Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00461 006918 18460175 na godz. na dobę w sumie
Pocket PC. Podręcznik użytkownika - książka
Pocket PC. Podręcznik użytkownika - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0391-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj tajniki Pocket PC

Podręczny komputer -- Pocket PC -- jeszcze niedawno był niemal synonimem luksusu. Dziś jego cena spadła, a na rynku pojawiają się coraz bardziej funkcjonalne modele, połączone z telefonami komórkowymi, odbiornikami GPS i cyfrowymi aparatami fotograficznymi. To niewielkie urządzenie umożliwia również przeglądanie poczty elektronicznej i witryn WWW, edycję dokumentów Worda i Excela i... układanie pasjansów. Nadal jednak większość użytkowników wykorzystuje je głównie jako elektroniczny notatnik, który skutecznie wypiera żółte karteczki, kalendarze i węzełki na chusteczkach.

'Pocket PC. Podręcznik użytkownika' to książka przeznaczona dla tych, którzy chcą poznać najważniejsze funkcje urządzenia. Czytając ją, nauczysz się konfigurować Pocket PC, uruchamiać aplikacje, łączyć się z internetem i synchronizować dane z komputerem.

Przekonaj się, że dzięki Pocket PC
praca w terenie nabiera całkiem nowego znaczenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Pocket PC. Podrêcznik u¿ytkownika Autor: Piotr Czarny ISBN: 83-246-0391-3 Format: B5, stron: 160 Poznaj tajniki Pocket PC (cid:129) Skonfiguruj system Windows Mobile (cid:129) Wykorzystaj narzêdzia do³¹czone do Pocket PC (cid:129) Zainstaluj nowe aplikacje Podrêczny komputer — Pocket PC — jeszcze niedawno by³ niemal synonimem luksusu. Dziœ jego cena spad³a, a na rynku pojawiaj¹ siê coraz bardziej funkcjonalne modele, po³¹czone z telefonami komórkowymi, odbiornikami GPS i cyfrowymi aparatami fotograficznymi. To niewielkie urz¹dzenie umo¿liwia równie¿ przegl¹danie poczty elektronicznej i witryn WWW, edycjê dokumentów Worda i Excela i… uk³adanie pasjansów. Nadal jednak wiêkszoœæ u¿ytkowników wykorzystuje je g³ównie jako elektroniczny notatnik, który skutecznie wypiera ¿ó³te karteczki, kalendarze i wêze³ki na chusteczkach. „Pocket PC. Podrêcznik u¿ytkownika” to ksi¹¿ka przeznaczona dla tych, którzy chc¹ poznaæ najwa¿niejsze funkcje urz¹dzenia. Czytaj¹c j¹, nauczysz siê konfigurowaæ Pocket PC, uruchamiaæ aplikacje, ³¹czyæ siê z internetem i synchronizowaæ dane z komputerem. (cid:129) Po³¹czenie Pocket PC z komputerem (cid:129) Personalizacja systemu (cid:129) Przesy³anie plików przez ³¹cze IrDA (cid:129) Konfiguracja po³¹czeñ internetowych (cid:129) Praca z Pocket Word i Pocket Excel (cid:129) Wysy³anie i odbieranie poczty (cid:129) Instalowanie i usuwanie aplikacji Przekonaj siê, ¿e dziêki Pocket PC praca w terenie nabiera ca³kiem nowego znaczenia Wstęp .............................................................................................. 7 Rozdział 1. Praktyczna instrukcja obsługi .......................................................... 13 1.1. Co mieści się w palmtopie? .....................................................................................13 1.2. Zdradzamy tajemnice bezawaryjnej eksploatacji ....................................................15 1.3. Czy można zresetować palmtopa? ...........................................................................15 1.4. Czy można zabezpieczyć dostęp do danych hasłem? ..............................................16 1.5. Jak wyłączyć ochronę systemu hasłem? ..................................................................19 1.6. Co sygnalizują diody? .............................................................................................20 1.7. Do czego służą przyciski? .......................................................................................21 1.8. Prawy profil palmtopa .............................................................................................22 1.9. Palmtop — widok z góry .........................................................................................23 1.10. Jaki program umożliwia synchronizację danych palmtopa i komputera? ...............23 1.10.1. Jak usunąć poprzednią wersję ActiveSync? ...............................................23 1.10.2. Jak zainstalować ActiveSync? ....................................................................25 1.11. Jak połączyć palmtopa z komputerem? ...................................................................28 1.12. Jak naładować akumulator palmtopa? .....................................................................30 Rozdział 2. Konfigurowanie systemu ................................................................. 31 2.1. Personalizacja systemu ............................................................................................31 2.1.1. Jak wpisywać informacje o użytkowniku systemu? .....................................31 2.1.2. Jak włączać wyświetlanie informacji o użytkowniku po uruchomieniu systemu? ...........................................................................33 2.1.3. Jak wpisywać dowolny tekst, który będzie wyświetlany po załadowaniu systemu? .............................................................................34 2.1.4. Jak zmieniać tło ekranu? ...............................................................................35 2.1.5. Jak wybierać informacje, które będą wyświetlane na ekranie Today? .........37 2.1.6. Jak ustawiać czas, po którym wyłączone zostanie podświetlenie ekranu? .....38 2.1.7. Jak ustawiać jasność ekranu? ........................................................................40 2.1.8. Jak wyświetlać albo ukrywać elementy w menu Start? ................................40 2.1.9. Jak wyświetlać albo ukrywać elementy w menu New? ................................41 2.2. Transmisja danych ...................................................................................................42 2.2.1. Jak włączać albo wyłączać przesyłanie plików? ..........................................42 2.2.2. Jak połączyć palmtopa z PC za pomocą podczerwieni? ...............................43 2.2.3. Jak z palmtopa uzyskać dostęp do Internetu? ...............................................44 2.3. Przyciski i klawiatura ..............................................................................................48 2.3.1. Jak przypisywać zadania do przycisków? ....................................................48 2.3.2. Jak zmieniać czułość przycisków? ...............................................................50 D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk!spis-05.doc (03-04-06) — 3 — 4 Pocket PC. Podręcznik użytkownika 2.3.3. Jak określać wielkość klawiszy wyświetlanych na klawiaturze ekranowej? ...........................................................................50 2.3.4. Jak zmieniać ustawienia podpowiadania słów w trakcie wpisywania tekstu? ......................................................................51 2.4. Sygnały dźwiękowe .................................................................................................53 2.4.1. Jak zmieniać parametry rejestrowania dźwięków? .......................................53 2.4.2. Jak zmieniać głośność sygnałów dźwiękowych? .........................................53 2.4.3. Jak włączać albo wyłączać sygnalizację dźwiękową ostrzeżeń i zdarzeń systemowych? ...............................................................................54 2.4.4. Jak włączać albo wyłączać sygnalizację dźwiękową zdarzeń zachodzących podczas wykonywania programów? .....................................55 2.4.5. Jak włączać albo wyłączać sygnalizację dźwiękową dotykania ekranu rysikiem? .........................................................................56 2.4.6. Jak włączać albo wyłączać sygnalizację dźwiękową wciskania klawiszy na obudowie urządzenia? .............................................................................56 2.4.7. Jak przypisywać powiadomienia dźwiękowe do zdarzenia? ........................56 2.5. Alarmy .....................................................................................................................58 2.5.1. Jak ustawiać datę systemową? ......................................................................58 2.5.2. Jak ustawiać alarm w Windows Mobile? .....................................................60 2.5.3. Jak zmieniać wygląd zegara? ........................................................................62 2.5.4. Jak zmieniać głośność alarmów? ..................................................................63 2.5.5. Jak włączać albo wyłączać głośnik palmtopa? .............................................63 Rozdział 3. Pocket Word .................................................................................. 65 3.1. Rozpoczęcie pracy ...................................................................................................65 3.1.1. Jak tworzyć dokumenty? ..............................................................................65 3.1.2. Jak zapisywać dokumenty? ...........................................................................66 3.1.3. Jak szukać plików? .......................................................................................70 3.1.4. Jak otwierać pliki? ........................................................................................72 3.1.5. Jak posługiwać się klawiaturą ekranową? ....................................................73 3.2. Usprawnienia ...........................................................................................................76 3.2.1. Jak zmieniać opcje tworzenia nowych dokumentów? ..................................76 3.2.2. Jak sprawdzać pisownię? ..............................................................................77 3.2.3. Jak znajdować lub zastępować tekst? ...........................................................80 3.2.4. Jak formatować tekst wpisany z klawiatury? ...............................................81 3.3. Pisanie rysikiem .......................................................................................................83 3.3.1. Jak pisać rysikiem? .......................................................................................83 3.3.2. Jak wybrać wpisany tekst? ............................................................................83 Rozdział 4. Arkusz kalkulacyjny ........................................................................ 87 4.1. Jak uruchamiać Excela? ...........................................................................................87 4.2. Jak dostosowywać rozmiary kolumn do zawartości? ..............................................88 4.3. Jak dokładnie ustawiać szerokość kolumny? ..........................................................90 4.4. Jak wyświetlać albo ukrywać elementy okna? ........................................................91 4.5. Jak zamrażać komórki arkusza? ..............................................................................92 4.6. Jak wyświetlać komórki arkusza w innej skali? ......................................................92 4.7. Jak wyświetlać arkusz na pełnym ekranie? .............................................................92 4.8. Jak podzielić okno? .................................................................................................94 4.9. Jak automatycznie obliczać wartości? .....................................................................95 4.10. Jak przesyłać arkusze? ............................................................................................96 4.11. Jak tworzyć zeszyty? ...............................................................................................98 4.12. Jak usuwać komórki? ..............................................................................................98 4.13. Jak edytować zawartość komórek? .......................................................................100 4.14. Jak wpisywać formuły? .........................................................................................101 — 4 — (03-04-06) D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk!spis-05.doc Spis treści 5 Rozdział 5. Outlook ........................................................................................ 103 5.1. Jak dodać załącznik do listu? .................................................................................103 5.2. Jak wstawiać do listu gotowe zdania? ...................................................................105 5.3. Jak zmieniać opcje adresowania? ..........................................................................106 5.4. Jak automatycznie zapisywać wysłane listy? ........................................................107 5.5. Jak automatycznie dołączać kopię oryginalnego listu do odpowiedzi? ................108 5.6. Jak automatycznie zapisywać wysyłane listy na karcie pamięci? .........................108 5.7. Jak określić, kiedy foldery mają być czyszczone z usuniętych wiadomości? .......109 5.8. Jak zarządzać podpisami? ......................................................................................110 5.9. Jak szybko znajdować wiadomości? .....................................................................111 Rozdział 6. Kalendarz ..................................................................................... 113 6.1. Jak dodawać wpisy do kalendarza? .......................................................................113 6.2. Jak przypisywać terminy do kategorii? .................................................................114 6.3. Jak przesyłać informacje o zdarzeniach? ...............................................................116 6.4. Jak zmieniać opcje terminu? ..................................................................................117 Rozdział 7. Sztuczki i sposoby ........................................................................ 121 7.1. Internet Explorer ....................................................................................................121 7.1.1. Jak usunąć wszystkie pliki z historii Internet Explorera? ...........................121 7.1.2. Jak usunąć wszystkie pliki z cache Internet Explorera? .............................122 7.1.3. Jak usunąć wszystkie pliki Cookies? ..........................................................123 7.2. Zasoby ...................................................................................................................124 7.2.1. Jak zatrzymać programy, które nie są używane? ........................................124 7.2.2. Jak sprawdzić zajętość pamięci? .................................................................125 7.2.3. Jak odczytać stan naładowania baterii? ......................................................125 7.3. Kalkulator ..............................................................................................................126 7.3.1. Jak włączyć kalkulator? ..............................................................................126 7.3.2. Jak posługiwać się kalkulatorem? ...............................................................127 7.3.3. Jak korzystać z pamięci kalkulatora? ..........................................................127 7.4. Solitaire ..................................................................................................................128 7.4.1. Jak uruchomić grę Solitaire? .......................................................................128 7.4.2. Jakie są zasady gry w Solitaire? .................................................................130 7.4.3. Jak zmienić koszulki kart? ..........................................................................130 7.5. Pliki graficzne ........................................................................................................130 7.5.1. Jak wczytać plik graficzny? ........................................................................130 7.5.2. Jak edytować obrazy? .................................................................................132 7.5.3. Jak wyświetlać obrazki w postaci przeglądu slajdów? ...............................135 7.5.4. Jak wysyłać obrazy? ...................................................................................136 Rozdział 8. Aplikacje ...................................................................................... 137 8.1. Instalacja i usuwanie aplikacji ...............................................................................137 8.2. BDicty Dictionary Reader 5.0 czytnik leksykonów — słownik ...........................139 8.3. Free diabetes management software ......................................................................139 8.4. FREE DVD Collection 1.2 ....................................................................................139 8.5. Mieszczuch ............................................................................................................141 8.6. Pismo Święte .........................................................................................................142 8.7. Innersky Pocket Translator ....................................................................................144 8.8. PocketRAR ............................................................................................................145 8.9. PocketOgonek ........................................................................................................146 8.10. Tom Tom Navigator ..............................................................................................147 8.11. AutoMapa XL .......................................................................................................148 D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk!spis-05.doc (03-04-06) — 5 — 6 Pocket PC. Podręcznik użytkownika Dodatek A Windows Mobile 5.0 ..................................................................... 151 A.1. Nowości ................................................................................................................152 A.1.1. Bezpieczeństwo ..........................................................................................152 A.1.2. Data ............................................................................................................152 A.1.3. Blokowanie klawiatury i ekranu ................................................................152 A.1.4. Automatyczne aktualizacje ........................................................................152 A.1.5. Usuwanie błędów .......................................................................................152 A.1.6. GPS ............................................................................................................153 A.1.7. Softkey .......................................................................................................153 A.1.8. Obsługa jedną dłonią ..................................................................................153 A.2. Poprawione aplikacje ............................................................................................153 A.2.1. Office Mobile .............................................................................................154 A.2.2. Książka adresowa ......................................................................................155 A.2.3. Pocket Internet Explorer ............................................................................155 A.2.4. Pictures Videos ......................................................................................155 A.2.5. Instalator aplikacji ......................................................................................155 A.2.6. Zarządzanie pamięcią .................................................................................155 A.3. Wady .....................................................................................................................156 Skorowidz ..................................................................................... 157 — 6 — (03-04-06) D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk!spis-05.doc Rozdział 4. 4.1. Jak uruchamiać Excela? Aby uruchomić Excela i utworzyć nowy arkusz: 1. Wybierz polecenia: New, Excel Workbook (rysunek 4.1). Rysunek 4.1. Nowy arkusz Excela można uruchomić za pośrednictwem menu New 2. Po chwili wyświetlony zostanie arkusz (rysunek 4.2). Kliknij strzałkę widoczną obok klawiatury w prawym dolnym rogu ekranu. Wybierz z niej wpisywanie danych za pomocą rysika. 3. W dolnej części okna zamiast klawiatury widoczne są pola do wpisywania znaków (rysunek 4.3). Wprowadzane znaki będą pojawiały się w wyróżnionej komórce. Znaki będą konwertowane na wielkie litery, jeśli zostaną wpisane w sekcji oznaczonej przez ABC. Znaki będą konwertowane na małe litery, jeśli zostaną wpisane w sekcji oznaczonej przez abc. Znaki będą konwertowane na cyfry, jeśli zostaną wpisane w sekcji oznaczonej przez 123. Dane wpisywane rysikiem nie różnią się od danych wpisywanych z klawiatury. D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk 04-05.doc (22-03-06) — 87 — 88 Pocket PC. Podręcznik użytkownika Rysunek 4.2. Okno arkusza z rozwiniętym menu metod wprowadzania informacji Rysunek 4.3. Poniżej arkusza widoczne pole rozpoznawania pisma ręcznego 4.2. Jak dostosowywać rozmiary kolumn do zawartości? Aby dostosować szerokość kolumny do wpisanych danych: 1. W prawym rogu nagłówka kolumny, której szerokość chcesz zwiększyć, umieść rysik (rysunek 4.4). 2. Przeciągnij rysik na zewnątrz kolumny. Położenie linii rozdzielającej kolumny wyznacza ciemna pionowa kreska. Przesuwaj ją w prawo dopóty, dopóki nie będzie zachodziła na napis (rysunek 4.5). 3. Oderwij rysik od ekranu. Linia rozgraniczająca kolumny pozostała w nowym położeniu (rysunek 4.6). — 88 — (22-03-06) D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk 04-05.doc Rozdział 4. ¨ Arkusz kalkulacyjny 89 Rysunek 4.4. Rozszerzana będzie kolumna A Rysunek 4.5. Arkusz w trakcie przesuwania granicy między kolumnami A i B Rysunek 4.6. Arkusz po przesunięciu granicy między kolumnami A i B D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk 04-05.doc (22-03-06) — 89 — 90 Pocket PC. Podręcznik użytkownika 4.3. Jak dokładnie ustawiać szerokość kolumny? Aby dokładnie ustawić szerokość kolumny: 1. Zaznacz kolumny, których szerokość ma być modyfikowana (rysunek 4.7). Rysunek 4.7. Arkusz z zaznaczoną komórką B1. Formatowana będzie kolumna A1 2. Wybierz polecenia: Format, Cells (rysunek 4.8). Rysunek 4.8. Arkusz z zaznaczoną kolumną A i rozwiniętym menu Format 3. Wyświetlone zostało okno Format Cells (rysunek 4.9). W polu Row height wpisz wysokość wiersza. W polu Column width wpisz szerokość kolumny. — 90 — (22-03-06) D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk 04-05.doc Rozdział 4. ¨ Arkusz kalkulacyjny 91 Rysunek 4.9. Okno umożliwiające dokładne określenie szerokości komórek 4.4. Jak wyświetlać albo ukrywać elementy okna? Aby wyświetlane elementy arkusza:: 1. Załaduj arkusz. 2. Rozwiń menu View. 3. Klikaj nazwy obiektów, które chcesz wyświetlać albo ukrywać (rysunek 4.10). Rysunek 4.10. W górnej części menu View widoczne są elementy, które można ukrywać lub wyświetlać D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk 04-05.doc (22-03-06) — 91 — 92 Pocket PC. Podręcznik użytkownika 4.5. Jak zamrażać komórki arkusza? Aby zamrozić komórki arkusza: 1. Zaznacz komórkę, którą chcesz zamrozić. 2. Wybierz polecenia: View, Freeze Panes (rysunek 4.11). Rysunek 4.11. Zaznaczona komórka do zamrożenia i polecenia, które to zrobią 4.6. Jak wyświetlać komórki arkusza w innej skali? W celu wyświetlenia komórki arkusza w innej skali należy wykonać podane niżej czynności. 1. Wybierz polecenie: View, Zoom. 2. Z menu Zoom wybierz wartość powiększenia (rysunek 4.12). 3. Po chwili arkusz zostanie wyświetlony w nowej skali (rysunek 4.13). 4.7. Jak wyświetlać arkusz na pełnym ekranie? Aby wyświetlić arkusz na pełnym ekranie: 1. Wybierz polecenia: View, Full Screen (rysunek 4.14). 2. Po chwili wyświetlony zostanie arkusz zajmujący maksymalnie dużą powierzchnię ekranu (rysunek 4.15). — 92 — (22-03-06) D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk 04-05.doc Rozdział 4. ¨ Arkusz kalkulacyjny 93 Rysunek 4.12. Skalę, w jakiej wyświetlony zostanie arkusz, można wybrać z menu Rysunek 4.13. Arkusz wyświetlony w 1,5-krotnym powiększeniu Rysunek 4.14. W menu zaznaczone polecenie, powodujące zmaksymalizowanie obszaru, na którym wyświetlany jest arkusz D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk 04-05.doc (22-03-06) — 93 — 94 Pocket PC. Podręcznik użytkownika Rysunek 4.15. Arkusz wyświetlony w zmaksymalizowanym oknie 3. Aby zakończyć pracę z arkuszem w trybie Full Screen, wybierz polecenia View, Full Screen (rysunek 4.15). 4.8. Jak podzielić okno? Aby podzielić okno arkusza: 1. Wybierz polecenia: View, Split (rysunek 4.16). Rysunek 4.16. Pojedynczy arkusz i polecenie, które spowoduje jego podział 2. Na arkuszu pojawiła się linia podziału (rysunek 4.17). Nie jest ona niezmienna. 3. Przeciągnij linię podziału w nowe położenie. Odsuń rysik od ekranu. Rozmiary okien nie będą już ulegać zmianie (rysunek 4.18). — 94 — (22-03-06) D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk 04-05.doc Rozdział 4. ¨ Arkusz kalkulacyjny 95 Rysunek 4.17. Arkusz po podziale Rysunek 4.18. Przesunięta linia podziału Aby usunąć pasek podziału, wybierz polecenia: View, Remove Split. 4.9. Jak automatycznie obliczać wartości? Aby w arkuszu pojawiały się automatycznie obliczane wartości: 1. Zaznacz obszar komórek, których wartość chcesz obliczać (rysunek 4.19). Jeżeli nie widzisz paska statusu, wybierz polecenia View, Status Bar. D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk 04-05.doc (22-03-06) — 95 — 96 Pocket PC. Podręcznik użytkownika Rysunek 4.19. Zaznaczony obszar danych. W obszarze AutoCalculate po prawej stronie paska statusu widoczna jest wartość funkcji 2. Aby wyświetlić listę możliwych do wykonywania obliczeń, kliknij strzałkę AutoCalculate (rysunek 4.20). Rysunek 4.20. Lista automatycznie wykonywanych obliczeń 3. Wybierz z listy funkcję. 4. Wynik został wyświetlony w obszarze AutoCalculate (rysunek 4.21). 4.10. Jak przesyłać arkusze? Aby przesłać arkusz: 1. Odszukaj arkusz i wskaż go rysikiem. 2. Z menu wybierz polecenie Beam File (rysunek 4.22). 3. Wyświetlone zostało okno z wykazem dostępnych połączeń (rysunek 4.23). Wybierz to, którego chcesz używać. — 96 — (22-03-06) D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk 04-05.doc Rozdział 4. ¨ Arkusz kalkulacyjny 97 Rysunek 4.21. Automatycznie została wyliczona średnia Rysunek 4.22. Polecenie wysłania pliku znajduje się w menu podręcznym Rysunek 4.23. Lista dostępnych połączeń D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk 04-05.doc (22-03-06) — 97 — 98 Pocket PC. Podręcznik użytkownika Gdy korzystasz z połączenia za pośrednictwem podczerwieni (IR), umieść oba porty podczerwieni tak, aby była możliwa między nimi łączność. Jeżeli przesyłasz informacje do starszej wersji Pocket PC lub Palm-size PC, wybierz polecenia: Start, Programs, Infrared Receive. 4.11. Jak tworzyć zeszyty? Aby utworzyć nowy zeszyt: 1. Uruchom Pocket Excel. 2. Kliknij polecenie New (rysunek 4.24). Rysunek 4.24. Polecenie New znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu Utworzenie nowego arkusza powoduje zamknięcie dotychczasowego dokumentu. Jeżeli jego zawartość nie została zapisana — będzie utracona. 4.12. Jak usuwać komórki? Aby usunąć komórki: 1. Wybierz obszar, który chcesz usunąć (rysunek 4.25). 2. Przytrzymaj na obszarze rysik. 3. Z menu wybierz polecenie Delete (rysunek 4.26). — 98 — (22-03-06) D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk 04-05.doc Rozdział 4. ¨ Arkusz kalkulacyjny 99 Rysunek 4.25. Zaznaczony obszar Rysunek 4.26. Podręczne menu 4. W kolejnym oknie wybierz, w jaki sposób ma zostać uzupełnione miejsce po usuniętych komórkach (rysunek 4.27). Rysunek 4.27. Opcje uzupełniania miejsca po usunięciu komórek D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk 04-05.doc (22-03-06) — 99 — 100 Pocket PC. Podręcznik użytkownika 5. Po chwili polecenie zostanie wykonane (rysunek 4.28). Rysunek 4.28. Arkusz po usunięciu komórek 4.13. Jak edytować zawartość komórek? Aby edytować zawartość komórek arkusza: 1. Wybierz komórkę (rysunek 4.29). Rysunek 4.29. Arkusz z zaznaczoną komórką A1 2. Kliknij pasek formuły na górze arkusza (rysunek 4.30). 3. Zastąp lub edytuj zawartość komórki. 4. Kliknij Enter na panelu, aby zapisać zmiany do komórki. — 100 — (22-03-06) D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk 04-05.doc Rozdział 4. ¨ Arkusz kalkulacyjny 101 Rysunek 4.30. Po kliknięciu paska formuły wyświetlone w nim zostały przyciski Aby cofnąć zmiany, wybierz polecenia: Edit, Undo. 4.14. Jak wpisywać formuły? Aby wpisać formułę: 1. Wybierz komórkę (rysunek 4.31). Rysunek 4.31. Formuła zostanie wpisana do zaznaczonej komórki 2. Kliknij ikonę fx. 3. W oknie Insert Function rozwiń listę Category (rysunek 4.32). 4. Zaznacz grupę funkcji. 5. Z listy Function wybierz funkcję (rysunek 4.33). D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk 04-05.doc (22-03-06) — 101 — 102 Pocket PC. Podręcznik użytkownika Rysunek 4.32. Lista kategorii funkcji Rysunek 4.33. Obszar poszukiwań został ograniczony do funkcji daty i czasu 6. Zapisz wprowadzoną do komórki formułę, klikając przycisk OK (rysunek 4.33). — 102 — (22-03-06) D:drukPocket PC. Podrecznik uzytkownika6 druk 04-05.doc
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pocket PC. Podręcznik użytkownika
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: