Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 005325 19042156 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS3. 100 najlepszych sztuczek i trików - książka
Photoshop CS3. 100 najlepszych sztuczek i trików - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1665-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Poznaj sekrety Photoshopa, aby pracować szybko, wydajnie i z przyjemnością

Choć Photoshop to najpopularniejszy program graficzny na świecie, nie wszyscy potrafią sprawnie korzystać ze wszystkich oferowanych w nim możliwości. Aby odkryć i wykorzystać niesamowity potencjał, nie wystarczą opasłe akademickie podręczniki - musisz w praktyce poznać, a także opanować wszelkie sztuczki i skróty, które wyzwolą Twoją kreatywność i pozwolą tworzyć naprawdę oryginalne i profesjonalne projekty.

Ten podręcznik różni się od większości publikacji na temat programu - to Twój osobisty nauczyciel, który krok po kroku, w kolejnych ćwiczeniach pokazuje, jak korzystać ze wszystkich funkcji i narzędzi Photoshopa. Znajdziesz tu przejrzyste, ilustrowane zrzutami ekranowymi instrukcje do stu zadań, które ujawniają sekrety aplikacji, pokazują, jak zaoszczędzić czas, uniknąć zagrożeń i korzystać z takich opcji programu, o których istnieniu nawet nie miałeś pojęcia! Dzięki tej książce szybko i bez wysiłku nauczysz się sprawnie tworzyć perfekcyjne technicznie i zachwycające graficznie projekty.

Twój osobisty nauczyciel i przewodnik po niesamowitych możliwościach Photoshopa!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop CS3. 100 najlepszych sztuczek i trik(cid:243)w Autor: Lynette Kent T‡umaczenie: Irmina We‡pa ISBN: 978-83-246-1665-7 Tytu‡ orygina‡u: Photoshop CS3: Top 100 Simplified Tips Tricks Format: 215x255, stron: 256 Poznaj sekrety Photoshopa, aby pracowa(cid:230) szybko, wydajnie i z przyjemno(cid:156)ci„ (cid:149) Jak personalizowa(cid:230) wygl„d aplikacji Bridge? (cid:149) Jak u¿ywa(cid:230) odwr(cid:243)conego kadrowania? (cid:149) Jak uzyskiwa(cid:230) niesamowite efekty na fotografiach? Cho(cid:230) Photoshop to najpopularniejszy program graficzny na (cid:156)wiecie, nie wszyscy potrafi„ sprawnie korzysta(cid:230) ze wszystkich oferowanych w nim mo¿liwo(cid:156)ci. Aby odkry(cid:230) i wykorzysta(cid:230) niesamowity potencja‡, nie wystarcz„ opas‡e akademickie podrŒczniki (cid:150) musisz w praktyce pozna(cid:230), a tak¿e opanowa(cid:230) wszelkie sztuczki i skr(cid:243)ty, kt(cid:243)re wyzwol„ Twoj„ kreatywno(cid:156)(cid:230) i pozwol„ tworzy(cid:230) naprawdŒ oryginalne i profesjonalne projekty. Ten podrŒcznik r(cid:243)¿ni siŒ od wiŒkszo(cid:156)ci publikacji na temat programu (cid:150) to Tw(cid:243)j osobisty nauczyciel, kt(cid:243)ry krok po kroku, w kolejnych (cid:230)wiczeniach pokazuje, jak korzysta(cid:230) ze wszystkich funkcji i narzŒdzi Photoshopa. Znajdziesz tu przejrzyste, ilustrowane zrzutami ekranowymi instrukcje do stu zadaæ, kt(cid:243)re ujawniaj„ sekrety aplikacji, pokazuj„, jak zaoszczŒdzi(cid:230) czas, unikn„(cid:230) zagro¿eæ i korzysta(cid:230) z takich opcji programu, o kt(cid:243)rych istnieniu nawet nie mia‡e(cid:156) pojŒcia! DziŒki tej ksi„¿ce szybko i bez wysi‡ku nauczysz siŒ sprawnie tworzy(cid:230) perfekcyjne technicznie i zachwycaj„ce graficznie projekty. (cid:149) Dostosowanie Photoshopa do Twoich potrzeb (cid:149) Praca na warstwach, zaznaczanie i maski (cid:149) Prostowanie, kadrowanie i zmiana rozmiaru (cid:149) Retuszowanie zdjŒ(cid:230) (cid:149) Zmiana i poprawianie kolor(cid:243)w oraz odcieni (cid:149) Cyfrowe efekty specjalne (cid:149) Projekty z efektami tekstowymi (cid:149) Tworzenie cyfrowych prac z fotografii (cid:149) Profesjonalna prezentacja projekt(cid:243)w (cid:132)Photoshop CS3. 100 najlepszych sztuczek i trik(cid:243)w(cid:148) (cid:150) Tw(cid:243)j osobisty nauczyciel i przewodnik po niesamowitych mo¿liwo(cid:156)ciach Photoshopa! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści 1 Dostosowywanie Photoshopa do własnych projektów Wybierz ustawienia kolorów dla Twoich projektów Dostosuj preferencje do swojego trybu pracy Dostosuj swoją przestrzeń roboczą Spersonalizuj wygląd aplikacji Bridge Dodaj skrót klawiaturowy do ulubionego fi ltra Stwórz własną operację dla większej wydajności Zaprojektuj własny pędzel Stwórz gradient potrzebny do Twojego projektu Kalibracja i profi lowanie monitora do lepszej edycji obrazów Poznaj pełne możliwości Photoshopa — użyj tabletu grafi cznego #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 6 2 Praca z warstwami, zaznaczaniem i maskami Powielenie i zmiana warstwy Tło rozwiązuje takie problemy, jak prześwietlenie zdjęcia Używanie warstw dopasowania do bezpiecznego dopasowywania obrazów Łączenie dwóch fotografi i za pomocą maski warstwy #13 #14 Warstwy Kształt własny pozwalają dodawać projekty do zdjęć #15 Zaakcentuj niebo za pomocą warstwy wypełnienia gradientem #16 Narzędzie Szybkie zaznaczanie i paleta Popraw krawędź #17 Użycie szybkiej maski do wykonania dokładnego zaznaczenia #18 Wydzielanie głównego tematu obrazu z tła #19 Warstwa otwierana lub dodawana jako obiekt inteligentny #20 Stosowanie inteligentnych fi ltrów do wprowadzania dynamicznych dopasowań 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 3 Prostowanie, kadrowanie i zmiana rozmiaru Kadruj obrazy i poprawiaj ich kompozycję #21 #22 Wyrównaj poziom horyzontu #23 Użyj odwróconego kadrowania, aby powiększyć rozmiar obszaru roboczego Kadruj i prostuj obrazy w Camera Raw Szybko prostuj nierówne skany #24 #25 #26 Wykadruj kilka obrazów z jednego oryginału #27 #28 Wyprostuj budynki za pomocą fi ltru Korekcja obiektywu #29 #30 Stwórz panoramę z kilku fotografi i Zmaksymalizuj rozmiar obrazu, nie obniżając jego jakości Zmień perspektywę dzięki narzędziu Kadrowanie 4 Retuszowanie zdjęć Usuń niedoskonałości cery Szybko usuń efekt czerwonych oczu Cyfrowo zmień kolor oczu Zredukuj zmarszczki i wygładź twarz #31 #32 #33 #34 #35 Wybiel zęby, aby dodać uśmiechowi blasku #36 #37 #38 #39 #40 Dodaj oczom blasku, rozjaśniając białka Podkreśl oczy przez dodanie im głębi Nadaj oczom odbłysk, aby je ożywić Zwróć uwagę widza na oczy — wyostrz je Stwórz efekt nieostrego zdjęcia, aby rozświetlić portret 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 80 84 86 88 90 92 94 98 100 102 2 1 4 4 4 3 2 3 5 5 8 7 Spis treści 5 Zmiana i poprawianie kolorów i odcieni #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 Popraw w dwóch krokach niedoświetloną fotografi ę Popraw w trzech krokach prześwietloną fotografi ę Popraw kolorystykę obrazu, usuwając dominantę barwną Pokoloruj starą czarno-białą fotografi ę Zmień kolory fotografi i na odcienie szarości Nadaj nowej fotografi i wygląd starego, pokolorowanego zdjęcia Odtwórz podświetlenie za pomocą Camera Raw Popraw niebo, zmieniając wartości HSL w Camera Raw Biało-czarne dopasowanie zmienia kolory fotografi i na odcienie szarości Uzyskaj wyjątkowy efekt dzięki rozdzieleniu tonowania w Camera Raw 106 107 108 110 112 114 116 118 120 122 6 Magia cyfrowych efektów specjalnych #51 Zastosuj inteligentny Filtr fotografi czny dla dynamicznych dopasowań 126 #52 127 Dodaj efekt ciemnego winietowania, aby podkreślić temat obrazu #53 Dodaj fi ltr Poruszenie, aby ożywić obraz 128 #54 130 Zmień tryb mieszania, aby wystylizować obraz #55 Wyrównuj i mieszaj oddzielne zdjęcia, aby stworzyć najlepsze ujęcie 132 #56 Scal kilka fotografi i Raw do 32-bitowego HDR 134 #57 Zastosuj częściowo neutralny fi ltr za pomocą obiektów inteligentnych 136 #58 138 Użyj Rozmycia soczewkowego, aby zmienić głębię ostrości #59 142 Stwórz sylwetkę do własnego projektu #60 Projektuj cyfrowo z fi ltrem Punkt zbiegu 146 8 1 4 5 5 6 8 9 7 Projekty z efektami tekstowymi #61 #62 #63 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 Dodaj do tekstu podwójny blask neonu Stwórz własny znak wodny, aby chronić swoje prace Stwórz wyjątkowy efekt przez wypełnienie kształtu tekstem Zniekształcenie tekstu przyciągnie uwagę do słów Dodaj perspektywę do tekstu, ale nie trać jego ostrości Zawiń tekst w dowolny kształt Stwórz napis wypełniony fragmentami fotografi i Kreatywnie wkomponuj tekst w fotografi ę Dodaj do tekstu kolorowy cień Spleć ze sobą tekst i grafi kę w celu uzyskania ciekawego efektu 8 Tworzenie cyfrowych prac z fotografii #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80 Nadaj fotografi i wygląd szkicu Dodaj podpis do swoich prac Cyfrowo stwórz rysunek piórem i tuszem Nadaj fotografi i wygląd ryciny Zmień zdjęcie w ilustrację malowaną kredkami Posteryzuj fotografi ę, aby nadać jej styl prac Warhola Stwórz rysunek ołówkiem z rozmytymi kolorami Stwórz kolaż z kilku fotografi i Zmień fotografi ę w obraz olejny Stwórz cyfrową akwarelę 150 152 154 155 156 158 160 162 164 166 170 172 174 176 178 180 184 188 190 194 14 14 18 15 17 9 Spis treści 9 Profesjonalna prezentacja obrazów Dodaj do zdjęć tradycyjne narożniki Stwórz ramkę z fragmentu fotografi i Stwórz ze swoich fotografi i stykówkę Stwórz pokaz slajdów w formacie PDF Stwórz internetową galerię zdjęć z zastrzeżonymi prawami autorskimi Dodaj do fotografi i artystyczne obramowanie Stwórz własny szablon slajdu Stwórz własne obramowanie Spraw, aby obraz wyglądał jak kilka połączonych ujęć Stwórz z obrazu grafi kę galerii #81 #82 #83 #84 #85 #86 #87 #88 #89 #90 #91 #92 #93 10 10 Photoshop CS3 i dodatki Bez wysiłku ozdabiaj obrazy ramkami i zdobieniami Graphic Authority Stwórz cyfrową rycinę z fi ltrem Screens Andromedy Powiększaj obrazy bez utraty ich jakości — używaj Alien Skin BlowUp Zmień fotografi ę w dzieło sztuki za pomocą Alien Skin Snap Art Pokoloruj czarno-białą fotografi ę za pomocą AKVIS Coloriage #94 #95 #96 Wybierz element obrazu i usuń tło za pomocą Vertus Fluid Mask #97 #98 Wyostrzaj obrazy dzięki Nik Sharpener Pro 2 #99 #100 Zastosuj tradycyjne fi ltry fotografi czne za pomocą Nik Color Efex Przekraczaj granice możliwości Bridge dzięki Extensis Portfolio 8 Kontroluj cyfrowe szumy dzięki fi ltrowi Nik Dfi ne 2 200 201 202 204 206 208 210 212 214 216 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 5 Praca z warstwami, zaznaczaniem i maskami Jeśli używasz Photoshopa do czegoś więcej niż tylko zmieniania rozmiaru i drukowania fotografii, do większości projektów przyda Ci się wiedza na temat zastosowania warstw, zaznaczania i masek. Możesz powielać warstwy, aby zabezpieczyć się przed utratą danych obrazu, lub tworzyć wielowarstwowe pliki obrazów z dowolnej kombinacji warstw, zaznaczeń i masek. Dzięki użyciu warstw Photoshop staje się naprawdę potężnym narzędziem do edycji i projektowania obrazów. Warstwę można opisać jako przezroczysty arkusz, na którym znajduje się grafika. Masz możliwość edytowania jej, przekształcania i dodawania do niej filtrów niezależnie od innych warstw. Możesz sprawić, że jedna warstwa wpłynie na wygląd drugiej, leżącej nad lub pod nią. Masz możliwość zapisania pliku razem z warstwami, aby później w prosty sposób edytować jedną lub więcej z nich. Możesz także przeciągnąć warstwę z jednego dokumentu do innego, aby ją skopiować. Zaznaczanie pozwala wyodrębniać fragmenty obrazu, aby stosować do nich różne filtry i efekty, przy czym reszta fotografii nie zostanie zmieniona. Możesz nawet zaznaczyć części na jednej warstwie i stworzyć kolejną, która będzie zawierała te zaznaczenia. Te ostatnie stworzysz za pomocą wielu różnych narzędzi Photoshopa, zależnie od tego, jaki obszar chcesz zaznaczyć. Możesz kopiować, przesuwać, wklejać i zapisywać zaznaczenia. Użyj masek, kiedy będziesz chciał zablokować fragment obrazu lub ochronić go przed zmianami. Maska to zaznaczenie wyświetlane jako obraz w odcieniach szarości: białe obszary są zaznaczone, czarne — nie. Możesz tworzyć bitmapowe maski warstw za pomocą narzędzi do malowania; narzędzi kształtów — niezależne od rozdzielczości — użyj do generowania masek wektorowych. Powielenie i zmiana warstwy Tło rozwiązuje takie problemy, jak prześwietlenie zdjęcia . . 36 Używanie warstw dopasowania do bezpiecznego dopasowywania obrazów . . . . . . . . . . . 38 Łączenie dwóch fotografi i za pomocą maski warstwy . . 40 Warstwy Kształt własny pozwalają dodawać projekty do zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . 42 Zaakcentuj niebo za pomocą warstwy wypełnienia gradientem . . . . . . . . . 44 Narzędzie Szybkie zaznaczanie i paleta Popraw krawędź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Użycie szybkiej maski do wykonania dokładnego zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . 48 Wydzielanie głównego tematu obrazu z tła. . . . . . . . . . . 50 Warstwa otwierana lub dodawana jako obiekt inteligentny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Stosowanie inteligentnych fi ltrów do wprowadzania dynamicznych dopasowań. . . . . . . . . . 54 POWIELENIE I ZMIANA WARSTWY TŁO rozwiązuje takie problemy, jak prześwietlenie zdjęcia Warstwa Background (Tło) to obraz znajdujący się na samym spodzie palety Layers (Warstwy) — i jedyna warstwa, która jest widoczna po otwarciu nowej fotografii. Możesz ją powielić i zastosować inny tryb mieszania (blending mode), aby zmienić wygląd obrazu, lub po prostu pracować na powstałej w ten sposób warstwie — bez ingerowania we właściwości fotografii. Praca na powielonej warstwie, chociaż zwiększa rozmiar pliku, jest dobrym i bezpiecznym sposobem na wprowadzenie niewielkich zmian. Pozwala też szybko i łatwo porównać zmodyfikowany obraz z oryginałem poprzez kliknięcie ikony Visibility (Widoczność), znajdującej się po lewej stronie — obok miniatury warstwy w palecie warstw. Ukrywa ona powieloną warstwę i pozostawia tylko widok oryginalnej — Background (Tło). Po ponownym jej kliknięciu zobaczysz warstwę, w której wprowadzałeś zmiany. Photoshop CS3 posiada wiele rodzajów warstw. Możesz je dodawać ponad Background (Tło), aby uzyskać różne efekty. Istnieje możliwość przekształcania tej warstwy i przesuwania jej w inne miejsca w palecie Layers (Warstwy). Warstwy są kluczem do bezpiecznej edycji obrazów — dzięki nim istniejące piksele nie zostaną zniszczone. Uwaga: To zadanie wykonuje się w trybie okna zmaksymalizowanego. 1 Otwórz w Photoshopie prześwietlony obraz. 2 W palecie Layers (Warstwy) kliknij i przeciągnij ikonę warstwy Background (Tło) na przycisk New Layer (Utwórz Warstwę), a następnie puść przycisk myszy. Photoshop umieści powieloną warstwę Background (Tło) nad oryginalną. 3 Kliknij dwa razy nazwę warstwy Background copy (Tło kopia), aby ją podświetlić. 4 Wpisz nową nazwę kopii. 5 Kliknij tutaj i zmień tryb mieszania na Multiply (Mnożenie). 2 5 4 3 36 Zdjęcie będzie ciemniejsze. Uwaga: Jeśli tło wciąż jest zbyt jasne, wykonaj kroki 6. i 7. Jeżeli jest zbyt ciemne, przejdź od razu do punktu 8. 6 Kliknij i przeciągnij powieloną warstwę na przycisk New Layer (Utwórz Warstwę), a następnie puść przycisk myszy. 7 Powtarzaj krok 6., aż zdjęcie stanie się nieco zbyt ciemne. POZIOM TRUDNOŚCI 8 Kliknij tutaj i przeciągaj suwak w lewo, aby zmniejszyć krycie wierzchniej warstwy, aż zdjęcie uzyska odpowiedni wygląd. Uwaga: Powielanie warstwy Background (Tło) ma wiele innych zastosowań; pozwala na przykład chronić oryginalny obraz, kiedy stosujesz różne fi ltry lub retuszujesz portret. 6 5 8 8 Czy wiesz, że...? Możesz powielić warstwę Background (Tło) lub każdą inną. W tym celu skorzystaj ze skrótu klawiaturowego. Kliknij w palecie Layers (Warstwy) odpowiednią pozycję, aby ją wybrać. Naciśnij Ctrl+J ((cid:2)+J) . Warstwa zostanie powielona. Czy wiesz, że...? Wybrana pozycja to warstwa aktywna. Możesz wybrać kilka warstw naraz. Aby to zrobić, przytrzymaj klawisz Ctrl ((cid:2)) i klikaj je. Aktywne warstwy można przesuwać razem lub jednocześnie stosować do nich style. Więcej opcji! Aby przesunąć warstwę Background (Tło), musisz ją odblokować przez dwukrotne kliknięcie jej nazwy, wpisanie nowej w oknie dialogowym i zatwierdzenie przyciskiem OK. Następnie możesz przesuwać ją w palecie Layers (Warstwy), aby uzyskać więcej opcji edycji. Rozdział 2. Praca z warstwami, zaznaczaniem i maskami 37 Używanie WARSTW DOPASOWANIA do bezpiecznego dopasowywania obrazów Opcja Adjustments (Dopasowania) w menu Image (Obraz) pozwala na dokonanie wielu poprawek obrazu. Gdy powieliłeś warstwę Background (Tło), łatwo dopasujesz grafikę za pomocą powielenia; oryginalna warstwa nie zostanie zmieniona. Jednak za każdym razem, kiedy będziesz zmieniać piksele obrazu, zniknie część danych. Jeśli będziesz jednocześnie stosować różne dopasowania, utracisz ich jeszcze więcej. Jeżeli zamiast tego użyjesz warstwy dopasowania, będziesz mógł stosować modyfikacje kolorów i tonacji bez zmiany wartości pikseli. Dzięki warstwie dopasowania możesz wypróbować różne ustawienia i edytować dopasowanie w późniejszym czasie. Za pomocą suwaków Opacity (Krycie) i Fill (Wypełnij) zmniejszysz lub zróżnicujesz ten efekt. Możesz również łączyć ze sobą różne warstwy dopasowania. Te ostatnie mają wpływ na wszystkie warstwy znajdujące się pod nimi. Photoshop oferuje liczne warstwy dopasowania, do których masz dostęp poprzez menu Layer (Warstwa). 1 2 3 5 4 9 6 8 7 Uwaga: To zadanie wykonuje się w trybie okna zmaksymalizowanego. 1 Kliknij menu Layer (Warstwa). 2 Kliknij New Adjustment Layer (Nowa warstwa dopasowania). 3 Kliknij, aby wybrać dopasowanie, które chcesz zastosować, na przykład Levels (Poziomy). Pojawi się okno dialogowe New Layer (Nowa warstwa). 4 Wpisz nazwę warstwy dopasowania. 5 Kliknij OK. Pojawi się okno dialogowe rodzaju warstwy dopasowania, którą wybrałeś. Uwaga: Upewnij się, że opcja Preview (Podgląd) jest zaznaczona. 6 Levels (Poziomy): przeciągnij ten suwak w prawo, aż znajdzie się tuż pod początkiem czarnego histogramu z lewej strony. 7 Levels (Poziomy): przeciągnij ten suwak w lewo, aż znajdzie się tuż pod początkiem czarnego histogramu z prawej strony. 8 Levels (Poziomy): w razie potrzeby przeciągnij lekko ten suwak, aby dopasować średnie tony. Uwaga: Okna dialogowe różnych warstw dopasowania mają odmienne opcje. Dokonaj zmian wymaganych przez warstwę, którą wybrałeś. 9 Kliknij OK. 38 10 12 13 14 14 Zmiany warstwy dopasowania zostaną zastosowane do obrazu. 10 Powtórz kroki 1. i 2. 11 Wybierz inną warstwę dopasowania, na przykład Exposure (Ekspozycja). Pojawi się okno dialogowe warstwy dopasowania, którą wybrałeś. POZIOM TRUDNOŚCI 12 Exposure (Ekspozycja): kliknij tutaj i przeciągnij w lewo lub w prawo, aby dopasować ekspozycję. Uwaga: Dokonaj niezbędnych zmian w opcjach dostępnych w wybranej przez Ciebie warstwie dopasowania. 13 Kliknij OK. Zmiany warstwy dopasowania zostaną zastosowane w obrazie. 14 Kliknij tutaj, aby wyłączyć ikonę Visibility (Widoczność) dla każdej z warstw dopasowania i ukryć dopasowanie. 15 Porównaj efekty warstw dopasowania. Uwaga: Jeśli nie jesteś zadowolony z efektu warstwy dopasowania, możesz po prostu ją usunąć. Czy wiesz, że...? Możesz użyć pustej warstwy dopasowania i zmienić tryb mieszania, aby uzyskać ten sam efekt, który daje powielenie warstwy i zmiana trybu mieszania. Po prostu kliknij Layer/New Adjustment Layer (Warstwa/ Nowa warstwa dopasowania) i wybierz dowolne dopasowanie. Nie wprowadzaj żadnych zmian w oknie dialogowym, kliknij OK. Zmień tryb mieszania pustej warstwy dopasowania — jak zrobiłbyś to z każdą inną powieloną warstwą. Więcej opcji! Wszystkie warstwy dopasowania posiadają maskę. Jej miniaturka znajduje się obok zminimalizowanej wersji warstwy w palecie Layers (Warstwy). Możesz kliknąć miniaturkę maski warstwy i zamalować ją na czarno, aby ograniczyć obszar zastosowania dopasowania w obrazie. Jeśli przez przypadek pozostawisz zbyt dużą część grafi ki bez dopasowania, masz możliwość zmiany koloru na biały i użycia go w masce, aby ponownie zastosować dopasowanie w obrazie. Rozdział 2. Praca z warstwami, zaznaczaniem i maskami 39 ŁĄCZENIE DWÓCH FOTOGRAFII za pomocą maski warstwy Maski warstw (ang. layer masks) stwarzają niezliczone możliwości pracy z obrazem, niedostępne, gdy używa się tradycyjnych narzędzi. Gdy zastosujesz maski warstwy w celu ukrycia elementów jednej fotografii a pokazania fragmentów innej, powstaną obrazy, które z pewnością przykują uwagę widza. Jeśli użyjesz maski warstwy w celu wkomponowania jednej fotografii w inną, uzyskasz niezwykłe efekty. Łatwo na przykład wkomponujesz zdjęcie nowożeńców w fotografię bukietu ślubnego panny młodej. Możesz także osiągnąć efekt humorystyczny poprzez wkomponowanie w zdjęcie jedzącej osoby (umieszczenie na talerzu) konia (koniecznie z kopytami). Możesz najpierw utworzyć gradient na masce warstwy, po czym poprawić go pędzlem, a także od razu użyć pędzla na masce. Gdy będziesz malować czarnym kolorem na białej masce warstwy, obraz znajdujący się na wierzchu stanie się widoczny. Jeśli przesadzisz z malowaniem, po prostu odwróć kolory i maluj na biało. Ta technika daje najlepsze efekty, gdy używasz tabletu graficznego. Jeśli ustawisz w taki sposób pędzel, by reagował na nacisk pisaka, będziesz mógł łatwo kontrolować, jak duża część obrazu zostanie ujawniona. 1 5 3 5 2 7 40 6 4 1 Otworzywszy dwa zdjęcia, które chcesz połączyć, kliknij narzędzie Move (Przesunięcie). 2 Kliknij i przeciągnij zdjęcie, które chcesz wkomponować, na wierzch fotografi i mającej stanowić tło. W razie konieczności możesz także kliknąć i przeciągnąć warstwę górnego obrazu, aby dopasować jej położenie na grafi ce stanowiącej bazę. Uwaga: Jeśli obrazy mają ten sam rozmiar i rozdzielczość, górny przykryje bazowy. 3 Kliknij tutaj, aby określić domyślne barwy, czyli w celu ustawienia koloru tła na czarny. 4 Naciśnij przycisk Add layer mask (Utwórz maskę warstwy). Biała miniatura maski warstwy pojawi się w palecie Layers (Warstwy). 5 Kliknij ikonę Gradient i wybierz tryb gradientu spośród dostępnych opcji. 6 Kliknij maskę warstwy, aby ją wybrać. 7 Kliknij i przeciągnij na obrazie w celu zastosowania gradientu na masce. Uwaga: Aby osiągnąć pożądany efekt, czasem trzeba kilkakrotnie klikać i przeciągać. Obrazy będą się ze sobą komponować. 8 Wybierz narzędzie Brush (Pędzel). 9 Wybierz z rozwijalnego menu duży, łagodnie zakończony pędzel. 10 Maluj na czarno, aby poprawić maskę i odsłonić większą część obrazu bazowego. POZIOM TRUDNOŚCI 11 Kliknij tutaj, aby zamienić barwy tła i narzędzia. 12 Maluj na biało w miejscach, gdzie ujawniłeś zbyt dużo obrazu bazowego. Pociągnięcia pędzlem ponownie ukażą detale krawędzi; sprawią, że górny obraz wkomponuje się w bazową fotografi ę. 9 8 10 11 12 Spróbuj tego! Gdy używasz tabletu grafi cznego Wacom, możesz zróżnicować swoje pociągnięcia pędzlem dzięki naciskowi pisaka. Kliknij ikonę Brushes (Pędzle), aby otworzyć Brush Presets (Predefi niowane ustawienia pędzla). Kliknij Shape Dynamics (Dynamika kształtu), po czym wybierz z listy Control (Sterowanie) w sekcji Size Jitter (Wahanie rozmiaru) opcję Pen Pressure (Nacisk pióra). Więcej opcji! Wpisz dowolny tekst za pomocą narzędzia Text (Tekst) i kliknij miniaturkę maski warstwy w palecie Layers (Warstwy). Zamaluj na czarno niektóre fragmenty tekstu, aby je ukryć. Będzie on wyglądał, jakby wystawał zza elementów obrazu. Dostosuj! Kliknij przycisk Set foreground color (Ustaw kolor narzędzia) i wybierz szary w oknie Color Picker (Próbnik kolorów). Pomaluj fragmenty maski warstwy na szaro — staną się tylko częściowo widoczne. Rozdział 2. Praca z warstwami, zaznaczaniem i maskami 41 WARSTWY KSZTAŁT WŁASNY pozwalają dodawać projekty do zdjęć Photoshop CS3 zawiera wiele kształtów, których możesz użyć dzięki wykorzystaniu funkcji Custom Shape (Kształt własny). Istnieje także możliwość stworzenia własnego projektu — w tym celu należy użyć narzędzia Pen (Pióro). Własne kształty to niezależne od rozdzielczości kształty wektorowe. Oznacza to, że zachowują wyraźne krawędzie podczas modyfikacji rozmiaru lub zapisywania w pliku PDF. Możesz dodawać kształty do każdej fotografii jako elementy obrazu bądź w celu zmiany kształtu grafiki. Aby uzyskać dostęp do większej liczby kształtów niż domyślna, powinieneś wybrać ikonę Shape (Kształt) na pasku opcji, a następnie kliknąć strzałkę rozwijanego menu wyboru kształtu. Jeśli klikniesz w nim kolejną strzałkę, będziesz mógł wybrać grupę kształtów lub opcję All (Wszystkie) w celu wyświetlenia wszystkich dostępnych kształtów. Aby wybrać konkretną pozycję, dwukrotnie kliknij jej miniaturkę. Gdy będziesz używać kształtów w palecie Layers (Warstwy), pojawią się dwie miniaturki: warstwa wypełnienia i powiązana z nią maska wektorowa. Maska to kontur wybranego kształtu. Kolor warstwy wypełnienia możesz wybrać na pasku opcji przed narysowaniem kształtu. Istnieje również możliwość ustawienia zerowego krycia dla barwy wypełnienia. 3 5 2 4 1 Uwaga: To zadanie wykonuje się w trybie okna zmaksymalizowanego. 1 Powiel warstwę Background (Tło) obrazu. Uwaga: Powielenie warstwy Background (Tło) opisane jest w zadaniu #11. 2 Kliknij w pasku narzędzi pozycję Custom Shape (Kształt własny). 3 Kliknij tutaj, dwukrotnie kliknij kształt, po czym zamknij okno wyboru. 4 Kliknij tutaj. 5 Dwukrotnie kliknij ikonę 1 Px Stroke 0 Fill Opacity (Obrys – 1 piks, Krycie wypełnienia – 0 ). 6 6 Kliknij i przeciągnij na swoim obrazie, aby narysować kształt. 7 Przytrzymaj klawisz Ctrl ((cid:2)) , po czym kliknij miniaturkę warstwy. Kształt zmieni się w zaznaczenie. 8 Kliknij miniaturkę warstwy kształtu w palecie Layers (Warstwy) i przeciągnij ją do kosza palety Layers (Warstwy). Zaznaczenie pozostanie na obrazie. 7 9 Naciśnij klawisz D w celu zresetowania kolorów tła i narzędzia do domyślnych. 10 Naciśnij X, aby odwrócić domyślne ustawienie kolorów — narzędzie stanie się białe. 42 8 13 13 13 11 Naciśnij Ctrl+J ((cid:2)+J ), aby powielić zaznaczenie na jego własną warstwę. Zaznaczenie będzie się znajdować na nowej warstwie; nie zobaczysz go na obrazie. 12 Kliknij warstwę Background Copy (Tło kopia), aby ją wybrać. POZIOM TRUDNOŚCI 13 Kliknij Layer/New Fill Layer/Gradient (Warstwa/Nowa warstwa wypełnienia/Gradient). 12 14 Kiedy pojawi się okno dialogowe New Layer (Nowa warstwa), kliknij OK. 15 Bazowy obraz zostanie pokryty gradientem przechodzącym od białego do przezroczystego. 15 Kliknij OK w oknie dialogowym Gradient lub zmień jego ustawienia. Kształt będzie uwydatniać część fotografi i. Możesz także dodać tekst, a potem spłaszczyć warstwy, aby obrazek nadawał się do użycia jako kartka świąteczna lub zdjęcie reklamowe. Więcej opcji! Stwórz wypełnienie gradientem w kolorach Twojego obrazu. Kliknij ikonę Set foreground color (Ustaw kolor narzędzia), aby otworzyć próbnik kolorów. Przesuń kursor poza okno dialogowe Color Picker (Próbnik kolorów) i kliknij barwę na Twoim obrazie. Kliknij OK, żeby zamknąć okno dialogowe. Zmień je później! Możesz zapisać plik ze wszystkimi warstwami, aby móc je później zmieniać. Jeśli jednak chcesz zmniejszyć rozmiar pliku, kliknij Layer/Flatten Image (Warstwa/ Spłaszcz obraz), a potem File/Save As (Plik/Zapisz jako), po czym zachowaj plik pod nową nazwą. Dostosuj! Kliknij górną warstwę z zaznaczeniem kształtu. Dodaj Shadow (Cień) lub inny efekt. W tym celu kliknij Add a layer style (Dodaj styl warstwy) w palecie Layers (Warstwy). Wybierz efekt i kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe. Rozdział 2. Praca z warstwami, zaznaczaniem i maskami 43 ZAAKCENTUJ NIEBO za pomocą warstwy wypełnienia gradientem Możliwe, że masz zdjęcie pleneru, na którym niebo wydaje się nieco niewyraźne. Może oświetlenie wymagało innego ustawienia ekspozycji albo przydałby się neutralny lub polaryzacyjny filtr w aparacie. Możliwe jednak, że mimo wszystko chcesz umieścić to zdjęcie w albumie lub użyć go w projekcie graficznym. „Poprawa pogody” poprzez dodanie niebieskiego koloru lub jej „pogorszenie” przez przyciemnienie szarego nieba może dodać charakteru nawet najnudniejszym wycieczkowym fotografiom. Dodanie warstwy wypełnienia gradientem umożliwi Ci nadanie wyrazu bladoniebieskiemu niebu lub sprawienie, że jego szarość stanie się bardziej groźna. Łatwo dopasujesz ilość koloru, który zamierzasz dodać, a ponieważ używasz warstwy wypełnienia, możesz także zacząć od początku w dowolnej chwili i zmienić tę wartość. Masz nawet możliwość zmiany wybranego koloru w celu osiągnięcia bardziej dramatycznego efektu. Ta technika pozwala uzyskać najlepsze rezultaty w przypadku obrazów przedstawiających duży fragment nieba i otwarty horyzont. 1 Otwórz zdjęcie przedstawiające ponure, zare niebo. 2 Kliknij Default Foreground and Background Colors (Domyślne kolory narzędzia i tła). 3 Kliknij przycisk Create new fi ll or adjustment layer (Utwórz nową warstwę wypełnienia lub korekcyjną). 4 Kliknij Gradient.. Otworzy się okno dialogowe Gradient Fill (Wypełnienie gradientem), a na obrazie pojawi się gradient przechodzący od koloru narzędzia do przezroczystości. Upewnij się, że kąt (angle) ustawiony jest na 90 stopni. 5 Kliknij Reverse (Odwrotnie). 2 4 3 44 5 7 6 Gradient zostanie odwrócony do czarnego na górze i przezroczystego na dole, który będzie odsłaniać dolną część obrazu. 6 Umieść kursor nad obrazem. 7 Przeciągnij kursorem w górę na obrazie, przytrzymując lewy przycisk myszy , aż gradient będzie przykrywał tylko niebo, a chmury uzyskają groźny wygląd. POZIOM TRUDNOŚCI POZIOM TRUDNOŚCI 8 8 Kliknij OK. 11 Pochmurne niebo zostanie dodane jako nowa warstwa; znajdzie się nad Background (Tło). 9 Kliknij tutaj i wybierz Overlay (Nakładka). 10 Podwójnie kliknij miniaturkę warstwy, aby zmienić ustawienia. Okno dialogowe Gradient Fill (Wypełnienie gradientem) pojawi się ponownie. 11 Powtórz kroki od 6. do 8., aby nasilić lub zmniejszyć efekt. 9 Za każdym razem, kiedy zaczniesz przeciągać na obrazie, a warstwa Gradient Fill (Wypełnienie gradientem) będzie zaznaczona, wygląd nieba zmieni się. 10 Więcej opcji! Jeśli szare niebo na Twoim obrazie powinno być bardziej dramatyczne, zmień kolor w pasku narzędzi na czarny. Jeżeli jest ono niebieskie, ustaw Foreground color (Kolor narzędzia) na ciemnoniebieski, zanim zastosujesz warstwę wypełnienia gradientem. Możesz także podkreślić zachód słońca. W tym celu użyj pomarańczowo-czerwonej barwy jako koloru narzędzia. Czy wiesz, że...? Większa liczba warstw oznacza większy rozmiar Twojego pliku. Ponieważ Photoshop wymaga sporej pamięci do pracy z dużymi plikami, powinieneś połączyć ze sobą warstwy, które nie będą później zmieniane. Wciśnięcie Ctrl+E ((cid:2)+E ) łączy zaznaczoną warstwę z tą, która znajduje się pod nią. Użycie kombinacji Ctrl+Shift+E ((cid:2)+ Shift+E) sprawi, że wszystkie widoczne warstwy zostaną ze sobą połączone. Rozdział 2. Praca z warstwami, zaznaczaniem i maskami 45 Narzędzie SZYBKIE ZAZNACZANIE i paleta POPRAW KRAWĘDŹ Photoshop CS3 posiada innowacyjne narzędzie, umożliwiające szybkie zaznaczanie dużych obszarów obrazu przez ich zamalowywanie. Dzięki funkcji Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) możesz zamalować miejsca, które chcesz zaznaczyć; istnieje możliwość zmiany rozmiaru pędzla w czasie pracy, aby mieć także dostęp do trudno dostępnych fragmentów. Zamiast tego możesz po prostu kliknąć niewielki obszar, który zamierzasz zaznaczyć. Aby dodać fragmenty do zaznaczenia, przytrzymaj Shift lub wyklucz je, wciskając klawisz Alt (Option) w czasie malowania. Nowa pływająca paleta Refine Edge (Popraw krawędź) jest dostępna w pasku narzędzi, gdy włączono dowolne narzędzie zaznaczenia. Za jej pomocą możesz wyczyścić zaznaczenia, złagodzić lub wtopić zarys krawędzi, usunąć postrzępienie brzegów oraz zwiększyć lub zmniejszyć obszar zaznaczenia o wiele prościej, niż gdybyś używał jakiegokolwiek narzędzia zaznaczania samodzielnie. Paleta udostępnia liczne opcje podglądu, oglądanie zaznaczenia na różnych rodzajach tła, abyś z łatwością mógł zobaczyć krawędzie Twoich zaznaczeń i zmiany, które wprowadzasz. 2 4 7 5 6 3 1 46 1 Kliknij narzędzie Quick Selection (Szybkie zaznaczanie). 2 Kliknij tutaj. 3 Kliknij i przeciągnij suwak Diameter (Średnica), żeby zmienić rozmiar końcówki pędzla. Jeśli używasz tabletu grafi cznego Wacom, możesz skorzystać z rozwijanego menu Size (Rozmiar), aby ustawić rozmiar pędzla poprzez stopień nacisku pisaka. Uwaga: Możesz nacisnąć Ctrl ((cid:2)) + spacja i kliknąć, aby przybliżyć obraz i dokładniej wybrać zaznaczenie. 4 Kliknij i przeciągnij kursorem wewnątrz fragmentu obrazu, który chcesz zaznaczyć. 5 Kliknij i przeciągnij wewnątrz innego fragmentu. Zaznaczenie zmieni się w opcję Add to selection (Dodaj do zaznaczenia). 6 Naciśnij Alt (Option) i kliknij w miejscach, które chcesz usunąć z zaznaczenia. Uwaga: możesz nacisnąć Alt (klawisz Option)+spacja i kliknąć, żeby oddalić obraz. 7 Kliknij Refi ne Edge (Popraw krawędź). Pojawi się okno dialogowe Refi ne Edge (Popraw krawędź). 8 Kliknij i przeciągnij suwak Radius (Promień) w prawo, żeby złagodzić zarys krawędzi. 9 Kliknij i przeciągnij suwak Contrast (Kontrast) w prawo w celu usunięcia niedoskonałości krawędzi. 10 Kliknij i przeciągnij suwak Smooth (Gładki), żeby wygładzić zarys zaznaczenia. POZIOM TRUDNOŚCI 11 Kliknij i przeciągnij suwak Feather (Wtapianie), aby stworzyć łagodniejsze przejście między krawędziami zaznaczenia i otaczających obszarów. 12 Kliknij i przeciągnij suwak Contract/Expand (Zawężanie/rozszerzanie) w celu dopasowania rozmiaru zaznaczenia. 13 Kliknij ikonę innego podglądu (ang. preview), aby zobaczyć zaznaczenie na innym tle. 14 Powtarzaj krok 13., żeby zmieniać tła i uzyskiwać lepsze widoki. 15 Powtórz kroki od 8. do 12. w celu dopasowania zaznaczenia. 16 Kliknij OK, aby zachować zmiany zaznaczenia. Twoje zaznaczenie będzie widoczne na obrazie. 8 9 10 11 12 16 13 Czy wiesz, że...? Możesz stosować paletę Refi ne Edge (Popraw krawędź) na każdym aktywnym zaznaczeniu, niezależnie od tego, jakiego narzędzia użyłeś do jego stworzenia. Kliknij Select/Refi ne Edge (Zaznacz/ Popraw krawędź), kiedy aktywne jest dowolne zaznaczenie. Możesz także użyć palety na każdej aktywnej masce warstwy, aby dopasowywać ją podczas stosowania na warstwie. Spróbuj tego! Jeśli używasz palety Refi ne Edge (Popraw krawędź), możesz szybko zmienić tło podglądu zaznaczenia poprzez wciśnięcie klawisza F. Podgląd zmieni się za każdym razem, gdy wciśniesz F podczas przechodzenia przez każdy ze stylów. Dostosuj! Gdy używasz narzędzia Quick Selection (Szybkie zaznaczanie), możesz kliknąć Auto-Enhance (Auto-poprawianie) w pasku opcji, aby wygładzić granice zaznaczenia. W zależności od szybkości komputera opcja Auto-Enhance (Auto-poprawianie) może spowolnić proces zaznaczania. Rozdział 2. Praca z warstwami, zaznaczaniem i maskami 47 Użycie SZYBKIEJ MASKI do wykonania dokładnego zaznaczenia W Photoshopie CS3 istnieje możliwość zaznaczania na wiele różnych sposobów. Możesz zaznaczyć prostokątny lub owalny obszar za pomocą narzędzia Marquee (Zaznaczanie); wybrać dowolny lub geometryczny kształt przy użyciu funkcji Lasso; skorzystać z Magic Wand (Różdżka) do zaznaczenia obszarów o podobnej barwie. Możesz także użyć funkcji Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) — patrz zadanie #16 — aby wybrać poszczególne fragmenty obrazu i dodawać oraz odejmować zaznaczenia. Niektóre grafiki mogą jednak wymagać zastosowania jeszcze bardziej precyzyjnego narzędzia zaznaczenia. Za pomocą funkcji Brush (Pędzel) w trybie Quick Mask (Szybka maska) stworzysz precyzyjne zaznaczenie lub dopasujesz wcześniej zaznaczone obszary. Quick Mask (Szybka maska) to tryb edycji, w którym chronione obszary pokryte są półprzezroczystą kolorową maską. Jeżeli zaczniesz malować domyślnym czerwonym kolorem bezpośrednio na fragmentach, których chcesz użyć, będziesz mógł bardziej precyzyjnie wybrać zaznaczenie; jednocześnie będziesz widział, z którymi fragmentami pracujesz. Użycie tej techniki pozwala na zamaskowanie obszarów, które się maluje, powinieneś więc odwrócić zaznaczenie przed dokonaniem jakichkolwiek zmian. Gdy to uczynisz, zamalowane obszary będą zaznaczone, a reszta znajdzie się pod maską. 5 2 4 1 3 7 6 8 48 1 Wybierz narzędzie Zoom (Lupka) i kliknij obszar, który chcesz zaznaczyć. 2 Kliknij przycisk Default Foreground and Background Colors (Domyślne kolory narzędzia i tła), aby ustawić kolor narzędzia na czarny, a tła na biały. 3 Kliknij przycisk trybu Quick Mask (Szybka maska). 4 Wybierz narzędzie Brush (Pędzel). 5 Kliknij tutaj. 6 Wybierz pędzel o twardych krawędziach (ang. hard-edged). 7 Kliknij i przeciągnij, aby ustawić suwak Master Diameter (Główna średnica). 8 Zamaluj obszary, które chcesz wybrać. Zamalowane obszary pokryte będą czerwoną, półprzezroczystą maską. 9 11 13 10 12 14 15 9 Kliknij ikonę Switch Foreground and Background Colors (Przełącz kolory narzędzia i tła), aby zmienić kolor narzędzia na biały. 10 Pomaluj obszary, które wcześniej przypadkowo zamalowałeś. POZIOM TRUDNOŚCI 11 Kliknij ponownie ikonę Switch Foreground and Background Colors (Przełącz kolory narzędzia i tła), aby zmienić kolor narzędzia na czarny. 12 Maluj obszar, który chcesz zaznaczyć, aż cały stanie się czerwony. 13 Kliknij tutaj, aby wyłączyć tryb Quick Mask (Szybka maska). Przerywane linie wskażą obszar, który został pokryty czerwoną maską. 14 Kliknij Select (Zaznacz). 15 Kliknij Inverse (Odwrotność). W obszar zaznaczenia wejdą tylko fragmenty, które pomalowałeś w trybie Quick Mask (Szybka maska). Czy wiesz, że...? Jeśli chcesz szybko zmienić rozmiar pędzla, powinieneś nacisnąć prawy nawias kwadratowy (]), by zwiększyć średnicę narzędzia, lub lewy ([) w celu jej zmniejszenia. Aby zmodyfi kować kolory pędzla i tła, wciśnij klawisz X. Ważne! Czasem musisz wtopić (ang. feather) zaznaczenie, zanim zaczniesz dopasowywać obraz. Kliknij Select/ Modify/Feather (Zaznacz/Zmień/ Wtapianie) i wpisz wartość wtapiania. Dla zaznaczenia zębów wybierz wtapianie jedno- lub dwupikselowe. Możesz także kliknąć Select/Refi ne Edge (Zaznacz/Popraw krawędź) i dopasować zaznaczenie — patrz zadanie #16. Więcej opcji! Jeśli obraz, na którym malujesz, jest bardzo czerwony, możesz zmienić barwę maski. Kliknij dwukrotnie ikonę trybu Quick Mask (Szybka maska), a następnie wybór koloru w oknie dialogowym Quick Mask Options (Opcje Szybkiej maski). Rozdział 2. Praca z warstwami, zaznaczaniem i maskami 49 WYDZIELANIE GŁÓWNEGO TEMATU obrazu z tła Prawdopodobnie często będziesz chciał wydzielić osobę lub przedmiot z fotografii, aby móc ich użyć na oddzielnej warstwie lub innym obrazie. Możesz oczywiście starannie zamalować wybrany obiekt w trybie Szybkiej maski lub za pomocą innego narzędzia zaznaczania. Jednak filtr Extract (Wydziel) może zrobić to o wiele lepiej, zwłaszcza w przypadku delikatnych i szczegółowych krawędzi, takich jak drzewa czy włosy. Kiedy używasz filtru Extract (Wydziel), Photoshop usuwa wybrany obszar tła; czyni go przezroczystym. Narzędzie odnajduje kontrastujące ze sobą krawędzie w zaznaczonym przez Ciebie obszarze. Jeśli piksele krawędzi mają barwę tła, filtr usunie je, aby uniknąć efektu aureoli po umieszczeniu obiektu na innym tle. Chociaż filtr Extract (Wydziel) jest precyzyjnym narzędziem, może pozostawić fragmenty, które trzeba będzie poprawić. Możesz to zrobić poprzez użycie kolejnej warstwy lub innych funkcji Photoshopa. 4 5 2 3 11 7 1 Otwórz zdjęcie zawierające element, który chcesz wydzielić. 2 Powiel warstwę Background (Tło) — patrz zadanie #11. 3 Kliknij tutaj, aby wyłączyć widoczność oryginalnej warstwy tła. 4 Kliknij Filter (Filtr). 5 Kliknij Extract (Wydziel). Pojawi się okno dialogowe fi ltru Extract (Wydziel) z Twoim obrazem. 6 Kliknij narzędzie Edge Highlighter (Podświetlacz krawędzi). 7 Kliknij tutaj i przesuń suwak, aby dopasować rozmiar pędzla. 8 Obrysuj krawędzie obszaru, który chcesz zachować. 7 Uwaga: Upewnij się, że Twoja linia zaznaczenia w połowie pokrywa obiekt, który wybierasz, a w połowie tło. 9 Kliknij narzędzie Fill (Wypełnienie). 10 Kliknij w obszarze, który chcesz zachować. Zielony podświetlony obszar zostanie wypełniony półprzezroczystym niebieskim kolorem. 11 Kliknij Preview (Podgląd). 6 9 8 10 50 12 14 14 13 13 12 15 14 16 Wydzielony obszar pojawi się na przezroczystym tle. 12 Kliknij narzędzie Cleanup (Czyszczenie), po czym rysuj wokół postrzępionych brzegów, aby usunąć pozostawione tło. 13 Przytrzymując klawisz Alt (Option), maluj na obrazie w celu przywrócenia fragmentów obiektu, które zostały usunięte. POZIOM TRUDNOŚCI 14 Kliknij narzędzie Edge Touchup (Retusz krawędzi), po czym rysuj wokół postrzępionych krawędzi, by je wyrównać. 15 Kliknij OK. Wybrany obszar zostanie wydzielony. 16 Naciśnij Ctrl+J ((cid:2)+J ), aby powielić warstwę. Uwaga: Powielenie warstwy naprawia inne opuszczone obszary. 17 Naciśnij Ctrl+E ((cid:2)+E ) w celu połączenia dwóch wydzielonych warstw. Obiekt zostanie wydzielony z obrazu na oddzielnej warstwie. Możesz teraz przeciągnąć ją na inną grafi kę lub zmienić tło za obiektem poprzez dodanie innej warstwy pod warstwą obiektu. Uważaj! Jeśli niebieskie wypełnienie „wylało się na pozostałą część obrazu, oznacza to, że Twój obiekt nie został do końca otoczony zieloną linią. Naciśnij Ctrl+Z ((cid:2)+Z ), aby cofnąć wypełnianie, po czym zamknij granicę obiektu. Więcej opcji! Użyj małego pędzla do zaznaczenia wyraźnych granic obiektu, a dużego — do postrzępionych, na przykład włosów. Wciskanie prawego (]) i lewego ([) nawiasu kwadratowego pozwala szybko zmienić rozmiar narzędzia, także w czasie malowania. Spróbuj tego! Aby zobaczyć podgląd wydzielenia na gładkim tle, kliknij rozwijaną listę Display (Wyświetlanie) w sekcji Preview (Podgląd) po prawej stronie. Wybierz Gray Matte (Szara otoczka) lub inny kolor, który ułatwi obejrzenie Twojego wydzielenia. Rozdział 2. Praca z warstwami, zaznaczaniem i maskami 51 Warstwa otwierana lub dodawana jakoOBIEKT INTELIGENTNY Warstwa otwarta jako obiekt inteligentny przechowuje dane o obrazie. Daje ona pełną swobodę twórczą podczas edycji tego ostatniego. Jeśli na przykład przeciągasz fotografię, aby skopiować ją do innego dokumentu jako zwykłą warstwę, warstwa ta przejmuje własności obrazu bazowego. Kiedy używasz polecenia Transformation (Przekształcenie) w celu zmniejszenia obrazu, jego wymiary na warstwie ulegają pomniejszeniu. Jeśli później zechcesz zwiększyć rozmiar grafiki na warstwie, jej jakość będzie niższa, ponieważ poprzednie przekształcenie usunęło piksele, aby zmniejszyć wielkość. Jeżeli jednak otworzysz tę samą fotografię jako obiekt inteligentny, będziesz mógł do woli przekształcać warstwę bez utraty danych. Możesz otworzyć dokument jako obiekt inteligentny, umieścić plik w innym dokumencie jako obiekt inteligentny, przekonwertować otwarte już w Photoshopie warstwy na obiekty inteligentne; umieścić plik Illustratora lub inny wektorowy plik w dokumencie jako obiekt inteligentny, przy czym zachowane zostaną ostre krawędzie grafiki wektorowej, nawet przy zmianie rozmiaru. 1 2 1 3 4 2 3 OTWIERANIE OBRAZU JAKO SMART OBJECT (OBIEKT INTELIGENTNY) 1 Kliknij File (Plik). 2 Kliknij Open As Smart Object (Otwórz jako obiekt inteligentny). Pojawi się okno dialogowe otwierania pliku. 3 Kliknij plik, który chcesz otworzyć. 4 Kliknij Open (Otwórz). Plik zostanie otwarty jako obiekt inteligentny. KONWERTOWANIE OTWARTEJ WARSTWY OBRAZU NA SMART OBJECT (OBIEKT INTELIGENTNY) 1 Kiedy obraz będzie otwarty, kliknij menu Layer (Warstwa). 2 Kliknij Smart Objects (Inteligentne obiekty). 3 Kliknij Convert to Smart Object (Konwertuj na obiekt inteligentny). Warstwa zostanie zmieniona na obiekt inteligentny; będzie wyświetlana w palecie Layers (Warstwy) z ikoną Smart Object (Obiekt inteligentny). Jej nazwa będzie brzmieć Layer 0 (Warstwa 0). 52 2 3 8 6 9 7 UMIESZCZANIE PLIKU EPS ILLUSTRATORA W OBRAZIE JAKO SMART OBJECT (OBIEKT INTELIGENTNY) 1 Otwórz plik, w którym ma zostać umieszczony dokument Illustratora. 2 Kliknij menu File (Plik). 3 Kliknij Place (Umieść). Pojawi się okno dialogowe otwierania. 4 Wybierz plik Illustratora, który chcesz otworzyć. 5 Kliknij Place (Umieść) w oknie dialogowym otwierania. POZIOM TRUDNOŚCI Obraz pojawi się w ramce z dwiema przekątnymi. 6 Kliknij umieszczony plik i przeciągnij go w nowe miejsce. 7 Kliknij i przeciągnij narożniki ramki, aby zmienić rozmiar umieszczonego obrazu. 8 Kliknij i przeciągnij tuż poza narożnikiem w celu obrócenia grafi ki. 9 Kliknij tutaj, aby zaakceptować wstawiony obraz. Ramka zostanie usunięta, nowy inteligentny obiekt pojawi się nad poprzednią warstwą w palecie Layers (Warstwy). Spróbuj tego! Możesz powielić inteligentne warstwy w dokumencie i połączyć je ze sobą. Kiedy zmienisz zawartość jednej inteligentnej warstwy, wszystkie powielenia zostaną automatycznie zaktualizowane. Czy wiesz, że...? Możesz umieścić obraz RAW w pliku Photoshopa jako inteligentną warstwę. Będziesz ją mógł dowolnie edytować jako plik RAW — bez groźby utraty danych. Więcej opcji! Kliknij Layer/Smart Objects/Edit Contents (Warstwa/Inteligentne obiekty/Edytuj zawartość). Kliknij OK w ostrzegawczym oknie dialogowym, które się pojawi. Edytuj oryginalny obraz i wciśnij Ctrl+S ((cid:2)+S ) — obiekt inteligentny zostanie zaktualizowany. Możesz też po prostu kliknąć dwukrotnie na ikonie Smart Object (Miniaturka obiektu inteligentnego) na miniaturze warstwy, aby móc wprowadzać zmiany w grafi ce. Rozdział 2. Praca z warstwami, zaznaczaniem i maskami 53 Stosowanie INTELIGENTNYCH FILTRÓW do wprowadzania dynamicznych dopasowań Kiedy masz już inteligentną warstwę, możesz dodać inteligentne filtry. Narzędzie to jest całkowicie bezpieczne i oferuje większą elastyczność edycji obrazu niż kiedykolwiek przedtem. Właściwie każdy filtr użyty na inteligentnej warstwie staje się filtrem inteligentnym. Narzędzia te pozwalają dokonywać zmian bez utraty danych o pikselach. Można je usunąć lub ukryć w dowolnej chwili. Dodatkowo możesz stale zmieniać ustawienia filtrów, aby osiągać różnorodne efekty. Istnieje możliwość dodawania wielu filtrów, jeden na drugim, oraz zmieniania ich kolejności w celu osiągnięcia różnych rezultatów. Gdy dodasz maskę do inteligentnego filtra, będziesz mógł stosować go tylko do wybranych fragmentów obrazu, a wszystko to bez ingerowania w dane grafiki. 2 7 1 4 8 1 Otwórz obraz jako obiekt inteligentny — patrz zadanie #19. 2 Kliknij Filter (Filtr). 3 Kliknij fi ltr, którego chcesz użyć. 4 Wybierz zmiany, które zamierzasz wprowadzić w wybranym fi ltrze. Pojawi się okno dialogowe fi ltra. 5 Kliknij i przeciągnij suwaki, po czym dopasuj inne opcje. 6 Kliknij OK. Inteligentny fi ltr pojawi się poniżej inteligentnej warstwy w palecie Layers (Warstwy). 7 Kliknij Filter (Filtr). 8 Wybierz inny fi ltr, który chcesz zastosować do obrazu. Pojawi się okno dialogowe fi ltra. 9 Powtórz kroki 5. i 6. 3 8 6 9 5 54 9 12 11 13 10 Drugi inteligentny fi ltr pojawi się nad pierwszym. 10 Kliknij miniaturę maski. 11 Kliknij narzędzie Brush (Pędzel). 12 Kliknij tutaj i wybierz pędzel o łagodnej krawędzi i rozmiarze pasującym do Twojego obrazu. Upewnij się, że kolorem narzędzia (ang. foreground) jest czarny. POZIOM TRUDNOŚCI Naciśnij D, aby przywrócić domyślne ustawienie, a w razie potrzeby X w celu ustawienia koloru narzędzia na czarny. 13 Maluj na obrazie w miejscach, w których nie chcesz zastosować narzędzia. Uwaga: Na przykład tutaj inteligentny fi ltr rozmywa tło. Jeżeli pomalujesz na czarno główny temat fotografi i, usuniesz z niego rozmycie. Zamalowane obszary wyświetlą się jako czarne w masce efektów Smart Filters (Inteligentne fi ltry), a fi ltry zostaną z nich usunięte. 14 Kliknij tutaj i przeciągnij drugi fi ltr poniżej pierwszego, aby sprawdzić, które ustawienie daje lepszy efekt. 15 Klikaj tutaj, aby włączać i wyłączać ikonę Visibility (Widoczność) poszczególnych inteligentnych fi ltrów, a także zobaczyć efekty z fi ltrami i bez nich. 15 14 16 Dwukrotnie kliknij tutaj, aby otworzyć okna dialogowe poszczególnych inteligentnych fi ltrów i dopasować ustawienia. 16 Czy wiesz, że...? Tylko fi ltry Extract (Wydziel), Liquify (Skraplanie), Pattern Maker (Tworzenie wzorka) i Vanishing Point (Punkt zbiegu) nie mogą być używane jako fi ltry inteligentne. Dopasowania Shadow/Highlight (Cień/Podświetlenie) oraz Variations (Wariacje) możesz stosować jako inteligentne fi ltry na inteligentnej warstwie. Spróbuj tego! Kliknij trójkąt znajdujący się obok inteligentnej warstwy, aby wyświetlić zastosowane do niej inteligentne fi ltry. Dwukrotnie kliknij dwie trójkątne strzałki obok inteligentnego fi ltru, aby zmienić jego tryb mieszania i krycie. Więcej opcji! Aby usunąć jeden inteligentny fi ltr, kliknij jego nazwę i przeciągnij na ikonę Trash (Kosz) palety Layers (Warstwy). W celu jednoczesnego usunięcia wszystkich inteligentnych warstw kliknij i przeciągnij na tę ikonę napis Smart Filters (Inteligentne fi ltry), który znajduje się na inteligentnej warstwie. Rozdział 2. Praca z warstwami, zaznaczaniem i maskami 55
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS3. 100 najlepszych sztuczek i trików
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: