Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00131 015555 13842414 na godz. na dobę w sumie
Planowanie obronne w państwie. Część pierwsza - ebook/pdf
Planowanie obronne w państwie. Część pierwsza - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Społeczna Akademia Nauk Język publikacji: polski
ISBN: 9788362916733 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Problematyka planowania obronnego jest specyficzna i rozległa, dlatego też autorzy w tej części publikacji skupili się na przedstawieniu:


1. uwarunkowań prawnych i normatywnych wykonywania zadań obronnych;


2. funkcjonowania systemu obronnego państwa;


3. elementów Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym;


4. ogólnej charakterystyki procesu planowania obronnego NATO;


5. planowania operacyjnego na szczeblach centralnym, wojewódzkim i samorządowym;


6. wybranych problemów okresowych przeglądów obronnych;


7. finansowania przygotowań obronnych.


Przedstawiona w publikacji wyselekcjonowana problematyka stanowi syntetyczne ujęcie procedur NATO oraz polskich przepisów prawnych,


norm i uwarunkowań dotyczących przygotowania, zatwierdzania, wprowadzania i weryfikowania dokumentów koncepcyjnych i planistycznych opracowywanych w ramach planowania obronnego. Ponadto uwidoczniony został wpływ planowania sojuszniczego na procedury narodowego planowania


obronnego. Problematykę planowania obronnego przedstawiono zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Całość materiału ma służyć propagowaniu wiedzy w zakresie działań podejmowanych w procesie planowania obronnego,


a także podnoszeniu świadomości na temat odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wstęp ........................................................................................................................................................................................... 6 1. Uwarunkowania prawne i normatywne wykonywania zadań obronnych ................................................................................................................................................... 8 1.1 Stan prawny ......................................................................................................................................................... 8 1.2 Normalizacja obronna ..........................................................................................................................20 2. Funkcjonowanie systemu obronnego państwa ........................................................... 23 2.1 Wymagania wobec systemu obronnego państwa...................................................24 2.2 Struktura i zadania systemu obronnego państwa ................................................. 27 2.3 Podsystem militarny – Siły Zbrojne RP............................................................................30 2.4 Podsystem niemilitarny – pozamilitarne struktury obronne ..................36 3. Elementy Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym ............39 3.1 Organy kierowania bezpieczeństwem narodowym .............................................39 3.2 Organy Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP ...................................................................45 3.3 Zadania Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym ............... 47 3.4 Przygotowanie systemu kierowania na czas pokoju, kryzysu i wojny ............................................................................................................................................. 55 3.5 Przygotowanie infrastruktury systemu kierowania ............................................ 56 3.5.1 Główne stanowiska kierowania ................................................................................... 57 3.5.2 Zapasowe stanowiska kierowania ............................................................................59 3.5.3 Zakres przygotowania głównych i zapasowych stanowisk kierowania ...........................................................................................................60 4. Ogólna charakterystyka procesu planowania obronnego NATO ............................................................................................................................................. 64 4.1 Podstawy planowania obronnego NATO ........................................................................64 4.2 Główne elementy planowania obronnego NATO..................................................65 4.2.1 Koncepcja strategiczna NATO.....................................................................................65 4.2.2 Wytyczne ministerialne – Cele Sił Zbrojnych ...........................................66 4.2.3 Oceny obronności ......................................................................................................................68 3 4.2.4 Konsultacje poza cyklem planowania ..................................................................68 4.3 Dyscypliny wspólnego planowania obronnego NATO .................................... 70 4.3.1 Planowanie sił zbrojnych (Force Planning) .................................................... 70 4.3.2 Planowanie uzbrojenia ..........................................................................................................70 4.3.3 Planowanie cywilne (Civil Emergency Planning – CEP) ................ 71 4.3.4 Planowanie systemów dowodzenia, kierowania i łączności (Consultation, Command and Control, C3 ) ............................................... 76 4.3.5 Planowanie logistyczne (Logistics planning) ..............................................77 4.3.6 Planowanie nuklearne (Nuclear planning) .................................................... 79 4.3.7 Planowanie Zasobów Obronnych, w tym finansów .............................80 4.3.7 Pozostałe dziedziny planowania obronnego w NATO ......................83 5. Planowanie operacyjne na szczeblu centralnym, wojewódzkim i samorządowym ............................................................................................................................................... 86 5.1 Formalno-prawne podstawy planowania operacyjnego .................................86 5.2 Rodzaje i hierarchia planów operacyjnych ..................................................................... 87 5.3 Elementy planu operacyjnego ...................................................................................................... 93 5.4 Zestawy zadań operacyjnych ......................................................................................................102 5.5 Relacje między Planem Operacyjnym Funkcjonowania a pozostałymi dokumentami planistycznymi .........................................................108 5.6 Tryb opracowania planów operacyjnych ......................................................................109 5.7 Udział organów administracji publicznej w procesie planowania operacyjnego oraz zakres opracowywanej dokumentacji .......................... 118 6. Wybrane problemy okresowych przeglądów obronnych ............................122 6.1 Zasady i tryb dokonywania przeglądów PPO ..........................................................122 6.2 Ocena pozamilitarnych przygotowań obronnych ..............................................123 6.3 Ocena przygotowań w zakresie ludności i obrony cywilnej ....................124 6.4 Narodowy kwestionariusz pozamilitarnych przygotowań obronnych (NKPPO) .....................................................................................125 6.5 Raport o stanie obronności RP ................................................................................................130 7. Finansowanie przygotowań obronnych .............................................................................132 7.1 Podstawy prawne finansowania przygotowań obronnych .........................133 7.2 Planowanie środków finansowych na przygotowania obronne ...........136 7.3 Przedsięwzięcia rzeczowo-finansowe w zakresie Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) ............ 142 4 7.4 Finansowanie wykonywania zadań obronnych Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG) .................................................................146 7.5 Zasady prowadzenia sprawozdawczości finansowania przygotowań obronnych .................................................................................................................148 Zakończenie .................................................................................................................................................................150 Bibliografia ................................................................................................................................................................... 151 Rysunki .............................................................................................................................................................................. 158 Tabele ................................................................................................................................................................................... 159 Schematy .......................................................................................................................................................................... 159 Wykresy ............................................................................................................................................................................. 160 Załączniki ....................................................................................................................................................................... 161 Załącznik 1. Tabela Realizacji Zadań Operacyjnych - Działy Administracji Rządowej.................................................................161 Załącznik 2. Tabela Realizacji Zadań Operacyjnych - Urzędy Centralne .................................................................................................... 163 Załącznik 3. Tabela Realizacji Zadań Operacyjnych - Województwo ............................................................................................................... 165 Załącznik 4. Tabela Realizacji Zadań Operacyjnych - Wojewódzki urząd marszałkowski ...................................................... 167 Załącznik 5. Tabela Realizacji Zadań Operacyjnych - Powiat .........................169 Załącznik 6. Tabela Realizacji Zadań Operacyjnych - Gmina ........................ 171 Załącznik 7. Tabela przedsięwzięć oraz przewidzianych na ich realizację nakładów finansowych związanych z programowaniem pozamilitarnych przygotowań obronnych ....................................................................................... 173 Tablica A. 1 Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym ....................................................................... 173 Załącznik 8. Strona tytułowa Planu Operacyjnego Funkcjonowania urzędu ....................................................................................................................................... 204 Załącznik 9. Sposób wypełniania Karty Realizacji Zadania Operacyjnego ............................................. 205 Załącznik 10. Aplikacja elektroniczna NKPPO .............................................................. 209 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Planowanie obronne w państwie. Część pierwsza
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: