Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00274 006909 18475957 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS. Kurs - książka
Photoshop CS. Kurs - książka
Autor: Liczba stron: 352
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-445-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Minimum tekstu, maksimum ilustracji

Od wielu lat Photoshop wyznacza standardy na rynku aplikacji graficznych. Najpopularniejszy program do obróbki cyfrowych fotografii i grafiki bitmapowej pojawił się niedawno na rynku w nowym wcieleniu -- w wersji CS. Jednak nowe oznaczenie to nie jedyna zmiana w stosunku do poprzedniej wersji. Photoshop CS to nowe narzędzia, funkcje, filtry, a przede wszystkim nowe możliwości tworzenia.

Książka 'Photoshop CS. Kurs' to podręcznik przygotowany z myślą o tych, którzy chcą rozpocząć pracę z tą aplikacją. Zawarte w niej informacje, przedstawione w formie ilustrowanych i opatrzonych ćwiczeniami wykładów, przydadzą się wszystkim, którzy chcą wykorzystać Photoshopa do tworzenia i modyfikowania obrazów i obróbki cyfrowych zdjęć. W kolejnych rozdziałach przedstawiono między innymi:

Książki wydawnictwa Helion z serii 'Kurs' przeznaczone są dla początkujących użytkowników komputerów, którzy chcą w szybkim czasie nabyć praktycznych umiejętności, przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystępnym językiem i bogato ilustrowane, są wspaniałą pomocą przy samodzielnej nauce.

Poznaj najpopularniejszy program do edycji bitmap

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Photoshop CS. Kurs KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE Autor: Anna Owczarz ISBN: 83-7361-445-1 Format: B5, stron: 352 Od wielu lat Photoshop wyznacza standardy na rynku aplikacji graficznych. Najpopularniejszy program do obróbki cyfrowych fotografii i grafiki bitmapowej pojawi³ siê niedawno na rynku w nowym wcieleniu —w wersji CS. Jednak nowe oznaczenie to nie jedyna zmiana w stosunku do poprzedniej wersji. Photoshop CS to nowe narzêdzia, funkcje, filtry, a przede wszystkim nowe mo¿liwoġci tworzenia. ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK Ksi¹¿ka Photoshop CS. Kurs to podrêcznik przygotowany z myġl¹ o tych, którzy chc¹ rozpocz¹æ pracê z t¹ aplikacj¹. Zawarte w niej informacje, przedstawione w formie ilustrowanych i opatrzonych æwiczeniami wyk³adów, przydadz¹ siê wszystkim, którzy chc¹ wykorzystaæ Photoshopa do tworzenia i modyfikowania obrazów i obróbki cyfrowych zdjêæ. W kolejnych rozdzia³ach przedstawiono miêdzy innymi: CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE • Interfejs u¿ytkownika • Zasady pracy z plikami graficznymi • Sposoby zaznaczania obrazu i jego elementów • Narzêdzia rysunkowe i malarskie • Metody pracy z warstwami • Mo¿liwoġci obróbki cyfrowych zdjêæ Ksi¹¿ki wydawnictwa Helion z serii „Kurs” przeznaczone s¹ dla pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników komputerów, którzy chc¹ w szybkim czasie nabyæ praktycznych umiejêtnoġci, przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystêpnym jêzykiem i bogato ilustrowane, s¹ wspania³¹ pomoc¹ przy samodzielnej nauce. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... ............................ 7 Rozdział 1. Podstawy obsługi programu ...................................................z.................................................... 9 Uruchamiamy program................................................... ................................................... .11 Ułatwiamy sobie pracę — skrót................................................... ...................................... 12 Ekran powitalny programu................................................... ............................................. 14 Okno programu................................................... ................................................... ............. 17 Otwieramy nowe okno obrazu (dokumentu)................................................... ...............20 Zamykanie programu ................................................... ................................................... ...24 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............28 Rozdział 2. Współpraca z plikami...................................................z................................................................29 Otwieranie pliku już istniejącego ................................................... ................................... 31 Importowanie obrazu. Skaner a aparat cyfrowy ................................................... .......... 33 Zapisywanie plików................................................... ................................................... .......36 Zapisywanie plików z jednoczesną zmianą ich formatu ...............................................40 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............44 Rozdział 3. Zaznaczanie obrazu oraz jego elementów ...................................................z.....................45 Zaznaczanie obszaru całego obrazu i anulowanie zaznaczenia....................................47 Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Zaznaczenie prostokątne i eliptyczne....................................... ................................................... ................................50 Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Lasso i Lasso magnetyczne..... 55 Przenoszenie zaznaczonego obszaru ................................................... .............................60 Klonowanie zaznaczenia i wykorzystanie go przy retuszu obrazu .............................. 63 Podsumowanie ................................................... ................................................... ............... 71 Rozdział 4. Kopiowanie i wklejanie...................................................z...........................................................73 Kopiowanie zaznaczonego obszaru obrazu i wklejanie go do nowo otwartego okna ..... 74 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............78 4 Spis treści Rozdział 5. Anulowanie wykonanych czynności ...................................................z.................................79 Polecenie Undo (Cofnij)................................................... ..................................................80 Paleta History (Historia)................................................... ..................................................84 Podsumowanie ................................................... ................................................... ...............92 Rozdział 6. Lubisz zmiany? ...................................................z...................................................z..........................93 Zmiana rozmiaru okna obrazu ................................................... ......................................95 Procentowy widok okna ................................................... ................................................ 100 Narzędzie Zoom Tool (Lupka)................................................... ..................................... 103 Paleta Navigator (Nawigator) ................................................... ....................................... 106 Podsumowanie ................................................... ................................................... .............112 Rozdział 7. Czas rozpocząć malowanie…...................................................z............................................113 Wybieramy z Przybornika narzędzia Pędzel i Ołówek ................................................ 114 Zmiana koloru narzędzia i tła................................................. ..........................................116 Możliwości Ołówka................................................... ................................................... ..... 120 Co potrafi narzędzie Pędzel?................................................... ......................................... 130 Wiadro z farbą, czyli jeden ze sposobów na wypełnienie kształtu.............................. 149 Podsumowanie ................................................... ................................................... .............152 Rozdział 8. Warstwy — podstawowe zagadnienia ...................................................z..........................153 Uaktywnienie ze zmianą nazwy................................................... .................................... 155 Kolejność ułożenia warstw — możesz to zmienić ................................................... ..... 158 Warstwa Tło................................................... ................................................... .................. 164 Dodatkowe funkcje palety Layers (Warstwy)................................................... .............. 169 A może chcesz utworzyć nową, własną warstwę? Czy potrafisz usunąć już istniejącą? ................................................... .......................... 174 Podsumowanie ................................................... ................................................... .............177 Rozdział 9. Kolorowanie bez naruszenia tekstury ...................................................z...........................179 Uaktywnianie narzędzia ................................................... ................................................ 180 Opcje narzędzia i ich zastosowanie................................................... .............................. 182 Podsumowanie ................................................... ................................................... .............190 Rozdział 10. Gumki i ich możliwości ...................................................z........................................................191 Całkiem niezwykła Gumka ................................................... ........................................... 193 Gumka usuwająca tło ................................................... ................................................... .. 199 Podsumowanie ................................................... ................................................... .............205 Rozdział 11. Narzędzia specjalne ...................................................z...............................................................207 A może coś rozmażemy… ................................................... .............................................209 Rozjaśnienie i przyciemnienie koloru................................................... ......................... 213 Czy spotkałeś już kiedyś Wampira? ................................................... ............................. 216 Podsumowanie ................................................... ................................................... .............219 Rozdział 12. Linia prosta, wielokąty i inne kształty ...................................................z...........................221 Linia prosta i strzałki — sposoby ich rysowania................................................... ........222 Inne kształty i ich obracanie ................................................... ......................................... 233 Kształty własne ................................................... ................................................... .............244 Podsumowanie ................................................... ................................................... .............252 Spis treści 5 Rozdział 13. Wypełnianie kształtu...................................................z..............................................................253 Kolor................................................... ................................................... ..............................254 Wzorek ................................................... ................................................... ..........................260 Gradient ................................................... ................................................... ........................272 Podsumowanie ................................................... ................................................... .............281 Rozdział 14. Lek na problemy z ekspozycją ...................................................z..........................................283 Lokalizacja opcji oraz właściwości jej parametrów ................................................... ....285 Podsumowanie ................................................... ................................................... .............291 Rozdział 15. Tworzenie panoramy (kadrowanie)...................................................z................................293 Łączenie kilku fotografii w jedną — panorama................................................... .........294 Korekcja śladów powstających w wyniku łączenia fotografii...................................... 303 Podsumowanie ................................................... ................................................... .............310 Rozdział 16. Czary-mary i fotografia jak nowa… ...................................................z...............................311 Uaktywnianie narzędzia i usuwanie za jego pomocą załamań widniejących na fotografii ................................................. 312 Podsumowanie ................................................... ................................................... .............321 Rozdział 17. Chcesz coś napisać?...................................................z...............................................................323 Wstawiamy tekst ................................................... ................................................... ..........324 Formatowanie tekstu................................................... ................................................... ...329 Wyginanie i odkształcanie tekstu ................................................... ................................. 336 Podsumowanie ................................................... ................................................... .............339 Skorowidz...................................................z...................................................z................ .................341 ♦ Zaznaczanie obszaru całego obrazu i anulowanie zaznaczenia ♦ Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Zaznaczenie prostokątne i eliptyczne ♦ Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Lasso i Lasso magnetyczne ♦ ♦ Przenoszenie zaznaczonego obszaru Klonowanie zaznaczenia i wykorzystanie go przy retuszu obrazu ♦ Podsumowanie Zaznaczanie obrazu oraz jego elementów Zaznaczanie obrazu oraz jego elementów Zaznaczenie — każdy zapewne wie doskonale, o czym mkowa. Chodzi o określenie granic obszaru, który chcemy przeznaczyć do edycji. Programk Photoshop oferuje swoim użytkownikom kilka narzędzi, umożliwiających im zaznakczanie poszczególnych elementów obrazu oraz całego obrazu ze wszystkimi jekgo składnikami jednocześnie. W jakim celu wykorzystuje się zaznaczanie? Czy warto skię uczyć tej techniki? Zdecydowanie tak — jest to bowiem jedna z podstawowykch umiejętności potrzebnych w pracy z programem. Celowo postanowiłam opisać to kzagadnienie w jednym z pierwszych rozdziałów, gdyż w przypadku pominięciak tego kroku trudno byłoby przystąpić do omawiania innych kwestii. Umiejętność zaznaczania obszaru jest konieczna chociażby do kopiowania i usuwania elementów — kolejnych bardzo ważnych technik. Krótkok mówiąc, zaznaczanie jest niezbędne w przypadku edycji obrazu i kontrolowania kefektów pracy. Za pomocą narzędzi służących do zaznaczania możemy na przykład rketuszować obraz. Często przydaje się to wówczas, gdy dysponujemy obrazem z nikezwykłym tłem i chcielibyśmy je wykorzystać w innym obrazie. Jedynym mankamentem jest znajdujący się na środku tego obrazu jakiś szpecący element. Jeśli go wytniemy, pozkostanie dziura. Z tym problemem też można sobie poradzić, istnieje jednak prostszy sposób. Wystarczy użyć jednego z narzędzi do zaznaczania i ukryć ten element, bez potrzeby usuwania go z obrazka. 46 Zaznaczanie obrazu oraz jego elementów Jak już wspomniałam, narzędzia służące do zaznaczania, kktóre zawiera Photoshop, pozwalają — za sprawą swojej różnorodności — zaznaczyć każdy element z większą lub mniejszą precyzją. Przeszkody nie stanowią tutaj ichk bardziej lub mniej regularne kształty. Kolejną umiejętnością, której nauczysz się podczas lektukry tego rozdziału, jest anulowanie zaznaczenia. Często bowiem bywa tak — zwłaszcza na pkoczątku nauki — że popełniamy błędy. Jednak źle zaznaczony kontur elementu nie stanokwi już problemu. Nie musisz korzystać z narzędzi do zaznaczania w napięciu i z okbawą, że coś może się nie udać. W tym programie wszystko jest pod Twoją kontrolą. Jeśli kpopełnisz błąd podczas zaznaczania, zawsze możesz go skorygować. Co jeszcze można robić z zaznaczonym obszarem? Hm, naprawdę bardzo wiele. Przede wszystkim jednak warto już na początku poznawankia programu nauczyć się tego, co najpotrzebniejsze. Jedną z takich czynności jest npk. przenoszenie zaznaczonego obszaru oraz jego klonowanie. Kiedy przenosimy zaznaczenie, w jego miejscu pozostaje puste pole. Radą na to jest sklonowanie zaznaczenia, kw efekcie czego początkowy obrazek pozostaje nienaruszony. Możesz wreszcie zaznaczyć także cały obszar obrazu. kUmiejętność ta jest wykorzystywana na przykład wtedy, gdy jakiś obraz zamierzamy umieśckić na jednej z warstw innego obrazu. Dodam jeszcze tylko, iż zaznaczenie w programie Photoshop określane jest osobliwą nazwą „maszerujących mrówek” — przekonasz się jednak, że formuła ta jest adekwatna. Zacznijmy zatem! Zaznaczanie obszaru całego obrazu i anulowanie zaznaczenia 47 Zaznaczanie obszaru całego obrazu i anulowanie zaznaczenia W tej części rozdziału nauczysz się, jak zaznaczyć cały kobszar obrazu. Dowiesz się następnie, co zrobić, aby anulować zaznaczenie. Włóż kpłytę CD-ROM do napędu i uruchom program Photoshop. 1 1. Otwórz plik o nazwie Pomnik. 2 3 48 Zaznaczanie obszaru całego obrazu i anulowanie zaznaczenia 2. Otwórz menu Select (Zaznacz). 3. Wybierz opcję All (Wszystko). 4 4. A oto i efekt. Ten sam efekt możesz uzyskać, korzystając ze skrótut klawiaturowego Ctrl+A. Zaznaczanie obszaru całego obrazu i anulowanie zaznaczenia 49 5 6 5. Aby anulować zaznaczenie, ponownie otwórz menu Select (Zaznacz). 6. Wybierz tym razem opcję Deselect (Nic). 7 7. Gotowe. Zaznaczenie zostało anulowane. Efekt usunięcia zaznaczenia, opisany w punktach 5. i 6., możesz uzyskać, korzy- stając ze skrótu klawiaturowego Ctrl+D. 50 Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Zaznaczenie… Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Zaznaczenie… Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Zaznaczenie prostokątne i eliptyczne Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Zaznaczenie… W tym przykładzie dowiesz się, jak zaznaczyć wybrany eklement obrazu za pomocą narzędzia Rectangular Marquee Tool (Zaznaczenie prostokątne) lub Elliptical Marquee Tool (Zaznaczenie eliptyczne). Oba narzędzia służą do zaznaczania elementów posiadkających regularne kształty. Wykorzystuje się je także wówczas, gdy chcemy zaznaczyć część obszaru obrazka, ujmując go w prostokątną lub owalną ramkę. Granikca obszaru zaznaczonego zostanie określona „maszerującymi mrówkami”. Wspomniane narzędzia znajdują się w palecie Przybornik. Jeśli paleta ta jest nie widoczna, użyj polecenia Windows/Tools (Okno/Narzędzia), aby ją wywołać. Korzystając z tych narzędzi, możesz zaznaczyć dowolną liczbę elementów na obrazie. W celu dodania każdego nowego fragmentu do zaznaczenia przytrzymaj podczas przeciągkania kursora klawisz Shift; natomiast aby odjąć fragment od zaznaczenia — przytrzkymaj podczas przeciągania kursora klawisz Alt. Zaznaczanie polega generalnie na przeciąganiu kurksora myszy, gdy wciśnięty jest jej lewy przycisk. Zobaczmy, jak to działa, wykorzystując obraz o nazwie kPomnik, znany z poprzedniego przykładu (jeśli rozpoczynasz pracę od tej części rozdzkiału — włóż płytę CD-ROM do napędu, uruchom program Photoshop, a następnie otwkórz znajdujący się na płycie plik o nazwie Pomnik). Zaznaczymy trzy fragmenty obrazu; od zaznaczenia dkokonanego jako pierwsze odejmiemy fragment zaznaczenia. Posłużymky się narzędziem Rectangular Marquee Tool (Zaznaczenie prostokątne). W ten sam sposób będziemy używać narzędzia Elliptical Marquee Tool (Zaznaczenie eliptyczne). Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Zaznaczenie… 51 1 2 1. Kliknij w Przyborniku ikonę, która kryje w sobie narzędzia służące do zaznakczania za pomocą regularnych kształtów. 2. Z listy wybierz narzędzie Rectangular Marquee Tool (Zaznaczenie prostokątne). 3 4 5 3. Umieść kursor myszy w tym miejscu obrazka, od któregko chcesz rozpocząć zaznaczanie fragmentu. 52 Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Zaznaczenie… Miejsce, w którym umieścisz kursor myszy, jest lewym górnym rogiem ramki zaznaczenia. 4. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuwaj kurksor, rysując w ten sposób kształt. 5. Kiedy skończysz, zwolnij przycisk myszy. 6 6. Aby dodać do rysunku drugie zaznaczenie, wykonaj ponkownie czynności opisane w punktach 3., 4., i 5., przytrzymując wciśnięty klawiskz Shift. Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Zaznaczenie… 53 7 7. Narysuj trzeci kształt. W tym celu, przytrzymując wciśnkięty klawisz Shift, wykonaj czynności opisane w punktach 3., 4., i 5. 8 9 8. Aby odjąć fragment od zaznaczenia wykonanego jako pierkwsze, umieść kursor w środku obszaru zaznaczonego. 54 Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Zaznaczenie… 9. Następnie naciśnij klawisz Alt i trzymając go, wciśnij lewy przycisk myszy. Zaznaczkaj (tak, jak w punktach 3., 4., i 5.) fragment, który chceskz wyłączyć z wybranego obszaru. Jakie efekty można w ten sposób uzyskać? Sprawdź to nak rysunku powyżej — przedstawia on rezultat skopiowania tak zaznaczonego obszaru do nowego dokumentu. Widzisz zapewne, iż w miejscu użycia klawisza Alt w celu odjęcia fragmentu od zaznaczenia pozostało puste miejsce. Jest to obszar, który został kwyłączony z zaznaczenia. Jeśli chcesz użyć do zaznaczania narzędzia Elliptical Marquee Tool (Zaznaczenie eliptyczne), cały proces przebiegać będzie bez zmian. Jedyna różnikca polega na tym, że w punkcie 2. zamiast narzędzia Rectangular Marquee Tool (Zaznaczenie prostokątne) wybierasz Elliptical Marquee Tool (Zaznaczenie eliptyczne). Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Lasso… 55 Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Lasso… Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Lasso i Lasso magnetyczne Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Lasso… Narzędzi typu lasso — Lasso (Lasso), Polygonal lasso (Lasso wielokątne), Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne) — używa się do zaznaczania elementów obrazów o niekregularnych kształtach. Za ich pomocą można zaznaczyć bardzo precyzyjnie każkdy fragment konturu przeznaczonego do edycji. Umożliwiają one bardziej szckzegółowe zaznaczenie kształtu elementu niż w przypadku używania narzędzi omówionykch w przykładzie powyżej. Narzędzia typu lasso znajdują się w Przyborniku, zaraz pod narzędziami omówionymi w ostatnim przykładzie. Sposób użycia jednego z narzędkzi tego typu jest taki sam, jak w przypadku wszystkich innych narzędzi służących do zkaznaczania. Klikamy w miejscu, od którego chcemy rozpocząć zaznaczanie konturu. Nasktępnie, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuwamy kursor wzdłuż krawędkzi kształtu, tworząc tym samym zaznaczenie. Jeśli używasz narzędzia Lasso, nie zwalniaj lewego przycisku myszy przed cał- kowitym zaznaczeniem konturu. Puszczenie przycisku spowoduje bowiem zakończenie czynności zaznaczania. Jeśli zwolnisz przycisk zanim jeszcze linia wychodząca z punktu, od którego rozpocząłeś zaznaczanie, wróci do niego (co jest naturalne, kiedy kończymy zaznaczanie krawędzi elementu), to dwa punkty — punkt, od którego zaczynałeś zaznaczanie konturu, oraz punkt, który za- znaczyłeś jako ostatni przed zwolnieniem przycisku myszy — zostaną połą- czone linią prostą. Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne) to narzędzie, które daje najwięcej możliwości w zakreksie precyzji zaznaczania oraz dokonywania jego ewentualnkej korekty. Pozwalają na to tzw. Punkty zakotwiczenia. Są to kwadraciki, które przyczepiają do konturu wszykstkie pociągnięte wzdłuż niego odcinki linii. Nie jest już konieczne niekustanne wciskanie lewego przycisku myszy w celu zaznaczenia konturu. W trakcie zaznaczkania możesz go zwalniać i nie spowoduje to zamknięcia zaznaczenia linią prostą. Aby kponownie rozpocząć dalszy etap zaznaczania, wystarczy, że wciśniesz lewy przycisk kmyszy. Za pomocą klawisza Backspace możliwe jest szybkie skorygowanie niewłaściwego zaznkaczenia — po każdym naciśnięciu go (klawisz ten znajduje się na ostatniej pozycji rzędu klawiszy z cyframi; jest to strzałka skierowana grotem w lewo) ostatni wstawiony na linii punkt zakotwiczenia zostanie usunięty. W zależności od tego, ile razy naciśniesz kten klawisz, tyle punktów zakotwiczenia zostanie usuniętych. Umożliwia to cofanie się w proceksie zaznaczania, co pozwala tym samym na dokonanie potrzebnych zmian. 56 Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Lasso… Każdy kolejny punkt zakotwiczenia wstawiamy poprzez jednokrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Dwukrotne kliknięcie spowoduje zamknięcie konturu. W przykładzie zostaną zaznaczone jezioro — za pomocą nkarzędzia Lasso (Lasso) — oraz kaczorek — za pomocą narzędzia Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne). Włóż płytę CD-ROM do napędu, uruchom program Photoshop i otwórz plik ok nazwie Kaczorek. 1 2 1. W Przyborniku kliknij ikonę symbolizującą narzędzia z grupy lasso. 2. Z rozwiniętej listy wybierz narzędzie Lasso (Lasso). Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Lasso… 57 3 4 5 3. Umieść kursor myszy w jednym z punktów tworzących krakwędź jeziora. 4. Następnie, naciskając i przytrzymując wciśnięty lewy przkycisk myszy, zacznij przesuwać się wzdłuż krawędzi otaczającej obszar jeziorak. 5. Kiedy skończysz, zwolnij przycisk myszy. 6 6. Następnie wybierz z Przybornika narzędzie Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne). 58 Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Lasso… 7 8 7. Umieść kursor w miejscu, od którego chcesz zacząć zaznaczanie kaczorka, za pomocą przycisku Shift — kliknij. (Pojawił się w tym miejscu pierwszy Punkt zakotwiczenia). Możesz już zwolnić przycisk Shift. 8. Naciśnij lewy przycisk myszy i przytrzymując go, zacznkij przesuwać kursor wzdłuż krawędzi tworzącej kształt ptaka. Co pewien czas możesz kliknąć jednokrotnie, co spowoduje wstawienie kolejnego punktu zakotwiczenia (wówczas można na chwilę zwolnić przycisk myszy). Chcąc usunąć ostatni wstawiony punkt zakotwiczenia,t naciśnij przycisk Backspace. Zaznaczanie elementów obrazu za pomocą narzędzi Lasso… 59 9 9. Kiedy, kończąc zaznaczanie kształtu, powrócisz do punkktu, od którego rozpocząłeś tę czynność, kontur zostanie zamknięty. Możesz zwolnikć lewy przycisk myszy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS. Kurs
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: