznÈ randkÚ. Nie musi być gorzej CzÚsto powtarzam, ĝe nie musi byÊ gorzej, by mogïo byÊ lepiej. Wcale nie twierdzÚ, ĝe masz problemy z poczuciem wïasnej warto- Ăci. Nie sugerujÚ teĝ, ĝe panicznie boisz siÚ publicznych wystÈpieñ lub podejmowania ryzyka. Tak naprawÚ byÊ moĝe jesteĂ caïkiem zadowolony ze swojego ĝycia. ByÊ moĝe jednak jest coĂ ponad to. A moĝe mógïbyĂ zrobiÊ wiÚcej, staÊ siÚ kimĂ lepszym? Co CiÚ powstrzymuje? ByÊ moĝe niewystarczajÈca wiara we wïasne moĝliwoĂci i zbyt maïa pewnoĂÊ siebie? 26 Pewność siebie To wïaĂnie mam na myĂli, mówiÈc, ĝe wystarczy maïa zmiana, by zobaczyÊ wielkÈ róĝnicÚ. Nie trzeba wcale zmieniaÊ osobowoĂci. Wystarczy drobna zmiana. To wszystko. UjmÚ to inaczej. Spójrz na poniĝszy wykres. Jak ukazuje wykres, niewielkie wzmocnienie wiary w siebie z biegiem czasu wpïynie na to, w jakim miejscu bÚdziesz siÚ znajdowaÊ w przy- szïoĂci (B). Nieco wiÚksza wiara w siebie sprawi z czasem, ĝe znaj- dziesz siÚ w zupeïnie innym miejscu (C), z którego daleko jest do punktu A, gdzie mógïbyĂ siÚ znajdowaÊ, gdyby wiara w siebie pozo- staïa taka jak na poczÈtku. Nie znaczy to wcale, ĝe Twoje poczÈtkowe przeznaczenie (A) jest zïÈ pozycjÈ wyjĂciowÈ, jednak wprowadzenie maïych zmian juĝ dziĂ moĝe sprawiÊ, ĝe w swojej podróĝy ĝyciowej dotrzesz dalej. Punkty B i C mogÈ na przykïad symbolizowaÊ dziaïania i moĝliwoĂci, które teraz wydajÈ Ci siÚ nieosiÈgalne; sÈ dowodem na to, ĝe maïa zmia- na naprawdÚ moĝe zmieniÊ przyszïoĂÊ. SpróbujÚ to wyjaĂniÊ w jeszcze inny sposób. Dlaczego wiara w siebie jest w życiu nieodzowna 27 JesteĂ wïaĂnie na statku, który wypïywa z portu w Wielkiej Brytanii i kieruje siÚ w stronÚ Nowego Jorku. Statek na poczÈtku trasy zba- cza jednak nieco z kursu. JeĂli kapitan nie naprowadzi statku na wïaĂciwy kurs, dopïynie on gdzieĂ na Wyspy Karaibskie, czyli ok. 2400 km od Nowego Jorku. Niewielka zmiana kierunku (lub wiary w siebie) moĝe doprowadziÊ do zupeïnie innego punktu przeznaczenia. Przystanek f Jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś znajdował się w punkcie B lub C? f Wypisz na kartce trzy pozytywne zmiany, które zaszłyby w Twoim życiu, gdyby Twoja wiara w siebie zwiększyła się o 10 procent. f Pomyśl, jakie zajęcie mógłbyś wykonywać lub co mogłoby się wydarzyć w Twoim życiu, gdybyś miał więcej wiary w siebie. f Wyobraź sobie, jak byś się czuł, gdybyś nie próbował wzmocnić wiary w siebie. To tak jak z wiÚkszoĂciÈ sytuacji w ĝyciu — sumujÈ siÚ, dajÈc wy- nik. Powiedzmy, ĝe obecnie Twoja masa ciaïa wynosi 75 kg, a przez najbliĝszych 10 lat bÚdziesz przybieraÊ na wadze po 2 kg rocznie. PoczÈtkowo nie bÚdziesz nawet zauwaĝaÊ, ĝe tyjesz. BÚdzie to na- stÚpowaïo stopniowo, wiÚc bÚdziesz mógï odpowiednio dopasowy- waÊ ubrania, jednak wynik koñcowy bÚdzie taki, ĝe w ciÈgu 10 lat bÚdziesz waĝyÊ 20 kg wiÚcej. JakoĂÊ Twojego ĝycia i Twoje zdrowie mogïyby ulec radykalnej zmianie. Drobny wzrost robi duĝÈ róĝnicÚ. Oto kolejny przykïad. Czy kiedykolwiek próbowaïeĂ sam upiec chleb? Ja przekonaïem siÚ kiedyĂ, ĝe ciasto nie wyroĂnie, jeĂli nie doda siÚ droĝdĝy. 28 Pewność siebie Potrzebna jest tylko niewielka iloĂÊ droĝdĝy, jednak bez niej chleb nie uroĂnie. Takie wïaĂnie moĝe byÊ nasze ĝycie pozbawione wiary w siebie. Nie osiÈgniemy szczytu naszych moĝliwoĂci. Nie wykorzystamy caïego naszego potencjaïu. PowtórzÚ to raz jeszcze. Maïa zmiana robi z czasem duĝÈ róĝnicÚ. Ta ksiÈĝka jest wïaĂnie o tym, jak wprowadzaÊ maïe zmiany w swoim ĝyciu i cieszyÊ siÚ z korzyĂci, jakie one przynoszÈ. Z ŗycia wziõte „Nigdy nie zapominaj o tym, że świat stoi przed tobą otwo- rem”. To zdanie, które powtarzała mi często moja mama. Cza- sem mnie to denerwowało, na przykład kiedy robiła to, pod- czas gdy oglądałem mój ulubiony program w telewizji, ale oczywiście miała dobre chęci. Co skłaniało ją do ciągłego powtarzania tej maksymy? No cóż, nie jestem pewien, czy moja mama miała ogromną wiarę w siebie. Nikt też nie próbował wzmocnić w niej pewności siebie, kiedy była dzieckiem, jednak mam wrażenie, że chciała, abym ja nie popełnił tych samych błędów co ona. Od moich najmłodszych lat mama wiedziała, że lubię opowiadać histo- rie i mam talent aktorski. Robiła więc wszystko, co było w jej mocy, by mnie do tego zachęcać. Dawała mi do zrozumienia, że siedzenie i czekanie, aż wszystko się samo w życiu poukłada, to niezbyt udana recepta na sukces. Jeśli czegoś chcesz, wyciągnij rękę i sięgnij po to. Jak się jednak przekonasz podczas dalszego czytania tej książki, mimo wszystko wzrastałem w poczuciu niedowartościowania i braku pewności siebie. Miałem mnóstwo kompleksów związanych z wyglądem zewnętrz- nym, ze wzrostem i niedostateczną zręcznością manualną. Była jednak pewna czynność, która sprawiała, że czułem się dobrze i pew- nie, naprawdę pewnie. Było to przemawianie do ludzi. Dlaczego wiara w siebie jest w życiu nieodzowna 29 Miałem w tej dziedzinie zdolności, a co ważniejsze — byłem zachęcany do robienia tego i rozwijania w sobie tej pasji, a kiedy zdolności spotykają na swej drodze zachętę, powstaje bardzo skuteczna broń. Czyż nie jest tak? Niemniej mój talent nie pojawił się znienacka, z dnia na dzień. Rozwijał się z czasem. Zaczęło się od szkolnych przedstawień. Najpierw grałem pasterza w przedstawieniu bożonarodzeniowym. Potem dostałem bardzo zabawną rolę służącego ojca Kopciuszka (to była jedna z głównych ról, naprawdę). Jak się przekonasz, czytając historię opisaną poniżej, zagranie tej postaci miało wpływ na resztę mojego życia. Byłem na kawie z Sue, która pracowała dla pewnej stacji telewizyjnej. W pewnym momencie zadzwonił jej telefon. Zająłem się więc podziwia- niem widoków i odgłosów Manchesteru, udając całkowity brak zaintere- sowania najwyraźniej służbową rozmową telefoniczną Sue. Po zakończeniu rozmowy Sue zaznajomiła mnie z jej treścią. „To był mój znajomy, który pracuje z Davidem Dimblebym w programie Question Time1. Facet, który zajmuje się rozgrzaniem publiczności na po- czątku programu, właśnie się rozchorował. Potrzebują kogoś, kto by go zastąpił. Muszę zadzwonić do Teda, może jest akurat wolny”. Ted nie był wolny, mieli więc problem. Sue spojrzała na mnie: „A może ty miałbyś ochotę to zrobić, Paul?”. „Kto, ja?” — zapytałem, próbując z całych sił sprawić wrażenie, że moja skromność nie pozwala mi na poważne potraktowanie tej propozycji. „No coś ty, przecież ja nie jestem scenicznym komikiem. Nigdy wcześniej nie zajmowałem się rozgrzewaniem publiczności”. Prawdę mówiąc, nie był to szczery sprzeciw, lecz pragnienie uzyskania od Sue większej zachęty. Poskutkowało. „Nie musisz być komikiem. To jest publiczność programu Question Time. Ona po prostu potrzebuje trochę… hm… rozgrzewki. Opowiedz kilka za- bawnych historii, rozśmiesz ją i zachęć ludzi do dyskusji”. To właśnie chciałem usłyszeć. Nie trzeba było mnie dłużej namawiać. Utwierdziłem się w przekonaniu, że dam radę to zrobić. 1 Angielski program publicystyczny z udziaïem publicznoĂci. Nadawany w telewizji BBC od 1979 roku — przyp. red. 30 Pewność siebie Miałem nawet pomysł na to, jak przełamać pierwsze lody. Miałem zamiar podzielić widzów na pary i poprosić, żeby porozmawiali ze sobą na ten oto temat: „Gdyby Marsjanie przybyli z Marsa (bo skąd niby mieliby przybyć?) i zapytali cię, jaka jest definicja polityki, co byś odpowiedział?”. Po udzieleniu odpowiedzi przez publiczność podałbym im własną defini- cję polityka. Można dokonać następującego rozbioru tego słowa: poli oznacza wiele, tyka to w łowiectwie część poroża, jednym słowem: wielu rogaczy. Następnego wieczoru rzeczywiście rozgrzewałem publiczność programu Question Time. Wszystko poszło bardzo dobrze. Publiczności podobała się moja definicja polityka. Miałem też okazję pracować z Davidem Dimblebym, z którym potem spotkałem się na kolacji — to było wspaniałe przeżycie. Była to jednak sytuacja, do której by nie doszło, gdybym nie miał odwagi powiedzieć „tak”. Wiem, co myślisz, drogi Czytelniku. Myślisz zapewne, że miałem po prostu szczęście, iż siedziałem z Sue akurat w tym momencie, gdy ona otrzymała telefon. Masz rację, miałem szczęście, jednak ja nazwałbym to raczej okazją. Okazją, z której mogłem nie skorzystać, a jednak skorzystałem. Prawda jest taka, że świat stoi przed Tobą otworem. Mały chłopiec, który zagrał pasterza w przedstawieniu bożonarodzeniowym, mógłby w przy- szłości pracować nawet w BBC. Przystanek f Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się mieć okazję, z której naprawdę chciałeś skorzystać, jednak wolałeś powiedzieć „nie” zamiast „tak”? f Co sprawiło, że odmówiłeś? f Wyobraź sobie, że powiedziałeś jednak „tak” i wszystko poszło dobrze. Jakie miałbyś z tego korzyści? Dlaczego wiara w siebie jest w życiu nieodzowna 31 Wiara w siebie jest kluczem Jak pokazuje opisana powyĝej historia, nadarzajÈce siÚ okazje po- magajÈ w ĝyciu. ZdolnoĂci równieĝ. Jednak koniec koñców kluczowa jest odwaga, by powiedzieÊ „tak”. To pewnoĂÊ siebie, wiara we wïasne moĝliwoĂci oraz potencjaï sprawiïy, ĝe podjÈïem sïusznÈ decyzjÚ, mimo ĝe nigdy wczeĂniej nie zajmowaïem siÚ czymĂ podobnym. Czy zatem to doĂwiadczenie zmieniïo moje ĝycie? Nie, nie zmieniïo, lecz z pewnoĂciÈ spotÚgowaïo jego wartoĂÊ. MówiÈc tak, udowod- niïem sobie, ĝe jestem do tego zdolny. Daïo mi to wiarÚ w siebie, która pozwala mi korzystaÊ z kolejnych nadarzajÈcych siÚ okazji. Moja pewnoĂÊ siebie zwiÚkszyïa siÚ. Uwierz mi, nadejdÈ takie chwile, kiedy wiara w siebie oraz odwaga, by powiedzieÊ „tak” i wykorzystaÊ okazjÚ, zmieniÈ Twoje ĝycie. Prawda jest taka, ĝe… 32 Pewność siebie Wiara w siebie — do czego nie prowadzi, a w czym pomaga Nie prowadzi do: f transformacji w Supermana, f pïynnego przechodzenia od jednego sukcesu ĝyciowego do drugiego, f uodpornienia siÚ na niepowodzenia i wyzwania, f uwolnienia siÚ od takich uczuÊ, jak rozczarowanie, odrzucenie czy przygnÚbienie, f niepotrzebnego i nieprzemyĂlanego ryzykowania, f poczucia, ĝe musisz znaÊ odpowiedzi na wszystkie pytania, f stania siÚ skrajnym ekstrawertykiem, kiedy w gïÚbi duszy jest siÚ introwertykiem. Pomaga w: f podejmowaniu nowych wyzwañ i odkrywaniu nowych miejsc, f odnajdowaniu w sobie ukrytych talentów, o istnieniu których nie miaïeĂ pojÚcia, f siÚganiu po nowe moĝliwoĂci, f staniu siÚ osobÈ lubianÈ przez otoczenie, f uzyskaniu wiÚkszego poczucia wïasnej wartoĂci, f wykorzystaniu wïasnego potencjaïu i odkryciu celu w ĝyciu, f odgrywaniu wiÚkszej roli w ĝyciu innych. Dlaczego wiara w siebie jest w życiu nieodzowna 33 Przystanek f Które z wyżej wymienionych korzyści posiadania większej wiary w siebie są dla Ciebie najważniejsze w tym momencie? (Wybierz trzy z nich). f Dlaczego wybrałeś właśnie te korzyści? f Jakie konsekwencje poniesiesz, jeśli nie staniesz się bardziej pewny siebie? W jaki sposób wiara w siebie może pomóc w pełniejszym korzystaniu z życia Poniĝszy rysunek po raz pierwszy wykorzystaïem w ksiÈĝce pt. S.U.M.O., jednak myĂlÚ, ĝe warto go pokazaÊ równieĝ i przy tej okazji. Wyobraě sobie siedem osób ustawionych w rzÚdzie. Teraz wyobraě sobie, ĝe kaĝda z tych osób symbolizuje dzieñ ty- godnia. A teraz najbardziej przeraĝajÈca czÚĂÊ... Wyobraě sobie, ĝe kaĝdy dzieñ tygodnia to dekada Twojego ĝycia. 34 Pewność siebie W którym dniu Twojego ĝycia jesteĂ? Ja, w momencie pisania tej ksiÈĝki, jestem na piÈtkowym obiedzie. WciÈĝ mam przed sobÈ sobotÚ oraz niedzielÚ i mam nadziejÚ, ĝe zdoïam wydïuĝyÊ mój ty- dzieñ o kilka dodatkowych dni — w ten sposób byÊ moĝe uda mi siÚ wybraÊ na dïugi weekend! Dobre plany, prawda? Wyzwaniem jest jak najlepsze skorzystanie z tej podróĝy, bez wzglÚdu na to, w jakim dniu ĝycia jesteĂ. JakoĂÊ tej wyprawy i prze- ĝycia, jakie niesie ona ze sobÈ, zaleĝÈ od wielu czynników, zwïasz- cza od poziomu Twojej pewnoĂci siebie. Przystanek f W którym dniu życia się znajdujesz? Czy jesteś zadowolony z miejsca, w którym jesteś? f Do jakiego stopnia zależy Ci na jak najlepszym wykorzystaniu pozostałej części wyprawy? f Z czego musiałeś dotychczas zrezygnować z powodu braku pewności siebie? f Poszukaj w tej książce pomysłów na podniesienie wartości tej podróży i wykorzystaj je również po to, by pomóc innym. Czas na kilka słów prawdy o Tobie ZwróÊmy teraz Ăwiatïa reflektorów na Ciebie. ByÊ moĝe Twoje ĝycie jest w tym momencie doĂÊ zadowalajÈce. To wspaniale, ale czy odrobinÚ wiÚksza wiara w siebie nie otworzyïaby przed TobÈ moĝliwoĂci, z których nawet nie zdajesz sobie teraz sprawy? Nowa praca? Awans? Nowa dziaïalnoĂÊ? Nowy dom? Nowy partner lub partnerka? (OczywiĂcie nie sugerujÚ, ĝe z Twoim te- raěniejszym partnerem jest coĂ nie tak). Dlaczego wiara w siebie jest w życiu nieodzowna 35 Czy dobre ĝycie mogïoby siÚ staÊ lepsze? Z drugiej strony byÊ moĝe Twoje ĝycie w tej chwili wcale nie jest satysfakcjonujÈce. Moĝe to nieustanne pasmo zmagañ. ByÊ moĝe przypomina grÚ typu „wÚĝe i drabiny”, tyle ĝe na planszy brakuje drabin. JeĂli tak jest, wiara w siebie moĝe byÊ dla Ciebie ratunkiem. Ale gdzie jÈ znaleěÊ? Gdzie odnaleěÊ wszystkie te drabiny? Jaki wÈĝ przywiódï CiÚ do miejsca, w którym jesteĂ teraz? Czytaj dalej, poniewaĝ niezaleĝnie od tego, czy poziom Twojej pewnoĂci siebie jest wzglÚdnie dobry, czy teĝ potrzebny jest Ci potÚĝny zastrzyk wiary we wïasne moĝliwoĂci, znajdziesz odpowie- dzi na wiele waĝnych pytañ. Niestety, trzeba tutaj dodaÊ, ĝe nie wszystkie pomysïy i rozwiÈzania sÈ zawsze pomocne — tego równieĝ za chwilÚ siÚ dowiesz. Jednym sĝowem f Każdy może wynieść korzyści ze wzmocnienia wiary w siebie — nie musi być gorzej, by mogło być lepiej. f Skup się na dziesięcioprocentowej zmianie — z czasem będzie ona miała duży wpływ na Twoje życie. f Wzrost poczucia własnej wartości nie jest gwarancją łatwego życia, lecz elementem podnoszącym jego jakość.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pewność siebie. Jak mała zmiana może zrobić wielką różnicę
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: