Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02230 033411 15588581 na godz. na dobę w sumie
Podatki 2015. Zbiór przepisów z omówieniem zmian od 1 stycznia - ebook/pdf
Podatki 2015. Zbiór przepisów z omówieniem zmian od 1 stycznia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 926
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3625-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka liczy prawie 800 stron. Znajdują się w niej ujednolicone wersje ustaw, m.in. o VAT, PIT, CIT, podatku akcyzowym, zryczałtowanym podatku dochodowym czy Ordynacji podatkowej. Uzupełnieniem są rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw. Przed każdą ustawą, w której zaszły zmiany od 1 stycznia 2015 r. znajduje się omówienie nowości, na które trzeba zwrócić uwagę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Publikacja „PODATKI 2015” to kompendium wiedzy dla służb finansowo-księgowych, doradców podatkowych i każdego kto potrzebuje wiedzy z zakresu podatków. Można w niej znaleźć najnowsze, ujednolicone wersje ustaw m.in. o VAT, PIT, zryczałtowanym podatku dochodowym, CIT oraz Ordynacji podatkowej, które obowiązują w 2015 r. ISBN 978-83-269-3625-8 9 788326 936258 UOM 48 CENA 189 ZŁ PODATKI 2015 ZMIAN Z OMÓWIENIEM B I B L I O T E K A F I N A N S O W O - K S I Ę G O W A P O D A T K I 2 0 1 5 Z O M Ó W I E N I E M Z M I A N BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Podatki 2015 z omówieniem zmian BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Redaktor prowadzący Bogdan Świąder Teksty ujednolicone opracował Bogdan Świąder Korekta Zespół ISBN: 978-83-269-3625-8 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Skład i łamanie: IGAWA Ireneusz Gawliński Druk: Miller Druk sp. z o.o. Książka „Podatki 2015” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów mar- ketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazy- wane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści 1. Ustawa - Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych z 24 grudnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 190) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach z 22 sierpnia 2005 r. (Dz.U. nr 165, poz.1373 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych z 22 sierpnia 2005 r. (Dz.U. nr 165, poz. 1371 ze zm.) . . . . . . . . . . 1d. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa z 15 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1847 . . . . . 1e. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone z 24 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1537 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1f. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego str. 5 str. 77 str. 80 str. 82 str. 87 str. 88 z 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 112, poz. 770 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 91 2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r. poz. 361 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 95 2a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z 26 sierpnia 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1037) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 199 2b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 493) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 211 2c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z 10 września 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1176) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 212 2d. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych z 31 maja 2006 r. (Dz.U. nr 98, poz. 677) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 221 2e. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z 19 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1931) . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 222 2f. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych z 4 listopada 2011 r. (Dz.U. nr 246, poz. 1469 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 223 2g. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych z 31 grudnia 2009 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 7, poz. 49) . . . . . str. 224 2h. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z 26 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 164) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 224 3. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. (tekst jednolity Dz.U. z 27 czerwca 2014 r. poz. 851 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 228 3a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 494) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 305 3b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z 10 września 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1186) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 306 3c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych z 31 maja 2006 r. (Dz.U. nr 99, poz. 687) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 315 4. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 20 listopada 1998 r. (Dz.U. z 27 listopada 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 317 5. Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 26 sierpnia 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 375 5a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych z 23 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 497 5b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień z 20 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1722 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 502 5c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług z 16 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1656) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 509 5d. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju z 16 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1662) . . . . . . . str. 513 5e. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z 3 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 514 5f. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego z 14 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1624) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 516 5g. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów z 26 października 2005 r. (Dz.U. nr 218, poz. 1842) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 517 5h. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom z 9 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1860) . . . str. 518 5i. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej z 4 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1803) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 523 5j. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym z 19 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 76, poz. 714) . . . . . . str. 525 5k. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 363) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 526 5l. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z 4 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 541 5m. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących z 27 grudnia 2010 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 547 5n. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z 27 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1076) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 549 6. Ustawa o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 r.(tekst jednolity Dz.U. z 5 czerwca 2014 r. poz. 752 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 571 6a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z 8 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 212 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . str. 649 6b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego z 16 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 660 6c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy z 16 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1108) . . . . . . . . str. 662 3 Podatki 2015 6d. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych z 23 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 158, poz. 1065) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 669 6e. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe z 24 lutego 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 678 6f. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego z 24 lutego 2009 r. (Dz.U. nr 32, poz. 232) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 681 6g. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych z 24 lutego 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1526) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 682 6h. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych z 10 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1087) . . . . . str. 670 6i. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych z 15 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1857) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 691 6j. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego z 15 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1830) . . . . . . . . . . . . . . . . str. 700 6k. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z 15 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1842) . . . str. 702 6l. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego z 30 sierpnia 2010 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 767) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 705 6m. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy z 7 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 56 ze zm.) . . . . . str. 731 6n. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy z 20 sierpnia 2010 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 733 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 759 6o. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych z 23 sierpnia 2010 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 397) . . . . . . str. 761 6p. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych z 20 sierpnia 2010 r. (Dz.U. nr 157, poz. 1053) . . . . . . . . . . . . str. 763 6q. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD z 19 listopada 2010 r. (Dz.U. nr 229, poz. 1501) . . str. 766 6r. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych z 13 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 241, poz. 1617) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 768 6s. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną z 27 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 257, poz. 1734) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 769 6t. Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2015 z 25 listopada 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 1140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 769 6u. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym z 29 października 2013 r (Dz.U. z 2013 r. poz. 1278) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 770 6w. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej z 12 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1867) . . . . . . str. 771 6x. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej z dnia 12 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1880) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 771 6y. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju z 13 lutego 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 332) . . . . . . . . . str. 772 6z. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy z 13 lutego 2009 r. (Dz.U. nr 32, poz. 221) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 775 7. Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z 13 października 1995 r. (tekst jednolity Dz.U. z 27 listopada 2012 r. poz. 1314 ze zm) . . . . . str. 777 7a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone z 25 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 753) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 785 8. Ustawa o podatku od spadków i darowizn z 28 lipca 1983 r. (tekst jednolity Dz.U. z 16 stycznia 2015 r. poz. 86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 787 8a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn z 18 grudnia 2006 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 143) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 794 8b. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn z 26 września 2011 r. (Dz.U. nr 216, poz. 1276 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 796 8c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych z 18 grudnia 2006 r (Dz.U. nr 243, poz. 1762 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 797 9. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z 9 września 2000 r. (tekst jednolity Dz.U. z 10 czerwca 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.) . . . . . . . . . . str. 798 9a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych z 16 grudnia 2008 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 179 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 806 10. Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz.U. z 21 listopada 2014 r. poz. 1628 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 808 10a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej z 28 września 2007 r. (Dz.U. nr 187, poz. 1330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 835 11. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 27 czerwca 2014 r. poz. 849) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 837 12. Ustawa o podatku tonażowym z 24 sierpnia 2006 r. (tekst jednolity Dz.U. z 23 kwietnia 2014 r. poz. 511) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 849 12a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia przez przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z 21 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 761) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 853 13. Ustawa o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz.U. z 25 lutego 2011 r. nr 41, poz. 213 ze zm.) . . . . . . . str. 854 13a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych z 5 października 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1401) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 868 14. Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z 21 czerwca 1996 r. (tekst jednolity Dz.U. z 31 maja 2004 r. nr 121, poz. 1267 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 869 15. Ustawa o kontroli skarbowej z 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 25 lutego 2011 r. nr 41, poz. 214 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 872 16. Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 30 sierpnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 13 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.) . . . . str. 895 4 Ordynacja podatkowa 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 749) (zmiany: Dz.U. z 2012 r. poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; Dz.U. z 2013 r. poz. 35, poz. 985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289; Dz.U. z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644)1 Spis treści Dział I. Przepisy ogólne (art. 1–12) ......................................................................................................................... str. 6 Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość (art. 13–20) ........................................................................................ str. 9 Rozdział 1. Organy podatkowe (art. 13–14) ............................................................................................................. str. 9 Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego (art. 14a–14p) ............................................................... str. 9 Rozdział 2. Właściwość organów podatkowych (art. 15–20) .................................................................................. str. 12 Dział IIa. Porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych (art. 20a–20r)................................................. str. 13 Dział III. Zobowiązania podatkowe (art. 21–119) .................................................................................................. str. 15 Rozdział 1. Powstawanie zobowiązania podatkowego (art. 21–25) ........................................................................ str. 15 Rozdział 2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta (art. 26–32) ......................................................... str. 17 Rozdział 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (art. 33–46) ................................................... str. 18 Rozdział 4. Termin płatności (art. 47–50 ................................................................................................................ str. 21 Rozdział 5. Zaległość podatkowa (art. 51–52) ....................................................................................................... str. 22 Rozdział 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna (art. 53–58) ...................................................................... str. 22 Rozdział 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych (art. 59–67) .......................................................................... str. 23 Rozdział 7a. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (art. 67a–67e) .................................................................. str. 26 Rozdział 8. Przedawnienie (art. 68–71) ................................................................................................................. str. 27 Rozdział 9. Nadpłata (art. 72–80) .......................................................................................................................... str. 28 Rozdział 9a. Podpisywanie deklaracji (art. 80a–80b) ........................................................................................... str. 32 Rozdział 10. Korekta deklaracji (art. 81–81c) ....................................................................................................... str. 32 Rozdział 11. Informacje podatkowe (art. 82–86) ................................................................................................... str. 32 Rozdział 12. Rachunki (art. 87–90) ....................................................................................................................... str. 34 Rozdział 13. Odpowiedzialność solidarna (art. 91–92) ......................................................................................... str. 34 Rozdział 14. Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych (art. 93–106) .............. str. 34 Rozdział 15. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich (art. 107–119) ............................................................. str. 37 Dział IV. Postępowanie podatkowe (art. 120–271) ................................................................................................ str. 39 Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 120–129) ............................................................................................................. str. 39 Rozdział 2. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego (art. 130–132) .................. str. 40 Rozdział 3. Strona (art. 133–138) .......................................................................................................................... str. 41 Rozdział 4. Załatwianie spraw (art. 139–143) ....................................................................................................... str. 42 Rozdział 5. Doręczenia (art. 144–154c) ................................................................................................................ str. 43 Rozdział 6. Wezwania (art. 155–160) .................................................................................................................... str. 45 Rozdział 7. Przywrócenie terminu (art. 161–164) .................................................................................................. str. 46 Rozdział 8. Wszczęcie postępowania (art. 165–171) ............................................................................................. str. 46 Rozdział 9. Metryki, protokoły i adnotacje (art. 171a–177) .................................................................................. str. 48 Rozdział 10. Udostępnianie akt (art. 178–179) ...................................................................................................... str. 49 Rozdział 11. Dowody (art. 180–200) ..................................................................................................................... str. 49 Rozdział 11a. Rozprawa (art. 200a–200d) ............................................................................................................. str. 52 Rozdział 12. Zawieszenie postępowania (art. 201–206) ........................................................................................ str. 52 1 W tekście ujednoliconym przez redakcję pogrubioną czcionką wyróżniono zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2015 r. na podstawie ustawy z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1171) i ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1644) oraz kwoty obowiązujące w 2015 roku na podstawie dwóch obwieszczeń ministra finansów z 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 i art. 262 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (M.P. z 2014 r. poz. 709 i 710). Kursywą zostały zaznaczone odnośniki do uchylonych prze- pisów oraz przepisy, które wejdą w życie po 31 grudnia 2015 r. Hasła w klamrach pochodzą od redakcji. 5 Podatki 2015 1 Rozdział 13. Decyzje (art. 207–215) ..................................................................................................................... str. 53 Rozdział 14. Postanowienia (art. 216–219) ............................................................................................................ str. 54 Rozdział 15. Odwołania (art. 220–235) ................................................................................................................. str. 54 Rozdział 16. Zażalenia (art. 236–239) ................................................................................................................... str. 56 Rozdział 16a. Wykonanie decyzji (art. 239a–239j) ............................................................................................... str. 56 Rozdział 17. Wznowienie postępowania (art. 240–246) ........................................................................................ str. 56 Rozdział 18. Stwierdzenie nieważności decyzji (art. 247–252) ............................................................................. str. 57 Rozdział 19. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej (art. 253–257) ................................................................. str. 58 Rozdział 20. Wygaśnięcie decyzji (art. 258–259) ................................................................................................. str. 59 Rozdział 21. Odpowiedzialność odszkodowawcza (art. 260–261).......................................................................... str. 59 Rozdział 22. Kary porządkowe (art. 262–263) ...................................................................................................... str. 59 Rozdział 23. Koszty postępowania (art. 264–271) ................................................................................................ str. 59 Dział V. Czynności sprawdzające (art. 272–280) .................................................................................................. str. 60 Dział VI. Kontrola podatkowa (art. 281–292) ....................................................................................................... str. 61 Dział VII. Tajemnica skarbowa (art. 293–305) ..................................................................................................... str. 66 Dział VIIa. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami (art. 305a–305o) ........................................ str. 69 Rozdział 1. Zasady ogólne wymiany informacji podatkowych (art. 305a) ............................................................ str. 69 Rozdział 2. Szczegółowe zasady wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej (art. 305b–305mb) .................................................................................................................... str. 70 Rozdział 3. Szczegółowe zasady wymiany informacji podatkowych o przychodach (dochodach) z oszczędności (art. 305n–305o) ........................................................................................................................... str. 72 Dział VIII. Przepisy karne (art. 306) ..................................................................................................................... str. 72 Dział VIIIa. Zaświadczenia (art. 306a–306n) ....................................................................................................... str. 72 Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 307–344) ...................... str. 75 Rozdział 1. Zasady w przepisach obowiązujących (art. 307–323) ........................................................................ str. 75 Rozdział 2. Przepisy przejściowe (art. 324–342) .................................................................................................. str. 75 Rozdział 3. Przepisy końcowe (art. 343–344) ....................................................................................................... str. 76 Dział I Przepisy ogólne § 4. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pienięż- nych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych.2 Art. 1. [Zakres ustawy] Ustawa normuje: Art. 3. [Słownik] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czyn- ności sprawdzające; 4) tajemnicę skarbową. Art. 2. [Stosowanie przepisów ustawy] § 1. Przepisy ustawy stosuje się do: 1) podatków, opłat oraz niepodatkowych należności bu- dżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe; 2) (uchylony); 3) opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w prze- pisach o podatkach i opłatach lokalnych; 4) spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wy- mienione w pkt 1, należących do właściwości orga- nów podatkowych. § 2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się również do opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, do których ustalenia lub okre- ślenia uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 organy. § 3. Organom, o których mowa w § 2, przysługują uprawnie- nia organów podatkowych. 6 1) ustawach podatkowych – rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych na- leżności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz re- gulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich na- stępców prawnych oraz osób trzecich; 2) przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfiko- wanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unika- niu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów między- narodowych dotyc zących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych; 3) podatkach – rozumie się przez to również: a) zaliczki na podatki, b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, 2 Art. 2 § 4 zmieniony ustawą z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915). Zmiana weszła w życie 25 lipca 2014 r. 1 c) opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe; 4) księgach podatkowych – rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozcho- dów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadze- nia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub in- kasenci; 5) deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obo- wiązani są, na podstawie przepisów prawa podatko- wego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; 6) ulgach podatkowych – rozumie się przez to przewi- dziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zasto- sowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowa- nia lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczo- nego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku; 7) zwrocie podatku – rozumie się przez to zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego; 8) niepodatkowych należnościach budżetowych – rozu- mie się przez to niebędące podatkami i opłatami na- leżności stanowiące dochód budżetu państwa lub bu- dżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych; 9) działalności gospodarczej – rozumie się przez to każ- dą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wy- konywanie wolnego zawodu, a także każdą inną dzia- łalność zarobkową wykonywaną we własnym imie- niu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców; 10) cenie transakcyjnej – rozumie się przez to cenę przed- miotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podat- kowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług; 11) podmiocie krajowym – rozumie się przez to podmiot krajowy w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycz- nych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz zagraniczny zakład, w rozumieniu tych przepisów, po- łożony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 12) podmiocie zagranicznym – rozumie się przez to pod- miot zagraniczny w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz zagraniczny zakład podmiotu krajowe- go w rozumieniu tych przepisów, położony poza tery- torium Rzeczypospolitej Polskiej; 13) dokumencie elektronicznym – rozumie się przez to dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji Ordynacja podatkowa działalności podmiotów realizujących zadania pub- liczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), 14) portalu podatkowym – rozumie się przez to system teleinformatyczny administracji podatkowej służą- cy do kontaktu organów podatkowych z podatnika- mi, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręcza- nia pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.3 Art. 3a. [Deklaracje elektroniczne] § 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.4 § 2. Organ podatkowy, elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej lub portal podatkowy potwierdzają, w formie dokumentu elek- tronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komu- nikacji elektronicznej.5 § 3. (uchylony).6 Art. 3b. [Forma deklaracji elektronicznych] § 1. Deklara- cja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać: 1) dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji określonym w odrębnych przepisach, 2) jeden podpis elektroniczny. § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w po- rozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 1) (uchylony); 2) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań. § 3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w § 2, minister właściwy do spraw finansów publicznych powinien uwzględnić: 1) potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodno- ści i niezaprzeczalności danych zawartych w dekla- racjach i podaniach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem; 2) limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynikających z deklara- cji i rodzaj podatku, którego dotyczy deklaracja, a tak- że wymagania dla poszczególnych rodzajów podpisu określone w przepisach o podpisie elektronicznym, w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu i zna- kowania czasem. 3 Art. 3 pkt 14 dodany ustawą z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o in- formatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183). Zmiana weszła w życie 11 maja 2014 r. 4 Art. 3a § 1 zmieniony ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1215). Zmiana weszła w życie 27 września 2014 r. 5 Art. 3a § 2 zmieniony ustawą z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicz- ne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183). Zmiana we- szła w życie 11 maja 2014 r. 6 Art. 3a § 3 uchylony ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1215). Zmiana weszła w życie 27 września 2014 r. 7 1 Podatki 2015 Art. 3c. (uchylony). Art. 3d. [Deklaracje elektroniczne składane samorządom] Składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elek- tronicznej wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), sta- roście, marszałkowi województwa regulują odrębne przepisy. Art. 3e. [Zgoda na elektroniczne doręczanie pism] § 1. Or- gan podatkowy może zwrócić się do podatnika, płatnika lub inkasenta o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego we wszystkich sprawach podat- kowych załatwianych przez ten organ. § 2. W przypadku wyrażenia przez podatnika, płatnika lub in- kasenta zgody, o której mowa w § 1, organ podatkowy poucza ich o skutkach prawnych wynikających z wyrażenia tej zgody. § 3. Do doręczania, o którym mowa w § 1, stosuje się przepi- sy art. 144a oraz art. 146.7 Art. 3f. [Kwalifikowany certyfikat] § 1. Identyfikacja po- datników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich na portalu podatkowym następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub przez zastosowanie profilu zaufanego ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyza- cji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183). § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych okre- śli, w drodze rozporządzenia, zakres i warunki korzystania z portalu podatkowego, mając na względzie potrzebę zapew- nienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych we wnioskach, deklaracjach i pismach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem. § 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inny sposób identyfikacji na portalu podatkowym niż przewidziany w § 1, mając na względzie potrzebę upowszechniania kontaktów z organami podatkowymi za pośrednictwem portalu podatkowego oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i pew- ności w procesie identyfikacji. § 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych okre- śli, w drodze rozporządzenia, rodzaje spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego, mając na względzie potrzebę stopniowego upowszechniania elek- tronicznej formy kontaktów z organami podatkowymi oraz charakter tych spraw. § 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wskazać organy podatkowe, które za- łatwiają sprawy z wykorzystaniem portalu podatkowego, mając na względzie usprawnienie pracy urzędów i obsługi podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trze- cich.8 7 Art. 3e dodany ustawą z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o infor- matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183). Zmiana weszła w ży- cie 11 maja 2014 r. 8 Art. 3f dodany ustawą z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o infor- matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183). Zmiana weszła w ży- cie 11 maja 2014 r. 8 Art. 4. [Obowiązek podatkowy] Obowiązkiem podatko- wym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzo- wana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych usta- wach. Art. 5. [Zobowiązanie podatkowe] Zobowiązaniem podat- kowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobo- wiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Art. 6. [Podatek] Podatkiem jest publicznoprawne, nieod- płatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Art. 7. [Podatnik] § 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, oso- ba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowo- ści prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obo- wiązkowi podatkowemu. § 2. Ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1. Art. 8. [Płatnik] Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba praw- na lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości praw- nej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Art. 9. [Inkasent] Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba praw- na lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości praw- nej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Art. 10. [Forma opodatkowania] § 1. Wprowadzenie zry- czałtowanej formy opodatkowania nie pozbawia podatnika możliwości dokonania wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe nie przewidują możliwości wyboru przez podatnika formy opo- datkowania. Art. 11. [Rok podatkowy] Rokiem podatkowym jest rok ka- lendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Art. 12. [Obliczanie terminów] § 1. Jeżeli początkiem ter- minu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obli- czaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zda- rzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. § 2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowe- mu dniowi terminu. § 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowe- mu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesią- cu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. § 4. Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dnio- 1 wi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. § 5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.9 § 6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upły- wem pismo zostało: 1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do or- ganu podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe po- świadczenie odbioru;10 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wy- znaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) albo zło- żone w polskim urzędzie konsularnym;11 3) złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub ka- pitanowi statku; 4) złożone przez osobę pozbawioną wolności w admini- stracji zakładu karnego; 5) złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego. DZIAŁ II Organy podatkowe i ich właściwość Rozdział 1 Organy podatkowe Art. 13. [Organ podatkowy] § 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest: 1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu cel- nego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa – jako organ pierwszej instancji; 2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej – jako: a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelni- ka urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów, c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji; 3) samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ od- woławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym – jako: 1) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdze- nia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wy- gaśnięcia – z urzędu; 9 Art. 12 § 5 zmieniony ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o po- datku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1171). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2015 r. 10 Art. 12 § 6 pkt 1 zmieniony ustawą z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183). Zmia- na weszła w życie 11 maja 2014 r. 11 Art. 12 § 6 pkt 2 zmieniony ustawą z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocz- towe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2013 r. Ordynacja podatkowa 2) organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1; 3) organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych; 4) organ właściwy w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego; 5) organ właściwy w sprawach informacji przekazy- wanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnoś- ciowo-kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. § 3. Organami podatkowymi wyższego stopnia są organy od- woławcze. Art. 13a. [Nadanie uprawnień] Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, nadać uprawnienia organów po- datkowych: 1) Szefowi Agencji Wywiadu, 2) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 3) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 4) Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, 5) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego – jeżeli jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami bezpieczeństwa państwa. Art. 14. [Przetwarzanie danych] § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje ogólny nadzór w spra- wach podatkowych. § 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, minister właś- ciwy do spraw finansów publicznych w celu wykonywania ustawowych zadań, w szczególności zadań analityczno-spra- wozdawczych, może przetwarzać dane wynikające z deklara- cji podatkowych składanych do naczelników urzędów skarbo- wych oraz naczelników urzędów celnych. § 3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w § 2, odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych. § 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia funkcjonowanie portalu podatkowego i jest administratorem da- nych podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich korzystających z tego portalu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).12 Interpretacje przepisów prawa podatkowego Rozdział 1a Art. 14a. [Interpretacje ogólne] § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jedno- litego stosowania przepisów prawa podatkowego przez or- gany podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawied- liwości (interpretacje ogólne); wnioskodawcą nie może być organ administracji publicznej. 12 Art. 14 § 4 dodany ustawą z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o in- formatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183). Zmiana weszła w życie 11 maja 2014 r. 9 Podatki 2015 1 § 2. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien za- wierać uzasadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, w szczególności: 1) przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepi- sów prawa podatkowego wymagających wydania in- terpretacji ogólnej; 2) wskazanie niejednolitego stosowania przepisów pra- wa podatkowego w określonych decyzjach, postano- wieniach oraz interpretacjach indywidualnych wy- danych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych, oraz w takich samych stanach prawnych. § 3. Interpretację ogólną wydaje się, jeżeli w dniu złożenia wniosku w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 2, nie toczy się postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne or- ganu kontroli skarbowej albo od decyzji lub na postanowienie nie zostało wniesione odwołanie lub zażalenie. § 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych po- zostawia wniosek o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpa- trzenia, jeżeli: 1) nie są spełnione warunki, o których mowa w § 2 i 3, lub wniosek nie spełnia innych wymogów określo- nych przepisami prawa, lub 2) przedstawione we wniosku zagadnienie jest przed- miotem interpretacji ogólnej i stan prawny nie uległ w tym zakresie zmianie. § 5. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpre- tacji ogólnej bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Postanowienie nie zawiera danych identyfikujących stronę postępowania, w którym wydano de- cyzję, postanowienie lub interpretację indywidualną, wska- zaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. Przepisy rozdziałów 14 i 16 działu IV stosuje się odpowiednio. § 6. Prawo dostępu do akt sprawy wydania interpretacji ogólnej nie obejmuje danych identyfikujących stronę postę- powania, w którym wydano decyzję, postanowienie lub in- terpretację indywidualną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. § 7. Na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw fi- nansów publicznych organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej przekazują niezwłocznie akta dotyczące wskaza- nych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej decyzji, postanowień oraz interpretacji indywidualnych. § 8. Opłata podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku wyda- nia interpretacji ogólnej. Zwrot opłaty następuje w terminie 7 dni od dnia opublikowania interpretacji ogólnej. § 9. W sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogól- nych na wniosek przepisy art. 14d, art. 14f, art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135–137, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2, art. 170 i art. 171 oraz przepisy rozdziału 5, 6, 10 i 23 działu IV stosuje się odpowiednio.13 § 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w dro- dze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawa- nia, jako organ pierwszej instancji, postanowień o których mowa w § 5, oraz wykonywania czynności, o których mowa w § 7, określając jednocześnie właściwość rzeczową oraz miejscową upoważnionych organów. § 11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, biorąc pod uwagę zapewnienie sprawności postępowania, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wyda- nie interpretacji ogólnej, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę, dane wskazane w § 2, oraz sposób uiszczenia opłaty. Art. 14b. [Interpretacje indywidualne] § 1. Minister właś- ciwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zaintereso- wanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).14 § 2. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. § 3. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidual- nej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaist- niałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny praw- nej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. § 4. Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowe- go, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja in- dywidualna nie wywołuje skutków prawnych. § 5. Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się po- stępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym za- kresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. § 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitości wydawanych wiążących interpreta- cji i usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawa- nia interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalo- nym zakresie określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów. § 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych okre- śli, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w § 1, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę oraz dane wskazane w § 2–5, oraz sposób uiszczenia opłaty, o któ- rej mowa w art. 14f. Art. 14c. [Elementy interpretacji] § 1. Interpretacja indy- widualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz 13 Art. 14a § 9 zmieniony ustawą z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicz- ne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183). Zmiana we- szła w życie 11 maja 2014 r. 14 Art. 14b § 1 zmieniony ustawą z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicz- ne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183). Zmiana we- szła w życie 11 maja 2014 r. 10 z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uza- sadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. § 2. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. § 3. Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. § 4. Interpretacja indywidualna wydana w formie dokumentu elektronicznego jest opatrzona bezpiecznym podpisem elek- tronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifiko- wanego certyfikatu.15 Art. 14d. [Termin wydania] Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwło- ki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się termi- nów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4. Art. 14e. [Zmiana stanowiska] § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatki 2015. Zbiór przepisów z omówieniem zmian od 1 stycznia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: