Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00195 004772 14058340 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Word 2002/XP PL - książka
Po prostu Word 2002/XP PL - książka
Autor: Liczba stron: 328
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-720-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Microsoft Word 2002 jest częścią Microsoft Office XP i najnowszą wersją potężnego edytora tekstu, przeznaczonego dla korzystających z systemu Windows. Obecnie jeszcze lepszy i bardziej przyjazny użytkownikowi, pozwala na tworzenie dokumentów o różnym stopniu komplikacji, od najprostszych, jednostronicowych listów po wieloplikowe raporty z liczbami, spisami treści i indeksami.

'Po prostu Word 2002' ma Ci pomóc w opanowaniu tego edytora przez dostarczenie wielu rysunków i wskazówek oraz instrukcji wyjaśniających jego działanie krok po kroku. Na tych stronach znajdziesz wszystko, czego potrzeba, aby stać się biegłym w posługiwaniu się Wordem, a nawet więcej!

Dzięki spisowi treści, indeksowi i drukowanym zakładkom na marginesach nie będziesz mieć kłopotu ze znalezieniem informacji, których potrzebujesz. Jeżeli nigdy nie używałeś Worda lub może jesteś nowicjuszem w dziedzinie edycji tekstów, to ta książka pozwoli ci osiągnąć wyższy stopień wtajemniczenia w dziedzinie edycji tekstów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI Po prostu Word 2002/XP KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE Autor: Maria Langer T‡umaczenie: Krzysztof Mas‡owski ISBN: 83-7197-720-4 Format: B5, stron: 330 Microsoft Word 2002 jest czŒ(cid:156)ci„ Microsoft Office XP i najnowsz„ wersj„ potŒ¿nego edytora tekstu, przeznaczonego dla korzystaj„cych z systemu Windows. Obecnie jeszcze lepszy i bardziej przyjazny u¿ytkownikowi pozwala na tworzenie dokument(cid:243)w o(cid:160) r(cid:243)¿nym stopniu komplikacji, od najprostszych, jednostronicowych list(cid:243)w po wieloplikowe raporty z liczbami, spisami tre(cid:156)ci i indeksami. (cid:132)Po prostu Word 2002(cid:148) ma Ci pom(cid:243)c w opanowaniu tego edytora przez dostarczenie wielu rysunk(cid:243)w i wskaz(cid:243)wek oraz instrukcji wyja(cid:156)niaj„cych jego dzia‡anie krok po kroku. Na tych stronach znajdziesz wszystko, czego potrzeba, aby sta(cid:230) siŒ bieg‡ym w(cid:160) pos‡ugiwaniu siŒ Wordem, a nawet wiŒcej! DziŒki spisowi tre(cid:156)ci, indeksowi i drukowanym zak‡adkom na marginesach nie bŒdziesz mie(cid:230) k‡opotu ze znalezieniem informacji, kt(cid:243)rych potrzebujesz. Je¿eli nigdy nie u¿ywa‡e(cid:156) Worda lub mo¿e jest nowicjuszem w dziedzinie edycji tekst(cid:243)w, to ta ksi„¿ka pozwoli ci osi„gna(cid:230) wy¿szy stopieæ wtajemniczenia w dziedzinie edycji tekst(cid:243)w. ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Wstęp Wstęp do Worda 2002 Wstęp...................................................w...................................................w...11 Nowe cechy i ulepszenia w Wordzie 2002 ...............................................12 11 15 Poznajemy warsztat pracy Rzut oka na Worda...................................................w.................................15 Okno Worda ...................................................w...........................................16 Mysz...................................................w...................................................w....18 Menu ...................................................w...................................................w...19 Skróty klawiszowe ...................................................w.................................21 Paski narzędzi...................................................w.........................................22 Okienko zadań...................................................w........................................25 Okna dialogowe...................................................w......................................26 Tryby wyświetlania ...................................................w................................28 Poruszanie się po dokumencie ...................................................w...............30 Okna ...................................................w...................................................w....33 Asystent pakietu Office...................................................w..........................34 System pomocy Worda ...................................................w..........................37 S p i s t r e ś c i Rozdział 2. Wiadomości podstawowe o Wordzie 41 Podstawowe informacje o edycji tekstu ...................................................w.41 Uruchamianie Worda ...................................................w.............................42 Zakończenie pracy Worda...................................................w......................43 Dokumenty, szablony i kreatory ...................................................w............44 Tworzenie dokumentów...................................................w.........................45 Otwieranie istniejących dokumentów ...................................................w....48 Wpisywanie tekstu ...................................................w.................................49 Znaki formatujące ...................................................w..................................50 Punkt wstawiania...................................................w....................................51 Wstawianie i usuwanie tekstu ...................................................w................52 Kliknij i wpisz ...................................................w........................................53 5 Spis treści Rozdział 3. i c ś e r t s i p S Rozdział 4. Zaznaczanie tekstu ...................................................w.................................54 Edycja zaznaczonego tekstu...................................................w...................55 Kopiowanie i przesuwanie tekstu...................................................w...........56 Opcje wklejania...................................................w......................................59 Schowek Office ...................................................w......................................60 Cofanie, ponowne wykonywanie i powtarzanie czynności ........................62 Znajdź i Zamień ...................................................w.....................................64 Zapisywanie dokumentów...................................................w......................67 Podstawy formatowania 71 Podstawowe informacje o formatowaniu ..................................................71 Wyświetlanie formatowania...................................................w...................72 Formatowanie czcionki ...................................................w..........................73 Stosowanie formatowania czcionki...................................................w........74 Formatowanie akapitu ...................................................w............................77 Praktyczne korzystanie z formatowania akapitu .......................................78 Tabulatory ...................................................w..............................................81 Formatowanie stron...................................................w................................85 Zastosowanie formatowania stron ...................................................w............85 Formatowanie zaawansowane 89 Podstawowe informacje o formatowaniu zawansowanym........................89 Odstępy między znakami ...................................................w.......................90 Inicjały...................................................w...................................................w.92 Zmiana wielkości liter...................................................w............................94 Punktowanie i numerowanie ...................................................w..................95 Obramowanie i cieniowanie...................................................w...................98 Malarz formatów ...................................................w..................................105 Style...................................................w...................................................w...106 Autoformatowanie...................................................w................................113 Podział na strony, sekcje i kolumny...................................................w.....117 Kolumny...................................................w...............................................119 Nagłówki i stopki ...................................................w.................................121 Rozdział 5. Narzędzia do pisania 125 Narzędzia, które Word udostępnia piszącym ..........................................125 Korektor pisowni i korektor gramatyczny...............................................126 Autokorekta...................................................w..........................................131 6 Spis treści Tezaurus ...................................................w...............................................134 Dzielenie wyrazów...................................................w...............................135 Statystyka wyrazów...................................................w..............................137 Rozdział 6. Drukowanie dokumentów 139 Drukowanie dokumentów ...................................................w....................139 Ustawienia strony...................................................w.................................140 Podgląd wydruku...................................................w..................................142 Drukowanie ...................................................w..........................................145 Rozdział 7. Wstawianie tekstu i grafiki 149 Elementy specjalne...................................................w...............................149 Autotekst i Autouzupełnianie...................................................w...............150 Pola Worda...................................................w...........................................153 Symbole i znaki specjalne ...................................................w....................155 Przypisy dolne i Przypisy końcowe...................................................w......157 Pliki ...................................................w...................................................w...161 Obrazy ...................................................w..................................................163 Praca z obiektami graficznymi ...................................................w...............172 Rozdział 8. Konspekty 175 Rozdział 9. Konspekty ...................................................w............................................175 Budowanie konspektu ...................................................w..........................176 Zmiana kolejności elementów konspektu ...............................................181 Oglądanie konspektu ...................................................w............................183 Praca z konspektem w innych trybach wyświetlania ................................186 Tworzenie spisu treści...................................................w..........................187 189 Tabele Podstawowe informacje o tabelach ...................................................w......189 Tworzenie tabeli...................................................w...................................190 Budowa tabeli...................................................w.......................................194 Zaznaczanie komórek tabeli...................................................w.................195 Wypełnianie tabeli i formatowanie jej zawartości ..................................197 Wstawianie i usuwanie komórek...................................................w............200 Scalanie i dzielenie komórek i tabel...................................................w.....203 Zmiana wielkości kolumn i wierszy...................................................w.....205 Autodopasowanie tabeli ...................................................w.......................208 7 S p i s t r e ś c i Spis treści Nagłówki tabel ...................................................w.....................................210 Autoformatowanie tabeli...................................................w......................211 Usuwanie tabel ...................................................w.....................................212 Rozdział 10. Koperty i etykiety 213 Koperty i etykiety...................................................w.................................213 Tworzenie koperty...................................................w................................214 Tworzenie etykiet...................................................w.................................218 Rozdział 11. Korespondencja seryjna 221 Korespondencja seryjna ...................................................w.......................221 Kreator korespondencji seryjnej...................................................w.............222 Tworzenie lub otwieranie dokumentu głównego ....................................223 Tworzenie i otwieranie źródła danych ...................................................w.227 Kompletowanie dokumentu głównego...................................................w.232 Przeglądanie korespondencji seryjnej ...................................................w..238 Scalanie korespondencji seryjnej ...................................................w.........239 i c ś e r t s i p S Rozdział 12. Praca w grupie 243 Narzędzia służące współpracy...................................................w..............243 Właściwości dokumentu ...................................................w......................244 Komentarze ...................................................w..........................................246 Wersje ...................................................w..................................................248 Śledzenie zmian...................................................w....................................250 Ochrona dokumentu ...................................................w.............................253 Rozdział 13. Urywanie innych programów 255 Współpraca Worda z innymi programami ..............................................255 Obiekty OLE ...................................................w........................................256 Współpraca Worda z Excelem ...................................................w.............259 Współpraca Worda z PowerPointem...................................................w....262 Współpraca Worda z Outlookiem ...................................................w........264 Rozdział 14. Strony WWW 267 Strony WWW...................................................w.......................................267 Tworzenie strony WWW ...................................................w.....................269 Edycja tekstu ...................................................w........................................273 Formatowanie tekstu i stron ...................................................w.................274 Łącza ...................................................w...................................................w.277 Praca ze stronami WWW ...................................................w.....................281 8 Rozdział 15. Ustawianie opcji Worda Spis treści 285 Okno dialogowe Opcje...................................................w.........................285 Widok...................................................w...................................................w287 Ogólne ...................................................w..................................................290 Edycja...................................................w...................................................w293 Drukowanie ...................................................w..........................................295 Zapisywanie ...................................................w.........................................297 Użytkownik ...................................................w..........................................299 Zgodność ...................................................w..............................................300 Lokalizacje plików ...................................................w...............................301 Zabezpieczenia ...................................................w.....................................302 Pisownia i gramatyka ...................................................w...........................304 Śledzenie zmian...................................................w....................................307 Dodatek A Menu i skróty klawiszowe 309 Menu i skróty klawiszowe...................................................w....................309 Menu Plik ...................................................w.............................................310 Menu Edycja ...................................................w........................................310 Menu Widok...................................................w.........................................310 Menu Wstaw ...................................................w........................................311 Menu Format ...................................................w........................................311 Menu Narzędzia ...................................................w...................................312 Menu Tabela...................................................w.........................................313 Menu Okno...................................................w...........................................313 Menu Pomoc ...................................................w........................................313 Skorowidz 315 S p i s t r e ś c i 9 Podstawy formatowania P o d s t a w o w e i n f o r m a c j e o f o r m a t o w a n i u Podstawowe informacje o formatowaniu Podstawy formatowania Word jest wyposażony w bogaty zestaw narzędzi formatowania, pozwala na tworzenie dokumentów czytelniejszych i wyglądających interesująco. Dostępne opcje formatowania można podzielić na trzy zasadnicze grupy: K Formatowanie czcionki (znaków) — stosowane do formatowania pojedynczych znaków lub tekstu. Do tej grupy należą np.: pogrubienie, kursywa i podkreślenie oraz kolor i rodzaj czcionki. K Formatowanie akapitów — jest stosowane do całych akapitów tekstu. Przykłady to: wcięcia, wyrównanie i odstępy między wierszami. K Formatowanie stron — jest używane do formatowania całych dokumentów lub sekcji. Przykłady to marginesy i wyrównanie pionowe na stronie. W tym rozdziale zostaną omówione podstawy formatowania, czyli najczęściej stosowane narzędzia i opcje. Wskazówki Odpowiednio stosowane formatowanie ułatwia czytanie dokumentu, co zostało pokazane na rysunku 3.1 i 3.2. Nie używaj formatowanie zbyt często. Użycie zbyt wielu opcji rozprasza czytelnika, utrudniając czytanie. Formatowanie stron jest czasami nazywane formatowaniem sekcji lub formatowaniem dokumentu, ponieważ może być stosowane do poszczególnych sekcji lub do całego dokumentu. 71 Rysunek 3.1. Dokument niesformatowany Rysunek 3.2. Ten sam dokument po sformatowaniu akapitów Rozdział 3. Wyświetlanie formatowania Dzięki poleceniu Wyświetlanie formatowania (rysunek 3.3) można łatwo sprawdzić, w jaki sposób został sformatowany dowolny fragment tekstu. Użycie tego polecenia wyświetla okienko zadań o tej samej nazwie, w którym można odczytać informacje, w jaki sposób został sformatowany kliknięty tekst (rysunki 3.4 i 3.5). Aby wyświetlić formatowanie: 1. Wybierz polecenie Format/Wyświetlanie formatowania. Na prawo od dokumentu pojawi się okienko zadań Wyświetl formatowanie, w którym znajdziesz pełną listę opcji użytych do sformatowania klikniętego tekstu (rysunki 3.4 i 3.5). 2. Kliknij dowolny znak, aby dowiedzieć się, w jaki sposób został sformatowany. 3. Powtórz działanie z punktu 2., aby sprawdzić formatowanie w różnych, interesujących cię punktach dokumentu. Wskazówki Polecenie Wyświetl formatowanie oprócz informacji o formatowaniu znaków pokazuje sposób sformatowania akapitu, w którym ten znak jest umieszczony. Innym sposobem wyświetlenia opcji formatowania jest użycie polecenia Pomoc/Co to jest? lub naciśnięcie (Shift+F1). Potem, gdy kursor myszy przybierze postać pokazaną na rysunku 3.6, wystarczy kliknąć znak, którego formatowanie chcemy sprawdzić. Po odczytaniu wszystkich interesujących informacji o formatowaniu okienko Wyświetlanie formatowania można zamknąć przez naciśnięcie standardowego przycisku zamykającego. a i n a w o t a m r o f e i n a l t e i w ś y W Rysunek 3.3. Pełne menu Format Rysunek 3.4. Przykład wyświetlenia formatu Rysunek 3.6. Kursor myszy po wybraniu polecenia Pomoc/Co to jest? Rysunek 3.5. Inny przykład wyświetlenia formatu 72 Podstawy formatowania Formatowanie czcionki Rysunek 3.7. Oto kilka przykładów czcionek zainstalowanych w moim systemie. W Twoim komputerze czcionki mogą być inne Formatowanie czcionki, nazywane czasami formatowaniem znaków, może być ustawiane oddzielnie dla każdego pojedynczego znaku wpisanego w dokumencie. W Wordzie znaki można formatować, używając następujących opcji: K Czcionka (rysunek 3.7) — określa krój pisma używanego do wyświetlania znaków. Rysunek 3.8. Style czcionek Worda K Styl czcionki (rysunek 3.8) — definiuje sposób wyświetlania znaków danej czcionki: pogrubione, kursywa, podkreślone lub pogrubiona kursywa. Rysunek 3.9. Przykłady zmiany rozmiarów czcionek. Ta ilustracja nie odpowiada rzeczywistym rozmiarom K Rozmiar (rysunek 3.9) — to rozmiar znaków wyrażony w punktach drukarskich. K Kolor czcionki — to kolor wyświetlania znaków. K Styl podkreślenia (rysunek 3.10) — pozwala wybrać jeden z wielu rodzajów linii, które można użyć do podkreślenia tekstu. K Kolor podkreślenia — to kolor, jaki zostanie użyty do zabarwienia linii podkreślającej tekst. Jest to nowość wprowadzona w Wordzie 2002. K Efekty (rysunek 3.11) — są grupą opcji pozwalających na specjalną zmianę wyglądu znaków tekstu. Jest tu dostępne przekreślenie, podwójne przekreślenie, indeksy górny i dolny, cień, kontur, uwypuklenie, wgłębienie, kapitaliki, wersaliki i ukrycie. Wskazówki F o r m a t o w a n i e c z c i o n k i Rysunek 3.10. Przykłady podkreśleń Podstawowy zbiór czcionek jest dołączony do pakietu Microsoft Office, ale Word pozwala na używanie dowolnych czcionek, które zostaną prawidłowo zainstalowane w systemie. Rysunek 3.11. Przykłady efektów Punkt drukarski to 1/72 cala. Im więcej punktów, tym większy znak. Znaki ukryte nie są pokazywane, chyba że zostanie włączone wyświetlanie znaków formatujących. Znaki formatujące zostały omówione w rozdziale 2. Dodatkowe, dostępne w Wordzie, opcje formatowania znaków, które nie zostały tu uwzględnione, zostaną opisane w rozdziale 4. 73 Rysunek 3.12. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować... Rysunek 3.13. ...potem wykonaj formatowanie Rysunek 3.14. Ustaw punkt wstawiania w miejscu, gdzie zamierzasz wpisać tekst sformatowany... Rysunek 3.15. ...potem „włącz” formatowanie i pisz Rysunek 3.16. Pamiętaj, by wyłączyć formatowanie, nim zaczniesz dalej pisać Rozdział 3. Stosowanie formatowania czcionki Wybrane opcje formatowania czcionki są stosowane do znaków tekstu zaznaczonego, a jeżeli żaden tekst nie jest zaznaczony, do znaków, które będą wpisywane w miejscu położenia punktu wstawiania w chwili, gdy formatowanie zostało określone. Oto dwa przykłady: K Aby pogrubić tekst już napisany, zaznacz go (rysunek 3.12), a potem wybierz właściwą opcję formatowania. Tekst zmieni się, jak na rysunku 3.13. K Jeżeli chcesz, aby został pogrubiony tekst, który dopiero będzie wpisany, ustaw punkt wstawiania w miejscu, gdzie znaki tekstu będą wstawiane (rysunek 3.14), włącz opcję pogrubiania znaków i napisz tekst. Wpisany tekst będzie pogrubiony (rysunek 3.15). Przed dalszym pisaniem pamiętaj o wyłączeniu opcji pogrubiania (rysunek 3.16). Opcje formatowania można wybierać na kilka sposobów: K na pasku narzędzi Formatowanie znajdują się przyciski umożliwiające wybranie czcionki, jej stylu, rozmiaru i koloru; K także skróty klawiszowe pozwalają na wybranie niektórych opcji formatowania; K wszystkie opcje formatowanie czcionki są dostępne w oknie dialogowym Czcionka. Wskazówki Uważam, że wygodniej jest najpierw napisać tekst, a potem go sformatować, niż formatować go od razu podczas pisania. Zaznaczanie tekstu, potrzebne do formatowania, zostało omówione w rozdziale 2. i k n o i c z c a i n a w o t a m r o f e i n a w o s o t S 74 Rysunek 3.17. Menu Czcionka rozwijane z paska narzędzi Formatowanie Rysunek 3.18. Menu Rozmiar czcionki rozwijane z paska narzędzi Formatowanie Rysunek 3.19. Zaznacz zawartość pola Czcionka... Rysunek 3.20. ... i wpisz nazwę czcionki, którą chcesz użyć Rysunek 3.21. Menu Kolor czcionki na pasku narzędzi Formatowanie Rysunek 3.22. Menu Wyróżnianie (kolor tła) na pasku narzędzi Formatowanie Rysunek 3.23. Pojawi się informacja o próbie użycia czcionki niezainstalowanej Podstawy formatowania Aby sformatować czcionkę za pomocą narzędzi z paska Formatowanie: Z list (menu) rozwijanych Czcionka i Rozmiar czcionki (rysunki 3.17 i 3.18) wybierz czcionkę, którą chcesz użyć i jej rozmiar. lub 1. Kliknij wewnątrz pola Czcionka (rysunek 3.19) lub Rozmiar czcionki, aby zaznaczyć zawartość. 2. Wpisz odpowiednio potrzebną nazwę czcionki (rysunek 3.20) lub jej rozmiar. 3. Naciśnij Enter. lub Klikając odpowiedni przycisk, wybierz styl formatowania Pogrubiony , Kursywa lub Podkreślenie . lub Aby zabarwić tekst ostatnio używanym kolorem, kliknij przycisk Kolor czcionki tekstowi dowolną barwę, kliknij trójkąt umieszczonyw obok przycisku i z rozwiniętej palety wybierz kolorw (rysunek 3.21). , zaś aby nadać Aby zabarwić tło ostatnio używanym kolorem, kliknij przycisk Wyróżnianie dowolną barwę, kliknij trójkąt umieszczony obok przycisku i z rozwiniętej palety wybierz kolor (rysunek 3.22). , zaś aby nadać tłu Wskazówki Każda nazwa czcionki jest wyświetlana w menu własnym krojem pisma (rysunek 3.17). Ostatnio użyte czcionki są wyświetlane u góry menu Czcionka (rysunek 3.17). Jeżeli wpiszesz nazwę czcionki niezainstalowanej w systemie, Word wyświetli ostrzeżenie pokazane na rysunku 3.23. Jeżeli pomimo to wybierzesz ją, tekst pojawi się w dokumencie wyświetlony za pomocą domyślnej czcionki akapitu. Właściwa czcionka ukaże się, jeżeli ją zainstalujesz w systemie lub otworzysz plik na komputerze, gdzie jest zainstalowana. 75 S t o s o w a n i e f o r m a t o w a n i a c z c i o n k i Rozdział 3. Aby sformatować czcionkę za pomocą skrótów klawiszowych: 1. Naciśnij kombinację klawiszy odpowiednią dla formatowania, które chcesz zastosować (Tabela 3.1). Wskazówka Po naciśnięciu klawiszy skrótu zmiany czcionki wpisz nazwę czcionki i naciśnij Enter. Skrót aktywizuje menu Czcionka rozwijane z paska narzędziowego Formatowanie. Aby sformatować czcionkę za pomocą okna dialogowego Czcionka: 1. Wybierz polecenie Format/Czcionka na pasku narzędzi Formatowanie (rysunek 3.3) lub naciśnij (Ctrl+D). 2. Na karcie Czcionka w oknie dialogowym Czcionka ustaw opcje wedle potrzeby (rysunek 3.24). 3. Kliknij OK. Wskazówka W polu Podgląd u dołu okna dialogowego możesz zobaczyć, jak będzie wyglądał tekst po zastosowaniu wybranych opcji formatowania. i k n o i c z c a i n a w o t a m r o f e i n a w o s o t S Tabela 3.1. Skróty klawiszowe do formatowania dokumentu Formatowanie Skrót klawiszowy Czcionka Ctrl+Shift+F Nazwa czcionki Enter Czcionka Symbol Ctrl+Shift+Q Powiększenie czcionki Ctrl+Shift+. Powiększenie czcionki o 1 punkt Ctrl+] Zmniejszenie czcionki Ctrl+Shift+, Zmniejszenie czcionki o 1 punkt Ctrl+[ Pogrubienie Kursywa Ctrl+B albo Ctrl+Shift+B Ctrl+I albo Ctrl+Shift+I Podkreślenie Ctrl+U albo Ctrl+Shift+U Podkreślenie wyrazu Ctrl+Shift+W Indeks górny Indeks dolny Ctrl+Shift+= Ctrl+= Wszystkie wersaliki Ctrl+Shift+A Kapitaliki Ukrycie Ctrl+Shift+K Ctrl+Shift+H Rysunek 3.24. Karta Czcionka w oknie dialogowym Czcionka 76 Podstawy formatowania Formatowanie akapitu Formatowanie akapitu jest zawsze stosowane do całego akapitu. Word dostarcza wielu opcji formatowania akapitów: K Wyrównanie (rysunek 3.25) — określa sposób rozłożenia tekstu między wcięciami. K Wcięcie (rysunek 3.26) — to puste miejsce pozostawione między tekstem i marginesem. Word pozwala na ustawienie wcięcia lewego i prawego, specjalnego wcięcia pierwszego wiersza oraz wcięć zawieszonych. K Interlinia (rysunek 3.27) — to po prostu odstępy między wierszami, które mogą być ustawione jako: Pojedyncze, 1,5 wiersza, Podwójne oraz Co najmniej, Dokładnie i Wielokrotne określenie liczby wierszy odstępu. K Odstępy akapitu (rysunek 3.28) — określają odstępy między akapitami. Można oddzielnie ustalać odstęp przed akapitem i po nim. Wskazówka Poza wyliczonymi powyżej, Word daje inne dodatkowe możliwości formatowania akapitów. Tabulatory zostaną omówione w dalszej części tego rozdziału, a inne opcje zostały opisane w rozdziale 4. F o r m a t o w a n i e a k a p i t u Rysunek 3.25. Przykłady wyrównania tekstu Rysunek 3.26. Przykłady wcięć. Znaczniki wcięć na linijce odpowiadają wcięciom pierwszego akapitu Rysunek 3.27. Przykłady interlinii (odstępu między wierszami) Rysunek 3.28. Różne odstępy między akapitami 77 Rozdział 3. Praktyczne korzystanie z formatowania akapitu Formatowanie akapitu może być stosowane dla zaznaczonych akapitów (rysunek 3.29) lub, gdy żaden akapit nie został zaznaczony, do akapitu, w którym umieszczony jest punkt wstawiania (rysunek 3.30). W Wordzie mamy kilka sposobów stosowania formatowania akapitów: K część opcji jest dostępna w postaci przycisków na pasku narzędzi Formatowanie, K Skróty klawiszowe pozwalają na wykonanie niektórych działań formatowania, K Linijka służy do ustawiania tabulatorów i wcięć, K większość możliwości formatowania jest dostępna w oknie dialogowym Akapit. Wskazówki Nawet jeżeli tylko część akapitu jest zaznaczona, formatowanie jest zawsze stosowane do całego (rysunek 3.31). Akapit jest tekstem zakończonym znakiem końca akapitu. Jest on widoczny po wyświetleniu znaków formatujących (znaków ukrytych) (rysunki 3.29 do 3.31). Znaki formatujące zostały omówione w rozdziale 2. Naciśnięcie Enter, rozpoczynające nowy akapit, przenosi do niego formatowanie akapitu bieżącego. Zaznaczanie akapitów zostało omówione w rozdziale 2. u t i p a k a a i n a w o t a m r o f z e i n a t s y z r o K 78 Rysunek 3.29. W tym przykładzie trzy pierwsze akapity są zaznaczone w całości i wszelkie formatowanie akapitu zmieni ich postać Rysunek 3.30. Na tym rysunku punkt wstawiania jest ustawiony w pierwszym akapicie i cały ten akapit zostanie zmieniony po zastosowaniu dowolnej operacji formatowania akapitu Rysunek 3.31. W tym przykładzie akapit drugi jest zaznaczony w całości, a akapity pierwszy i trzeci tylko częściowo. Jednak każda operacja formatowania akapitu zmieni postać całych trzech akapitów Tabela 3.2. Skróty klawiszowe do formatowania akapitów Formatowanie Skrót klawiszowy Wyrównanie do lewej Wyrównanie do środka (wycentrowanie) Wyrównanie do prawej Justowanie Wcięcie Ctrl+L Ctrl+E Ctrl+R Ctrl+J Ctrl+M Zmniejszenie wcięcia Ctrl+Shift+M Podstawy formatowania Aby sformatować akapit za pomocą przycisków z paska narzędziowego Formatowanie: Aby wyrównać akapit do lewej, naciśnij przycisk , ; aby wyrównać do środka — przycisk zaś do wyrównania do prawej służy Do justowania akapitu służy przycisk . 1. Do ustawiania wcięć służą przyciski Zwiększenie wcięcia i Zmniejszenie wcięcia . Wcięcie zawieszone Ctrl+T Do ustawiania odstępu między wierszami służy Zmniejszenie wcięcia zawieszonego Interlinia pojedyncza Interlinia 1,5-liniowa Interlinia podwójna Okno dialogowe Akapit Ctrl+Shift+T Ctrl+1 Ctrl+5 Ctrl+2 Ctrl+0 Rysunek 3.32. Menu przycisku Interlinia pozwala na wybranie jednej z wielu możliwości przycisk Interlinia można wybrać z listy rozwijanej po naciśnięciu trójkącika (rysunek 3.32). . Właściwą interlinię Wskazówka Wybranie z listy interlinii opcji Więcej (rysunek 3.29) powoduje wyświetlenie okna dialogowego Akapit, które omówimy na następnej stronie. Aby sformatować akapit za pomocą skrótów klawiszowych: 1. Aby sformatować akapit naciśnij odpowiednią kombinację klawiszy wybraną z tabeli 3.2. K o r z y s t a n i e z f o r m a t o w a n i a a k a p i t u 1 W wyniku justowania wszystkie wiersze akapitu, pozaP ostatnim, są wyrównywane do obu marginesów, prawego i lewego. Ostatni wiersz jest wyrównywany doP lewego marginesu. 79 u t i p a k a a i n a w o t a m r o f z e i n a t s y z r o K Rozdział 3. Aby ustawić wcięcia za pomocą linijki: Zależnie od potrzeby, odpowiednio przesuń znacznik (uchwyt) właściwego wcięcia (rysunek 3.33): K Wcięcie pierwszego wiersza — ustawia położenie lewego krańca pierwszego wiersza akapitu. K Wcięcie zawieszone — ustawia lewe wcięcie wszystkich — poza pierwszym — wierszy akapitu. K Wcięcie lewe — ustawia wcięcie od strony lewej wszystkich wierszy akapitu. (Przeciąganie znacznika tego wcięcia powoduje jednoczesne przesuwanie znaczników pierwszego wiersza i wcięcia zawieszonego). K Wcięcie prawe — ustawia wcięcie z prawej strony wszystkich wierszy akapitu. Wskazówki Jeżeli Linijka nie jest widoczna, wybierz polecenie Widok/Linijka (rysunek 3.34). Przeciąganie na prawo znacznika lewego wcięcia pierwszego wiersza to tworzenie wcięcia standardowego. Przeciąganie na prawo znacznika wcięcia zawieszonego tworzy akapit z wcięciem zawieszonym. Aby sformatować akapit za pomocą okna dialogowego Akapit: 1. Wydaj polecenie Format/Akapit (rysunek 3.3). 2. Wedle potrzeby ustaw opcje z grup Ogólne, Wcięcia i Odstępy (rysunek 3.35). 3. Kliknij OK. Wskazówka Okienko Podgląd na dole okna dialogowego Akapit pokazuje, jak akapit będzie wyglądał po zastosowaniu wybranych opcji. 80 Rysunek 3.33. Wskaźniki wcięć na Linijce Rysunek 3.34. Do wyświetlania i ukrywania linijki służy polecenie Linijka z menu Widok Rysunek 3.35. Karta Wcięcia i odstępy w oknie dialogowym Akapit Rysunek 3.36. Położenie domyślnych znaków tabulacji jest na linijce zaznaczone niewielkimi szarymi, pionowymi kreskami Rysunek 3.37. Oto pięć rodzajów tabulatorów. Są to od lewej: Do lewej, Pasek, Do prawej, Do środka i Dziesiętny. Przyjrzyj się ich ustawieniu na linijce Podstawy formatowania Tabulatory Tabulatory określają poziome przesunięcie punktu wstawiania po naciśnięciu klawisza Tab. Domyślnie w pustym dokumencie tabulatory są rozstawione co 1,25 cm (lub, w przypadku wybrania miar angielskich, co ½ cala). Ich położenie jest zaznaczone na linijce niewielkimi szarymi pionowymi kreskami (rysunek 3.36). Można użyć linijki do ustawienia własnych tabulatorów, które spowodują usunięcie domyślnych. W Wordzie mamy pięć rodzajów tabulatorów (rysunek 3.37): K Do lewej — tekst za znakiem tabulacji wyrównuje do lewej; Rysunek 3.38. Znaki wiodące: brak, kropki, myślniki i podkreślenia K Do środka — wyśrodkowuje tekst za znakiem tabulacji; Rysunek 3.39. Znaki tabulacji są widoczne po wyświetleniu znaków formatujących T a b u l a t o r y K Do prawej —wyrównuje tekst za znakiem tabulacji do prawej; K Dziesiętne — wyrównuje liczby, ustawiając pod tabulatorem znak oddzielający część dziesiętną, natomiast tekst wyrównuje jak tabulator Do prawej; K Pasek — to pionowa linia kreślona pod tabulatorem. W Wordzie mamy także do wyboru cztery rodzaje znaków wiodących (rysunek 3.38): brak, kropki, myślniki i podkreślenia. Znaki wiodące wypełniają przestrzeń w miejscu, gdzie punkt wstawiania zostanie przesunięty na prawo po naciśnięciu klawisza Tab. Wskazówki Tabulatory należą do narzędzi formatowania akapitu; ich ustawienie wpływa na postać całego akapitu. Często używa się tabulatorów do tworzenia Podczas pracy z tabulatorami warto prostych tabel. włączyć wyświetlanie znaków formatujących (rysunek 3.39), dzięki czemu znaki tabulacji będą się wyraźnie odróżniać od spacji. Znaki formatujące zostały omówione w rozdziale 2. Do określania pozycji tekstu w prostych tabelach używaj zawsze tabulatorów, a nie spacji. Tabulatory na stałe określają pozycję tekstu, zaś ustawienie za pomocą spacji zmienia się zależnie od wielkości i rodzaju czcionki. 81 Rysunek 3.40. Ikony rodzajów tabulatorów: Do lewej, Do środka, Do prawej, Dziesiętny i Pasek Rozdział 3. Aby ustawić tabulatory za pomocą linijki: 1. Na lewym końcu linijki klikaj ikonę rodzaju tabulatora (rysunek 3.36), aż ukaże się ikona tabulatora, który zamierzasz wstawić (rysunek 3.40). 2. Na linijce kliknij w miejscu, w którym chcesz ustawić tabulator. 3. Powtarzaj kroki 1. i 2, aż zostaną wstawione wszystkie potrzebne tabulatory (rysunek 3.37). Wskazówka Po ustawieniu tabulatora na linijce znikną wszystkie tabulatory domyślne położone na lewo od niego (rysunki 3.37 i 3.39). Aby przesunąć tabulatory za pomocą linijki: 1. Na linijce wskaż kursorem myszy tabulator, który chcesz przesunąć. 2. Naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij tabulator w nowe miejsce. Wskazówka Nie klikaj nigdy na linijce poza przesuwanym tabulatorem, gdyż spowoduje to wstawienie dodatkowego tabulatora. Aby usunąć tabulatory z linijki: 1. Na linijce wskaż kursorem myszy tabulator, który chcesz usunąć. 2. Naciśnij lewy przycisk myszy i ściągnij znak tabulatora z linijki w dół, na obszar dokumentu. Gdy zwolnisz lewy przycisk myszy, tabulator zniknie. y r o t a l u b a T 82 Rysunek 3.41. Okno dialogowe Tabulatory Rysunek 3.42. Dodany tabulator pojawia się na liście wyboru poniżej pola tekstowego Położenie tabulatorów Rysunek 3.43. Pozycje tabulatorów z rysunku 3.37 Podstawy formatowania Aby otworzyć okno dialogowe Tabulatory: 1. Wybierz polecenie Format/Tabulatory (rysunek 3.3). lub Kliknij przycisk Tabulatory w oknie dialogowym Akapit (rysunek 3.35). lub Dwukrotnie kliknij tabulator na linijce. Aby ustawić tabulatory za pomocą okna dialogowego Tabulatory: 1. Otwórz okno dialogowe Tabulatory (rysunek 3.41). 2. W grupie Wyrównanie wybierz właściwy rodzaj tabulatora. 3. W grupie Znaki wiodące wybierz rodzaj znaków wiodących. 4. W polu Położenie tabulatorów wpisz położenie wstawianego tabulatora. 5. Kliknij przycisk Ustaw. Wstawiany tabulator zostanie dodany do listy (rysunek 3.42). 6. Dla każdego wstawianego tabulatora powtórz kroki od 2. do 5. (rysunek 3.43). 7. Kliknij OK. Aby usunąć tabulatory za pomocą okna dialogowego Tabulatory: 1. W oknie dialogowym Tabulatory wybierz tabulator, który chcesz usunąć. 2. Kliknij przycisk Wyczyść. Tabulator zostanie usunięty z listy Położenie tabulatorów i dodany do listy Tabulatory do usunięcia (rysunek 3.44). 3. Dla wszystkich tabulatorów, które chcesz usunąć, powtórz kroki 1. i 2. 4. Kliknij OK. Wskazówka T a b u l a t o r y Rysunek 3.44. Po kliknięciu przycisku Wyczyść usuwany tabulator znika z listy i pojawia się w polu Tabulatory do usunięcia Jeżeli chcesz usunąć wszystkie tabulatory, w oknie dialogowym Tabulatory kliknij kolejno przycisk Wyczyść wszystko i OK (rysunek 3.44). 83 Rysunek 3.45. Ustaw punkt wstawiania w akapicie, w którym chcesz ustawić tabulatory Rysunek 3.46. Aby wpisywanie rozpocząć od pierwszego tabulatora, naciśnij klawisz Tab. W tym przykładzie jest to tabulator wyrównania do lewej Rysunek 3.47. Po napisaniu wiersza, naciśnij Enter, aby przenieść ustawienie tabulatorów do następnego akapitu Rozdział 3. Aby zmienić połorenie tabulatorów domyślnych: 1. W oknie dialogowym Tabulatory (rysunek 3.41) wpisz nową wartość do pola tekstowego Domyślne tabulatory. 2. Kliknij przycisk OK. Wskazówka Pamiętaj, że tabulatory ustawiane ręcznie na linijce albo wstawiane za pomocą okna dialogowego Tabulatory powodują usunięcie tabulatorów domyślnych, leżących na lewo od tabulatorów wstawionych. Aby stworzyć prostą tabelę za pomocą tabulatorów: 1. Ustaw punkt wstawiania w akapicie, w którym zostały ustawione potrzebne tabulatory (rysunek 3.45). y r o t a l u b a T 2. Aby przesunąć punkt wstawiania do pozycji pierwszego tabulatora, naciśnij klawisz Tab, po czym wpisz tekst (rysunek 3.46). 3. Dla każdego tabulatora powtórz działanie z punktu 2. 4. Naciśnij Enter lub (Shift+Enter), aby rozpocząć nowy akapit albo wiersz. W nowym akapicie lub wierszu pozycje tabulatorów będą dokładnie takie same (rysunek 3.47). 5. Powtarzaj kroki od 2. do 4., aż wpiszesz całą tabelę (rysunek 3.39). Wskazówki Tabulatory można przesuwać w dowolnym momencie, nawet po wpisaniu tekstu. Należy pamiętać, by przed przesunięciem tabulatora zaznaczyć wszystkie akapity, w których jest on stosowany. Bez tego przesunięcie nastąpi tylko w części tabeli. Word posiada narzędzia do tworzenia tabel dające o wiele więcej możliwości niż stosowanie w tym celu tabulatorów. Więcej na ten temat dowiesz się w rozdziale 9. 84 Podstawy formatowania Formatowanie stron Formatowanie stron obejmuje zawsze cały dokument lub sekcję dokumentu. Spośród istniejących w Wordziew kilku opcji formatowania stron, dwie są omówione w tym rozdziale: K Marginesy — to wolne miejsca pozostawiane między krawędzią kartki a wcięciem (rysunek 3.48). Margines na oprawę — to dodatkowy wolny pas wewnątrz marginesu pozostawiony na zszycie stron. K Wyrównanie w pionie (rysunek 3.49) — określa pionowe usytuowanie tekstu na stronie. Dostępne opcje to: Do góry, Wyśrodkowane, Wyjustowany, Do dołu. Wskazówka Dodatkowe opcje formatowania stron, jak nagłówki stopki i różne możliwości dzielenia dokumentu na sekcje, są omówione w rozdziale 4. Opcje formatowania stron Formatowanie stron może być stosowane na cztery sposoby: K do całego dokumentu, K od punktu wstawiania do końca dokumentu. Wiąże się to ze wstawieniem znaku podziału sekcji w miejscu punktu wstawiania, K do tekstu zaznaczonego, co wiąże się ze wstawieniem znaków podziału sekcji na początku i na końcu tekstu zaznaczonego, K do wybranych sekcji dokumentu. W tym wypadku znaki podziału sekcji muszą być wcześniej wstawione, a punkt wstawiania ustawiony w formatowanej sekcji albo wybrane sekcje powinny zostać zaznaczone. Do formatowania stron służy okno dialogowe Ustawienia strony. Wskazówka Wstawianie i używanie znaków podziału sekcji jest omówione w rozdziale 4. Zapoznaj się z tymi informacjami przed skorzystaniem z możliwości formatowania sekcji. Są one dostępne w oknie dialogowym Ustawienia strony. 85 F o r m a t o w a n i e s t r o n Rysunek 3.48. Margines to pozostawiona wolna przestrzeń między krawędzią kartki a wcięciem tekstu Rysunek 3.49. Przykłady Wyrównania w pionie: Do góry, Wyśrodkowane, Wyjustowany, Do dołu Rozdział 3. Aby ustawić opcje marginesów: 1. Wybierz polecenie Plik/Ustawienia strony (rysunek 3.50), co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia strony. 2. Jeżeli trzeba, kliknij zakładkę karty Marginesy (rysunek 3.50). 3. Do pól: Górny, Dolny, Lewy i Prawy wpisz wartości określające wielkość marginesów. 4. Jeżeli trzeba, określ również wielkość Marginesu na oprawę. 5. Jeżeli zmiany mają być zastosowane do całego dokumentu, sprawdź, czy z listy rozwijanej w polu Zastosuj do została wybrana opcja Cały dokument. W innym przypadku wybierz z listy odpowiednią opcję. Więcej na ten temat dowiesz się rozdziale 4. 6. Kliknij przycisk OK. Wskazówki Z listy rozwijanej w polu Kilka stron (rysunek 3.52) możesz wybrać odpowiednią opcję drukowania wielostronicowego. W obszarze Podgląd okna dialogowego Ustawienia strony możesz obserwować, jaki wpływ na formatowanie strony będą miały wybierane opcje (rysunki 3.51 i 3.53). n o r t s a i n a w o t a m r o f e j c p O Rysunek 3.50. Wybierz polecenie Ustawienia strony z menu Plik Rysunek 3.51. Karta Marginesy w oknie dialogowym Ustawienia strony Rysunek 3.52. Z listy rozwijanej w polu Kilka stron wybierz właściwą opcję drukowania wielostronicowego Rysunek 3.53. Karta Marginesy w oknie dialogowym Ustawienia strony z wybraną opcją Marginesy lustrzane i Marginesem na oprawę o szerokości 1,5 cm 86 Rysunek 3.54. Karta Układ w oknie dialogowym Ustawienia strony Rysunek 3.55. Lista rozwijana w polu Wyrównanie w pionie na karcie Układ w oknie dialogowym Ustawienia strony Rysunek 3.56. Pojawi się żądanie potwierdzenia, czy naprawdę chcesz zmienić ustawienia domyślne Podstawy formatowania Aby wyrównać w pionie: 1. Aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia strony, wybierz polecenie Plik/Ustawienia strony (rysunek 3.50). 2. Jeżeli trzeba, kliknij zakładkę karty Układ (rysunek 3.54). 3. Z listy rozwijanej w polu Wyrównanie w pionie wybierz odpowiednią opcję (rysunek 3.55). 4. Jeżeli zmiany mają być zastosowane do całego dokumentu, sprawdź, czy z listy rozwijanej w polu Zastosuj do została wybrana opcja Cały dokument. W innym przypadku wybierz z listy odpowiednią opcję. Więcej na ten temat dowiesz się w rozdziale 4. 5. Kliknij przycisk OK. Wskazówki Wynik wybrania opcji Wyrównanie w pionie jest widoczny tylko wtedy, gdy tekst nie wypełnia całej strony. Na ekranie Wyrównanie w pionie jest widoczne tylko w trybach Układ strony, Układ wydruku i Podgląd wydruku. Aby ustalić domyślne formatowanie strony: 1. Wybierz polecenie Plik/Ustawienia strony (rysunek 3.50), co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia strony. 2. Wedle potrzeby ustal opcje na kartach Marginesy i Układ (rysunki 3.51 i 3.54). 3. Kliknij przycisk Domyślne. 4. Pojawi się pytanie, czy ma zapisać ustawienia domyślne (rysunek 3.56). Odpowiedz Tak tylko wtedy, gdy chcesz, aby wybrane ustawienia były stosowane do wszystkich nowych dokumentów, które będziesz w przyszłości tworzyć na podstawie szablony standardowego Normal. 87 O p c j e f o r m a t o w a n i a s t r o n
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Word 2002/XP PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: