Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00603 003472 18665722 na godz. na dobę w sumie
Pies. Szkolenie, pielęgnacja, przyjaźń. Poradnik bez kantów - książka
Pies. Szkolenie, pielęgnacja, przyjaźń. Poradnik bez kantów - książka
Autor: , Liczba stron: 344
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1739-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zwierzęta
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak rozmawiać trzeba z psem?

Czy marzyłeś w dzieciństwie o wiernym zwierzaku? Jeśli tak, prawdopodobnie chciałeś mieć psa. Naszą miłość do tych wspaniałych stworzeń utrwala telewizja -- Reksio, Pankracy, Szarik, Lassie... I jak tu ich nie kochać? To stworzenia mądre, oddane i szczere. Zasługują na to, by być prawowitymi członkami naszej rodziny. Jako odpowiedzialny i troskliwy właściciel na pewno chcesz wiedzieć, jak najlepiej zaopiekować się Twoim ulubieńcem.

Jesteś szczęśliwym posiadaczem rasowego psa z rodowodem, przynoszącego Ci chlubę podczas rozmaitych wystaw? A może z radością oddajesz się spacerom z niepowtarzalnym mieszańcem ze schroniska? Bez względu na to, czy przy Twojej nodze kroczy medalista, czy rezolutny kundelek, powiemy Ci wszystko, co koniecznie musisz wiedzieć o swoim czworonożnym przyjacielu. Dodamy także kilka historii i porad, których nie znajdziesz w żadnej innej książce. Podpowiemy Ci, z jakim psem najlepiej się 'dogadasz', a także zaproponujemy dość obszerny kurs dobrego wychowania dla Twego pupila. Posłużymy również pomocą w kwestii psiej higieny i najlepiej zbalansowanej diety.

Dlaczego warto wiedzieć?
Nie znajdziesz drugiego tak wdzięcznego stworzenia jak pies. Jeśli odpowiednio się nim zaopiekujesz i wyszkolisz, okaże Ci swoją wdzięczność na tysiące sposobów. Zadbaj o to, by był zdrowym i szczęśliwym zwierzakiem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pies. Szkolenie, pielęgnacja, przyjaźń. Poradnik bez kantów Autor: Carlo DeVito, Amy Ammen T³umaczenie: Olga Kwiecieñ-Maniewska ISBN: 978-83-246-1739-5 Tytu³ orygina³u: Everything Dog Book Format: 180x235, stron: 344 Jak rozmawiaæ trzeba z psem? Czy marzy³eœ w dzieciñstwie o wiernym zwierzaku? Jeœli tak, prawdopodobnie chcia³eœ mieæ psa. Nasz¹ mi³oœæ do tych wspania³ych stworzeñ utrwala telewizja — Reksio, Pankracy, Szarik, Lassie… I jak tu ich nie kochaæ? To stworzenia m¹dre, oddane i szczere. Zas³uguj¹ na to, by byæ prawowitymi cz³onkami naszej rodziny. Jako odpowiedzialny i troskliwy w³aœciciel na pewno chcesz wiedzieæ, jak najlepiej zaopiekowaæ siê Twoim ulubieñcem. Jesteœ szczêœliwym posiadaczem rasowego psa z rodowodem, przynosz¹cego Ci chlubê podczas rozmaitych wystaw? A mo¿e z radoœci¹ oddajesz siê spacerom z niepowtarzalnym mieszañcem ze schroniska? Bez wzglêdu na to, czy przy Twojej nodze kroczy medalista, czy rezolutny kundelek, powiemy Ci wszystko, co koniecznie musisz wiedzieæ o swoim czworono¿nym przyjacielu. Dodamy tak¿e kilka historii i porad, których nie znajdziesz w ¿adnej innej ksi¹¿ce. Podpowiemy Ci, z jakim psem najlepiej siê „dogadasz”, a tak¿e zaproponujemy doœæ obszerny kurs dobrego wychowania dla Twego pupila. Pos³u¿ymy równie¿ pomoc¹ w kwestii psiej higieny i najlepiej zbalansowanej diety. Dlaczego warto wiedzieæ? Nie znajdziesz drugiego tak wdziêcznego stworzenia jak pies. Jeœli odpowiednio siê nim zaopiekujesz i wyszkolisz, oka¿e Ci swoj¹ wdziêcznoœæ na tysi¹ce sposobów. Zadbaj o to, by by³ zdrowym i szczêœliwym zwierzakiem. • Psy rasowe — co warto wiedzieæ o poszczególnych rasach. • Podstawowe potrzeby czworonoga — co mu szkodzi, a co uszczêœliwia. • ¯ywienie — podawanie karmy, domowe jedzenie, psia dieta. • Edukacyjne zabawy, szkolenie i wydawanie komend. • Zapobieganie problemom zdrowotnym i opieka nad chorym zwierzêciem. Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. O psach i ich pochodzeniu 13 Historia ludzi i psów ...............................................................................................................14 Egipcjanie .............................................................................................................................15 Grecy i Rzymianie ...............................................................................................................16 Średniowiecze i renesans ................................................................................................17 Psy dzisiaj ...................................................................................................................................19 Organizacje kynologiczne ..............................................................................................20 Inne stowarzyszenia kynologiczne w Polsce ...........................................................22 Organizacje zajmujące się prawami zwierząt ..........................................................24 O rasach ......................................................................................................................................24 Psy myśliwskie .....................................................................................................................26 Psy gończe ............................................................................................................................34 Psy pracujące .......................................................................................................................41 Teriery .....................................................................................................................................52 Miniaturowe psy towarzyszące .....................................................................................61 Inne rasy ................................................................................................................................70 Psy pasterskie ......................................................................................................................78 Pozostałe rasy ......................................................................................................................85 Rozdział 2. Jak wybrać psa dla siebie? 89 Pytania, które powinieneś zadać, zanim sprawisz sobie psa ...................................90 Zawężanie kryteriów wyboru .............................................................................................92 Styl życia ................................................................................................................................92 Psujesz mój styl ...................................................................................................................92 Wystawy psów ....................................................................................................................94 Rozmowa z hodowcą........................................................................................................95 Rozmowa z weterynarzem .............................................................................................96 Rozmowa z przyjaciółmi ..................................................................................................98 Rasowy czy mieszaniec ....................................................................................................98 Szczeniak czy dorosły? ...................................................................................................102 Skąd wziąć psa? ......................................................................................................................105 Hodowcy .............................................................................................................................105 Sklep lub giełda zoologiczna .......................................................................................108 Adopcje psów rasowych ...............................................................................................110 Schroniska i azyle .............................................................................................................111 Przyjaciele ...........................................................................................................................112 3 Book Pies.indb 3 2008-08-28 19:56:11 Spis treści Rozdział 3. Podstawowe potrzeby Twojego psa 113 Wprowadzenie szczeniaka lub dorosłego psa do domu.........................................114 Przygotowanie domu na przybycie szczeniaka ....................................................114 Wyprawka ...........................................................................................................................117 Żywienie psa ...........................................................................................................................127 Co zawierają karmy dla psów? ....................................................................................128 Rodzaje jedzenia ..............................................................................................................131 Pory karmienia psa ..........................................................................................................134 Ilość podawanej karmy ..................................................................................................135 Smakołyki ............................................................................................................................136 Woda.....................................................................................................................................138 Pielęgnacja psa .......................................................................................................................139 Czesanie ..............................................................................................................................140 Kąpiele .................................................................................................................................142 Obcinanie pazurów .........................................................................................................144 Pielęgnacja uszu i oczu ..................................................................................................146 Profesjonalni psi fryzjerzy .............................................................................................147 Rozdział 4. Szkolenie psa 149 Nauka czystości ......................................................................................................................150 Klatka ....................................................................................................................................150 Plan dnia ..............................................................................................................................154 Kontrola załatwiania się .................................................................................................155 Przedszkole dla szczeniąt ...................................................................................................162 Socjalizacja .........................................................................................................................163 Nauka chodzenia na smyczy ........................................................................................165 Jazda samochodem ........................................................................................................166 Nauka akceptowania zabiegów pielęgnacyjnych i badania ............................166 Oduczanie gryzienia .......................................................................................................169 Zapobieganie problemom ...........................................................................................175 Proste komendy................................................................................................................177 Podstawowe szkolenie ........................................................................................................179 Właściwe wyposażenie ..................................................................................................179 Wykorzystanie smakołyków w szkoleniu ................................................................184 Cierpliwość .........................................................................................................................185 4 Book Pies.indb 4 2008-08-28 19:56:11 Spis treści Podstawowe umiejętności: nagłe zwroty ...............................................................186 Komendy .............................................................................................................................192 Komendy stacjonarne: siad-zostań ...........................................................................195 Komendy stacjonarne: waruj-zostań ........................................................................199 Komendy stacjonarne: stój-zostań ............................................................................203 Komendy w ruchu: chodzenie przy nodze .............................................................204 Komendy w ruchu: przywołanie (wróć) ...................................................................207 Dalsze ćwiczenia i zastosowanie komend ..............................................................210 Inne komendy ...................................................................................................................213 Umiejętności społeczne ................................................................................................218 Rozdział 5. Zaawansowane szkolenie psa 221 O co w tym wszystkim chodzi? .........................................................................................222 Szkolenie psów jako hobby ..........................................................................................223 Wybór szkoleniowca lub szkoły tresury ...................................................................223 Zaawansowane ćwiczenia ..................................................................................................225 Sygnały optyczne, gwizdki, pstrykanie palcami ...................................................225 Błyskawiczne komendy .................................................................................................226 Zabawa podczas szkolenia ...........................................................................................227 Siad-zostań na odległość ..............................................................................................228 Zostawanie w pozycji siad, gdy przewodnik znajduje się poza zasięgiem wzroku ............................................................................................228 Waruj-zostań — na odległość i gdy przewodnik znajduje się poza zasięgiem wzroku .............................................................................................229 Siad i waruj w ruchu ........................................................................................................229 Formalne przywołanie — „do mnie” .........................................................................230 Komendy bez smyczy .....................................................................................................231 Idź ..........................................................................................................................................236 Aportowanie ......................................................................................................................237 Daj głos ................................................................................................................................238 Skakanie ..............................................................................................................................238 Szybkie sposoby na najpowszechniejsze problemy .................................................240 Zapobieganie problemom ...........................................................................................240 Zalecenia dotyczące zapobiegania problemom i rozwiązywania ich ..........242 Pomoce ................................................................................................................................259 Problemy z innymi członkami rodziny .....................................................................262 Program opieki nad psem.............................................................................................264 Book Pies.indb 5 2008-08-28 19:56:11 5 Spis treści Rozdział 6. Najlepszy przyjaciel człowieka 267 Twój najlepszy przyjaciel ....................................................................................................268 Wystawy psów ........................................................................................................................269 A więc chcesz być gwiazdą! .........................................................................................270 Sporty kynologiczne ............................................................................................................273 Obedience, agility i tropienie ......................................................................................274 Konkurencje przeznaczone dla określonych ras ...................................................276 Próby i konkursy myśliwskie ........................................................................................276 Pasienie ................................................................................................................................277 Wyścigi chartów ...............................................................................................................277 Próby i konkursy pracy norowców ............................................................................278 Inne konkurencje .............................................................................................................279 Przygoda czeka na szlaku ...................................................................................................281 Przygotowania ..................................................................................................................282 Podróż ..................................................................................................................................283 Wędrówka ...........................................................................................................................284 Rozdział 7. Psie zdrowie 287 Zapobieganie problemom zdrowotnym ......................................................................288 Regularne szczotkowanie .............................................................................................288 Sprawdzanie stanu oczu, uszu i pyska......................................................................290 Pazury ...................................................................................................................................291 Znaczenie właściwego żywienia ................................................................................291 Zdrowa woda zdrowia doda ........................................................................................292 Otoczenie ............................................................................................................................292 Ruch i czas poświęcany psu .........................................................................................292 Kastracja lub sterylizacja ...............................................................................................293 Szczepienia i wizyty kontrolne u weterynarza ......................................................293 Podstawy opieki nad psem ................................................................................................294 Szczepienia .........................................................................................................................294 Zwalczanie pcheł..............................................................................................................297 Zwalczanie kleszczy i zabezpieczenie przed nimi ................................................300 Co z robakami? ..................................................................................................................300 Typowe przypadłości ...........................................................................................................301 Skóra .....................................................................................................................................301 Typowe schorzenia oczu, uszu i pyska .....................................................................304 6 Book Pies.indb 6 2008-08-28 19:56:11 Spis treści Układ pokarmowy ...........................................................................................................309 Układ oddechowy ............................................................................................................312 Układ krążenia ...................................................................................................................313 Układ nerwowy .................................................................................................................313 Układ mięśniowo-szkieletowy ....................................................................................314 Układ moczowy ................................................................................................................314 Układ rozrodczy ................................................................................................................315 Pomoc w nagłych wypadkach ..........................................................................................316 Rozdział 8. Opieka nad starszym psem 319 Proces starzenia się ...............................................................................................................320 Dbanie o potrzeby starszego psa ....................................................................................321 Sztywność w poruszaniu się ........................................................................................321 Podejrzane guzki ..............................................................................................................321 Wzrok i słuch ......................................................................................................................321 Zęby i dziąsła .....................................................................................................................322 Żywienie starszego psa ..................................................................................................322 Ćwiczenia na dziś i jutro ................................................................................................323 Badanie weterynaryjne ..................................................................................................323 Wokół domu ............................................................................................................................324 Czas pożegnania ....................................................................................................................325 Po stracie przyjaciela ......................................................................................................328 Stary pies i nowy pies...........................................................................................................328 Rozdział 9. Dodatkowe źródła 331 Czasopisma o psach .............................................................................................................332 Książki ........................................................................................................................................333 Ogólne .................................................................................................................................333 Adopcja ...............................................................................................................................333 Zdrowie ................................................................................................................................333 Szkolenie i zachowanie ..................................................................................................334 Organizacje i stowarzyszenia ............................................................................................334 Pomoc zwierzętom ..........................................................................................................334 Organizacje kynologiczne ............................................................................................334 Kluby ras ..............................................................................................................................335 Book Pies.indb 7 2008-08-28 19:56:11 7 Spis treści Strony internetowe ...............................................................................................................341 Ogólne .................................................................................................................................341 Szkolenie i zachowanie ..................................................................................................341 Zdrowie ................................................................................................................................341 Sport z psem ......................................................................................................................341 Sklepy internetowe .........................................................................................................342 8 Book Pies.indb 8 2008-08-28 19:56:11 2 Jak wybrać psa dla siebie? Book Pies.indb 89 2008-08-28 19:56:37 Pies. Szkolenie, pielęgnacja, przyjaźń Pytania, które powinieneś zadać, zanim sprawisz sobie psa Nie ma nic wspanialszego, niż wrócić do domu po ciężkim dniu pracy i zostać powitanym przez psa, który na Twój widok macha ogonem i usi- łuje Cię zalizać z radości. Psy są pełne werwy, kochające i cudowne — nie da się ukryć, że są wspaniałymi towarzyszami. Kochają być w centrum uwagi, uwielbiają długie spacery, zabawy i psoty. Jednak przy tym wszystkim nie można zapominać o tym, że pies to ogromna odpowiedzialność. Oczywiście przyjemnie jest się zwinąć razem z psem na kanapie i oglądać telewizję, wspaniale jest zabrać go ze sobą na wycieczkę czy spacer albo bawić się z nim na plaży, w parku czy na śniegu. Jednak psy wymagają wiele uwagi i przezorności, nawet w takie dni, kiedy wolałbyś się zająć sam sobą. Każdego roku tysiące psów jest porzucanych lub oddawanych do schronisk. Najczęściej nie ma w tym żadnej winy psa. Kiedy ze śliczne- go szczeniaka wyrasta ośmiomiesięczny podrostek, który zaczyna przeja- wiać upór nastolatka, często właściciel nie daje sobie z nim rady. Zwłasz- cza osoba, która dotychczas mu pobłażała, może nagle stanąć oko w oko z psem, który warczy na nią, gdy próbuje go zgonić z kanapy — cóż, jest to nie lada kłopot. Ludzie oddają psy, ponieważ zabrakło im wiedzy, jak o nie dbać i jak je dobrze wychować. Nag- le odkrywają, że dalmatyńczyk potrzebu- je mnóstwo ruchu; nie sądzili, że bernar- dyn będzie aż tak duży; nie spodziewali się, że maltańczyk będzie wymyślał ko- lejne psoty z prędkością światła. Nagle dotąd lejne psoty z prędkością światła. Nagle dotąd ukochany Azorek trafi a do schroniska, gdzie prze- ukochany Azorek trafi a do schroniska, gdzie prze- rażony kuli się w kącie klatki, nie wiedząc, co się rażony kuli się w kącie klatki, nie wiedząc, co się stało, i obserwując przechodzących obok obcych stało, i obserwując przechodzących obok obcych ludzi. Żyjemy w czasach przedmiotów jednora- ludzi. Żyjemy w czasach przedmiotów jednora- zowych, które wyrzuca się, gdy się zużyją lub zowych, które wyrzuca się, gdy się zużyją lub popsują — to podejście dotyczy nawet współmałżonków, a co dopiero psów. Niestety, to one często płacą najwyższą cenę — co roku tysiące psów 90 Book Pies.indb 90 2008-08-28 19:56:37 Rozdział 2. Jak wybrać psa dla siebie? jest usypianych, ponieważ nie ma dla nich nowych domów, a przepełnio- ne schroniska nie są im w stanie zapewnić opieki. Dzieje się tak dlatego, że wiele osób niedostatecznie przemyślało kwestię, nim zdecydowało się na psa. Nie pozwól, by tak się stało w Twoim przypadku! Zanim ulegniesz prośbom dzieci, które tak bardzo chcą mieć psa, zanim zrealizujesz własną zachciankę, zadaj sobie kilka ważnych pytań. Jaki rodzaj życia prowadzisz? Ile czasu możesz poświęcić zwierzęciu? Czy ktoś będzie mógł być cały dzień w domu, by poświęcić czas na socjalizację szczeniaka i nauczenie go czystości? Czy masz ogrodzone podwórko? W jakim wieku są Twoje dzieci? Czy wszyscy członkowie rodziny pragną mieć psa, czy jedynie ulegasz proś- bom dziecka? Jakiego psa chciałbyś mieć? Dużego czy małego, spokojnego czy aktywnego, kudłatego czy bezwłosego, czystego czy śliniącego się? Ist- nieją setki uznanych ras, a do tego oczywiście rozmaite mieszańce, co po- zwala znaleźć psa dokładnie odpowiadającego naszym potrzebom. Poświęć więc trochę czasu na zastanowienie się, czego Ty i Twoja ro- dzina pragniecie. Bądź odpowiedzialny, a będziesz mógł w pełni korzy- stać z radości i ciepła, które pies wniesie w Wasze życie. Jakie pytania zadać w schronisku? Postaraj się dowiedzieć jak najwięcej na temat dorosłego psa lub szczeniaka, którego chcesz przygarnąć. Powinieneś zadać następują- ce pytania: Dlaczego pies został oddany do schroniska? Kim byli poprzedni właściciele? Czy zwierzę było w przeszłości maltretowane lub zaniedbywane? Czy w schronisku znajduje się miotowe rodzeństwo szczenięcia i czy można je zobaczyć? Czy w schronisku przebywa też matka szczenięcia i czy można ją zobaczyć? Czy możesz spędzić z psem więcej czasu, nim się zdecydujesz? Czy zwierzę zostało przebadane przez weterynarza, by wykluczyć poważne choroby? Czy pies ma komplet szczepień? Czy pies kiedykolwiek zachowywał się agresywnie? Czy jest lękliwy? 91 Book Pies.indb 91 2008-08-28 19:56:38 Pies. Szkolenie, pielęgnacja, przyjaźń Zawężanie kryteriów wyboru Styl życia Zapomnij o wystroju wnętrz czy urządzaniu ogrodu. Nie możesz wy- brać psa tylko dlatego, że wydaje Ci się, iż pasowałby do Twojej sofy albo do Twojego ogrodu w stylu angielskim. Nie wybierasz go też pod kątem tego, czy pasuje do kostiumu od Ralpha Laurena, czy raczej do znoszo- nych dżinsów i traperów. Nie w taki sposób wybiera się psa. Pies to nie dodatek czy gadżet. To żywe stworzenie, które posiada umysł, poczucie humoru i uczucia. To tak jakby kolejna osoba w domu! Kiedy mówię o stylu życia, mam na myśli to, co robisz każdego dnia. W jaki sposób spędzasz swój wolny czas? Jeździsz na rolkach lub na rowe- rze? A może oglądasz sport i filmy w telewizji? Chodzisz na długie piesze wycieczki? Wyjeżdżasz na jednodniowe wypady samochodem? Idziesz do parku albo na plażę i wylegujesz się w słońcu? Czy pracujesz? Na cały etat czy jego część? Czy jesteś jedną z tych osób, które zrobią wszystko dla kariery i spędzają w pracy 70 godzin tygodniowo? Czy codziennie po pracy wracasz do domu, bierzesz prysznic, a potem znowu wycho- dzisz, by zjeść obiad na mieście i spotkać się z przyjaciółmi w barze? Czy jesteś pedantycznie porządny? Czy nie masz alergii na zwierzęta? Wybie- rając psa, musisz zadać sobie tego typu pytania, tak by znaleźć zwierzę najlepiej pasujące do Ciebie. Psujesz mój styl Bardzo ważne, byś przyjrzał się swojemu życiu, zanim sprawisz sobie psa, tak by pół roku później Twój Azor nie znalazł się na ulicy, szukając nowe- go właściciela. Nie chcesz przecież wracać do domu i przeklinać swojego zwierzaka, bo przez niego nie możesz iść na tę świetną imprezę u kolegi z pracy. Często ludzie, którzy nie zastanowili się, czego dokładnie ocze- kują od psa, odkrywają, że wybrany przez nich zwierzak ma zupełnie inne potrzeby niż oni. Nie potrzebujesz psa, który będzie Ci przeszkadzał, nie chciałbyś też unieszczęśliwić lekkomyślnie wybranego zwierzęcia. 92 Book Pies.indb 92 2008-08-28 19:56:38 Rozdział 2. Jak wybrać psa dla siebie? Jeśli uwielbiasz jeździć na rolkach, to potrzebny Ci pies, którego bę- dziesz mógł zabrać ze sobą i który będzie dzielił z Tobą przyjemność czerpaną z tego hobby. Innymi słowy, potrzebny Ci wytrzymały, ener- giczny pies, który będzie mógł dotrzymać Ci kroku, a nie taki, który już po przebiegnięciu kilometra zacznie ciężko dyszeć. Jeśli z kolei jesteś mi- łośnikiem spokojnych wieczornych przechadzek, to nie potrzebujesz ki- piącego energią potwora, który będzie Cię wlókł na smyczy wokół osied- la, ale psa, którego temperament pozwoli mu się dostosować do Twojego tempa, byście razem mogli się cieszyć wieczornym powietrzem. A może potrzebujesz psa, który będzie w stanie niestrudzenie bawić się z dziećmi i któremu będziesz mógł ufać, gdy znajdą się w jego obecno- ści? Pies nie będzie oczywiście zastępczym rodzicem ani czymś w rodzaju żywej zabawki, ale może stać się towarzyszem zabaw dzieci, które uprzed- nio nauczysz odpowiedniego zachowania. Dobre imiona dla psów Argo Astro Atom Atos Aza Bajka Bari Bax Bomba Brutus Bryza Budrys Cytra Czika Daktyl Dunia Figiel Fraszka Fryga Fuks Gacek Gaga Goldi Groza Happy Hultaj Huzar Impet Irga Irys Jogi Jona Kadet Kaduk Kokos Lancet Macho Miętus Nugat Nuka Ozon Plamka Prymus Rufus Saba Supeł Szaman Urwis Vega Wigor Wilga Wulkan Zadra Zagraj 93 Book Pies.indb 93 2008-08-28 19:56:38 Pies. Szkolenie, pielęgnacja, przyjaźń Wystawy psów Najlepszym sposobem, żeby dowiedzieć się czegoś o konkretnej rasie psów, jest wybranie się na wystawę psów rasowych. Na wystawie można spotkać reprezentantów większości zarejestrowanych przez FCI ras i po- rozmawiać z ludźmi, którzy znają je najlepiej, czyli z ich wystawcami i hodowcami. A ponieważ wystawa to okazja do zobaczeniu wielu róż- nych psów i porozmawiania z wieloma ludźmi, więc może się tak zda- rzyć, że wychodząc, będziesz zdecydowany na zupełnie inną rasę, niż kie- dy wchodziłeś. Może Ci się na przykład wy- dawać, że beagle odpowiadałby wszystkim w Twojej rodzinie. Nie jest ani za mały, ani za duży; dzieci będą mogły się bezpiecz- nie z nim bawić i nie rozniesie domu, a jednocześnie jest dość aktywny i wytrzymały, by to- warzyszyć Wam w rodzinnych wyprawach. Idziesz na wysta- wę porozmawiać z hodowcami i zapytać, czy mają teraz szcze- nięta, jednak widząc beagle na ringu, nięta, jednak widząc beagle na ringu, nagle stwierdzasz, że jednak nie podobają Ci się nagle stwierdzasz, że jednak nie podobają Ci się aż tak bardzo. Ciągle mają nosy przy ziemi, szczekają na inne psy i wydają się nazbyt powściągliwe. Czujesz rozczarowanie, lecz w tym momencie Twój syn ciągnie Cię za rękaw, pytając: „A to co za piesek?”, i od pierwszego wejrzenia zakochujesz się w małych białych westie. Najlepiej jest zobaczyć daną rasę na własne oczy. Rozmowa z do- świadczonym hodowcą jest bezcennym źródłem informacji o rasie. Ho- dowcy mają doświadczenie w rozmawianiu z ludźmi takimi jak Ty. Chcą również znaleźć jak najlepsze domy dla hodowanych przez siebie szcze- niąt. Hodowca husky nie poleciłby tej rasy do domu, w którym głównym opiekunem miałaby być osoba jeżdżąca na wózku. Nie byłoby to w po- rządku ani w stosunku do tej osoby, ani w stosunku do psa. 94 Book Pies.indb 94 2008-08-28 19:56:39 Rozdział 2. Jak wybrać psa dla siebie? W jaki sposób znaleźć informacje na temat wystaw psów? Najproś- ciej zadzwonić do lokalnego oddziału Związku Kynologicznego lub od- wiedzić stronę internetową http://www.zkwp.pl/zg/ Rozmowa z hodowcą Jak już wspomniano wcześniej, najlepszym źródłem informacji o rasie jest jej hodowca. W końcu to ktoś, kto jest pasjonatem danej rasy, kto mieszka z jej przedstawicielami od wielu lat i zna wszystkie jej zalety i wady. Hodowca powinien również zadać Ci wiele pytań, które pomogą Ci stwierdzić, czy dana rasa się dla Ciebie nadaje. Może Cię na przykład za- pytać o to, jak często wyjeżdżasz albo jak aktywny tryb życia prowadzisz. Możesz sobie uświadomić, że nie jesteś takim znowu sportsmenem, jak Ci się wydawało, albo że masz naprawdę niewiele wolnego czasu. Z dru- giej strony, możesz się mile zdziwić, słysząc, że rasa, co do której miałeś obawy, że jest nazbyt aktywna jak na Twoje potrzeby, jednak nie potrzebu- je aż tak dużo ruchu. Hodowca może też poddać Ci pomysły, w jaki spo- sób zapewnić psu dostateczną ilość zajęcia, jednocześnie nie zmieniając dramatycznie swoich nawyków. Inną korzyścią z rozmów z hodowcami jest to, że możesz znaleźć tę konkretną osobę, od której chciałbyś kupić swojego szczeniaka (lub starszego psa). Może to być ktoś, kto najbardziej wyczerpująco odpowie na Twoje pytania albo do kogo od razu poczujesz sympatię, albo czyje psy sprawiają wrażenie najlepiej wychowanych i łagodnych. Hodowca powinien być osobą, do której będziesz mógł zadzwonić w każdej chwili, jeśli miałbyś jakikolwiek problem ze swoim psem. Kiedy Twój szczeniak gryzie wszystko, co mu wpadnie w ząbki, kiedy nie radzisz sobie z na- uczeniem go czystości albo kiedy dorosły pies nagle zaczyna kuleć, do- brze wiedzieć, że jest ktoś, do kogo możesz się zwrócić o radę, kto nie tyl- ko zna rasę, ale i Twojego psa. Odpowiedzialny hodowca odpowie na wszystkie pytania związane z Twoim nowym przyjacielem: jakie cechy mają jego rodzice i rodzeństwo, czy wśród jego przodków są psy pracujące, jakie cechy starał się wyelimi- nować lub wzmocnić w hodowli, jakie problemy zdrowotne mogą wystę- pować w rasie i tak dalej. Hodowca, który unika odpowiedzi na podobne 95 Book Pies.indb 95 2008-08-28 19:56:39 Pies. Szkolenie, pielęgnacja, przyjaźń pytania — szczególnie te związane z kwestiami zdrowotnymi dotyczą- cymi ras narażonych na dysplazję stawów biodrowych lub inne choroby o podłożu genetycznym — nie jest godzien Twojego zaufania i prawdo- podobnie ma coś do ukrycia. Dobry hodowca chce, żeby szczenięta i starsze psy z jego hodowli znalazły domy, w których będą kochane, otoczone opieką i traktowane jak członkowie rodziny do końca życia. Wielu hodowców zastrzega sobie w umowie, byś skontaktował się najpierw z nimi, w razie gdybyś z jakie- goś powodu nie mógł zatrzymać psa. Czyż nie tak właśnie powinien się zachować odpowiedzialny hodowca? Rozmowa z weterynarzem Badania potwierdzają, że to właśnie do lekarzy weterynarii w pierwszym rzędzie zwracają się właściciele zwierząt z różnymi problemami, poczy- nając od zdrowotnych, a na behawioralnych kończąc. Ze względu na to, że weterynarze mają w swojej pracy do czynienia z różnymi rasami psów, nierzadko są w stanie podzielić się swoją wiedzą na temat ich charaktery- stycznych cech. Weterynarz może wiedzieć, że w pobliskiej hodowli labradorów suki rozmnażane są zbyt często, a szczenięta przejawiają problemy z zacho- waniem, na przykład są nerwowe lub agresywne. Może Ci powiedzieć, że u 70 spotykanych przez niego owczarków niemieckich rozwija się dysplazja stawów biodrowych albo że bichon frise jest idealnym psem ro- dzinnym. Musisz jednak wziąć pod uwagę, że chociaż weterynarze widu- ją wiele psów, nie znaczy to, że są ekspertami od wszystkich ras. Kiedy już zdecydujesz się na konkretnego psa, musisz znaleźć wete- rynarza, któremu będziesz mógł ufać i z którym będziesz stale współpra- cował. Jeśli weterynarz zbywa Cię i nie odpowiada na Twoje pytania albo masz wrażenie, że nie chce poświęcić odpowiednio długiego czasu na ba- danie Twojego psa, poszukaj kogoś innego, z kim będziesz mógł omawiać wszelkie niepokojące Cię kwestie. To podobna sytuacja, jak w przypadku hodowcy: musisz znaleźć kogoś, komu będziesz w stanie zaufać na tyle, by powierzyć mu życie swojego psa. 96 Book Pies.indb 96 2008-08-28 19:56:39 Rozdział 2. Jak wybrać psa dla siebie? Test 1 Jak bardzo aktywny tryb życia prowadzę? Jeśli możesz o sobie powiedzieć: Jestem bardzo aktywny, jeżdżę na rolkach, na rowerze, cho- dzę na długie piesze wyciecz- ki i pływam Pomyśl o którejś z następu- jących ras: Dalmatyńczyk, wyżeł niemie- cki krótkowłosy, springer spa- niel angielski, Jack Russell ter- rier, wyżeł weimarski, wyżeł węgierski vizsla, seter irlandz- ki, doberman, spaniel bretoń- ski, alaskan malamute, aireda- le terrier Golden retriever, labrador retriever, owczarek niemie- cki, beagle, rottweiler, pudel średni lub duży, bokser, sibe- rian husky, cocker spaniel, owczarek szetlandzki, owcza- rek australijski, dog niemie- cki, owczarek szkocki collie, shar pei, chow chow, bernar- dyn, mastiff, chesapeake bay retriever, nowofunland, pies św. Huberta Pudel (miniaturowy lub toy), jamnik, mops, boston terier, pinczer miniaturowy, terier szkocki, west higland whi- te terrier, cairn terrier, basset, maltańczyk, buldog, pekiń- czyk, bichon frise, lhasa apso, corgi (pembroke i cardigan) Jestem dość aktywny, upra- wiam jogging na krótkich dystansach, często chodzę na długie spacery, lubię nie- zbyt forsowne ćwiczenia Nie jestem zbyt aktywny. Lubię oglądać filmy, chodzić na miłe przechadzki, uprawiać ogródek 97 Book Pies.indb 97 2008-08-28 19:56:40 Pies. Szkolenie, pielęgnacja, przyjaźń Rozmowa z przyjaciółmi Możesz spędzić długie miesiące, czytając o psach, chodząc na wystawy i za- stanawiając się nad wyborem najlepszego psa dla siebie, a potem wszyst- ko to bierze w łeb, gdy ktoś z Twoich znajomych opowiada Ci, że znają kogoś, kogo suka właśnie się oszczeniła i kto szuka dobrych domów dla szczeniąt. Ignorujesz to, co podpowiada Ci instynkt, jedziesz zobaczyć szczeniaki, zakochujesz się w którymś i wracasz do domu z psem, które- go geny są jedną wielką tajemnicą i który wyrasta na coś nieprzypomina- jącego żadnej znanej rasy psów i na dodatek jest trzy razy większe niż pies, jakiego planowałeś mieć. Czy to znaczy, że przez resztę życia będziesz się męczył z nieodpowiednim psem? Może tak. A może i nie — na całe szczęście zarówno psy, jak i ludzie mają duże zdolności przystosowaw- cze. Zapewne nie było to najmądrzejsze posunięcie z Twojej strony, jeśli jednak postanowisz być odpowiedzialnym właścicielem i dbać o wszel- kie potrzeby swojego psa: wyprowadzać go, karmić, czesać, chodzić z nim do weterynarza, to możecie być razem zupełnie szczęśliwi. Rasowy czy mieszaniec O psach rasowych można przeczytać bardzo dużo, ponieważ, jak — mam nadzieję — już się zorientowałeś, są to psy wyhodowane, by wyglądać i za- chowywać się w określony sposób. Ułatwia to wybór odpowiedniego psa dla własnej rodziny. Z drugiej strony, czasami wydaje się to takie skom- plikowane: tyle możliwości, tyle rzeczy do zrobienia, tyle kwestii do prze- myślenia! I wreszcie, może się tak zdarzyć, że po przeczytaniu opisów wszystkich ras stwierdzisz, że żadna nie odpowiada Ci tak do końca. 98 Book Pies.indb 98 2008-08-28 19:56:40 Rozdział 2. Jak wybrać psa dla siebie? Test 2 Jak wygląda moja sytuacja życiowa? Jeśli ten opis pasuje do Ciebie… Jestem bardzo zajęty swo- ją karierą, pracuję 70 godzin tygodniowo Jestem młodą osobą, mam męża (żonę), oboje pracujemy, mamy dom z ogródkiem Jestem młodą osobą, mam męża (żonę) i dzieci, mamy dom z ogródkiem Jestem na emeryturze (mam męża/żonę), nasze dzieci są już dorosłe i wyprowadziły się z domu. Jestem starszą samot- ną osobą, moje dorosłe dzieci mieszkają już osobno …to pomyśl o następujących sprawach: Powinieneś zrezygnować z pomysłu posiadania psa, chyba że Twój współlokator lub członek rodziny, z którym mieszkasz, gotowy jest się nim zajmować. Ile godzin dziennie pies musiałby przebywać sam? Czy stać Was na wynajęcie kogoś, kto będzie z nim wycho- dził na spacery? Czy Ty i Twój współmałżonek macie moż- liwość pracowania na zmia- ny, tak by któreś z Was było w domu z psem? W jakim wieku są Wasze dzieci? Czy masz dostatecznie dużo czasu dla psa, a szczególnie dla szczenięcia? Czy często podróżujesz, by odwiedzać rodzinę? Na ile aktywny tryb życia prowa- dzisz? Czy posiadasz własny środek transportu? Czy masz dość cierpliwości, by szkolić szczeniaka? 99 Book Pies.indb 99 2008-08-28 19:56:40 Pies. Szkolenie, pielęgnacja, przyjaźń Test 3 Gdzie mieszkasz? Jeśli poniższy opis pasu- je do Ciebie… Mieszkam w mieszkaniu w mieście Mieszkam w domku w mieście Mieszkam w domku na przedmieściu Mieszkam na wsi …to pomyśl o którejś z następują- cych ras: Pudel (miniaturowy lub toy), jamnik, mops, boston terrier, pinczer minia- turowy, terier szkocki, west highland white terrier, cairn terrier, maltań- czyk, buldog, pekińczyk, bichon fri- se, lhasa apso, corgi (pembroke i cardigan) Każda z ras wymienionych powy- żej oraz: basset, golden retriever, rottweiler, pudel średni lub duży, bokser, cocker spaniel, owczarek australijski, shar-pei, chow-chow, chesapeake bay retriever Golden retriever, labrador retrie- ver, owczarek niemiecki, bokser, beagle, rottweiler, pudel średni lub duży, siberian husky, cocker spa- niel, owczarek szetlandzki, owczarek australijski, dog, owczarek szkocki collie, shar-pei, chow chow, bernar- dyn, mastiff, chesapeake bay retrie- ver, nowofundland, pies św. Huberta Dalmatyńczyk, wyżeł niemiecki krót- kowłosy, springer spaniel angielski, Jack Russell terrier, wyżeł weimar- ski, vizsla, seter irlandzki, doberman, spaniel bretoński, akita, alaskan malamute, airedale terrier 100 Book Pies.indb 100 2008-08-28 19:56:41 Rozdział 2. Jak wybrać psa dla siebie? Jeśli nie znajdujesz dla siebie żadnej propozycji wśród psów rasowych albo po prostu pochodzenie i geny Twojego psa nie mają dla Ciebie więk- szego znaczenia, to możesz się zastanowić nad przygarnięciem mieszań- ca czy też, mówiąc inaczej, kundla. Co prawda czasem nie są to najpięk- niejsze psy na świecie, nie wiadomo też, czy ich charakter jest wynikiem domieszki krwi retrieverów, czy też może terierów, a może wszystkiego po trochu — jednak podobnie jak ich rasowi kuzyni, mieszańce mogą być wspaniałymi psami rodzinnymi. Często mieszańce dziedziczą najlepsze cechy swoich przodków, a zga- dywanie, jakie rasy były wśród nich, może być niezłą zabawą. W niektó- rych przypadkach pochodzenie szczeniaków jest znane — jak wtedy, gdy Twój labrador pokryje przypadkowo sukę australian cattle dog mieszka- jącą obok — jednak na ogół pozostaje zagadką. Moi znajomi mają psa, który jest mieszańcem bernardyna i flat coated retrievera. Pies jest zbudo- wany jak bernardyn i ma charakterystyczne dla niego umaszczenie, jed- nak jego sierść jest gładka jak u flat coated retrievera. Jest nieco mniej- szy od bernardyna, jednak większy od flata. Jest łagodny, przyjacielski i uwielbia pływać, ma też błony pomiędzy palcami łap. Ponieważ wiedzie- liśmy, jakiej rasy byli rodzice tego psa, rozumieliśmy, dlaczego lubił te, a nie inne rzeczy. Brytyjskie czasopismo poświęcone psom „Dogs Today” organizuje co miesiąc konkurs na odgadnięcie pochodzenia mieszań- ców. Prawidłowa odpowiedź pojawia się w kolejnym numerze. Ciekawe jest czytanie tego, co czytelnicy proponują, i porównywanie odpowiedzi. Tak naprawdę nie można powiedzieć, czy lepszy jest pies rasowy, czy mieszaniec — jeden i drugi to po prostu pies. Ważne jest tylko to, na ile jesteś w stanie zaspokoić jego potrzeby. Jeśli jesteś pedantem mieszkają- cym w niewielkim mieszkanku na piątym piętrze, to duży kudłaty pies — czy rasowy, czy mieszaniec — nie jest dla Ciebie najlepszym wyborem. Wybierając psa, musisz realistycznie ocenić ilość czasu i energii, jakie bę- dziesz musiał poświęcić na opiekę nad nim. Dla psów nie ma znaczenia, czy są rasowe, czy nie. Dla nich ważny jest właściciel, który powinien być opiekunem i przewodnikiem. To tylko ludzie wartościują zwierzęta we- dług tego, czy są rasowe, czy nie. 101 Book Pies.indb 101 2008-08-28 19:56:41 Pies. Szkolenie, pielęgnacja, przyjaźń Szczeniak czy dorosły? Większość ludzi w ogóle nie zadaje sobie tego pytania, a powinni. Na ogół kiedy ktoś zaczyna myśleć o psie, automatycznie rozważa wzięcie szcze- niaka, puchatej kulki, która będzie rozśmieszać domowników swoją nie- poradnością. Ludzie zwykle marzą o tym, że wychowają sobie szczenia- ka tak, jak chcą. Czy naprawdę chcesz mieć szczeniaka? Dobrze się nad tym zastanów. Czy to dobre rozwiązanie dla Twojej ro- dziny? Szczeniak w domu to odpowiednik ludzkiego dwulatka: wszędzie wejdzie, wszystko bierze do pyszczka. Szczeniaki lubią gryźć wszystko, co im wpadnie w ząbki, i jeśli nie zapewnisz im dostatecznej ilości za- bawek, będą gryzły, cokolwiek znajdą. Trzeba wiele czasu i dyscypliny, by nauczyć szczeniaka czystości: trzeba wyprowadzać go wcześnie rano, potem kilkukrotnie w ciągu dnia i późnym wieczorem; trzeba nieustan- nie mieć go na oku, by zapobiec wypadkom. Szczeniak potrzebuje też szkolenia i socjalizacji, ponieważ jeśli dorośnie, nie wiedząc, jakie zacho- wania są akceptowane, a jakie nie, sam zacznie dyktować reguły. Może Cię rozczulać szczeniak śpiący z Tobą na kanapie lub w łóżku albo ska- czący na Ciebie przy powitaniu, jednak nie zdziw się, kiedy spotkasz się z oporem, próbując oduczyć tych zachowań dorosłego psa. Korzyści z wzięcia dorosłego psa Jeśli bierzesz do domu dorosłego psa, to oczywiście omija Cię uroczy okres jego szczenięctwa. Jednak w zamian zyskujesz coś innego: doro- słe psy są na ogół spokojniejsze, zwykle są już nauczone czystości, mają pewne nawyki, a ludzie często mówią, że stwarzają wrażenie, jakby były wdzięczne za to, że znalazły nowy dom, w którym otoczone są dobrą opieką i miłością. Biorąc dorosłego psa ze schroniska, fundacji czy od poprzednie- go właściciela, najczęściej po prostu ratujesz mu życie — możesz więc być dumny z dobrego uczynku. Oczywiście dorosły pies ma już swoje nawyki wynikające z dotychczasowych doświadczeń, jednak wbrew po- pularnemu powiedzeniu również starszego psa możesz nauczyć nowych sztuczek. Jeśli potraktujesz sprawę przygarnięcia dorosłego psa rów- nie poważnie, jak zrobiłbyś to w przypadku kupna szczeniaka, to masz 102 Book Pies.indb 102 2008-08-28 19:56:41 Rozdział 2. Jak wybrać psa dla siebie? W jakim wieku powinieneś wziąć szczenię? Badania wskazują, że pierwsze osiem do dziesięciu tygodni w ży- ciu szczenięcia są niezmiernie istotne dla jego rozwoju. Do czasu pierwszych szczepień szczenięta są chronione przez przeciwcia- ła matki, które otrzymują wraz z jej mlekiem. Od swojej matki i ro- dzeństwa uczą się podstawowych psich zachowań. W miarę dora- stania szczenięta tworzą stado, w którym istnieje hierarchia. Może Ci być żal szczeniaka, który ma najniższą pozycję, przez co zawsze ostatni dostaje się do cycka, albo któremu dokucza rodzeństwo, jednak nic na to nie poradzisz. Takie jest psie życie, a każdy szcze- niak musi znaleźć swoje miejsce w stadzie. Odpowiedzialny hodowca przygląda się szczeniakom i wyko- rzystuje swoją wiedzę o poszczególnych szczeniętach, by dobrać dla nich jak najlepszych przyszłych właścicieli. Jeśli dana rodzina ma żywe, hałaśliwe dzieci, które mogłyby przerażać szczenię sto- jące niżej w hierarchii, to hodowca prawdopodobnie zaproponu- je im najodważniejszego szczeniaka, który potrafi się o siebie za- troszczyć. Z kolei taki szczeniak alfa w spokojnej rodzinie mógłby wyrosnąć na domowego tyrana. Szczeniąt nie powinno się oddzielać od matki i rodzeństwa przed ukończeniem przez nie ośmiu tygodni. Niektórzy hodowcy trzymają je nawet dłużej — do dwunastego tygodnia, szczegól- nie w przypadku gdy wiele szczeniąt z miotu dobrze się zapowia- da wystawowo. Oddzielenie szczeniąt od matki, zanim skończą osiem tygodni, może zaburzyć ich rozwój i skutkować pojawie- niem się problemów behawioralnych w przyszłości. 103 Book Pies.indb 103 2008-08-28 19:56:41 Pies. Szkolenie, pielęgnacja, przyjaźń szansę na znalezienie przyjaciela, który w pełni będzie odpowiadał Two- im potrzebom. Przygarnięcie dorosłego psa nie musi wcale oznaczać wizyty w najbliż- szym schronisku i przygarnięcie jakiejś ledwo żywej psiej biedy (chociaż niech błogosławieni będą ci, którzy tak zrobią!). Z łatwością możesz zna- leźć dorosłego psa, rasowego lub mieszańca, z ogłoszenia lub za pośred- nictwem fundacji zajmującej się pomocą bezdomnym zwierzętom. Nie- które z nich zajmują się ratowaniem psów określonych ras. Moja żona i ja przygarnęliśmy dorosłą sukę wcześniej należącą do ko- biety, która się przeprowadzała i nie mogła jej zabrać ze sobą. Obydwo- je wtedy pracowaliśmy i wiedzieliśmy, że nie będziemy mieli dość czasu, by wychować szczeniaka. Chcieliśmy, by nowy pies był towarzystwem dla naszego pięcioletniego psa, więc nie chcieliśmy, by była między nimi zbyt duża różnica wieku. Chcieliśmy psa, z którym Exley od razu mógłby się bawić i który byłby na podobnym etapie rozwoju. Chcieliśmy też, żeby był do pies nauczony czystości, nie nadmiernie szczekliwy i taki, któ- ry potrafiłby dopasować się do naszego stylu życia. Znaleźliśmy Chelsea w lokalnym oddziale SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals — Towarzystwo na Rzecz Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt). Wydawała się spełniać nasze podstawowe wymagania: miała pięć lat, była nauczona czystości i znała podstawowe komendy, takie jak „siad”, „wa- ruj” i „zostań”. Przez pierwszych kilka dni w naszym domu zachowywa- ła się nieco niepewnie. Całymi dniami przesiadywała w pobliżu drzwi, tak jakby czekała, aż ktoś ją stąd zabierze. Oddalała się od nich tylko, by jeść i spać. Była cicha i smutna. Wyraźnie widać było, że tęskni za po- przednią właścicielką. Po kilku tygodniach zaczęła dochodzić do siebie. Dzisiaj to ona rządzi u nas w domu. Jest duża, bardzo ciekawska i wszę- dzie się wepchnie, zostawiając tony sierści. Uwielbia się bawić, jest czujna i aktywna. Z łatwością dostosowała się do naszego trybu życia i jest naj- lepszą przyjaciółką i towarzyszką zabaw dla naszego pierwszego psa. Cza- sem bywa nieśmiała, ale nie ma w niej cienia agresji. W stosunku do tłu- mów ludzi przewijających się przez nasz dom jest nieufna, ale nauczyła się ich witać spokojnie i bez szczekania. Nie potrafimy już wyobrazić so- bie życia bez niej. 104 Book Pies.indb 104 2008-08-28 19:56:41 Rozdział 2. Jak wybrać psa dla siebie? Skąd wziąć psa? Hodowcy Możesz pomyśleć, że to trochę tak, jakby zapytać sprzedawcę chevrole- tów, jaki samochód by Ci polecił. Jak sądzisz, co powie? „Hm, moim zda- niem wygląda pan na kogoś, komu pasowałaby honda. Salon sprzedaży hondy jest kawałek dalej na tej samej ulicy”. Jednak dobry hodowca psów może Ci odpowiedzieć właśnie w tym stylu. Kiedy już jako dorosły zacząłem się rozglądać za swoim pierwszym własnym psem, w naturalny sposób zacząłem od ras, które były w moim domu, kiedy dorastałem. Wszyscy tak robimy. Potem zdecydowałem się jednak porozmawiać z profesjonalistami. Tak się złożyło, że pracowałem wtedy w firmie, której jeden z działów zajmował się zwierzętami. Niektó- rzy z pracowników tego działu byli sędziami kynologicznymi lub hodow- cami. Skierowali moją uwagę na kilka konkretnych ras i polecili mi do- brych hodowców. Niestety, nie każdy ma takie szczęście. Jednak w moim przypadku zasięgnięcie opinii pozwoliło mi nie tylko określić, jakiego psa chciałbym mieć, ale również zadać sobie pytania, czy to na pewno dobra rasa dla mnie. W końcu trafiłem do Nancy Campbell, hodowczyni wyżłów niemie- ckich krótkowłosych, która ratowała również bezdomne psy tej rasy i za- pewniała im tymczasowy dom. Zadała mi więcej pytań niż ja jej. Wyda- wało mi się, że już to wszystko wiem. W jej głosie słychać było troskę, a ja odpowiadałem z fałszywym zdecydowaniem i pewnością siebie. Jed- nak ona drążyła temat głębiej. Jak duże jest moje mieszkanie? Jak czę- sto ćwiczę? Do której godziny siedzę w pracy? Ile zabiera mi powrót do domu? A potem powiedziała NIE! Możesz sobie wyobrazić moje zaskoczenie! Uważała, że nie jestem go- towy, by wziąć szczeniaka i właściwie go wychować. Często pracowałem do późna, a praca bardzo mnie pochłaniała. Mimo że miałem kogo po- prosić o wyprowadzenie psa, hodowczyni uważała, że nie będę miał dość czasu na prawidłową socjalizację. Mówiąc krótko, odmówiła mi sprzeda- ży psa i poradziła, żebym jeszcze raz przemyślał swoją decyzję. 105 Book Pies.indb 105 2008-08-28 19:56:41 Pies. Szkolenie, pielęgnacja, przyjaźń Ponieważ nie jestem osobą, którą łatwo zrazić do czegokolwiek, po paru dniach zadzwoniłem do niej, mówiąc, że przemyślałem wszyst- ko jeszcze raz, wymyśliłem kilka realistycznych rozwiązań i chciałbym je z nią omówić. Powiedziała mi wtedy, że nadal odradza mi wzięcie szcze- niaka, ale może mógłbym pomyśleć o wzięciu dorosłego psa, który był- by już nauczony czystości i byłby w stanie zostawać sam w domu na ja- kiś czas. Poradziła mi również, bym zatrudnił osobę, która będzie wyprowa- dzać psa. Dopiero kiedy uznała, że spełniam wszystkie wymagania i je- stem dość odpowiedzialny, by zająć się psem, dostałem Exleya, osiemna- stomiesięcznego psa, który szukał nowego domu. Szczeniak a dorosły — za i przeciw Szczeniak Za: • Uroczy. • Lubi się bawić. • Lubi pieszczoty. • Mocno przywiązuje się Pies dorosły Za: • Jest już nauczony czystości, a jeśli nie, to można to zrobić w łatwy sposób. • Zazwyczaj nie wymaga tyle do człowieka i łatwo jest usta- lić hierarchię stada. Przeciw: • Trzeba go nauczyć czystości, potrzebuje socjalizacji i szko- lenia posłuszeństwa. • Trzeba przecierpieć okres gryzienia wszystkiego i dorastania. szkolenia. • Lubi się bawić, jest aktywny. • Dobrze nadaje się dla pracu- jących par i samotnych osób. Przeciw: • Ominie Cię uroczy okres szczenięctwa. • Może mieć już utrwalone złe nawyki. Nancy była doskonałym przykładem odpowiedzialnego hodowcy. Jak sama powiedziała, chciała się upewnić, że naprawdę zależy mi na psie i że rozumiem związaną z posiadaniem psa odpowiedzialność. Chciała zrobić wszystko, co możliwe, by się upewnić, że nie oddam jej psa z po- wrotem, nie dlatego, żeby go nie lubiła, ale dlatego, że na świecie i tak jest więcej psów niż ludzi chętnych, by je przygarnąć. Chciała dla tego 106 Book Pies.indb 106 2008-08-28 19:56:41 Rozdział 2. Jak wybrać psa dla siebie? Dokumenty rasowego psa Jeśli kupujesz rasowego szczeniaka lub dorosłego psa, to powinieneś otrzymać dokumenty potwierdzające jego pochodzenie i przynależność do określonej rasy. W przypadku szczenięcia będzie to metryka, na pod- stawie której możesz zarejestrować szczeniaka w Związku Kynologicz- nym i otrzymać pełny rodowód obejmujący 4 pokolenia przodków. Pamiętaj, pies rasowy to wyłącznie pies z rodowodem ZKwP lub innej or- ganizacji kynologicznej. Aby pies rasowy mógł być dopuszczony do ho- dowli, musi on zostać oceniony przez sędziów kynologicznych na wysta- wach i otrzymać odpowiednio wysokie oceny. W przypadku niektórych ras konieczne jest również przejście testów psychicznych lub wykonanie określonych badań, jak na przykład prześwietlenie na dysplazję. Wszyst- ko to ma na celu zapewnienie, by rozmnażane były jedynie psy odpo- wiadające wzorcowi rasy, zdrowe i o dobrej psychice. Nie daj się nabrać na kłamstwa pseudohodowców sprzedających „psy rasowe bez rodowo- du”. Nieprawdą jest, że tylko pierwszych sześć szczeniąt z miotu otrzy- muje metryczki — metryki otrzymują wszystkie szczenięta z miotu. Nie wierz również w to, że metryczka zostanie Ci dosłana pocztą — powi- nieneś ją otrzymać już w momencie zakupu szczeniaka. Jeśli pseudo- hodowca twierdzi, że szczeniaki są po rodowodowych rodzicach, którzy nie byli nigdy wystawiani, ponieważ go na to nie stać, uciekaj czym prę- dzej. Ktoś, kto nie mógł ponieść stosunkowo niewielkich kosztów zwią- zanych z wystawianiem psa (opłata za wystawę wynosi najczęściej kilka- dziesiąt złotych, jedynie w przypadku wystaw międzynarodowych jest nieco wyższa), z całą pewnością nie był w stanie prawidłowo odchować miotu, co jest wielokrotnie bardziej kosztowne. Pamiętaj, jeśli zależy Ci na psie rasowym, kup psa z rodowodem. Jeśli nie, przygarnij psiaka ze schroniska. Rodowód jest potwierdzeniem pochodzenia Twojego psa. Nie gwa- rantuje jednak automatycznie, że będzie on wybitnym psem wystawo- wym, hodowlanym ani że będzie zdrowy. Jeśli marzysz o karierze wy- stawowej, szukaj szczeniaka po rodzicach, którzy odnosili sukcesy w tej dziedzinie. Porozmawiaj też z hodowcą o swoich planach — z pewnoś- cią pomoże Ci wybrać najbardziej obiecujące szczenię z miotu i będzie służył radą na temat przygotowania psa do wystawy w przyszłości. 107 Book Pies.indb 107 2008-08-28 19:56:42 Pies. Szkolenie, pielęgnacja, przyjaźń jednego znaleźć dobry dom na stałe. Dała mi dokumenty Exleya i pisem- ną instrukcję, jak się nim opiekować. Powiedziała, że mogę do niej za- dzwonić w każdej chwili, gdybym miał jakieś pytania czy problemy. Kie- dy zdarzyło się, że rzeczywiście do niej zadzwoniłem z prośbą o radę, była bardzo pomocna i sympatyczna. Niestety, nie wszyscy hodowcy są tacy jak Nancy. Wielu z nich nie za- daje dostatecznej liczby trudnych pytań potencjalnym nabywcom szcze- niąt, wielu z nich w ogóle nie ma żadnych skrupułów. Dlatego właśnie tak ważne jest znalezienie hodowcy, któremu będziesz mógł ufać. Było mnie stać na psa od Nancy, jednak dla niej nie była to jedynie kwestia za- robku, lecz znalezienia psu naprawdę dobrego domu. Jeśli hodowca nie zadaje Ci dostatecznej liczby pytań, powinieneś się zastanowić nad tym, na ile troszczy się on o swoje psy. Sklep lub giełda zoologiczna Czy pies ze sklepu zoologicznego lub giełdy różni się czymś od psa ku- pionego od hodowcy? Niestety, często tak. Jak pisałem wcześniej, odpo- wiedzialny hodowca starannie dobiera zwierzęta do hodowli, stara się wyeliminować możliwe problemy zdrowotne, dba o socjalizację szczeniąt i stara się znaleźć dla nich jak najlepsze domy, zadając nabywcom szcze- niąt mnóstwo niewygodnych pytań. Tymczasem szczeniaki sprzedawane na giełdach lub w sklepach zoo- logicznych często pochodzą z tzw. „fabryk szczeniąt”. Innymi słowy, po- chodzą od hodowców, którzy nieszczególnie przejmują się wzorcem rasy czy tym, by hodować psy zdrowe i o prawidłowym charakterze. W rezulta- cie niczego niepodejrzewający nabywca nie wie, w co się pakuje, nawet je- śli szczeniaki posiadają metryczki, które w tym przypadku potwierdzają 108 Book Pies.indb 108 2008-08-28 19:56:42 Rozdział 2. Jak wybrać psa dla siebie? Test 4 Pytania, które powinieneś zadać hodowcy 1. Jak długo zajmuje się hodowlą psów danej rasy? 2. Czy kiedykolwiek hodował psy innej rasy? Jeśli tak, to jak długo? 3. Kiedy ostatnio któryś z psów należących do hodowli był pokazywany na wystawie? 4. Czy matka lub ojciec szczeniąt mają ukończone championa- ty? Czy można zobaczyć ich rodowody i dyplomy? 5. Czy któreś z rodziców szczeniąt ma jakieś osiągnięcia w psich sportach lub próbach pracy? 6. Czy rodzice szczeniąt zostali przebadani na dysplazję sta- wów biodrowych, choroby oczu, serca lub inne choroby genetyczne, którymi obciążona jest dana rasa? Hodowca powinien chętnie pokazać Ci rodowody, certyfikaty zdrowia i inne dokumenty dotyczące swoich psów. Jeśli hodowca wykręca się od tego, nie powinieneś mu ufać. Te dokumenty powinny być dostępne od razu. 7. Czy można obejrzeć rodziców lub rodzeństwo szczenięcia? 8. Czy szczenięta miały już jakieś szczepienia? Jakie i kiedy? 9. Czy szczenięta przeszły już przegląd miotu i czy można zo- baczyć protokół z przeglądu? Czy odbierając szczenię, otrzy- masz jego metrykę (jeśli nie, jest to powód, by podejrzewać, że będą kłopoty). 10. Czy hodowca może dać Ci telefony do innych właścicieli szczeniąt z jego hodowli? 109 Book Pies.indb 109 2008-08-28 19:56:43 Pies. Szkolenie, pielęgnacja, przyjaźń jedynie to, że szczenię pochodzi od rodowodowych rodziców. Szczenięta są często równie urocze jak te, które można kupić u hodowcy, bywa jed- nak, że są w znacznie gorszej kondycji. Szczenięta są najbardziej ujmujące w wieku od sześciu do ośmiu ty- godni — sprzedawcy, wiedząc o tym, często oddzielają je od matki zbyt wcześnie, co skutkuje problemami zdrowotnymi i behawioralnymi w przyszłoś
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pies. Szkolenie, pielęgnacja, przyjaźń. Poradnik bez kantów
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: