Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00301 007034 19024364 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS3 PL. Seria praktyk - książka
Photoshop CS3 PL. Seria praktyk - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2059-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odkryj potencjał Photoshopa CS3 i swobodnie twórz profesjonalną grafikę!

Photoshop -- każdy słyszał o jego legendarnych możliwościach. Niewątpliwie i Ty chciałbyś z niego korzystać. Dzięki temu podręcznikowi z łatwością opanujesz umiejętność swobodnego posługiwania się tą aplikacją. Trzymasz bowiem w ręku zbiór kolorowych instrukcji i wskazówek, pozbawiony fachowego żargonu, który poprowadzi Cię krok po kroku od najprostszych wyjaśnień, dotyczących panelu narzędzi, poprzez zarządzanie stylami warstw, aż do samodzielnego wykonania animacji.

Książka 'Photoshop CS3 PL. Seria praktyk' dzięki opisanym w niej konkretnym przykładom, bogato ilustrowanym zrzutami ekranu, pozwoli Ci odkryć potencjał tej aplikacji. Dowiesz się m.in., jak pracować z warstwami, poznasz kanały i maski, zasady korekcji kolorów, a także sposoby na stworzenie wyjątkowych animacji. Nauczysz się właściwie przygotowywać publikacje do druku oraz opracowywać pliki graficzne na różne okazje.

Z dobrym podręcznikiem Photoshop nie jest trudny!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop CS3 PL. Seria praktyk Autor: Robert Shufflebotham T³umaczenie: Julia Szajkowska ISBN: 978-83-246-2059-3 Tytu³ orygina³u: Photoshop CS3 in Easy Steps: For Windows and Mac (In Easy Steps) Format: 180x235, stron: 248 Odkryj potencja³ Photoshopa CS3 i swobodnie twórz profesjonaln¹ grafikê! • Jak korzystaæ z narzêdzi Photoshopa? • Jak zarz¹dzaæ kolorami? • Jak tworzyæ perfekcyjne obrazy? Photoshop — ka¿dy s³ysza³ o jego legendarnych mo¿liwoœciach. Niew¹tpliwie i Ty chcia³byœ z niego korzystaæ. Dziêki temu podrêcznikowi z ³atwoœci¹ opanujesz umiejêtnoœæ swobodnego pos³ugiwania siê t¹ aplikacj¹. Trzymasz bowiem w rêku zbiór kolorowych instrukcji i wskazówek, pozbawiony fachowego ¿argonu, który poprowadzi Ciê krok po kroku od najprostszych wyjaœnieñ, dotycz¹cych panelu narzêdzi, poprzez zarz¹dzanie stylami warstw, a¿ do samodzielnego wykonania animacji. Ksi¹¿ka „Photoshop CS3 PL. Seria praktyk” dziêki opisanym w niej konkretnym przyk³adom, bogato ilustrowanym zrzutami ekranu, pozwoli Ci odkryæ potencja³ tej aplikacji. Dowiesz siê m.in., jak pracowaæ z warstwami, poznasz kana³y i maski, zasady korekcji kolorów, a tak¿e sposoby na stworzenie wyj¹tkowych animacji. Nauczysz siê w³aœciwie przygotowywaæ publikacje do druku oraz opracowywaæ pliki graficzne na ró¿ne okazje. • Mapy bitowe i grafika wektorowa • Modele barw RGB i CMYK • Program Bridge • Narzêdzia rysowania • Kszta³towanie koñcówki pêdzla — ustawienia • Narzêdzia edycyjne • Praca z warstwami • Zarz¹dzanie stylami warstw • Kana³y i maski • Korekcja kolorów • Filtry • Tworzenie animacji Z dobrym podrêcznikiem Photoshop nie jest trudny! 1 2 3 4 Podstawy Mapy bitowe i grafika wektorowa Piksele i rozdzielczość Modele barw RGB i CMYK Zarządzanie kolorem Kalibracja monitora Środowisko pracy Środowisko pracy Praca z panelem Narzędzia Rozmiar dokumentu i wielkość magazynu Linie pomocnicze i siatka Przesuwanie Paleta Info Metody pracy z paletą Zapisywanie i wczytywanie ustawień osobistych Drukowanie Pakiet obrazów Paleta Historia Otwieranie i zapisywanie plików Otwieranie plików graficznych w Photoshopie Skanowanie grafiki z programu Photoshop Otwieranie i umieszczanie w dokumencie plików EPS Program Bridge Adobe Camera Raw Zapisywanie plików Format TIFF Pliki EPS programu Photoshop Tworzenie nowego pliku Łączenie obrazów Narzędzie Zoomify Obraz i podstawowe informacje o kolorach Obracanie obrazu Zmiana rozmiaru obrazu bez ponownego próbkowania Powiększanie obrazu z ponownym jego próbkowaniem Zmniejszanie obrazu z ponownym jego próbkowaniem Kadrowanie obrazu Dodawanie obramowania Tryby kolorów Tryb Bichromia Kolor narzędzia i kolor tła Spis treści 7 8 10 11 13 15 17 18 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 33 34 35 36 38 42 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 56 58 59 60 62 63 Kroplomierz i Próbkowanie kolorów Próbnik kolorów Paleta Kolor Paleta Próbki Narzędzia rysowania Próbnik predefiniowanych ustawień pędzla Paleta Pędzle Własne pędzle Kształt końcówki pędzla — ustawienia Narzędzie Ołówek Tworzenie nowych predefiniowanych ustawień narzędzia Narzędzie Gradient Narzędzie Wiadro z farbą Tryby mieszania Tworzenie kształtów zrastrowanych Narzędzia edycyjne Rozmywanie, Wyostrzanie i Smużenie Narzędzie Stempel Rozjaśnianie, Ściemnianie i Gąbka Narzędzie Gumka Magiczna gumka Gumka tła Narzędzie Pędzel korygujący Punktowy pędzel korygujący Narzędzie Łatka Narzędzie Zastępowanie kolorów Paleta Powiel źródło Zaznaczenia Narzędzia zaznaczania Opcje narzędzi zaznaczania Przemieszczanie zaznaczonych pikseli Narzędzia Lasso Narzędzie Różdżka Narzędzie Szybkie zaznaczanie Popraw krawędź Wtapianie zaznaczenia Zmienianie obszaru zaznaczenia Polecenia Powiększ i Podobne Wklejanie do obszaru zaznaczenia Wypełnianie zaznaczenia Kopiowanie i wklejanie zaznaczenia Przekształcanie zaznaczenia Warstwy Praca z warstwami Scalanie i spłaszczanie warstw Przenoszenie warstw pomiędzy obrazami 5 6 7 8 64 65 67 68 69 70 72 74 76 77 78 79 80 81 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 116 117 Zaznaczanie i łączenie warstw Blokowanie warstw Warstwy dopasowania Grupy warstw Style warstw Przekształcanie warstw Tworzenie nowych warstw Kompozycje warstw Zarządzanie kompozycjami warstw Obiekty inteligentne Wypaczenie Auto-wyrównanie i auto-mieszanie warstw Paleta Style Praca z czcionkami Tworzenie tekstu punktowego Tworzenie tekstu akapitowego Edycja tekstu i jego zaznaczanie Ustawienia palety Typografia Ustawienia palety Akapit Maski tekstowe Czcionka i style warstwy Efekty czcionek Ścieżki Przekształcanie zaznaczenia w ścieżkę Praca z narzędziem Pióro Zaznaczanie ścieżek i punktów Praca z punktami kontrolnymi Zmienianie punktów kontrolnych Eksportowanie ścieżek Tworzenie warstw kształtu Kanały i maski Praca w trybie szybkiej maski Paleta Kanały Zapisywanie i otwieranie obszarów zaznaczenia Edytowanie masek kanału alfa Maski warstw Opcje pracy z kanałami i szybką maską Korekcja kolorów Jasność i kontrast Automatyczna regulacja poziomów i kolorów Okno dialogowe Poziomy Okno dialogowe Krzywe Paleta Histogram Polecenie Cienie/Podświetlenia 9 10 11 12 118 119 120 122 123 126 127 128 129 131 133 135 137 139 140 141 142 143 145 146 147 148 149 150 151 153 154 155 156 158 159 160 161 162 164 166 168 169 170 171 172 174 176 178 13 14 15 Polecenie Dopasuj kolor Polecenie Czarno-biały Balans kolorów Filtry Opcje filtrów Maska wyostrzająca i inne filtry wyostrzające Inteligentne wyostrzanie Filtry rozmywające Filtry szumu Filtr Redukcja szumu Polecenie Wydziel Poprawianie obszaru wydzielania Okno dialogowe Skraplanie Narzędzia wypaczające filtru Skraplanie Tworzenie wzorka Galeria filtrów Punkt zbiegu Edycja płaszczyzn perspektywicznych Filtry inteligentne Sieć i multimedia Zapisz dla Internetu i urządzeń Zapisywanie obrazów zoptymalizowanych Optymalizacja plików GIF Optymalizacja plików JPEG Pliki PNG Tryb Kolor indeksowany Palety kolorów Roztrząsanie Zapisz jako JPEG Internetowa galeria zdjęć Device Central Tworzenie animacji i cięcie grafiki na plasterki Tworzenie prostej animacji Odtwarzanie animacji i ustawianie właściwości klatek Optymalizacja i zapisywanie animacji Klatki pośrednie animacji Narzędzie Cięcie na plasterki Plasterki z linii pomocniczych Plasterki użytkownika i automatyczne Praca z plasterkami Opcje plasterka Optymalizacja i zapisywanie plasterków Skorowidz 179 181 182 183 184 185 187 188 190 192 193 195 196 197 198 199 201 203 204 205 206 208 210 211 212 213 214 216 217 218 219 221 222 224 226 227 228 229 230 231 232 233 235 5 Narzędzia rysowania Narzędzia rysowania służą do nadawania kolorów poszczególnym pikselom grafiki, ale pozwalają też na edycję masek. Próbnik predefiniowanych ustawień pędzli, paleta Pędzle i wszystkie narzędzia paska opcji dają Ci pełną kontrolę nad procesem rysowania. 70 Próbnik predefiniowanych ustawień pędzla 72 Paleta Pędzle 74 Własne pędzle 76 Kształt końcówki pędzla — ustawienia 77 Narzędzie Ołówek 78 Tworzenie nowych predefiniowanych ustawień narzędzia 79 Narzędzie Gradient 80 Narzędzie Wiadro z farbą 81 Tryby mieszania 84 Tworzenie kształtów zrastrowanych i a n a w o s y r a i z d ę z r a N Nie zapomnij Ustaw kursor na tle miniatury pędzla, żeby wyświetlić etykietę opisu- jącą dany pędzel. Wskazówka Jeżeli korzystasz z pędzli okrągłych, możesz zmieniać ich twardość, czyli regulować stopień rozmycia krawędzi pędzla. (Więcej na temat usta- wień twardości znajdziesz na stronie 76). 0 7 Wskazówka Gdy chcesz narysować linię prostą, kliknij narzę- dziem Pędzel w punkcie początkowym, po czym przesuń kursor (ale nie metodą „kliknij i przeciąg- nij”) do punktu końcowe- go, naciśnij klawisz Shift i kliknij ponownie. Próbnik predefiniowanych ustawień pędzla Próbnik predefiniowanych ustawień pędzla pozwala szybko i wygodnie przełączać się pomiędzy podstawowymi ustawieniami pędzla. 1 2 3 4 5 Aby wybrać odpowiednią końcówkę pędzla, kliknij ikonę narzędzia Pędzel, po czym kliknij trójkątną ikonę rozwijania listy Pędzel, znajdu- jącą się w pasku opcji. Z przewijanej listy wybierz wzór końcówki pędzla, która Cię interesuje. Miniatury widoczne na liście pokazują kształt pędzla. Liczba umiesz- czona pod miniaturą określa średnicę pędzla w pikselach. Aby zmienić rozmiar pędzla, przeciągnij wskaźnik suwaka Główna średnica albo podaj średnicę pędzla (w pikselach) w polu tekstowym. Kliknij przycisk Użyj rozmiaru próbki, żeby przy- wrócić pierwotny rozmiar pędzla, jeśli oczywiście wcześniej go zmieniałeś za pomocą suwaka Główna średnica. (Opcja ta jest niedostępna dla pędzli okrągłych). Wybierz ustawienia opcji Tryb, Krycie i Przepływ, a w razie po- trzeby również funkcji aerografu. Ustaw kursor w oknie dokumentu, po czym kliknij i przeciągnij, żeby nałożyć kolor narzędzia za pomocą pędzla opisanego usta- wionymi wcześniej parametrami. dokończenie... Krycie Opcja Krycie (dostępna dla narzędzi Pędzel, Ołówek, Pędzel historii, Artystyczny pędzel historii, Wiadro z farbą, Stempel i Stempel ze wzorkiem) określa, jak bardzo kolor narzędzia pokrywa piksele tła, gdy przeciągasz narzędziem w obszarze rysunku. Jeżeli chcesz przykryć kolor tła całkowicie, upewnij się, że suwak opcji Krycie jest ustawiony na wartość 100 . (Pędzle o łagodnych krawędziach kryją kolor tła w obrębie krawędzi tylko częściowo, żeby wywołać wrażenie miękkości pociągnięcia). Zmniejszanie wartości kry- cia sprawia, że kolor tła zaczyna przebijać spod koloru pędzla, tworząc efekt przezroczystości. Wskazówka Pamiętaj, żeby przed rozpoczęciem rysowania zmienić kolor narzędzia na ten, którym chcesz się posłużyć. 100 60 20 Wskazówka Przepływ Parametr Przepływ określa tempo nakładania koloru narzędzia na tło. Opis trybów mieszania znajdziesz na stronach 81 – 83. 7 1 100 60 20 Aerograf Opcja Aerograf imituje efekt rozpylania farby aerografem. Opcja ta daje najlepsze efekty, gdy jest stosowana z pędzlem o łagodnych krawę- dziach i przy zmniejszonych ustawieniach krycia i przepływu. Pędzel: Łagodny okrągły 90 piks Krycie: 80 Przepływ: 40 Nie zapomnij Opcja Aerograf jest aktywna, gdy jej ikona jest obwiedziona ciemną ramką. Strzeż się Jeżeli paleta Pędzle wygląda na przyciem- nioną, oznacza to, że nie wybrałeś wcześniej odpowiedniego narzędzia edycji lub rysowania. i a n a w o s y r a i z d ę z r a N 2 7 Wskazówka Za pomocą palety Pędzle możesz też zmieniać właściwości narzędzi edycyjnych. Paleta Pędzle Paleta Pędzle daje dostęp do mnóstwa opcji pozwalających kontrolować wygląd i cechy pędzla, którym będziesz się posługiwać. Możesz skorzystać z któregoś z predefiniowanych pędzli albo utworzyć własny wzór, zmieniając liczne dostępne parametry. 1 2 3 Jeżeli chcesz utworzyć własny pędzel o unikalnych cechach, wybierz najpierw to narzędzie. Paleta Pędzle jest umieszczona domyślnie w doku palet (po prawej stronie okna programu Photoshop). Kliknij ikonę pędzli, żeby rozwinąć tę paletę. Upewnij się, że opcja Predefiniowane ustawienia pędzla jest wyróżniona kolorem niebieskim. Z prze- wijanej listy umiesz- czonej po prawej stronie okna wybierz jeden z domyślnych pędzli programu Photoshop. Jeżeli umieścisz kursor nad interesującym Cię wzorem, pojawi się pod nim etykieta informująca o aktualnych ustawieniach tego pędzla. W zależności od wybranego wzoru zmienią się widoczne po lewej stronie okna predefiniowane dla niego ustawienia. Chcąc dostosować pędzel do własnych potrzeb, skorzystaj z pól wyboru widocznych po lewej stronie okna. Na dole okna palety znajdziesz pole podglądu, które na bieżąco aktualizuje wygląd pędzla. (W tym przykładzie modyfikowałem pędzel o średnicy 13 pikseli i łagodnych krawędziach, nadając mu cechy Rozpra- szanie, Dynamika kształtu, Mokre krawędzie i Wygładzanie). dokończenie... 4 5 6 7 8 9 Za pomocą suwaka Główna średnica dostosuj wymiary swojego pędzla. Możesz też podać odpowiednią wartość średnicy bezpo- średnio w polu tekstowym. Kliknij przycisk Kształt końcówki pędz- la, aby zmienić takie ustawienia narzędzia, jak Kąt, Zaokrąglenie, Twardość czy Odstępy. (Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie 76). Kliknij etykietę danej właściwości pędzla (po prawej stronie pola wyboru), żeby dostać się do funkcji pozwalających zmieniać tę właściwość. (Informacje dotyczące tworzenia własnych pędzli znajdziesz na stronie 74). W pasku opcji ustaw odpowiednie wartości Tryb, Krycie i Przepływ. Jeżeli klikniesz inny pędzel widoczny na liście wzorów predefiniowanych, utracisz wszystkie wykonane dotychczas zmiany. Aby zachować ustawienia do dalszej pracy, utwórz nowe predefiniowane ustawienia narzędzia (jak tego dokonać, dowiesz się na stronie 78). Ustaw kursor w oknie obrazu, kliknij i prze- ciągnij, żeby uzyskać żądaną linię. Strzeż się Wybranie opcji Aerograf z paska opcji jest równo- znaczne z przypisaniem pędzlowi efektu Aerograf w oknie Pędzle. 7 3 Nie zapomnij Próbnik predefiniowanych ustawień pędzla pozwala szybko wybrać jeden z do- myślnych wzorów pędzla. Jeśli zaś chcesz zmodyfiko- wać istniejący wzór, posłuż się paletą Pędzle. Wskazówka Jeżeli chcesz zrozumieć, co autorzy programu Photoshop rozumieli pod pojęciem śladów pędzla, wybierz z listy dowolny pędzel, kliknij przycisk Kształt końcówki pędzla, po czym przeciągnij w prawą stronę suwak Odstępy. W ten sposób zobaczysz na własne oczy, jak zmienia się liczba śladów farby pozostawia- nych przez narzędzie Pę- dzel w czasie malowania nim w oknie dokumentu. i a n a w o s y r a i z d ę z r a N 4 7 Własne pędzle Korzystając z opcji dostępnych po lewej stronie okna palety Pędzle, możesz zmieniać nie tylko predefiniowane ustawienia pędzli, ale także kształt ich końcówek. Efekty wymienione ponad linią podziału mają dodatkowe właściwości, które pozwalają Ci dostosować każdy z efektów do własnych potrzeb. Opcje stylu umieszczone pod linią podziału nie podlegają edycji. 1 2 Żeby nadać własne ustawienia efektowi przypisywanemu pędz- lom, na przykład efektowi Dynamika kształtu, kliknij jego etykietę (słowa „Dynamika kształtu”), a nie pole wyboru. Po prawej stro- nie okna dialogowego pojawią się właściwo- ści danego efektu. Spróbuj pozmieniać dostępne ustawie- nia. Pole podglądu widoczne na dole okna palety będzie na bieżąco pokazywać wpływ dokonywanych zmian. Dynamika kształtu Opcja Dynamika kształtu określa stopień i zakres zmienności śladów, ja- kie pojawiają się podczas wykonywania pociągnięć pędzlem w obszarze okna dokumentu. Rozpraszanie Ustawienia opcji Rozpraszanie pozwalają określać zmianę położenia śladów farby w pociągnięciu oraz kontrolować liczbę pozostawianych śladów. dokończenie... Tekstura Ustawienia tekstury pędzla pozwalają uzyskać efekt malowania na powierzchni o określonej fakturze. Podwójny pędzel Opcja Podwójny pędzel tworzy pociągnięcia pędzlem o podwójnej koń- cówce. Opcje pędzla podstawowego ustawisz w zakładce Kształt końców- ki pędzla, natomiast opcje pędzla dodatkowego zdefiniujesz w zakładce Podwójny pędzel. Dynamika koloru Opcje efektu Dynamika koloru określają, jak zmienia się kolor narzędzia na całej długości pociągnięcia pędzlem. Inne dynamiki Efekt Inne dynamiki pozwala kontrolować tempo nakładania barwy oraz krycie pociągnięcia pędzlem. Szum Efekt Szum jest najbardziej dostrzegalny, gdy stosuje się go do pędzli o łagodnych krawędziach. Jego zadaniem jest wywołanie losowego rozrzucenia pikseli. Mokre krawędzie Pociągnięcie pędzlem z nałożonym efektem Mokre krawędzie jest ciemniej- sze w obszarze krawędzi i nieco prześwitujące wewnątrz smugi. Efekt ten imituje nierówne rozmieszczenie farby wodnej na powierzchni kartki. Aerograf Stosowanie tego efektu z pędzlem o łagodnych krawędziach i nied- użym lub średnim kryciem doskonale imituje użycie prawdziwego aerografu. Wygładzanie Wygładzanie pozwala uzyskać gładsze krzywe w każdym pociągnięciu pędzla. Zachowaj teksturę Opcja ta pozwala zachować jednolitą teksturę obszaru roboczego, gdy malujesz pędzlami o różnych teksturach. Dzięki tej opcji wszystkie pędzle z teksturą otrzymują ten sam wzór i tę samą skalę. 7 5 i a n a w o s y r a i z d ę z r a N 6 7 Kształt końcówki pędzla — ustawienia Opcje narzędzia Kształt końcówki pędzla dostępne w prawej części okna palety Pędzle pozwalają na wprowadzanie jeszcze bardziej precyzyjnych zmian w kształcie końcówki pędzla. 1 Aby utworzyć własną końcówkę pędzla, wy- bierz któryś z domyśl- nych pędzli widocz- nych na liście pędzli predefiniowanych. Na- stępnie kliknij przycisk Kształt końcówki pędzla. Podaj nowe wartości parametrów Średnica, Twardość, Odstępy, Kąt i Zaokrąglenie. Wskazówka Wskazówki dotyczące tego, jak zapisać zmo- dyfikowaną końcówkę pędzla, znajdziesz na stronie 78 w podrozdziale „Tworzenie nowych pre- definiowanych ustawień narzędzia”. Średnica Podaj liczbę pikseli z przedziału od 1 do 2500. Gdy średnica pędzla jest tak duża, że jej rozmiar uniemożliwia przedstawienie przykładowego pociągnięcia pędzlem w naturalnych wymiarach, jej wartość jest poda- wana w polu Średnica. Twardość Przypisanie twardości wartości 100 tworzy pędzel twardy. Wszyst- kie niższe wartości odpowiadają pędzlom o łagodnych krawędziach. Im niższa będzie ta wartość, tym bardziej rozmyta stanie się krawędź pociągnięcia. Należy jednak pamiętać, że nawet krawędzie twardych pędzli zostaną poddane procesowi wygładzania. Odstępy Odstęp mierzy się jako ułamek rozmiaru pędzla. W przypadku pędzli stan- dardowych domyślnym ustawieniem tej opcji jest 25 . Wyższe ustawienia opcji powodują powstanie przerw w smudze pozostawianej przez pędzel. Kąt i Zaokrąglenie Te dwie wartości pozwalają utworzyć pędzel o wymiarach przypominających stalówkę pióra do kaligrafii. Możesz wpisać je bezpośrednio w polu tekstowym albo zmienić kąt i średnicę, przeciągając w odpowiednie miejsce strzałkę wskaźnika oraz punkty wyznaczające średnicę pędzla. Wskazówka Zaznacz pola Odbij X lub Odbij Y, jeżeli chcesz obrócić ślad pędzla wokół jego pionowej lub pozio- mej osi, zmieniając tym samym kierunek nałożo- nych nań efektów. Narzędzie Ołówek Narzędziem Ołówek narysujesz linie swobodne. Ich krawędzie będą zawsze ostro zakończone, czyli inaczej mówiąc, będą niewygładzone. Ołówek rysuje zawsze kolorem pierwszoplanowym. 1 2 3 4 Żeby narysować jaką- kolwiek linię, musisz najpierw wybrać z Przybornika narzę- dzie Ołówek. Ustaw rozmiar ołówka na liście próbnika prede- finiowanych ustawień pędzla (patrz strona 70). Możesz też sko- rzystać z palety Pędzle, w której dobierzesz własne ustawienia dla tego narzędzia. W pasku opcji Pędzel określ właściwości ołówka — Tryb, Krycie i Auto-gumka. 7 7 Kliknij i przeciągnij kursor w obszarze dokumentu, żeby narysować ołów- kiem dowolny kształt. Gdy w czasie przeciągania przytrzymasz wciśnięty klawisz Shift, narysujesz linię prostą w pionie lub w poziomie. Aby narysować linię prostą, łączącą dwa konkretne punkty, kliknij w punkcie początkowym, przesuń kursor w nowe miejsce (ale nie przeciągaj), naciśnij klawisz Shift i dopiero wtedy kliknij ponownie. Auto-gumka Wskutek zaznaczenia tej opcji narzędzie Ołówek zamaluje kolorem tła obszar zabarwiony kolorem narzędzia. Przeciągnięcie kursorem w ob- szarze, w którym nie pojawia się kolor narzędzia, sprawi, że pikselom zostanie nadany właśnie kolor narzędzia. i a n a w o s y r a i z d ę z r a N 8 7 Tworzenie nowych predefiniowanych ustawień narzędzia Skorzystaj z opcji tworzenia nowych przedefiniowanych ustawień narzędzia, gdy zdefiniujesz własny pędzel i będziesz chciał zachować jego ustawienia, by móc użyć go ponownie w przyszłości bez koniecz- ności odtwarzania dokonanych modyfikacji. 1 2 3 4 Aby utworzyć nowe usta- wienie narzędzia Pędzel, uaktywnij najpierw to narzędzie, a potem nadaj mu własne ustawienia, posługując się opcjami palety Pędzle. Kliknij ikonę Predefiniowane ustawienia narzędzia znajdującą się w doku palet, aby otworzyć tę paletę, jeżeli jest ona zamknięta. ) Z menu palety ( wybierz opcję Nowe prede- finiowane ustawienia narzę- dzia. Podaj nazwę nowego pędzla w otwartym oknie dialogowym. Aby skorzystać z nowego usta- wienia, uaktywnij najpierw narzędzie Pędzel, a potem rozwiń listę próbnika prede- finiowanych ustawień pędzla w pasku opcji. Wybierz z niej nazwę zapisanego właśnie pędzla. Nie zapomnij Predefiniowanie ustawień pozwala Ci uzyskać szybki i łatwy dostęp do ustawio- nego raz narzędzia, bez potrzeby konfigurowania go za każdym razem. Narzędzie Gradient Narzędzie Gradient pozwala tworzyć łagodne przejścia pomiędzy dwoma kolorami. Z jego pomocą można też tworzyć płynne połączenia wielu barw. W programie Photoshop istnieje pięć rodzajów gradientów — Gradient liniowy, Gradient radialny, Gradient skośny, Gradient lustrzany i Gradient romboidalny. Gradient można stosować do zaznaczonego ob- szaru warstwy lub do jej całości. 1 Żeby utworzyć wypełnienie gradientowe, wybierz z Przybornika narzędzie Gradient. W pasku opcji zaznacz ten rodzaj gradientu, z którego chcesz skorzystać. 2 3 4 Wybierz ustawienie funkcji Tryb i podaj wartość parametru Krycie. Z rozwijanej listy gradientów mo- żesz wybrać jedną z oferowanych przez program gotowych opcji. Ustaw kursor w tym miejscu obszaru roboczego, w którym ma rozpoczynać się przejście gradientowe, po czym kliknij i prze- ciągnij. Kąt i odległość, na jakie odsuniesz się od punktu starto- wego, określa kąt i odległość wypełnienia gradientem liniowym albo promień gradientu radialnego. (Wypełnienia Gradient radial- ny, Gradient skośny, Gradient lustrzany i Gradient romboidalny należy tworzyć, przeciągając kursorem od środka obszaru roboczego do jego krawędzi). Stosując podstawowe wypełnienia gradientowe, możesz pozo- stawić zaznaczone opcje Przezroczystość i Roztrząsanie. Opcja Odwrotność zmienia kolejność kolorów w przejściu gradientowym. Gradient liniowy Gradient radialny Gradient skośny Gradient lustrzany Gradient romboidalny Wskazówka Przytrzymaj klawisz Shift w czasie definiowania linii rozchodzenia się wypeł- nienia gradientowego. Wtedy automatycznie narysujesz linię prostą, której ułożenie będziesz mógł zmieniać co 45°. 7 9 Wskazówka Kolory początkowy i koń- cowy gradientu liniowego wypełniają wszystkie ob- szary przestrzeni roboczej, na której nie rozciąga się przejście gradientowe. W przypadku gradientu radialnego obszar ten jest wypełniany wyłącznie kolorem końcowym. i a n a w o s y r a i z d ę z r a N 0 8 Narzędzie Wiadro z farbą Nie zapomnij Opcja Wygładzanie zmiękcza nieco krawędzie obszarów wypełnianych za pomocą narzędzia Wiadro z farbą. Narzędzie Wiadro z farbą pozwala nadać pikselom kolor, uwzględnia- jąc zadaną wartość parametru Tolerancja. Zasada działania narzędzia przypomina nieco działanie narzędzia Różdżka, przy czym tym razem parametr Tolerancja określa warunki wypełniania barwą sąsiadujących ze sobą pikseli. Narzędzie to działa zarówno w całym obszarze roboczym, jak i w wybranej jego części. Strzeż się Wiadro z farbą jest nie- dostępne podczas pracy w trybie Bitmapa. 1 2 3 Rozpocznij od wybrania narzędzia Wiadro z farbą. Pozostaw usta- wienie listy rozwijanej Źródło dla obszaru wypełnienia w pozycji Kolor narzędzia. W polu Tolerancja wpisz dowolną liczbę natu- ralną z zakresu 0 – 255. Im wyższą wartość podasz, tym więcej pikseli zostanie objętych działaniem narzędzia. Ustaw zgodnie ze swoimi potrzebami wartości parametrów Krycie i Tryb oraz zaznaczenia pól wyboru Wygładzanie i Wszystkie warstwy. Narzędzie Wiadro z farbą pozwoli Ci także wy- pełnić obszar wzorem zapisanym uprzednio w bibliotece wzorów. Jeżeli chcesz skorzystać z tej opcji, z rozwijanego menu Źródło dla obszaru wybierz opcję Wzorek, a potem na udostępnio- nej liście wskaż interesu- jące Cię wypełnienie. 4 Usuń zaznaczenie opcji Ciągłe, jeżeli chcesz, żeby narzędzie Wiadro z farbą zmieniło kolor wszystkich pikseli w zasięgu ustawienia opcji Tolerancja. Tryby mieszania Każde z narzędzi mieszania może pracować w jednym z wielu trybów mieszania dostępnych w rozwijanym menu paska opcji danego narzędzia. Różne tryby mieszania połączone z odpowiednimi ustawieniami przezro- czystości i nacisku narzędzia pozwalają w selektywny sposób kontrolować, które z pikseli zostaną zmienione w czasie pracy z narzędziami rysowania i edycji. Efekt bardziej przypomina wymieszanie koloru farby nakładanej i koloru pikseli podłoża niż zwykłe zastąpienie jednego koloru drugim. Rozpuszczanie Tryb ten skutkuje uzyskaniem efektu ziarnistości, przypominającego wyglądem rysowanie kredą po danej powierzchni. W czasie przeciągania kursorem w obszarze roboczym tylko części pikseli bazo- wych zostaje nadany kolor domieszkowy, przez co w smudze pociągnięcia tworzą się przerwy. Intensywność tego efektu wyregulujesz, zmieniając ustawienie parametru Krycie. Usuń Nadaje pikselom atrybut przezroczystości. Dostęp do tego trybu uzyskasz jedynie wtedy, gdy usuniesz zaznaczenie opcji Zablokuj przezroczyste piksele. Tryb działa z narzędziami Pędzel, Wiadro z farbą, Ołówek i Linia. Pod spodem Opcja ta staje się dostępna tylko wtedy, gdy pracujesz na warstwie przezroczystej. Zanim zdecydujesz się na pracę w tym trybie, upewnij się, czy opcja Zablokuj przezroczyste piksele jest nieaktywna. Tryb Pod spodem pozwala malować pod istniejącymi pikselami warstwy. Kolor domieszkowy pojawia się w przezroczystych obszarach grafiki, ale nie zmienia parametrów jej pikseli. Ciemniej W tym trybie nakładasz kolor tylko na te piksele, których barwa jest jaśniejsza niż barwa domieszkowa. Piksele o barwie ciemniejszej niż kolor domieszkowy pozostaną niezmienione. Mnożenie Łączy kolor domieszkowy z kolorem pikseli, by dać w efekcie kolor ciemniejszy niż obydwie barwy składowe. Ściemnianie Ściemnia kolor podłoża, zwiększając kontrast pomiędzy jego pikselami a pikselami farby domieszkowej. Efekt jest lepiej widoczny, gdy kolor domieszkowy jest ciemny. W przypadku zastosowania farby białej efekt w ogóle nie będzie widoczny. 8 1 Nie zapomnij Tryby mieszania pozwalają zmieniać grafikę za pomo- cą narzędzi rysowania i na- rzędzi edycyjnych bardziej subtelnie niż po prostu poprzez nanoszenie na nią koloru domieszkowego. Kolor, którym malujesz (kolor domieszkowy), łączy się z barwą pikseli, po których przeciągasz kursorem (kolor bazowy), co daje inny efekt w każ- dym z dostępnych trybów mieszania. i a n a w o s y r a i z d ę z r a N 2 8 Wskazówka Oto oryginalny rysunek, utworzony w trybie mie- szania Zwykły. Porównaj go z prezentowanymi przykładami. Nie zapomnij Tryby mieszania są dostęp- ne także z palety Warstwy oraz w oknach dialogo- wych Wypełnij ścieżkę, Wypełnij, Obrysuj i Stonuj. dokończenie... Ściemnianie liniowe Przyciemnia kolor bazowy, zmniejszając jego jasność w od- niesieniu do użytego koloru domieszkowego. Stosowany z bielą tryb ten nie daje żadnych efektów. Jaśniej Zastępuje kolorem domieszkowym piksele o odcieniu ciemniejszym, nie zmieniając pikseli jaśniejszych. Mnożenie odwrotności Daje efekt przeciwny do otrzymywanego w przypadku zastosowania trybu Mnożenie. Tryb ten mnoży odwrotność koloru bazowego z kolorem domieszkowym, przez co barwa pikseli staje się jaśniejsza. Rozjaśnianie Rozjaśnia kolor bazowy, zmniejszając kontrast. Efekt staje się lepiej widoczny, gdy kolor domieszkowy jest jasny. Malowanie kolorem czarnym w tym trybie nie przyniesie żadnego skutku. Rozjaśnianie liniowe (Dodaj) Rozjaśnia kolor bazowy, zwiększając jego jasność w stop- niu zależnym od koloru domieszkowego. Użycie koloru czarnego nie zmieni koloru bazowego. Nakładka Ten tryb podnosi kontrast i nasycenie, łącząc jedno- cześnie kolor domieszkowy z kolorem pikseli bazowych. Wszystkie oświetlone i zacienione obszary tła zostają niezmienione. Łagodne światło Wywołuje efekt miękkiego oświetlenia. Rozjaśnia barwy, gdy kolor domieszkowy jest jaśniejszy niż szarość 50-pro- centowa, przyciemnia je, jeżeli kolor domieszkowy jest ciemniejszy od tej wartości. Ostre światło W zależności od dobranego koloru domieszkowego mnoży (przyciemnia) wartość pikseli lub ich odwrotności (rozjaś- nia), przez co zwiększa kontrast. Wskazówka Jeżeli chcesz otrzymać w wyniku pociągnięcia kursorem linię prostą, kliknij w miejscu, w któ- rym ma się ona zaczynać, przesuń (ale nie metodą „kliknij i przeciągnij”) kursor do położenia koń- cowego, naciśnij klawisz Shift i kliknij ponownie. 8 3 dokończenie... Światło jaskrawe Przyciemnia lub rozjaśnia piksele bazowe, zwiększając lub zmniejszając kontrast w zależności od zastosowanego koloru domieszkowego. Światło liniowe Rozjaśnia lub przyciemnia piksele bazowe, zwiększając lub zmniejszając jasność w stopniu zależnym od zastoso- wanego koloru domieszkowego. Światło punktowe Zastępuje ciemniejsze bądź jaśniejsze piksele bazowe, w zależności od tego, czy kolor domieszkowy jest jaśniej- szy, czy ciemniejszy od 50-procentowej szarości. Różnica Sprawdza jasność pikseli bazowych i kolor domieszkowy, po czym odejmuje poziom jasności koloru domieszkowego od poziomu jasności pikseli. W zależności od otrzymane- go wyniku zmienia barwę pikseli na odwrotną. Wykluczenie Daje efekt zbliżony do uzyskiwanego za pomocą trybu Róż- nica, ale kontrast jest w tym przypadku znacznie niższy. Barwa Stosowany do obrazów barwnych nadaje pikselom bazo- wym barwę farby, nie zmieniając przy tym nasycenia czy jasności koloru bazowego. Nasycenie Zmienia nasycenie pikseli bazowych na wartość pobraną z koloru domieszkowego, ale nie modyfikuje barwy ani jasności. Jasność Zmienia względną jasność pikseli bazowych, nie wpływa- jąc na ich składowe barwy i nasycenia. Kolor Tworzy kolor wynikowy o barwie i nasyceniu koloru do- mieszkowego oraz jasności koloru pikseli tła. i a n a w o s y r a i z d ę z r a N 4 8 Tworzenie kształtów zrastrowanych Strzeż się Nie utworzysz kształtu zrastrowanego na war- stwie wektorowej ani na warstwie tekstowej. Kształt zrastrowany to kształt wypełniony pikselami; nie ma zdefinio- wanej ścieżki wektorowej i nie może być edytowany w sposób właściwy dla warstwy kształtu. 1 Aby utworzyć kształt zrastrowany, wybierz warstwę, na której ma się on znaleźć, albo utwórz nową. Ustal też kolor narzę- dzia, którym będziesz chciał wypełnić kształt. 2 3 4 5 Z menu dostępnego w Przyborniku wybierz jedną z opcji — Prostokąt, Pro- stokąt zaokrąglony, Elipsa, Linia, Wielokąt lub Kształt własny. W pasku opcji kliknij przycisk Piksele wypełnienia. Ustaw kursor w obszarze ro- boczym dokumentu. Przeciąg- nij nim po przekątnej okna, żeby zdefiniować rozmiar kształtu. Gdy puścisz przy- cisk myszy, kształt pojawi się w oknie dokumentu. Kształt zrastrowany nie tworzy au- tomatycznie nowej warstwy. Można powiedzieć, że jest on równoważny zaznaczeniu części istniejącej warstwy i wypełnieniu go kolorem. Każde z narzędzi Kształt ma własne ustawienia. Kliknij trójkąt rozwija- jący listę Opcje geometrii znajdującą się po prawej stronie narzędzia Kształt własny. Opcje te będą inne dla każdego z narzędzi tej grupy. Wskazówka Aby umieścić w obszarze roboczym kształt własny, wybierz z Przybornika narzędzie Kształt własny, a potem w menu Kształt znajdującym się w pasku opcji wskaż jeden z kształ- tów biblioteki podstawo- wej. Przeciągnij kursorem w oknie dokumentu, żeby zdefiniować rozmiar kształtu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS3 PL. Seria praktyk
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: