Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00172 005901 19007134 na godz. na dobę w sumie
Photoshop. Pluginy i efekty specjalne - książka
Photoshop. Pluginy i efekty specjalne - książka
Autor: , Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0917-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Używaj wtyczek i twórz zaawansowane efekty
za pomocą kilku kliknięć myszą.

Na rynku dostępnych jest mnóstwo zaawansowanych programów do obróbki zdjęć. Pozwalają one uzyskać wiele prostych efektów, poprawić jakość fotografii czy pozbyć się typowych wad, takich jak efekt czerwonych oczu. Co wyróżnia program Adobe Photoshop na tle konkurencji? Między innymi dostępność olbrzymiej liczby zróżnicowanych pluginów, czyli niestandardowych filtrów umożliwiających błyskawiczne tworzenie zaskakujących efektów specjalnych czy przekształcanie nieudanych, niewyraźnych zdjęć w doskonałe fotografie.

Dzięki książce 'Photoshop. Pluginy i efekty specjalne' poznasz kilkadziesiąt najbardziej przydatnych filtrów i ich zastosowania, a także nauczysz się z nich korzystać. Wykonując serię prostych, praktycznych ćwiczeń, dowiesz się, jak za pomocą kilku kliknięć myszą utworzyć ciekawe efekty kolorystyczne, pozbyć się często spotykanych wad, między innymi zaciemnionych rogów i zniekształceń obrazu, czy przekształcić zdjęcie w szkic. Zobaczysz także, jak połączyć możliwości wielu filtrów i stworzyć interesujący fotomontaż.

Specjalna oferta

'Two Pilots tylko dla Czytelników książki przygotowała specjalną 25-procentową zniżkę na zakup wtyczek Red Eye Pilot, Color Pilot i Wire Pilot (wtyczki zostały omówione w rozdziale 7.). Jeśli jesteś zainteresowany zakupem wtyczek, wejdź na stronę: http://www.colorpilot.com/special_plugins. Czas oferty ograniczony.'

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop. Pluginy i efekty specjalne Autorzy: Artur Moœcicki, Kamil Moœcicki ISBN: 978-83-246-0917-8 Format: B5, stron: 192 U¿ywaj wtyczek i twórz zaawansowane efekty za pomoc¹ kilku klikniêæ mysz¹ Na rynku dostêpnych jest mnóstwo zaawansowanych programów do obróbki zdjêæ. Pozwalaj¹ one uzyskaæ wiele prostych efektów, poprawiæ jakoœæ fotografii czy pozbyæ siê typowych wad, takich jak efekt czerwonych oczu. Co wyró¿nia program Adobe Photoshop na tle konkurencji? Miêdzy innymi dostêpnoœæ olbrzymiej liczby zró¿nicowanych pluginów, czyli niestandardowych filtrów umo¿liwiaj¹cych b³yskawiczne tworzenie zaskakuj¹cych efektów specjalnych czy przekszta³canie nieudanych, niewyraŸnych zdjêæ w doskona³e fotografie. Dziêki ksi¹¿ce „Photoshop. Pluginy i efekty specjalne” poznasz kilkadziesi¹t najbardziej przydatnych filtrów i ich zastosowania, a tak¿e nauczysz siê z nich korzystaæ. Wykonuj¹c seriê prostych, praktycznych æwiczeñ, dowiesz siê, jak za pomoc¹ kilku klikniêæ mysz¹ utworzyæ ciekawe efekty kolorystyczne, pozbyæ siê czêsto spotykanych wad, miêdzy innymi zaciemnionych rogów i zniekszta³ceñ obrazu, czy przekszta³ciæ zdjêcie w szkic. Zobaczysz tak¿e, jak po³¹czyæ mo¿liwoœci wielu filtrów i stworzyæ interesuj¹cy fotomonta¿. (cid:129) Instalowanie i uruchamianie wtyczek (cid:129) Przyciemnianie i rozjaœnianie zdjêæ (cid:129) Zaawansowane efekty kolorystyczne (cid:129) Wyostrzanie zdjêæ (cid:129) Przekszta³canie fotografii w szkic (cid:129) Usuwanie zniekszta³ceñ geometrycznych (cid:129) Pozbywanie siê niepo¿¹danych elementów (cid:129) Dodawanie œniegu i innych zjawisk natury (cid:129) Tworzenie fotomonta¿y Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Specjalna oferta Two Pilots tylko dla Czytelników ksi¹¿ki przygotowa³a specjaln¹ 25-procentow¹ zni¿kê na zakup wtyczek Red Eye Pilot, Color Pilot i Wire Pilot (wtyczki zosta³y omówione w rozdziale 7.). Jeœli jesteœ zainteresowany zakupem wtyczek, wejdŸ na stronê: http://www.colorpilot.com/special_plugins. Czas oferty ograniczony. Spis treści 3 Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Co to jest fi ltr? ..................................................................................................................... 9 Gdzie w Photoshopie szukać fi ltrów? .......................................................................... 9 Dlaczego warto używać wtyczek? ...............................................................................10 Do kogo skierowana jest ta książka? ...........................................................................10 Której wersji Photoshopa należy używać? ...............................................................10 Organizacja książki .......................................................................................................... 11 Praca z fi ltrami .................................................................................................................. 11 Rozdział 1. Power Retouche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Instalacja wtyczki ............................................................................................................. 18 Okno wtyczki ..................................................................................................................... 18 PR Brightness — profesjonalne przyciemnianie i rozjaśnianie zdjęć .............. 18 PR Black Defi nition ......................................................................................................... 19 PR Color Corrector — szybka korekta kolorów ......................................................20 PR Illumination Editor,czyli zabawa z oświetleniem ............................................21 PR Contrast ........................................................................................................................22 PR Radial Density Corrector ........................................................................................23 PR Soft-fi lter i „pozytywny” efekt winiety — podkreślanie za pomocą ostrości .......................................................................................................24 PR Transparency i przezroczystość warstw.............................................................27 PR Toned Photos i efekty bichromii ...........................................................................29 Zareklamuj produkt — efekt Light Cyan ...................................................................31 PR Studio — Black/White — profesjonalne przetwarzanie zdjęć na czarno-białe ..............................................................................................................32 PR Histogram Repair, czyli jak poprawić histogram ............................................34 Co to jest histogram? ................................................................................................34 Histogram i popularne wady zdjęć ......................................................................34 Retusz zdjęć ................................................................................................................36 Inne wtyczki .......................................................................................................................36 Informacje dodatkowe .....................................................................................................36 Rozdział 2. Virtual Photographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Instalacja wtyczki .............................................................................................................38 Okno wtyczki .....................................................................................................................38 Jak uzyskać efekt starych zdjęć? ...................................................................................39 Efekt Aged ...................................................................................................................39 Efekt 100years ............................................................................................................40 Olśniewające zdjęcia ........................................................................................................40 Efekt Glamour ............................................................................................................40 Efekt Bright shade ....................................................................................................41 Satin steel w kręgu bichromii ................................................................................41 4 Photoshop. Pluginy i efekty specjalne Jak uzyskać efekt sepii? ...................................................................................................41 Efektowna kolorystyka ....................................................................................................42 Pocztówkowe kolory .................................................................................................42 Nocne zdjęcia — Bronzed i Silvered ...................................................................42 Efekt Memories i podkreślanie za pomocą koloru ..........................................43 Informacje dodatkowe .....................................................................................................44 Rozdział 3. Richard Rosenman Plugins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Instalacja ..............................................................................................................................46 Okno wtyczki .....................................................................................................................46 Lens Distortion Corrector i usuwanie zniekształceń geometrycznych ...........46 Vignette Corrector i niechciany efekt winiety ........................................................47 Informacje dodatkowe .....................................................................................................48 Rozdział 4. Xero Plugins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Instalacja ..............................................................................................................................50 Okno wtyczki .....................................................................................................................50 Clarity i czyste powietrze ...............................................................................................50 Duochrome .........................................................................................................................51 Moodlight ............................................................................................................................52 Efekty kolorystyczne .......................................................................................................53 Alienmist ......................................................................................................................53 Nostalgia.......................................................................................................................54 Illustrator .....................................................................................................................55 Lithograph ...................................................................................................................55 Pastellise .......................................................................................................................56 W stylu starych mistrzów ..............................................................................................57 Titanium — zdjęcia w stylu obrazów Muncha ................................................57 Caravaggio — zdjęcia w stylu Michelangela Merisi da Caravaggio ..........58 Artworx — w stylu van Gogha ..............................................................................59 Cubism .........................................................................................................................60 Bad Dream ..........................................................................................................................60 Sparkles i efekt padającego śniegu ..............................................................................61 Informacje dodatkowe .....................................................................................................62 Rozdział 5. Pluginy Flaming Pear — tworzenie kolorystycznych abstrakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Instalacja wtyczek ............................................................................................................64 SuperBladePro — zaawansowana wtyczka do efektów kolorystycznych .......64 Tworzenie ramek wokół zdjęć ...............................................................................65 Efekt or .........................................................................................................................65 Efekt temporal ............................................................................................................65 Efekt cross ...................................................................................................................66 Spis treści 5 Ciekawe efekty kolorystyczne .......................................................................................66 Anaglyph Flip .............................................................................................................67 Swap Green/Blue ......................................................................................................67 Swap Red/Blue ..........................................................................................................67 Swap Red/Green .......................................................................................................67 Kyoto Color — wtyczka o wielu zastosowaniach ...................................................68 Aetherize — baśniowe kolory ........................................................................................69 Zephyr — baśniowe kolory po raz drugi ....................................................................69 Wtyczki do tworzenia ramek wokół zdjęć ................................................................70 Silver ..............................................................................................................................70 SolarCell .......................................................................................................................71 Tachyon i artystyczny negatyw .............................................................................72 TransLine i efekt linii telewizyjnych ...................................................................72 Informacje dodatkowe .....................................................................................................72 Rozdział 6. Little Ink Pot — od zdjęcia do szkicu . . . . . . . . . . . . .73 Instalacja wtyczek ............................................................................................................74 Okno wtyczki .....................................................................................................................74 Jak przekształcić zdjęcie w szkic? ...............................................................................74 Chalkaholic i Chalkaholic Pro ...............................................................................74 Thredgeholder i Thredgeholder Pro ....................................................................76 Sketcher, czyli tworzenie obrazów różnymi technikami ......................................77 Photogrey i odcienie szarości ........................................................................................79 Xpose i zabawa światłem ...............................................................................................80 High Key ......................................................................................................................80 Low Key .......................................................................................................................81 Informacje dodatkowe .....................................................................................................81 Rozdział 7. Two Pilots — retusz podstawowych wad i zmiana kolorystyki zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Instalacja ..............................................................................................................................84 Okno wtyczki .....................................................................................................................84 Red Eye Pilot Plugin — prosta redukcja efektu czerwonych oczu ...................84 Wire Pilot Plugin — usuwanie niechcianych elementów .....................................86 Color Pilot Plugin — zmiana kolorystyki zdjęć ......................................................87 Informacje dodatkowe .....................................................................................................88 Rozdział 8. Vertus Fluid Mask — nowoczesne metody separacji obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Instalacja wtyczki .............................................................................................................90 Okna wtyczki .....................................................................................................................90 Proste wycinanie ...............................................................................................................91 Wycinanie skomplikowanych obiektów .....................................................................94 Informacje dodatkowe .....................................................................................................96 6 Photoshop. Pluginy i efekty specjalne Rozdział 9. Eye Candy 5: Impact — tworzenie kolorystycznych abstrakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Instalacja ..............................................................................................................................98 Okno wtyczki .....................................................................................................................98 Bevel i wypukłe zdjęcia ..................................................................................................99 Efekt Alleyway ...........................................................................................................99 Efekt Blue Light ........................................................................................................99 Efekt Lumpy Surface ...............................................................................................99 Tworzenie ramek wokół zdjęć ....................................................................................100 Backlight ....................................................................................................................100 Gradient Glow ..........................................................................................................100 Brushed Metal — efekt piaskowanego metalu .......................................................101 Chrome — jak zrobić pocztówkę?..............................................................................102 Glass i efekty szkła .........................................................................................................103 Extrude i trójwymiarowe napisy ................................................................................104 Perspective Shadow i tworzenie cienia ....................................................................105 Super Star — jak stworzyć prostą wizytówkę?......................................................106 Motion Trail i efekt ruchu............................................................................................108 Informacje dodatkowe ...................................................................................................108 Rozdział 10. Eye Candy 5: Nature — imitacja natury . . . . . . . .109 Instalacja wtyczek ..........................................................................................................110 Okno wtyczki ...................................................................................................................110 Snow Drift — jak uzyskać efekt śniegu? .................................................................110 Icicles — efekt lodu ........................................................................................................111 Fire — efekt ognia ...........................................................................................................112 Smoke — efekt dymu .....................................................................................................113 Corona — tworzenie ramek wokół zdjęć po raz kolejny .....................................113 Small, Patriotic Fuzz ..............................................................................................114 Small, Flame Embroidery .....................................................................................114 Drip .....................................................................................................................................114 Efekt łez......................................................................................................................114 Efekt cieknącej farby ..............................................................................................115 Ripples — artystyczne zniekształcanie zdjęć .........................................................115 Efekt Single Drop Over Time 05 .......................................................................116 Efekt wody .................................................................................................................117 Rust i efekt korozji .........................................................................................................118 Squint i technika podkreślania za pomocą ostrości ..............................................118 Water Drops......................................................................................................................119 Informacje dodatkowe ...................................................................................................120 Rozdział 11. Xenofex 2 — efekty specjalne z górnej półki . . .121 Spis treści 7 Instalacja wtyczek ..........................................................................................................122 Okno wtyczki ...................................................................................................................122 Burnt Edges i palenie zdjęć .........................................................................................122 Classic Mosaic .................................................................................................................124 Constellation ....................................................................................................................125 Cracks i ozdoby ...............................................................................................................126 Crumple i pogniecione zdjęcia ...................................................................................127 Electrify i elektryczne napisy .....................................................................................128 Flag — jak stworzyć fl agę? ...........................................................................................130 Lightning i efekt piorunów ..........................................................................................131 Little Fluffy Clouds — cuda na niebie .....................................................................132 Puzzle .................................................................................................................................134 Rip Open i rozdzieranie zdjęć ....................................................................................135 Shatter ................................................................................................................................136 Stain ....................................................................................................................................137 Television ...........................................................................................................................139 Informacje dodatkowe ...................................................................................................140 Rozdział 12. TwistingPixels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Instalacja wtyczek ..........................................................................................................142 Okno wtyczki ...................................................................................................................142 Papierowe efekty .............................................................................................................143 Acid i cyfrowe dziurawienie zdjęć .....................................................................143 Bend, czyli wyginamy fotografi ę ........................................................................144 Border — po raz kolejny ramki wokół zdjęć ...................................................144 Burn i nadpalanie zdjęć .........................................................................................146 Corrosion, czyli jak stworzyć efekt korozji .....................................................147 Crinkle i pofałdowane powierzchnie .................................................................148 Crumple i symulacja zgnieceń.............................................................................149 Crunch ........................................................................................................................150 Curl ..............................................................................................................................151 Edge i efektowne brzegi fotografi i .....................................................................152 Fold i składanie zdjęć ............................................................................................153 Grain Strips ...............................................................................................................154 Wave i efekt falowania ............................................................................................155 PixelSampler ....................................................................................................................156 Black White ..........................................................................................................156 Duotone i niesamowite bichromie .....................................................................157 Monotone ...................................................................................................................158 Warm-Cool ................................................................................................................159 8 Photoshop. Pluginy i efekty specjalne PixelCreation ....................................................................................................................159 Altocumulus ..............................................................................................................160 Color Intensity ..........................................................................................................161 CumulusNimbus ......................................................................................................162 Glint .............................................................................................................................163 Stratus .........................................................................................................................164 Tonal Intensity ..........................................................................................................166 Mocna rzecz .....................................................................................................................167 Księżycowy zawrót głowy, czyli jak zrobić coś z niczego ..................................171 Informacje dodatkowe ...................................................................................................172 Rozdział 13. Mix, czyli użycie kilkunastu wtyczek . . . . . . . . . . .173 Mroczny fotomontaż ......................................................................................................174 Dodatek A .........................................................................................................................183 Dodatek A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183 Specjalna oferta ...............................................................................................................183 CD-ROM zawiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 Rozdział 2. Virtual Photographer 38 Photoshop. Pluginy i efekty specjalne Virtual Photographer to jeden z najlepszych fi ltrów używanych do przemiany ko- lorystycznej zdjęć. Wtyczka ta służy do podnoszenia atrakcyjności wizualnej fotografi i poprzez zastosowanie bardzo zróżnicowanych, a zarazem niezwykle interesujących efektów. Instalacja wtyczki Instalacja wtyczki jest intuicyjna i przebiega podobnie jak instalacja większości programów w systemie MS Windows. Wtyczka rozpowszechniana jest w po- staci pliku .exe. Ponadto na stronie producenta można znaleźć dodatkowe usta- wienia do pluginu, także rozpowszechniane w postaci pliku .exe. Podczas insta- lacji dodatkowych ustawień należy wskazać katalog, w którym te ustawienia mają zostać zapisane (może to być dowolny folder na dysku). Okno wtyczki Na górze okna pluginu Virtual Photographer znajduje się rozwijana lista nazwana Presets, w której jest wiele gotowych ustawień. Należy zwrócić uwagę, że część z nich jest przeznaczona do fotografi i kolorowych, a część do fotografi i czarno- białych. Virtual Photographer nie tylko umożliwia zastosowanie gotowych efektów, ale także pozwala na ręczne zmienianie wyglądu zdjęcia. W sekcji Film Type mo- żemy zmieniać jasność i kontrast. Przyciski opcji w tej sekcji pozwalają na sy- mulację różnego rodzaju klisz fotografi cznych. Na przykład zaznaczając jedną z opcji Slide, nadajemy zdjęciom wygląd slajdu. Sekcja Film Speed służy do do- dawania do fotografi i charakterystycznej dla wysokoczułych fi lmów ziarnistości. Suwakiem, który znajduje się na dole, możemy wyregulować ilość szumu, tak aby osiągnąć odpowiedni efekt. Sekcja Photographic Style pozwala nadać fotogra- fi i cieplejsze lub chłodniejsze barwy, eksponować zieleń lub nadać delikatniejsze odcienie. Suwakiem znajdującym się w tej sekcji możemy regulować siłę efektu. W sekcji Photographic Style znajdują się również dwie opcje Effect i B/W, po zazna- czeniu których mamy dostęp do rozwijanych list z dodatkowymi efektami. Opcję Effect należy stosować do zdjęć kolorowych, natomiast B/W używamy w przypad- ku, gdy chcemy zmienić zdjęcie kolorowe na foto- grafi ę w odcieniach sza- rości lub w bichromię. Dodatkowe efekty do- stępne po zaznaczeniu opcji Effect pozwalają np. zmiękczyć barwy zdję- cia lub uzyskać efekty fi ltrów nakładanych na obiektyw aparatu. 2.1 Rozdział 2. Virtual Photographer 39 Aby zastosować wybrany przez nas efekt, należy nacisnąć przycisk Process. Okno wtyczki pozwala również na zapisanie własnych ustawień w pliku. Służy do tego opcja Save w sekcji Settings. Aby załadować zapisane przez nas bądź ściągnię- te z Internetu ustawienia, należy kliknąć przycisk Load znajdujący się w tej samej sekcji. Ponadto okno wtyczki pozwala na zmianę wielkości podglądu 2.1 . Jak uzyskać efekt starych zdjęć? Za pomocą wtyczki Virtual Photograp- her można stworzyć efekt starych zdjęć. Twórcy pluginu przygotowali kilka goto- wych ustawień, dzięki którym jest to bar- dzo łatwe zadanie. Wczytaj zdjęcie, któ- remu chcesz nadać stary wygląd 2.2 . Efekt Aged Wybierz z menu głównego Photosho- pa opcję Filtr/optikVerve Labs/Virtual Photographer. W oknie wtyczki w sekcji Photographic Style zaznacz opcję On/Off. Upewnij się, że opcja Presets ustawio- na jest na wartość Custom. W sekcji Photographic Style zaznacz opcję B/W i z listy rozwijanej wybierz ustawienie o nazwie Aged. W sekcji tej zaznacz również opcję Effect i z listy rozwijanej wybierz ustawienie o nazwie Colorize. W ten sposób dodałeś swojemu zdjęciu kilkadziesiąt lat 2.3 . Jeśli uzyskany efekt nie zadowa- la Cię i chcesz, by zdjęcie wyglądało na nieco nowsze, zamiast ustawienia Colorize z listy rozwijanej Effect wy- bierz ustawienie Cyan 2.4 . 2.2 2.3 2.4 40 Photoshop. Pluginy i efekty specjalne Efekt 100years Najlepszy rezultat postarzania zdjęć uzyskamy dzięki zastosowaniu efektu o nazwie 100years. Standardowo efekt ten nie jest dostępny po zainstalowaniu wtyczki Virtual Photographer. Aby mógł się taki stać, musisz pobrać ze strony producenta dodatkowy plik o nazwie 100years.vph stworzony przez Erica Dennisa. Następnie z menu główne- go Photoshopa wybierz Filtr/optikVerve Labs/Virtual Photographer. W oknie wty- czki kliknij przycisk Load i wskaż plik 100years.vph. Naciśnij przycisk Process, aby zastosować efekt 2.5 . 2.5 Olśniewające zdjęcia Główne zastosowanie wtyczki Virtual Photographer to tworzenie kolorystycz- nych efektów. Wśród wielu przygotowanych przez twórców wtyczki ustawień można znaleźć prawdziwe perełki. W tym podrozdziale zaprezentujemy zasto- sowanie efektów o nazwie Glamour, Bright shade i Satin steel. Efekt Glamour Glamour to jeden z najlepszych efektów przygotowanych przez twórców Virtual Photographer. My efekt ten zastosujemy do zdjęć ślubnych. Zaczynamy od wczytania zdjęcia źródłowego 2.6 . Z menu głównego Photoshopa wybierz Filtr/optikVerve Labs/Virtual Photographer. W oknie wtyczki w sekcji Presets wybierz z listy rozwijanej opcję Glamour i naciśnij przycisk Process 2.7 . 2.6 2.7 Efekt Bright shade Bardzo efektownie wyglądają zdjęcia ślubne po zastosowaniu efektu Bright shade. Aby go uzyskać, wczytaj zdjęcie źródłowe i z menu głównego Photosho- pa wybierz Filtr/optikVerve Labs/Virtual Photographer. Z listy rozwijanej w sekcji Presets wybierz opcję Bright shade i naciś- nij przycisk Process 2.8 . Satin steel w kręgu bichromii Satin steel to ustawienie, które pozwala stworzyć olśniewające fotografi e w tona- cji niebieskiej bichromii. Aby uzyskać ten efekt, wczytaj zdjęcie źródłowe i z menu głównego Photoshopa wybierz Filtr/optik Verve Labs/Virtual Photographer. Z listy rozwijanej w sekcji Presets wybierz op- cję Satin steel i naciśnij przycisk Process. Innymi bardzo interesującymi ustawie- niami znajdującymi się w sekcji Presets, za pomocą których można uzyskać efekt różnokolorowych bichromii, są: Concord, Copper, Cyanide, Sulphur i Old newspaper 2.9 . Jak uzyskać efekt sepii? Wśród efektów, jakie można zastoso- wać za pomocą wtyczki Virtual Photo- grapher, jest również sepia. Uzyskanie go jest niezwykle proste. Wystarczy z menu głównego Photoshopa wybrać Filtr/optik Verve Labs/Virtual Photographer i następnie w oknie wtyczki w sekcji Presets wybrać z listy rozwijanej ustawienie Sepia 2.10 . Rozdział 2. Virtual Photographer 41 2.8 2.9 2.10 42 Photoshop. Pluginy i efekty specjalne Efektowna kolorystyka Bardzo często, oglądając pocztówki, zastanawiamy się, czy miejsca na nich przedstawione rzeczywiście są tak niesamowicie kolorowe. Niejednokrotnie okazuje się, że pocztówki przed drukiem są poprawiane w Photoshopie. W tym podrozdziale zaprezentujemy ustawie- nia wtyczki Virtual Photographer, za po- mocą których w prosty sposób można poprawić bądź zmienić kolorystykę zdjęcia. Pocztówkowe kolory Wczytaj zdjęcie źródłowe. Najlepiej, jeśli będzie to krajobraz zawierający kilka różnych odcieni 2.11 . Z menu głównego Photoshopa wy- bierz Filtr/optikVerve Labs/Virtual Pho- tographer i następnie w oknie wtyczki naciśnij przycisk Load. Jeśli wcześniej zainstalowałeś dodatkowe ustawienia z pliku vphSet7.exe, to znajdź na dysku efekt Postcard (plik postcard.vph). Po jego zastosowaniu kolory na zdjęciu staną się bardziej intensywne 2.12 . Nocne zdjęcia — Bronzed i Silvered Wśród dodatkowych ustawień instalowa- nych z pliku vphSet1.exe można znaleźć dwa Bronzed i Silvered, dzięki którym efekt zdjęć robionych w nocy jest w zasięgu ręki. Jeśli zainstalowałeś dodatkowe usta- wienia na dysku, to aby uzyskać efekty nocnych zdjęć, wybierz z menu głów- nego Photoshopa Filtr/optikVerve Labs/ Virtual Photographer, a następnie wciśnij przycisk Load i wskaż plik bronzed.vph lub silvered.vph — w zależności od tego, który efekt chcesz uzyskać 2.13 , 2.14 . 2.11 2.12 2.13 Rozdział 2. Virtual Photographer 43 Efekt Memories i podkreślanie za pomocą koloru 2.14 Wśród osób zajmujących się rekla- mą produktów bardzo popularna jest technika kierowania uwagi odbiorcy na przedstawiony na zdjęciu produkt po- przez zastosowanie artystycznych środ- ków. Jednak technika ta świetnie nadaje się również do tworzenia niepowtarzal- nych zdjęć. Szczególnie efektownie wy- glądają fotografi e, których elementy zo- stały podkreślone za pomocą koloru — a to umożliwi Ci efekt Memories. Zapre- zentujmy tę technikę na przykładzie. Wczytaj zdjęcie źródłowe 2.15 . Wybierz z menu głównego Photos- hopa Filtr/optikVerve Labs/Virtual Pho- tographer, a następnie wciśnij przycisk Load i wskaż plik memories.vph (plik ten jest dostępny po zainstalowaniu dodat- kowych ustawień vphSet7.exe) 2.16 . 2.15 2.16 44 Photoshop. Pluginy i efekty specjalne Uaktywnij narzędzie Pędzel historii (Y) i rozpocznij zamalowywanie obszaru, który chcesz przedstawić w kolorze (w naszym przypadku będzie to kwiat i niektóre jego liście). Być może w pewnej chwili bę- dziesz zmuszony zmniejszyć rozmiar wykorzystywa- nego pędzla, aby dokładnie zamalować niektóre płatki i liście. W tym celu musisz nacisnąć na strzałkę obok opcji Pędzel znajdującej się poniżej menu głównego Photoshopa i za pomocą myszy ustawić wartość dla parametru Główna średnica 2.17 . Gotowy efekt może wyglądać tak jak przypadku naszego zdjęcia 2.18 . 2.17 2.18 Informacje dodatkowe Strona producenta: www.optikvervelabs.com Język wtyczki: angielski Cena: wtyczka jest darmowa
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop. Pluginy i efekty specjalne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: