Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00361 008946 13448846 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Internet - książka
Po prostu Internet - książka
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-681-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
A więc chcesz poznać Internet i stworzyć własną stronę internetową? Żaden problem! Zapewne zastanawiasz się, jak długa będzie lista umiejętności, które powinieneś posiadać, by móc skorzystać z tej książki. Otóż nic bardziej mylnego! Książka jest tak napisana, aby mógł z niej skorzystać każdy bez względu na posiadany dotychczas zasób wiedzy. Omówione jest w niej wszystko, co jest niezbędne, by móc wykreować własną witrynę internetową, posługiwać się pocztą elektroniczną czy też ściągać pliki przez FTP.

Książka Po prostu Internet została napisana z myślą o wszystkich tych Czytelnikach, którzy chcą należeć lub od niedługiego czasu należą do społeczności internetowej w Polsce. Główną tematykę książki stanowi, opisane w sposób rzeczowy i bardzo bogato ilustrowane, tworzenie stron WWW, lecz nie zabrakło także niezbędnych informacji podstawowych -- wprowadzających w tematykę związaną z Internetem.

Książka ta dotyczy tworzenia stron internetowych na komputerach klasy PC. Przeznaczona jest głównie dla początkujących webmasterów, jednakże osoby posiadające już pewne doświadczenie w tej materii również mogą znaleźć w niej interesujące pozycje. Książka jest wyjątkowa pod wieloma względami:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI Po prostu Internet KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE Autor: Tomasz Trejderowski ISBN: 83-7197-681-X Format: B5, stron: oko‡o 330 ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE A wiŒc chcesz pozna(cid:230) Internet i stworzy(cid:230) w‡asn„ stronŒ internetow„? fladen problem! Zapewne zastanawiasz siŒ, jak d‡uga bŒdzie lista umiejŒtno(cid:156)ci, kt(cid:243)re powiniene(cid:156) posiada(cid:230), by m(cid:243)c skorzysta(cid:230) z tej ksi„¿ki. Ot(cid:243)¿ nic bardziej mylnego! Ksi„¿ka jest tak napisana, aby m(cid:243)g‡ z niej skorzysta(cid:230) ka¿dy bez wzglŒdu na posiadany dotychczas zas(cid:243)b wiedzy. Om(cid:243)wione jest w niej wszystko, co jest niezbŒdne, by m(cid:243)c wykreowa(cid:230) w‡asn„ witrynŒ internetow„, pos‡ugiwa(cid:230) siŒ poczt„ elektroniczn„ czy te¿ (cid:156)ci„ga(cid:230) pliki przez FTP. Ksi„¿ka Po prostu Internet zosta‡a napisana z my(cid:156)l„ o wszystkich tych Czytelnikach, kt(cid:243)rzy chc„ nale¿e(cid:230) lub od nied‡ugiego czasu nale¿„ do spo‡eczno(cid:156)ci internetowej w Polsce. G‡(cid:243)wn„ tematykŒ ksi„¿ki stanowi, opisane w spos(cid:243)b rzeczowy i bardzo bogato ilustrowane, tworzenie stron WWW, lecz nie zabrak‡o tak¿e niezbŒdnych informacji podstawowych -- wprowadzaj„cych w tematykŒ zwi„zan„ z Internetem. Ksi„¿ka ta dotyczy tworzenia stron internetowych na komputerach klasy PC. Przeznaczona jest g‡(cid:243)wnie dla pocz„tkuj„cych webmaster(cid:243)w, jednak¿e osoby posiadaj„ce ju¿ pewne do(cid:156)wiadczenie w tej materii r(cid:243)wnie¿ mog„ znale(cid:159)(cid:230) w niej interesuj„ce pozycje. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Po prostu Internet Wstęp Część I Rozdział 1. Dla kogo jest ta książka? Wiadomości Po prostu... Internet 11 15 17 Genesis, czyli jak to wszystko się zaczęło... ............................................. 18 Jak to działa? ...................................................y.......................................... 24 www.fajna_nazwa.com ...................................................y.......................... 26 Ruch w sieci......................................................................................................... 26 Zamiana na adres IP ........................................................................................... 27 Adresy internetowe............................................................................................. 29 Koszt .................................................................................................................... 30 Domeny główne.................................................................................................. 31 Serwer — co to takiego???...................................................y..................... 35 World Wide Web Consortium...................................................y................ 36 Porządek musi być! ............................................................................................ 36 Język... ................................................................................................................. 37 Internet także dla niepełnosprawnych ................................................................ 38 Internet — świat pełen dziwów......................................................y........... 39 Internet2 znaczy przyszłość................................................................................ 39 Czy Internet przetrwałby wojnę nuklearną?....................................................... 40 S p i s t r e ś c i Rozdział 2. Historie prze Internet pisane... 41 Jarkko Oikarinen: powstanie IRC-a ...................................................y....... 42 Dariusz Majgier: jak to z Reporterem było... ............................................ 45 Rozdział 3. Zaczynamy! 51 Modem ...................................................y...................................................y 52 A po co mi coś takiego? ..................................................................................... 52 Wybór modemu .................................................................................................. 53 Umieszczenie modemu w komputerze............................................................... 57 Instalacja oprogramowania (sterowniki) ............................................................ 59 Konfiguracja połączenia z Internetem................................................................ 63 Koszt połączenia................................................................................................. 70 5 Spis treści Terminal SDI...................................................y.......................................... 72 Klasyfikacja ......................................................................................................... 72 Montaż ................................................................................................................. 72 Instalacja oprogramowania (sterowniki) ............................................................ 74 Korzystanie z terminala ...................................................................................... 77 (Pierwsze) połączenie z Internetem...................................................y........ 78 Logowanie ........................................................................................................... 78 Negocjacja modemów ........................................................................................ 79 Połączenie ............................................................................................................ 82 Testowanie połączenia........................................................................................ 83 Zakończenie połączenia...................................................................................... 86 Rozdział 4. Przeglądarki internetowe 87 Korzystanie z przeglądarki...................................................y..................... 88 Strony internetowe.............................................................................................. 88 On-line/Off-line .................................................................................................. 89 Wojny przeglądarek ...................................................y............................... 96 Wbudowane edytory ...................................................y.............................. 97 Rozszerzone paski narzędziowe...................................................y............. 97 Microsoft Internet Explorer...................................................y.................... 98 W dwóch słowach............................................................................................... 98 Instalacja ............................................................................................................ 100 Użytkowanie ..................................................................................................... 101 Konfiguracja ..................................................................................................... 105 Netscape Communicator 4.61 ...................................................y.............. 109 Sylaba Komunikator 4.75...................................................y..................... 110 Netscape 6 ...................................................y............................................ 112 Opera 4 ...................................................y................................................. 115 119 Pięć słów o poczcie elektronicznej Adres pocztowy...................................................y.................................... 121 Outlook Express ...................................................y................................... 122 Konfiguracja programu .................................................................................... 122 Książka adresowa ............................................................................................. 129 Zarejestrowanie nowego konta pocztowego w programie .............................. 130 Tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości, odpowiadanie na wiadomość..... 133 Wirusy ............................................................................................................... 144 Wysyłanie plików ............................................................................................. 148 Grupy dyskusyjne ............................................................................................. 149 i c ś e r t s i p S Rozdział 5. 6 Po prostu Internet Rozdział 6. Panie! A jak tam polskie ogonki? Rozdział 7. Narzędzia do edycji HTML Rozdział 8. Filozofia katalogów i plików na serwerach internetowych 151 155 161 Krótka charakterystyka systemów uniksowych ...................................... 162 Adresy pośrednie i bezpośrednie...................................................y............ 164 index.html...................................................y............................................. 165 Tylko NIE polskie ogonki!...................................................y................... 166 HTML Część II Rozdział 9. Co to jest ten HTML? Rozdział 10. Netykieta Webmastera Rozdział 11. HTML dla bardzo, bardzo niecierpliwych 167 169 173 179 Znaczniki HTML...................................................y.................................. 180 Szkielet dokumentu ...................................................y.............................. 181 Dodatkowe informacje dla przeglądarki ................................................. 182 Tytuły ...................................................y...................................................y 184 Rozdzielanie linii i akapitów...................................................y................ 185 Linie poziome...................................................y....................................... 186 Numerowanie i wypunktowanie...................................................y........... 187 Różne formatowanie tekstu ...................................................y.................. 188 Odnośniki ...................................................y............................................. 191 Grafika...................................................y.................................................. 192 Zakończenie ...................................................y......................................... 193 S p i s t r e ś c i Rozdział 12. Struktura pliku HTML 195 Do czego służą edytory znaczników HTML? ......................................... 198 Prologi ...................................................y.................................................. 200 Stałe elementy języka HTML...................................................y............... 202 Sekcja HEAD — nagłówek strony ...................................................y.. 203 Meta ................................................................................................................... 203 Tytuł strony internetowej ................................................................................. 207 Adres bazowy ................................................................................................... 207 Sekcja BODY — właściwa treść strony ............................................. 208 Kolory ................................................................................................................ 208 Grafika...................................................y.................................................. 210 7 Spis treści Rozdział 13. Czcionki 211 Wprowadzanie tekstu ...................................................y........................... 212 Ogólnie .............................................................................................................. 212 Znaki specjalne ................................................................................................. 214 Format tekstu...................................................y........................................ 215 Krój czcionki ...................................................y........................................ 217 Rozmiar czcionki...................................................y.................................. 218 Kolor czcionki ...................................................y...................................... 219 Znaczniki logiczne ...................................................y............................... 220 Rozdział 14. Bloki tekstu 221 Tytuły ...................................................y...................................................y 221 Pozioma linia rozdzielająca...................................................y.................. 222 Blok pierwotnie formatowany...................................................y.............. 225 Blok cytowany...................................................y...................................... 225 Adres ...................................................y...................................................y. 226 Justyfikacja obiektów ...................................................y........................... 226 Komentarz ...................................................y............................................ 227 Blok ...................................................y...................................................y... 227 Obramowanie ...................................................y....................................... 228 Rozdział 15. Odnośniki 229 i c ś e r t s i p S Odnośniki... ...................................................y.......................................... 231 ...do adresów sieciowych.................................................................................. 232 ...do innych dokumentów ................................................................................. 233 ...do plików na serwerach FTP ......................................................................... 233 ...do plików na dysku lokalnym........................................................................ 234 ...do adresów e-mail.......................................................................................... 234 ...do grup dyskusyjnych.................................................................................... 236 ...do innych usług internetowych...................................................................... 236 Cel ...................................................y...................................................y..... 237 Etykiety ...................................................y................................................ 237 Mapy odsyłaczy...................................................y.................................... 239 Rozdział 16. Listy 241 Lista nieuporządkowana...................................................y....................... 242 Lista uporządkowana...................................................y............................ 244 Lista definicji...................................................y........................................ 245 8 Rozdział 17. Media Po prostu Internet 247 Wprowadzenie do grafiki ...................................................y..................... 248 Grafika w dokumentach HTML ...................................................y........... 251 Animacja Marquee ...................................................y............................... 256 Dźwięk i wideo...................................................y..................................... 257 Macromedia Flash ...................................................y................................ 261 Rozdział 18. Tabele 263 Wprowadzenie do tabel ...................................................y........................ 264 Obramowanie i marginesy ...................................................y................... 266 Wymiary tabeli...................................................y..................................... 267 Wyrównanie tekstu...................................................y............................... 268 Kolory ...................................................y.................................................. 270 Tytuł tabeli ...................................................y........................................... 270 Nagłówki ...................................................y.............................................. 271 Łączenie komórek ...................................................y................................ 272 Teoretyczny podział tabeli ...................................................y................... 274 Rozdział 19. Zagnieżdżanie dokumentów HTML 275 Adresowanie pływających ramek...................................................y......... 277 Rozdział 20. Ramki 279 Znacznik FRAMESET ...................................................y..................... 280 S p i s t r e ś c i Znaczniki FRAME ...................................................y........................... 281 Znacznik NOFRAMES ...................................................y.................... 282 Łączenie ramek ...................................................y.................................... 283 Adresowanie ramek...................................................y.............................. 283 Część III FTP Rozdział 21. Protokół FTP Rozdział 22. WS_FTP LE Rozdział 23. Przykładowa sesja FTP Dodatki Dodatek A Dodatek B Kolory na stronach WWW Lista domen 285 287 289 291 301 303 307 9 Spis treści Dodatek C Gdzie mam założyć konto? 311 Hoga ...................................................y...................................................y.. 312 Onet.pl ...................................................y.................................................. 312 Poland.com...................................................y........................................... 313 Wirtualna Polska ...................................................y.................................. 313 Inne…...................................................y...................................................y 313 Rywalizacja na zachodzie ...................................................y.................... 314 Dodatek D WAP — co to takiego? Dodatek E Pobieranie plików z Internetu 315 317 GetRight ...................................................y............................................... 318 Net Vampire ...................................................y......................................... 321 Teleport Pro...................................................y.......................................... 323 Dodatek F Kompresja plików Dodatek G Emotikony Skorowidz i c ś e r t s i p S 327 331 333 10 HTML dla bardzo, bardzo niecierpliwych Rozdział ten jest przeznaczony dla osób, które chcą się nauczyć tworzyć bardzo proste strony internetowe, wykorzystując minimum środków i nakładów czasowych. Muszę jednak przestrzec, że, czytając ten rozdział, nie poznasz nawet podstaw języka HTML, a jedynie kompletne minimum wiedzy niezbędnej do tworzenia najprostszego dokumentu hipertekstowego (najprostszej strony internetowej). Jeżeli mimo wszystko planujesz poświęcić więcej czasu na naukę, zachęcam Cię do przeczytania także tego rozdziału — w następnych prawie wszystkie kwestie będą omówione ponownie (dokładniej i bardziej obrazowo), ale mogą też zdarzyć się odwołania do treści tutaj zawartej. H T M L d l a b a r d z o , b a r d z o n i e c i e r p l i w y c h 179 Rysunek 11.1. Przykładowe znaczniki języka HTML Rysunek 11.2. Wielkość liter w nazwach znaczników HTML nie ma większego znaczenia Rozdział 11. Znaczniki HTML Znacznik języka HTML to specjalny ciąg znaków (najczęściej wyraz z języka angielskiego lub literowy skrót go oznaczający), ujęty w nawiasy ostre (zwane niekiedy „nawiasami trójkątnymi”): „” — to jest nawias otwierający, „” — to zaś nawias zamykający. Brak nawiasu otwierającego bądź zamykającego może (ale niekoniecznie musi) spowodować zignorowanie danego znacznika przez przeglądarkę internetową i w efekcie błędy w sposobie wyświetlania strony. W większości przypadków znaczniki grupuje się w pary, przy czym znacznik otwierający piszemy bez zmian ($), a nazwę znacznika zamykającego poprzedzamy znakiem „ ” ( $). Zdarzają się także znaczniki jednokrotne — nieposiadające znacznika zamykającego (na przykład: ). Ponadto każdy z nich może (ale nie musi) posiadać jeden lub więcej atrybutów, które przyjmują różne wartości, wpływając odpowiednio na zastosowanie danego znacznika na stronie (na przykład: $ ;8/# lub # 3,8+ 10). Wartości atrybutów piszemy zawsze w nawiasach. (Rysunek 11.1) Nie jest ważne, czy znaczniki piszemy dużymi czy małymi literami, w obu przypadkach są interpretowane w ten sam sposób. (Rysunek 11.2) L M T H i k i n z c a n Z 180 HTML dla bardzo, bardzo niecierpliwych Szkielet dokumentu Każdy plik języka HTML musi zaczynać się znacznikiem otwierającym $, a kończyć zamykającym $. Informacje poza tymi dwoma znacznikami są ignorowane. W następnych rozdziałach pokażemy, że nie jest to do końca prawdą, ale obecnie nie będziemy się tym zajmować. (Rysunki 11.3 – 11.6) Każda strona internetowa powinna składać się ze specjalnie ustalonego szkieletu, w którym można wyróżnić dwie główne części: „głowę” (lub inaczej „nagłówek” — head) oraz „ciało” (body), które powinny występować w niezmiennej konstrukcji. (Rysunek 11.7) Niektórzy uważają (i niektóre edytory HTML na to pozwalają), że pomiędzy  a można wprowadzać jakieś dodatkowe informacje, ale zgodnie ze standardem nic nie powinno się tam znajdować, tak by wyraźnie odróżnić informacje sterujące (zawarte w „głowie”) od właściwej treści strony (zawartej w „ciele”). (Rysunek 11.8) S z k i e l e t d o k u m e n t u Rysunek 11.3. Użycie dwóch podstawowych znaczników języka HTML już klasyfikuje dokument jako stronę WWW... Rysunek 11.4. ...co można sprawdzić w przeglądarce internetowej Rysunek 11.5. Brak tych znaczników powoduje traktowanie zawartości jako dokumentu tekstowego... Rysunek 11.6. ...co również można od razu sprawdzić w przeglądarce Rysunek 11.7. Podstawowy szkielet każdego dokumentu typu HTML Rysunek 11.8. Zgodnie z zasadami tak robić nie wolno... 181 Rysunek 11.9. Znacznik powodujący nadanie stronie internetowej tytułu... Rysunek 11.10. ...który jest najczęściej wyświetlany na pasku tytułowym przeglądarki Rysunek 11.11. Bardzo ważny znacznik (element sekcji HEAD), którego nadanie jest niezbędne, by polskie znaki na stronie internetowej były wyświetlane w sposób prawidłowy Rozdział 11. Dodatkowe informacje dla przeglądarki W części nagłówkowej warto dodać kilka informacji. Między innymi tytuł naszej strony internetowej. Dodajemy go, umieszczając parę znaczników $$ oraz $$. Cały tekst znajdujący się pomiędzy nimi będzie traktowany jako tytuł strony internetowej i najczęściej wyświetlany w pasku tytułowym głównego okna przeglądarki. Jeżeli ominiesz te znaczniki, to w miejscu tytułu znajdzie się adres pliku, którego treść jest obecnie wyświetlona. Pamiętaj, że tytuł nie ukaże się w treści strony, lecz jedynie na pasku tytułowym okna przeglądarki. Porównaj rysunki 11.9 i 11.10. Drugim (jeszcze ważniejszym) elementem sekcji nagłówkowej jest informacja dla przeglądarki, w jakiej stronie kodowej zapisane są znaki narodowej w danej stronie internetowej. Jak powiedziałem w rozdziale 6., jedynym poprawnym standardem kodowania polskich liter jest ISO Latin 2 (oznaczenie kodowe ISO-8859-2). Aby przykazać przeglądarce informację o tym, że polskie litery są zapisane właśnie w tym standardzie, należy w części nagłówkowej wstawić następujący ciąg znaczników: (Rysunek 11.11) $$$ ’! -328/28’84/ $$8/8 8-+67/873’’ Należy też zwrócić uwagę na to, czy strony rzeczywiście są zapisywane w takim standardzie (większość edytorów HTML nie ma z tym żadnych problemów), gdyż samo dodanie tej definicji nie spowoduje automatycznej konwersji pliku i w przypadku innego niż zdefiniowany kodowania polskich znaków, będą one wyświetlane nieprawidłowo. i k r a d ą l g e z r p a l d e j c a m r o f n i e w o k t a d o D 182 Rysunek 11.12. Bez względu na użyty sposób zapisu ta przykładowa strona będzie miała czarny kolor tła HTML dla bardzo, bardzo niecierpliwych Znacznik ma kilka atrybutów (dodatkowych informacji dla przeglądarki), które mogą przyjmować określone wartości. I tak, aby zmienić kolor tła na edytowanej stronie (jeżeli tego nie dokonasz, zostanie przyjęty kolor domyślny przeglądarki, zwykle szary), należy, zamiast pustego znacznika , użyć go wraz z atrybutem (background color — kolor tła) i odpowiednią dla tego znacznika wartością, czyli wpisać: 336 Jako wartość atrybutu można użyć albo angielskiej nazwy koloru (gray, blue, yellow, red itd.), albo wartości liczbowej koloru zapisanej w systemie szesnastkowym. W tym przypadku podaje się wartości każdej z trzech barw podstawowych: czerwonej, zielonej i niebieskiej (red, green i blue), które mogą być w zakresie od 0 (00 szesnastkowo) do 255 (FF szesnastkowo). Na przykład kolor czarny można zdefiniować, podając wartości atrybutu jako black (nazwa) lub #000000 (szesnastkowo), zaś kolor biały jako white lub #FFFFFF. Pamiętaj, żeby na w swoich stronach zawsze wybierać tylko jedną formę zapisu koloru (albo nazwą, albo szesnastkowo), gdyż użycie obu równocześnie jest błędem. (Rysunek 11.12) Podstawowe kolory możliwe do stosowania w przeglądarkach (definiowane przez podanie ich nazwy) to: black, silver, gray, white, maroon, red, purple, fuchsia, green, lime, olive, yellow, navy, blue, teal oraz aqua. Tabelę wszystkich kolorów dostępnych w języku HTML oraz odpowiadających im wartości szesnastkowych znajdziesz na końcu książki w dodatkach. D o d a t k o w e i n f o r m a c j e d l a p r z e g l d a r k i 183 Rozdział 11. Tytuły Tytuły (przez niektórych błędnie nazywane „nagłówkami”) to partie tekstu wyróżniające się na stronie rozmiarem oraz sposobem formatowania czcionki użytej do ich wypisania. W języku HTML masz do dyspozycji sześć „poziomów” takich tytułów, przy czym poziom pierwszy jest poziomem najwyższym (tekst tytułu jest wypisywany czcionką o największym rozmiarze), a poziom szósty jest poziomem najniższym (tekst tytułu jest wypisywany czcionką o najmniejszym rozmiarze, przy czym i tak z reguły jest ona większa niż domyślna czcionka użyta do zapisania treści strony). Tytuły wraz z numerem poziomu definiujemy, ujmując tekst, który ma stanowić treść tytułu, w parę znaczników w postaci 28/78 2, gdzie 2 to stopień (poziom) tytułu. Zmienna ta może przyjmować wartości od 1 do 6. (Rysunki 11.13, 11.14) Rysunek 11.13. Do dyspozycji masz sześć poziomów tytułów... y ł u t y T Rysunek 11.14. ...które różnią się dość znacznie w przeglądarce 184 HTML dla bardzo, bardzo niecierpliwych Rozdzielanie linii i akapitów W domyśle przeglądarka, podczas interpretacji kodu HTML, ignoruje wszelkie znaki przejścia do nowej linii. Ma to na celu umożliwienie projektantowi uzyskania czytelnego kodu, umieszczając jego fragmenty w osobnych liniach. Co zrobić jednak, by zmusić przeglądarkę do rozpoczęcia nowej linii tekstu? Trzeba „złamać” (break) tekst w danym miejscu, przy użyciu znacznika BR . Stosuje się go dokładnie tam, gdzie ma nastąpić złamanie, bez względu na to, czy jest to początek, koniec czy środek zdania. (Rysunki 11.15, 11.16) Możesz zastosować kilka następujących po sobie znaczników  nie tylko po to, by złamać tekst, ale także, by wizualnie wydzielić (pionowo) pewne partie tekstu. Przy użyciu pary znaczników  oraz  możesz objąć fragment tekstu, traktowany jako osobny akapit. Pomiędzy akapitami (parami powyższych znaczników) przeglądarka automatycznie dodaje jedną pustą linię rozdzielającą (jak ma to miejsce w większości amerykańskich wypracowań. :) (Rysunki 11.17, 11.18) R o z d z i e l a n i e l i n i i i a k a p i t ó w Rysunek 11.15. Przykład zastosowania znacznika BR Rysunek 11.16. Jego działanie może się wydawać chaotyczne na pierwszy rzut oka, ale po dogłębnej analizie kodu, który daje taki efekt, wszystko okazuje się być jasne Rysunek 11.17. Wykorzystanie znaczników P oraz /P do dzielenia tekstu na osobne akapity... Rysunek 11.18. ...i efekt w przeglądarce 185 Rozdział 11. Linie poziome Aby wydzielić fragment tekstu poziomą linią, należy zastosować znacznik . (Rysunki 11.19, 11.20) Rysunek 11.19. Użycie znacznika HR do rozdzielenia ważniejszych partii materiału Rysunek 11.20. Efekt użycia w przeglądarce e m o i z o p e i n i L 186 HTML dla bardzo, bardzo niecierpliwych Numerowanie i wypunktowanie Czasami konieczne jest przedstawienie kilku linii tekstu w formie listy numerowanej lub punktowanej. W pierwszym przypadku należy skorzystać z pary znaczników  oraz  (unordered list — lista nieporządkowa). W drugim przypadku należy użyć pary znaczników i  (ordered list — lista porządkowa). W obrębie tych dwóch par znaczników dodajesz nowe pozycje za pomocą znacznika , którego działanie jest prawidłowe nawet wtedy, gdy go nie zamkniesz, ale dla porządku należy jednak zamykać. Przykład listy wypunktowanej widać na rysunku 11.23. Zaś numerowanej, na rysunku 11.25. N u m e r o w a n i e i w y p u n k t o w a n i e Rysunek 11.21. Sposób otwierania i zamykania listy nienumerowanej (wypunktowanej) Rysunek 11.22. Zamykanie znacznika LI nie jest wymagane, ale zgodnie ze standardem powinieneś to robić Rysunek 11.23. Śliczna lista punktowana w przeglądarce Rysunek 11.24. Zmiany, jakie należy wprowadzić w kodzie HTML, aby przekształcić listę wypunktowaną w numerowaną Rysunek 11.25. Efekt wprowadzonych zmian w przeglądarce 187 Rozdział 11. Rórne formatowanie tekstu Spośród wielu możliwych formatowań, jakie można nadać tekstowi, omówimy kilka najważniejszych. Ich użycie polega na standardowym objęciu fragmentu tekstu, któremu ma zostać nadane konkretne formatowanie, parą znaczników: otwierającym i zamykającym. Aby pogrubić fragment tekstu, obejmij go znacznikami oraz  (bold — pogrubienie) Podobnie ma się sprawa w przypadku podkreślania tekstu (wtedy stosujesz znaczniki  i  underline) oraz wypisania go kursywą (italic): oraz . (Rysunki 11.26, 11.27) Aby zdefiniować justyfikację tekstu (rozłożenie tekstu względem lewego i prawego marginesu strony), musisz skorzystać ze znanego już znacznika  i nadać odpowiednią wartość jego atrybutowi . Obejmij fragment tekstu znacznikami 618 oraz , by wymusić jego wyrównanie do prawego marginesu strony. Analogicznie użyj -/28/6, by wypisać tekst centralnie (na środku) względem obu marginesów oraz /08, by wymusić wyrównanie tekstu do lewego marginesu strony. Jak zapewne domyślasz się, aby wypisać tekst danego akapitu przy lewym marginesie, wystarczy użyć pary znaczników  oraz  bez żadnego dodatkowego atrybutu. Możesz użyć znacznika otwierającego $ na początku danego fragmentu tekstu oraz znacznika zamykającego $ na końcu tego fragmentu, co ma identyczne działanie jak -/28/6. Nie możesz niestety stosować znaczników $ i $. (Rysunki 11.28, 11.29) u t s k e t e i n a w o t a m r o f e n r ó R 188 Rysunek 11.26. Sposób użycia podstawowych znaczników formatujących tekst... Rysunek 11.27. ...oraz efekt ich działania zaprezentowany w przeglądarce Internet Explorer Rysunek 11.28. Zastosowanie znaczników wyrównujących w kodzie HTML... Rysunek 11.29. ...oraz efekt ich działania w przeglądarce HTML dla bardzo, bardzo niecierpliwych Sprawa się trochę (ale tylko odrobinę) komplikuje, jeżeli chcesz zmienić rozmiar czcionki, jej kolor lub nazwę (krój). W tym celu trzeba zastosować parę znaczników $ i $ wraz z odpowiednimi atrybutami i ich wartościami. Aby zmienić rozmiar czcionki, wpisz znacznik otwierający w postaci $#;/37-, gdzie zmienna ;/37- może przyjmować wartości w zakresie od 1 do 7 i nie należy mylić tego z tzw. punktami typograficznymi stosowanymi na przykład w programie Microsoft Word. Domyślna czcionka o rozmiarze 3 ($#) odpowiada rozmiarowi 10 (czasem 12) punktów typograficznych. Należy też zwrócić uwagę, że w tym przypadku numeracja postępuje w odwrotnym kierunku, niż miało to miejsce w przypadku tytułów. Tutaj czcionka o rozmiarze 1 jest czcionką najmniejszą, a czcionka o rozmiarze 7, największą. Ponadto zastosowanie któregoś ze znaczników tytułu (na przykład ) nadaje dane sformatowanie całej linijce oraz przenosi tekst do nowej linijki — nie można użyć tego sposobu, chcąc zmienić rozmiar czcionki wewnątrz zdania bądź linijki. (Rysunki 11.30, 11.31) W podobny sposób zmienia się kolor czcionki, nadając odpowiednią wartość (dokładnie na tej samej zasadzie, jak miało to miejsce w przypadku zmiany koloru tła strony) atrybutowi . Aby tego dokonać, wpisz $ 336, następnie fragment tekstu, którego kolor chcesz zmienić, a całość zakończ znacznikiem zamykającym $. (Rysunki 11.32, 11.33) R ó r n e f o r m a t o w a n i e t e k s t u 189 Rysunek 11.30. Znacznik FONT (w odróżnieniu od znaczników tytułów Hn ) umożliwia zmianę rozmiaru czcionki wewnątrz danej linii tekstu Rysunek 11.31. A tu sposób jego użycia Rysunek 11.32. Zmiana koloru jest dziecinnie prosta... Rysunek 11.33. ...i od razu można obserwować efekt zmiany w przeglądarce u t s k e t e i n a w o t a m r o f e n r ó R Rozdział 11. Aby zmienić nazwę czcionki (a tym samym jej krój — wygląd), musisz odpowiednio zmodyfikować wartość atrybutu . Uważaj jednak! Nie wszystkie czcionki z Twojego systemu będą dostępne również w Internecie dla przeglądających stronę. Najlepiej stosować najpopularniejsze nazwy (oprócz standardowej): Arial, Courier, Tahoma lub Verdana. Aby zmienić krój czcionki, obejmij żądany fragment tekstu znacznikiem otwierającym $ 2+;+, a zamknij znacznikiem zamykającym $. (Rysunki 11.34, 11.35) Oczywiście atrybuty znacznika $ (innych także) możesz mieszać i używać kilku lub wszystkich na raz — wtedy należy każdy z nich oddzielić znakiem spacji, na przykład wpisując $ ;8/#. Podsumowując fragment o formatowaniu tekstu, warto wspomnieć o dwóch sprawach. Wszelkie omówione do tej pory znaczniki formatowania (jak i większość pozostałych znaczników „parowych”) mają zastosowanie od znacznika otwierającego, aż do miejsca wystąpienia znacznika zamykającego, bez względu na to, czy wewnątrz tekstu stosujesz takie znaczniki jak łamanie tekstu ( ) czy wstawianie poziomej linii ( ). Ponadto przeglądarka powinna je również zinterpretować prawidłowo, gdy przekroczą granice akapitów, ale, zgodnie z zasadami, wszelkie znaczniki otwarte wewnątrz nowego akapitu (po znaczniku ) powinno się zamykać przed zakończeniem tego akapitu (przed znacznikiem ). Ponadto pamiętaj o tym, że obowiązującym obecnie standardem jest standard HTML 4.0, który wprowadza bardzo szerokie zastosowanie Kaskadowych arkuszy stylów (Cascade Style Sheets — CSS) właśnie miedzy innymi do formatowania tekstu. Może to się wydać dziwne, ale większość z omówionych do tej pory znaczników już nie obowiązuje i jeżeli chcesz być „rasowym webmasterem”, musisz nauczyć się formatować tekst przy użyciu CSS. Informacje na ten temat znajdziesz w książce „Po prostu Internet. Techniki zaawansowane”, mojego autorstwa, która już niebawem ukaże się nakładem wydawnictwa Helion. 190 Rysunek 11.34. Różne przykłady użycia atrybutu FACE znacznika FONT Rysunek 11.35. Uważaj! Zastosowanie zbyt dużego wachlarza czcionek może spowodować błędy w wyświetlaniu strony i zniechęcić do niej odwiedzających Rysunek 11.36. Sposób dodawania odnośników do innych obiektów (stron, adresów, plików) Rysunek 11.37. Użytkownik po najechaniu wskaźnikiem myszy na utworzony odnośnik będzie mógł odczytać adres, na jaki masz zamiar go wysłać Rysunek 11.38. Przykład zdefiniowania odnośnika do konkretnego pliku Rysunek 11.39. Dodanie odnośnika, po kliknięciu którego będzie można wysłać list e-mail na podany adres HTML dla bardzo, bardzo niecierpliwych Odnolniki Popularnie nazywane też linkami lub odsyłaczami, służą do powiązania kilku stron (kilku dokumentów) w funkcjonalną całość. Dzięki nim odwiedzający Twoją stronę może (klikając odpowiednio wyróżniony fragment tekstu) „przenieść się” do innego dokumentu, który znajduje się w zasobach Twojej własnej strony internetowej (wtedy mamy do czynienia z odnośnikiem lokalnym, nazywanym również adresem względnym) lub na innym serwerze (znajdującym się może tysiące kilometrów dalej) — wtedy mamy do czynienia z adresem absolutnym lub bezwzględnym. Więcej na ten temat znajdziesz w rozdziale 8. Utworzenie odnośnika jest w sumie bardzo proste i polega na dodaniu jednej pary znaczników oraz zmodyfikowaniu jednego atrybutu znacznika otwierającego. Ogólnie wygląda to tak: +.6/7)78632)28/62/83;/$/78 +-,3.232/ Wartość atrybutu  może być albo adresem do strony (patrz rysunek 11.36), albo odnośnikiem do jakiegoś lokalnego pliku, znajdującego się w zasobach Twojej strony internetowej. (Rysunki 11.37, 11.38) Dosyć ważnym odnośnikiem jest również ten, który, zamiast otworzyć określoną stronę internetową, umożliwia wysłanie do autora strony listu e-mail. Służy do tego protokół mailto:, a znacznik konstruuje się tak jak poprzednio, tylko tym razem poprzedzając adres właśnie wyrażeniem mailto:, a sam adres podając w postaci adresu e-mail (przykład takiego znacznika znajduje się na rysunku 11.39). O d n o l n i k i 191 Rysunek 11.40. Grafikę można umieszczać bezpośrednio w tym samym katalogu, co pliki strony internetowej lub odpowiednio posortowaną (wtedy należy dodać ścieżkę dostępu do pliku, który chcemy pokazać) Rysunek 11.41. Czasami twórcy do tego stopnia przesadzają z grafiką, że nawet wyświetlenie strony na pełnym ekranie nie pokazuje całości — wystrzegaj się takich sytuacji jak ognia! Rozdział 11. Grafika Przestrzegaj podstawowej zasady, że choćby nie wiem jak piękne było logo firmy i zdjęcia biurowca, jakimi dysponujesz, poważnie zastanów się nad ich umieszczeniem na stronie internetowej. Grafika na stronach WWW ma to do siebie, że nawet najmniejsze obrazki potrafią mieć taki rozmiar jak kilka stron tekstowych, a co za tym idzie, ich załadowanie na komputerze klienta może trwać wystarczająco długo, by go to znudziło i przeszedł na stronę konkurencji, zbudowaną w o wiele lepszy sposób i odczytywaną nieporównywalnie szybciej niż Twoja. Jest to ta sama kwestia, którą poruszyłem w rozdziale 10. — za źle skonstruowaną stronę (na której jest na przykład stanowczo zbyt dużo grafiki) zapłacisz tylko Ty, niską lub zerową oglądalnością. Aby wstawić grafikę na stronę internetową, należy skorzystać ze znacznika (image — obraz; jest to znacznik jednokrotny, nie posiada znacznika zamykającego) oraz jego atrybutu # (source — źródło). A więc: # 2+;+)49 Jeżeli plik nie znajduje się w tym samym katalogu, co wywołująca go strona, należy dodać jeszcze ścieżkę dostępu (według zasad omówionych w rozdziale 8.). W przypadku gdy i grafika, i wywołująca ją strona zostały umieszczone na serwerze w tym samym katalogu, wystarczy podać samą nazwę pliku. (Rysunki 11.40, 11.41) Powinieneś wykorzystywać wyłącznie grafikę w formacie GIF (*.gif) lub JPEG (*.jpg, *.jpeg, *.jpe). a k i f a r G 192 Rysunek 11.42. Serwis WebHelp — doskonała baza informacji dla początkujących twórców stron internetowych Rysunek 11.43. Kurs Pawła Wimmera — najlepszy znany mi przewodnik na temat języka HTML HTML dla bardzo, bardzo niecierpliwych Zako’czenie Oto wszystkie najbardziej podstawowe informacje na temat tworzenia własnej (najprostszej!) strony internetowej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, powinieneś zajrzeć do następnych rozdziałów, gdzie każde z poruszonych tu zagadnień zostało omówione w sposób szczegółowy. Nie masz czasu? Więc pozostaje Ci tylko Internet. W nim znajdziesz bardzo dużo dobrych poradników dla początkujących webmasterów, a wśród dobrych podręczników kilka perełek. Ja osobiście polecam doskonały kurs języka HTML Pawła Wimmera oraz serwis WebHelp, który udziela porad nie tylko w tematyce HTML, ale także na temat JavaScript, ASP, PHP i w wielu, wielu innych. (Rysunki 11.42, 11.43) Z a k o ( c z e n i e 193
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Internet
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: