Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00155 013751 17190050 na godz. na dobę w sumie
Pillow Book - ebook/pdf
Pillow Book - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 98
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62963-03-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> obyczajowe >> nowele
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

To pisana w formie dziennika opowieść o niemożliwej miłości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

GRA(cid:297)YNA SZAŁKOWSKA PILLOW BOOK   Warszawa 2010                                                   ISBN 978(cid:882)83(cid:882)62963(cid:882)03(cid:882)4    Wie(cid:292)ce Jestem poetk(cid:268).  Wyda(cid:371)am sze(cid:401)(cid:273) tomików, w których jest oko(cid:371)o tysi(cid:268)ca wierszy:  „Mi(cid:371)osne wzlotki i inne takie”,  „Rozkodowane marzenia”,  „Du(cid:463)y stó(cid:371)”,  „Łzy ksi(cid:295)(cid:463)yca”,  „Jak dzikie wino”,  „Zostawiam (cid:401)wiat(cid:371)o w oknie”.    Kilka moich wierszy otrzyma(cid:371)o nuty i s(cid:268) (cid:401)piewane na koncertach i p(cid:371)ytach.  Pillow  Book  to  proza.  To  ksi(cid:268)(cid:463)ka  o  mi(cid:371)o(cid:401)ci.  Znalaz(cid:371)am  j(cid:268)  na  dnie  mojej  szuflady…      Zapraszam na moj(cid:268) stron(cid:295) www.grazynaszalkowska.pl  PROLOG Długo przed nastaniem mody na pisanie dzienników, w X wieku (cid:298)yła Sei Shonagon, wykształcona Japonka, córka prowincjonalnego urz(cid:266)dnika. Miała zwyczaj zapisywania my(cid:286)li, które przychodziły jej do głowy w „Pillow Book”, dzienniku trzymanym przy poduszce, aby zawsze był pod r(cid:266)k(cid:261), aby nie uciekły (cid:298)adne nagłe czy przypadkowe wra(cid:298)enia. Pisała pillow book przez dziesi(cid:266)ć lat słu(cid:298)(cid:261)c na dworze swojej ukochanej cesarzowej Sadako. Kiedy cesarzowa umarła przy porodzie Sei sko(cid:276)czyła pisanie. Jej „Pillow Book” to najbardziej szczegółowy opis (cid:298)ycia dworu japo(cid:276)skiego z tamtych czasów, jaki znamy. Mimo, (cid:298)e była pi(cid:266)kna, bardzo inteligentna i wykształcona, sko(cid:276)czyła (cid:298)ycie w n(cid:266)dzy. Ale, jak zauwa(cid:298)ył jeden z uczonych tego (cid:286)wiata, jej legenda mo(cid:298)e być wymysłem moralistów, którzy zszokowani jej nieposkromionym i niepodległym umysłem, nało(cid:298)yli na ni(cid:261) kar(cid:266), na któr(cid:261) w ich mniemaniu zasługiwała. 7 THINGS THAT HAVE LOST THEIR POWER An enormous whale that lies on the beach far from the ocean. A used blade with shreds of hair lying on verge of a basin. A stump of a candle when a procession has gone. A wreck of speedy Porsche lying in a ditch after an accident. The men’s eyes when they found women knew that they were telling lies. A cruel woman when she is very old. One’s beloved doll which is forgotten in an attic. A strong politician crying at the cinema. A great writer who sleeps on the floor blind drunk. Mothers who do not keep their promises. Fathers who die. Fierce dogs that are run over on the middle of an intersection. The words of vow when one does not believe them. The first ice-skater of the world lying on a rink. The marvellous bunch of flowers received from unimportant person. Belongings of people who died. One’s very acute quarrel facing to all-out war. A handsome knight stripped of his armour. The World Trade Center collapsed into ruins. A wicked murderer apologetic behind the bars. Home that changed to a house. Strong feelings that changed to indifference. The wreck of Titanic lying on the bottom of the ocean. Remains of a big mansion after a fire. A bottle of wine when becomes a wine bottle. A very important letter found three months too late. The beads of a necklace scattered on the floor. Many very important things when become very sleepy. Many very serious terms when the holidays start. 8 PRZEGL(cid:260)DAŁAM DZISIAJ ZDJ(cid:265)CIA Przegl(cid:261)dałam dzisiaj zdj(cid:266)cia. Zadziwiaj(cid:261)ce po co ludzie je zbieraj(cid:261). Wcale bym ich nie przegl(cid:261)dała, ale Z. chciała (cid:298)ebym jej co(cid:286) tam zeskanowała i przysłała. Sił(cid:261) rzeczy jak szuka si(cid:266) czego(cid:286), zaczyna si(cid:266) przegl(cid:261)dać cało(cid:286)ć. Obejrzałam je i byłam mocno poruszona. Mocno poruszona tym, (cid:298)e nic mnie nie poruszaj(cid:261), (cid:298)e ogl(cid:261)dam je tak, jakby mnie zupełnie nie dotyczyły. Widz(cid:266) moje dzieci, pomieszane tera(cid:296)niejsze i te dawne, widz(cid:266) siebie z nimi, ale nie pami(cid:266)tam, (cid:298)e to ja, to znaczy nie pami(cid:266)tam siebie z wtedy, co my(cid:286)lałam, co czułam, w ogóle nie wzrusza mnie ta młoda dziewczyna borykaj(cid:261)ca si(cid:266) z problemami wykreowania człowieka. Nie uto(cid:298)samiam si(cid:266) z ni(cid:261), to tak strasznie dalekie w czasie i przestrzeni, (cid:298)e mam w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci, czy to ja w ogóle. Z tym kreowaniem to te(cid:298) nie takie oczywiste. My(cid:286)l(cid:266), (cid:298)e zrobiłam co w mojej mocy, a efekty i tak s(cid:261) takie same jak gdybym sp(cid:266)dziła te lata w okolicach Adelaidy. Najwi(cid:266)cej do powiedzenia maj(cid:261) geny. Wszystko co we mnie dobrego odziedziczyła Z., reszt(cid:266) zagarn(cid:261)ł M. EGIPSKIE UZDROWIENIE Siedz(cid:266) w pozycji faraona, oczy zamkni(cid:266)te, trzy wydechy. Widz(cid:266) wielk(cid:261) zielon(cid:261) ł(cid:261)k(cid:266), z lewej strony stare drzewo, jaskrawo złote sło(cid:276)ce na bezchmurnym lazurowym niebie. Wyci(cid:261)gam do niego r(cid:266)ce dło(cid:276)mi w gór(cid:266) i widz(cid:266) jak robi(cid:261) si(cid:266) coraz dłu(cid:298)sze, rozci(cid:261)gaj(cid:261) si(cid:266). Promienie sło(cid:276)ca poprzez dłonie wnikaj(cid:261) we mnie. Na ko(cid:276)cu ka(cid:298)dego promienia na prawej r(cid:266)ce widz(cid:266) miniaturow(cid:261) r(cid:266)k(cid:266), a na lewej – oko. Zwracam te małe oczy i r(cid:266)ce w stron(cid:266) swojego ciała. Miniaturowe oczy widz(cid:261) wn(cid:266)trze, a miniaturowe r(cid:266)ce naprawiaj(cid:261) co chc(cid:266). Potem wyrzucam za siebie usuni(cid:266)te odpady, rzeczy których si(cid:266) pozbyłam, chowam małe r(cid:266)ce i oczy w dłoniach, bo na pewno jeszcze si(cid:266) przydadz(cid:261), wznosz(cid:266) znowu dłonie w stron(cid:266) sło(cid:276)ca i otwieram oczy. 9 ILO(cid:285)Ć NAŁOGÓW JEST STAŁA W człowieku ilo(cid:286)ć nałogów jest stała, tak jak ilo(cid:286)ć inteligencji na Ziemi. Pozbyłam si(cid:266) dwóch nałogów, to niestety przygruchałam sobie dwa inne. Mo(cid:298)e prostsze do okiełznania, a mo(cid:298)e po prostu umiem ju(cid:298) im stawić czoła, wiem jak dopadaj(cid:261) i wiem jak je przechytrzyć. WSZYSTKO JEST DOBRE i klarowne. Zapomniałam wszystkie (cid:285)wiat jest dobry i wszystko jest dobre. Wszystko jest pi(cid:266)kne i takie zrozumiałe, rzeczy uknute, zakłamane, czyste oszuka(cid:276)cze. Nie ma ich w moim (cid:286)wiecie. Albo (cid:286)wiat si(cid:266) zmienił albo ja. Wszystko mi si(cid:266) udaje, wszystko idzie po mojej my(cid:286)li, czuj(cid:266), (cid:298)e jestem we wspaniałej symbiozie ze (cid:286)wiatem. Wszystko tu ma swój porz(cid:261)dek i sens i prawdy s(cid:261) takie oczywiste, decyzje łatwe, wybory proste, cel jasno wytkni(cid:266)ty. KIM CHCIAŁABYM BYĆ? Sob(cid:261). LATO JEST PI(cid:265)KNE Sło(cid:276)ce jest czym(cid:286) tak niewyobra(cid:298)alnie wspaniałym, (cid:298)e uwielbiam je bezkrytycznie. Lato jest czym(cid:286) pi(cid:266)knym. Jak si(cid:266) mieszka w takim kraju jak ten, trzeba je(cid:296)dzić ci(cid:261)gle i szukać lata. Ono zawsze gdzie(cid:286) jest. Nawet jak jest daleko, to warto, bo wsz(cid:266)dzie jest doskonałe, choć wsz(cid:266)dzie jakby troch(cid:266) inne. T(cid:266)sknota za latem jest najsilniejsza z wszystkich. Lato pi(cid:266)knie pachnie. Ma ró(cid:298)ne zapachy, wszystkie s(cid:261) pi(cid:266)kne i jak zim(cid:261) przypomni si(cid:266) jaki(cid:286), t(cid:266)sknota zdaje si(cid:266) rozerwać serce. 10 RZECZY, KTÓRE PAMI(cid:265)TAM Mam 4 - 5 lat, id(cid:266) po schodach w dół z tekturow(cid:261) walizk(cid:261), któr(cid:261) mama pomogła mi spakować. Kupiłam zł(cid:261) kaw(cid:266), t(cid:266) dro(cid:298)sz(cid:261), a przecie(cid:298) my(cid:286)lałam, (cid:298)e to ta wła(cid:286)nie. Dwa dni po skrobance mama ka(cid:298)e mi zanie(cid:286)ć pralk(cid:266) na czwarte pi(cid:266)tro. Staj(cid:266) na półpi(cid:266)trze, krew gwałtownie odsysa si(cid:266) z głowy, tułowia, do stóp. Zrozumiałam, (cid:298)e stało si(cid:266) co(cid:286) niemo(cid:298)liwego, straszliwego, nieodwracalnego. Zrobiło si(cid:266) ciemno, to chyba sło(cid:276)ce zgasło i tak jako(cid:286) duszno, b(cid:266)dzie chyba burza. Chciałam płakać, ale łzy siedz(cid:261) strasznie gł(cid:266)boko. Do tej pory nie wiem czemu ludzie sobie to robi(cid:261). Koszyk, a w nim dziecko, którego nie rozumiem. Czego(cid:286) chce ode mnie, a ja nie wiem czego. To najgorsze uczucie (cid:286)wiata. Zawiodłam. Znowu zawiodłam. MÓJ KOMPUTER (cid:297)YJE WŁASNYM (cid:297)YCIEM Pogodziłam si(cid:266) z tym, (cid:298)e to nie ja jestem jego władc(cid:261). Jest to nawet przyjemne. Takie oczekiwanie, co znowu wymy(cid:286)li, co ma dla mnie nowego, czym mnie znowu zadziwi. Repertuar ma nieograniczony, ci(cid:261)gle i zaskakuj(cid:261)cego. To miło, (cid:298)e mieszka tu ze mn(cid:261) i tyle inwencji wkłada w to, (cid:298)eby mnie zainteresować i zainspirować. jest co(cid:286) dziwacznego JAK BYM CHCIAŁA, (cid:297)EBY BYŁO Pi(cid:266)kne lato, pi(cid:266)kny dziki wiejski ogród, bzycz(cid:261) pszczoły, pełno ich nad grz(cid:261)dkami przypadkowo dobranych kwiatów, (cid:286)piewaj(cid:261) ptaki, powietrze pachnie miodem i lasem. Siedz(cid:266) w cieniu na tarasie z laptopem i pisz(cid:266). Wena spływa na mnie jak kaskada, ci(cid:266)(cid:298)ko mi nad(cid:261)(cid:298)yć z pisaniem. Na taras wchodzi m(cid:266)(cid:298)czyzna ze szklank(cid:261) zimnej wody. „Chcesz si(cid:266) napić kochanie?” – pyta. 11 GDY PATRZ(cid:265) NA NI(cid:260) Gdy patrz(cid:266) na ni(cid:261) ogarnia mnie mnóstwo ró(cid:298)nych uczuć: podziwu dla niej, (cid:298)e taka pi(cid:266)kna i dla siebie, (cid:298)e tak(cid:261) j(cid:261) stworzyłam, czuło(cid:286)ci, (cid:298)e taka krucha i tak chciałabym j(cid:261) osłonić przed złem i bólem, t(cid:266)sknoty - tak bardzo chciałabym j(cid:261) dotkn(cid:261)ć i przytulić, tak jej wszystko opowiedzieć, tak jej posłuchać. Tak bym chciała, (cid:298)eby jej si(cid:266) udało. XAWERY Kupi(cid:266) ryb(cid:266). Tak(cid:261) mał(cid:261), do słoika. B(cid:266)dzie ze mn(cid:261) mieszkać i b(cid:266)dzie mieć na imi(cid:266) Xawery. RZECZY, KTÓRE LUBI(cid:265) Ta(cid:276)czyć. I techno do wyczerpania energii i prawie bez ruchu przy innym ciele. Ćwiczyć swoje ciało. Czuć jakie jest sprawne. (cid:285)miać si(cid:266). Zawsze. Bez wyj(cid:261)tku. Lecieć samolotem. Podziwiać inne kraje. Rozmawiać po angielsku. Kupować. Ciuchy. Rozmawiać z m(cid:261)drym człowiekiem. Czytać. Dla rozrywki. Dla wiedzy. Dla nauki. Dla konfrontacji czyjej(cid:286) prawdy z moj(cid:261). Mieć czas. Kochać si(cid:266). Rozumieć. Kapować. Pojmować. Chwytać. Kumać. Łapać. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pillow Book
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: