Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00423 007319 14066941 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Photoshop CS - książka
Po prostu Photoshop CS - książka
Autor: , Liczba stron: 600
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-482-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odpowiedzi na większość pytań,
jakie nasuną Ci się podczas pracy z Photoshopem

Photoshop to niemal standard wśród programów graficznych i jeden z najpopularniejszych i najczęściej używanych programów graficznych. Jest jednym z podstawowych narzędzi pracy niemal każdego grafika, projektanta, fotografa i osoby zajmującej się przygotowywaniem publikacji do druku. Jego najnowsza wersja, oznaczona symbolem CS, zawiera wiele usprawnień i nowych narzędzi. Mnogość palet, narzędzi, parametrów, opcji i funkcji może przerazić kogoś, kto pierwszy raz uruchomi tę aplikację. Jak znaleźć potrzebne narzędzie? Jak wykonać konkretne zadanie? Książka 'Po prostu Photoshop CS' odpowie na większość pytań, jakie nasuną Ci się podczas pracy z Photoshopem.

'Po prostu Photoshop CS' to przewodnik po najnowszej wersji Photoshopa. Dzięki niemu poznasz wszystkie możliwości tej aplikacji, nauczysz się używać narzędzi, palet, okien dialogowych i filtrów programu. W kolejnych rozdziałach tej przystępnie napisanej, bogato ilustrowanej książce znajdziesz sposoby wykorzystania niemal wszystkich możliwości Photoshopa.

Nie trać czasu na poszukiwanie metod wykonania zadań związanych z obróbką grafiki -- w tej książce znajdziesz je bez problemu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Po prostu Photoshop CS KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Autorzy: Elaine Weinmann, Peter Lourekas T³umaczenie: Piotr Cieġlak na podstawie t³umaczenia Zbigniewa Szalbota i £ukasza Oberlana ISBN: 83-7361-482-6 Tytu³ orygina³u: Photoshop CS for Windows and Macintosh Visual Format: B5, stron: 600 Opanuj mo¿liwoġci najpopularniejszej aplikacji graficznej Photoshop to niemal standard wġród programów graficznych i jeden z najpopularniejszych i najczêġciej u¿ywanych programów graficznych. Jest jednym z podstawowych narzêdzi pracy niemal ka¿dego grafika, projektanta, fotografa i osoby zajmuj¹cej siê przygotowywaniem publikacji do druku. Jego najnowsza wersja, oznaczona symbolem CS, zawiera wiele usprawnieñ i nowych narzêdzi. Mnogoġæ palet, narzêdzi, parametrów, opcji i funkcji mo¿e przeraziæ kogoġ, kto pierwszy raz uruchomi tê aplikacjê. Jak znaleĥæ potrzebne narzêdzie? Jak wykonaæ konkretne zadanie? Ksi¹¿ka, któr¹ trzymasz w rêku, odpowie na wiêkszoġæ pytañ, jakie nasun¹ Ci siê podczas pracy z Photoshopem. „Po prostu Photoshop CS” to przewodnik po najnowszej wersji Photoshopa. Dziêki niemu poznasz wszystkie mo¿liwoġci tej aplikacji, nauczysz siê u¿ywaæ narzêdzi, palet, okien dialogowych i filtrów programu. W kolejnych rozdzia³ach tej przystêpnie napisanej, bogato ilustrowanej ksi¹¿ce znajdziesz sposoby wykorzystania niemal wszystkich mo¿liwoġci Photoshopa. • Interfejs u¿ytkownika • Kolory, modele barw i tryby mieszania • Praca z plikami • Wykorzystywanie warstw w dokumencie Photoshopa • Zaznaczanie fragmentów obrazu • Korekcja obrazów • Praca z cyfrowymi fotografiami • Efekty • Maski i kana³y • Ďcie¿ki wektorowe • Automatyzacja pracy za pomoc¹ zadañ • Drukowanie dokumentów Photoshopa Spis treści Spis treści Rozdział 1. Podstawy 23 Witamy w Photoshopie 8… a raczej CS! ...................................................h.................. 23 Jak uruchomić Photoshopa w systemie Windows? ...................................................h... 23 Jak uruchomić Photoshopa w systemie Mac OS? ...................................................h..... 23 Interfejs użytkownika: Macintosh ...................................................h............................ 24 Interfejs użytkownika: Windows...................................................h............................... 25 Opcje dostępne w menu głównym ...................................................h............................ 26 Jak korzystać z paska narzędzi? ...................................................t.........28 Pasek narzędzi ...................................................h...................................................h........ 29 Pasek opcji ...................................................h...................................................h..............33 Palety ...................................................t...................................................t..34 Jak posługiwać się paletami?...................................................h..................................... 34 Jak utworzyć własne środowisko?...................................................h............................. 35 Jak usunąć niepotrzebne środowisko?...................................................h....................... 35 Paleta Actions (zadania) ...................................................h............................................ 36 Paleta Brushes (pędzle) ...................................................h............................................. 37 Paleta Channels (kanały) ...................................................h........................................... 38 Paleta Character (typografia)...................................................h..................................... 39 S p i s t r e ś c i Paleta Color (kolor) ...................................................h...................................................h 40 Paleta File Browser (przeglądarka plików) ...................................................h............... 41 Paleta Histogram (histogram)...................................................h.................................... 42 Paleta History (historia)...................................................h............................................. 42 Paleta Info (info)...................................................h...................................................h..... 43 Paleta Layer Comps (kompozycje warstw) ...................................................h............... 44 Paleta Layers (warstwy) ...................................................h............................................ 45 Paleta Navigator (nawigator)...................................................h..................................... 46 Paleta Paragraph (akapit)...................................................h........................................... 46 Paleta Paths (ścieżki) ...................................................h................................................. 47 Paleta Styles (style) ...................................................h...................................................h 48 Paleta Swatches (próbki) ...................................................h........................................... 49 Paleta Tool Presets (ustawienia narzędzia) ...................................................h............... 50 Minisłowniczek ...................................................h...................................................h...... 51 Kilka pożytecznych porad ...................................................h......................................... 53 3 Spis treści Rozdział 2. Kolor w Photoshopie 55 Podstawy ...................................................t...............................................55 Piksele...................................................h...................................................h.................. ... 55 RGB a CMYK ...................................................h...................................................h........ 55 Kanały...................................................h...................................................h..................... 56 Tryby kolorów ...................................................h...................................................h........ 57 Tryby mieszania kolorów ...................................................h.......................................... 60 Zarządzanie kolorami ...................................................t..........................65 Kalibracja...................................................h...................................................h............... . 66 Kalibracja monitora w systemie Mac OS ...................................................h.................. 66 Kalibracja monitora w systemie Windows...................................................h................ 68 Wybieranie standardowych ustawień systemu zarządzania kolorami.......................... 70 Określanie sposobu działania systemu zarządzania kolorami...................................... 73 Ustawienie opcji konwersji kolorów ...................................................h......................... 74 Zmiana lub usunięcie profilu kolorów dokumentu ...................................................h... 76 Konwersja profilu kolorów dokumentu...................................................h..................... 77 Sprawdzenie kolorów ...................................................h................................................ 77 Sprawdzenie kolorów z wykorzystaniem ustawień niestandardowych ....................... 78 Rozdział 3. Zaczynamy 79 Skąd się biorą obrazy? ...................................................h............................................... 79 Skanowanie...................................................h...................................................h............. 79 Podstawowe informacje o skanowaniu ...................................................h..................... 80 Tryb 16 bitów na kanał...................................................h.............................................. 82 Skanowanie w programie Photoshop ...................................................h........................ 83 Określanie odpowiedniej rozdzielczości dla skanowanego lub istniejącego obrazu ...................................................h............... 84 Korzystanie z paska stanu...................................................h.......................................... 86 Objętość pliku...................................................h...................................................h......... 86 Tworzenie nowego dokumentu ...................................................h................................. 87 Przygotowanie nowego szablonu dokumentu ...................................................h........... 89 Przeglądarka plików ...................................................t............................90 Otwieranie przeglądarki plików ...................................................h................................ 90 Palety przeglądarki plików ...................................................h........................................ 91 Konfigurowanie przeglądarki plików...................................................h........................ 92 Menu przeglądarki plików...................................................h......................................... 93 Jak otwierać pliki za pomocą przeglądarki plików?...................................................h.. 94 Oznaczanie plików ...................................................h...................................................h. 95 Obracanie miniatur ...................................................h...................................................h. 95 Jak odnaleźć plik za pomocą przeglądarki? ...................................................h.............. 96 4 i c ś e r t s i p S Spis treści Jak ręcznie uporządkować miniatury obrazów?...................................................h........ 97 Różne metody sortowania ...................................................h......................................... 97 Tworzenie systemu ocen ...................................................h........................................... 97 Zmiana nazwy pliku w przeglądarce ...................................................h......................... 98 Utworzenie foldera w przeglądarce plików...................................................h............... 98 Usuwanie pliku za pomocą przeglądarki...................................................h................... 98 Eksportowanie plików pomocniczych przeglądarki...................................................h.. 99 Usuwanie plików pomocniczych...................................................h............................... 99 Inne metody otwierania plików...................................................t......... 100 Posługiwanie się poleceniem Open (otwórz) ...................................................h.......... 100 Przełączanie pomiędzy otwartymi dokumentami...................................................h.... 100 Otwieranie plików z poziomu Eksploratora Windows............................................... 101 Otwieranie plików z poziomu Findera (Mac OS) ...................................................h... 101 Generowanie miniaturek obrazów...................................................h........................... 101 Otwieranie pliku w formacie EPS, PDF lub Illustratora w postaci nowego dokumentu ...................................................h............................... 102 Wklejanie obiektów z Illustratora...................................................h............................ 103 Importowanie pliku EPS, PDF lub Illustratora do istniejącego dokumentu w Photoshopie ...................................................h........... 104 Zapisywanie plików...................................................t............................ 105 Zapisywanie nowego obrazu ...................................................h................................... 105 Zapisywanie warstw, kształtów wektorowych i efektów ........................................... 106 Zapisywanie istniejącego obrazu...................................................h............................. 106 Przywracanie ostatniej zachowanej wersji pliku ...................................................h..... 106 Zapisywanie nowej wersji pliku ...................................................h.............................. 107 Nawigacja ...................................................t........................................... 108 Zmiana stopnia powiększenia obrazu za pomocą palety Navigator (nawigator) ....... 108 Zmiana skali podglądu obrazu za pomocą narzędzia Zoom (lupka).......................... 109 Przesuwanie powiększonego obrazu w obrębie okna dokumentu ............................. 110 Zmiana sposobu wyświetlania okna obrazu ...................................................h............ 110 Wyświetlanie jednego obrazu w dwóch oknach ...................................................h..... 111 Przewijanie i powiększanie obrazu w wielu oknach .................................................. 111 Kończenie pracy ...................................................t................................. 112 Zamykanie dokumentu z obrazem...................................................h........................... 112 Kończenie pracy z programem Photoshop ...................................................h.............. 112 S p i s t r e ś c i Rozdział 4. Podstawy pracy z mapami bitowymi 113 Zmiana rozmiarów i rozdzielczości ...................................................t.. 113 Zmiana wymiarów obrazu przeznaczonego do wyświetlania na ekranie .................. 113 Zmiana wymiarów obrazu na potrzeby druku...................................................h......... 114 5 Spis treści Zmiana rozdzielczości obrazu ...................................................h................................. 115 Przeskalowanie obrazu do określonej szerokości lub wysokości............................... 116 Automatyczne skalowanie obrazu ...................................................h........................... 117 Stosowanie filtra Unsharp Mask (wzmocnienie) ...................................................h.... 118 Obszar roboczy ...................................................t................................... 120 Zmiana wielkości obszaru roboczego ...................................................h..................... 120 Kadrowanie obrazu za pomocą zaznaczenia ...................................................h........... 121 Określanie wymiarów i rozdzielczości dla kadrowanego obszaru............................. 122 Powiększanie obszaru roboczego za pomocą narzędzia Crop (kadrowanie) ............. 123 Kadrowanie obrazu za pomocą polecenia Crop (kadruj) ........................................... 124 Kadrowanie obrazu za pomocą polecenia Trim (przycięcie) ..................................... 124 Odbicie lustrzane ...................................................h...................................................h.. 125 Obracanie obrazu o jeden ze standardowych kątów...................................................h 126 Obracanie obrazu o dowolny kąt ...................................................h............................. 126 Rozdział 5. Warstwy 127 Podstawowe informacje o warstwach.................................................. 127 Tworzenie nowej warstwy...................................................h....................................... 128 Przekształcanie zaznaczenia w warstwę...................................................h.................. 129 Kopiowanie warstwy w obrębie jednego obrazu...................................................h..... 129 Ukrywanie i wyświetlanie warstw...................................................h........................... 130 Odbicie lustrzane warstwy...................................................h....................................... 131 Usuwanie warstwy...................................................h...................................................h 131 Zmiana nazwy warstwy lub zestawu warstw ...................................................h.......... 131 Zarządzanie warstwami...................................................t..................... 132 Zmiana kolejności warstw ...................................................h....................................... 132 Konwersja tła na warstwę...................................................h........................................ 133 Przekształcanie zwykłej warstwy w tło ...................................................h................... 133 Przesuwanie warstwy ...................................................h.............................................. 134 Wybieranie warstwy za pomocą narzędzia Move (przesunięcie) .............................. 134 Tworzenie zestawu warstw...................................................h...................................... 135 Blokowanie warstwy ...................................................h............................................... 135 Tworzenie nowej warstwy wypełniającej ...................................................h............... 136 Narzędzia i warstwy ...................................................h................................................ 137 Blokowanie przezroczystych pikseli ...................................................h....................... 137 Kopiowanie warstw ...................................................t............................ 138 Zapisywanie kopii warstwy lub zestawu warstw w nowym dokumencie.................. 138 Kopiowanie warstw przez przeciąganie ich z palety na obraz docelowy .................. 139 Kopiowanie warstwy do innego dokumentu przez jej przeciągnięcie ....................... 140 i c ś e r t s i p S 6 Spis treści Scalanie warstw i spłaszczanie obrazka .............................................. 141 Scalanie dwóch warstw ...................................................h........................................... 142 Scalanie wielu warstw ...................................................h............................................. 143 Inne polecenia służące do scalania warstw ...................................................h............. 143 Spłaszczanie warstw ...................................................h................................................ 144 Rozdział 6. Zaznaczanie 145 Tworzenie zaznaczeń...................................................t.......................... 145 Zaznaczanie całej warstwy ...................................................h...................................... 145 Tworzenie zaznaczeń owalnych lub prostokątnych ...................................................h 146 Zaznaczanie nieregularnego obszaru...................................................h....................... 147 Zaznaczanie nieregularnego obszaru za pomocą linii łamanej .................................. 147 Zaznaczanie obszaru o zbliżonym kolorze za pomocą narzędzia Magic Wand (różdżka) ...................................................h....... 148 Zaznaczanie za pomocą narzędzia Magnetic Lasso (lasso magnetyczne) ................. 150 Pasek opcji narzędzia Magnetic Lasso (lasso magnetyczne) ..................................... 151 Zaznaczanie obszaru według barwy — polecenie Color Range (zakres koloru)....... 152 Odręczne rysowanie zaznaczeń w kształcie ramek ...................................................h. 153 Tworzenie zaznaczeń w kształcie ramki za pomocą polecenia Border (brzeg) ......... 153 Praca z zaznaczeniami ...................................................t....................... 154 Anulowanie zaznaczenia ...................................................h......................................... 154 Ponowne zaznaczanie tego samego obszaru ...................................................h........... 154 Usuwanie zaznaczonego obszaru ...................................................h............................ 154 Przesunięcie ramki zaznaczenia ...................................................h.............................. 155 Wygładzanie krawędzi zaznaczenia ...................................................h........................ 155 Zamiana fragmentów zaznaczonych i niezaznaczonych ............................................ 156 Ukrywanie ramki zaznaczenia...................................................h................................. 156 Przekształcanie ramki zaznaczenia...................................................h.......................... 157 Modyfikowanie ramki zaznaczenia za pomocą poleceń menu .................................. 157 Dodawanie obszarów do istniejącego zaznaczenia ...................................................h. 158 Odejmowanie obszarów od istniejącego zaznaczenia ................................................ 158 Tworzenie części wspólnej dwóch zaznaczeń...................................................h......... 158 Efekt winiety...................................................h...................................................h......... 159 Maskowanie kształtu za pomocą polecenia Extract (wydziel)................................... 160 S p i s t r e ś c i Rozdział 7. Kompozycja obrazu 163 Przemieszczanie ...................................................t.................................. 163 Przemieszczanie zaznaczonego obszaru...................................................h.................. 163 Wyrównanie jednej lub kilku warstw względem ramki zaznaczenia......................... 164 7 Spis treści i c ś e r t s i p S Kopiowanie ...................................................t......................................... 164 Kopiowanie zaznaczenia za pomocą techniki „przeciągnij i upuść” ......................... 164 Schowek...................................................h...................................................h................ 165 Kopiowanie i wklejanie zaznaczonego fragmentu ...................................................h.. 166 Kopiowanie zaznaczonego fragmentu metodą „przeciągnij i uhpuść” pomiędzy dokumentami ...................................................h........................................ 167 Wklejanie na zaznaczony obszar...................................................h............................. 168 Wklejanie większego obrazu w mniejszy...................................................h................ 169 Wyostrzanie i rozmywanie ...................................................t................ 170 Wyostrzanie lub rozmywanie krawędzi ...................................................h.................. 170 Korzystanie z miarek i linii pomocniczych ......................................... 171 Wyświetlanie lub ukrywanie miarek ...................................................h....................... 171 Zmiana położenia punktu początkowego ...................................................h................ 171 Korzystanie z funkcji przyciągania ...................................................h......................... 172 Ukrywanie i wyświetlanie siatki...................................................h.............................. 172 Tworzenie linii pomocniczych ...................................................h................................ 173 Umieszczanie linii pomocniczych w wybranym miejscu .......................................... 173 Usuwanie linii pomocniczych ...................................................h................................. 173 Narzędzie Measure (miarka) ...................................................h................................... 174 Klonowanie ...................................................t......................................... 175 Klonowanie obszarów w obrębie tego samego dokumentu ....................................... 175 Zastosowanie narzędzia Pattern Stamp (stempel wzorkiem) ..................................... 177 Klonowanie pomiędzy różnymi obrazami...................................................h............... 178 Rozmywanie krawędzi zaznaczenia ...................................................h........................ 179 Rozdział 8. Historia Usuwanie otoczki wokół obrazu...................................................h.............................. 180 181 Korzystanie z palety History (historia) ............................................... 181 Tryby: liniowy i nieliniowy...................................................h..................................... 181 Przywrócenie poprzedniego stanu historii...................................................h............... 183 Powielanie stanu ...................................................h...................................................h... 183 Usuwanie stanu...................................................h...................................................h..... 183 Zastosowanie zdjęć dokumentu ...................................................t........ 184 Tworzenie zdjęcia dokumentu na podstawie stanu historii ........................................ 184 Przekształcanie zdjęcia dokumentu w najnowszy stan historii .................................. 185 Usuwanie zdjęcia dokumentu...................................................h.................................. 185 Tworzenie nowego dokumentu na podstawie stanu historii lub zdjęcia .................... 185 Przywracanie i usuwanie ...................................................t................... 186 Zastosowanie narzędzia History Brush (pędzel historii)............................................ 186 Wypełnienie zaznaczonego fragmentu lub warstwy stanem z palety History (historia)... 187 Korzystanie z narzędzia Art History Brush (pędzel stylowy) .................................... 188 8 Rozdział 9. Korekty obrazu 189 Podstawy korekty obrazu...................................................h......................................... 189 Spis treści Warstwy korekcyjne ...................................................t.......................... 190 Tworzenie warstwy korekcyjnej...................................................h.............................. 190 Edycja warstwy korekcyjnej...................................................h.................................... 190 Wybieranie trybu mieszania warstwy korekcyjnej (lub każdej innej warstwy)......... 191 Zmiana poleceń w istniejącej warstwie korekcyjnej .................................................. 192 Scalanie warstwy korekcyjnej z warstwą znajdującą się poniżej............................... 192 Zastosowania warstw korekcyjnych...................................................h........................ 193 Polecenia służące do korekcji obrazu .................................................. 194 Polecenie Auto Contrast (auto-kontrast) ...................................................h................. 194 Odwracanie świateł i cieni...................................................h....................................... 195 Tworzenie warstwy o dużym kontraście ...................................................h................. 195 Posteryzacja ...................................................h...................................................h.......... 196 Korekta kontrastu i jasności ...................................................h.................................... 197 Dopasowanie kontrastu i jasności za pomocą polecenia Levels (poziomy) .............. 198 Zmniejszanie kontrastu warstwy ...................................................h............................. 199 Rozjaśnianie lub przyciemnianie obrazu za pomocą narzędzi Dodge (rozjaśnianie) i Burn (ściemnianie) ............................. 200 Ograniczenie obszaru oddziaływania warstwy korekcyjnej za pomocą maski.......... 201 Konwersja warstwy na skalę szarości za pomocą polecenia Channel Mixer (mieszanie kanałów)..................................... 202 Jak posługiwać się paletą Histogram?................................................. 203 Aktualizacja palety Histogram ...................................................h................................ 203 Odczyt danych z histogramu ...................................................h................................... 204 S p i s t r e ś c i Rozdział 10. Wybór kolorów 205 Kolor narzędzia i kolor tła ...................................................h....................................... 205 Wybór koloru w oknie dialogowym Color Picker (próbnik kolorów) ....................... 206 Wybieranie kolorów narzędzia i tła z gotowych zestawów barw .............................. 207 Wybór koloru za pomocą palety Color (kolor): ...................................................h...... 208 Paleta Swatches (próbki) ...................................................t................... 209 Wybieranie kolorów z palety Swatches (próbki) ...................................................h.... 209 Dodawanie kolorów do palety Swatches (próbki)...................................................h... 209 Usuwanie koloru z palety Swatches (próbki) ...................................................h.......... 209 Zapisywanie zmian w palecie Swatches (próbki) ...................................................h... 210 Wymiana i dodawanie biblioteki próbek...................................................h................. 210 Wczytywanie biblioteki próbek...................................................h............................... 210 Przywracanie standardowej zawartości palety Swatches (próbki)............................. 210 9 Spis treści Kroplomierz ...................................................t........................................ 211 Pobieranie koloru z obrazu za pomocą kroplomierza ................................................ 211 Kopiowanie kolorów w postaci wartości szesnastkowych......................................... 212 Rozdział 11. Edycja kolorów 213 Kilka podstawowych informacji ...................................................t....... 213 Wypełnianie selekcji lub warstwy kolorem, deseniem lub elementami graficznymi ....215 Obrysowywanie krawędzi zaznaczenia lub zawartości warstwy ............................... 217 Zmiana kolorystyki obrazu za pomocą okna dialogowego Hue/Shaturation (barwa/nasycenie)...................................................h.................................................. 218 Narzędzie Color Sampler (próbkowanie kolorów)............................. 220 Umieszczanie próbek na obszarze obrazu ...................................................h............... 220 Zmiana położenia próbki koloru...................................................h.............................. 221 Korzystanie z palety Info (info) w trakcie pracy z narzędziem Color Sampler (próbkowanie kolorów) ...................................................h......................................... 221 Usuwanie próbki kolorów ...................................................h....................................... 221 Techniki korekcji barw...................................................t...................... 222 Kolorowanie obrazu lub korekta charakterystyki barwnej za pomocą polecenia Color Balance (balans kolorów) ............................................ 222 Zwiększanie lub zmniejszanie nasycenia barw narzędziem Sponge (gąbka) ............ 223 Edycja obrazu za pomocą warstw wypełnionych kolorem neutralnym ..................... 224 Przekształcanie warstwy zwykłej lub warstwy tła do skali szarości.......................... 225 Konwersja kolorowej warstwy na skalę szarości i wybiórcze przywrócenie oryginalnego koloru...................................................h.... 225 Polecenia Curves (krzywe) i Levels (poziomy) ................................... 226 Modyfikowanie nasycenia poszczególnych kolorów za pomocą polecenia Levels (poziomy) ...................................................h................ 226 Automatyczna korekcja kolorów...................................................h............................. 227 Korekcja kolorów lub wartości za pomocą polecenia Curves (krzywe) .................... 228 Kanały koloru dodatkowego...................................................t.............. 230 Tworzenie kanału koloru dodatkowego ...................................................h.................. 230 Malowanie na kanale koloru dodatkowego ...................................................h............. 231 Przekształcanie kanału alfa na kanał koloru dodatkowego ........................................ 231 Podstawowe informacje o kanałach koloru dodatkowego ......................................... 232 Drukowanie kanałów zawierających kolory dodatkowe ............................................ 232 Rozdział 12. Malowanie 233 Zaczynamy ...................................................t.......................................... 233 Sposób użycia narzędzia Brush (pędzel) ...................................................h................. 233 Tymczasowe zmiany w konfiguracji pędzla ...................................................h........... 234 10 i c ś e r t s i p S Spis treści Paleta Brushes (pędzle) ...................................................t...................... 235 Korzystanie z palety Brushes ...................................................h.................................. 235 Edycja istniejącej końcówki pędzla...................................................h......................... 236 Wybór opcji generowania kreski...................................................h............................. 240 Zarządzanie ustawieniami narzędzi malarskich ................................ 242 Zapisywanie utworzonych pędzli ...................................................h............................ 242 Zapisywanie ustawień pędzla w nowej bibliotece...................................................h... 242 Wczytywanie biblioteki pędzli ...................................................h................................ 243 Przywracanie standardowej biblioteki pędzli ...................................................h.......... 243 Przekształcenie konfiguracji pędzla w uniwersalną konfigurację narzędzia ............. 244 Zapisywanie ustawień narzędzi w bibliotece ...................................................h.......... 245 Definiowanie końcówki pędzla na podstawie fragmentu obrazu............................... 246 Usuwanie ustawień pędzla...................................................h....................................... 246 Inne techniki malarskie ...................................................t..................... 247 Rozmazywanie kolorów ...................................................h.......................................... 247 Wypełnianie obszaru obrazu przy użyciu narzędzia Paint Bucket (wiadro z farbą).. 248 Kolorowanie obrazu w skali szarości ...................................................h...................... 249 Usuwanie wybranych fragmentów...................................................t.... 250 Wymazywanie części warstwy...................................................h................................ 250 Korzystanie z narzędzia Background Eraser (gumka tła) .......................................... 251 Korzystanie z narzędzia Magic Eraser (magiczna gumka) ........................................ 253 Rozdział 13. Fotografia 255 Format Camera Raw ...................................................t......................... 255 Otwieranie pliku typu Camera Raw ...................................................h....................... 256 Zmiana widoku w oknie podglądu ...................................................h.......................... 257 Zmiana właściwości obrazów zawartych w plikach Camera Raw............................. 257 Zmiana podstawowych właściwości obrazu w trybie Camera Raw .......................... 258 Ogólna korekta barw obrazu w formacie Camera Raw.............................................. 259 Korekta detali obrazu w formacie Camera Raw...................................................h...... 261 Korekta wbudowanych profili barw w oknie dialogowym Camera Raw .................. 262 Format Camera Raw a format .jpeg ...................................................h........................ 263 Korekta świateł i cieni...................................................t........................ 264 Stosowanie korekty Shadow/Highlight (światła/cienie) ............................................ 264 Naśladowanie efektów filtrów fotograficznych................................... 266 Korzystanie z polecenia Photo Filter (filtr fotograficzny) ......................................... 266 Efekt ostrości wybiórczej...................................................t................... 267 Stosowanie filtra Lens Blur (ostrość wybiórcza) ...................................................h.... 267 11 S p i s t r e ś c i Spis treści Wymiana kolorów ...................................................t.............................. 270 Wymiana kolorów za pomocą narzędzia Replace Color (wymień kolor).................. 270 Korzystanie z narzędzia Color Replacement (zastępowanie kolorów) ...................... 272 Retusz ...................................................t.................................................. 274 Retusz za pomocą narzędzia Healing Brush (pędzel korygujący) ............................. 274 Korzystanie z narzędzia Patch (łatka) ...................................................h..................... 276 Funkcja Photomerge (panorama) ...................................................t..... 278 Przygotowanie obrazów ...................................................h.......................................... 278 Tworzenie panoramy za pomocą funkcji Photomerge ............................................... 279 Rozdział 14. Gradienty 281 Tworzenie gradientu przy użyciu warstwy wypełnienia ............................................ 281 Tworzenie gradientu za pomocą narzędzia Gradient (gradient)................................. 283 Tworzenie lub edycja gradientu ...................................................h.............................. 284 Zapisywanie gradientów w oddzielnym pliku...................................................h......... 286 Korzystanie z dodatkowych bibliotek gradientów ...................................................h.. 286 Przywracanie domyślnego zestawu gradientów ...................................................h...... 287 Zmiana krycia kolorów gradientu ...................................................h........................... 287 Tworzenie wielokolorowego tła ...................................................h.............................. 288 Nałożenie gradientu na warstwę za pomocą polecenia Gradienht Map (mapa gradientu) ...................................................h...................................................h 289 Rozdział 15. Jeszcze o warstwach 291 Stopień krycia warstwy i wypełnienia warstwy.................................. 291 i c ś e r t s i p S Zmiana stopnia krycia i wypełnienia warstwy ...................................................h........ 291 Tryby mieszania ...................................................t................................. 292 Tryby mieszania dla warstw ...................................................h.................................... 292 Precyzyjna korekta przenikania warstw ...................................................h.................. 293 Wybieranie opcji przenikania warstwy ...................................................h................... 295 Mieszanie warstwy zmodyfikowanej z warstwą oryginalną ...................................... 296 Kompozycje warstw ...................................................t........................... 297 Tworzenie kompozycji warstw...................................................h................................ 297 Wykorzystanie zapisanej kompozycji warstw...................................................h......... 298 Przywracanie pierwotnego wyglądu obrazu...................................................h............ 298 Aktualizacja kompozycji warstw...................................................h............................. 298 Co zrobić, gdy w palecie kompozycji warstw pojawi się ikona ostrzeżenia?............ 298 Zmiana właściwości warstwy, które są zapisane w kompozycji................................ 299 Usuwanie kompozycji warstwy...................................................h............................... 299 Przygotowanie prezentacji w pliku .pdf ...................................................h.................. 299 12 Spis treści Maski warstw...................................................t...................................... 300 Tworzenie maski warstwy ...................................................h....................................... 300 Edycja maski...................................................h...................................................h......... 301 Przemieszczanie maski bez przesunięcia warstwy...................................................h.. 302 Kopiowanie maski warstwy...................................................h..................................... 302 Wybór opcji wyświetlania maski warstwy...................................................h.............. 302 Wypełnianie napisu dowolnymi elementami graficznymi za pomocą maski warstwy ...................................................h.................................... 303 Chwilowe wyłączanie maski ...................................................h................................... 304 Usunięcie maski z jednoczesnym zatwierdzeniem lub anulowhaniem wprowadzonych przez nią zmian ...................................................h.......................... 304 Maski odcinania...................................................t.................................. 305 Tworzenie maski odcinania ...................................................h..................................... 305 Usuwanie warstwy z maski odcinania...................................................h..................... 306 Rozgrupowanie całej maski odcinania ...................................................h.................... 306 Łączenie warstw ...................................................t................................. 307 Łączenie warstw (i przemieszczanie ich wszystkich naraz)....................................... 307 Wyrównanie dwóch lub więcej połączonych warstw ................................................ 307 Wyrównanie krawędzi warstwy z aktywnym zaznaczeniem ..................................... 308 Równomierne rozmieszczanie zawartości trzech lub więcej połączonych warstw ... 308 Przekształcanie warstw...................................................t...................... 309 Przekształcanie warstw za pomocą ramki ...................................................h............... 309 Swobodne przekształcenie...................................................h....................................... 311 Przekształcanie warstwy przez wprowadzanie wartości numerycznych.................... 312 S p i s t r e ś c i Rozdział 16. Efekty warstw 313 Stosowanie efektów warstw ...................................................t............... 314 Usuwanie efektu warstwy...................................................h........................................ 315 Kopiowanie efektów z jednej warstwy do drugiej ...................................................h.. 315 Tworzenie efektu cienia lub efektu cienia wewnętrznego ......................................... 316 Przekształcanie cienia...................................................h.............................................. 317 Tworzenie cienia bez pomocy efektu ...................................................h...................... 318 Tworzenie efektu blasku zewnętrznego lub wewnętrznego ....................................... 318 Tworzenie efektu fazy i płaskorzeźby ...................................................h..................... 320 Zmiana profilu konturu...................................................h............................................ 322 Stosowanie efektu Satin (satyna)...................................................h............................. 323 Stosowanie efektu Color Overlay (nałożenie koloru) ................................................ 324 Stosowanie efektu Gradient Overlay (nałożenie gradientu)....................................... 324 Stosowanie efektu Pattern Overlay (nałożenie wzorka)............................................. 325 Stosowanie efektu Stroke (obrys)...................................................h............................ 326 Pozostałe polecenia efektów warstw ...................................................h....................... 327 13 Spis treści Rozdział 17. Maski 329 Kanały alfa ...................................................t.......................................... 330 Zapisywanie zaznaczenia jako kanału alfa z wykorzystaniem bieżących ustawień .. 330 Zapisywanie zaznaczenia jako kanału z wybraniem odpowiednich opcji ................. 330 Wyświetlanie kanału alfa...................................................h......................................... 331 Wczytywanie zaznaczenia do obrazu z wykorzystaniem bieżących opcji................. 331 Wczytywanie zaznaczenia do obrazu z równoczesną zmianą opcji........................... 331 Operacje zapisywania zaznaczeń...................................................h............................. 332 Opcje wczytywania kanału alfa...................................................h............................... 332 Zmiana nazwy kanału alfa...................................................h....................................... 333 Zamiana czarnych i białych fragmentów kanału alfa................................................. 333 Usuwanie kanału...................................................h...................................................h... 333 Kopiowanie kanału ...................................................h.................................................. 333 Edycja kanału jako maski ...................................................h........................................ 334 Szybka maska ...................................................t..................................... 335 Maskowanie warstwy w trybie Quick Mask (szybka maska) .................................... 335 Edycja w trybie Quick Mask (szybka maska) ...................................................h......... 336 Opcje wyświetlania szybkiej maski...................................................h......................... 336 Rozdział 18. Ścieżki i kształty 337 Tworzenie ścieżek ...................................................t............................... 338 Przekształcenie zaznaczenia w ścieżkę ...................................................h................... 338 Rysowanie ścieżki za pomocą narzędzia Pen (pióro)................................................. 339 Rysowanie ścieżki za pomocą narzędzia Freeform Pen (pióro hdowolne) z opcją Magnetic (magnetyczne) ...................................................h.......................... 340 Paleta rozwijana Freeform Pen Options (opcje pióra dowolnego)............................. 341 Rysowanie ścieżki za pomocą narzędzia Freeform Pen (pióro dowolne).................. 342 Praca ze ścieżkami...................................................t.............................. 342 Przemieszczanie ścieżki ...................................................h.......................................... 342 Wydłużanie istniejącej otwartej ścieżki ...................................................h.................. 343 Przekształcenie całej ścieżki...................................................h.................................... 343 Przekształcanie punktów na ścieżce ...................................................h........................ 343 Kopiowanie ścieżki w ramach tego samego dokumentu............................................ 344 Kopiowanie ścieżki bez zmiany jej nazwy...................................................h.............. 344 Kopiowanie ścieżki do innego dokumentu...................................................h.............. 344 Zapisywanie ścieżki roboczej...................................................h.................................. 344 Wyświetlanie ścieżki ...................................................h............................................... 345 Ukrywanie ścieżki ...................................................h...................................................h 345 Zaznaczanie węzłów na ścieżce ...................................................h.............................. 345 Zmiana kształtu ścieżki ...................................................h........................................... 346 14 i c ś e r t s i p S Spis treści Usuwanie ścieżek ...................................................h...................................................h. 347 Usuwanie zaznaczenia ścieżki...................................................h................................. 348 Przekształcanie zamkniętej ścieżki w zaznaczenie ...................................................h. 348 Eksportowanie ścieżek do programu Illustrator lub FreeHand .................................. 349 Maski wektorowe...................................................t................................ 350 Tworzenie maski wektorowej...................................................h.................................. 350 Łączenie ścieżek ...................................................h...................................................h... 351 Zmiana kształtu maski wektorowej ...................................................h......................... 351 Przemieszczanie maski wektorowej ...................................................h........................ 352 Powielanie maski wektorowej ...................................................h................................. 352 Tymczasowe usuwanie efektów działania maski wektorowej ................................... 352 Odwracanie obszarów widocznych i maskowanych w masce wektorowej ............... 353 Usuwanie maski wektorowej...................................................h................................... 353 Konwersja maski warstwy na maskę wektorową ...................................................h.... 354 Tworzenie warstwy korekcyjnej korzystającej z maski wektorowej ......................... 354 Tworzenie maski wektorowej na podstawie tekstu ...................................................h. 355 Kształty...................................................t................................................ 356 Tworzenie warstwy kształtu ...................................................h.................................... 356 Tworzenie ścieżki roboczej za pomocą narzędzi kształtu .......................................... 358 Tworzenie figury geometrycznej i jej rasteryzacja ...................................................h. 359 Ustawianie opcji geometrycznych narzędzia kształtu ................................................ 360 Przemieszczanie wektorowej maski kształtu...................................................h........... 360 Przekształcanie warstwy kształtu ...................................................h............................ 361 Modyfikacja konturu istniejącej warstwy kształtu ...................................................h.. 361 Tymczasowe ukrywanie maski wektorowej lub warstwy kształtu............................. 361 Wklejanie obiektu ścieżki z Illustratora do Photoshopa w postaci warstwy kształtu ....362 Dodawanie i odejmowanie kształtów ...................................................h...................... 362 Dodawanie nowego kształtu do próbnika kształtów .................................................. 363 Zmiana wypełnienia warstwy kształtu ...................................................h.................... 363 Rasteryzacja warstwy kształtu...................................................h................................. 364 S p i s t r e ś c i Rozdział 19. Tekst 365 Tworzenie tekstu ...................................................t................................ 365 Różne typy tekstu ...................................................h...................................................h. 365 Tworzenie edytowalnej warstwy tekstowej...................................................h............. 366 Wprowadzanie tekstu na ścieżce lub w jej obrysie ...................................................h. 368 Edycja tekstu ...................................................t...................................... 368 Zaznaczanie liter w warstwie tekstowej ...................................................h.................. 368 Przekształcanie tekstu akapitowego w ozdobny...................................................h...... 369 Przekształcanie tekstu ozdobnego w akapitowy...................................................h...... 369 15 Spis treści i c ś e r t s i p S Zmiana rozmiaru tekstu poprzez podanie wielkości czcionki.................................... 370 Skalowanie tekstu w warstwie...................................................h................................. 370 Zmiana kerningu znaków ...................................................h........................................ 371 Ustawianie światła znaków (tracking)...................................................h..................... 371 Ustawianie interlinii w tekście poziomym ...................................................h.............. 372 Zmiana orientacji tekstu ...................................................h.......................................... 373 Zmiana wyglądu tekstu za pomocą opcji palety Character (typografia).................... 374 Przesuwanie wybranych liter względem linii bazowej tekstu.................................... 375 Ustawienia tekstu akapitowego ...................................................t......... 376 Wyrównywanie i justowanie akapitu ...................................................h...................... 376 Wstawianie wcięć akapitowych i ustawianie odstępów ............................................. 377 Optymalizacja formatowania akapitu...................................................h...................... 378 Tekstowe efekty specjalne...................................................t.................. 379 Przekształcanie tekstu za pomocą obwiedni...................................................h............ 379 Przekształcanie samej obwiedni tekstu ...................................................h................... 379 Zniekształcanie tekstu w edytowalnej warstwie tekstowej ........................................ 380 Przemieszczanie warstwy tekstowej...................................................h........................ 381 Rasteryzacja tekstu ...................................................h.................................................. 381 Wygaszanie kontrastu obrazu znajdującego się za tekstem ....................................... 382 Wygaszanie kontrastu tekstu ...................................................h................................... 383 Tworzenie zanikających napisów...................................................h............................ 384 Wykorzystanie efektów warstwy na półprzezroczystym tekście ............................... 384 Obrysowywanie zawartości warstwy tekstowej ...................................................h...... 385 Narzędzia tworzenia masek tekstu ...................................................t... 385 Tworzenie zaznaczenia w kształcie tekstu ...................................................h.............. 385 Przemieszczanie zaznaczenia w kształcie tekstu...................................................h..... 386 Tworzenie maski w kształcie tekstu dla warstwy korekcyjnej................................... 387 Tekst w kanale koloru dodatkowego ...................................................t 388 Tworzenie tekstu w kanale koloru dodatkowego ...................................................h.... 388 Przetwarzanie tekstu...................................................t.......................... 389 Wyszukiwanie i zamiana fragmentu tekstu ...................................................h............. 389 Sprawdzanie pisowni...................................................h............................................... 390 Rozdział 20. Filtry 391 Filtry — wiadomości podstawowe ...................................................t.... 391 Sposoby stosowania filtrów...................................................h..................................... 391 Korzystanie z galerii filtrów ...................................................h.................................... 392 Korzystanie z okien dialogowych filtrów...................................................h................ 393 Zmniejszanie intensywności działania filtrów ...................................................h........ 394 Ograniczanie obszaru działania filtra ...................................................h...................... 395 16 Spis treści Unikaj komputerowej perfekcji ...................................................h............................... 396 Intensyfikowanie działania filtra ...................................................h............................. 396 Mapowanie tekstury za pomocą filtra ...................................................h..................... 396 Efekty działania dostępnych filtrów ...................................................t. 397 Filtry z grupy Artistic (artystyczne) ...................................................h........................ 397 Filtry z grupy Blur (rozmycie)...................................................h................................. 399 Filtry z grupy Brush Strokes (pociągnięcia pędzla) ...................................................h 400 Filtry z grupy Distort (zniekształć)...................................................h.......................... 401 Filtry z grupy Noise (szum)...................................................h..................................... 402 Filtry z grupy Pixelate (pikslowanie) ...................................................h...................... 403 Filtry z grupy Render (rendering)...................................................h............................ 404 Filtry z grupy Sharpen (wyostrzanie) ...................................................h...................... 404 Filtry z grupy Sketch (szkic) ...................................................h................................... 405 Filtry z grupy Stylize (stylizacja) ...................................................h............................ 407 Filtry z grupy Texture (tekstura) ...................................................h............................. 408 Filtry w akcji...................................................t....................................... 409 Nałożenie tekstury za pomocą maski warstwy...................................................h........ 409 Efekt rysunku lub ręcznie malowanego obrazu...................................................h....... 410 Akwarela własnej roboty ...................................................h......................................... 410 Tworzenie efektu ruchu w wybranej części obrazu ...................................................h 411 Efekty świetlne...................................................t.................................... 412 Oświetlanie obrazu ...................................................h.................................................. 412 Filtr Pattern Maker (tworzenie wzorka)............................................. 415 Generowanie wzorku ...................................................h............................................... 415 Przemieszczanie się między elementami...................................................h................. 418 Usuwanie wygenerowanego elementu ...................................................h.................... 418 Zapisywanie wygenerowanego elementu w przyborniku .......................................... 418 S p i s t r e ś c i Rozdział 21. Narzędzie Liquify (skraplanie) 419 Zniekształcanie obrazu poleceniem Liquify (skraplanie)........................................... 420 Wyświetlanie siatki skraplania ...................................................h................................ 423 Usuwanie całości zniekształcenia...................................................h............................ 424 Odwracanie zniekształceń we wszystkich „niezamrożonych” fragmentach.............. 424 Przywracanie poszczególnych części „niezamrożonego” obszarhu do pierwotnego stanu ...................................................h............................................ 424 Rozdział 22. Zadania 425 Zadania...................................................t................................................ 426 Rejestrowanie zadania ...................................................h............................................. 426 Tworzenie zestawu zadań...................................................h........................................ 427 17 Spis treści i c ś e r t s i p S Dołączanie polecenia zatrzymania zadania ...................................................h............. 428 Wprowadzanie elementu menu do zadania ...................................................h............. 429 Umieszczanie ścieżki w zadaniu ...................................................h............................. 430 Tymczasowe wyłączanie wybranych poleceń z zadania............................................ 431 Wykonanie zadania na dowolnym obrazie...................................................h.............. 431 Dodawanie poleceń do dowolnego zadania ...................................................h............ 432 Usuwanie polecenia z zadania...................................................h................................. 432 Przetwarzanie wielu obrazów za pomocą zadań ...................................................h..... 433 Opcje związane z nazywaniem plików podczas przetwarzania wsadowego ............. 434 Tworzenie miniaplikacji na podstawie zadania...................................................h....... 435 Uaktywnianie lub wyłączanie pauzy ...................................................h....................... 436 Zmiana kolejności poleceń ...................................................h...................................... 436 Ponowne nagranie całego zadania z wykorzystaniem innych ustawień w oknach dialogowych poleceń ..........................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Photoshop CS
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: