Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01011 013162 7987340 na godz. na dobę w sumie
Pieniądze dla firm cz. 2   Na start i rozwój - ebook/pdf
Pieniądze dla firm cz. 2 Na start i rozwój - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-66-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik dla początkujących. Jak zdobyć pieniądze na założenie firmy z budżetu państwa; jak zarabiać bez zakładania firmy; gdzie uzyskać korzystny kredyt lub pożyczkę; jak wykorzystać crowdfunding; jak rozwijać biznes w strukturze sieciowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pieniądze dla firm Na start i rozwój cz. 2 ▪ pieniądze na założenie firmy z budżetu państwa ▪ jak zarabiać bez zakładania firmy ▪ kredyty i pożyczki dla firm ▪ jak wykorzystać crowdfunding ▪ jak rozwijać biznes w strukturze sieciowej Pieniądze dla firm Na start i rozwój cz. 2 ▪ pieniądze na założenie firmy z budżetu państwa ▪ jak zarabiać bez zakładania firmy ▪ kredyty i pożyczki dla firm ▪ jak wykorzystać crowdfunding ▪ jak rozwijać biznes w strukturze sieciowej Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Autor: Piotr Pieńkosz Redaktor merytoryczny: Piotr Buczek Redaktor prowadzący: Renata Krasowska-Kłos Korekta: Mirosława Jasińska-Nowacka Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Paweł Żurawski Biuro Obsługi Klienta: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3, tel. 22 212 08 27, 22 761 31 27, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2015, luty 2015 r. ISBN 978-83-64085-66-6 Spis treści Wstęp .................................................................................................................................5 Rozdział 1. Jak założyć firmę za pieniądze z budżetu państwa ...................7 Środki z pośredniaka ...................................................................................................... 7 Pożyczka dla debiutantów...........................................................................................14 Rozdział 2. Być przedsiębiorczym i zarabiać bez zakładania firmy ........25 Jak dotrzeć do AIP ..........................................................................................................25 Dla kogo biznes w inkubatorze ..................................................................................29 Pakiet wsparcia dla uczestników .............................................................................. 31 Rozdział 3. Oferta banków dla nowych firm .....................................................33 Konto firmowe ................................................................................................................34 Najtaniej online ..............................................................................................................35 Dodatki do konta ............................................................................................................35 Zabezpieczyć nadwyżki ................................................................................................36 Dodatkowe pieniądze w koncie .................................................................................38 Trudno o kredyt ..............................................................................................................38 Oferta internetowych rachunków firmowych .....................................................39 Rozdział 4. Kredyty obrotowe i inwestycyjne ................................................. 43 Kredyty obrotowe ...........................................................................................................43 Kredyty inwestycyjne ...................................................................................................47 Państwo gwarantem spłaty ........................................................................................49 Rozdział 5. Pożyczki dla firmy: tradycyjne lub społecznościowe .............53 Pożyczki tradycyjne .......................................................................................................53 Pożyczki społecznościowe ...........................................................................................56 Rozdział 6. Crowdfunding, czyli w grupie siła .................................................61 Zrzutka na pomysł .........................................................................................................61 Crowdfunding nieudziałowy......................................................................................63 Crowdfunding udziałowy ............................................................................................66 Rozdział 7. Jak pozyskać inwestora do wspólnego biznesu .......................69 Jak znaleźć fundusz .......................................................................................................70 Najważniejsze to pomysł i opracowanie .................................................................72 Wykorzystać potencjał ..................................................................................................74 Kim jest anioł biznesu ..................................................................................................75 3 Rozdział 8. Jak rozwijać biznes w strukturze sieciowej ...............................77 Blaski i cienie franczyzy ...............................................................................................78 Jak dołączyć do sieci ..................................................................................................... 80 Finansowanie franczyzy ..............................................................................................81 Rozdział 9. Na jakich zasadach można stosować kredyt kupiecki i jak walczyć z zatorami płatniczymi ................................................................. 83 Za odroczenie należą się odsetki ...............................................................................83 Brak winy bez znaczenia .............................................................................................85 WZóR wezwania do zapłaty ............................................................................... 86 Jak walczyć z zatorami płatniczymi ........................................................................ 86 Rozdział 10. Faktoring, czyli sposób na szybką gotówkę .............................91 Dla kogo faktoring .........................................................................................................94 Wybór i co dalej ...............................................................................................................96 Rozdział 11. Wyposażenie firmy: alternatywy dla zakupu ........................101 Co w leasingu ................................................................................................................102 Różne opcje do wyboru ..............................................................................................104 Leasing vs. kredyt .........................................................................................................105 Jak wybrać firmę leasingową i podpisać umowę ...............................................107 Formalności na zakończenie leasingu ...................................................................111 Czy warto kupować poleasingowe przedmioty ...................................................111 4 Wstęp Erich Maria Remarque, niemiecki pisarz XX wieku, powiedział, że pienią- dze nie czynią człowieka szczęśliwym, ale przyczyniają się ogromnie do pew- ności siebie i dają spokój. Tego ostatniego niezwykle często brakuje począt- kującym przedsiębiorcom. Mają bowiem ciekawe pomysły na rozkręcenie biznesu, lecz brakuje im środków finansowych na realizację tych idei. To z ko- lei wywołuje niepotrzebną frustrację. Nie sposób odpowiedzieć na pytanie, ileż to ciekawych pomysłów legło w gruzach w konfrontacji z brakiem kapita- łu niezbędnego do ich urzeczywistnienia. Oczywiście najbardziej komfortową sytuacją jest posiadanie na starcie wła- snych pieniędzy pozwalających sfinansować rozwój raczkującej firmy. Po pierwsze, pozwala to na niezależność i utrzymywanie pełnej kontroli nad biz- nesem. Po drugie, w razie przegranej co prawda traci się kapitał, ale nie popa- da się w długi. Jednak na taki luksus może sobie pozwolić niewiele osób spo- śród tych, które po raz pierwszy decydują się na założenie firmy. Najczęściej rzecz rozbija się o to, że jest określona pula środków własnych, ale jest ich zbyt mało. Trzeba je wówczas mądrze uzupełnić. Na rynku jest sporo instrumentów finansowych przeznaczonych dla po- czątkujących przedsiębiorców. Począwszy od najbardziej oczywistych, jak dotacje z urzędu pracy oraz kredyty i pożyczki, a skończywszy na mniej po- pularnych, ale również wartościowych, jak inkubatory przedsiębiorczości, fundusze venture capital oraz będący owocem nowych internetowych tren- dów crowdfunding. Źródła finansowania działalności gospodarczej n kapitał własny, n dotacje z urzędu pracy, n akademickie inkubatory przedsiębiorczości, n fundusze venture capital, n reinwestowanie dochodów z biznesu, n kredyty obrotowe, n kredyty inwestycyjne, n pożyczki bankowe i pozabankowe (w tym społecznościowe), n crowdfunding, n kredyt kupiecki, n leasing, n faktoring. 5 Pieniądze dla firm cz. 2 Na start i rozwój Każde z rozwiązań jest nieco inne. Warto więc dokładnie przeanalizować, które z nich jest najbardziej optymalne dla naszego biznesu. Pod uwagę trze- ba wziąć rodzaj działalności gospodarczej, kapitałochłonność danego przed- sięwzięcia oraz plany rozwoju. Część instrumentów finansowych stworzona jest dla zupełnie początkujących przedsiębiorców, podczas gdy inne są do- stępne dla firm, które start mają za sobą i chcą umacniać swoją pozycję na rynku. Budując finanse biznesu, trzeba pamiętać o zabezpieczeniu wszystkich elementów. W budżecie powinny być środki i na bieżące funkcjonowa- nie firmy, i na inwestycje mające doprowadzić do rozwoju prowadzonej działalności. Takie zrównoważone bilansowanie jest niezwykle ważne. Wszystkie kroki, które wiążą się z zaciąganiem zobowiązań finansowych, muszą być bowiem przemyślane. Nie można na przykład od razu przezna- czyć wszystkich zasobów na inwestycje. Firma powinna rozwijać się orga- nicznie, krok po kroku. Najpierw można chociażby skorzystać ze wsparcia z urzędu pracy, a gdy pojawią się odpowiednio wysokie dochody, można sięgnąć po kredyt. Łatwo jest się w tym wszystkim pogubić, dlatego w dalszej części tego wy- dawnictwa prezentujemy przewodnik po konkretnych instrumentach i pora- dy, na co zwracać szczególną uwagę przy ich doborze. Ze wspomnianymi problemami związanymi z pozyskiwaniem finanso- wania dla firmy rokrocznie zmaga się coraz więcej Polaków. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują bowiem, że rośnie liczba zakładanych i pro- wadzonych jednoosobowych działalności gospodarczych. Podczas gdy na ko- niec 2004 r. na rynku aktywnych było 2,76 mln osób prowadzących własny biznes, o tyle w tym samym momencie 2013 r. zarejestrowanych było 2,96 mln jednoosobowych działalności gospodarczych. To oznacza wzrost o prawie 200 tys. firm. Dane statystyczne potwierdzają również, że jednoosobowa fir- ma to najpopularniejsza forma działania Polaków w biznesie. 6 Piotr Pieńkosz Rozdział 1. Jak założyć firmę za pieniądze z budżetu państwa Wiele osób na pewnym etapie życia staje przed perspektywą założenia wła- snej firmy. Z jednej strony są to absolwenci szkół wyższych, którzy po uzyska- niu dyplomu zderzają się z brutalną rzeczywistością rynku pracy, na którym brakuje ciekawych ofert zaspokajających ambicje magistrów. Z drugiej są to osoby, które z różnych powodów tracą zatrudnienie. Z ubiegłorocznych badań Polska 2040 firmy 4P research mix wynika, że w najbliższych latach problem utraty etatu będzie dotyczył coraz większego grona. 80 respondentów uzna- ło za prawdopodobny scenariusz, w którym w ciągu najbliższego ćwierćwie- cza w Polsce odsetek osób zatrudnionych na umowę o pracę będzie systema- tycznie spadał. To z kolei oznacza, że trzeba będzie szukać alternatywy dla etatu. Jedną z nich jest i będzie właśnie założenie własnej firmy. Do rozkręcenia biznesu najczęściej nie wystarczy dobry pomysł i entu- zjazm do jego realizacji. Zazwyczaj potrzeba również trochę kapitału. Na za- kup lub wynajęcie niezbędnych narzędzi czy też wykupienie pakietu usług księgowych dla przedsiębiorcy mikro. Nic więc dziwnego, że dofinansowywa- nie początkujących firm jest jednym z kluczowych narzędzi w walce z bezro- bociem w państwie. Środki z pośredniaka Zadanie to jest realizowane przede wszystkim poprzez przyznawanie wsparcia za pośrednictwem urzędów pracy. W pośredniakach czekają jedno- razowe dotacje na podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej finanso- wane ze środków Funduszu Pracy. Ten instrument rynku pracy jest skiero- wany do osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej zainteresowanych spróbowaniem swoich sił w biznesie. Wsparciem objęte są następujące branże: ■■ wytwórcza, ■■ budowlana, ■■ usługowa, ■■ handlowa. Pieniędzy nie otrzyma się na uruchomienie firmy zajmującej się handlem obnośnym i obwoźnym oraz działalnością handlowo-usługową polegającą na akwizycji. Gra jest warta świeczki, gdyż maksymalna kwota dotacji w przypadku jed- noosobowej działalności gospodarczej odpowiada sześciokrotności przecięt- 7 Pieniądze dla firm cz. 2 Na start i rozwój nego wynagrodzenia w ostatnim kwartale poprzedzającym moment złożenia wniosku, które jest ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz- nego. W III kwartale 2014 r. średnia miesięczna pensja wyniosła 3781,14 zł, co przekłada się na maksymalną dotację w wysokości 22 686,84 zł. Kto może ubiegać się o wsparcie Mam trzydzieści dwa lata. Kilka miesięcy temu straciłem etat w korpo- racji. Nie mogąc szybko znaleźć nowej pracy, zarejestrowałem się w po- średniaku. Czy mam szansę na wsparcie? Zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny to pierw- szy krok w staraniach o dotację na założenie działalności gospodarczej. Bez sformalizowania statusu osoby bez pracy nie ma szans na otrzymanie pomocy. O tym, kto może być określany mianem bezrobotnego, rozstrzyga ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.). Zgodnie z przepisami o taki status może ubiegać się osoba, która: n ukończyła 18 lat, ale nie osiągnęła wieku emerytalnego (docelowo w Polsce będzie to 67 lat, obecnie trwa okres przejściowy), n nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, ren- ty szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 r. miesięczna płaca minimal- na to 1750 zł, a więc połowa to 875 zł), n po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalno- ści, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskie- go lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, n nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nierucho- mości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 hektary prze- liczeniowe, n nie posiada aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal- ności Gospodarczej – ograniczenie obowiązuje nawet wówczas, gdy działal- ność firmy jest zawieszona, n nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 r. więcej niż 875 zł) – ograni- czenie nie obowiązuje w stosunku do odsetek od środków pieniężnych zgro- madzonych na rachunkach bankowych, a więc na przykład lokat, n nie podbiera z pomocy społecznej zasiłku stałego, n nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńcze- go lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, n nie podlega – mimo braku pracy – obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. 8 Rozdział 1. Jak założyć firmę za pieniądze z budżetu państwa Ostateczna decyzja o przyznaniu wsparcia zależy przede wszystkim od pro- filu, który został nadany bezrobotnemu w wyniku analizy jego sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania bezrobotnego ustalone- go z urzędnikiem pośredniaka. Dotacja jest przeznaczona dla bezrobotnych, którzy otrzymali w urzędzie pracy profil II, a wyjątkowo także profil I. Chodzi więc o osoby, które rokują duże szanse na poprawę swojej sytuacji na rynku pracy. Profilowanie odbywa się w czasie rozmowy z urzędnikami na etapie rejestrowania bezrobotnego. Jeśli w ramach opracowywania z urzędnikiem indywidualnego planu dzia- łania osoba bezrobotna wyrazi chęć założenia firmy, będzie musiała spełnić inne wymagania. W ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dotację: ■■ nie prowadziła działalności gospodarczej, ■■ nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowied- niej pracy lub innej formy pomocy oraz udziału w działaniach aktywizacyj- nych proponowanych jej przez urząd pracy, ■■ nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, a także wykonywania prac społecznie użytecznych, jeśli takowe zostały jej zlecone, ■■ po skierowaniu z urzędu pracy podejmowała szkolenia, przygotowanie za- wodowe dorosłych, staże czy też prace społecznie użyteczne. Dodatkowym wymogiem jest brak skazania za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu dwóch lat poprzedzających ubieganie się o pomoc z urzędu pracy. Zainteresowany nie mógł również wcześniej otrzy- mać dotacji z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej. Jeśli dana osoba spełnia wspomniane kryteria, może ubiegać się o dotację. Kolejnym etapem ubiegania się o dotację jest złożenie stosownego wniosku w powiatowym urzędzie pracy, w którym bezrobotny jest zareje- strowany. To bardzo ważny wymóg, gdyż ubieganie się o wsparcie w róż- nych pośredniakach dyskwalifikuje przyszłego przedsiębiorcę. Wniosek o przyznanie finansowania, którego wzór opracowuje na własne potrzeby każdy urząd pracy, należy traktować jak biznesplan. Trzeba w nim opi- sać planowaną działalność, rynek, na którym będzie prowadzona, a więc należy uwzględnić przewidywaną konkurencję. Trzeba scharakteryzo- wać własną ofertę, czyli określić, co będzie sprzedawane przez firmę oraz w jakiej skali. Wnioskodawca powinien opisać swoich potencjalnych kon- trahentów, klientów i przedstawić sposoby ich pozyskania, na przykład plan działań marketingowych na lokalnym rynku. Opis musi być precy- zyjny, poparty konkretnymi kalkulacjami. Zainteresowany powinien wy- kazać źródła finansowania swojej działalności oraz dołączyć kopie doku- mentów uprawdopodabniających, że planowana firma będzie miała rację bytu. Przykładowo, jeśli ktoś chce uruchomić zakład fryzjerski, powinien 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pieniądze dla firm cz. 2 Na start i rozwój
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: