Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 003415 18773023 na godz. na dobę w sumie
Plemiona 2.0. Zostań internetowym przywódcą - książka
Plemiona 2.0. Zostań internetowym przywódcą - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2101-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Plemiona to lektura obowiązkowa dla nas wszystkich. We współczesnym świecie kwestia przywództwa spoczywa w rękach każdego z nas.
Bill Bradley, były senator USA

Silne plemię pod wezwaniem

  1. 1. DAWNIEJ mianem plemienia określaliśmy grupę powiązaną ze sobą pokrewieństwem, obszarem zamieszkania, językiem, kultem religijnym i zależnościami ekonomicznymi.
  2. 2. OBECNIE, kiedy granice między państwami zacierają się, a narodowość nie jest już kluczowym elementem powiązań społecznych, ta definicja w fascynujący sposób wyewoluowała.
  3. 3. PLEMIĘ dziś to grupa ludzi przywiązanych do jednej, wspólnej idei, celu, pomysłu na życie prywatne czy zawodowe. Nie łączy ich przymus, ale chęć bycia spójną i pełną pasji grupą.
  4. 4. INTERNET sprawia, że plemię może rozszerzyć pole oddziaływania. Blogi, portale społecznościowe - możliwości są tysiące. Każde plemię potrzebuje przede wszystkim dwóch rzeczy: PRZYWÓDZTWA oraz związków z innymi ludźmi. To jest Twoja szansa - możesz ZNALEŹĆ lub STWORZYĆ plemię i przewodzić mu.

Nie ma znaczenia, kim jesteś - genialnym programistą, miłośnikiem starych pocztówek, smakoszem win, błyskotliwym księgowym czy literaturoznawcą. Dziś możesz zrobić coś naprawdę wielkiego - objąć przywództwo nad współpracownikami, klientami, inwestorami, wyznawcami, hobbistami lub czytelnikami.

Może kieruje Tobą ambicja, empatia, chęć zbawienia świata, a może pobudki czysto finansowe. Cokolwiek daje Ci satysfakcję - możesz zrealizować swój wielki plan jeszcze dziś.

Nowa książka Setha Godina to aktualny wkład autora w jego nieustającą pracę nad podanymi w przystępny sposób wielkimi ideami, które są w stanie zmienić świat.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: PLEMIONA 2.0. ZOSTAŃ INTERNETOWYM PRZYWÓDCĄ Autor: Seth Godin Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-2101-9 Tytuł oryginału: Tribes: We Need You to Lead Us Format: 122×194, stron: 136 Oprawa: twarda   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Plemiona to lektura obowiązkowa dla nas wszystkich. We współczesnym œwiecie kwestia przywództwa spoczywa w rękach każdego z nas. Bill Bradley, były senator USA Silne plemię pod wezwaniem • 1. DAWNIEJ mianem plemienia okreœlaliœmy grupę powiązaną ze sobą pokrewieństwem, obszarem zamieszkania, językiem, kultem religijnym i zależnoœciami ekonomicznymi. • 2. OBECNIE, kiedy granice między państwami zacierają się, a narodowoœć nie jest już kluczowym elementem powiązań społecznych, ta definicja w fascynujący sposób wyewoluowała. • 3. PLEMIĘ dziœ to grupa ludzi przywiązanych do jednej, wspólnej idei, celu, pomysłu na życie prywatne czy zawodowe. Nie łączy ich przymus, ale chęć bycia spójną i pełną pasji grupą. • 4. INTERNET sprawia, że plemię może rozszerzyć pole oddziaływania. Blogi, portale społecznoœciowe — możliwoœci są tysiące. Każde plemię potrzebuje przede wszystkim dwóch rzeczy: PRZYWÓDZTWA oraz związków z innymi ludźmi. To jest Twoja szansa — możesz ZNALEŹĆ lub STWORZYĆ plemię i przewodzić mu. Nie ma znaczenia, kim jesteœ — genialnym programistą, miłoœnikiem starych pocztówek, smakoszem win, błyskotliwym księgowym czy literaturoznawcą. Dziœ możesz zrobić coœ naprawdę wielkiego — objąć przywództwo nad współpracownikami, klientami, inwestorami, wyznawcami, hobbistami lub czytelnikami. Może kieruje Tobą ambicja, empatia, chęć zbawienia œwiata, a może pobudki czysto finansowe. Cokolwiek daje Ci satysfakcję — możesz zrealizować swój wielki plan jeszcze dziœ. Nowa książka Setha Godina to aktualny wkład autora w jego nieustającą pracę nad podanymi w przystępny sposób wielkimi ideami, które są w stanie zmienić œwiat. P L E M I O N A 2 . 0 . Z O S T A Ń I N T E R N E T O W Y M P R Z Y W Ó D C Ą 6 1 Fundamentalizm nie ma w istocie nic wspólnego z religią, jest je- dynie pochodną punktu widzenia — wyznawana religia nie ma tu nic do rzeczy. Mit pluralizmu Aby wygrać wybory, potrzebujesz ponad połowy głosów. W modelu idealnym powinieneś otrzymać ponad połowę głosów całego społe- czeństwa, w rzeczywistości jednak wystarczy Ci ponad połowa gło- sów ludzi, którzy zdecydowali się pójść do urn. W przypadku przywództwa nad plemieniem tego rodzaju reguły nie obowiązują. Musisz jedynie zmotywować ludzi, którzy postanowią podążać za Twoim przykładem. Pozostała część społeczeństwa może Cię spokojnie zignorować lub nie zgadzać się z Tobą. Kawiarnie Starbucks nie podają kawy większości obywateli Stanów Zjednoczonych. New York City Crochet Guild (Nowojorska Gildia Szydełkowania) również kieruje swoją ofertę do niewielkiego od- setka ludzi, którzy są nią zainteresowani. Nie ma w tym nic złego. W przypadku plemion nie obowiązuje ani zasada pluralizmu, ani zasada większości. W zasadzie należałoby stwierdzić, że każdy lider, który próbował przewodzić wszystkim, w ostateczności nie przewo- dził tak naprawdę nikomu. W ten sposób dochodzimy do bardzo ciekawego wniosku — masz szansę wybrać sobie plemię, któremu chcesz przewodzić. Podejmując działania przywódcze, koncentrujesz wokół siebie ludzi, którzy chcą, byś im przewodził. Członkowie plemienia otwarci są na komunikat, który do nich wysyłasz. Załóżmy, że przewodzisz plemieniu, które stara się ocalić świat przed zgubnymi skutkami globalnego ocieplenia. W takim przypad- ku oczywistym jest, że członkowie Twojego plemienia będą uważać, że globalne ocieplenie jest problemem i że ich działanie może pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Do Twojego plemienia dołączać będą osoby o poglądach podobnych do tych, które prezentujesz Ty. Gdybyś spróbował przekonać do siebie oraz do swoich pomysłów inną grupę — grupę o całkowicie odmiennym światopoglądzie — 6 2 S E T H G O D I N najprawdopodobniej zostałbyś odrzucony. Al Gore rozpoczął prze- wodzenie swojemu plemieniu, nie wiedząc, kim są jego członkowie. Sformułował swoje przesłanie i ludzie sami go odnaleźli. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że ludzi najłatwiej prowa- dzi się tam, dokąd samemu się zmierza. Może się wydawać, że takie ujęcie ogranicza Twoją oryginalność lub stopień oddziaływania na członków plemienia. Nie czyni to jednak powyższego sformułowania mniej prawdziwym. Kanał telewizyjny Fox News nie przekonał mi- lionów Amerykanów do obrania konserwatywnych poglądów — po prostu zgromadził wokół siebie członków plemienia i poprowadził ich w kierunku, w którym zmierzali oni już wcześniej. Eksperyment z nauczycielem Wyobraź sobie dwie sale lekcyjne, w których znajdują się podobni nauczyciele. Jeden z nich ma piętnastu uczniów, a drugi trzydziestu dwóch. Która z tych grup otrzyma lepsze wykształcenie? Zakładając, że wszystkie inne czynniki są w obu przypadkach takie same, mniejsza klasa zawsze będzie w korzystniejszej sytuacji. Nauczyciel ma wówczas więcej czasu na dopasowanie przekazywanych treści do potrzeb poszczególnych uczniów. Co równie ważne, mniej uczniów to również mniej utrudnień w prowadzeniu lekcji. A teraz spróbujmy wywrócić ten eksperyment do góry nogami. Załóżmy, że piętnaścioro uczniów jest zmuszonych do zaliczenia tych zajęć w celu otrzymania świadectwa ukończenia szkoły, natomiast trzydzieści dwie osoby tworzące drugą klasę zapisały się na zajęcia dobrowolnie i cieszą, że mają możliwość w nich uczestniczyć. Cóż, nie bardzo jest co porównywać. W dzisiejszym świecie plemiona mają coraz bardziej ochotniczy charakter. Nikt nie jest zmuszony u Ciebie pracować, podobnie jak nikt nie musi wbrew swojej woli korzystać z Twoich usług. Możemy przecież wybierać, jakiej muzyki chcemy słuchać i jakie filmy oglądać. Wielcy przywódcy nie próbują zadowalać wszystkich. Wielcy przy- wódcy nie rozmieniają swojego przesłania na drobne tylko po to, aby ich plemię nieco zwiększyło swoją liczebność. Wielcy liderzy mają P L E M I O N A 2 . 0 . Z O S T A Ń I N T E R N E T O W Y M P R Z Y W Ó D C Ą 6 3 świadomość, że plemię zmotywowane i blisko ze sobą związane, któ- re ponadto znajduje się w ruchu, ma znacznie większy potencjał niż jakakolwiek inna, nawet liczebniejsza grupa. Zamknięty krąg i zamknięte plemię Sytuacja niektórych firm poprawia się, gdy stają się one większe. To sa- mo dotyczy niektórych organizacji typu non profit. Jeżeli wzrost liczeb- ności przekłada się na wzrost jego skuteczności, plemię się rozrasta. Partie polityczne najlepiej czują się w sytuacji, gdy dysponują większością. Facebook odniósł wielki sukces właśnie dlatego, że ko- rzysta z niego tak wielu ludzi. Kupiłeś sobie faks dlatego, że korzy- stają z niego wszyscy Twoi współpracownicy. Rozrost nie jest jednak odpowiedzią na wszystkie problemy. Niektóre plemiona radzą sobie lepiej, gdy są mniejsze. Wiedzie im się lepiej, gdy są bardziej zamknięte i trudniej jest się do nich do- stać. Inne odnoszą sukcesy właśnie dlatego, że zachowują swoje nie- wielkie rozmiary. Zmuszając je do zwiększenia swojej liczebności, moż- na by je całkowicie zniszczyć. „Nikt już tam nie chodzi — to miejsce stało się zbyt popularne”. Pamiętaj, że wszystko jest kwestią Twojego wyboru. Większość ludzi nie ma większego znaczenia Większość ludzi jest w pełni zadowolona z produktów, które już mają, więc marketerzy nie zwracają na nich uwagi. Większość ludzi usilnie stara się wtopić w otoczenie, aby nikt ich nie zauważał. Większość ludzi lubi jadać w restauracjach, w których już byli. Większość ludzi sądzi, że niniejsza książka jest bezwartościowa. Większość ludzi chciałaby widzieć świat takim, jaki jest, tylko że- by był nieco spokojniejszy. Większość ludzi się boi. Większość ludzi dopiero niedawno zaczęła korzystać z wyszuki- warki Google. 6 4 S E T H G O D I N Większość ludzi nie jest ciekawa świata. Ty nie należysz do tej większości. Nie jesteś rynkiem docelowym większości marketerów i z pewno- ścią nie jesteś menedżerem. Do kategorii „większość ludzi” nie zaliczają się nie tylko liderzy — nie należą do niej również członkowie najważniejszych plemion. Nie uda Ci się rozwinąć kariery zawodowej, zbudować silnej firmy ani zadbać o swoje plemię, jeśli będziesz kierował się tym, co robi większość ludzi. Większość ludzi naprawdę świetnie sobie radzi z ignorowaniem nowych trendów, wybitnych pracowników i doskonałych pomysłów. O większość ludzi możesz się martwić całymi dniami, jednak po- winieneś zrozumieć, że oni się o Ciebie nie martwią. Nieważne, jak głośno będziesz do nich krzyczał — i tak Cię nie usłyszą. Swój potencjał będziesz mógł wykorzystywać, jeżeli będziesz po- stępował inaczej niż większość ludzi i zwracał się do osób, które do tej większości nie należą. Czy status quo codziennie psuje Ci humor? Jak minął Ci dzień? Czy skupiasz się na tym, co jest, zamiast zajmować się tym, co może być? Heretyk ma plan. Heretyk rozumie, że kwestionowanie status quo jest nie tylko opłacalne, lecz również przyjemne. Być heretykiem, outsiderem, rebeliantem — to brzmi strasznie. Więc po co się w ogóle wysilać? Heretyków pali się na stosach Heretyków się również topi, potępia, ignoruje i wiesza. W zasadzie powinienem użyć czasu przeszłego, ponieważ dzisiaj się już tego nie robi. Dziś heretyków zaprasza się do Davos i wybiera do Kongresu. Heretycy wprowadzają swoje firmy na giełdę, zbijając na tym fortunę. Heretycy kochają to, co robią — a przy okazji udaje im się w ten sposób zarobić na prywatny odrzutowiec. P L E M I O N A 2 . 0 . Z O S T A Ń I N T E R N E T O W Y M P R Z Y W Ó D C Ą 6 5 Pamięć o płonących stosach jest w nas ciągle żywa. Jest to niemal pierwotne wspomnienie. Prawda jest jednak taka, że jest nam ono całkowicie zbędne. W dzisiejszym świecie rolę płonących stosów peł- ni bowiem marketing. Te same siły, które nauczyły nas pić do śnia- dania Coca-Colę i wydawać 800 dolarów na torebkę, starają się dziś utrzymać dotychczasowe status quo. Heretyków jest dziś zbyt wielu, by palić ich na stosach. Uznaliśmy zatem, że będziemy ich cenić. Niewłaściwe pytania Powiedzieliśmy sobie już niemal wszystko. Mimo to niektórym z Was nadal cisną się na usta zupełnie nieodpowiednie pytania, na przykład: „Jak mam to zrobić?” Albo jeszcze gorzej: „Jak mam przekonać szefa, żeby pozwolił mi to zrobić?” A oto całkowicie skrajny przykład nieodpowiedniego pytania: „Czy istnieje wolny od ryzyka sposób na odnalezienie się w sys- temie i uzyskanie akceptacji dla wprowadzania zmian?”. Czy naprawdę istnieje sposób na wprowadzanie zmian, dzięki któremu nie skończymy na płonącym stosie? Owszem, istnieje taki sposób i jest Ci on znany. To wiara. Nikt nie wysłucha Twoich pomysłów na zmiany, nie przytaknie głową i nie powie: „Jasne, do roboty”. Nikt nie namaści Cię na przywódcę. Nikt nie zobaczy Twojej prezentacji w PowerPoincie i nie wręczy Ci czeku. Zmiany nie zachodzą dlatego, że ktoś o nie poprosił. Zmian do- konuje się, prosząc o wybaczenie… po fakcie. Musisz wiedzieć tylko dwie rzeczy Musisz przede wszystkim wiedzieć, że nigdy wcześniej w historii po- jedynczy człowiek nie mógł osiągnąć tyle co dziś. Dziś jeden człowiek może odmienić całą branżę. Jeden człowiek może wywołać wojnę. 6 6 S E T H G O D I N Jeden człowiek może wywrócić do góry nogami świat nauki, polityki czy nowych technologii. Po drugie, powinieneś wiedzieć, że przed podjęciem tego rodzaju działań — działań, które prowadzą do rewolucyjnych zmian — po- wstrzymuje Cię tylko brak wiary. Wiary, że Ci się uda. Wiary, że warto podjąć ten wysiłek. Wiary, że ewentualna porażka Cię nie zniszczy. Nasza kultura usilnie stara się hamować zmiany i zapobiegać im. Od dawna mamy systemy, organizacje i standardy, których celem jest odwodzenie ludzi od kwestionowania status quo. Wdrażamy więc nasze systemy, a wszystkich tych, którzy mają na tyle niedobrze w głowie, aby negować ich celowość, nazywamy heretykami. Społeczeństwo eg- zekwuje przestrzeganie narzuconych standardów, paląc heretyków na stosach — dosłownie lub w przenośni. Świat ma dziś jednak inne oblicze. Dziś heretycy są wszędzie wo- kół nas. Pojawiło się ich tylu, że ich palenie nie jest już szczególnie skuteczne. W rezultacie coraz więcej ludzi — ludzi dobrych, ludzi z pasją, ludzi z wartościowymi pomysłami — ośmiela się wyjść przed szereg i zrobić coś ważnego. Dziś praktycznie każdy system — polityczny, finansowy czy religijny — jest asymetryczny. Realia uległy odwróceniu — powiedzenie, że w ilości siła, straciło swoją aktualność. Żyjemy dziś w czasach, w których ilość czy liczebność może być czynnikiem hamującym. Doświadczyliśmy tego na przykładzie wojny w Iraku. Obserwujemy to na przykładzie rynkowego pojedynku producentów napojów orzeźwiających oraz licznych nowych religii. Okazuje się, że jedna osoba lub niewielka grupa osób może wywrócić dotychczasowy system do góry nogami. Dziś w większości przypadków heretyków nazywamy przywódcami. Heretycy wygrywają. Możesz (a nawet musisz) do nich dołączyć. Fabryka balonów i jednorożec Pewnie nigdy nie miałeś okazji zwiedzać fabryki balonów. Ludzie pracujący w takiej fabryce są bardzo nieśmiali. Można by nawet rzec, że się boją. Obawiają się szpilek, igieł i jeży. Nie lubią też P L E M I O N A 2 . 0 . Z O S T A Ń I N T E R N E T O W Y M P R Z Y W Ó D C Ą 6 7 gwałtownych zmian temperatury. Problemem są dla nich wszelkie ostre przedmioty. Jakby się nad tym chwilę zastanowić, w takiej fabryce balonów wcale nie pracuje się najgorzej. To zupełnie stabilna praca, w której nieco zamieszania robi się tylko w okolicach Nowego Roku. Przez resztę czasu wszystko toczy się powoli i spokojnie, bez większego ryzyka. No, chyba że pojawią się jednorożce. Najpierw załoga fabryki balonów syczy na jednorożca i stara się go odpędzić — często z dobrym skutkiem. Czasami jednak jednoro- żec ignoruje ich zupełnie i wchodzi do fabryki. Wtedy wszyscy co sił w nogach biegną do swoich kryjówek. Jednorożec może więc bez większego wysiłku całkowicie zburzyć cały porządek panujący w fabryce. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ cała koncepcja tej fabryki została zbudowana na idei ciszy, spokoju i stabilności. Jednorożec zmienia wszystkie te czynniki. W fabryce balonów chodzi przede wszystkim o zachowanie status quo. Przywódcy starają się je kwestionować. Przywódcy są szczodrzy Obserwując współczesny świat supernapiętych realiów politycznych (i telewizyjnych), nietrudno dojść do wniosku, że aby przewodzić, trzeba mieć rozbuchane ego i zachowywać się jak gwiazda, której jedy- nym celem jest gloryfikacja samej siebie oraz wychwalanie własnych zasług. Okazuje się, że w zdecydowanej większości przypadków jest do- kładnie na odwrót. Przywódcy, którzy chcą dawać coś od siebie, są bardziej produk- tywni niż przywódcy, którzy zamierzają tylko brać. Jeszcze bardziej zaskakujący jest fakt, że nie bez znaczenia pozostają również same zamiary przywódcy. Plemiona potrafią wyczuć, w jakim celu ktoś domaga się ich uwagi. Dążenie do pełnienia roli prawdziwego przy- wódcy to postawa, która nie jest opłacalna. Mamy zatem dyrektorów generalnych, którzy mają dokładnie ta- kie same boksy jak pozostali pracownicy ich firm. Istnieją wielcy 6 8 S E T H G O D I N przywódcy religijni, którzy nie latają prywatnymi odrzutowcami i nie podróżują limuzynami. Mający ponad osiemdziesiąt lat prezydent Jimmy Carter buduje domy dla ubogich ludzi. Ci przywódcy odnoszą korzyści, które nie przekładają się na zasobność ich portfela czy po- prawę statusu społecznego. Nagrodą dla tych liderów jest możliwość obserwowania, jak kwitnie ich plemię. Coraz więcej ludzi odnajduje w sobie zdolność do przewodzenia plemionom. W związku z tym możemy poczynić pewną ciekawą ob- serwację — osoby, które wykorzystują tę szansę (i najczęściej odno- szą sukcesy), koncentrują się na tym, co same mogą zaoferować ple- mieniu, nie zaś na tym, co plemię może zaoferować im. Warto pamiętać o Big Macu i kuchence mikrofalowej W 1967 roku na przedmieściach Pittsburgha podrzędny franczyzo- biorca McDonald’s, Jim Delligatti, złamał zasady obowiązujące w sie- ci i stworzył nową, własną kanapkę. W ciągu niespełna roku Big Mac znalazł się w menu wszystkich restauracji McDonald’s na całym świecie (w Indiach serwuje się nawet bezmięsną wersję tej kanapki). Jim nie chciał koncentrować się wyłącznie na zarządzaniu swoją restauracją. Nie chciał podporządkowywać wszystkiego tylko temu jednemu celowi. Postanowił zostać przywódcą. Nie miał żadnego tytułu ani oficjalnego stanowiska, a mimo to udało mu się skierować całą korporację na zupełnie nowe tory. W 1946 roku Percy Spencer, inżynier niższej rangi w firmie Raytheon Corporation, pracował nad udoskonaleniami w technologii radarowej. Przypadkiem udało mu się stopić czekoladowy batonik. Percy Spencer był bystrym człowiekiem i szybko uświadomił sobie, że niniejszym dał początek kuchence mikrofalowej (następny krok w rozwoju ludz- kości: popcorn do przygotowania w takiej kuchence). W ciągu kilku- dziesięciu lat kuchenka mikrofalowa stała się obowiązkowym wypo- sażeniem niemal każdego amerykańskiego gospodarstwa domowego. Kiedy przytacza się tego rodzaju opowieści, najbardziej zadziwia to, jak jest ich niewiele. W kółko słuchamy o tym samym, na przy- kład jak powstały karteczki samoprzylepne Post-it. Dlaczego? Odpo- P L E M I O N A 2 . 0 . Z O S T A Ń I N T E R N E T O W Y M P R Z Y W Ó D C Ą 6 9 wiedź jest prosta: nie bardzo jest z czego wybierać. Przez bardzo długi czas, jeśli chciałeś zrobić coś konkretnego, musiałeś najpierw uzyskać aprobatę z samej góry albo mieć naprawdę dużo szczęścia. Dźwigni mogli używać ci, którzy dysponowali pieniędzmi i zasobami organi- zacji. Gdy Bill Gates, Jack Welch lub Lyndon Johnson byli zdania, że jakiś pomysł jest dobry, szanse na jego realizację znacząco rosły. Witam w epoce dźwigni. Nie należy myśleć o niej w kategoriach procesu — w przypadku dźwigni trudno bowiem mówić o jakimkol- wiek „dole”. Dzisiaj zmiany zachodzą u dołu piramidy i ludzie znaj- dujący się na jej szczycie mają na ich przebieg niewielki wpływ. Ich działania pochłaniają zbyt wiele czasu i nie mają istotnej siły oddzia- ływania. Tym samym „góra” nie jest już górą, ponieważ najważniej- sze działania podejmowane są na ulicach. Dziś każdy ma dostęp do zupełnie nowej dźwigni, a to oznacza, że status quo jest zagrożone bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Obec- nie każdy pracownik dowolnej organizacji ma obowiązek zmiany obowiązujących zasad, zanim ktoś go w tym ubiegnie. Wytrwałe przestrzeganie zasad po to, by dostać się na szczyt i dopie- ro wtedy podjąć wysiłek wprowadzania zmian dziś już nie jest żad- nym rozwiązaniem. Na początku tego fragmentu opisałem innowacje stanowiące przykład przywództwa, przykład pojedynczego heretyka, który miał wizję i umiał skorzystać z dźwigni, który wystąpił przed szereg i który dokonał zmiany. Z całą pewnością można jeszcze wskazać kilka zmian, które cenią sobie swoje status quo i całkiem nieźle na tym wychodzą. Lista ta jest jednak z dnia na dzień coraz krótsza. Jeśli handlujesz ropą naftową, sprzedajesz karty kredytowe lub startujesz w wyborach na sołtysa, na razie możesz prawdopodobnie żyć spokojnie według utartych dotąd reguł. Myślę jednak, że ten stan rzeczy już niedługo ulegnie zmianie. Presja, jakiej poddawany jest model fabryki, zdaje się rosnąć z dnia na dzień — każdy producent balonów boi się jednorożców, ale jed- nocześnie bardzo ich potrzebuje. Kellogg Company jest właścicielem wartych setki milionów dolarów fabryk płatków śniadaniowych. Dysponuje również licznym gronem dobrze przeszkolonych sprzedawców, ogromną przestrzenią magazy- 7 0 S E T H G O D I N nową. Intensywnie się reklamuje. Jakim cudem zatem marce Bear Naked udało się zdobyć aż tak duży udział w rynku? Firma Bear Naked, niepo- siadająca kosztownych fabryk czy licznych zespołów sprzedażowych, wzięła tradycyjny produkt spożywczy i skłoniła bardzo wiele osób, by zaczęły nieco inaczej patrzeć na posiłek, jakim jest śniadanie. Firma ta nie próbowała zarządzać rozbudowanym portfelem pro- duktów. Nie starała się bronić modelu fabrycznego (ponieważ sama nie funkcjonowała w jego ramach). Postanowiła wejść na ścieżkę in- ną niż wszyscy: ścieżkę mody, zmian i dźwigni. W znakomitej większości przypadków czynnikiem, od którego zależą rozwój i sukces, jest dziś zdolność do łamania starych zasad i wy- znaczania nowych, elastycznych reguł — choćby nawet sama branża obawiała się zmian jak ognia. Wspinaczka skałkowa Chris Sharma jest heretykiem, który uprawia wspinaczkę skałkową. Chris całkowicie odmienił reguły tej dyscypliny sportu, a przy okazji skłonił dziesiątki tysięcy osób do zmiany spojrzenia na kwestię własnych osiągnięć. Przez setki lat osoby uprawiające wspinaczkę przestrzegały jednej prostej zasady: jedna ręka i jedna noga zawsze na ścianie. Korzystając z co najmniej dwóch z czterech swoich kończyn, możesz całkiem nieźle naśladować Spidermana, nie ryzykując przy tym swoim ży- ciem. Prawa, lewa, prawa, lewa — gdy w ten sposób pniesz się w górę, niewiele ryzykujesz, a postępy osiągasz znaczne. Chris postanowił nie przyklejać się do ściany — zaczął skakać. Techniki ruchów dynamicznych nie wymyślił Chris, ale to wła- śnie on rozwinął ją do poziomu, jakiego nikt się nie spodziewał. Dziś Chris wspina się liniami, które dotychczas uważano za niemożliwe do przejścia. Gdy dociera do jakiegoś miejsca, skąd potencjalnie nie może pójść wyżej, spogląda w górę i skacze. Przez jedną krótką chwilę ani jego nogi, ani ręce nie mają kontaktu ze ścianą. Między nim a skałą jest tylko powietrze. Skacze w górę, pokonuje jakieś pół metra do metra, chwyta dwoma palcami jakiś wystający fragment ściany i wspina się dalej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Plemiona 2.0. Zostań internetowym przywódcą
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: