Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00208 003807 18669525 na godz. na dobę w sumie
Planimetria w cyfrowej szkole. Narzędzia dla nauczycieli i uczniów do pracy zdalnej oraz pracy z tablicą multimedialną - ebook/pdf
Planimetria w cyfrowej szkole. Narzędzia dla nauczycieli i uczniów do pracy zdalnej oraz pracy z tablicą multimedialną - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 89
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-958005-0-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> matematyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Głównym celem publikacji jest ukazanie sposobów, dzięki którym nauczyciel
może urozmaicić prowadzone przez siebie zajęcia a uczeń pozna programy do
wizualizacji problemów geometrycznych.


Czytelnik znajdzie tu:
- opis narzędzi komputerowych do pracy na lekcji matematyki,
- gotowe lekcje i sprawdziany z wykorzystaniem komputera,
- inspirację w nauce zdalnej lub przy użyciu tablicy multimedialnej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

3.3.2. Klasyfikacja trójkątów ze względu na kąty: Nauczyciel przedstawia uczniom podział trójkątów ze względu na kąty. Zaczyna od przypomnienia informacji, że suma wszystkich kątów wewnętrznych w trójkącie jest równa 1800. Prowadzący zajęcia w krótkim przykładzie pokazuje, że dla dowolnego trójkąta suma wszystkich kątów wewnętrznych jest równa 1800. Przykład 1: Nauczyciel rysuje dwie proste przechodzące przez punkt A oraz sprawdza miarę kąta zawartego między nimi (Rys.3.3.13.). Rys.3.3.13. Cinderella. Nauczyciel łączy dowolne trzy punkty leżące na prostej a z dowolnymi trzema punktami leżącymi na prostej b, tak aby powstały trzy odcinki (Rys.3.3.14.). Rys.3.3.14. Cinderella Dzięki temu powstały trzy trójkąty: ABC, ADE i AFG. Miary kątów w trójkącie ABC są następujące: kąt przy wierzchołku A równy jest 48,50, kąt przy wierzchołku C – 490, a kąt przy wierzchołku B- 82,50 co pokazano na rysunku Rys.3.3.15. Suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie ABC wynosi 1800. Rys.3.3.15.Cinderella. Następnie nauczyciel sprawdza miary kątów wewnętrznych w trójkącie ADE. Miary kątów w trójkącie ADE są następujące: kąt przy wierzchołku A równy jest 48,50, kąt przy wierzchołku D– 56,30, kąt przy wierzchołku B- 75,20 (Rys.3.3.16.). Suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie ABC również wynosi 1800. Rys.3.3.16. Cinderella. Nauczyciel sprawdza miary kątów ostatniego trójkąta. W trójkącie AFG miary kątów są następujące: kąt przy wierzchołku A równy jest 48,50, kąt przy 2 wierzchołku F – 89,90, a kąt przy wierzchołku G- 41,60 (Rys.3.3.17.). Również w trójkącie AFG suma miar kątów wewnętrznych wynosi 1800. Rys.3.3.17. Cinderella. Na podstawie przykładu 1. uczniowie widzą, że w dowolnym trójkącie suma miar kątów wewnętrznych wynosi 1800, co za pomocą programu edukacyjnego udowodnił nauczyciel na trzech przypadkach. Trójkąt ostrokątny: Najlepszym przykładem trójkąta ostrokątnego jest trójkąt równoboczny. Wszystkie jego kąty wewnętrzne są mniejsze od 900. Każdy trójkąt jeśli nie posiada żadnego kąta większego, bądź równego 900 jest trójkątem ostrokątnym. Rys.3.3.18. Cinderella- przykłady trójkątów ostrokątnych. 3 Trójkąt prostokątny: W trójkątach prostokątnych jeden z kątów wewnętrznych ma miarę 900. Boki trójkąta prostokątnego mającego wspólny wierzchołek, na którym jest oparty kąt prosty nazywa się przyprostokątnymi. Bok leżący naprzeciw wierzchołka opartego na kącie prostym zwany jest przeciwprostokątną. Narysować trójkąt prostokątny w programie Cinderella można na kilka sposobów. Jednym z nich jest rysowanie boków trójkąta po ‘kratkach’ na obszarze rysowania (trójkąt oznaczony nr 1 na Rys.3.3.19.). Drugi z nich to narysowanie odcinka (bądź prostej) i wyznaczenie do niego prostej prostopadłej (funkcja omówiona w podrozdziale 3.2.) oraz dorysowanie trzeciego boku (trójkąt oznaczony nr 3 na Rys.3.3.19.). Często spotykanym w zadaniach dla szkoły podstawowej jest trójkąt prostokątny równoramienny, posiadający równe przyprostokątne (trójkąt oznaczony nr 2 na Rys.3.3.19.) Rys.3.3.19. Cinderella- trójkąty prostokątne. Trójkąt rozwartokątny: Trójkąt rozwartokątny posiada jeden kąt rozwarty. Pozostałe jego kąty są ostre. Na rysunku Rys.3.3.20. przedstawione są przykładowe trójkąty rozwartokątne. Trójkąt nr 2 jest trójkątem rozwartokątnym równoramiennym. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę uczniów na to, że w trójkącie 4 rozwartokątnym wysokości poprowadzone z wierzchołków opartych na kątach ostrych nie padają na bok trójkąta tylko na jego przedłużenie, jest to pokazane na Rys.3.3.20 (trójkąt nr 3). Rys.3.3.20. Cinderella- trójkąty rozwartokątne. Dzięki narysowanemu trójkątowi nr 3 uczeń dostrzega, że wysokość |AL| nie pada bezpośrednio na bok |BC|. Punkt L leży na prostej, której należy również bok |BC|. Podsumowanie: Uczeń dzięki powyższym ćwiczeniom może odkryć sens twierdzenia o nierówności trójkąta oraz lepiej zrozumieć podział trójkątów ze względu na boki i kąty. 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Planimetria w cyfrowej szkole. Narzędzia dla nauczycieli i uczniów do pracy zdalnej oraz pracy z tablicą multimedialną
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: