Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00343 006802 15696411 na godz. na dobę w sumie
Planowanie scenariuszy lekcji i materiałów edukacyjnych - ebook/pdf
Planowanie scenariuszy lekcji i materiałów edukacyjnych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 39
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 83-88285-81-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja elektroniczna, kompendium wiedzy dla nauczycieli i wychowawców na temat pisania scenariuszy lekcji i przygotowywania pomocy dydaktycznych. Zawiera liczne przykłady i gotowe szablony. Praktyczny dokument w formacie pdf!


Tematyka:

Odpowiedzi na te pytania a także wiele praktycznych porad oraz liczne szablony i gotowe scenariusze znajdziecie Państwo w naszym poradniku. Publikacja w formie dokumentu elektronicznego.

  • Kompleksowe ujęcie najważniejszych zagadnień, dzięki czemu unikną Państwo wertowania różnych książek w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące pytania,
  • Zestaw sprawdzonych narzędzi gotowych do wykorzystania – ćwiczeń, zadań i przykładów,
  • Zestaw sprawdzonych w praktyce narzędzi - ćwiczeń, zadań, przykładów do refleksji,
  • Informacje na temat sposobów wzmacniania efektu edukacyjnego,
  • Publikację w praktycznej formie dokumentu elektronicznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ma‡gorzata Taraszkiewicz Mariusz Malinowski www.dashofer.pl Planowanie scenariuszy lekcji i materia‡(cid:243)w edukacyjnych PLANOWANIE SCENARIUSZY LEKCJI Copyright 2003 ISBN 83-88285-81-5 Wydawnictwo Verlag Dash(cid:246)fer Sp. z o.o. ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa tel.: 022/ 559 36 00 do 05, fax: 022/ 829 27 00, 827 27 27 www.dashofer.pl Redaktor odpowiedzialny: Agnieszka Kukie‡a e-mail: kukiela@dashofer.pl Opracowanie edytorskie i korekta: Magdalena Krawczyk Sk‡ad: ARTO, Warszawa Wszelkie prawa zastrze¿one, prawo do tytu‡u i licencji jest w‡asno(cid:156)ci„ Dash(cid:246)fer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca‡o(cid:156)ci lub fragment(cid:243)w niniejszej publikacji, r(cid:243)wnie¿ na no(cid:156)nikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzglŒdu na sta‡e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepis(cid:243)w Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialno(cid:156)ci za zamieszczone informacje. www.dashofer.pl Copyright Verlag Dash(cid:246)fer 2 INFORMACJE O AUTORACH PLANOWANIE SCENARIUSZY LEKCJI INFORMACJE O AUTORACH Małgorzata Taraszkiewicz – psycholog edukacyjny, trener, autorka książek i materiałów edukacyjnych. Autor projektu i redaktor pakietu „Europa na co dzień”. Koordynator i trener programu „Nowa Szkoła”. Autor projektu i redaktor pakietu „Nowa Szkoła”. Autor wielu programów szkoleniowych dla nauczycieli (m.in. autorski program pt. „Profesor NLP w nauczaniu i wy- chowaniu”). Autorka książek m.in. „Książki warte czytania dzieciom”, „Jak uczyć lepiej, czyli Refleksyjny Praktyk w Działaniu”, „Nowa szkoła – wspieranie kariery ucznia”, „Jak uczyć lepiej, czyli szkoła pełna ludzi”. Współautorka: pakietu „Europa na co dzień”, „Reforma w szkole” (cz. 1-8 materiały na płytach CD ukazujące się od 1999 roku) oraz „Skuteczne zarządzanie szkołą podstawową i gimnazjum”. Od 1999 roku związana z Gazetą Szkolną, gdzie aktualnie jest zastępcą redaktora naczelnego. Publikuje artykuły w czasopismach o tematyce edukacyjnej oraz biznesowej, także dla tych dwóch grup – edukacji i biznesu, projektuje i prowadzi treningi i warsztaty z zakresu m.in. komunikacji, kreatywności, asertywności i rozwoju osobistego. W wolnych chwilach wspiera starszą córkę Zuzannę (która kończy studiowanie filozofii) oraz wspiera rozwój i kreatywność dwóch młodszych – Zosi i Marysi, które razem nie mają jeszcze 6 lat. E-mail: małgorzata.taraszkiewicz@wp.pl Mariusz Malinowski – nauczyciel szkolny (filozofia i przedsiębiorczość), właściciel firmy Studio Szkoleniowe „DIAGRAM” S.C., redaktor naczelny „Wirtualnego Przewodnika Na- uczyciela – CD” Firmy MAWI, koordynator Serwera Oświatowego www.mawi.pl, publicysta oświatowy, trener w zakresie metodyki nauczania, propagator innowacji pedagogicznych, twórca serwisów internetowej informacji oświatowej, właściciel dwóch przesympatycznych owczarków belgijskich. WYKAZ PIKTOGRAMÓW wskazówki uwaga, zapamiętaj problem przykład www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dash¨ofer 3 SPIS TREŚCI PLANOWANIE SCENARIUSZY LEKCJI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Po co pisać scenariusze 3. Reżyseria pedagogiczna 4. Projektowanie scenariuszy 5. Modele scenariuszy 6. Układanie scenariusza w zależności od przedmiotu i stosowanej metody 7. Uwzględnianie w scenariuszu preferencji sensorycznych 8. Uwagi na temat metod nauczania 9. Fiszka scenariusza lekcji 10. Scenariusz międzyprzedmiotowy 11. Zadanie na zakończenie 12. Stożek Dale’a 13. Zmiana w procesie uczenia się 14. Od wiedzy szkolnej do samowiedzy i umiejętności życiowych 15. Metody aktywizujące proces uczenia się www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dash¨ofer 4 WPROWADZENIE PLANOWANIE SCENARIUSZY LEKCJI 1. WPROWADZENIE Scenariusze lekcji to stosunkowo nowa forma kreatywności dydaktycznej. Ta (po- zytywna) moda na opracowywanie scenariuszy powstała wraz z nowinkami refor- matorskimi polskiej szkoły, wprowadzaniem (pozytywnej) mody na wykorzystywa- nie w procesie dydaktycznym metod aktywizujących proces uczenia się uczniów, a wreszcie – z (także pozytywnej) mody na przyjęcie odpowiedzialności za przebieg procesu nauczania. Nawiasem mówiąc, ta ostatnia sprawa wiąże się z praktyczną realizacją zasady podmiotowości ucznia w procesie dydaktyczno-wychowawczym, który przebiega w szkole i polega na respektowaniu uczniowskiej gotowości do przyjęcia określo- nej porcji wiedzy i nabywania umiejętności, zgodnie z przejawianymi przez niego preferencjami, stylem uczenia się i innymi ważnymi cechami, które mają decydujący wpływ na przebieg jego szkolnej kariery. Rozkwit literatury scenariuszowej w Polsce datuje się od połowy lat 90. Zaczynaliśmy od przedruków i tłumaczeń, głównie z literatury angielskojęzycznej. Poza scenariu- szami lekcji dla uczniów, pojawiały się także scenariusze zajęć doskonalących dla nauczycieli, do samokształcenia, do przeprowadzania zajęć w ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego, scenariusze spotkań i konferencji z rodzicami. W chwili obecnej mamy do czynienia raczej z zalewem scenariuszy na każdy temat; świadczą o tym chociażby zapełnione publikacjami portale edukacyjne. Pytania podstawowe: Jak projektować i pisać efektywne scenariusze pedagogiczne? Co to znaczy projektować scenariusz pedagogiczny lekcji? Czym jest projektowanie przedsięwzięć pedagogicznych? Czym jest reżyseria pedagogiczna i czy może być kompetencją każdego nauczyciela? Jaki powinien być plan ogólny scenariusza? Co w scenariuszu pedagogicznym jest najważniejsze?: (cid:127) Kompozycja? (cid:127) Jasność układu? (cid:127) Ukazanie celów? (cid:127) Treść? (cid:127) Metody? (cid:127) Umiejętności prowadzenia – „pedagogiczno-dydaktyczne prawo jazdy”? (cid:127) Podawania treści? (cid:127) Motywowanie? (cid:127) Wykorzystanie czasu? (cid:127) Wykorzystanie środków dydaktycznych? (cid:127) Choreografia kroków metodycznych? (cid:127) Kompozycja scenografii miejsca pracy? (cid:127) a może jeszcze coś innego? historia scenariuszy w Polsce www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dash¨ofer 5 WPROWADZENIE PLANOWANIE SCENARIUSZY LEKCJI A oto seria pytań bardziej zaawansowanych: (cid:127) Czy scenariusze jako takie między sobą różnicują przedmioty nauczania? (cid:127) Co rozumiemy przez lekcje – pytanie podstawowe a nie trywialne? (cid:127) Projektowanie, konstruowanie, komponowanie scenariusza – czy można się tego nauczyć? (cid:127) Jakie są konieczne, konstytutywne elementy scenariusza? (cid:127) Jakie bywają niestandardowe elementy scenariusza? (cid:127) Algorytm dobrego scenariusza? (cid:127) Inspirujący pomysł scenariusza, a nieczytelny jego zapis? (cid:127) Jak reżyserować lekcje na podstawie scenariusza? (cid:127) Jak prowadzić zajęcia na podstawie scenariusza, aby się udały? (cid:127) Co robić, kiedy się nie udaje? (cid:127) Jaka jest czytelność istniejących scenariusza lekcji dla współczesnych nauczy- cieli? (cid:127) Czy konieczna jest instrukcja jak posługiwać się scenariuszami? (cid:127) Scenariusz, czy może po prostu instrukcja obsługi lekcji? (cid:127) Instrukcja do instrukcji – jak czytać interpretować i pracować dydaktycznie na podstawie scenariusza? (cid:127) Jakie pomoce i materiały dydaktyczne zwykle bywają potrzebne? (cid:127) Scenariusz lekcji, a przewodnik metodyczny – co lepsze? (cid:127) Jak zaplanować, zaprojektować, zaaranżować przebieg/tok lekcji? (cid:127) Czy scenariusz to opis, plan, konspekt wydarzenia, zdarzenia, przedsięwzięcia pedagogicznego, czyli dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego, terapeu- tycznego itp. – a jeżeli tak, to jakiego zjawiska, „wydarzenia pedagogicznego” lub „spektaklu pedagogicznego”? (cid:127) Czy scenariusze lekcji winny powstawać w oparciu o własne doświadczenie i być unikalną formą przekazu dla innych, tego jak my przeprowadzaliśmy autorsko lekcję, dla tych którzy chcieliby „podobną” lekcje przeprowadzić? (cid:127) A może również scenariusz lekcji może być jedynie formą notatki – dziennika zdarzeń lekcyjnych udanych i nieudanych, które miały miejsce trakcie naszej praktyki. Spróbuj podsumować najważniejsze wątki i własne refleksje: Które pytania są dla ciebie najważniejsze? A które – najciekawsze? www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dash¨ofer 6 WPROWADZENIE PLANOWANIE SCENARIUSZY LEKCJI Scenariusz lekcji jest po prostu zapisem procesu dydaktycznego, ukazującym wszystkie metody, techniki, narzędzia pomocnicze oraz aranżację całego procesu przekazywania wiedzy i tego wszystkiego, co wiąże się z nabywaniem wiedzy. Ale pozostaje problem: jak pisać? Czy jest on ważniejszy od tego jak projektować, skąd wziąć pomysły i czy w ogóle pisać? Czy można mówić o treningu pomysłowości dydaktycznej? Obok problemu nadawcy – czyli problemu jak pisać scenariusze, pojawia się niebagatelny problem, jak korzystać z istniejących scenariuszy? Czy w trakcie projektowania jest ważne branie przede wszystkim pod uwagę tego, jak będzie mógł z niego skorzystać odbiorca, czyli inny nauczyciel pragnący przeprowadzić lekcję na podstawie przeczytanego scenariusza? Czy nie należy stworzyć oddzielnej metodyki objaśniającej i instruującej jak korzystać ze scenariuszy pedagogicznych? Czy jest właściwym przekonanie, że każdy sięgający po taki czy inny scenariusz będzie potrafił go wyreżyserować w zdarzenie lekcyjne? Czy scenariusze zakładają jakieś uprzednie instrumentarium dydaktyczne, z którego potrafią skorzystać realizatorzy scenariuszy, nie mówiąc już o problemie odbiorców, czyli samych uczniów, którzy mogą wcale nie potrafić reagować na nową metodykę pracy nauczyciela? Może potrzebny jest Atlas Metod Pedagogicznych, kolejny oczywiście, bo jakieś temu podobne inicjatywy wydawnicze istnieją przecież na rynku. Jakie jest twoje zdanie? Oczywiście istnieje już jakaś kultura i tradycja pisania notatek pedagogicznych, które stają się scenariuszami lekcji posiadającym wartość przekazu dla innych pragnących skorzystać z ich treści zarówno merytorycznych, jak metodycznych. Warto może zastanowić się nad schematem operacyjnym scenariusza lekcji. Opisuje on bowiem najczęściej sposoby działania pedagogicznego w trakcie realizacji lekcji. Myślę, że problem projektowania scenariusza lekcji jako jego treści jest innym za- gadnieniem niż projektowania formy zapisu tej treści jako formy przekazu. Czym innym jest bowiem projektowanie operatywnej formy scenariusza lekcji, a czym in- nym projektowanie jego wewnętrznej treści do realizacji. www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dash¨ofer 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Planowanie scenariuszy lekcji i materiałów edukacyjnych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: