Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00385 005949 19029596 na godz. na dobę w sumie
Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbednik uzytkownika - książka
Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbednik uzytkownika - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3354-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zacznij profesjonalnie planować swój dzień z programem
Lotus Notes 8.5 PL!

Jak często zdarza Ci się przeoczyć ważną wiadomość w natłoku spraw związanych z codzienną działalnością? Co robisz, by pamiętać o umówionych spotkaniach, zadaniach do wykonania, zmianach terminów spowodowanych czynnikami zewnętrznymi? Jak radzisz sobie delegowaniem dostępu do Twojej poczty i Twojego kalendarza, jeśli nie ma Cię akurat w miejscu pracy? A może wcale sobie z tym nie radzisz i potrzebujesz szybkiej pomocy? Program Lotus Notes 8.5 zdecydowanie ułatwi Ci planowanie i przeprowadzanie wielu uciążliwych czynności. Korzystanie z niego zwolni Cię z konieczności nieustannego pilnowania terminów i odciąży od obowiązku nerwowego wertowania kalendarza. Takiej okazji nie możesz zmarnować.

Książka 'Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbędnik użytkownika' wprowadzi Cię w świat prostego planowania i konsekwentnego realizowania codziennych zamierzeń. Dowiesz się z niej, w jaki sposób można wykorzystać wszechstronny program Lotus Notes do własnych celów i potrzeb. Nauczysz się sensownie sortować przychodzącą pocztę, archiwizować wiadomości, wysyłać powiadomienia o niedostępności i przekierowywać pocztę elektroniczną. Odkryjesz też najistotniejsze, niesamowicie przydatne funkcje kalendarza, dzięki którym już nigdy nie spóźnisz się na żadne spotkanie, nie zawalisz konferencji i przeprowadzisz ważne rozmowy za pośrednictwem sieci. Lotus Notes 8.5 PL jest Ci niezbędny - po prostu musisz go mieć!

Wypróbuj znakomite nowe centrum planowania!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbędnik użytkownika Autor: Marek Zawadzki ISBN: 978-83-246-3354-8 Format: 158×235, stron: 168 Zacznij profesjonalnie planować swój dzień z programem Lotus Notes 8.5 PL! • Praca z Lotus Notes, czyli jak po swojemu korzystać z programu • Poczta elektroniczna, czyli jak zarządzać tysiącami wiadomości z różnych stron • Lista czynności do wykonania, czyli po co Ci kalendarz Lotus Notes Jak często zdarza Ci się przeoczyć ważną wiadomość w natłoku spraw związanych z codzienną działalnością? Co robisz, by pamiętać o umówionych spotkaniach, zadaniach do wykonania, zmianach terminów spowodowanych czynnikami zewnętrznymi? Jak radzisz sobie delegowaniem dostępu do Twojej poczty i Twojego kalendarza, jeśli nie ma Cię akurat w miejscu pracy? A może wcale sobie z tym nie radzisz i potrzebujesz szybkiej pomocy? Program Lotus Notes 8.5 zdecydowanie ułatwi Ci planowanie i przeprowadzanie wielu uciążliwych czynności. Korzystanie z niego zwolni Cię z konieczności nieustannego pilnowania terminów i odciąży od obowiązku nerwowego wertowania kalendarza. Takiej okazji nie możesz zmarnować. Książka „Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbędnik użytkownika” wprowadzi Cię w świat prostego planowania i konsekwentnego realizowania codziennych zamierzeń. Dowiesz się z niej, w jaki sposób można wykorzystać wszechstronny program Lotus Notes do własnych celów i potrzeb. Nauczysz się sensownie sortować przychodzącą pocztę, archiwizować wiadomości, wysyłać powiadomienia o niedostępności i przekierowywać pocztę elektroniczną. Odkryjesz też najistotniejsze, niesamowicie przydatne funkcje kalendarza, dzięki którym już nigdy nie spóźnisz się na żadne spotkanie, nie zawalisz konferencji i przeprowadzisz ważne rozmowy za pośrednictwem sieci. Lotus Notes 8.5 PL jest Ci niezbędny – po prostu musisz go mieć! • Poczta elektroniczna Lotus Notes • Praca z Lotus Notes • Nowa wersja klienta poczty • Zarządzanie dokumentami w Lotus Notes • Agent nieobecności (poza biurem) • Organizowanie spotkań w Lotus Notes • Lista czynności do wykonania • Delegowanie dostępu do poczty i kalendarza • Lotus Sametime – rozmowy sieciowe • Tematy zaawansowane • Kontakty Wypróbuj znakomite nowe centrum planowania! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział • Skorowidz Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Spis treĈci Wprowadzenie .................................................................................. 7 Rozdziaä 1. Lotus Notes 8.5 — nowa wersja klienta poczty ................................. 9 NowoĞci w Lotus Notes 8 i 8.5 ......................................................................................... 9 Zmiana stosowanego sáownictwa ............................................................................. 10 Zmiana standardowej strony gáównej ....................................................................... 10 Zmiana funkcjonalnoĞci Notes 8.5 ........................................................................... 10 Zmiana wyglądu skrzynki pocztowej ....................................................................... 12 Zmiana znaczenia wybranych przycisków czynnoĞci .............................................. 12 Zmiana wyglądu kalendarza, nowe pozycje ............................................................. 13 Podziaá menu ............................................................................................................ 13 Rozdziaä 2. Praca z Lotus Notes ....................................................................... 15 Uruchamianie Lotus Notes ............................................................................................. 15 Strona gáówna Lotus Notes ............................................................................................. 16 MoĪliwoĞci wyglądu strony gáównej ........................................................................ 16 Zakáadki programu Lotus Notes (lista Otwórz) .............................................................. 19 Prawy pasek boczny ....................................................................................................... 20 Dodatkowe elementy okna Lotus Notes ......................................................................... 21 Pasek stanu — podstawowe Ĩródáo informacji ......................................................... 21 Paski narzĊdziowe programu Lotus Notes ............................................................... 21 Zakáadka Replikacja ................................................................................................. 22 Menu kontekstowe programu Lotus Notes ............................................................... 22 Menu podstawowe i zaawansowane ............................................................................... 23 Pomoc programu Lotus Notes ........................................................................................ 23 Menu Lotus Notes (informacje ogólne) .................................................................... 23 Rozdziaä 3. Poczta elektroniczna Lotus Notes ................................................... 25 Otwieranie skrzynki pocztowej ...................................................................................... 25 Widoki i foldery w skrzynce pocztowej (przegląd) ........................................................ 26 Tworzenie i wysyáanie wiadomoĞci pocztowych ............................................................ 28 Przyciski na pasku czynnoĞci ................................................................................... 28 Formatowanie wiadomoĞci pocztowych ......................................................................... 32 Wybieranie krojów i rozmiarów czcionek za pomocą okna wáaĞciwoĞci tekstu ...... 32 Zmiana sposobu formatowania tekstu za pomocą paska narzĊdziowego ................. 33 Tworzenie stylów formatowania .............................................................................. 33 4 Poczta Lotus Notes 8.5 PL Odwoáywanie wysáanej wiadomoĞci pocztowej ............................................................. 34 Czytanie wiadomoĞci pocztowych .................................................................................. 35 Odpowiadanie na listy (róĪne rodzaje odpowiedzi) ........................................................ 37 Definiowanie sposobu wyĞwietlania sekcji dokumentu ........................................... 39 Przesyáanie wiadomoĞci pocztowych do innych osób .................................................... 39 Opcje dostarczania wiadomoĞci pocztowych ................................................................. 40 Dodatkowe opcje poczty .......................................................................................... 41 Ogólne opcje dostarczania wiadomoĞci .................................................................... 41 Zaawansowane opcje dostarczania wiadomoĞci ....................................................... 42 Zaáączniki w Lotus Notes ............................................................................................... 43 Zarządzanie zaáącznikami (plikami zaáączników) .................................................... 44 Dostosowanie poczty i skrzynki pocztowej .................................................................... 47 Ustawienia poczty wychodzącej ............................................................................... 47 DomyĞlny nagáówek listu ......................................................................................... 48 Automatyczny podpis wiadomoĞci ........................................................................... 48 WskaĨniki przyciągające uwagĊ ............................................................................... 48 Rozdziaä 4. Zarzñdzanie dokumentami w Lotus Notes ....................................... 51 ĝledzenie wiadomoĞci pocztowych ................................................................................ 51 Zarządzanie spamem ...................................................................................................... 53 Blokowanie wiadomoĞci .......................................................................................... 53 Foldery (tworzenie i usuwanie) ...................................................................................... 54 RóĪnice pomiĊdzy folderami a widokami ................................................................ 57 Usuwanie i odzyskiwanie wiadomoĞci ..................................................................... 57 Zarządzanie listami za pomocą reguá pocztowych .......................................................... 60 KolejnoĞü wykonywania reguá ................................................................................. 60 Szybkie reguáy .......................................................................................................... 60 Drukowanie wiadomoĞci ................................................................................................ 63 Archiwizowanie wiadomoĞci .......................................................................................... 64 Archiwum wiadomoĞci ............................................................................................. 65 Ustawienia archiwizacji ........................................................................................... 66 Kryteria archiwizacji dokumentów .......................................................................... 67 Rozdziaä 5. Agent nieobecnoĈci (poza biurem) .................................................. 69 Rozdziaä 6. Organizowanie spotkaþ w Lotus Notes ............................................ 71 Harmonogram pracy uĪytkownika (definiowanie) ......................................................... 72 Dodawanie pozycji do kalendarza .................................................................................. 74 Spotkanie z klientem (nowy termin) ........................................................................ 74 Wizyta u dentysty (opcja Oznacz jako prywatną) .................................................... 75 Zaplanowany wyjazd pracownika (Zdarzenie caáodniowe) ...................................... 76 Zaplanowany wyjazd cykliczny (Zdarzenie caáodniowe) ......................................... 77 Omówienie projektu lub wyników finansowych (Konferencja) ............................... 77 Rezerwacja zasobów (sale konferencyjne i projektory) ........................................... 79 Sprawdzenie dostĊpnoĞci zasobów ........................................................................... 79 Opcje dostarczenia zaproszenia na konferencjĊ ....................................................... 80 Omówienie projektu (rozsyáanie zaproszeĔ na konferencjĊ) .......................................... 81 Tworzenie konferencji na bazie wiadomoĞci pocztowej .......................................... 81 MoĪliwoĞci uczestnika konferencji (zgoda, odrzucenie, delegowanie) .......................... 82 Automatyczne zarządzanie zaproszeniami ..................................................................... 84 MoĪliwoĞci wáaĞciciela spotkania (anulowanie, potwierdzanie konferencji) ................. 85 WyĞwietlanie informacji nieprzetworzonych ................................................................. 88 Drukowanie danych z kalendarza ................................................................................... 88 Spis treĈci 5 Rozdziaä 7. Lista czynnoĈci do wykonania ......................................................... 91 Tworzenie czynnoĞci do wykonania ............................................................................... 92 MoĪliwoĞci osoby, której przydzielono czynnoĞü do wykonania ................................... 94 MoĪliwoĞci wáaĞciciela czynnoĞci do wykonania ........................................................... 95 Czyszczenie kalendarza i listy czynnoĞci do wykonania ................................................ 96 Rozdziaä 8. Delegowanie dostöpu do poczty i kalendarza ................................... 97 Kalendarze grupowe ....................................................................................................... 98 Delegowanie uprawnieĔ (harmonogram, poczta, kalendarz) .......................................... 99 Delegowanie uprawnieĔ do harmonogramu ............................................................. 99 Delegowanie uprawnieĔ do poczty i kalendarza ...................................................... 99 Wysyáanie poczty w imieniu innych osób .............................................................. 101 Dodawanie nowej pozycji kalendarza (Konferencja) ............................................. 102 Rozdziaä 9. Lotus Sametime — rozmowy sieciowe .......................................... 103 Prawy pasek boczny ..................................................................................................... 103 Logowanie do Sametime (wylogowanie) ..................................................................... 105 Status uĪytkownika ....................................................................................................... 106 Lista kontaktów Sametime ........................................................................................... 107 Rozmowy sieciowe (czat z innymi uĪytkownikami) .................................................... 109 Preferencje Sametime ................................................................................................... 110 Rozdziaä 10. Tematy zaawansowane ................................................................. 113 Plik identyfikacyjny uĪytkownika (user ID) ................................................................. 113 Zmiana hasáa do pliku ID ....................................................................................... 113 Zapomniane hasáo do pliku ID ............................................................................... 114 Podstawy bezpieczeĔstwa danych w Notes .................................................................. 114 Szyfrowanie dokumentów i podpisy cyfrowe ............................................................... 114 Wybrane elementy preferencji uĪytkownika ................................................................ 115 Podstawowa konfiguracja klienta Notes ................................................................. 116 Zakáadka Poczta (Wysyáanie i odbieranie) ............................................................. 117 Rozdziaä 11. Kontakty ...................................................................................... 119 Rozdziaä 12. Aplikacje Lotus Notes .................................................................. 123 Szablony aplikacji ........................................................................................................ 123 Tworzenie nowej aplikacji ............................................................................................ 124 Kontakty ....................................................................................................................... 125 Widoki aplikacji Kontakty ..................................................................................... 127 Notatnik ........................................................................................................................ 130 Tworzenie wpisu w notatniku ................................................................................ 131 Widoki i foldery ..................................................................................................... 132 Zarządzanie dokumentami w notatniku .................................................................. 133 BezpieczeĔstwo lokalnych aplikacji ............................................................................. 134 Dyskusja ....................................................................................................................... 135 Tworzenie dokumentów w aplikacji Dyskusja ....................................................... 136 Kontakt z autorem wpisu (Lotus Sametime) .......................................................... 137 Widoki i foldery (Lotus Notes) .............................................................................. 138 Widoki i foldery (przeglądarka WWW) ................................................................. 139 Profil autora ............................................................................................................ 140 Biblioteka dokumentów ................................................................................................ 141 Tworzenie dokumentów w bibliotece ..................................................................... 142 Cykl przeglądania dokumentu ................................................................................ 143 Widoki i foldery ..................................................................................................... 145 6 Poczta Lotus Notes 8.5 PL Rozdziaä 13. Lotus iNotes, dostöp do poczty przez przeglñdarkö WWW .............. 147 Tryby pracy .................................................................................................................. 148 Strona gáówna ............................................................................................................... 149 Skrzynka pocztowa Lotus iNotes ................................................................................. 149 Kalendarz Lotus iNotes ................................................................................................ 150 Kontakty ....................................................................................................................... 152 CzynnoĞci do wykonania .............................................................................................. 153 Notatnik ........................................................................................................................ 154 Praca bez poáączenia z serwerem ........................................................................... 155 Lotus Domino Sync Manager ................................................................................. 156 Podsumowanie ............................................................................. 159 Skorowidz .................................................................................... 161 Rozdziaä 7. Lista czynnoĈci do wykonania UĪytkownik moĪe przydzielaü sobie i innym uĪytkownikom czynnoĞci do wykonania (np. sporządzenie raportu). MoĪliwe jest:  przypisanie sobie czynnoĞci do wykonania;  przypisaü czynnoĞci do wykonania innym uĪytkownikom;  edytowanie czynnoĞci;  oznaczenie czynnoĞci jako zakoĔczonej. Utworzone czynnoĞci do wykonania są widoczne w widoku CzynnoĞci do wykonania (rysunek 7.1). Rysunek 7.1. Widok CzynnoĞci do wykonania UĪytkownik ma dostĊp do nastĊpujących widoków:  NiezakoĔczone — wyĞwietla niezakoĔczone czynnoĞci (ich status jest niezakoĔczony).  Wszystkie czynnoĞci do wykonania — pokazuje wszystkie czynnoĞci, jakie podaá uĪytkownik, oraz te, które zostaáy mu przydzielone.  Osobisty — wyĞwietla tylko czynnoĞci osobiste uĪytkownika.  Grupa — wyĞwietla czynnoĞci, które uĪytkownik przydzieliá innym osobom. 92 Poczta Lotus Notes 8.5 PL  Wedáug kategorii — pokazuje wszystkie czynnoĞci do wykonania. Są one wyĞwietlane wedáug podanych kategorii.  Peána — wyĞwietla jedynie zakoĔczone czynnoĞci. Tworzenie czynnoĈci do wykonania Do okreĞlenia czynnoĞci do wykonania wykorzystuje siĊ odpowiedni formularz. MoĪna utworzyü nastĊpujące rodzaje czynnoĞci:  osobista czynnoĞü do wykonania (rysunek 7.2); Rysunek 7.2. Fragment formularza osobistej czynnoĞci do wykonania  grupowa czynnoĞü do wykonania (rysunek 7.3). Rysunek 7.3. Nowa czynnoĞü dla grupy osób Rozdziaä 7. i Lista czynnoĈci do wykonania 93 çwiczenie 7.1. Tworzenie nowej czynnoĈci do wykonania (czynnoĈè osobista) Aby utworzyü nową czynnoĞü do wykonania (czynnoĞü osobistą):  Otwórz listĊ czynnoĞci do wykonania.  Na pasku czynnoĞci kliknij przycisk Nowy, a nastĊpnie CzynnoĞü do wykonania. Otwiera siĊ okno formularza, domyĞlnie jest tworzona osobista czynnoĞü do wykonania.  Podaj temat czynnoĞci, np. Zrobiü raport z marca.  Nadaj priorytet tworzonej czynnoĞci, co pozwala póĨniej na odpowiedni sposób sortowania.  W polu Kategoria wybierz lub wpisz nową kategoriĊ, do której naleĪy wpisywana pozycja.  WprowadĨ daty w polach Termin zakoĔczenia i Termin rozpoczĊcia.  (Opcjonalnie) Dodaj tekst lub inne elementy, np. wymagane zaáączniki.  Zaznacz pole Powiadom, aby ustawiü opcje powiadamiania o alarmach dla danej pozycji.  Zapisz i zamknij dokument (kliknij przycisk Zapisz i zamknij). çwiczenie 7.2. Tworzenie nowej czynnoĈci do wykonania (na podstawie listu) Aby utworzyü nową czynnoĞü do wykonania (na podstawie listu):  Otwórz skrzynkĊ pocztową i zaznacz wiadomoĞü.  Na pasku czynnoĞci kliknij przycisk WiĊcej i wybierz polecenie Kopiuj do nowego elementu/CzynnoĞü do wykonania. Otworzy siĊ odpowiedni formularz.  Nadaj priorytet czynnoĞci oraz (opcjonalnie) podaj kategoriĊ.  WprowadĨ daty w polach Termin zakoĔczenia i Termin rozpoczĊcia.  (Opcjonalnie) Dodaj tekst lub inne elementy, np. wymagane zaáączniki.  Zaznacz pole Powiadom, aby ustawiü opcje powiadamiania o alarmach dla danej pozycji.  Zapisz i zamknij dokument (kliknij przycisk Zapisz i zamknij).  CzynnoĞci do wykonania mogą byü wyĞwietlane w kalendarzu. çwiczenie 7.3. WyĈwietlanie czynnoĈci w kalendarzu Aby wyĞwietliü czynnoĞci do wykonania w kalendarzu: 94 Poczta Lotus Notes 8.5 PL  Na pasku czynnoĞci kliknij przycisk WiĊcej i wybierz Preferencje.  Wybierz zakáadkĊ Kalendarz i czynnoĞci do wykonania, a nastĊpnie Widoki.  Zaznacz (odznacz) opcjĊ WyĞwietl czynnoĞci do wykonania.  (Opcjonalnie) Wybierz opcjĊ WyĞwietl zalegáe czynnoĞci do wykonania w bieĪącym dniu. W przeciwnym razie pozycje bĊdą nadal wyĞwietlane zgodnie z datami ich zakoĔczenia.  Kliknij przycisk OK. çwiczenie 7.4. Zmiana statusu czynnoĈci (Zakoþczone) Aby oznaczyü czynnoĞü jako zakoĔczoną:  W widoku NiezakoĔczone zaznacz jedną czynnoĞü (lub kilka czynnoĞci).  Na pasku czynnoĞci kliknij przycisk Oznacz jako zakoĔczone. çwiczenie 7.5. Tworzenie nowej czynnoĈci do wykonania (czynnoĈè dla grupy) Aby utworzyü nową czynnoĞü do wykonania (czynnoĞü dla grupy):  Na pasku czynnoĞci kliknij przycisk Nowy, a nastĊpnie CzynnoĞü do wykonania.  W formularzu zaznacz opcjĊ Inni uĪytkownicy i wskaĪ osoby. Uzupeánij pozostaáe pola.  Kliknij przycisk Zapisz i wyĞlij przypisania. Pozycja zostanie dodana do widoku CzynnoĞci do wykonania. Do przydzielonych osób zostaną wysáane odpowiednie powiadomienia. Wysyáanym powiadomieniom moĪna nadaü odpowiednie opcje dostarczenia wiado- moĞci. Są one identyczne jak w przypadku kalendarza. MoĔliwoĈci osoby, której przydzielono czynnoĈè do wykonania Osoba, której przydzielono czynnoĞü, ma róĪne moĪliwoĞci odpowiedzi. Dziaáają one tak jak w przypadku kalendarza Notes (rysunek 7.4). Mowa m.in. o opcjach:  Akceptuj — akceptuje zaproszenie na konferencjĊ.  Odrzuü — odrzuca zaproszenie na konferencjĊ. Rozdziaä 7. i Lista czynnoĈci do wykonania 95 Rysunek 7.4. MoĪliwoĞci osoby, której przydzielono czynnoĞü do wykonania  Zaproponuj nową datĊ — wysyáa kontrpropozycjĊ wykonania zadania.  Deleguj — moĪliwe jest oddelegowanie innej osoby. çwiczenie 7.6. Akceptowanie przypisanego zadania (z komentarzem) Aby zaakceptowaü przypisaną czynnoĞü do wykonania:  Otwórz powiadomienie o przypisaniu zadania.  Na pasku czynnoĞci kliknij przycisk Odpowiedz, a nastĊpnie Akceptuj z komentarzem.  W oknie komunikatu podaj dodatkowy komentarz i zaakceptuj go. MoĔliwoĈci wäaĈciciela czynnoĈci do wykonania Podobnie jak w kalendarzu, osoba, która jest wáaĞcicielem czynnoĞci, ma róĪne moĪ- liwoĞci — pokazano je na rysunku 7.5. Rysunek 7.5. MoĪliwoĞci wáaĞciciela czynnoĞci do wykonania DostĊpne są m.in. opcje:  Zaplanuj ponownie — wáaĞciciel moĪe podaü nowe terminy rozpoczĊcia i zakoĔczenia spotkania (zmiana harmonogramu spotkania). 96 Poczta Lotus Notes 8.5 PL  Anuluj — wysáane zostaje powiadomienie o anulowaniu wydarzenia.  PotwierdĨ — potwierdza planowane zdarzenie (np. jeĞli wczeĞniej byáo okreĞlane jako wstĊpne).  WyĞwietl status osoby zaproszonej — wyĞwietla stan odpowiedzi uczestników (kto potwierdziá, kto jeszcze nie potwierdziá, a kto potwierdziá wstĊpnie).  WyĞlij wiadomoĞü do wszystkich zaproszonych osób — powoduje wysáanie dodatkowej wiadomoĞci pocztowej do uczestników spotkania.  WyĞlij wiadomoĞü do osób zaproszonych, które udzieliáy odpowiedzi — powoduje wysáanie poczty do osób, które udzieliáy odpowiedzi na propozycjĊ spotkania.  WyĞlij wiadomoĞü do osób zaproszonych, które nie udzieliáy odpowiedzi — powoduje wysáanie poczty do osób, które jeszcze nie udzieliáy odpowiedzi na propozycjĊ spotkania. Czyszczenie kalendarza i listy czynnoĈci do wykonania Przydatną opcją moĪe siĊ okazaü czyszczenie kalendarza — za jej pomocą moĪna usu- nąü niepotrzebne wpisy. çwiczenie 7.7. Czyszczenie kalendarza i listy czynnoĈci do wykonania Aby wyczyĞciü kalendarz i listĊ czynnoĞci do wykonania:  Otwórz kalendarz lub listĊ czynnoĞci do wykonania.  Na pasku czynnoĞci kliknij przycisk WiĊcej, a nastĊpnie wybierz Czyszczenie kalendarza.  W oknie podaj graniczną datĊ — w ten sposób okreĞlasz, które dokumenty spod jakich dat mają zostaü usuniĊte.  ZatwierdĨ proces czyszczenia kalendarza. Skorowidz A C agent nieobecnoĞci, 69 wáączanie, 70 wyáączanie, 70 aplikacje, 123 biblioteka dokumentów, 141 dyskusja, 135, 136 kontakty, 125 notatnik, 130 otwieranie, 127 szyfrowanie, 134 tworzenie nowej, 124 zakáadki, 127 automatyczne wysyáanie odpowiedzi, 69 zapisywanie co x min, 116 automatyczny podpis wiadomoĞci, 48 definiowanie, 49 zmiana, 48 cykl przeglądania dokumentów definiowanie, 143 czynnoĞci do wykonania, 16, 91 akceptowanie z komentarzem, 95 czyszczenie, 96 Lotus iNotes, 153 moĪliwoĞci wáaĞciciela, 95 odpowiedzi, 94 oznacz jako zakoĔczone, 94 rodzaje, 92 tworzenie, 93 dla grupy, 94 na podstawie listu, 93 osobistej, 92 wyĞwietlanie w kalendarzu, 93 zmiana statusu, 94 czytanie wiadomoĞci pocztowych, 35 sposób informowania o nowych, 35 B bezpieczeĔstwo lokalnych aplikacji, 134 biblioteka dokumentów, 123, 124, 141, 142, 143 cykl przeglądania, 143 otwieranie przez adresata, 144 widoki i foldery, 145, 146 wprowadzanie zmian, 144 D dokumenty cykl przeglądania definiowanie, 143 dyskusja, 123, 124, 135 komentowanie wpisów innych osób, 136 kontakt z autorem wpisu, 137 nowy temat, 136 profil autora, 140, 141 przeglądarka WWW, 139, 140 widoki i foldery, 138 162 Poczta Lotus Notes 8.5 PL dziaáania, 24 wáaĞciciela, 85 anulowanie konferencji, 87 potwierdzenie konferencji, 86 sprawdzenie statusu osób zaproszonych, 87 zmiana terminu konferencji, 87 edycja, 24, 44 E F F11, 33 flaga, 29 formatowanie wiadomoĞci pocztowych, 32 pasek narzĊdziowy, 33 tworzenie stylów, 33 usuwanie stylów, 34 G grupa, 91, 125, 128 osobista nie rozwijaj, 42 uĪytkowników, 119 grupowa czynnoĞü do wykonania, 92 H harmonogram czasu wolnego i pracy, 72 definiowanie, 73 delegowanie uprawnieĔ, 99 historia rozmowy sieciowej, 27 I ID, 113 identyfikator Notes automatyczne blokowanie, 116 identyfikator uĪytkownika, 113 Insert, 36 K kalendarz, 71 czyszczenie, 96 definiowanie alarmu, 74 delegowanie dostĊpu, 97 uprawnieĔ, 100 dodawanie pozycji, 74, 102 drukowanie, 88, 89 grupowy, 97, 98 otwieranie, 98 tworzenie, 98 usuwanie, 98 konferencja, 71, 77, 78 Lotus iNotes, 149, 151 ogáoszenie o zdarzeniu, 71 otwieranie innego uĪytkownika, 101 przypomnienia, 71 rocznica, 71 termin, 71 usuwanie pozycji, 86 widoki, 72 wygląd, 13 wyĞwietlanie informacji nieprzetworzonych, 88 zdarzenie caáodniowe, 71, 76, 77 konferencja, 71, 77, 78 anulowanie, 87 moĪliwoĞci uczestnika, 82, 83, 84 wáaĞciciela spotkania, 85 na podstawie listu, 81 odpowiedĨ na zaproszenie, 84 potwierdzenie, 86 sprawdzenie statusu osób zaproszonych, 87 tworzenie nowej pozycji, 78, 102 udziaá, 106 usuwanie pozycji, 86 wygląd, 14 zaproszenia, 80, 81 zasoby, 78 automatyczne szukanie wolnego, 79 rezerwacja, 79 sprawdzanie dostĊpnoĞci, 79 zmiana terminu, 87 kontakty, 16, 119, 123, 125, 126 dodawanie nowego, 120 grupa uĪytkowników, 119 nowy, 119 tworzenie nowej grupy, 121 widoki, 127, 128, 129 zaawansowane, 129 z autorem wpisu, 137 kontakty Lotus iNotes, 152 dodawania nowego, 152 synchronizacja, 152, 153 kontakty Sametime, 107 dodawanie nowego, 108 usuwanie z listy, 108 wyĞwietlanie wyáącznie dostĊpnych, 110 zmiana wyĞwietlanej nazwy, 108 kopie robocze, 26, 29, 30 Skorowidz kosz, 27, 132 ksiąĪki adresowe definiowanie, 129 L lista Otwórz, 19 dokowanie, 20 Lotus Domino Sync Manager, 156 definiowanie harmonogramu synchronizacji, 158 otwieranie lokalnej skrzynki pocztowej, 156 synchronizacja danych, 157 Lotus iNotes, 147, 148 czynnoĞci do wykonania, 153 instalacja subskrypcji, 155 kalendarz, 149, 151 kontakty, 152 logowanie, 148 notatnik, 154 otwieranie lokalnej skrzynki pocztowej, 156 praca bez poáączenia z serwerem, 155 skrzynka pocztowa, 149 strona gáówna, 149 tryby pracy, 148, 149 menu, 23 dziaáania, 24 edycja, 24 kontekstowe, 22 zaáącznika, 46 narzĊdzia, 24 okno, 24 plik, 24 podstawowe, 23 pomoc, 24 utwórz, 24 widok, 24 zaawansowane, 14 M N nagáówek listu domyĞlny, 48 zmiana, 48 narzĊdzia, 24 notatnik, 16, 123, 130 drukowanie pozycji, 133 klasyfikowanie dokumentów, 133 przesyáanie dokumentów, 133 szyfrowanie, 134 tworzenie 163 nowej aplikacji, 124 wpisu, 131 widoki i foldery, 132 notatnik Lotus iNotes, 154 synchronizacja z Lotus Notes, 154 tworzenie nowej, 154 nowoĞci, 9 O odpowiedzi, 13, 37 automatyczne wysyáanie, 69 do, 42 na adres, 43 na zaproszenie, 84 nie odbieraj od zaproszonych, 80 tylko z historią, 13, 37, 38 wszystkim, 37 wysáanie prostej odpowiedzi, 37 z historią i zaáącznikami, 13, 37, 38 z historią w formacie internetowym z historią, 37 opcje dostarczania, 29, 40 definiowanie, 42, 43 dodatkowe, 41 ogólne, 41, 42 zaawansowane, 42, 43 osobista czynnoĞü do wykonania, 92 oznacz jako prywatną, 75, 76 temat jako poufny, 41, 42 P papeteria, 27 pasek czynnoĞci, 28 narzĊdziowy, 21, 22, 33 stanu, 21 PD, 40 plik, 24 ID uĪytkownika, 113 hasáo, 114 zmiana hasáa, 113 poczta, Patrz skrzynka pocztowa podpis cyfrowy, 114, 115 dodawanie, 115 podstawowa konfiguracja klienta Notes, 116 pomoc, 23, 24 potwierdzenie zwrotne, 41, 42 powiadomienie, 42 alternatywne, 70 praca bez poáączenia z serwerem, 155 instalacja subskrypcji, 155 164 Poczta Lotus Notes 8.5 PL prawy pasek boczny, 20, 103 ukrywanie, 104 wyĞwietlanie, 103, 104 zmiana zawartoĞci, 20 preferencje uĪytkownika, 115 modyfikowanie, 116 prefiks PD, 40 priorytet dostarczania, 42 profil autora, 140 modyfikowanie, 141 tworzenie, 141 przeĞlij, 40 do innych osób, 39, 40 w formacie internetowym, 40 z zaáącznikami, 40 przypisz do klawiatury, 33 przypomnienia, 71 R raport o dostarczeniu, 42 reguáy, 27 replikacja, 22 rezerwacja zasobów, 79 rocznica, 71 rozmowy sieciowe, 109 automatyczne zapisywanie, 110 rozpoczynanie, 109 zapisywanie w pliku, 109 S Sametime, 103 kontakt z autorem wpisu, 137 kontakty, 107, 108, 110 logowanie, 105 preferencje, 110 rozmowy sieciowe, 109 status uĪytkownika, 106 wylogowanie, 105 zmiana komunikatu sieciowego, 107 statusu, 106 skrzynka pocztowa, 16 delegowanie dostĊpu, 97 uprawnieĔ, 100 domyĞlny nagáówek listu, 48 dostosowanie, 47 historia rozmowy sieciowej, 27 kopie robocze, 26 kosz, 27 Lotus iNotes, 149 odpowiedzi na list, 12, 13, 37, 38 otwieranie, 25 poczty innego uĪytkownika, 100 papeteria, 27 reguáy, 27 skrzynka odbiorcza, 26 spam, 27 Ğledzenie, 26 tworzenie áącza do poczty innego uĪytkownika, 101 ustawienia poczty wychodzącej, 47 widoki i foldery, 26, 27 wskaĨniki przyciągające uwagĊ, 48, 49, 50 wszystkie dokumenty, 27 wygląd, 12 wysáane, 26 wysyáanie i odbieranie, 117 w imieniu innych osób, 101 spam, 27 spinacz, 29, 30 spotkanie z klientem, 74 definiowanie alarmu, 74 standardowe powiadomienie, 69 stopieĔ waĪnoĞci, 42 strona gáówna, 10, 11, 16 czynnoĞci do wykonania, 16 kalendarz, 16 kontakty, 16 Lotus iNotes, 149 modyfikowanie, 149 notatnik, 16 poczta, 16 tworzenie, 18 usuwanie, 19 wygląd, 16, 17, 18 style formatowania, 33 tworzenie, 33 usuwanie, 34 sygnaá dĨwiĊkowy, 35 wizualny, 35 synchronizacja, 22 szyfrowanie, 41, 42, 114, 115 dodawanie, 115 T termin, 71, 74 definiowanie alarmu, 74 oznacz jako prywatny, 75, 76 spotkanie z klientem, 74 usuwanie pozycji, 86 waĪnoĞci, 43 Skorowidz 165 wizyta u dentysty, 75 wskaĨniki nastroju, 42 przyciągające uwagĊ, 48 definiowanie, 49, 50 wysoki stopieĔ waĪnoĞci, 41 wyĞlij wiadomoĞü, 28 do osób zaproszonych, które nie udzieliáy odpowiedzi, 85, 96 udzieliáy odpowiedzi, 85, 96 do wszystkich zaproszonych osób, 85, 96 i utwórz kopiĊ, 28 Z zabroĔ delegowania, 80 kopiowania, 42 skáadania kontrpropozycji, 80 zakáadki, 19 replikacja, 22 zaáączniki, 30, 43 menu kontekstowe, 46 modyfikowanie zawartoĞci, 45 tworzenie i wysyáanie listu, 44 usuniĊcie wszystkich, 47 zapisanie na dysku komputera, 45 zarządzanie, 45 plikami, 44 zapisz co x min, 117 kopie wysyáanych wiadomoĞci, 117 zaplanowany wyjazd cykliczny, 77 pracownika, 76 zaproszenia na konferencjĊ, 80 akceptacja, 82, 84 automatyczne zarządzanie, 84, 85 oddelegowanie innej osoby, 83 odrzucenie, 82 opcje dostarczania, 81 rozsyáanie, 81 skáadanie kontrpropozycji spotkania, 83 tryby bardzo uproszczony, 148 peány, 148 pracy Lotus iNotes, 148 wybór, 149 uproszczony, 148 U urodziny i rocznice, 129 user ID, 113 W wiadomoĞü pocztowa, 25 automatyczny podpis, 48, 49 czytanie, 35 formatowanie, 32, 33 kopiowanie, 31 odwoáanie wysáanej, 34, 35 opcje dostarczania, 40, 41, 42, 43 otwieranie poczty przychodzącej, 36 pasek czynnoĞci, 28 pole adresata dodatkowych DW, 29 gáównego Do, 29 ukrytych dodatkowych UDW, 29 poufna, 41, 42 przesyáanie do innych osób, 39 sekcja, 39 modyfikowanie ustawieĔ, 39 usuwanie, 39 Ğledzenie, 26 tworzenie, 28, 29 wysyáanie, 28, 29 i odbieranie, 117 kopii roboczej, 30 ponowne, 31 potwierdzenia przeczytania, 36 w imieniu innych osób, 101 z zaáącznikiem, 30 wyĞwietlanie przeczytanych, 36 zaáączniki, 43, 44, 45, 46, 47 zamykanie, 28 zapisz jako kopiĊ roboczą, 28, 29 widoki i foldery, 26 przeglądanie, 27 zmiana kolejnoĞci kolumn, 27 zmiana sposobu sortowania, 27
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbednik uzytkownika
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: