Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00343 007741 18454778 na godz. na dobę w sumie
Pierwszy komputer. Poskromienie peceta - książka
Pierwszy komputer. Poskromienie peceta - książka
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0877-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy obsługi komputera
Porównaj ceny (książka, ebook (-79%), audiobook).

Przełam barierę strachu i zacznij przygodę z komputerem!

Kupiłeś komputer, ale nie możesz go uruchomić? Masz połączenie z internetem, ale strony nie otwierają się? Chcesz napisać lub wydrukować dokument, ale nie wiesz, jakiego programu użyć? A może pożyczyłeś od znajomego film, którego używana przez Ciebie aplikacja nie potrafi wyświetlić? Nie pozostaje Ci nic innego, jak poskromić swojego peceta!

Dzięki książce 'Pierwszy komputer. Poskromienie peceta' szybko zostaniesz biegłym użytkownikiem komputera i nauczysz się wykonywać zadania, które pozwolą Ci cieszyć się możliwościami, jakie on oferuje. Oswoisz się z jego budową i zainstalujesz system operacyjny niezbędny do jego działania. Zobaczysz, jak można skutecznie zabezpieczyć komputer przed atakami, a także uporządkować dysk, oczyszczając go ze zbędnych programów i plików, aby zapewnić stabilne działanie systemu. Dowiesz się, co zrobić, aby wyświetlać filmy i odtwarzać pliki muzyczne, wysyłać listy e-mail, rozmawiać przez Gadu-Gadu i Skype'a, pisać dokumenty oraz używać wielu innych programów niezbędnych przy codziennej pracy z komputerem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pierwszy komputer. Poskromienie peceta Autor: Adam J(cid:243)zefiok ISBN: 978-83-246-0877-5 Format: A5, stron: 312 Prze‡am barierŒ strachu i zacznij przygodŒ z komputerem! Kupi‡e(cid:156) komputer, ale nie mo¿esz go uruchomi(cid:230)? Masz po‡„czenie z internetem, ale strony nie otwieraj„ siŒ? Chcesz napisa(cid:230) lub wydrukowa(cid:230) dokument, ale nie wiesz, jakiego programu u¿y(cid:230)? A mo¿e po¿yczy‡e(cid:156) od znajomego film, kt(cid:243)rego u¿ywana przez Ciebie aplikacja nie potrafi wy(cid:156)wietli(cid:230)? Nie pozostaje Ci nic innego, jak poskromi(cid:230) swojego peceta! DziŒki ksi„¿ce (cid:132)Pierwszy komputer. Poskromienie peceta(cid:148) szybko zostaniesz bieg‡ym u¿ytkownikiem komputera i nauczysz siŒ wykonywa(cid:230) zadania, kt(cid:243)re pozwol„ Ci cieszy(cid:230) siŒ mo¿liwo(cid:156)ciami, jakie on oferuje. Oswoisz siŒ z jego budow„ i zainstalujesz system operacyjny niezbŒdny do jego dzia‡ania. Zobaczysz, jak mo¿na skutecznie zabezpieczy(cid:230) komputer przed atakami, a tak¿e uporz„dkowa(cid:230) dysk, oczyszczaj„c go ze zbŒdnych program(cid:243)w i plik(cid:243)w, aby zapewni(cid:230) stabilne dzia‡anie systemu. Dowiesz siŒ, co zrobi(cid:230), aby wy(cid:156)wietla(cid:230) filmy i odtwarza(cid:230) pliki muzyczne, wysy‡a(cid:230) listy e-mail, rozmawia(cid:230) przez Gadu-Gadu i Skype(cid:146)a, pisa(cid:230) dokumenty oraz u¿ywa(cid:230) wielu innych program(cid:243)w niezbŒdnych przy codziennej pracy z komputerem. (cid:149) Podstawy budowy i dzia‡ania komputer(cid:243)w. (cid:149) Instalowanie systemu operacyjnego i korzystanie z niego. (cid:149) Obs‡uga pakiet(cid:243)w biurowych Microsoft Office 2003 i OpenOffice. (cid:149) Zabezpieczanie komputera. (cid:149) Przegl„danie witryn WWW. (cid:149) Pobieranie plik(cid:243)w z internetu. (cid:149) U¿ywanie poczty e-mail. (cid:149) Rozmowy przez Gadu-Gadu i Skype(cid:146)a. (cid:149) Ogl„danie film(cid:243)w i s‡uchanie muzyki. (cid:149) Porz„dkowanie i pielŒgnowanie komputera. (cid:149) Popularne skr(cid:243)ty klawiaturowe. Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp Rozdział 1. Podstawy Budowa komputera Urządzenia wejścia-wyjścia Rozdział 2. Podstawy internetu Rozdział 3. Internet Instalacja systemu operacyjnego Windows XP System operacyjny Instalacja systemu Aktywacja Rozdział 4. Obsługa systemu Windows Praca z oknami Zarządzanie plikami i folderami Charakterystyczne foldery występujące w Windows XP Usuwanie programów Zamykanie systemu Windows XP Pomoc systemu Windows XP Rozdział 5. Bezpieczeństwo pracy z komputerem Bezpieczeństwo pracy z systemem Windows XP Programy antywirusowe Przeglądarka internetowa Firefox Ochrona przed szpiegami Konta użytkowników 5 7 7 14 25 25 55 55 57 73 77 77 95 107 117 119 120 123 123 130 136 141 147 4 Pierwszy komputer. Poskromienie peceta Rozdział 6. Programy używane podczas codziennej pracy i ich konfiguracja Pakiet Microsoft Office 2003 Pakiet OpenOffice Komunikator Gadu-Gadu Program Skype Programy do wymiany plików Programy dostępne w Windows XP Gry Rozdział 7. Multimedia Filmy Muzyka Nagrywanie płyt CD Rozdział 8. Dbanie o komputer Defragmentacja dysku Sprawdzanie błędów na dysku Przywracanie systemu po awarii Konsola odzyskiwania Kopia zapasowa plików Rodzaje rozszerzeń plików Emotikony Skróty klawiaturowe Literatura Skorowidz Dodatek A Dodatek B Dodatek C Dodatek D 155 155 167 180 188 194 200 216 219 219 235 245 259 259 263 266 271 278 289 293 295 297 299 6 Programy używane podczas codziennej pracy i ich konfiguracja Pakiet Microsoft Office 2003 Pakiet Microsoft Office 2003 to pakiet programów służących m.in. do: (cid:84) pisania dokumentów tekstowych (Microsoft Word), (cid:84) obliczania oraz przedstawiania wyników obliczeń w formie wykresów (Microsoft Excel), (cid:84) obsługi poczty elektronicznej (Microsoft Outlook), (cid:84) składu publikacji (Microsoft Publisher), (cid:84) tworzenia baz danych (Microsoft Access), (cid:84) tworzenia prezentacji i pokazów (Microsoft PowerPoint). 156 Ć W I C Z E N I E 6.1 Pierwszy komputer. Poskromienie peceta Zainstaluj pakiet Microsoft Office 2003 1. Włóż płytę instalacyjną do napędu CD-ROM, po kilku sekundach pojawi się okno instalatora (rysunek 6.1). Rysunek 6.1. Instalator pakietu Microsoft Office 2003 2. W kolejnym kroku instalatora wpisz 25-znakowy Klucz produktu (rysunek 6.2), który powinien znajdować się z tyłu pudełka z płytą. Po wpisaniu klucza kliknij przycisk Dalej. Rysunek 6.2. Klucz produktu powinien znajdować się z tyłu pudełka z płytą CD Rozdział 6. • Programy używane podczas codziennej pracy 157 3. Pojawi się okno Informacje o użytkowniku (rysunek 6.3). Podaj nazwę użytkownika oraz organizację. Możesz również wpisać inicjały. Kliknij przycisk Dalej. Rysunek 6.3. Okno Informacje o użytkowniku 4. Następnie wybierz instalację standardową, zaznaczając pole wyboru Instalacja standardowa (rysunek 6.4). Kliknij przycisk Dalej. Rysunek 6.4. Wybór typu instalacji 158 Pierwszy komputer. Poskromienie peceta 5. Zostanie wyświetlone podsumowanie wybranych składników. Poniżej znajduje się informacja o ilości dostępnego miejsca na dysku oraz miejsca, które jest wymagane do instalacji. Aby rozpocząć instalowanie pakietu Microsoft Office 2003, kliknij przycisk Zainstaluj (rysunek 6.5). Rysunek 6.5. Podsumowanie wybranych składników 6. Kreator rozpocznie proces instalacji. Na ekranie będzie widoczny pasek Postęp instalacji: (rysunek 6.6). Rysunek 6.6. Pasek postępu instalacji Rozdział 6. • Programy używane podczas codziennej pracy 159 Po kilku minutach pojawi się okno Instalacja została ukończona (rysunek 6.7). Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora. Rysunek 6.7. Zakończenie instalacji Poszczególne programy pakietu Microsoft Office 2003 możesz uruchomić, wybierając menu Start, następnie klikając Wszystkie programy i Microsoft Office. Aktywacja pakietu Microsoft Office 2003 Podobnie jak system Windows, pakiet Microsoft Office 2003 również wymaga aktywacji. Ć W I C Z E N I E 6.2 Aktywuj pakiet Microsoft Office 2003 1. Aby aktywować pakiet Microsoft Office 2003 uruchom np. program Word. Po kilku sekundach pojawi się okno Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania pakietu Microsoft Office (rysunek 6.8). Kliknij przycisk Zaakceptuj. 160 Pierwszy komputer. Poskromienie peceta Rysunek 6.8. Okno Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania pakietu Microsoft Office 2. Po zaakceptowaniu umowy pojawi się okno Microsoft Office Professional Edition 2003 (rysunek 6.9). Zaznacz pole wyboru Chcę uaktywnić oprogramowanie przez Internet (zalecane). Kliknij przycisk Dalej. Rysunek 6.9. Zaznacz pole wyboru Chcę uaktywnić oprogramowanie przez Internet (zalecane) 3. Kreator połączy się z internetem (rysunek 6.10). Po kilku sekundach otrzymasz komunikat potwierdzający aktywację pakietu Microsoft Office. Konfiguracja programu pocztowego W pakiecie Office 2003, który zainstalowałeś, dostępny jest również program Outlook 2003, służący do przygotowywania, wysyłania i od- bierania poczty elektronicznej. Przypomina nieco program Outlook Express, jest jednak o wiele bardziej rozbudowany. Rozdział 6. • Programy używane podczas codziennej pracy 161 Rysunek 6.10. Pasek postępu pokazujący przebieg aktywacji Ć W I C Z E N I E 6.3 Przygotuj program Outlook 2003 do pracy z pocztą elektroniczną 1. Uruchom program Outlook 2003. W tym celu kliknij menu Start i wybierz Wszystkie programy, następnie Microsoft Office i Microsoft Office Outlook 2003. 2. Pojawi się okno Uruchamianie programu Outlook 2003 (rysunek 6.11). Kliknij przycisk Dalej. Rysunek 6.11. Ekran powitalny programu Outlook 2003 3. W oknie Konta e-mail (rysunek 6.12) zaznacz pole wyboru Tak, następnie kliknij przycisk Dalej. 162 Pierwszy komputer. Poskromienie peceta Rysunek 6.12. Zaznacz pole wyboru Tak 4. W kolejnym kroku wybierz typ serwera. W tym celu zaznacz pole wyboru POP3 (rysunek 6.13) i kliknij przycisk Dalej. Rysunek 6.13. Wybór typu serwera. Zaznacz pole wyboru POP3 5. Pojawi się okno Konta e-mail (rysunek 6.14). 6. W polu Informacje o użytkowniku podaj swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. 7. Następnie w polu Informacje o logowaniu podaj nazwę użytkownika i hasło. 8. Z otrzymanych wcześniej danych o serwerze podaj odpowiednie serwery poczty przychodzącej i wychodzącej. Po wpisaniu wszystkich danych kliknij przycisk Testuj ustawienia konta… Rozdział 6. • Programy używane podczas codziennej pracy 163 Rysunek 6.14. Podaj wszystkie dane założonego wcześniej konta e-mail 9. Pojawi się okno Testowanie ustawień konta (rysunek 6.15). Rysunek 6.15. Testowanie ustawień konta Jeśli test wypadnie pomyślnie, zostaniesz o tym poinformowany. Oznacza to, że program został poprawnie skonfigurowany. Kliknij przycisk Dalej. 10. Pojawi się okno widoczne na rysunku 6.16. Kliknij przycisk Zakończ. 11. Zostaniesz automatycznie przeniesiony do programu (rysunek 6.17). Po lewej stronie okna programu znajduje się zakładka Poczta. Dostępna jest w niej m.in. Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza oraz Wysłane elementy. Właśnie z tych trzech będziesz najczęściej korzystał. 164 Pierwszy komputer. Poskromienie peceta Rysunek 6.16. Ostatni krok kreatora Rysunek 6.17. Środowisko pracy Każda odebrana wiadomość pojawi się w Skrzynce odbiorczej. Wiadomości do wysłania znajdować się będą w Skrzynce nadawczej, natomiast wiadomości wysłane będą znajdować się w Wysłanych elementach. Ć W I C Z E N I E 6.4 Utwórz nową wiadomość pocztową w programie Microsoft Outlook 1. Uruchom program Microsoft Outlook. 2. Kliknij menu Nowy i wybierz Wiadomość pocztowa (rysunek 6.18). Rozdział 6. • Programy używane podczas codziennej pracy 165 Rysunek 6.18. Tworzenie nowej wiadomości pocztowej 3. Pojawi się okno, w którym będziesz mógł przygotować swoją wiadomość (rysunek 6.19). Rysunek 6.19. Podaj docelowy adres e-mail oraz temat wiadomości W polu Do… wpisz adres e-mail, na który chcesz wysłać wiadomość. W polu Temat: możesz podać temat wiadomości. Poniżej znajduje się białe pole, w którym wpisuje się treść wiadomości. Po przygotowaniu treści wiadomości kliknij przycisk Wyślij. 4. W kolejnym kroku pojawi się okno Postęp wysyłania/odbierania w programie Outlook (rysunek 6.20). 166 Pierwszy komputer. Poskromienie peceta Rysunek 6.20. Wysyłanie wiadomości Ć W I C Z E N I E 6.5 Odbierz nowe wiadomości pocztowe 1. Uruchom program Microsoft Outlook. 2. Kliknij menu Narzędzia i wybierz Wyślij/Odbierz. Następnie wybierz Wyślij/Odbierz wszystko (rysunek 6.21). Rysunek 6.21. Odbieranie wiadomości z serwera 3. Pojawi się okno Postęp wysyłania/odbierania w programie Outlook (rysunek 6.22). 4. Po zakończeniu pobierania na zakładce Poczta kliknij pozycję Skrzynka odbiorcza (rysunek 6.23). Znajdują się w niej wszystkie otrzymane wiadomości. Rozdział 6. • Programy używane podczas codziennej pracy 167 Rysunek 6.22. Pasek postępu odbierania wiadomości Rysunek 6.23. Skrzynka odbiorcza Jeśli chcesz przejść do odebranej wiadomości, kliknij ją dwa razy lewym przyciskiem myszy. Pakiet OpenOffice Podczas zakupu nowego komputera zdarza się, że dołączany jest do niego pakiet Microsoft Office. W przypadku, gdy zakupiony przez Ciebie komputer nie zawiera tego dodatku, a Ty nie dysponujesz taką ilością gotówki, aby się w niego zaopatrzyć, możesz skorzystać z bezpłatnego pakietu biurowego OpenOffice. 168 Pierwszy komputer. Poskromienie peceta OpenOffice posiada podobne funkcje jak pakiet Microsoft Office. Jest do niego nawet bardzo podobny pod względem wizualnym. Można go pobrać bezpłatnie ze strony internetowej www.openoffice.pl. Pakiet OpenOffice zawiera takie programy, jak: (cid:84) OpenOffice.org Base — służący do tworzenia baz danych (rysunek 6.24), Rysunek 6.24. Okno główne programu OpenOffice.org Base (cid:84) OpenOffice.org Calc — arkusz kalkulacyjny (rysunek 6.25), (cid:84) OpenOffice.org Draw — służy do tworzenia obrazów (rysunek 6.26), (cid:84) OpenOffice.org Impress — służy do tworzenia prezentacji multimedialnych (rysunek 6.27), (cid:84) OpenOffice.org Math — umożliwia tworzenie funkcji, formuł oraz wzorów matematycznych (rysunek 6.28), (cid:84) OpenOffice.org Writer — edytor tekstu (rysunek 6.29), Rozdział 6. • Programy używane podczas codziennej pracy 169 Rysunek 6.25. Okno główne programu OpenOffice.org Calc Rysunek 6.26. Okno główne programu OpenOffice.org Draw 170 Pierwszy komputer. Poskromienie peceta Rysunek 6.27. Okno główne programu OpenOffice.org Impress Rysunek 6.28. Okno główne programu OpenOffice.org Math Rozdział 6. • Programy używane podczas codziennej pracy 171 Rysunek 6.29. Okno główne programu OpenOffice.org Writer Ć W I C Z E N I E 6.6 Zainstaluj pakiet OpenOffice.org 2.1 1. Po ukończeniu pobierania pakietu OpenOffice.org 2.1 kliknij dwa razy lewym przyciskiem myszy ikonę pobranego pliku. Pojawi się ekran powitalny pakietu OpenOffice (rysunek 6.30). Rysunek 6.30. Okno powitalne pakietu OpenOffice 172 Pierwszy komputer. Poskromienie peceta Zanim rozpocznie się instalacja, pakiet musi zostać rozpakowany. Aby tego dokonać, kliknij przycisk Dalej. 2. W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o wybranie katalogu, w którym mają zostać rozpakowane pliki. W polu Folder docelowy wpisz C:\openoffice i kliknij przycisk Rozpakuj (rysunek 6.31). Rysunek 6.31. Wybór folderu docelowego Po zakończeniu instalacji możesz np. usunąć ten folder z dysku. 3. Rozpocznie się proces rozpakowywania, który może potrwać kilka minut (rysunek 6.32). Rysunek 6.32. Rozpoczęcie rozpakowywania plików Rozdział 6. • Programy używane podczas codziennej pracy 173 4. Po zakończeniu rozpakowywania uruchomi się kreator instalacji. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć instalację (rysunek 6.33). Rysunek 6.33. Kreator instalacji pakietu OpenOffice.org 2.1 5. W kolejnym oknie zaznacz pole wyboru Zgadzam się z postanowieniami licencji (rysunek 6.34) i kliknij przycisk Dalej. Rysunek 6.34. Umowa licencyjna 6. Pojawi się okno Informacje użytkownika; podaj w nim nazwę użytkownika oraz organizację (rysunek 6.35). Kliknij przycisk Dalej. 174 Pierwszy komputer. Poskromienie peceta Rysunek 6.35. Podaj nazwę użytkownika oraz organizację 7. W oknie Typ instalacji pozostaw zaznaczone pole wyboru Kompletna (rysunek 6.36) i kliknij przycisk Dalej. Rysunek 6.36. Wybranie instalacji kompletnej spowoduje zainstalowanie wszystkich składników pakietu OpenOffice 8. W oknie Typ pliku pozostaw bez zmian domyślnie zaznaczone pola (rysunek 6.37). Kliknij przycisk Dalej. 9. Po chwili ujrzysz okno informujące o gotowości do zainstalowania programu (rysunek 6.38). Aby rozpocząć instalację, kliknij przycisk Instaluj. 10. Instalator rozpocznie działanie. Na ekranie będzie widoczny pasek postępu instalacji (rysunek 6.39). Rozdział 6. • Programy używane podczas codziennej pracy 175 Rysunek 6.37. Pozostaw zaznaczone wszystkie pola Rysunek 6.38. Okno potwierdzające gotowość do rozpoczęcia instalacji Rysunek 6.39. Okno postępu instalacji 176 Pierwszy komputer. Poskromienie peceta 11. W kolejnym kroku kliknij przycisk Zakończ (rysunek 6.40). Kreator zakończy działanie. Rysunek 6.40. Zakończenie instalacji Podczas pierwszego uruchomienia któregokolwiek z programów pakietu OpenOffice należy zatwierdzić licencję programu. Można również za pośrednictwem internetu zarejestrować się jako użytkownik. Ć W I C Z E N I E 6.7 Uruchom program OpenOffice.org Writer oraz zaakceptuj umowę licencyjną pakietu OpenOffice 1. Kliknij menu Start i wybierz Wszystkie programy. Następnie wybierz OpenOffice.org 2.1 i OpenOffice.org Writer (rysunek 6.41). 2. Pojawi się okno Witaj w OpenOffice.org 2.1 (rysunek 6.42). Kliknij przycisk Dalej. 3. W kolejnym kroku zapoznaj się z umową licencyjną, przewijając ją paskiem przewijania w dół (rysunek 6.43). Kliknij przycisk Akceptuj. 4. W oknie Podaj imię, nazwisko i inicjały podaj odpowiednie dane (rysunek 6.44). Kliknij przycisk Dalej. Rozdział 6. • Programy używane podczas codziennej pracy 177 Rysunek 6.41. Uruchomienie programu OpenOffice.org Writer Rysunek 6.42. Okno Witaj w Open Office.org 2.1 5. W oknie Aktualizacja online (rysunek 6.45) pozostaw zaznaczone pole wyboru Sprawdzaj aktualizacje automatycznie. Kliknij przycisk Dalej. 6. Jeśli chcesz się zarejestrować jako użytkownik OpenOffice, to w oknie Rejestracja OpenOffice.org zaznacz pole wyboru Chcę się zarejestrować teraz (rysunek 6.46). Kliknij przycisk Zakończ. 178 Pierwszy komputer. Poskromienie peceta Rysunek 6.43. Aby kontynuować instalację, musisz zaakceptować umowę licencyjną Rysunek 6.44. Podaj imię, nazwisko i inicjały użytkownika programu. Podane dane będą widoczne we właściwościach tworzonych dokumentów Rysunek 6.45. Okno Aktualizacja online Rozdział 6. • Programy używane podczas codziennej pracy 179 Rysunek 6.46. Okno Rejestracja OpenOffice.org Zaznacz pole Nie chcę się rejestrować, jeśli chcesz dokonać rejestracji później. 7. Jeśli w poprzednim kroku wybrałeś opcję Chcę się zarejestrować teraz, po chwili zostaniesz przeniesiony na stronę internetową (rysunek 6.47), gdzie zostaniesz poproszony o wypełnienie kilku pól. Rysunek 6.47. Strona rejestracji użytkownika 180 Pierwszy komputer. Poskromienie peceta W tym czasie program OpenOffice.org Writer zostanie uruchomiony. Komunikator Gadu-Gadu Komunikator Gadu-Gadu to program służący do komunikacji tekstowej przez internet z osobą znajdującą się w dowolnym miejscu na świecie, dysponującą komputerem połączonym z internetem. Gadu-Gadu umożliwia prowadzanie szybkiej wymiany informacji (tekstów) z wykorzystaniem klawiatury komputera. Oznacza to, że Twój rozmówca będzie widział na ekranie swojego komputera to, co do niego napiszesz. Gadu-Gadu jest programem bezpłatnym — bezpłatne jest zarówno pobranie go, jak i używanie. Aktualną jego wersję można pobrać ze strony internetowej www.gadugadu.pl. Ć W I C Z E N I E 6.8 Zainstaluj program Gadu-Gadu 1. Kliknij dwa razy ikonę pobranego pliku. Rozpocznie się proces instalacji. 2. Po zapoznaniu się z umową licencyjną (rysunek 6.48) kliknij przycisk Zgadzam się. Rysunek 6.48. Aby rozpocząć instalację programu, musisz zaakceptować umowę licencyjną 182 Pierwszy komputer. Poskromienie peceta Rysunek 6.51. Komunikat informujący o konieczności zamknięcia programu 6. Instalator rozpocznie działanie. Na ekranie będzie widoczny pasek postępu instalacji (rysunek 6.52). Rysunek 6.52. Pasek postępu instalacji 7. Po zakończeniu instalacji rozpocznie się proces tworzenia konta nowego użytkownika. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej (rysunek 6.53). Rysunek 6.53. Okno kreatora użytkownika Rozdział 6. • Programy używane podczas codziennej pracy 181 3. W tym kroku możesz wybrać komponenty, które zostaną zainstalowane wraz z programem. Jeśli nie chcesz, aby program Gadu-Gadu uruchamiał się automatycznie wraz z systemem Windows, usuń zaznaczenie pola wyboru Uruchamianie Gadu-Gadu przy starcie systemu (rysunek 6.49). Rysunek 6.49. Wybór komponentów do zainstalowania 4. W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o podanie miejsca, w którym zostanie zainstalowany program. Domyślnie zostanie wybrana ścieżka C:\Program Files\Gadu-Gadu. Kliknij przycisk Instaluj (rysunek 6.50). Rysunek 6.50. Aby zainstalować program w innym folderze, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz odpowiedni folder 5. Pojawi się widoczny poniżej komunikat (rysunek 6.51). Kliknij przycisk Tak. Rozdział 6. • Programy używane podczas codziennej pracy 183 Aby korzystać z komunikatora Gadu-Gadu, musisz mieć swój numer identyfikacyjny. Czynności, które za chwilę wykonasz, mają na celu przypisanie Ci tego numeru. Po jego otrzymaniu zapamiętaj go lub zapisz. Numer możesz podać swoim znajomym, z którymi będziesz chciał porozmawiać, używając Gadu-Gadu. 8. W kolejnym kroku możesz ustawić parametry połączenia (rysunek 6.54). Jeśli łączysz się z internetem poprzez łącze stałe (telewizja kablowa, sieć osiedlowa, Neostrada itp.) kliknij przycisk Dalej. Rysunek 6.54. Wybór rodzaju połączenia 9. W kolejnym kroku zaznacz pole wyboru Jestem nowym użytkownikiem — wybierz tę opcję aby uzyskać nowy numer (rysunek 6.55). Kliknij przycisk Dalej. Rysunek 6.55. Wybór nowego użytkownika 184 Pierwszy komputer. Poskromienie peceta 10. W polu Twoje hasło: i Powtórz hasło: podaj hasło, które zabezpieczy dostęp do Twojego konta. Możesz podać również swój adres e-mail (rysunek 6.56). Kliknij przycisk Rejestruj. Rysunek 6.56. Podanie adresu e-mail umożliwia odzyskanie hasła w przypadku jego utraty 11. Na ekranie pojawi się okno Kod. Przepisz kod z obrazka do pola niżej (rysunek 6.57). Kliknij przycisk OK. Rysunek 6.57. Okno Kod 12. Po kilku sekundach zostaniesz zarejestrowany, a na ekranie pojawi się okno z przypisanym numerem Gadu-Gadu (rysunek 6.58). Kliknij przycisk OK. Program Gadu-Gadu zawiera listę kontaktów, do której możesz dodawać swoich znajomych, posiadających numery Gadu-Gadu. Spróbuj zatem dodać kogoś do listy. Rozdział 6. • Programy używane podczas codziennej pracy 185 Rysunek 6.58. Po zarejestrowaniu możesz ustawić pozostałe opcje, np. dźwięk, wygląd itd. Ć W I C Z E N I E 6.9 Dodaj znajomego do swojej listy kontaktów 1. Otwórz menu Kontakty i wybierz Dodaj kontakt (rysunek 6.59). Rysunek 6.59. W menu Kontakty znajdziesz również opcje służące m.in. do eksportu na serwer i importu z niego listy kontaktów, do blokowania kontaktów itd. 186 Pierwszy komputer. Poskromienie peceta 2. W oknie Edycja kontaktu: podaj dane Twojego znajomego oraz jego numer Gadu-Gadu (rysunek 6.60). Po wpisaniu wszystkich danych kliknij przycisk OK. Rysunek 6.60. W oknie Edycja kontaktu wypełnij pola: Numer Gadu-Gadu, Pseudo, Imię, Nazwisko oraz Tel. komórkowy i Tel. stacjonarny 3. Dodany kontakt pojawi się na liście kontaktów pod pseudonimem, jaki został wcześniej podany (rysunek 6.61). Rysunek 6.61. Okno listy kontaktów Rozdział 6. • Programy używane podczas codziennej pracy 187 Statusy dostępne w programie W programie Gadu-Gadu można ustawić cztery statusy: (cid:84) dostępny — oznacza, że będziesz widoczny dla innych użytkowników jako dostępny i gotowy do rozmowy, (cid:84) zaraz wracam — oznacza, że jesteś dostępny, jednak aktualnie nie możesz rozmawiać, (cid:84) niewidoczny — będziesz niewidoczny dla innych użytkowników, jednak Ty będziesz ich widział, (cid:84) niedostępny — będziesz niedostępny dla innych oraz nie będziesz mógł widzieć innych. Ć W I C Z E N I E 6.10 Ustaw status w programie 1. Kliknij w lewym dolnym rogu programu (rysunek 6.62) i wybierz odpowiedni status. Rysunek 6.62. Status jest opisem, który będzie widoczny dla innych 188 Ć W I C Z E N I E 6.11 Pierwszy komputer. Poskromienie peceta Rozpocznij rozmowę z osobą dostępną na liście kontaktów 1. Kliknij na liście dwa razy lewym przyciskiem myszy nazwę osoby, z którą chcesz porozmawiać. Pojawi się okno widoczne na poniższym rysunku (rysunek 6.63). Rysunek 6.63. Podczas rozmowy ze znajomym możesz używać pogrubiania tekstu (B), pochylania (I) oraz podkreślania (U). Możesz również zmieniać kolor tekstu i dołączać obrazki 2. W dolnym polu wpisz informację, następnie kliknij przycisk Wyślij. Wpisana informacja pojawi się w górnym oknie. Oznacza to, że Twój znajomy ją otrzymał. Program Skype Skype to program umożliwiający prowadzenie rozmów telefonicznych oraz wideo z innymi użytkownikami. Skype umożliwia również łącze- nie się z abonentami telefonii stacjonarnej lub komórkowej, znajdu- jącymi się zarówno w kraju, jak i za granicą. Jeśli Twój znajomy ma zainstalowany na komputerze (podłączonym do internetu) program Skype, możesz rozmawiać z nim całkowicie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pierwszy komputer. Poskromienie peceta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: