Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00411 006883 18478594 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Office XP PL - książka
Po prostu Office XP PL - książka
Autor: Liczba stron: 480
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-597-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W książce znajdziesz:

Czytając tę książkę:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK Po prostu Office XP PL Autor: Steve Sagman T‡umaczenie: Bogdan Czogalik ISBN: 83-7197-597-X Tytu‡ orygina‡u: Office XP for Windows Format: B5, stron: 480 Visual QuickStart Guide Microsoft DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA W ksi„¿ce znajdziesz: CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wyja(cid:156)nienie podstaw dzia‡ania i przeznaczenia aplikacji Office XP. Przedstawienie nowych, udoskonalonych i zaawansowanych w‡a(cid:156)ciwo(cid:156)ci pakietu, kt(cid:243)rych zadaniem jest u‡atwienie i przyspieszenie pracy u¿ytkownika. Zaprezentowanie sposobu tworzenia prawdziwych projekt(cid:243)w za pomoc„ program(cid:243)w Word, Excel, PowerPoint, Access i Outlook. Czytaj„c tŒ ksi„¿kŒ: przekonasz siŒ o nowych mo¿liwo(cid:156)ciach Worda XP PL, dziŒki kt(cid:243)remu mo¿na stworzy(cid:230) zar(cid:243)wno proste listy, jak r(cid:243)wnie¿ interaktywne formularze, wykorzystaj aplikacjŒ Excel XP PL do budowania obszernych, efektywnych i(cid:160) ciekawie wygl„daj„cych skoroszyt(cid:243)w i baz danych, nauczysz siŒ korzysta(cid:230) z programu Outlook XP PL tak, aby dostŒp do wiadomo(cid:156)ci pocztowych sta‡ siŒ wydajniejszy i szybszy, jak r(cid:243)wnie¿ efektywnie wykorzystaj mo¿liwo(cid:156)ci interaktywnych kontakt(cid:243)w z innymi u¿ytkownikami sieci komputerowych. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl O Autorach ............................................Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Podziękowania ......................................Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Część I Praca z Office XP ................................................17 Rozdział 1. Office XP — wprowadzenie...................................................w.. 19 Tworzenie nowego dokumentu ...................................................h..............20 Otwieranie dokumentu pakietu Office ...................................................h...21 Wybieranie pozycji z menu oraz narzędzi z pasków narzędzi ..................22 Wyświetlanie pasków narzędzi ...................................................h..............23 Wybieranie opcji w oknach dialogowych .................................................24 Okienko zadań...................................................h........................................25 Asystent pakietu Office...................................................h..........................26 Pole Zadaj pytanie...................................................h..................................27 Tagi inteligentne...................................................h.....................................28 Rozdział 2. Praca z programami ...................................................w............ 29 Cofanie zmian ...................................................h........................................30 Zaznaczanie tekstu za pomocą wskaźnika myszy .....................................31 Zaznaczanie i zastępowanie tekstu za pomocą klawiatury........................32 Przeciąganie i upuszczanie tekstu ...................................................h..........33 Zaznaczanie i formatowanie obiektów...................................................h...34 Kopiowanie formatowania za pomocą Malarza formatów .......................36 Zwiększanie lub zmniejszanie skali wyświetlania dokumentuh.....................37 Ustawianie właściwości strony ...................................................h..............38 Podgląd wydruku...................................................h....................................39 Drukowanie ...................................................h............................................40 Zapisywanie owoców pracy ...................................................h...................41 Otwieranie dokumentu ...................................................h...........................42 Zamykanie programu pakietu Office XP ..................................................43 Schowek pakietu Office XP ...................................................h...................44 Część II Microsoft Word ..................................................45 Rozdział 3. Word 2002 — wprowadzenie ................................................. 47 Jak stworzyć dokument Worda?...................................................h.............48 Uruchamianie Worda ...................................................h.............................49 Okno programu Word ...................................................h............................50 Elementy okna programu Word ...................................................h............51 Rozdział 4. Wpisywanie i edycja tekstu ...................................................w. 53 Tworzenie nowego dokumentu ...................................................h..............54 Tworzenie dokumentu za pomocą kreatora lub w oparciu o szablon........55 Wpisywanie tekstu ...................................................h.................................56 Wyświetlanie znaczników formatowania..................................................57 Edycja tekstu ...................................................h..........................................58 Wyszukiwanie tekstu...................................................h..............................59 Zamienianie tekstu ...................................................h.................................60 Widok układu strony ...................................................h..............................61 Widok konspektu...................................................h....................................62 Widok układu sieci Web ...................................................h........................63 Rozdział 5. Formatowanie tekstu ...................................................w.......... 65 Zmiana kroju i rozmiaru czcionki ...................................................h..........66 Pogrubienie, kursywa i podkreślenie...................................................h......67 Zwiększanie lub zmniejszanie odstępów między znakami .......................68 Zmiana wielkości liter...................................................h............................69 Dodatkowa modyfikacja wyglądu czcionki ..............................................70 Zaznaczanie akapitów ...................................................h............................71 Używanie linijki do ustawiania wcięć akapitów .......................................72 Ustawianie wcięcia pierwszego wiersza akapitu.......................................73 Ustawianie wcięć w oknie dialogowym Akapit ........................................74 Ustawianie podwójnych odstępów między wierszami akapitu .................75 Wyrównywanie do środka i justowanie akapitów.....................................76 Ustawianie tabulatorów...................................................h..........................77 Tworzenie list wypunktowanych...................................................h............78 Tworzenie list numerowanych ...................................................h...............79 Wyszukiwanie i zamiana formatowania...................................................h.80 Używanie stylów ...................................................h....................................81 Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Wybieranie stylu tekstu...................................................h..........................82 Tworzenie stylu akapitu ...................................................h.........................83 Modyfikowanie stylu akapitu...................................................h.................84 Tworzenie stylu znaku ...................................................h...........................85 Formatowanie stron ...................................................w............ 87 Zmiana rozmiaru i orientacji strony ...................................................h.......88 Zmiana rozmiarów marginesów...................................................h.............89 Praca z nagłówkami i stopkami...................................................h..............90 Tworzenie sekcji ...................................................h....................................91 Dzielenie dokumentu na strony...................................................h..............92 Numerowanie stron ...................................................h................................93 Praca z kolumnami ...................................................h.................................94 Autoformatowanie dokumentu...................................................h...............95 Tabele ...................................................w................................. 97 Tworzenie struktury tabeli ...................................................h.....................98 Rysowanie tabeli ...................................................h....................................99 Rysowanie tabeli o złożonej strukturze...................................................h100 Wpisywanie danych do tabeli...................................................h...............101 Wyrównanie danych w tabeli ...................................................h...............102 Obliczenie sumy danych liczbowych ...................................................h...103 Usuwanie danych z tabeli...................................................h.....................104 Wstawianie wierszy i kolumn ...................................................h..............105 Scalanie komórek ...................................................h.................................106 Obramowania i cieniowanie...................................................h.................107 Przekształcanie tekstu na tabelę ...................................................h...........108 Funkcje specjalne programu Word 2002 ................................ 109 Automatyczne poprawianie błędów typograficznych .............................110 Wstawianie symboli czcionki Wingdings ...............................................111 Używanie Autotekstu ...................................................h...........................112 Drukowanie kopert...................................................h...............................114 Opcje drukowania kopert ...................................................h.....................115 Zapisywanie dokumentu jako szablonu ..................................................116 Automatyczne zapisywanie dokumentu..................................................117 Tworzenie listów za pomocą Kreatora korespondencji seryjnej.............118 Rozdział 9. Word 2002 a Internet...................................................w........ 119 Wstawianie hiperłączy ...................................................h.........................120 Edycja hiperłącza ...................................................h.................................122 Oglądanie dokumentu jako strony internetowej......................................123 Zapisywanie dokumentu jako strony sieci Web......................................124 Tworzenie witryny internetowej za pomocą Kreatora stron sieci Web...125 Wykorzystywanie motywów do formatowania dokumentów.................126 Część III Microsoft Excel.................................................127 Rozdział 10. Excel 2002 — wprowadzenie................................................ 129 Jak stworzyć arkusz kalkulacyjny Excela? .............................................130 Uruchamianie Excela ...................................................h...........................131 Okno programu Excel ...................................................h..........................132 Elementy okna programu Excel ...................................................h..........133 Tworzenie nowego skoroszytu...................................................h...............134 Rozdział 11. Wpisywanie danych i formuł ................................................. 135 Tworzenie arkusza kalkulacyjnego w oparciu o szablon ........................136 Poruszanie się po arkuszu ...................................................h....................137 Wpisywanie danych do komórki...................................................h..........138 Edycja komórek...................................................h....................................139 Wstawianie hiperłącza...................................................h..........................140 Wypełnianie zakresu wpisów...................................................h...............141 Automatyczne wypełnianie zakresu komórek............................................142 Wpisywanie prostych obliczeń...................................................h.............143 Budowanie prostej formuły...................................................h..................144 Obliczanie sumy kolumn i wierszy ...................................................h......145 Obliczanie sumy kolumny za pomocą funkcji Suma ..............................146 Kopiowanie formuł do przyległych komórek .........................................147 Obliczanie średniej za pomocą funkcji Średnia ......................................148 Operacje na liczbach umieszczonych w komórkach nie przylegających do siebie.............................................149 Budowanie formuł w oknie dialogowym Wstawianie funkcji ................150 Rozdział 12. Struktura arkusza kalkulacyjnego......................................... 153 Zmiana rozmiaru kolumn i wierszy...................................................h......154 Wstawianie wierszy i kolumn ...................................................h..............155 Wstawianie i usuwanie komórek...................................................h..........156 Przesuwanie i kopiowanie danych ...................................................h.......157 Blokowanie nagłówków...................................................h.......................158 Rozdział 13. Formatowanie arkusza ...................................................w...... 159 Wybór autoformatowania...................................................h.....................160 Formatowanie tekstu ...................................................h............................161 Wyrównanie do środka tekstu obejmującego kilka komórek..................162 Formatowanie liczb ...................................................h..............................163 Dodawanie obramowania do zakresu komórek.......................................164 Dodawanie cieniowania do zakresu komórek .........................................165 Stosowanie formatowania warunkowego................................................166 Tworzenie i wybieranie stylu ...................................................h...............167 Modyfikowanie układu arkusza ...................................................h.............168 Rozdział 14. Wykresy Excela ...................................................w................. 169 Tworzenie wykresu domyślnego...................................................h............170 Tworzenie wykresu za pomocą Kreatora wykresów ................................171 Modyfikowanie wykresu...................................................h......................172 Modyfikowanie typu wykresu...................................................h..............174 Modyfikowanie obszaru wykresu, obszaru kreślenia i linii siatki ..........175 Modyfikowanie tytułu, osi i legendy...................................................h....177 Modyfikowanie serii danych...................................................h................179 Dodanie danych do wykresu ...................................................h................181 Dodanie tabel danych i linii trendu ...................................................h......182 Tworzenie raportu tabeli przestawnej ...................................................h..184 Tworzenie raportu wykresu przestawnego..............................................186 Rozdział 15. Arkusz Excela jako baza danych............................................ 187 Tworzenie bazy danych...................................................h........................188 Tworzenie formularza ...................................................h..........................189 Sortowanie rekordów bazy danych ...................................................h......190 Filtrowanie danych...................................................h...............................191 Obliczanie sumy danych liczbowych w bazie danych ............................192 Rozdział 16. Funkcje specjalne programu Excel ......................................... 193 Wyświetlanie arkusza...................................................h...........................194 Modyfikowanie nazw arkuszy...................................................h..............195 Odwoływanie się w formułach do komórek umieszczonych w różnych arkuszach...................................................h...196 Konsolidowanie danych ...................................................h.......................197 Definiowanie nazw zakresów...................................................h...............198 Inspekcja formuł...................................................h...................................199 Wyszukiwanie wyników ...................................................h......................200 Rejestrowanie zmian ...................................................h............................201 Przeglądanie zmian ...................................................h..............................202 Dołączanie komentarza ...................................................h........................203 Ochrona skoroszytu...................................................h..............................204 Udostępnianie i scalanie skoroszytów...................................................h..205 Rozdział 17. Excel 2002 a Internet ...................................................w........ 207 Otwieranie skoroszytu w sieci...................................................h..............208 Uruchamianie kwerendy sieci Web...................................................h......209 Zapisywanie skoroszytu jako strony internetowej ..................................210 Część IV Microsoft PowerPoint.......................................211 Rozdział 18. PowerPoint 2002 — wprowadzenie...................................... 213 Jak stworzyć prezentację PowerPoint 2002?...........................................214 Uruchamianie programu PowerPoint ...................................................h...215 Okno programu PowerPoint 2002...................................................h........216 Elementy okna programu PowerPoint 2002............................................217 Rozdział 19. Tworzenie prezentacji...................................................w........ 219 Tworzenie nowej prezentacji...................................................h................220 Kreator zawartości...................................................h................................221 Używanie szablonu projektu ...................................................h................222 Używanie przykładowej prezentacji ...................................................h....223 Zmiana sposobu wyświetlania prezentacji ..............................................224 Dodawanie slajdów ...................................................h..............................226 Rozdział 20. Konspekt prezentacji ...................................................w......... 227 Wyświetlanie panelu Konspekt ...................................................h............228 Wpisywanie tekstu ...................................................h...............................229 Zastępowanie istniejącego tekstu ...................................................h.........230 Zmiana porządku slajdów ...................................................h....................231 Ukrywanie szczegółów slajdów ...................................................h...........232 Wstawianie i usuwanie slajdów ...................................................h...........233 Rozdział 21. Slajdy tekstowe...................................................w................. 235 Tworzenie slajdu tekstowego ...................................................h...............236 Wypełnianie symboli zastępczych tekstem.............................................237 Zaznaczanie bloków tekstu ...................................................h..................238 Zmiana położenia i rozmiaru bloku tekstu ..............................................239 Formatowanie tekstu ...................................................h............................240 Zmiana układu tekstu w bloku tekstu...................................................h...241 Przenoszenie i kopiowanie tekstu...................................................h.........242 Rozdział 22. Slajdy z wykresami ...................................................w........... 243 Tworzenie wykresu ...................................................h..............................244 Wpisywanie danych do arkusza danych..................................................245 Zmiana typu wykresu ...................................................h...........................246 Zapisywanie niestandardowego typu wykresu........................................247 Wyświetlanie legendy i linii siatki wykresu............................................248 Dodanie tytułu wykresu ...................................................h.......................249 Dodanie etykiet danych...................................................h........................250 Wyświetlanie danych według wierszy i według kolumn ........................251 Rozdział 23. Formatowanie wykresów...................................................w... 253 Formatowanie elementów wykresu...................................................h......254 Oderwanie wycinka wykresu kołowego..................................................255 Tworzenie wykresu Maks-Min-Zamknięcie ...........................................256 Wykres dwuwymiarowy a wykres trójwymiarowy.................................257 Zmiana wyglądu wykresów 3-W ...................................................h.........258 Zmiana położenia i rozmiaru wykresu ...................................................h.259 Rozdział 24. Schematy organizacyjne i tabele ........................................... 261 Tworzenie schematu organizacyjnego ...................................................h.262 Wpisywanie nazwisk i tytułów...................................................h.............263 Dodawanie członków organizacji ...................................................h........264 Formatowanie autokształtów, tekstu i linii..............................................265 Zmiana wyglądu schematu organizacyjnego ..........................................267 Tworzenie tabeli...................................................h...................................268 Wpisywanie danych i formatowanie tabeli .............................................269 Rozdział 25. Modyfikacja prezentacji...................................................w..... 271 Wybieranie nowego projektu ...................................................h...............272 Zmiana schematu kolorów ...................................................h...................273 Praca z wzorcami ...................................................h.................................274 Zmiana koloru tła i cieniowania...................................................h...........275 Zmiana czcionek ...................................................h..................................276 Zmiana nagłówka i stopki ...................................................h....................277 Dodawanie znaku firmowego do slajdów ...............................................278 Zapisywanie projektu niestandardowego ................................................279 Praca w widoku sortowania slajdów ...................................................h....280 Zmiana porządku slajdów ...................................................h....................281 Zmiana projektu w widoku sortowania slajdów......................................282 Duplikowanie i usuwanie slajdów...................................................h........284 Rozdział 26. Tworzenie obiektów graficznych na slajdach ......................... 285 Rysowanie kształtów i linii ...................................................h..................286 Dodawanie Autokształtów i pól tekstowych ...........................................288 Dodawanie cieni i efektów 3-W...................................................h...........290 Tworzenie obiektów WordArt...................................................h..............291 Operacja grupowania i rozgrupowania obiektów....................................293 Wyrównywanie i obracanie obiektów...................................................h..294 Wstawianie obiektu ClipArt...................................................h.................295 Rozdział 27. Pokazy slajdów ...................................................w................. 297 Dodawanie efektów przejść...................................................h..................298 Dodawanie schematów animacji ...................................................h..........299 Tworzenie animacji niestandardowych ...................................................h300 Dodawanie dźwięków i filmów...................................................h............301 Dodawanie przycisków akcji...................................................h................303 Ustawianie opcji pokazu slajdów ...................................................h.........304 Pokaz slajdów...................................................h.......................................305 Rozdział 28. PowerPoint 2002 a Internet ................................................. 307 Wstawianie hiperłącza...................................................h..........................308 Otwieranie prezentacji w Internecie...................................................h.....310 Oglądanie prezentacji jako strony internetowej ......................................311 Zapisywanie prezentacji jako strony internetowej ..................................312 Część V Microsoft Access ...............................................313 Rozdział 29. Access 2002 — wprowadzenie .............................................. 315 Jak stworzyć bazę danych programu Access?.........................................316 Uruchamianie programu Access ...................................................h..........317 Okno programu Access 2002 ...................................................h...............318 Elementy okna programu Access ...................................................h........319 Rozdział 30. Tworzenie bazy danych...................................................w...... 321 Tworzenie nowej bazy danych ...................................................h.............322 Zapisywanie nowej bazy danych...................................................h..........323 Tworzenie bazy danych za pomocą Kreatora baz danych.......................324 Oglądanie bazy danych ...................................................h........................326 Rozdział 31. Tabele bazy danych ...................................................w........... 327 Wprowadzanie danych do tabeli ...................................................h..........328 Edycja danych ...................................................h......................................329 Drukowanie zawartości tabeli ...................................................h..............330 Tworzenie tabeli...................................................h...................................331 Zapisywanie tabeli...................................................h................................332 Tworzenie tabeli za pomocą Kreatora tabel ............................................333 Dodanie pola do tabeli w widoku projektu .............................................335 Ustawianie rozmiaru i formatu pola...................................................h.....336 Dodawanie tytułu i wartości domyślnej pola ..........................................337 Tworzenie pola wymaganego i indeksowanego......................................338 Rozdział 32. Tworzenie formularza ...................................................w....... 339 Wprowadzenie danych do formularza...................................................h..340 Przeglądanie i edytowanie rekordów za pomocą formularza..................341 Tworzenie i zapisywanie formularza ...................................................h...342 Tworzenie formularza za pomocą Kreatora formularzy .........................344 Formularz w widoku projektu ...................................................h..............346 Zmiana położenia formantu ...................................................h.................347 Zmiana rozmiaru formantu oraz zmiana położenia etykiehty niezależnie od pola tekstowego...................................................h............348 Dodawanie etykiet...................................................h................................349 Formatowanie etykiet...................................................h...........................350 Dodawanie pola kombi...................................................h.........................351 Modyfikacja właściwości formularza i formantów.................................353 Rozdział 33. Praca z rekordami ...................................................w............. 355 Wyszukiwanie danych w formularzu lub w tabeli ..................................356 Sortowanie rekordów ...................................................h...........................357 Tworzenie filtra ...................................................h....................................358 Dodawanie wyrażenia do filtra...................................................h.............360 Rozdział 34. Kwerendy...................................................w.......................... 361 Tworzenie i uruchamianie kwerendy wybierającej.................................362 Zapisywanie kwerendy i drukowanie wyników......................................364 Tworzenie kwerendy za pomocą Kreatora prostych kwerend ................366 Dodawanie kryteriów ...................................................h...........................367 Tworzenie podsumowania wartości pól kwerendy .................................368 Wyszukiwanie duplikatów i niedopasowanych danych ..........................369 Aktualizacja rekordów za pomocą kwerendy aktualizującej ..................370 Usuwanie rekordów za pomocą kwerendy usuwającej ...........................371 Dołączanie rekordów za pomocą kwerendy dołączającej .......................372 Tworzenie tabeli za pomocą kwerendy tworzącej tabele ........................373 Tworzenie kwerendy krzyżowej ...................................................h..........374 Rozdział 35. Raporty ...................................................w............................. 375 Wyświetlanie i drukowanie raportu ...................................................h.....376 Tworzenie raportu za pomocą autoraportu..............................................378 Tworzenie raportu za pomocą Kreatora raportów...................................380 Modyfikacja raportu w widoku projektu.................................................382 Sortowanie i grupowanie rekordów ...................................................h.....383 Wybieranie raportu autoformatowania...................................................h.384 Tworzenie wykresów i etykiet ...................................................h.............385 Rozdział 36. Access 2002 a Internet ...................................................w...... 387 Tworzenie i zapisywanie strony dostępu do danych ...............................388 Tworzenie strony dostępu do danych za pomocą Kreatora stron............390 Tworzenie strony dostępu do danych za pomocą Kreatora autostrony ...392 Modyfikacja strony dostępu do danych w widoku projektu ...................393 Zmiana motywu w widoku projektu ...................................................h....394 Dodawanie wykresu ...................................................h.............................395 Dodawanie tabeli przestawnej...................................................h..............396 Dodawanie arkusza danych...................................................h..................397 Dodawanie pola typu Hiperłącze ...................................................h.........398 Dodawanie hiperłącza ...................................................h..........................399 Część VI Microsoft Outlook.............................................401 Rozdział 37. Outlook 2002 — wprowadzenie............................................ 403 Jak pracować z programem Outlook? ...................................................h..404 Uruchamianie Outlooka ...................................................h.......................405 Skrzynka odbiorcza Outlooka ...................................................h..............406 Elementy Skrzynki odbiorczej Outlooka ................................................407 Nawiązywanie połączenia z Internetem ..................................................408 Praca z oknem Outlook na dziś ...................................................h..............409 Rozdział 38. Czytanie wiadomolci ...................................................w......... 411 Odbieranie wiadomości...................................................h........................412 Czytanie wiadomości ...................................................h...........................413 Zamykanie wiadomości...................................................h........................414 Wyświetlanie Listy folderów ...................................................h...............415 Odpowiadanie na wiadomość...................................................h...............416 Przesyłanie wiadomości dalej ...................................................h..............418 Drukowanie wiadomości...................................................h......................420 Zmiana sposobu wyświetlania zawartości folderu ..................................421 Wyszukiwanie tekstu w wiadomościach.................................................422 Usuwanie wiadomości...................................................h..........................423 Rozdział 39. Wysyłanie wiadomolci ...................................................w....... 425 Ustawianie opcji formatu poczty...................................................h..........426 Używanie papeterii...................................................h...............................428 Tworzenie podpisu ...................................................h...............................429 Tworzenie i adresowanie wiadomości ...................................................h.430 Wpisywanie i formatowanie tekstu ...................................................h......432 Tworzenie wiadomości wykorzystującej wybrany format lub program....434 Ustawianie opcji wiadomości...................................................h...............435 Dołączenie do wiadomości pliku lub elementu.......................................436 Wstawianie obiektu do wiadomości...................................................h.....438 Zapisywanie i wysyłanie wiadomości ...................................................h....440 Rozdział 40. Zarzdzanie wiadomolciami ................................................. 441 Przenoszenie wiadomości do wybranego folderu ...................................442 Tworzenie folderu ...................................................h................................443 Zarządzanie wiadomościami ...................................................h................444 Tworzenie reguły wiadomości ...................................................h.............446 Przenoszenie lub usuwanie folderu ...................................................h......448 Rozdział 41. Lista kontaktów ...................................................w................ 449 Ustawianie opcji kontaktu...................................................h....................450 Dodanie kontaktu ...................................................h.................................451 Dodanie kontaktu z wiadomości ...................................................h..........452 Usuwanie kontaktu...................................................h...............................453 Rozdział 42. Harmonogram zada; i spotka; ............................................. 455 Okno Zadania ...................................................h.......................................456 Ustawianie opcji zadań...................................................h.........................457 Dodanie zadania ...................................................h...................................458 Zlecanie zadania...................................................h...................................459 Zmiana statusu zadania ...................................................h........................460 Okno Kalendarz...................................................h....................................461 Ustawianie opcji Kalendarza...................................................h................462 Tworzenie terminu w Kalendarzu ...................................................h........463 Tworzenie terminu cyklicznego ...................................................h...........464 Zapraszanie uczestników na spotkanie...................................................h.465 Dodanie wydarzenia całodziennego...................................................h.....466 Skorowidz ...................................................w............................................. 467 Rysunek 11.1. Najczęściej stosowana struktura arkusza kalkulacyjnego Rozdział 11. Wpisywanie danych i formuł Skoroszyt składa się z jednego lub więcej arkuszy o standardowym zazwyczaj układzie wierszy i kolumn. W przypadku większości arkuszy nad kolumnami i po lewej stronie wierszy znajdują się nagłówki, a u dołu kolumn lub po prawej stronie wierszy — formuły (rysunek 11.1). Jest to najczęściej spotykana struktura arkusza kalkulacyjnego, więc jeżeli chcesz, aby przekazywane przez Ciebie informacje były zrozumiałe dla innych użytkowników Excela, powinieneś je prezentować w podobny sposób. Mimo to, Excel oferuje dużo swobody: do dyspozycji masz 256 kolumn i 65 536 wierszy. Wygląd arkusza zależy wyłącznie od Twojej kreatywności. W p i s y w a n i e d a n y c h i f o r m u ł 135 Rysunek 11.2. Wybierz szablon z karty Arkusze kalkulacyjne okna dialogowego Szablony Rysunek 11.3. Arkusz utworzony w oparciu o szablon Faktura sprzedaży Rozdział 11. Tworzenie arkusza kalkulacyjnego w oparciu o szablon Istnieje możliwość stworzenia arkusza kalkulacyjnego w oparciu o szablon dostępny na karcie Arkusze kalkulacyjne okna dialogowego Szablony i dostosowania go do potrzeb indywidualnego użytkownika. Aby użyć szablonu: 1. 2. W Okienku zadań Nowy skoroszyt kliknij pozycję Szablony ogólne. Wybierz szablon z karty Arkusze kalkulacyjne okna dialogowego Szablony (rysunek 11.2). 3. Kliknij przycisk OK. 4. Utworzony arkusz kalkulacyjny można dostosować do potrzeb indywidualnego użytkownika (rysunek 11.3). Wskazówki Aby plik utworzony w oparciu o szablon zapisać jako skoroszyt, z menu Plik wybierz pozycję Zapisz jako, w polu Nazwa pliku okna dialogowego Zapisz jako wpisz nazwę dla pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Aby skoroszyt zapisać jako szablon, z menu Plik wybierz pozycję Zapisz jako, a następnie w oknie dialogowym Zapisz jako z listy rozwijanej Zapisz jako typ wybierz pozycję Szablon. . . . o g e n j y c a l u k l a k a z s u k r a e i n e z r o w T 136 Wpisywanie danych i formuł Poruszanie si po arkuszu Przed wpisaniem danych do komórki, komórkę trzeba zaznaczyć. Aby przejść do komórki: Kliknij komórkę (rysunek 11.4). Rysunek 11.4. Zaznacz komórkę, w której chcesz wpisać dane lub Rysunek 11.5. Zastąp adres bieżącej komórki adresem innej komórki Naciskaj klawisze ze strzałkami, aby przejść do żądanej komórki. lub Zaznacz adres bieżącej komórki w Polu nazwy (pole to znajduje się nad komórką A1) i zastąp go adresem komórki, do której chcesz przejść (rysunek 11.5). Wskazówki Komórka aktywna jest wyróżniona grubszym obramowaniem. Dzięki paskom przewijania można przewijać dokument bez zmieniania komórki aktywnej. Do poruszania się w arkuszu kalkulacyjnym służą skróty klawiaturowe przedstawione w tabeli 11.1. Tabela 11.1. Skróty klawiaturowe służące do poruszania się po arku szu Skrót klawiaturowy Efekt P o r u s z a n i e s i p o a r k u s z u Klawisze ze strzałkami Przejście do przyległej komórki (w górę, w dół, w lewo lub w prawo). Ctrl+ jeden z klawiszy ze strzałkami Tab Przejście do krawędzi bieżącego zakresu danych (w góręt, w dół, w lewo lub w prawo). Przesunięcie o jedną komórkę w prawo. Przesunięcie o jedną komórkę w lewo. Przesunięcie o jedną komórkę w dół. Przesunięcie o jedną komórkę w górę. Przejście do pierwszej komórki w wierszu. Przejście do komórki A1. Przejście do ostatniej komórki ostatniego wiersza datnych. Przesunięcie o jeden ekran w dół. Przesunięcie o jeden ekran w górę. Przesunięcie o jeden ekran w prawo. Przesunięcie o jeden ekran w lewo. Przejście do następnego arkusza skoroszytu. Przejście do poprzedniego arkusza skoroszytu. Shift+Tab Enter Shift+Enter Home Ctrl+Home Ctrl+End Page Down Page Up Alt+Page Down Alt+Page Up Ctrl+Page Down Ctrl+Page Up 137 Rysunek 11.6. Wpisz dane do komórki Rysunek 11.7. Przejdź do następnej komórki Rozdział 11. Wpisywanie danych do komórki Do każdej komórki arkusza można wpisać tekst, liczbę lub formułę. Tekst wpisuje się po to, aby stworzyć etykietę, na przykład nagłówek kolumny. Liczby są danymi, na których wykonuje się operacje. Formułę wpisuje się w celu wykonania określonej operacji. Aby wpisać dane do komórki: 1. Zaznacz komórkę. 2. 3. Wpisz tekst, liczbę lub formułę (rysunek 11.6). Przejdź do następnej komórki (rysunek 11.7). Wpisane dane pojawią się w poprzedniej komórce. Wskazówki Po wpisaniu danych do komórki nie trzeba naciskać klawisza Enter. Można po prostu przejść do innej komórki. Aby dodać nowy wiersz w bieżącej komórce, naciśnij kombinację klawiszy Alt+Enter. Jeżeli nie zdefiniujesz innego formatowania (opcje formatowania omawiamy w rozdziale 13.), tekst w komórkach będzie wyrównywany do lewej, a liczby do prawej. Aby wpisać serię następujących po sobie dat lub liczb służących jako nagłówki kolumn lub wierszy (na przykład, aby wpisać wszystkie nazwy miesięcy), wykorzystaj funkcję automatycznego wypełniania zakresu komórek. Zagadnienie to omawiamy w dalszej części tego rozdziału. i k r ó m o k o d h c y n a d e i n a w y s i p W 138 Rysunek 11.8. Zaznacz komórkę, a następnie wpisz dane, którymi chcesz zastąpić bieżącą zawartość komórki Rysunek 11.9. Dwukrotnie kliknij komórkę, aby umieścić w niej kursor Wpisywanie danych i formuł Edycja komórek Aby zmienić krótki tekst lub liczbę w komórce, wystarczy ją kliknąć i wpisać nowe dane. Jeżeli jednak w komórce znajduje się formuła lub dłuższy tekst, nie trzeba wpisywać wszystkiego od nowa, a jedynie zmodyfikować istniejącą zawartość komórki. Aby edytować dane w komórce: 1. Kliknij komórkę, a następnie wpisz dane, którymi chcesz zastąpić bieżącą zawartość komórki (rysunek 11.8). lub Dwukrotnie kliknij komórkę, aby umieścić w niej kursor (rysunek 11.9). 2. 3. Edytuj zawartość komórki tak samo, jak edytuje się tekst w edytorze tekstu. Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany. Wskazówki Kiedy klikniesz komórkę, jej zawartość pojawi się w Pasku formuły. Oznacza to, że można kliknąć Pasek formuły i w nim zmodyfikować zawartość komórki. W celu anulowania zmian, naciśnij klawisz Escape, aby przywrócić oryginalną zawartość komórki, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby opuścić komórkę. Jeżeli zmodyfikujesz formułę i naciśniesz klawisz Enter, Excel zmodyfikuje zawartość komórek wyświetlających wynik formuły. E d y c j a k o m ó r e k 139 Rozdział 11. Wstawianie hiperłcza Hiperłącze to specjalnie oznakowany tekst lub obiekt graficzny, który można kliknąć, aby otworzyć program do obsługi poczty elektronicznej, plik lub stronę HTML dostępną w Internecie lub Intranecie. Aby wstawić hiperłącze: 1. Zaznacz tekst w komórce, który ma służyć jako hiperłącze, lub zaznacz pustą komórkę. 2. Z menu Wstaw wybierz pozycję Hiperłącze. lub 3. 4. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+K. W oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza wpisz adres internetowy lub wskaż plik, do którego ma prowadzić hiperłącze (rysunek 11.10). W polu Tekst do wyświetlenia wpisz tekst, który ma służyć jako hiperłącze, jeżeli zaznaczyłeś pustą komórkę. Wartością domyślną tego pola jest nazwa pliku lub adres internetowy. 5. Kliknij przycisk OK. Tekst został podkreślony i ma kolor niebieski (rysunek 11.11). Wskazówki Aby edytować lub usunąć hiperłącze, kliknij je prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz pozycję Edytuj hiperłącze lub Usuń hiperłącze (rysunek 11.12). Standardowo Excel rozpoznaje adresy e-mail oraz adresy internetowe służące jako hiperłącza. Kliknij przycisk Opcje Autokorekty, a następnie wybierz pozycję Cofnij hiperłącze, aby usunąć hiperłącze (rysunek 11.13). a z c ł r e p i h e i n a i w a t s W 140 Rysunek 11.10. Okno dialogowe Wstawianie hiperłącza Rysunek 11.11. Komórka zawiera teraz hiperłącze Rysunek 11.12. Kliknij hiperłącze prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe Rysunek 11.13. Menu Opcje Autokorekty dla hiperłącza Rysunek 11.14. Użyj wskaźnika myszy do zaznaczenia zakresu Rysunek 11.15. Kiedy wskaźnik aktywnej komórki znajdzie się w najniższej komórce kolumny, naciśnij klawisz Enter Wpisywanie danych i formuł Wypełnianie zakresu wpisów Aby szybko umieścić dane w prostokątnym zakresie komórek, można stworzyć zakres wpisów. Aby stworzyć i wypełnić zakresów wpisów: 1. 2. 3. 4. Umieść wskaźnik myszy nad komórką wyznaczającą lewy górny róg tworzonego zakresu. Naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij jej wskaźnik do komórki wyznaczającej prawy dolny róg tworzonego zakresu (rysunek 11.14). Aktywna komórka znajduje się w lewym górnym rogu zakresu wpisów. Wpisz dane do każdej komórki i naciśnij klawisz Enter. Po naciśnięciu klawisza Enter, Excel przesuwa wskaźnik aktywnej komórki o jedną komórkę w dół. Po dojściu do najniższej komórki danej kolumny, Excel przesuwa wskaźnik aktywnej komórki do najwyższej komórki następnej kolumny znajdującej się w zakresie (rysunek 11.15). Wskazówki Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Enter, aby wszystkie komórki zakresu wypełnić tą samą zawartością, która znajduje się w aktywnej komórce. Naciśnij kombinację klawiszy Shift+Enter, aby wypełniać komórki w odwrotnej kolejności, od ostatniej od pierwszej. W y p e ł n i a n i e z a k r e s u w p i s ó w 141 . . . u s e r k a z e i n a i n ł e p y w e n z c y t a m o t u A Rozdział 11. Automatyczne wypełnianie zakresu komórek W celu wypełnienia zakresu komórek ciągiem liczb, liczbami zgodnymi z konkretnym wzorcem, datami lub wyłącznie datami, które spełniają odpowiednie warunki (na przykład tymi, w których przypada poniedziałek), można użyć funkcji automatycznego wypełniania — szybkiego i wygodnego sposobu wprowadzania sekwencji wartości do zakresu komórek. Aby skorzystać z funkcji automatycznego wypełniania zakresu: 1. W pierwszej komórce zakresu wpisz pierwszą liczbę lub datę. 2. W przyległej komórce wpisz następną liczbę lub datę. 3. Zaznacz obie komórki i umieść wskaźnik myszy nad uchwytem wypełniania (wskaźnik myszy przyjmie postać krzyża). Uchwyt wypełniania to mały czarny kwadrat w prawym dolnym rogu obramowania zaznaczonych komórek. 4. Naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij uchwyt wypełniania, aby zwiększyć zakres (rysunek 11.16). 5. Zwolnij przycisk myszy, aby wypełnić zakres komórek (rysunek 11.17). Wskazówki W trakcie przeciągania uchwytu wypełniania bieżąca wartość jest wyświetlana w żółtej ramce obok wskaźnika myszy. Kliknij przycisk Opcje Autowypełniania, aby wyświetlić menu opcji formatowania (rysunek 11.18). Po wybraniu dwóch pierwszych komórek, z menu Edycja można wybrać pozycję Wypełnij, a z podmenu Wypełnij — pozycję Serie, aby dostosować wypełnienie. Można stworzyć własne listy wpisów. W tym celu z menu Narzędzia należy wybrać pozycję Opcje, a następnie w oknie dialogowym Opcje — kliknąć zakładkę Listy. 142 Rysunek 11.16. Zaznacz dwie pierwsze komórki i przeciągnij uchwyt wypełniania, aby cały zakres komórek wypełnić według wzorca wskazanego w dwóch pierwszych komórkach Rysunek 11.17. Zwolnij przycisk myszy, aby wypełnić zakres komórek Rysunek 11.18. Wybierz opcję formatowania z menu Opcje Autowypełniania Rysunek 11.19. Przykłady typowych obliczeń Wpisywanie danych i formuł Wpisywanie prostych oblicze! Obliczenia mogą być proste (na przykład suma liczb kolumny) lub złożone (finansowe, statystyczne, naukowe itp.), ale zawsze mają postać formuły rozpoczynającej się od znaku równości (=). Jeżeli w komórce objętej działaniem formuły zmienia się wartość, fakt ten jest natychmiast odzwierciedlany w wyniku obliczeń. Ta natychmiastowa reakcja Excela na zmiany wartości w komórkach arkusza umożliwia wykonywanie analiz typu „jaki będzie wynik, jeżeli...”: zmiana składnika formuły wywołuje zmianę rezultatu formuły. Aby obliczyć sum dwóch liczb w komórce: Wpisz w komórce wyrażenie według następującego wzorca =liczba+liczba (na przykład (cid:4)), a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby obliczyć sum zawartości dwóch komórek: Wpisz formułę zawierającą adresy komórek, na przykład (cid:4). Komórka, w której wpiszesz formułę, wyświetli wynik obliczeń (rysunek 11.19). Wskazówka Adresy komórek oddziela się średnikami, natomiast do wskazania zakresu adresów komórek używa się znaku dwukropka. Aby uwzględnić komórki C1, C3 oraz C4, należy wpisać ; ; . Aby uwzględnić wszystkie komórki między komórkami C1 a C4 (w tym komórki C1 i C4), należy wpisać . W p i s y w a n i e p r o s t y c h o b l i c z e (cid:30) 143 Rozdział 11. Budowanie prostej formuły Budując formułę, można wpisywać wartości lub zaznaczać komórki w dowolnym miejscu skoroszytu. Aby zbudować prostą formuł: 1. 2. 3. 4. 5. Kliknij komórkę, w której chcesz umieścić formułę, a następnie wpisz znak równości (rysunek 11.20). Kliknij pierwszą komórkę, której adres ma stać się częścią formuły (rysunek 11.21). Wpisz operator. Tabela 11.2 przedstawia operatory i wykonywane przez nie zadania. Kliknij następną komórkę, której adres ma stać się częścią formuły (rysunek 11.22). Wpisz następny operator i kontynuuj budowę formuły. lub Naciśnij klawisz Enter, aby wprowadzić formułę do komórki i wyświetlić wynik obliczeń (rysunek 11.23). Wskazówki Jeżeli przylegające do siebie komórki wymagają identycznych formuł, formułę można kopiować z komórki do komórki. Formuła może zawierać kombinację liczb i adresów komórek, na przykład (cid:13)(cid:14) (iloczyn zawartości komórki C2 i liczby 2,5). y ł u m r o f j e t s o r p e i n a w o d u B Rysunek 11.20. Kliknij komórkę, w której chcesz umieścić formułę, a następnie wpisz znak równości Rysunek 11.21. Kliknij komórkę Rysunek 11.22. Wpisz operator i kliknij komórkę, aby dodać jej adres do formuły Rysunek 11.23. Wynik jest wyświetlany w komórce, natomiast formuła — w pasku formuły Tabela 11.2. Operatory Opis Operator + – * (gwiazdka) / Suma Różnica Iloczyn Iloraz 144 Wpisywanie danych i formuł Obliczanie sumy kolumn i wierszy Excel oferuje narzędzie do szybkiego obliczania sumy kolumny lub wiersza. Aby obliczyć sum kolumny lub wiersza: 1. Kliknij pustą komórkę poniżej najniższej komórki kolumny, którą chcesz zsumować lub na prawo od ostatniej komórki wiersza, który chcesz zsumować (rysunek 11.24). 2. Kliknij przycisk Autosumowanie dostępny na standardowym pasku narzędzi (rysunek 11.25). 3. Naciśnij klawisz Enter, aby wprowadzić formułę, która pojawiła się w komórce (rysunek 11.26). Wskazówki Excel szuka liczb do zsumowania w komórkach znajdujących się powyżej zaznaczonej komórki. Jeżeli w komórkach tych nie ma liczb lub jeżeli znajduje się w nich tekst, Excel szuka liczb do zsumowania na lewo od zaznaczonej komórki. Poszukując liczb do zsumowania, Excel nie wychodzi poza zakres ograniczony pustymi komórkami. Aby szybko obliczyć sumy przyległych kolumn, zaznacz puste komórki poniżej wszystkich kolumn, których sumę chcesz obliczyć i kliknij przycisk Autosumowanie. Excel wstawi formułę do każdej zaznaczonej komórki (rysunek 11.27). O b l i c z a n i e s u m y k o l u m n i w i e r s z y Rysunek 11.24. Kliknij komórkę, w której ma się pojawić suma Rysunek 11.25. Kliknij przycisk Autosumowanie Rysunek 11.26. Excel stworzył formułę Rysunek 11.27. Zanim klikniesz przycisk Autosumowanie, możesz zaznaczyć komórki poniżej dowolnej liczby przylegających do siebie kolumn 145 Rozdział 11. Obliczanie sumy kolumny za pomoc funkcji Suma Suma jest najprawdopodobniej najczęściej używaną funkcją Excela stosowaną w obliczeniach matematycznych, statystycznych, finansowych, a także w obliczeniach związanych z datą i godziną. Aby obliczyć sum kolumny za pomocą funkcji Suma: . . . y n m u l o k y m u s e i n a z c i l b O 1. 2. 3. 4. Kliknij komórkę, w której chcesz umieścić formułę. Rysunek 11.28. W komórce, w której chcesz umieścić formułę, wpisz =suma oraz lewy nawias Wpisz znak równości, aby rozpocząć formułę, a następnie — słowo „suma” oraz lewy nawias (Shift+9) (rysunek 11.28). Za pomocą wskaźnika myszy zaznacz komórki do zsumowania (rysunek 11.29). Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć formułę (rysunek 11.30). Wskazówki Nie trzeba wpisywać prawego nawiasu przed naciśnięciem klawisza Enter — Excel Cię w tym wyręczy. Jeżeli formuła korzysta jedynie z części zakresu, kliknij wskaźnik błędu (zielony trójkąt) w lewym górnym rogu komórki (rysunek 11.30), aby wyświetlić menu opcji sprawdzania błędów dla danej formuły (rysunek 11.31). Używaj tej techniki, a nie autosumowania, do obliczania sumy zakresów zawierających puste komórki. Rysunek 11.29. Za pomocą wskaźnika myszy zaznacz komórki do zsumowania, w tym przypadku komórki od B10 do B15 Rysunek 11.30. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć formułę Rysunek 11.31. Wybierz pozycję z menu opcji sprawdzania błędów 146 Rysunek 11.32. Kliknij komórkę, która zawiera formułę, i przeciągnij uchwyt wypełniania wzdłuż sąsiednich komórek Rysunek 11.33. Formuła została skopiowana do sąsiednich komórek Wpisywanie danych i formuł Kopiowanie formuł do przyległych komórek Nie trzeba powtarzać wpisywania formuły do przylegających do siebie komórek — można ją bowiem skopiować. W trakcie operacji kopiowania Excel dostosuje formułę. Aby skopiować formuł do sąsiednich komórek: 1. 2. Kliknij komórkę, która zawiera formułę. Przeciągnij uchwyt wypełniania (mały czarny kwadrat w prawym dolnym rogu komórki) wzdłuż komórek, do których Excel ma skopiować formułę (rysunki 11.32 oraz 11.33). Wskazówki Wskaźnik myszy umieszczony nad uchwytem wypełniania ma postać małego znaku plus. Wskaźnik myszy umieszczony nad komórką ma postać dużego, grubego znaku plus. Kliknij przycisk Opcje Autowypełniania, aby wyświetlić menu opcji formatowania. Wskaźnik myszy można przeciągnąć w dowolnym kierunku, aby skopiować formułę do komórek znajdujących się na prawo, na lewo, w górę lub w dół od komórki bazowej. K o p i o w a n i e f o r m u ł . . . 147 Rozdział 11. Obliczanie lredniej za pomoc funkcji krednia Aby obliczyć średnią wartość liczb umieszczonych w komórkach, skorzystaj z funkcji Średnia. Aby obliczyć średnią wartość wskazanych liczb: 1. 2. Kliknij komórkę, do której chcesz wpisać formułę obliczającą średnią. Wpisz znak równości, a następnie — słowo „średnia” i lewy nawias (Shift+9) (rysunek 11.34). lub Z listy rozwijanej przycisku Autosumowanie wybierz pozycję Średnia (rysunek 11.35). 3. Zaznacz komórki, które mają zostać uwzględnione w obliczaniu średniej (rysunek 11.36). 4. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć formułę. Wskazówka W czasie obliczania średniej nie uwzględnia się pustych komórek, uwzględnia się natomiast komórki zawierające wartość 0. . . . j e i n d e r l e i n a z c i l b O Rysunek 11.34. Kliknij komórkę, do której chcesz wpisać formułę, i wpisz formułę Rysunek 11.35. Lista rozwijana przycisku Autosumowanie Rysunek 11.36. Zaznacz komórki, które mają zostać uwzględnione w obliczaniu średniej 148 Wpisywanie danych i formuł Operacje na liczbach umieszczonych w komórkach nie przylegajcych do siebie Tworząc formuły, można wybrać komórki znajdujące się w dowolnym miejscu skoroszytu. Aby wykonać operacj na liczbach znajdujących si w komórkach nie przylegających do siebie: 1. 2. 3. 4. 5. Kliknij komórkę, do której chcesz wpisać formułę. Jak zwykle, rozpocznij od wpisania znaku równości, a następnie wpisz funkcję (jeżeli w formule chcesz użyć funkcji) oraz lewy nawias (rysunek 11.37). Kliknij pierwszą komórkę, której adres ma stać się częścią formuły, i dodaj operator (rysunek 11.38). Powtórz punkt 3. tyle razy, ile wymaga tego tworzona formuła (rysunek 11.39). Naciśnij klawisz Enter, aby wprowadzić formułę do komórki (rysunek 11.40). Wskazówka Formuła może zawierać kombinację adresów komórek i zakresów adresów komórek, na przykład # (cid:19) (cid:22). Formuła ta oblicza sumę zawartości komórek B2 i B4 oraz zakresu komórek od B9 do B11. O p e r a c j e n a l i c z b a c h . . . Rysunek 11.37. Kliknij komórkę, do której chcesz wpisać formułę, a następnie wpisz znak równości i lewy nawias Rysunek 11.38. Kliknij komórkę i dodaj operator Rysunek 11.39. Dodawaj adresy komórek i operatory aż do zbudowania formuły Rysunek 11.40. Komórka wyświetla wynik formuły 149 . . . m y w o g o l a i d e i n k o w ł u m r o f e i n a w o d u B Rozdział 11. Budowanie formuł w oknie dialogowym Wstawianie funkcji Oprócz Sumy i Średniej Excel oferuje wiele innych funkcji. Aby je odszukać, z listy rozwijanej przycisku Autosumowanie (standardowy pasek narzędzi) wybierz pozycję Więcej funkcji. Okno dialogowe Argumenty funkcji ułatwia budowę formuły. Tabela 11.3 przedstawia wiele pożytecznych funkcji. Aby zbudować formuł w oknie dialogowym Wstawianie funkcji: 1. 2. Kliknij komórkę, do której chcesz wstawić formułę. Z listy rozwijanej przycisku Autosumowanie dostępnego na standardowym pasku narzędzi wybierz pozycję Więcej funkcji (rysunek 11.41). lub Z menu Wstaw wybierz pozycję Funkcja. 3. W oknie dialogowym Wstawianie funkcji wybierz kategorię i nazwę funkcji (rysunek 11.42). 4. Kliknij przycisk OK. 5. W stworzeniu formuły pomaga okno dialogowe Argumenty funkcji (rysunek 11.43). 6. Po zbudowaniu formuły, kliknij przycisk OK (rysunek 11.44). 150 Rysunek 11.41. Lista rozwijana przycisku Autosumowanie Rysunek 11.42. Wybierz kategorię i nazwę funkcji Rysunek 11.43. Okno dialogowe Argumenty funkcji Rysunek 11.44. Gotowa funkcja Wpisywanie danych i formuł Tabela 11.3. Wybrane funkcje Excela Funkcja DATA(rok;miesiąc;dzień) DNI.360(data_początkowa;data_końcowa;metoda) DZIŚ() TERAZ() Opis Zwraca numer kolejny odpowiadający podanej dacie. Oblicza liczbę dni zawartych pomiędzy dwiema datami w oparciu o rok liczący 360 dni, stosowany w niektórych systemach rachunkowych. Zwraca numer kolejny dzisiejszego dnia. Zwraca kolejną liczbę odpowiadającą aktualnej dacie i czasowi. FV(stopa;liczba_rat;rata;wa;typ) IRR(wartości;wynik) NPV(rata;wartość1;wartość2;...) PMT(stopa;liczba_rat;wa;wp;typ) DDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;współczynnik) Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres, obliczoną metodą podwójnego spadku lub inną metodą określoną przez użytkownika. Zwraca wartość przyszłą inwestycji. Oblicza wewnętrzną stopę zwrotu dla przepływów środków pieniężnych. Oblicza wartość bieżącą netto inwestycji w oparciu o okresowe przypływy środków pieniężnych, przy określonej stopie dyskontowej i serii przyszłych płatności i wpływów. Oblicza wartość raty przy spłacaniu pożyczki przy założeniu stałych rat i stałego oprocentowania. Zwraca wartość bieżącą inwestycji. Zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr. Dodaje wszystkie liczby w zakresie komórek*. Zwraca wartość średnią (średnią arytmetyczną) podanych argumentów*. Zwraca największą wartość ze zbioru wartości*. Zwraca medianę podanych liczb*. Zwraca najmniejszą wartość ze zbioru wartości*. Wyznacza wariancję na podstawie próbki*. Konwertuje tekst na liczbę. MAX(liczba1;liczba2;...) MEDIANA(liczba1;liczba2; ...) MIN(liczba1;liczba2;...) WARIANCJA(liczba1;liczba2;...) WARTOŚĆ(tekst) PV(stopa;liczba_rat;rata;wp;typ) ZAOKR(liczba;liczba_cyfr) SUMA(liczba1;liczba2;...) ŚEDNIA(liczba1;liczba2;...) * (liczba1;liczba2;...) może być określona jako zakres (na przykład C25:C47) lub jako zbiór liczb i (lub) zakresów oddzielonych średnikami. 151 B u d o w a n i e f o r m u ł w o k n i e d i a l o g o w y m . . .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Office XP PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: