Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00273 006544 18632212 na godz. na dobę w sumie
Podatki 2014 wraz z komentarzem - ebook/pdf
Podatki 2014 wraz z komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 924
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2724-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka liczy prawie 800 stron. Znajdują się w niej ujednolicone wersje ustaw, m.in. o VAT, PIT, CIT, podatku akcyzowym, zryczałtowanym podatku dochodowym czy Ordynacji podatkowej. Uzupełnieniem są rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw. Przed każdą ustawą, w której zaszły zmiany od 1 stycznia 2014 r. znajduje się omówienie nowości, na które trzeba zwrócić uwagę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Publikacja „PODATKI 2014” to kompendium wiedzy dla służb finansowo-księgowych, doradców podatkowych i każdego kto potrzebuje wiedzy z zakresu podatków. Można w niej znaleźć najnowsze, ujednolicone wersje ustaw m.in. o VAT, PIT, zryczałtowanym podatku dochodowym, CIT oraz Ordynacji podatkowej, które obowiązują w 2014 r. B I B L I O T E K A F I N A N S O W O - K S I Ę G O W A PODATKI 2014 WRAZ Z KOMENTARZEM P O D A T K I 2 0 1 4 W R A Z Z K O M E N T A R Z E M UOM 29 CENA 149 ZŁ BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Podatki 2014 wraz z komentarzem BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Redaktor Naczelna Grupy Czasopism Ewa Matyszewska Redaktor prowadzący Bogdan Świąder Teksty ujednolicone opracował Bogdan Świąder Wydawca Grzegorz Cherbetko Korekta Zespół ISBN: 978-83-269-2724-9 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 DTP: Leszek Ogrodowczyk Druk: Drukarnia Read Me Książka „Podatki 2014 wraz z komentarzem” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opu- blikowanych w książce bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z po- wołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści 1. Ustawa – Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) ......................................................................................................................................... str. 10 1a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych z 24 grudnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 190) ................................................................................................................................................................ str. 80 1b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach z 22 sierpnia 2005 r. (Dz.U. nr 165, poz.1373 ze zm.) ............................................. str. 83 1c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych z 22 sierpnia 2005 r. (Dz.U. nr 165, poz. 1371 ze zm.) .............................................................................................................................................................................. str. 85 1d. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej z 5 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 669 ze zm.) ......................................................................................... str. 89 1e. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone z 24 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1537 ze zm.) ............................................................................. str. 92 1f. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 112, poz. 770 ze zm.) ......................................................................................................................................... str. 95 2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r. poz. 361 ze zm.) .................................................................................................................................. str. 99 2a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. nr 152, poz. 1475 ze zm.) ...................................................................................................................................................................... str. 192 2b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 493) .................................................... str. 204 2c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z 10 września 2009 r. (Dz.U. nr 160, poz. 1267 ze zm.) ............................................................................................................. str. 205 2d. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych z 31 maja 2006 r. (Dz.U. nr 98, poz. 677) ............................................................... str. 214 2e. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych z 2 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 268) ........ str. 215 2f. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych z 4 listopada 2011 r. (Dz.U. nr 246, poz. 1469) .......................................................................................................................................................................................... str. 216 2g. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z 16 marca 2010 r. (Dz.U. nr 57, poz. 362) ............ str. 216 2h. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych z 31 grudnia 2009 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 7, poz. 49) .................................................................................................................................................................................. str. 217 3. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. (tekst jednolity Dz.U. z 8 kwietnia 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.) .......................................................................................................................... str. 221 3a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 494) ..................................................... str. 292 3b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z 10 września 2009 r. (Dz.U. nr 160, poz. 1268 ze zm.) ...................................................................................................................................... str. 293 3c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych z 31 maja 2006 r. (Dz.U. nr 99, poz. 687) ................................................................ str. 302 4. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 20 listopada 1998 r. (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.) ................................................................................................................................................................................... str. 305 5. Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 26 sierpnia 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) ................................................................................................................ str. 369 5a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych z 23 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719) .............................................................. str. 491 3 Podatki 2014 5b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień z 20 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1722) .................................................................................................................................................. str. 496 5c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług z 16 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1656) ......................................................... str. 503 5d. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju z 16 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1662) ....................................................................................................................................................................................... str. 506 5e. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z 3 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485) .......................... str. 507 5f. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego z 6 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 58, poz. 558 ze zm.) ................................................................................................................. str. 508 5g. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów z 26 października 2005 r. (Dz.U. nr 218, poz. 1842) ........................................................................................................................................... str. 509 5h. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom z 29 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 136, poz.797) .............................................................................................................................................................................................. str. 510 5i. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej z 24 grudnia 2009 r. (Dz.U. nr 224, poz. 1800 ze zm.) ...................................... str. 514 5j. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym z 19 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 76, poz. 714) ........................................................................................................................................................ str. 516 5k. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 363) ............................. str. 517 5l. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z 29 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382) ............................................................................................................................................... str. 533 5ł. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących z 27 grudnia 2010 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 163) .......................................................................................................................... str. 538 5m. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z 27 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1076) ................................................................................................................................................. str. 539 6. Ustawa o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 r. (tekst jednolity Dz.U. z 25 maja 2011 r. nr 108, poz. 626 ze zm.) ........................................................................................................................ str. 565 6a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z 8 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 212 ze zm.) ......... str. 643 6b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego z 16 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1109) .......................................................................................................................................................................................... str. 653 6c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy z 16 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1108) ........................................................................................................................................................................................ str. 654 6d. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych z 23 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 158, poz. 1065) .................................................................................................................................................... str. 661 6e. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji energii elektrycznej z 24 lutego 2009 r. (Dz.U. nr 32, poz. 243 ze zm.) .......................................................................................................................................................................................... str. 670 6f. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe z 24 lutego 2009 r. (Dz.U. nr 32, poz. 231 ze zm.) ....................................................................................... str. 671 6g. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych z 24 lutego 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 166 ze zm.) ........................................................................................... str. 673 6h. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych z 10 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1087) ....................................................................................................................................................................................... str. 680 6i. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych z 30 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 160, poz. 1076) .............. str. 681 6j. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, przypadków i warunków, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego z 23 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 157, poz. 1059) ............................................................................................................................. str. 694 6k. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z 23 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 158, poz. 1063) .......................................................................................................................................................................................... str. 695 6l. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego z 30 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 159, poz. 1071 ze zm.) ........................................................................................................................................ str. 699 6ł. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego z 24 lutego 2009 r. (Dz.U. nr 32, poz. 232) ................................................. str. 719 6m. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych z 19 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 156, poz. 1048) .......................................................................................................................................................................................... str. 719 4 6n. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych z 20 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 157, poz. 1054) .......................................................................................................................................................................................... str. 720 6o. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy z 7 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 56 ze zm.) ............................................................................................................................................................................... str. 720 6ó. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy z 20 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 157, poz. 1055 ze zm.) ....................................................................................................................................... str. 749 6p. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych z 20 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 157, poz. 1053) .......................................................................................................................................................................................... str. 750 6q. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych z 23 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 158, poz. 1062 ze zm.) .............................................................................................................................................................................. str. 752 6r. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy z 29 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1276) ..................................................................................................... str. 754 6s. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD z 19 listopada 2010 r. (Dz.U. nr 229, poz. 1501) .......................................................................................................................................................................................... str. 754 6t. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych z 13 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 241, poz. 1617) ........................................................................................................................................................... str. 756 6ta. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym z 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1522) .................................................................................................................. str. 757 6u. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe z 23 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 158, poz. 1064) ................................................................................................................................... str. 757 6ua. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie metod ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa z 13 lutego 2009 r. (Dz.U. nr 32, poz. 224) ................................................................................................................................................. str. 761 6w. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną z 27 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 257, poz. 1734) ....................................................................... str. 762 6wa. Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2014 z 25 listopada 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 962) ..................................................................................................................................................................................................................... str. 762 6x. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym z 29 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1278) ....................................................................................................................................................................................... str. 763 6xa. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju z 13 lutego 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 332) ............................................................................................................................ str. 764 6y. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy z 13 lutego 2009 r. (Dz.U. nr 32, poz. 221) ............................................................................................................................................................................................... str. 767 6ya. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia z 14 grudnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 417) ................................................................................................................................................................ str. 768 6z. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych z 7 maja 2010 r. (Dz.U. nr 86, poz. 555 ze zm.) .................................................................................................................................................................................. str. 771 7. Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z 13 października 1995 r. (tekst jednolity Dz.U. z 27 listopada 2012 r. poz. 1314 ze zm) .............................................................................................................................. str. 781 8. Ustawa o podatku od spadków i darowizn z 28 lipca 1983 r. (tekst jednolity Dz.U. z 17 czerwca 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm) ..................................................................................................................... str. 787 8a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn z 18 grudnia 2006 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 143) .............................................................................................................................................................................................. str. 794 8b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn z 26 września 2011 r. (Dz.U. nr 216, poz. 1276) ................................................................................................................................ str. 796 8c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych z 18 grudnia 2006 r. (Dz.U. nr 243, poz. 1762 ze zm.) ................................................................................................................................................................................. str. 797 9. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z 9 września 2000 r. (tekst jednolity Dz.U. z 10 czerwca 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.) ............................................................................................................................ str. 799 9a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych z 16 grudnia 2008 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 179) .......................................................................................................................... str. 806 5 Spis treści 10. Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz.U. z 21 listopada 2012 r. poz. 1282 ze zm.) ............................................................................................................................ str. 809 10a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej z 28 września 2007 r. (Dz.U. nr 187, poz. 1330) ........... str. 830 11. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 1 czerwca 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm) ........................................................................................................................ str. 833 12. Ustawa o podatku tonażowym z 24 sierpnia 2006 r. (Dz.U. nr 183, poz. 1353 ze zm.) ................................................................................................................................................................................. str. 847 12a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia przez przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z 21 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 761) .......................................................................................................................................................................................... str. 851 13. Ustawa o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz.U. z 25 lutego 2011 r. nr 41, poz. 213) ................................................................................................................................................ str. 853 14. Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z 21 czerwca 1996 r. (tekst jednolity Dz.U. z 31 maja 2004 r. nr 121, poz. 1267 ze zm.) ...................................................................................................................... str. 867 15. Ustawa o kontroli skarbowej z 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 25 lutego 2011 r. nr 41, poz. 214 ze zm.) ......................................................................................................................... str. 871 16. Ustawa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 30 sierpnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 13 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.) .................................................................................................................................... str. 895 6 Podatki 2014 W Ordynacji podatkowej rozszerzono sposób wymiany informacji Bogdan Świąder doradca podatkowy Z inicjatywy Ministerstwa Finansów w październiku i listopadzie 2013 roku niektóre procedury zawarte w Ordyna- cji podatkowej dostosowano do przepisów unijnych związanych z wymianą informacji oraz dochodzeniem podatków. Większa nowelizacja nastąpi w drugim kwartale 2014 roku, gdy zostaną uchwalone zmiany w ustawie o informaty- zacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zmiany wprowadzone do ustawy Ordynacja podatkowa od 1 stycznia 2014 r. dotyczą dostosowania nazewnictwa do- kumentów wystawianych w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług. W związku z nowelizacją ustawy o VAT w zakresie dokumentowania transakcji w Ordynacji zno- welizowano przepis art. 87, który obecnie stanowi, że jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wy- stawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Inne zmiany, które wprowadzono od 1 stycznia 2014 r., dotyczą wysokości równowartości rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych, które obo- wiązują przy zastawie skarbowym, oraz obowiązującej w 2014 roku kary porządkowej nakładanej przez organy podatkowe. Na podstawie dwóch obwieszczeń ministra finansów z 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienio- nej w art. 41 § 1 i art. 262 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (M.P. z 2013 r. poz. 747 i 736) przy zastawie skarbowym kwo- ta wzrosła z 12.300 zł do 12.400 zł, a w drugim przypadku dotyczącym kary porządkowej pozostała na dotychczasowym poziomie 2.800 zł. Zawieszenie przedawnienia Istotne zmiany zostały wprowadzone pod koniec zeszłego roku, gdy od 15 października weszła w życie ustawa z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy Prawo celne (Dz.U. z 2013 r. poz. 1149). Na jej podstawie, jeżeli w sprawie podatnika zostanie wszczę- te postępowanie karnoskarbowe, powodujące zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub cel- nego, podatnik będzie musiał być o tym fakcie powiadomio- ny. Inaczej biegu terminu przedawnienia nie będzie. Zmiana przepisów w tym zakresie to efekt wyroku Try- bunału Konstytucyjnego z 2012 r. (sygn. akt P30/11), który zakwestionował przepis Ordynacji podatkowej, zawieszający termin przedawnienia zobowiązania w wy- niku wszczęcia postępowania karnoskarbowego, o czym podatnik nie był informowany. Brak precyzyjnych regula- cji w zakresie wpływu postępowania karnokarbowego na przedawnienie powodowało, że dochodziło do sytuacji, w których podatnik przekonany o przedawnieniu, nie wie- dząc o toczącym się postępowaniu karnym skarbowym nie przechowywał już dokumentacji z tym związanej. Zobo- wiązania podatkowe przedawniają się po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. W efekcie nowelizacji organy podatkowe i celne mu- szą wcześniej zawiadomić podatnika o zawieszeniu bie- gu terminu przedawnienia. Zawiadomienie musi nastąpić najpóźniej w terminie, w którym według zasad ogólnych zobowiązanie to przedawniłoby się. W przeciwnym razie organy nie będą mogły skutecznie powołać się na tę oko- liczność, jako zawieszającą bieg terminu przedawnienia podatku. Współpraca międzynarodowa Zmiany wprowadzone od 12 października 2013 r. dotyczą również międzynarodowej współpracy pomiędzy admini- stracjami podatkowymi na podstawie ustawy z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz usta- wy o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1145). Prze- pisy te zaimplementowały regulacje unijnej dyrektywy Rady 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpra- cy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Zobo- wiązują one organy podatkowe do współpracy ze swoimi odpowiednikami w krajach UE, polegającej na wymianie istotnych informacji dotyczących podatków, które stano- wią dochód budżetu państwa oraz samorządu terytorial- nego. Organy podatkowe będą mogły otrzymać dane od unijnego urzędnika. Zmiany w przepisach o kontroli po- datkowej i skarbowej wprowadzają możliwość uzyskania przez polskie urzędy informacji z innych państw. Przed- 7 stawiciele zagranicznych władz będą mogli brać udział w czynnościach krajowych inspektorów. Wniosek o doręczenie pisma pochodzący od obcej wła- dzy organ wyznaczony będzie przekazywał naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego dotyczy wniosek. Organ podatkowy będą występować do władzy państwa UE właściwej w sprawach podatkowych, z wnioskiem o do- ręczenie pisma. Wnioski o doręczenie przekazywane będą obcej władzy za pośrednictwem organu wyznaczonego przez ministra finansów. Przy wymianie informacji z innymi państwami UE organy podatkowe będą mogły upoważnić pracowników do działania w imieniu tego organu. Wymiana nie obejmuje informacji: • objętych przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi współ- pracy administracyjnej między państwami członkowskimi w zakresie podatku od towarów i usług, ceł oraz podatku akcyzowego, • dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne, • dotyczących opłaty skarbowej, • dotyczących należności wynikających z umów (np. wyna- grodzenia za usługi użyteczności publicznej). Zgodnie z przyjętymi zmianami przedstawiciele obcej władzy będą mogli przebywać w siedzibach organów podatkowych i w urzędach kontroli skarbowej, a ich obecność będzie możliwa w postępowaniach podatko- wych i kontrolnych – w tym celu będą zawierane poro- zumienia. Inspektor kontroli skarbowej będzie mógł powierzyć doko- nywanie czynności kontrolnych pod swoim nadzorem upo- ważnionym pracownikom, upoważnionym przedstawicielom instytucji Unii Europejskiej w przypadku uczestniczenia tych osób w kontroli środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz upoważnionym na podstawie porozumień przedstawicielom właściwych władz państw członkowskich Unii Europejskiej. Nowe przepisy upraszczają ponadto zasady wszczynania i prowadzenia kontroli jednoczesnych, a pracownicy urzędów kontroli skarbowej, urzędów skarbowych i izb skarbowych będą zobowiązani do bezpośredniej wymiany informacji w związku z kontrolami jednoczesnymi. Trzeba pamiętać, że przepisy Ordynacji podatkowej okre- ślające zasady doręczania pism będą odpowiednio sto- sowane także do doręczania przez naczelników urzędów skarbowych pism pochodzących od organów podatkowych innych państw. Drobne zmiany weszły też 21 listopada 2013 r. w wyniku uchwalenia ustawy z 11 października 2013 r. o wzajem- nej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności cel- nych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1289). Wprowadziła ona do Ordynacji przepis, zgodnie z którym bieg terminu przedawnienia zobowiązania po- datkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawie- szeniu z dniem doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia w przypadkach określonych w art. 32a § 3 i art. 35 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zmiany w trakcie 2014 roku Z obszernymi zmianami podatnicy zetkną się w drugim kwartale 2014 roku, gdy zacznie obowiązywać ustawa z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji dzia- łalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw – wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (w momencie oddawania tekstu do druku znajdowała się na etapie prac sejmowych). Wprowadza ona system elektroniczny do kontaktów z po- datnikami. Zostanie zdefiniowany portal podatkowy – jako system teleinformatyczny administracji podatkowej służą- cy do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płat- nikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia po- dań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektro- nicznej. Organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do podatnika, płatnika lub inkasenta o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego we wszystkich spra- wach podatkowych załatwianych przez ten organ. Będzie też mógł wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobi- ście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumen- tu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. Podania (żąda- nia, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) będą wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektro- niczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, lub portal podatkowy. Sprawy podatkowe załatwiane będą w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego. Oznacza to, że zasada pisemności postępowania zostanie rozszerzona o możliwość składania wniosków za pomocą Internetu. Wszelkie czynności zostaną objęte możliwością wyko- nywania w sposób cyfrowy np. decyzja będzie doręczana stronie na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Szczególnie będzie to ułatwienie, gdy organ podatkowy zamierza dostarczyć pisma urzędowe. W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ podatko- wy prześle na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające: 1) informację, że adresat może odebrać pismo w formie do- kumentu elektronicznego; 8 Podatki 2014 2) wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym powinien dokonać potwierdze- nia doręczenia pisma; 3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szcze- gólności sposobu identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu podatkowego, oraz informację o wymogu podpisania urzę- dowego poświadczenia odbioru w sposób, o którym mowa w art. 20a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 9 Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 749) poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289)1 (zmiany: Dz.U. z 2012 r. poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; Dz.U z 2013 r. poz. 35, poz. 1027, Spis treści Dział I. Przepisy ogólne (art. 1–12) ............................................................................................................................. str. 11 Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość (art. 13–20) .......................................................................................... str. 13 Rozdział 1. Organy podatkowe (art. 13–14) .......................................................................................................... str. 13 Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego (art. 14a–14p) ............................................................. str. 14 Rozdział 2. Właściwość organów podatkowych (art. 15–20) ............................................................................... str. 16 Dział IIa. Porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych (art. 20a–20r) ...................................................... str. 17 Dział III. Zobowiązania podatkowe (art. 21–119) ........................................................................................................ str. 19 Rozdział 1. Powstawanie zobowiązania podatkowego (art. 21–25) ...................................................................... str. 19 Rozdział 2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta (art. 26–32) ........................................................ str. 21 Rozdział 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (art. 33–46) .................................................. str. 22 Rozdział 4. Terminy płatności (art. 47–50) ........................................................................................................... str. 25 Rozdział 5. Zaległość podatkowa (art. 51–52) ...................................................................................................... str. 26 Rozdział 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna (art. 53–58) ...................................................................... str. 26 Rozdział 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych (art. 59–67) ......................................................................... str. 27 Rozdział 7a. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (art. 67a–67e) .................................................................. str. 30 Rozdział 8. Przedawnienie (art. 68–71) ................................................................................................................ str. 31 Rozdział 9. Nadpłata (art. 72–80) ......................................................................................................................... str. 32 Rozdział 9a. Podpisywanie deklaracji (art. 80a–80b) ............................................................................................ str. 36 Rozdział 10. Korekta deklaracji (art. 81–81c) ........................................................................................................ str. 36 Rozdział 11. Informacje podatkowe (art. 82–86) ................................................................................................... str. 37 Rozdział 12. Rachunki (art. 87–90) ....................................................................................................................... str. 38 Rozdział 13. Odpowiedzialność solidarna (art. 91–92) ......................................................................................... str. 38 Rozdział 14. Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych (art. 93–106) .............. str. 39 Rozdział 15. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich (art. 107–119) ............................................................. str. 41 Dział IV. Postępowanie podatkowe (art. 120–271) ....................................................................................................... str. 44 Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 120–129) ............................................................................................................ str. 44 Rozdział 2. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego (art. 130–132) .................. str. 44 Rozdział 3. Strona (art. 133–138) .......................................................................................................................... str. 45 Rozdział 4. Załatwianie spraw (art. 139–143) ........................................................................................................ str. 46 Rozdział 5. Doręczenia (art. 144–154c) ................................................................................................................. str. 47 Rozdział 6. Wezwania (art. 155–160) .................................................................................................................... str. 49 Rozdział 7. Przywrócenie terminu (art. 161–164) ................................................................................................. str. 50 Rozdział 8. Wszczęcie postępowania (art. 165–171) ............................................................................................. str. 50 Rozdział 9. Metryki, protokoły i adnotacje (art. 171a–177) ................................................................................... str. 52 Rozdział 10. Udostępnianie akt (art. 178–179) ....................................................................................................... str. 52 Rozdział 11. Dowody (art. 180–200) ...................................................................................................................... str. 53 Rozdział 11a. Rozprawa (art. 200a–200d) .............................................................................................................. str. 55 Rozdział 12. Zawieszenie postępowania (art. 201–206) ........................................................................................ str. 55 Rozdział 13. Decyzje (art. 207–215) ...................................................................................................................... str. 56 Rozdział 14. Postanowienia (art. 216–219) ............................................................................................................. str. 57 Rozdział 15. Odwołania (art. 220–235) ................................................................................................................. str. 57 Rozdział 16. Zażalenia (art. 236–239) ................................................................................................................... str. 59 Rozdział 16a. Wykonanie decyzji (art. 239a–239j) ................................................................................................ str. 59 Rozdział 17. Wznowienie postępowania (art. 240–246) ........................................................................................ str. 59 Rozdział 18. Stwierdzenie nieważności decyzji (art. 247–252) ............................................................................. str. 61 Rozdział 19. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej (art. 253–257) ................................................................. str. 61 1 W tekście ujednoliconym przez redakcję pogrubioną czcionką wyróżniono zmianę, które weszła w życie 1 stycznia 2014 r. na podstawie ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r. poz. 35) oraz kwoty obowiązujące w 2014 roku na podstawie dwóch obwieszczeń Ministra Finansów z 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 i art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z 2013 r. poz. 747 i 736). Kursywą zostały zaznaczone odnośniki do uchylonych przepisów. Hasła w klamrach pochodzą od redakcji. 10 Podatki 20141 Ordynacja podatkowa Rozdział 20. Wygaśnięcie decyzji (art. 258–259) ................................................................................................... str. 62 Rozdział 21. Odpowiedzialność odszkodowawcza (art. 260–261) ......................................................................... str. 62 Rozdział 22. Kary porządkowe (art. 262–263) ....................................................................................................... str. 62 Rozdział 23. Koszty postępowania (art. 264–271) .................................................................................................. str. 63 Dział V. Czynności sprawdzające (art. 272–280) ........................................................................................................ str. 63 Dział VI. Kontrola podatkowa (art. 281–292) .............................................................................................................. str. 65 Dział VII. Tajemnica skarbowa (art. 293–305) ............................................................................................................ str. 70 Dział VIIa. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami (art. 305a–305o) ............................................... str. 73 Rozdział 1. Zasady ogólne wymiany informacji podatkowych (art. 305a) ............................................................ str. 73 Rozdział 2. Szczegółowe zasady wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej (art. 305b–305mb) ......................................................................................................................... str. 73 Rozdział 3. Szczegółowe zasady wymiany informacji podatkowych o przychodach (dochodach) z oszczędności (art. 305n–305o) ................................................................................................................................ str. 75 Dział VIII. Przepisy karne (art. 306) ........................................................................................................................... str. 76 Dział VIIIa. Zaświadczenia (art. 306a–306n) .............................................................................................................. str. 76 Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 307–344) ............................. str. 78 Rozdział 1. Zasady w przepisach obowiązujących (art. 307–323) ......................................................................... str. 78 Rozdział 2. Przepisy przejściowe (art. 324–342) ................................................................................................... str. 78 Rozdział 3. Przepisy końcowe (art. 343–344) ........................................................................................................ str. 79 DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres ustawy] Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czyn- ności sprawdzające; 4) tajemnicę skarbową. Art. 2. [Stosowanie przepisów ustawy] § 1. Przepisy ustawy stosuje się do: 1) podatków, opłat oraz niepodatkowych należności bu- dżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe; 2) (uchylony); 3) opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w prze- pisach o podatkach i opłatach lokalnych; 4) spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wy- mienione w pkt 1, należących do właściwości orga- nów podatkowych. § 2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się również do opłat oraz niepodatko- wych należności budżetu państwa, do których ustale- nia lub określenia uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 organy. § 3. Organom, o których mowa w § 2, przysługują uprawnie- nia organów podatkowych. § 4. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych oraz do opłat za usługi, do których stosuje się przepisy o cenach. Art. 3. [Słownik] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) ustawach podatkowych – rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych na- leżności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz re- gulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich na- stępców prawnych oraz osób trzecich; 2) przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfiko- wanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodo- wych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych; 3) podatkach – rozumie się przez to również: a) zaliczki na podatki, b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, c) opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe; 4) księgach podatkowych – rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozcho- dów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych prze- pisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci; 5) deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obo- wiązani są, na podstawie przepisów prawa podatko- wego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; 6) ulgach podatkowych – rozumie się przez to przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odlicze- nia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wy- sokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku; 8 Art. 2 pkt 4 lit. a i b zmieniony ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1540). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2013 r. 9 Art. 2 pkt 10 dodany ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. 10 Art. 3 ust. 1 i 2 zmieniony ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1540). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2013 r. poz. 1540). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2013 r. 11 1 7) zwrocie podatku – rozumie się przez to zwrot róż- nicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w ro- zumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego; 8) niepodatkowych należnościach budżetowych – ro- zumie się przez to niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wyni- kające ze stosunków publicznoprawnych; 9) działalności gospodarczej – rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepi- sów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działal- ności gospodarczej lub osoby wykonującej taką dzia- łalność – do przedsiębiorców; 10) cenie transakcyjnej – rozumie się przez to cenę przed- miotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podat- kowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług; 11) podmiocie krajowym – rozumie się przez to podmiot krajowy w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycz- nych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz zagraniczny zakład, w rozumieniu tych przepisów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 12) podmiocie zagranicznym – rozumie się przez to pod- miot zagraniczny w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz zagraniczny zakład podmiotu krajo- wego w rozumieniu tych przepisów, położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 13) dokumencie elektronicznym – rozumie się przez to dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia- łalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). Art. 3a. [Deklaracje elektroniczne] § 1. Deklaracje określo- ne w rozporządzeniu wydanym na podstawie § 3 mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. § 2. Organ podatkowy lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej po- twierdza, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. § 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicz- nej, mając na względzie potrzebę stopniowego upowszech- niania elektronicznej formy kontaktów z organami podat- kowymi oraz częstotliwość składania deklaracji. Art. 3b. [Forma deklaracji elektronicznych] § 1. Deklara- cja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać: 12 1) dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji określonym w odrębnych prze- pisach, 2) jeden podpis elektroniczny. § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w po- rozumieniu z ministrem właściwym do spraw informaty- zacji określi, w drodze rozporządzenia: 1) (uchylony); 2) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środ- ków komunikacji elektronicznej; 3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub po- dań. § 3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w § 2, mini- ster właściwy do spraw finansów publicznych powinien uwzględnić: 1) potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodno- ści i niezaprzeczalności danych zawartych w dekla- racjach i podaniach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem; 2) limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynikających z deklara- cji i rodzaj podatku, którego dotyczy deklaracja, a tak- że wymagania dla poszczególnych rodzajów podpisu określone w przepisach o podpisie elektronicznym, w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu i zna- kowania czasem. Art. 3c. (uchylony). Art. 3d. [Deklaracje elektroniczne składane samorządom] Składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elek- tronicznej wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), sta- roście, marszałkowi województwa regulują odrębne przepisy. Art. 4. [Obowiązek podatkowy] Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana po- winność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Art. 5. [Zobowiązanie podatkowe] Zobowiązaniem podat- kowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobo- wiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Art. 6. [Podatek] Podatkiem jest publicznoprawne, nieod- płatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Art. 7. [Podatnik] § 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, oso- ba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowo- ści prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obo- wiązkowi podatkowemu. § 2. Ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1. Art. 8. [Płatnik] Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba praw- na lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości praw- Podatki 20141 nej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Art. 9. [Inkasent] Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowo- ści prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatko- wemu. Art. 10. [Forma opodatkowania] § 1. Wprowadzenie zry- czałtowanej formy opodatkowania nie pozbawia podatnika możliwości dokonania wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe nie przewidują możliwości wyboru przez podatnika formy opodatkowania. Art. 11. [Rok podatkowy] Rokiem podatkowym jest rok ka- lendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Art. 12. [Obliczanie terminów] § 1. Jeżeli początkiem ter- minu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obli- czaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zda- rzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. § 2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada począt- kowemu dniowi terminu. § 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada począt- kowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostat- nim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. § 4. Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. § 5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. § 6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upły- wem pismo zostało: 1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do or- ganu podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe po- twierdzenie odbioru; 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wy- znaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) albo zło- żone w polskim urzędzie konsularnym;2 3) złożone przez żołnierza lub członka załogi statku mor- skiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapita- nowi statku; 4) złożone przez osobę pozbawioną wolności w admini- stracji zakładu karnego; 5) złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego. DZIAŁ II Organy podatkowe i ich właściwość Rozdział 1 Organy podatkowe Art. 13. [Organ podatkowy] § 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest: 1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu cel- nego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa – jako organ pierwszej instancji; 2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej – jako: a) organ odwoławczy odpowiednio od
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatki 2014 wraz z komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: