Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 003306 18798560 na godz. na dobę w sumie
Podatki 2016 cz. 5 – Podatki i opłaty lokalne, opłata reklamowa - ebook/pdf
Podatki 2016 cz. 5 – Podatki i opłaty lokalne, opłata reklamowa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374406338 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2016 wprowadzono liczne zmiany w sposobie pobierania podatku od nieruchomości. Ponadto od 11 września 2015 r. wprowadzono do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nowy parapodatek. Jest nim tzw. opłata reklamowa, którą ma prawo pobierać gmina od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ISBN 978-83-7440-633-8 PODATKI NR 7 INDEKS 36990X ISBN 9788374406338 LUTY 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5 VAT)Partner merytorycznyUKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Podatki i opłaty lokalne, w tym opłata reklamowa Podatek rolny Podatek leśny PCC Opłata skarbowa Podatki i oPłaty lokalne, oPłata reklamowa2016Podatki i opłaty lokalne, opłata reklamowa 2016PODATKI CZĘŚĆ 5 PrzewOdnik PO zmianaCh Ustawy PrzePisy wykOnawCze Nowy RokNowe PrzepisyNowe WideoszkoleniaPonad 700 lekcjiAktualna tematykaCertyfikat wiedzysklep.infor.pl 801 626 666 lub 22 212 07 30 bok@infor.plCertyfikowane wideoszkolenia księgowych i kadrowychwww.wideoakademia.infor.plCMYCMMYCYCMYK190x290_trojkat_wideoszkolenia.pdf 1 2016-01-11 11:54:25 PODATKI I OPŁATY LOKALNE,OPŁATA rEKLAmOwA2016 Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard PieńkowskiINFOR PL Spółka Akcyjna01-042 Warszawaul. Okopowa 58/72www.infor.plDyrektor Centrum Rynku FirmMarzena NikielRedaktor merytorycznyKatarzyna WojciechowskaSekretarz redakcjiAdam KachlickiRedaktor graficzno-technicznyJarosław MillerKorektaEdyta Szewerniak-MilewskaAdres redakcji01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72www.pgp.infor.plBiuro Reklamy Aneta Dmowska e-mail: aneta.dmowska@infor.pl Monika Jukiewicz e-mail: monika.jukiewicz@infor.pl tel. 22 530 40 27 Biuro Obsługi Klienta01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, 801 626 666 faks: 22 761 30 31 e-mail: bok@infor.plCopyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publika-cja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wy-dawcy w całości lub części jest zabronione i pod-lega odpowiedzialności karnej.Druk: TINTAMateriałów niezamówionych nie zwracamy, za-chowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach.PODATKI I OPŁATY LOKALNE,OPŁATA rEKLAmOwA2016Mobilny INFORorganizer to najszybszy dostęp do aktualności dla księgowych. Aplikacja błyskawicznie dostarczy informacje z zakresu prawa i podatków na twoją komórkę.Najszybszeodpowiedzi!Bezpłatna aplikacjawww.infororganizer.pl 3www.infor.plSpis treścipodatki i opłaty lokalneUStaWa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..5Rozdział.1 ..Przepisy.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..5Rozdział.2 ..Podatek.od.nieruchomości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..6Rozdział.2a ..Ewidencja.podatkowa.nieruchomości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..11Rozdział.3 ..Podatek.od.środków.transportowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..11Rozdział.4 ..(uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..14Rozdział.5 ..Opłaty.lokalne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..14Rozdział.6 ..Przepisy.końcowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..16ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.19.listopada.2015.r ..w.sprawie.wzoru.deklaracji.na.podatek..od.środków.transportowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..19ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.14.grudnia.2015.r ..w.sprawie.deklaracji.na.podatek..od.środków.transportowych.składanych.za.pomocą.środków.komunikacji.elektronicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..22ROZPORZĄDZENIE.RADY.MINISTRÓW.z.dnia.18.grudnia.2007.r ..w.sprawie.warunków,.jakie.powinna.spełniać.miejscowość,.w.której.można.pobierać.opłatę.miejscową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..23ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.22.kwietnia.2004.r ..w.sprawie.ewidencji.podatkowej..nieruchomości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..24StaWki podatkóW i opłat lokalnych W 2016 r... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..27przeWodnik po zmianach przepiSóW 2015/2016.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..30podatek rolnyUStaWa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..40Rozdział.1 ..Przepisy.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..40Rozdział.2 ..Zasady.ustalania.podatku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..40Rozdział.3 ..(uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..43Rozdział.4 ..Zwolnienia.i.ulgi.podatkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..43Rozdział.5 ..Zmiany.w.przepisach.obowiązujących,.przepisy.przejściowe.i.końcowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..45ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.10.grudnia.2001.r ..w.sprawie.zaliczenia.gmin.oraz.miast..do.jednego.z.czterech.okręgów.podatkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..46ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.21.lutego.2006.r ..w.sprawie.zwrotu..utraconych.przez.gminy.dochodów.z.tytułu.zwolnienia.od.podatku.rolnego.przedsiębiorców..o.statusie.centrum.badawczo-rozwojowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..64StaWka podatkU rolnego W 2016 r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..66przeWodnik po zmianach przepiSóW 2015/2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..67podatek leśnyUStaWa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..71ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.21.lutego.2006.r ..w.sprawie.zwrotu.utraconych..przez.gminy.dochodów.z.tytułu.zwolnienia.od.podatku.leśnego.przedsiębiorców.o.statusie.centrum.badawczo-rozwojowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..74StaWka podatkU leśnego W 2016 r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..75przeWodnik po zmianach przepiSóW.2015/2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..76 4podatki 2016SpiS trEŚCipodatek od czynności cyWilnopraWnychUStaWa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..78Rozdział.1 ..Przedmiot.opodatkowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..78Rozdział.2 ..Obowiązek.podatkowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..79Rozdział.3 ..Podstawa.opodatkowania.oraz.wysokość.podatku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..80Rozdział.4 ..Zwolnienia.od.podatku .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..82Rozdział.5 ..Zapłata,.pobór.i.zwrot.podatku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..84Rozdział.6 ..Właściwość.organów.podatkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..84Rozdział.7 ..Przepisy.przejściowe.i.końcowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..85ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.25.listopada.2015.r ..w.sprawie.sposobu.pobierania.i.zwrotu.podatku.od.czynności.cywilnoprawnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..86StaWki podatkU od czynności cyWilnopraWnych W 2016 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..90przeWodnik po zmianach przepiSóW 2015/2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..91opłata SkarboWaUStaWa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..97Rozdział.1 ..Przedmiot.opłaty.skarbowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..97Rozdział.2 ..Obowiązek.zapłaty.opłaty.skarbowej.oraz.podmioty.zwolnione.od.opłaty.skarbowej. . . . . . . . . ..98Rozdział.3 ..Zapłata.i.zwrot.opłaty.skarbowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..99Rozdział.4 ..Właściwość.organów.podatkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..99Rozdział.5 ..Zmiany.w.przepisach.obowiązujących. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..100Rozdział.6 ..Przepisy.przejściowe.i.końcowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..100ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.28.września.2007.r ..w.sprawie.zapłaty.opłaty.skarbowej.. . . . . ..122przeWodnik po zmianach przepiSóW 2015/2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..124 5www.infor.plUSTAwAz.dnia.12.stycznia.1991.r .o podatkach i opłatach lokalnych(j .t ..Dz .U ..z.2014.r .,.poz ..849;.zm ..Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..528;.Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..699;..Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..774;.Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1045;.Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1283;..Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1777;.ost .zm ..Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1890)1.rozdział 1przepisy ogólneArt. 1. [Zakres regulacji]2 Ustawa.normuje:1)..podatek.od.nieruchomości;2)..podatek.od.środków.transportowych;3)..(uchylony);4)..opłatę.targową;5)..opłatę.miejscową;5a)..opłatę.uzdrowiskową;5b)..opłatę.reklamową;6)..(uchylony);7)..opłatę.od.posiadania.psów .Art. 1a. [Definicje] 1 ..Użyte.w.ustawie.określenia.oznaczają:1)..budynek.–.obiekt.budowlany.w.rozumieniu.przepi-sów.prawa.budowlanego,.który.jest.trwale.związa-ny.z.gruntem,.wydzielony.z.przestrzeni.za.pomocą.wprzegród.budowlanych.oraz.posiada.fundamenty.i.dach;2)..budowla.–.obiekt.budowlany.w.rozumieniu.przepi-sów.prawa.budowlanego.niebędący.budynkiem.lub.obiektem.małej.architektury,.a.także.urządzenie.bu-dowlane.w.rozumieniu.przepisów.prawa.budowlane-go.związane.z.obiektem.budowlanym,.które.zapew-nia.możliwość.użytkowania.obiektu.zgodnie.z.jego.przeznaczeniem;3). grunty, budynki i budowle związane z prowadze­niem działalności gospodarczej – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność go­spodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2a;3a)..reklama,.tablica.reklamowa,.urządzenie.reklamowe,.szyld.–.odpowiednio.reklamę,.tablicę.reklamową,.urządzenie.reklamowe,.szyld.w.rozumieniu.przepi-sów.ustawy.z.dnia.27.marca.2003.r ..o.planowaniu.i.zagospodarowaniu.przestrzennym.(Dz .U ..z.2015.r ..poz ..199,.443.i.774);4)..działalność gospodarcza – działalność, o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn.zm.), z zastrzeżeniem ust. 2;5)..powierzchnia.użytkowa.budynku.lub.jego.części.–.powierzchnię.mierzoną.po.wewnętrznej.długości.ścian.na.wszystkich.kondygnacjach,.z.wyjątkiem.powierzchni.klatek.schodowych.oraz.szybów.dźwi-gowych;.za.kondygnację.uważa.się.również.garaże.podziemne,.piwnice,.sutereny.i.poddasza.użytkowe;6)..działalność.rolnicza.–.produkcję.roślinną.i.zwierzę-cą,.w.tym.również.produkcję.materiału.siewnego,.szkółkarskiego,.hodowlanego.oraz.reprodukcyjne-go,.produkcję.warzywniczą,.roślin.ozdobnych,.grzy-bów.uprawnych,.sadownictwo,.hodowlę.i.produkcję.materiału.zarodowego.zwierząt,.ptactwa.i.owadów.użytkowych,.produkcję.zwierzęcą.typu.przemysło-wego.fermowego.oraz.chów.i.hodowlę.ryb;7)..działalność.leśna.–.działalność.właścicieli,.posia-daczy.lub.zarządców.lasów.w.zakresie.urządzania,.ochrony.i.zagospodarowania.lasu,.utrzymywania.i.powiększania.zasobów.i.upraw.leśnych,.gospoda-rowania.zwierzyną,.pozyskiwania.–.z.wyjątkiem.sku-pu.–.drewna,.żywicy,.choinek,.karpiny,.kory,.igliwia,.zwierzyny.oraz.płodów.runa.leśnego,.a.także.sprze-daż.tych.produktów.w.stanie.nieprzerobionym .2 ..Za.działalność.gospodarczą.w.rozumieniu.ustawy.nie.uważa.się:1)..działalności.rolniczej.lub.leśnej;2)..wynajmu.turystom.pokoi.gościnnych.w.budyn-kach.mieszkalnych.znajdujących.się.na.obszarach.wiejskich.przez.osoby.ze.stałym.miejscem.pobytu.w.gminie.położonej.na.tym.terenie,.jeżeli.liczba.po-koi.przeznaczonych.do.wynajęcia.nie.przekracza.5;3). działalności, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności go­spodarczej (dz.U. z 2015 r. poz. 584 i 699).2a. do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zali­cza się: podatki i opłaty lokalnE art. 1–1a1..W.ujednoliconym.przez.redakcję.tekście.uwzględniono.wszystkie.obowiązujące.zmiany ..W.treści.ustawy.pogrubioną czcionką wyróżniono.zmiany.wprowadzone.z.dniem.1.stycznia.2016.r ..ustawami:.–..z.9.kwietnia.2015.r ..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..699;.ost .zm ..Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1595),.–..z.25.czerwca.2015.r ..o.zmianie.ustawy.o.samorządzie.gminnym.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1045),.–..z.23.lipca.2015.r ..o.zmianie.ustawy.o.podatkach.i.opłatach.lokalnych.(Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1283),.–..z.9.października.2015.r ..o.rewitalizacji.(Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1777),.–..z.9.października.2015.r ..o.związkach.metropolitalnych.(Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1890) .2..Hasła.w.klamrach.pochodzą.od.redakcji . 6podatki 2016 art. 1b–3 podatki i opłaty lokalnE1) budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami;2) gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i d;3) budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna orga­nu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowla­ne (dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn.zm.), lub decy­zja ostateczna organu nadzoru górniczego, na pod­stawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.3 ..Przez.użyte.w.ustawie.określenia:1)..użytki.rolne,2)..lasy,3)..nieużytki,4)..użytki.ekologiczne,5)..grunty.zadrzewione.i.zakrzewione,6). (uchylony),7)..grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz grunty pod wodami powierzchniowymi pły­nącymi,8)..grunty.pod.morskimi.wodami.wewnętrznymi–.rozumie.się.grunty.sklasyfikowane.w.ten.sposób.w.ewidencji.gruntów.i.budynków .Art. 1b. [Ulgi i zwolnienia podatkowe] 1 ..Ulgi.i.zwolnienia.podatkowe.w.zakresie.podatków.i.opłat.lokalnych.przyznane.kościołom.i.związkom.wy-znaniowym.regulują.odrębne.ustawy .2 ..Zwolnienia.z.podatku.od.nieruchomości.przyzna-ne.z.tytułu.prowadzenia.działalności.gospodarczej.na.terenie.specjalnych.stref.ekonomicznych.regulują.prze-pisy.ustawy.z.dnia.2.października.2003.r ..o.zmianie.usta-wy.o.specjalnych.strefach.ekonomicznych.i.niektórych.ustaw.(Dz .U ..Nr.188,.poz ..1840,.z.późn .zm .) .3 ..Zwolnienie.z.podatku.od.nieruchomości.gruntów.i.budynków.wchodzących.w.skład.nieruchomości.prze-znaczonych.na.budowę.dróg.publicznych,.nabytych.od-powiednio.na.własność.lub.w.trwały.zarząd:1)..Skarbu.Państwa.oraz.przekazanych.Generalnej.Dy-rekcji.Dróg.Krajowych.i.Autostrad,2)..właściwych.jednostek.samorządu.terytorialnego–.regulują.przepisy.ustawy.z.dnia.10.kwietnia.2003.r ..o.szczególnych.zasadach.przygotowania.i.realizacji.in-westycji.w.zakresie.dróg.publicznych.(Dz .U ..z.2013.r ..poz ..687.oraz.z.2014.r ..poz ..40) .Art. 1c. [Organ właściwy w sprawach podatków i opłat] Organem.podatkowym.właściwym.w.sprawach.podat-ków.i.opłat.unormowanych.w.niniejszej.ustawie.jest.wójt.(burmistrz,.prezydent.miasta) .rozdział 2podatek od nieruchomościArt. 2. [Przedmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości] 1 ..Opodatkowaniu.podatkiem.od.nieruchomości.podle-gają.następujące.nieruchomości.lub.obiekty.budowlane:1)..grunty;2)..budynki.lub.ich.części;3)..budowle.lub.ich.części.związane.z.prowadzeniem.działalności.gospodarczej .2. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.3 ..Opodatkowaniu.podatkiem.od.nieruchomości.nie.podlegają.również:1)..pod.warunkiem.wzajemności.–.nieruchomości.bę-dące.własnością.państw.obcych.lub.organizacji.międzynarodowych.albo.przekazane.im.w.użytkowa-nie.wieczyste,.przeznaczone.na.siedziby.przedsta-wicielstw.dyplomatycznych,.urzędów.konsularnych.i.innych.misji.korzystających.z.przywilejów.i.immuni-tetów.na.mocy.ustaw,.umów.lub.zwyczajów.między-narodowych;2). grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorni­ków sztucznych;2a)..grunty.pod.morskimi.wodami.wewnętrznymi;3). nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby or­ganów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszał­kowskich;4)..grunty.zajęte.pod.pasy.drogowe.dróg.publicznych.w.rozumieniu.przepisów.o.drogach.publicznych.oraz.zlokalizowane.w.nich.budowle.–.z.wyjątkiem.związa-nych.z.prowadzeniem.działalności.gospodarczej.in-nej.niż.eksploatacja.autostrad.płatnych .Art. 3. [Podatnicy podatku od nieruchomości] 1 ..Podatnikami.podatku.od.nieruchomości.są.osoby.fizyczne,.osoby.prawne,.jednostki.organizacyjne,.w.tym.spółki.nieposiadające.osobowości.prawnej,.będące:1)..właścicielami.nieruchomości.lub.obiektów.budowla-nych,.z.zastrzeżeniem.ust ..3;2)..posiadaczami.samoistnymi.nieruchomości.lub.obiektów.budowlanych;3)..użytkownikami.wieczystymi.gruntów;4)..posiadaczami.nieruchomości.lub.ich.części.albo.obiektów.budowlanych.lub.ich.części,.stanowiących.własność.Skarbu.Państwa.lub.jednostki.samorządu.terytorialnego,.jeżeli.posiadanie:.a)..wynika z umowy zawartej z właścicielem, agen­cją nieruchomości rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,.b)..jest.bez.tytułu.prawnego,.z.zastrzeżeniem.ust ..2 .2. obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład zasobu Własno­ści rolnej Skarbu państwa lub będących w zarządzie państwowego gospodarstwa leśnego lasy państwowe – ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych agencji nieruchomości rolnych i jednostkach organi­zacyjnych lasów państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.3 ..Jeżeli.przedmiot.opodatkowania.znajduje.się.w.po-siadaniu.samoistnym,.obowiązek.podatkowy.w.zakre-sie.podatku.od.nieruchomości.ciąży.na.posiadaczu.sa-moistnym . 7www.infor.pl podatki i opłaty lokalnE art. 4–54. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany sta­nowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży soli­darnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiada­czach, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5.4a. zasady odpowiedzialności solidarnej za zobo­wiązanie podatkowe, o której mowa w ust. 4, nie stosu­je się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obo­wiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w za­kresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własno­ści. przepisu art. 6 ust. 11 nie stosuje się.5. Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieru­chomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. nr 141, poz. 1492) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziało­wi w nieruchomości wspólnej.Art. 4. [Podstawa opodatkowania] 1 ..Podstawę.opodatkowania.stanowi:1)..dla.gruntów.–.powierzchnia;2)..dla.budynków.lub.ich.części.–.powierzchnia.użytkowa;3)..dla.budowli.lub.ich.części.związanych.z.prowadze-niem.działalności.gospodarczej,.z.zastrzeżeniem.ust ..4–6.–.wartość,.o.której.mowa.w.przepisach.o.po-datkach.dochodowych,.ustalona.na.dzień.1.stycznia.roku.podatkowego,.stanowiąca.podstawę.obliczania.amortyzacji.w.tym.roku,.niepomniejszona.o.odpisy.amortyzacyjne,.a.w.przypadku.budowli.całkowicie.zamortyzowanych.–.ich.wartość.z.dnia.1.stycznia.roku,.w.którym.dokonano.ostatniego.odpisu.amor-tyzacyjnego .2 ..Powierzchnię.pomieszczeń.lub.ich.części.oraz.część.kondygnacji.o.wysokości.w.świetle.od.1,40.m.do.2,20.m.zalicza.się.do.powierzchni.użytkowej.budynku.w.50 ,.a.jeżeli.wysokość.jest.mniejsza.niż.1,40.m,.po-wierzchnię.tę.pomija.się .3 ..Jeżeli.obowiązek.podatkowy.w.zakresie.podatku.od.nieruchomości.od.budowli,.o.których.mowa.w.ust ..1.pkt.3,.powstał.w.ciągu.roku.podatkowego.–.podstawą.opodatkowania.jest.wartość.stanowiąca.podstawę.ob-liczania.amortyzacji.na.dzień.powstania.obowiązku.po-datkowego .4 ..Jeżeli.budowla,.o.której.mowa.w.ust ..1.pkt.3,.jest.przedmiotem.umowy.leasingu.i.odpisów.amortyzacyj-nych.dokonuje.korzystający,.w.przypadku.jej.przejęcia.przez.właściciela,.do.celów.określenia.podstawy.opo-datkowania.przyjmuje.się.wartość.początkową.przed.zawarciem.pierwszej.umowy.leasingu,.zaktualizowaną.i.powiększoną.o.dokonane.ulepszenia.oraz.niepomniej-szoną.o.spłatę.wartości.początkowej .5 ..Jeżeli.od.budowli.lub.ich.części,.o.których.mowa.w.ust ..1.pkt.3,.nie.dokonuje.się.odpisów.amortyzacyj-nych.–.podstawę.opodatkowania.stanowi.ich.wartość.rynkowa,.określona.przez.podatnika.na.dzień.powstania.obowiązku.podatkowego .6 ..Jeżeli.budowle.lub.ich.części,.o.których.mowa.w.ust ..5,.zostały.ulepszone.lub.zgodnie.z.przepisami.o.podatkach.dochodowych.nastąpiła.aktualizacja.wy-ceny.środków.trwałych.–.podstawę.opodatkowania.sta-nowi.ich.wartość.rynkowa.ustalona.na.dzień.1.stycznia.roku.podatkowego.następującego.po.roku,.w.którym.dokonano.ulepszenia.lub.aktualizacji.wyceny.środków.trwałych .7 ..Jeżeli.podatnik.nie.określił.wartości.budowli,.o.któ-rych.mowa.w.ust ..1.pkt.3.oraz.w.ust ..5,.lub.podał.wartość.nieodpowiadającą.wartości.rynkowej,.organ.podatkowy.powoła.biegłego,.z.zastrzeżeniem.ust ..8,.który.ustali.tę.wartość ..W.przypadku.gdy.podatnik.nie.określił.wartości.budowli,.o.których.mowa.w.ust ..1.pkt.3.oraz.w.ust ..5,.lub.wartość.ustalona.przez.biegłego.jest.wyższa.co.najmniej.o.33 .od.wartości.określonej.przez.podatnika,.koszty.ustalenia.wartości.przez.biegłego.ponosi.podatnik .8 ..Organ.podatkowy.powołuje.biegłego.spośród.rze-czoznawców.majątkowych,.o.których.mowa.w.ustawie.z.dnia.21.sierpnia.1997.r ..o.gospodarce.nieruchomościa-mi.(Dz .U ..z.2014.r ..poz ..518,.z.późn .zm .) .9 ..Wartość.części.budowli.położonych.w.danej.gmi-nie,.w.przypadku.budowli.usytuowanych.na.obszarze.dwóch.lub.więcej.gmin,.określa.się.proporcjonalnie.do.długości.odcinka.budowli.położonego.na.terenie.danej.gminy .Art. 5. [wysokość stawek podatku od nierucho-mości]3 1 ..Rada.gminy,.w.drodze.uchwały,.określa.wysokość.stawek.podatku.od.nieruchomości,.z.tym.że.stawki.nie.mogą.przekroczyć.rocznie:1)..od.gruntów:.a)..związanych.z.prowadzeniem.działalności.gospo-darczej,.bez.względu.na.sposób.zakwalifikowania.w.ewidencji.gruntów.i.budynków.– 0,89 zł.od.1.m2.powierzchni,.b). pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha po­wierzchni4,.c)..pozostałych,.w.tym.zajętych.na.prowadzenie.od-płatnej.statutowej.działalności.pożytku.publicznego.3..W.ujednoliconym.przez.redakcję.tekście.ustawy.podano.górne.granice.stawek.kwotowych.obowiązujące.w.2016.r ..(opublikowane.w.obwieszczeniu.Ministra.Finansów.z.5.sierpnia.2015.r ..w.sprawie.górnych.granic.stawek.kwotowych.podatków.i.opłat.lokalnych.w.2016.r .;.M .P ..z.2015.r .,.poz ..735) .4..Na.podstawie.art ..57.ustawy.z.25.czerwca.2015.r ..o.zmianie.ustawy.o.samorządzie.gminnym.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1045),.w.roku.2015.nie.dokonano,.na.podstawie.art ..20.ust ..1.zmiany.górnej.granicy.stawki.kwotowej.określonej.w.art ..5.ust ..1.pkt.1.lit ..b.w.brzmieniu.obowiązującym.do.31.grudnia.2015.r ..Stawki.tej.nie.ogłoszono.w.obwieszczeniu.Ministra.Finansów.z.5.sierpnia.2015.r ..w.sprawie.górnych.granic.stawek.kwotowych.podatków.i.opłat.lokalnych.w.2016.r ..(M .P ..z.2015.r .,.poz ..735) . 8podatki 2016 art. 6 podatki i opłaty lokalnEprzez.organizacje.pożytku.publicznego.–.0,47 zł od.1.m2.powierzchni,.d) niezabudowanych objętych obszarem rewita­lizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 paź­dziernika 2015 r. o rewitalizacji (dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewi­duje przeznaczenie pod zabudowę mieszkanio­wą, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono bu­dowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2 powierzchni;2)..od.budynków.lub.ich.części:.a)..mieszkalnych.–.0,75 zł.od.1.m2.powierzchni.użyt-kowej,.b)..związanych.z.prowadzeniem.działalności.go-spodarczej.oraz.od.budynków.mieszkalnych.lub.ich.części.zajętych.na.prowadzenie.działalnoś-ci.gospodarczej.–.22,86 zł od.1.m2.powierzchni.użytkowej,.c)..zajętych.na.prowadzenie.działalności.gospodar-czej.w.zakresie.obrotu.kwalifikowanym.mate-riałem.siewnym.–.10,68 zł od.1.m2.powierzchni.użytkowej,.d)..związanych.z.udzielaniem.świadczeń.zdrowot-nych.w.rozumieniu.przepisów.o.działalności.leczniczej,.zajętych.przez.podmioty.udzielające.tych.świadczeń.– 4,65 zł od.1.m2.powierzchni.użytkowej,.e)..pozostałych,.w.tym.zajętych.na.prowadzenie.od-płatnej.statutowej.działalności.pożytku.publicz-nego.przez.organizacje.pożytku.publicznego.– 7,68 zł od.1.m2.powierzchni.użytkowej;3)..od.budowli.–.2 .ich.wartości.określonej.na.podsta-wie.art ..4.ust ..1.pkt.3.i.ust ..3–7 .2 ..Przy.określaniu.wysokości.stawek,.o.których.mowa.w.ust ..1.pkt.1,.rada.gminy.może.różnicować.ich.wysokość.dla.poszczególnych.rodzajów.przedmiotów.opodatkowania,.uwzględniając.w.szczególności.lokali-zację,.rodzaj.prowadzonej.działalności,.rodzaj.zabudo-wy,.przeznaczenie.i.sposób.wykorzystywania.gruntu .3 ..Przy.określaniu.wysokości.stawek,.o.których.mowa.w.ust ..1.pkt.2,.rada.gminy.może.różnicować.ich.wysokość.dla.poszczególnych.rodzajów.przedmiotów.opodatkowania,.uwzględniając.w.szczególności.lokali-zację,.sposób.wykorzystywania,.rodzaj.zabudowy,.stan.techniczny.oraz.wiek.budynków .4 ..Przy.określaniu.wysokości.stawek,.o.których.mowa.w.ust ..1.pkt.2.lit ..b–e.oraz.w.ust ..1.pkt.3,.rada.gminy.może.różnicować.wysokość.stawek.dla.po-szczególnych.rodzajów.przedmiotów.opodatkowania,.uwzględniając.w.szczególności.rodzaj.prowadzonej.działalności .Art. 6. [Powstanie obowiązku podatkowego] 1 ..Obowiązek.podatkowy.powstaje.od.pierwszego.dnia.miesiąca.następującego.po.miesiącu,.w.którym.powstały.okoliczności.uzasadniające.powstanie.tego.obowiązku .2 ..Jeżeli.okolicznością,.od.której.jest.uzależniony.obo-wiązek.podatkowy,.jest.istnienie.budowli.albo.budynku.lub.ich.części,.obowiązek.podatkowy.powstaje.z.dniem.1.stycznia.roku.następującego.po.roku,.w.którym.budo-wa.została.zakończona.albo.w.którym.rozpoczęto.użyt-kowanie.budowli.albo.budynku.lub.ich.części.przed.ich.ostatecznym.wykończeniem .3 ..Jeżeli.w.trakcie.roku.podatkowego.zaistniało.zda-rzenie.mające.wpływ.na.wysokość.opodatkowania.w.tym.roku,.a.w.szczególności.zmiana.sposobu.wyko-rzystywania.przedmiotu.opodatkowania.lub.jego.części,.podatek.ulega.obniżeniu.lub.podwyższeniu,.poczynając.od.pierwszego.dnia.miesiąca.następującego.po.miesią-cu,.w.którym.nastąpiło.to.zdarzenie .4 ..Obowiązek.podatkowy.wygasa.z.upływem.mie-siąca,.w.którym.ustały.okoliczności.uzasadniające.ten.obowiązek .5 ..Jeżeli.obowiązek.podatkowy.powstał.lub.wygasł.w.ciągu.roku,.podatek.za.ten.rok.ustala.się.proporcjo-nalnie.do.liczby.miesięcy,.w.których.istniał.obowiązek .6 ..Osoby.fizyczne,.z.zastrzeżeniem.ust ..11,.są.obo-wiązane.złożyć.właściwemu.organowi.podatkowemu.in-formację.o.nieruchomościach.i.obiektach.budowlanych,.sporządzoną.na.formularzu.według.ustalonego.wzoru,.w.terminie.14.dni.od.dnia.wystąpienia.okoliczności.uza-sadniających.powstanie.albo.wygaśnięcie.obowiązku.podatkowego.w.zakresie.podatku.od.nieruchomości.lub.od.dnia.zaistnienia.zdarzenia,.o.którym.mowa.w.ust ..3 .7 ..Podatek.od.nieruchomości.na.rok.podatkowy.od.osób.fizycznych,.z.zastrzeżeniem.ust ..11,.ustala.w.dro-dze.decyzji.organ.podatkowy.właściwy.ze.względu.na.miejsce.położenia.przedmiotów.opodatkowania ..Po-datek.jest.płatny.w.ratach.proporcjonalnych.do.czasu.trwania.obowiązku.podatkowego,.w.terminach:.do.dnia.15.marca,.15.maja,.15.września.i.15.listopada.roku.po-datkowego .8 ..Jeżeli.w.ciągu.roku.podatkowego.nastąpiło.wyga-śnięcie.obowiązku.podatkowego.w.zakresie.podatku.od.nieruchomości.lub.zaistniało.zdarzenie,.o.którym.mowa.w.ust ..3,.organ.podatkowy.dokonuje.zmiany.decyzji,.któ-rą.ustalono.ten.podatek .8a. nie wszczyna się postępowania, a postępowa­nie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza­łaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowe­go, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajo­wym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (dz.U. poz. 1529). W takim przypadku decyzję umarzającą po­stępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. do zmiany decy­zji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa (dz.U. z 2015 r. poz. 613, 699 i 978) stosuje się odpowiednio.9. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki or­ganizacyjne agencji nieruchomości rolnych, a także jednostki organizacyjne państwowego gospodarstwa leśnego lasy państwowe są obowiązane:1)..składać,.w.terminie.do.dnia.31.stycznia,.organowi.podatkowemu.właściwemu.ze.względu.na.miejsce. 9www.infor.pl podatki i opłaty lokalnE art. 7położenia.przedmiotów.opodatkowania,.deklaracje.na.podatek.od.nieruchomości.na.dany.rok.podatko-wy,.sporządzone.na.formularzu.według.ustalonego.wzoru,.a.jeżeli.obowiązek.podatkowy.powstał.po.tym.dniu.–.w.terminie.14.dni.od.dnia.zaistnienia.okolicz-ności.uzasadniających.powstanie.tego.obowiązku;2)..odpowiednio.skorygować.deklaracje.w.razie.zaist-nienia.zdarzenia,.o.którym.mowa.w.ust ..3,.w.terminie.14.dni.od.dnia.zaistnienia.tego.zdarzenia;3)..wpłacać.obliczony.w.deklaracji.podatek.od.nieru-chomości.–.bez.wezwania.–.na.rachunek.właściwej.gminy,.w.ratach.proporcjonalnych.do.czasu.trwania.obowiązku.podatkowego,.w.terminie.do.dnia.15 ..każ-dego.miesiąca,.a.za.styczeń.do.dnia.31.stycznia .10 ..Obowiązek.składania.informacji.o.nieruchomo-ściach.i.obiektach.budowlanych.oraz.deklaracji.na.poda-tek.od.nieruchomości,.o.którym.mowa.w.ust ..6.i.w.ust ..9.pkt.1,.dotyczy.również.podatników.korzystających.ze.zwolnień.na.mocy.przepisów.niniejszej.ustawy .11 ..Jeżeli.nieruchomość.lub.obiekt.budowlany.stano-wi.współwłasność.lub.znajduje.się.w.posiadaniu.osób.fizycznych.oraz.osób.prawnych,.jednostek.organizacyj-nych.nieposiadających.osobowości.prawnej.lub.spół-ek.nieposiadających.osobowości.prawnej,.z.wyjątkiem.osób.tworzących.wspólnotę.mieszkaniową,.osoby.fi-zyczne.składają.deklarację.na.podatek.od.nieruchomo-ści.oraz.opłacają.podatek.na.zasadach.obowiązujących.osoby.prawne .11a. W przypadku gdy kwota podatku nie przekra­cza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.12 ..Rada.gminy.może.zarządzać.pobór.podatku.od.nieruchomości.od.osób.fizycznych.w.drodze.inkasa.oraz.wyznaczać.inkasentów.i.określać.wysokość.wynagro-dzenia.za.inkaso .13 ..Rada.gminy.określa,.w.drodze.uchwały,.wzory.formularzy,.o.których.mowa.w.ust ..6.i.w.ust ..9.pkt.1;.w.formularzach.zawarte.będą.dane.dotyczące.podmiotu.i.przedmiotu.opodatkowania.niezbędne.do.wymiaru.i.po-boru.podatku.od.nieruchomości .14 ..Rada.gminy.może.określić,.w.drodze.uchwały,.warunki.i.tryb.składania.informacji.o.nieruchomościach.i.obiektach.budowlanych.oraz.deklaracji.na.podatek.od.nieruchomości.za.pomocą.środków.komunikacji.elektro-nicznej,.w.szczególności:1)..ich.format.elektroniczny.oraz.układ.informacji.i.po-wiązań.między.nimi.zgodnie.z.przepisami.o.informa-tyzacji.działalności.podmiotów.realizujących.zadania.publiczne;2)..sposób.ich.przesyłania.za.pomocą.środków.komuni-kacji.elektronicznej;3)..rodzaje.podpisu.elektronicznego,.którym.powinny.być.opatrzone .15 ..Rada.gminy.w.uchwale,.o.której.mowa.w.ust ..14,.uwzględnia.w.szczególności:1)..zakres.danych.zawartych.we.wzorach.określonych.uchwałą.rady.gminy.w.sprawie.wzorów.informacji.o.nieruchomościach.i.obiektach.budowlanych.i.de-klaracji.na.podatek.od.nieruchomości.oraz.koniecz-ność.ich.opatrzenia.podpisem.elektronicznym;2)..potrzebę.zapewnienia.bezpieczeństwa,.wiarygod-ności.i.niezaprzeczalności.danych.zawartych.w.in-formacjach.o.nieruchomościach.i.obiektach.budow-lanych.i.deklaracjach.na.podatek.od.nieruchomości.oraz.potrzebę.ich.ochrony.przed.nieuprawnionym.dostępem;3)..limity.wysokości.zobowiązania.podatkowego,.kwoty.nadpłaty.lub.zwrotu.podatku.wynikające.z.deklaracji.na.podatek.od.nieruchomości,.a.także.wymagania.dla.poszczególnych.rodzajów.podpisu.elektronicz-nego.określone.w.przepisach.o.podpisie.elektronicz-nym,.w.szczególności.dotyczące.weryfikacji.podpisu.elektronicznego.i.znakowania.czasem .16 ..Poświadczenie.przez.organ.podatkowy.złożenia.informacji.o.nieruchomościach.i.obiektach.budowlanych.lub.deklaracji.na.podatek.od.nieruchomości.za.pomocą.środków.komunikacji.elektronicznej.odbywa.się.zgodnie.z.przepisami.o.informatyzacji.działalności.podmiotów.re-alizujących.zadania.publiczne .Art. 7. [Podmioty zwolnione od podatku od nieru-chomości] 1 ..Zwalnia.się.od.podatku.od.nieruchomości:1)..budowle.wchodzące.w.skład.infrastruktury.kolejowej.w.rozumieniu.przepisów.o.transporcie.kolejowym.oraz.zajęte.pod.nie.grunty,.jeżeli:.a)..zarządca.infrastruktury.jest.obowiązany.do.jej.udostępniania.licencjonowanym.przewoźnikom.kolejowym.lub.b)..są.przeznaczone.wyłącznie.do.przewozu.osób,.wykonywanego.przez.przewoźnika.kolejowego,.który.równocześnie.zarządza.tą.infrastrukturą.bez.udostępniania.jej.innym.przewoźnikom,.lub.c)..tworzą.linie.kolejowe.o.szerokości.torów.większej.niż.1435.mm;1a)..grunty,.budynki.i.budowle.pozostałe.po.likwidacji.linii.kolejowych.lub.ich.odcinków.–.do.czasu.przeniesie-nia.ich.własności.lub.prawa.użytkowania.wieczyste-go.–.nie.dłużej.jednak.niż.przez.3.lata.od.pierwszego.dnia.miesiąca.następującego.po.miesiącu,.w.którym.stała.się.ostateczna.decyzja.lub.weszło.w.życie.roz-porządzenie,.wyrażające.zgodę.na.likwidację.linii.lub.ich.odcinków,.wydane.w.trybie.przewidzianym.w.przepisach.o.transporcie.kolejowym.–.z.wyjątkiem.zajętych.na.działalność.inną.niż.działalność,.o.której.mowa.w.przepisach.o.transporcie.kolejowym;2)..budowle.infrastruktury.portowej,.budowle.infrastruk-tury.zapewniającej.dostęp.do.portów.i.przystani.morskich.oraz.zajęte.pod.nie.grunty;2a)..grunty,.które.znajdują.się.w.posiadaniu.podmiotu.zarządzającego.portem.lub.przystanią.morską,.po-zyskane.na.potrzeby.rozwoju.portu.lub.przystani.morskiej,.zajęte.na.działalność.określoną.w.statu-cie.tego.podmiotu,.położone.w.granicach.portów.i.przystani.morskich.–.od.pierwszego.dnia.miesiąca.następującego.po.miesiącu,.w.którym.podmiot.ten.wszedł.w.ich.posiadanie.–.nie.dłużej.niż.przez.okres.5.lat,.z.wyjątkiem.gruntów.zajętych.przez.podmiot.inny.niż.podmiot.zarządzający.portem.lub.przystanią.morską;3)..budynki,.budowle.i.zajęte.pod.nie.grunty.na.obsza-rze.części.lotniczych.lotnisk.użytku.publicznego;4)..budynki.gospodarcze.lub.ich.części:.a)..służące.działalności.leśnej.lub.rybackiej, 10podatki 2016 art. 7 podatki i opłaty lokalnE.b)..położone.na.gruntach.gospodarstw.rolnych,.słu-żące.wyłącznie.działalności.rolniczej,.c)..zajęte.na.prowadzenie.działów.specjalnych.pro-dukcji.rolnej;5). grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statu­towej działalności wśród dzieci i młodzieży w za­kresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultu­ry fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypo­czynkowe dzieci i młodzieży;6)..grunty.i.budynki.wpisane.indywidualnie.do.rejestru.zabytków,.pod.warunkiem.ich.utrzymania.i.konser-wacji,.zgodnie.z.przepisami.o.ochronie.zabytków,.z.wyjątkiem.części.zajętych.na.prowadzenie.działal-ności.gospodarczej;7)..grunty.i.budynki.we.władaniu.muzeów.rejestro-wanych;8). znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwa­tach przyrody i służące bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody: a) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, b) budynki i budowle trwale związane z gruntem;8a) będące własnością Skarbu państwa: a) grunty pod wodami powierzchniowymi płynący­mi jezior, b) grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiada­nie innym podmiotom niż wymienione w art. 217 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – prawo wodne (dz.U. z 2015 r. poz. 469);9)..budowle.wałów.ochronnych,.grunty.pod.wałami.ochronnymi.i.położone.w.międzywalach,.z.wyjątkiem.zajętych.na.prowadzenie.działalności.gospodarczej.przez.inne.podmioty.niż.spółki.wodne,.ich.związki.oraz.związki.wałowe;10)..grunty.stanowiące.nieużytki,.użytki.ekologiczne,.grunty.zadrzewione.i.zakrzewione,.z.wyjątkiem.zaję-tych.na.prowadzenie.działalności.gospodarczej;11)..grunty.stanowiące.działki.przyzagrodowe.członków.rolniczych.spółdzielni.produkcyjnych,.którzy.spełnia-ją.jeden.z.warunków:.a)..osiągnęli.wiek.emerytalny,.b)..są.inwalidami.zaliczonymi.do.I.albo.II.grupy5,.c)..są.niepełnosprawnymi.o.znacznym.lub.umiarko-wanym.stopniu.niepełnosprawności,.d)..są.osobami.całkowicie.niezdolnymi.do.pracy.w.gospodarstwie.rolnym.albo.niezdolnymi.do.sa-modzielnej.egzystencji;12)..położone.na.terenie.rodzinnego.ogrodu.działkowego:.grunty,.altany.działkowe.i.obiekty.gospodarcze.o.po-wierzchni.zabudowy.do.35.m2.oraz.budynki.stano-wiące.infrastrukturę.ogrodową,.w.rozumieniu.ustawy.z.dnia.13.grudnia.2013.r ..o.rodzinnych.ogrodach.dział-kowych.(Dz .U ..z.2014.r ..poz ..40),.z.wyjątkiem.zajętych.na.prowadzenie.działalności.gospodarczej;13)..budynki.i.budowle.zajęte.przez.grupę.producentów.rolnych.wpisaną.do.rejestru.tych.grup,.wykorzysty-wane.wyłącznie.na.prowadzenie.działalności.w.za-kresie.sprzedaży.produktów.lub.grup.produktów.wy-tworzonych.w.gospodarstwach.członków.grupy.lub.w.zakresie.określonym.w.art ..4.ust ..2.ustawy.z.dnia.15.września.2000.r ..o.grupach.producentów.rolnych.i.ich.związkach.oraz.o.zmianie.innych.ustaw.(Dz .U ..Nr.88,.poz ..983,.z.późn .zm .),.zgodnie.z.jej.aktem.za-łożycielskim;14)..nieruchomości.lub.ich.części.zajęte.na.prowadze-nie.nieodpłatnej.statutowej.działalności.pożytku.pu-blicznego.przez.organizacje.pożytku.publicznego;15) grunty i budynki lub ich części, stanowiące wła­sność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.2 ..Od.podatku.od.nieruchomości.zwalnia.się.również:1)..uczelnie,.zwolnienie.nie.dotyczy.przedmiotów.opo-datkowania.zajętych.na.działalność.gospodarczą;2)..publiczne.i.niepubliczne.jednostki.organizacyjne.ob-jęte.systemem.oświaty.oraz.prowadzące.je.organy,.w.zakresie.nieruchomości.zajętych.na.działalność.oświatową;3)..instytuty.naukowe.i.pomocnicze.jednostki.naukowe.Polskiej.Akademii.Nauk,.w.odniesieniu.do.nierucho-mości.lub.ich.części,.które.są.niezbędne.do.reali-zacji.zadań,.o.których.mowa.w.art ..2.ustawy.z.dnia.30.kwietnia.2010.r ..o.Polskiej.Akademii.Nauk.(Dz .U ..Nr.96,.poz ..619,.z.2011.r ..Nr.84,.poz ..455.oraz.z.2013.r ..poz ..675);.zwolnienie.nie.dotyczy.przedmiotów.opo-datkowania.zajętych.na.działalność.gospodarczą;4)..prowadzących.zakłady.pracy.chronionej.spełniają-ce.warunek,.o.którym.mowa.w.art ..28.ust ..1.pkt.1.lit ..b.ustawy.z.dnia.27.sierpnia.1997.r ..o.rehabilita-cji.zawodowej.i.społecznej.oraz.zatrudnianiu.osób.niepełnosprawnych.(Dz .U ..z.2011.r ..Nr.127,.poz ..721,.z.późn .zm .),.lub.zakłady.aktywności.zawodowej.w.zakresie.przedmiotów.opodatkowania.zgłoszo-nych.wojewodzie,.jeżeli.zgłoszenie.zostało.potwier-dzone.decyzją.w.sprawie.przyznania.statusu.zakładu.pracy.chronionej.lub.zakładu.aktywności.zawodowej.albo.zaświadczeniem.–.zajętych.na.prowadzenie.tego.zakładu,.z.wyjątkiem.przedmiotów.opodatko-wania.znajdujących.się.w.posiadaniu.zależnym.pod-miotów.niebędących.prowadzącymi.zakłady.pracy.chronionej.spełniające.warunek,.o.którym.mowa.w.art ..28.ust ..1.pkt.1.lit ..b.ustawy.z.dnia.27.sierpnia.1997.r ..o.rehabilitacji.zawodowej.i.społecznej.oraz.zatrudnianiu.osób.niepełnosprawnych.lub.zakłady.aktywności.zawodowej;5)..instytuty.badawcze,.z.wyjątkiem.przedmiotów.opo-datkowania.zajętych.na.działalność.gospodarczą;5a)..przedsiębiorców.o.statusie.centrum.badawczo-roz-wojowego.uzyskanym.na.zasadach.określonych.w.przepisach.o.niektórych.formach.wspierania.dzia-łalności.innowacyjnej,.w.odniesieniu.do.przedmio-5..Obecnie:.osobami.o.całkowitej.niezdolności.do.pracy.oraz.niezdolności.do.samodzielnej.egzystencji.albo.o.całkowitej.niezdolności.do.pracy,.stosownie.do.art ..10.ust ..1.i.2.ustawy.z.dnia.28.czerwca.1996.r ..o.zmianie.niektórych.ustaw.o.zaopatrzeniu.emerytalnym.i.o.ubezpieczeniu.społecznym.(Dz .U ..Nr.100,.poz ..461),.która.weszła.w.życie.1.września.1997.r . 11www.infor.pl podatki i opłaty lokalnE art. 7a–9tów.opodatkowania.zajętych.na.cele.prowadzonych.badań.i.prac.rozwojowych;6)..(uchylony) .3 ..Rada.gminy,.w.drodze.uchwały,.może.wprowadzić.inne.zwolnienia.przedmiotowe.niż.określone.w.ust ..1.oraz.w.art ..10.ust ..1.ustawy.z.dnia.2.października.2003.r ..o.zmianie.ustawy.o.specjalnych.strefach.ekonomicznych.i.niektórych.ustaw .4 ..Z.tytułu.zwolnień,.o.których.mowa.w.ust ..1.pkt.8.oraz.ust ..2.pkt.5a,.jednostkom.samorządu.terytorialne-go.przysługuje.z.budżetu.państwa.zwrot.utraconych.do-chodów.za.przedmioty.opodatkowania,.które.podlegają.opodatkowaniu.i.nie.są.z.niego.zwolnione.na.podstawie.innych.przepisów.niniejszej.ustawy .5 ..Minister.właściwy.do.spraw.finansów.publicznych.określi,.w.drodze.rozporządzenia,.zasady.i.tryb.zwrotu.utraconych.dochodów,.o.których.mowa.w.ust ..4,.kieru-jąc.się.potrzebą.zabezpieczenia.budżetów.gmin.przed.utratą.dochodów.z.tytułu.zwolnień.w.opłatach.i.po-datkach .6 ..Z.tytułu.zwolnienia,.o.którym.mowa.w.ust ..1.pkt.8a,.gminom.przysługuje.zwrot.utraconych.dochodów.ze.środków.wojewódzkich.funduszy.ochrony.środowiska.i.gospodarki.wodnej .6a. zwolnienie od podatku od nieruchomości, o któ­rym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc de mini­mis, o której mowa w rozporządzeniu komisji (Ue) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sto­sowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej do pomocy de minimis (dz.Urz. Ue l 352 z 24.12.2013, str. 1).6b ..(uchylony) .7 ..Minister.właściwy.do.spraw.środowiska.w.poro-zumieniu.z.ministrem.właściwym.do.spraw.finansów.publicznych.określi,.w.drodze.rozporządzenia,.szcze-gółowe.zasady.i.tryb.zwrotu.utraconych.dochodów,.o.których.mowa.w.ust ..6,.kierując.się.potrzebą.zabez-pieczenia.gmin.przed.zmniejszeniem.dochodów.z.tytułu.zwolnienia.z.podatku.od.nieruchomości,.o.którym.mowa.w.ust ..1.pkt.8a .rozdział 2aewidencja podatkowa nieruchomościArt. 7a. [Zakres ewidencji podatkowej nierucho-mości] 1 ..Dla.potrzeb.wymiaru.i.poboru.podatku.od.nierucho-mości.oraz.podatku.rolnego.i.podatku.leśnego.organy.podatkowe.prowadzą.ewidencję.podatkową.nierucho-mości.w.systemie.informatycznym .2 ..Ewidencja.podatkowa.nieruchomości.zawiera.dane.o.podatnikach.i.przedmiotach.opodatkowania,.w.szcze-gólności.wynikające.z.informacji.i.deklaracji.składanych.przez.podatników.na.podstawie.przepisów.ustawy.oraz.przepisów.o.podatku.rolnym.i.podatku.leśnym,.danych.zawartych.w.księgach.wieczystych,.w.ewidencji.gruntów.i.budynków.oraz.innych.ewidencjach.i.rejestrach,.w.tym.prowadzonych.przez.organy.administracji.publicznej,.a.w.szczególności:1)..przed.dniem.wejścia.w.życie.ustawy;2)..aktów.notarialnych;3)..ewidencji.decyzji.o.warunkach.zabudowy.i.zagospo-darowania.terenu.i.wydanych.decyzji.o.pozwoleniu.na.budowę;4)..planu.zagospodarowania.przestrzennego;5)..ewidencji.prowadzonych.przez.urzędy.skarbowe;6)..Centralnego.Rejestru.Podmiotów.–.Krajowej.Ewi-dencji.Podatników .3 ..Minister.właściwy.do.spraw.finansów.publicznych.określi,.w.drodze.rozporządzenia,.zasady.prowadzenia.ewidencji.podatkowej.nieruchomości.w.systemie.infor-matycznym,.z.uwzględnieniem.zapewnienia.współdziała-nia.z.ewidencją.gruntów.i.budynków ..W.rozporządzeniu.minister.określi.zakres.informacji.objętych.ewidencją,.w.tym.w.szczególności.dane.osobowe.podatnika.oraz.dane.dotyczące.przedmiotu.opodatkowania .rozdział 3podatek od środków transportowychArt. 8. [Przedmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych] Opodatkowaniu.podatkiem.od.środków.transporto-wych.podlegają:1)..samochody.ciężarowe.o.dopuszczalnej.masie.całko-witej.powyżej.3,5.tony.i.poniżej.12.ton;2)..samochody.ciężarowe.o.dopuszczalnej.masie.całko-witej.równej.lub.wyższej.niż.12.ton;3)..ciągniki.siodłowe.i.balastowe.przystosowane.do.używania.łącznie.z.naczepą.lub.przyczepą.o.do-puszczalnej.masie.całkowitej.zespołu.pojazdów.od.3,5.tony.i.poniżej.12.ton;4)..ciągniki.siodłowe.i.balastowe.przystosowane.do.uży-wania.łącznie.z.naczepą.lub.przyczepą.o.dopusz-czalnej.masie.całkowitej.zespołu.pojazdów.równej.lub.wyższej.niż.12.ton;5)..przyczepy.i.naczepy,.które.łącznie.z.pojazdem.silni-kowym.posiadają.dopuszczalną.masę.całkowitą.od.7.ton.i.poniżej.12.ton,.z.wyjątkiem.związanych.wy-łącznie.z.działalnością.rolniczą.prowadzoną.przez.podatnika.podatku.rolnego;6)..przyczepy.i.naczepy,.które.łącznie.z.pojazdem.sil-nikowym.posiadają.dopuszczalną.masę.całkowitą.równą.lub.wyższą.niż.12.ton,.z.wyjątkiem.związanych.wyłącznie.z.działalnością.rolniczą.prowadzoną.przez.podatnika.podatku.rolnego;7)..autobusy .Art. 9. [Podmioty obciążone obowiązkiem podat-kowym w zakresie podatku od środków transpor-towych] 1 ..Obowiązek.podatkowy.w.zakresie.podatku.od.środków.transportowych,.z.zastrzeżeniem.ust ..2,.cią-ży.na.osobach.fizycznych.i.osobach.prawnych.będą-cych.właścicielami.środków.transportowych ..Jak.wła-ścicieli.traktuje.się.również.jednostki.organizacyjne.nieposiadające.osobowości.prawnej,.na.które.środek.transportowy.jest.zarejestrowany,.oraz.posiadaczy.środków.transportowych.zarejestrowanych.na.teryto-rium.Rzeczypospolitej.Polskiej.jako.powierzone.przez.zagraniczną.osobę.fizyczną.lub.prawną.podmiotowi.polskiemu . 12podatki 2016 art. 10 podatki i opłaty lokalnE2 ..Jeżeli.środek.transportowy.stanowi.współwła-sność.dwóch.lub.więcej.osób.fizycznych.lub.prawnych,.obowiązek.podatkowy.w.zakresie.podatku.od.środków.transportowych.ciąży.solidarnie.na.wszystkich.współ-właścicielach .3 ..W.przypadku.zmiany.właściciela.środka.transpor-towego.zarejestrowanego,.obowiązek.podatkowy.ciąży.na.poprzednim.właścicielu.do.końca.miesiąca,.w.którym.nastąpiło.przeniesienie.własności .4 ..Obowiązek.podatkowy,.o.którym.mowa.w.ust ..1.i.2,.powstaje.od.pierwszego.dnia.miesiąca.następującego.po.miesiącu,.w.którym.środek.transportowy.został.za-rejestrowany.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej,.a.w.przypadku.nabycia.środka.transportowego.zareje-strowanego.–.od.pierwszego.dnia.miesiąca.następują-cego.po.miesiącu,.w.którym.środek.transportowy.został.nabyty .4a ..Obowiązek.podatkowy,.o.którym.mowa.w.ust ..1.i.2,.powstaje.także.od.pierwszego.dnia.miesiąca.nastę-pującego.po.miesiącu,.w.którym.środek.transportowy.został.dopuszczony.ponownie.do.ruchu.po.upływie.okresu,.na.jaki.została.wydana.decyzja.organu.rejestru-jącego.o.czasowym.wycofaniu.tego.pojazdu.z.ruchu .4b ..Zarejestrowanie.środka.transportowego.oznacza.jego.rejestrację,.z.wyjątkiem.rejestracji.czasowej,.w.ro-zumieniu.przepisów.o.ruchu.drogowym .5 ..Obowiązek.podatkowy,.o.którym.mowa.w.ust ..1.i.2,.wygasa.z.końcem.miesiąca,.w.którym.środek.transpor-towy.został.wyrejestrowany.lub.wydana.została.decyzja.organu.rejestrującego.o.czasowym.wycofaniu.pojazdu.z.ruchu,.lub.z.końcem.miesiąca,.w.którym.upłynął.czas,.na.który.pojazd.powierzono .6 ..Podmioty,.o.których.mowa.w.ust ..1,.są.obowiązane:1)..składać,.w.terminie.do.dnia.15.lutego.właściwemu.organowi.podatkowemu,.deklaracje.na.podatek.od.środków.transportowych.na.dany.rok.podatkowy,.sporządzone.na.formularzu.według.ustalonego.wzo-ru,.a.jeżeli.obowiązek.podatkowy.powstał.po.tym.dniu.–.w.terminie.14.dni.od.dnia.zaistnienia.okolicz-ności.uzasadniających.powstanie.tego.obowiązku;2)..odpowiednio.skorygować.deklaracje.w.razie.zaist-nienia.okoliczności.mających.wpływ.na.powstanie.lub.wygaśnięcie.obowiązku.podatkowego,.lub.zmia-nę.miejsca.zamieszkania,.lub.siedziby.–.w.terminie.14.dni.od.dnia.zaistnienia.tych.okoliczności;3)..wpłacać.obliczony.w.deklaracji.podatek.od.środków.transportowych.–.bez.wezwania.–.na.rachunek.bu-dżetu.właściwej.gminy .7 ..Organem.właściwym.w.sprawach.podatku.od.środ-ków.transportowych.jest.organ.podatkowy,.na.którego.terenie.znajduje.się.miejsce.zamieszkania.lub.siedziba.podatnika,.a.w.przypadku.przedsiębiorstwa.wielozakła-dowego.lub.podmiotu,.w.którego.skład.wchodzą.wy-dzielone.jednostki.organizacyjne.–.organ.podatkowy,.na.terenie.którego.znajduje.się.zakład.lub.jednostka.posia-dająca.środki.transportowe.podlegające.opodatkowaniu ..W.przypadku.współwłasności.środka.transportowego.or-ganem.właściwym.jest.organ.podatkowy.odpowiedni.dla.osoby.lub.jednostki.organizacyjnej,.która.została.wpisana.jako.pierwsza.w.dowodzie.rejestracyjnym.pojazdu .8 ..Minister.właściwy.do.spraw.finansów.publicznych.określi,.w.drodze.rozporządzenia,.wzór.deklaracji.wraz.z.za-łącznikiem,.o.której.mowa.w.ust ..6,.oraz.szczegółowy.za-kres.zawartych.w.niej.danych,.w.szczególności.imię.i.nazwi-sko.lub.nazwę.(firmę).podatnika,.jego.adres.zamieszkania.lub.siedziby,.identyfikator.podatkowy.oraz.dane.dotyczące.przedmiotu.opodatkowania,.w.tym.rodzaj,.markę.i.typ.środ-ka.transportowego,.rok.produkcji,.numer.rejestracyjny.po-jazdu,.dopuszczalną.masę.całkowitą.pojazdu,.masę.własną.pojazdu,.dopuszczalną.masę.całkowitą.zespołu.pojazdów,.liczbę.osi,.rodzaj.zawieszenia,.liczbę.miejsc.do.siedzenia.w.autobusie.oraz.wpływ.na.środowisko.naturalne .9. minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw infor­matyzacji określi, w drodze rozporządzenia:1) sposób przesyłania deklaracji na podatek od środ­ków transportowych za pomocą środków komuni­kacji elektronicznej,2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone deklaracje na podatek od środków transportowych– uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeń­stwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w deklaracjach na podatek od środków transportowych oraz potrzebę ich ochrony przed nie­uprawnionym dostępem.10. (uchylony).11 ..Rada.gminy.może.wprowadzić,.w.drodze.uchwały,.możliwość.składania.deklaracji.na.podatek.od.środków.transportowych.za.pomocą.środków.komunikacji.elek-tronicznej .12 ..Poświadczenie.przez.organ.podatkowy.złożenia.deklaracji.na.podatek.od.środków.transportowych.za.pomocą.środków.komunikacji.elektronicznej.odbywa.się.zgodnie.z.przepisami.o.informatyzacji.działalności.pod-miotów.realizujących.zadania.publiczne .Art. 10. [wysokość stawek podatku od środków transportowych]6 1 ..Rada.gminy.określa,.w.drodze.uchwały,.wysokość.stawek.podatku.od.środków.transportowych,.z.tym.że.roczna.stawka.podatku.od.jednego.środka.transporto-wego.nie.może.przekroczyć:1)..od.samochodu.ciężarowego,.o.którym.mowa.w.art ..8.pkt.1,.w.zależności.od.dopuszczalnej.masy.całkowi-tej.pojazdu:.a)..powyżej.3,5.tony.do.5,5.tony.włącznie.– 811,60 zł,.b)..powyżej.5,5.tony.do.9.ton.włącznie.–.1353,94 zł,.c)..powyżej.9.ton.–.1624,72 zł;2)..od.samochodu.ciężarowego,.o.którym.mowa.w.art ..8.pkt.2.–.3100,42 zł.–.z.tym.że.w.zależności.od.liczby.osi,.dopuszczalnej.masy.całkowitej.pojazdu.i.rodza-ju.zawieszenia.stawki.podatku.nie.mogą.być.niższe.od.kwot.określonych.w.załączniku.nr.1.do.ustawy;3)..od.ciągnika.siodłowego.lub.balastowego,.o.których.mowa.w.art ..8.pkt.3.–.1895,48 zł;6..W.ujednoliconym.przez.redakcję.tekście.ustawy.podano.górne.granice.stawek.kwotowych.obowiązujące.w.2016.roku.(opublikowane.w.obwieszczeniu.Ministra.Finansów.z.5.sierpnia.2015.r ..w.sprawie.górnych.granic.stawek.kwotowych.podatków.i.opłat.lokalnych.w.2016.r .;.M .P ..z.2015.r .,.poz ..735) . 13www.infor.pl podatki i opłaty lokalnE art. 11–124)..od.ciągnika.siodłowego.lub.balastowego,.o.któ-rych.mowa.w.art ..8.pkt.4,.w.zależności.od.dopusz-czalnej.masy.całkowitej.zespołu.pojazdów:.a)..do.36.ton.włącznie.– 2396,41 zł,.b)..powyżej.36.ton.– 3100,42 zł –.z.tym.że.w.zależności.od.liczby.osi,.dopuszczal-nej.masy.całkowitej.pojazdu.i.rodzaju.zawieszenia.stawki.podatku.nie.mogą.być.niższe.od.kwot.okre-ślonych.w.załączniku.nr.2.do.ustawy;5)..od.przyczepy.lub.naczepy,.o.których.mowa.w.art ..8.pkt.5.– 1624,72 zł;6)..od.przyczepy.lub.naczepy,.o.których.mowa.w.art ..8.pkt.6,.w.zależności.od.dopuszczalnej.masy.całko-witej.zespołu.pojazdów:.a)..do.36.ton.włącznie.– 1895,48 zł,.b)..powyżej.36.ton.–.2396,41 zł –.z.tym.że.w.zależności.od.liczby.osi,.dopuszczal-nej.masy.całkowitej.pojazdu.i.rodzaju.zawieszenia.stawki.podatku.nie.mogą.być.niższe.od.kwot.okre-ślonych.w.załączniku.nr.3.do.ustawy;7). od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: a) mniejszej niż 22 miejsca – 1918,50 zł, b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2425,51 zł7.2 ..Przy.określaniu.stawek,.o.których.mowa.w.ust ..1.pkt.1,.3,.5.i.7,.rada.gminy.może.różnicować.wysokość.stawek.dla.poszczególnych.rodzajów.przedmiotów.opodatkowania,.uwzględniając.w.szczególności.wpływ.środka.transportowego.na.środowisko.naturalne,.rok.produkcji.albo.liczbę.miejsc.do.siedzenia .3 ..Jeżeli.górna.granica.stawki.podatku,.o.której.mowa.w.ust ..1.pkt.2,.4.lub.6,.jest.niższa.od.odpo-wiedniej.stawki.minimalnej,.określonej.w.załącznikach.nr.1–3.do.ustawy,.górnej.granicy.stawki.nie.uwzględnia.się ..W.tym.przypadku.rada.gminy.przyjmuje.stawkę.po-datku.od.środków.transportowych.dla.poszczególnych.rodzajów.pojazdów.w.wysokości.odpowiedniej.stawki,.określonej.w.załącznikach.nr.1–3.do.ustawy .Art. 11. [Płatność w ratach] 1 ..Podatek.od.środków.transportowych,.z.zastrze-żeniem.ust ..2,.jest.płatny.w.dwóch.ratach.proporcjo-nalnie.do.czasu.trwania.obowiązku.podatkowego,.w.terminie.do.dnia.15.lutego.i.do.dnia.15.września.każ-dego.roku .2 ..Jeżeli.obowiązek.podatkowy.powstał:1)..po.dniu.1.lutego,.a.przed.dniem.1.września.danego.roku,.podatek.za.ten.rok.płatny.jest.w.dwóch.ra-tach.proporcjonalnie.do.czasu.trwania.obowiązku.podatkowego.w.terminie:.a)..w.ciągu.14.dni.od.dnia.powstania.obowiązku.podatkowego.–.I.rata,.b)..do.dnia.15.września.danego.roku.–.II.rata;2)..od.dnia.1.września.danego.roku,.podatek.jest.płat-ny.jednorazowo.w.terminie.14.dni.od.dnia.powsta-nia.obowiązku.podatkowego .3 ..Jeżeli.obowiązek.podatkowy.powstał.lub.wygasł.w.ciągu.roku,.podatek.za.ten.rok.ustala.się.proporcjo-nalnie.do.liczby.miesięcy,.w.których.istniał.obowiązek .Art. 11a. [Zwrot podatku od środków transporto-wych] 1 ..Podatnikom.wykorzystującym.środki.transportu,.o.których.mowa.w.art ..8.pkt.1–6,.dla.wykonywania.prze-wozów.w.transporcie.kombinowanym.na.terytorium.Rze-czypospolitej.Polskiej.przysługuje.zwrot.zapłaconego.podatku.od.tych.środków .2 ..Kwotę.zwrotu.podatku.od.środków.transporto-wych,.o.którym.mowa.w.ust ..1,.ustala.się,.przyjmując.za.podstawę.liczbę.jazd.z.ładunkiem.lub.bez.ładunku.wy-konanych.przez.środek.transportu.w.przewozie.koleją.w.danym.roku.podatkowym.w.następujący.sposób:1)..od.100.jazd.i.więcej.–.100 .kwoty.rocznego.podatku;2)..od.70.do.99.jazd.włącznie.–.75 .kwoty.rocznego.po-datku;3)..od.50.do.69.jazd.włącznie.–.50 .kwoty.rocznego.po-datku;4)..od.20.do.49.jazd.włącznie.–.25 .kwoty.rocznego.po-datku .3 ..Zwrotu.zapłaconego.podatku.od.środków.trans-portowych.na.zasadach.określonych.w.ust ..1.i.2.doko-nuje.organ.podatkowy,.na.rachunek.którego.uiszczo-no.podatek,.na.wniosek.podatnika.złożony.nie.później.niż.do.dnia.31.marca.roku.następującego.po.roku.po-datkowym ..Podstawą.sporządzenia.wniosku.są.dane.zawarte.w.dokumentach.przewozowych.stosowanych.przy.wykonywaniu.przewozów.w.transporcie.kombi-nowanym,.w.których.dokonano.wpisu.o.wykonaniu.przewozu.koleją .4 ..Zwrot.podatku.od.środków.transportowych.nastę-puje.w.gotówce.albo.na.rachunek.bankowy.podatnika.wskazany.we.wniosku,.w.terminie.3.miesięcy.od.dnia.zło-żenia.wniosku .Art. 12. [Zwolnienia od podatku od środków transportowych] 1 ..Zwalnia.się.od.podatku.od.środków.transporto-wych:1)..pod.warunkiem.wzajemności.–.środki.transportowe.będące.w.posiadaniu.przedstawicielstw.dyploma-tycznych,.urzędów.konsularnych.i.innych.misji.za-granicznych,.korzystających.z.przywilejów.i.immu-nitetów.na.podstawie.ustaw,.umów.lub.zwyczajów.międzynarodowych,.oraz.członków.ich.personelu,.jak.również.innych.osób.zrównanych.z.nimi,.jeżeli.nie.są.obywatelami.polskimi.i.nie.mają.miejsca.pobytu.stałego.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej;2)..środki.transportowe.stanowiące.zapasy.mobiliza-cyjne,.pojazdy.specjalne.oraz.pojazdy.używane.do.celów.specjalnych.w.rozumieniu.przepisów.o.ruchu.drogowym;3)..(uchylony);7..Na.podstawie.art ..57.ustawy.z.25.czerwca.2015.r ..o.zmianie.ustawy.o.samorządzie.gminnym.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1045),.w.roku.2015.nie.dokonano,.na.podstawie.art ..20.ust ..1.zmiany.górnej.granicy.stawki.kwotowej.określonej.w.art ..10.ust ..1.pkt.7.w.brzmieniu.obowiązującym.do.31.grudnia.2015.r ..Stawki.tej.nie.ogłoszono.w.obwieszczeniu.Ministra.Finansów.z.5.sierpnia.2015.r ..w.sprawie.górnych.granic.stawek.kwotowych.podatków.i.opłat.lokalnych.w.2016.r ..(M .P ..z.2015.r .,.poz ..735) . Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatki 2016 cz. 5 – Podatki i opłaty lokalne, opłata reklamowa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: