Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00635 011478 17841973 na godz. na dobę w sumie
Piszę ciekawie. Ćwiczenia redakcyjne cz.II - ebook/pdf
Piszę ciekawie. Ćwiczenia redakcyjne cz.II - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Albus Język publikacji: polski
ISBN: 9788389284693 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Niniejsza publikacja zawiera informacje, zalecenia oraz ćwiczenia służące kształceniu umiejętności redagowania pamiętnika, dziennika, przemówienia, wywiadu, rozprawki, podania, życiorysu, curriculum vitae, reportażu, eseju. Były one wcześniej (oprócz ćwiczeń w redagowaniu reportażu i eseju), rozproszone, publikowane w wydawanych przez Wydawnictwo Edukacyjne Albus zeszytach zawierających zadania testowe z przedmiotów humanistycznych. Nie sięgali jednakże po nie czytelnicy niezainteresowani testami, a mający potrzebę doskonalenia swojej umiejętności pisania. Zrodziła się więc potrzeba wydania ich w formie dwóch zeszytów ćwiczeń. W tym celu zostały one zebrane, przejrzane, uzupełnione i rozszerzone.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Poprawne i ciekawe mówienie oraz pisanie jest jedną z najbardziej pożądanych umiejętności społecznych. Jednakże wielu uczniów ma trudności z redagowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych. Wpływa to ujemnie nie tylko na ich uczestnictwo w lekcjach oraz wyniki egzaminów, lecz także zubaża ich postrzeganie świata oraz kontakty z innymi ludźmi. Treść myśli jest bowiem nierozerwalnie związana z jej językową formą. Tłumaczenie: „Wiem, tylko nie umiem tego powiedzieć (napisać)”, jest nieprzekonujące. Jeśli nie umiem czegoś powiedzieć (napisać), to znaczy, że tego nie wiem, nie dostrzegam, nie rozumiem… Nauka posługiwania się językiem jest więc nierozerwalnie związana z nauką spostrzegania i myślenia. Niniejsza publikacja jest efektem moich wieloletnich doświadczeń zalecenia oraz ćwiczenia pedagogicznych. Zawiera ona wykorzystywane przeze mnie podczas języka polskiego oraz indywidualnych zajęć z uczniami. Wszystkie mają charakter praktyczny i służą kształceniu umiejętności. informacje, lekcji Były one wcześniej, rozproszone, publikowane w wydawanych przez Wydawnictwo Edukacyjne Albus zeszytach zawierających zadania testowe z przedmiotów humanistycznych. Nie sięgali jednakże po nie czytelnicy niezainteresowani swojej umiejętności pisania. Zrodziła się więc potrzeba wydania ich w formie dwóch zeszytów ćwiczeń. W tym celu zostały one zebrane, przejrzane, poprawione i uzupełnione. a mający potrzebę doskonalenia testami, Ćwiczenia zamieszczone w niniejszym zbiorze mogą być wykorzystane przez nauczyciela podczas lekcji języka polskiego lub do indywidualnej pracy ucznia w domu. Wszystkim, którzy zajrzą do tego zeszytu i zechcą podjąć trud pracy nad swoim językiem życzę wytrwałości i powodzenia! W. W. 4 Pamiętnik i dziennik Pamiętnik Dziennik podobieństwa podobieństwa narracja pierwszoosobowa narracja pierwszoosobowa Przedstawianie świata z punktu widzenia autora-uczestnika wyda- rzeń. narracja pierwszoosobowa narracja pierwszoosobowa Przedstawianie świata z punktu widzenia autora-uczestnika wyda- rzeń. Brak dystansu czasowego, zespół prowadzonych z dnia na dzień za- pisów. [Mogą się zdarzać przerwy w pro- wadzeniu dziennika.] Szereg dziennych zapisów doty- czących rozmaitych, aktualnych problemów i tematów związanych ściśle z bieżącą sytuacją autora. ściśle z bieżącą sytuacją autora. Niemożność zdystansowania się wobec opisywanych wydarzeń. się na rodzących Spontaniczna reakcja na wyda- rzenia. Zapisywanie gorąco myśli i uczuć. gorąco myśli i uczuć. Brak czasu; niemożność zdobycia pełnej wiedzy o zdarzeniach oraz ich uwarunkowaniach. Regułą jest chronologiczne prezen- towanie wydarzeń. 5 Opowiadanie o zdarzeniach z pew- nego dystansu czasowego. różnice Relacja o zdarzeniach, których autor był (przed jakimś czasem) uczestnikiem lub świadkiem. Możliwość zajmowania przez autora stanowiska wobec zdarzeń w momencie pisania, po upływie dłuższego czasu od momentu, w którym miały miejsce. którym miały miejsce. Wyrażanie przekonań i przyj- mowanie wobec wydarzeń postawy będącej wynikiem głębszych prze- myśleń. myśleń. Czas na przemyślenia i zdobycie wiedzy, umożliwiającej zajęcie bardziej wyważonego stanowiska. bardziej wyważonego stanowiska. Chronologiczne prezentowanie zdarzeń nie jest regułą (choć często przedstawia się je właśnie w takim porządku). porządku). Duże możliwości (dzięki dystansowi czasowemu) świadomego kompo- nowania pamiętnika – pracy nad jego formą. Uporządkowanie pod względem kompozycyjnym i tematycznym. Brak założonej z góry konstrukcji. O układzie dziennika (w zasadzie chronologicznym) decyduje bieg wypadków – jedynym obowiązu- jącym porządkiem jest układ chro- nologiczny dziennych zapisów. nologiczny dziennych zapisów. Zróżnicowanie zapisów zarówno pod względem kompozycyjnym, jak i tematycznym. jak i tematycznym. 1. Zredaguj krótką (2-3 zdania) informację, w której przedstawisz zdarzenia z pewnego dystansu czasowego. Skup się na informowaniu o zdarzeniach. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Powyższa informacja mogłaby znaleźć się w pisanym przez Ciebie dzienniku czy raczej w pamiętniku? ................................................................................................................. ................................................................................................................. 2. Zredaguj krótką (2-3 zdania) informację, w której przedstawisz zdarzenia bez dystansu czasowego, natychmiast po ich zajściu. Skup informowaniu o zdarzeniach. się na informowaniu o zdarzeniach. informowaniu ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 6 ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Powyższa informacja mogłaby znaleźć się w pisanym przez Ciebie dzienniku czy raczej w pamiętniku? ................................................................................................................. ................................................................................................................. 3. Przeredaguj i uzupełnij poniższy tekst tak, by wyrazić swój emocjonalny stosunek do opisywanych wydarzeń. Podkreślone rzeczowniki zastąp ich zdrobniałymi formami. W wolne miejsca wpisz odpowiednie epitety lub zwroty. Możesz użyć zwrotów i epitetów znajdujących się w ramce. wściekłam się, zbaraniałam, oniemiałam z oburzenia, jęknęłam z roz- paczy, zaniemówiłam, urocze, śliczne, chabrowe, błękitne, dziecinne, niewinne Trzyletnia siostra Andrzeja rozbiła mój ulubiony wazon. W pierwszej siostra Andrzeja rozbiła mój ulubiony siostra chwili ............................................, ale kiedy zobaczyłam strach w jej ...................... oczach i wykrzywione w podkówkę usta, wzruszyłam się. 4. Zredaguj krótką wypowiedź w pierwszej osobie liczby pojedynczej (3-4 zdania) na temat dowolnego wydarzenia, przedstawiając je ze swojego punktu widzenia. Wyraź swoje uczucia Wyraź swoje uczucia związane z wydarzeniem, Wyraź swoje uczucia związane z wydarzeniem, Wyraź swoje uczucia o którym opowiadasz. Możesz wykorzystać niektóre z zamieszczonych w ramce wyrażeń i zwrotów. Ach, to wspaniale! Cóż za idiota! Niech to licho weźmie! Tylko tego jeszcze brakowało! Cóż za radość! Było wprost cudownie! Dość tego! Nigdy więcej! Mogłabym patrzeć na to całą wieczność! Zdawało mi się, że minęły wieki! rewelacyjny, ponury, nudny jak fl aki z olejem, pasjonujące, dość ciekawe, głupiec, gbur, urocza dziewczyna, znie- walający uśmiech walający uśmiech 7 ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Sposób w jaki sformułowałeś swoją wypowiedź, pozwala uznać ją za fragment pamiętnika czy raczej dziennika? ................................................................................................................. ................................................................................................................. 5. Zredaguj fragment dziennika (4-5 zdań), w którym będzie mowa o rozstaniu z przyjacielem. Opowiedz o tym wydarzeniu bez dystansu czasowego, wyraź swoją spontaniczną reakcję. ................................................................................................................ ................................................................................................................. ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 8 6. Zredaguj fragment pamiętnika (4-5 zdań), w którym będzie mowa o rozstaniu z przyjacielem. Opowiedz o tym wydarzeniu z perspe- ktywy czasu i zajmij staranniej przemyślane i bardziej wyważone stanowisko. ................................................................................................................ ................................................................................................................. ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 9 Przemówienie 1. Przemówienie najczęściej rozpoczyna się apostrofą do odbiorcy. Podane w ramce zwroty do słuchaczy umieść we właściwych rubrykach tabeli. [Niektóre z nich mogą znaleźć się jednocześnie w dwóch lub więcej rubrykach.] Szanowni Państwo! Szanowni Zebrani! Koledzy! Drodzy Rodzice! Panie Burmistrzu! Panie i Panowie! Drogie Koleżanki! Kochane Dziewczyny! Kochani Nauczyciele! Drodzy Chłopcy! Drodzy Goście! Kochane Mamy! Druhny i Druhowie! Dostojni Goście! Przemówienie z okazji… Formuła powitalna Dnia Chłopca Dnia Kobiet Dnia Edukacji Narodowej dowolnego narodowego święta szkolnej uroczystości (w której uczest- niczy młodzież, rodzice i nauczyciele oraz przedstawiciele władz) oraz przedstawiciele władz) Dnia Matki wizyty młodzieżowej delegacji z za- przyjaźnionej szkoły harcerskiego spotkania 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Piszę ciekawie. Ćwiczenia redakcyjne cz.II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: