Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00320 008629 13885796 na godz. na dobę w sumie
Podatki 2017 z komentarzem Crido Taxand - ebook/pdf
Podatki 2017 z komentarzem Crido Taxand - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 884
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8107-383-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Podatki 2017 z komentarzem Crido Taxand to pierwszy na rynku kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez doradców podatkowych z Crido Taxand.

Publikacja zawiera:

58 aktualnych aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego ustaw i rozporządzeń,
przygotowane przez Crido Taxand tabele i schematy, a wśród nich m.in.: karuzela VAT, terminy przedawnień zobowiązań podatkowych, najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych, w tym nowe obowiązki z zakresu dokumentacji oraz struktura organów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
komentarze do wybranych ustaw opracowane przez ekspertów wskazywanych w prestiżowych rankingach (m.in. Rzeczpospolitej , Dziennika Gazety Prawnej czy International Tax Review ) za najlepszych doradców podatkowych w swoich dziedzinach, a wśród nich:
Romana Namysłowskiego nr 1 w zakresie VAT,
Eweliny Stamblewskiej-Urbaniak nr 1 w zakresie cen transferowych,
Andrzeja Puncewicza nr 1 w zakresie postępowań podatkowych
Pawła Tońskiego nr 1 w zakresie M&A, rekomendowanego w zakresie CIT.

Eksperci podsumowujący nowe przepisy podatkowe są też autorami komentarzy na blogu podatkiwbiznesie.pl oraz na specjalnych kanałach informacyjnych poświęconych wybranym zagadnieniom podatkowym, m.in. cfc.taxand.pl, kontrolapodatkowa.taxand.pl, jpk.taxand.pl i cenytransferowe.taxand.pl. Na portalach tych można również znaleźć bezpłatne podatkowe narzędzia IT do szybkiej weryfikacji wybranych zagadnień, w tym: Weryfikator JPK, Weryfikator dokumentacji TP czy Labirynt CFC.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PODATKI 2017 Z KOMENTARZEM CRIDO TAXAND Warszawa 2017 Stan prawny na 1 stycznia 2017 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Kinga Zając Opracowanie redakcyjne i łamanie Violet Design Wioletta Kowalska W tekstach ustaw zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., zostały zaznaczone pogrubionym drukiem. Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2017 ISBN 978-83-8107-255-7 3. wydanie Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści 1. Ordynacja pOdatkOwa • Administracja podatkowa od nowa • Przedawnienie zobowiązań podatkowych • Kontrola celno-skarbowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. poz. 2337) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 2362) 2. EwidEncja i idEntyfikacja pOdatników i płatników Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 476) 3. pOdatEk dOchOdOwy Od Osób prawnych • Kij tak duży, że powoli nie widać już marchewki… • Podatek u źródła oraz klauzula nieruchomościowa w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania • Zmiany w przepisach o cenach transferowych od 2017 r. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 600) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 99, poz. 687) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1186) 4. pOdatEk dOchOdOwy Od Osób fizycznych • Rewolucja odwołana Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032) 9 10 11 12 13 91 93 97 98 108 113 115 121 122 123 125 127 187 187 188 197 198 199 5 Spis treści Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2058) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1176) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1037) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 599) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2190) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 677) 5. zryczałtOwany pOdatEk dOchOdOwy Od niEktórych przychOdów Osiąganych przEz OsOby fizycznE Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2180) 6. pOdatEk Od tOwarów i usług • Uczciwy, nieuczciwy, każdemu po równo • Nie daj się wkręcić w karuzelę Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710) Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, s. 1) Rozporządzenie Rady (UE) Nr 967/2012 z dnia 9 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami (Dz. Urz. UE L 290 z 20.10.2012, s. 1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 736) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla  których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 1719) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (Dz. U. poz. 1662) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. poz. 1624) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym (Dz. U. Nr 76, poz. 714) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860) 280 281 287 297 298 298 301 303 337 338 339 341 433 450 454 459 463 464 464 465 474 6 Spis treści Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1803) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2177) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 163) Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1608) Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2273) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076) 7. pOdatEk akcyzOwy Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 195) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 920) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (Dz. U. Nr 32, poz. 245) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 2283) 482 483 484 488 489 490 507 516 529 531 616 625 627 631 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1466) 647 8. pOdatEk Od spadków i darOwizn Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 205) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. poz. 2004) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. poz. 2068) 9. pOdatEk Od czynnOści cywilnO prawnych Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 223) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 1999) 10. Opłata skarbOwa Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) 649 651 657 658 665 667 673 681 683 698 7 Spis treści 11. pOdatki i Opłaty lOkalnE • Rewolucja na horyzoncie? Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 12. pOdatEk tOnażOwy Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 511) 13. urzędy i izby skarbOwE Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 578) 14. kOntrOla skarbOwa Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 720) 15. krajOwa administracja skarbOwa Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948) (wyciąg) 16. kOdEks karny skarbOwy 699 700 701 711 713 717 719 723 725 743 745 792 805 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2137) 807 17. EgzEkucja Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 599) 839 841 1 Ordynacja podatkowa administracja podatkowa od nowa Zmiany Ordynacji podatkowej uchwalone w 2016 r. wpisują się w trend przebudowy systemu podatko- wego, z jednej strony w kierunku zapewnienia jego efektywności oraz stworzenia odpowiednich instru- mentów kontroli podatników, a z drugiej – zagwarantowania ochrony w zakresie interpretacji przepisów podatkowych. Kluczowe zmiany w funkcjonowaniu administracji podatkowej nastąpią 1 marca 2017 r., w momencie wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) – dalej ustawa o KAS. fiskus pomoże zrozumieć przepisy podatkowe Jednym z narzędzi, które mają poprawić sytuację podatników i ujednolicić stosowanie przepisów prawa podatkowego, ma być wprowadzona od 1 stycznia 2017 r. instytucja objaśnień podatkowych. Objaś- nienia, w odróżnieniu od interpretacji ogólnych, będą dotyczyć nie tylko wykładni przepisów, lecz będą obejmować także ich praktyczne zastosowanie wraz z podaniem odpowiednich przykładów. Ich celem ma być odciążenie organów podatkowych i ułatwienie podatnikom uzyskania szybszej ochrony praw- nej, bez konieczności występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji. Taką samą ochronę prawną jak interpretacje i objaśnienia podatkowe zapewnia stosowanie się przez podatnika do tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Ustala się ją na podstawie dominujących interpretacji indywidualnych wyda- nych w takich samych stanach faktycznych i takich samych stanach prawnych w trakcie okresu rozli- czeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed okresem rozliczeniowym, w którym podatnik zastosował się do tej praktyki. wzmożone kontrole skarbowe i wzrost ich efektywności Rok 2016 był okresem nowych trendów w  kontrolach podatkowych. Organy podatkowe prowadziły wzmożone kontrole w zakresie cen transferowych, optymalizacji podatkowych oraz zwrotów VAT. Po- wszechną praktyką stało się kwestionowanie wydanych w przeszłości interpretacji podatkowych. Mini- sterstwo Finansów chwaliło się znacznym wzrostem wpływów budżetowych wynikających z przepro- wadzanych kontroli oraz zwiększeniem ich efektywności. Przykładowo, w pierwszych trzech kwartałach poprzedniego roku wydano decyzje na blisko 15 mld zł. Można zakładać, że rok 2017 nie przyniesie zmiany tego trendu – potrzeby budżetowe państwa i chęć uszczelnienia systemu podatkowego będą nadal wymagały dokonywania wzmożonych działań kontrolnych. Ułatwienie tego procesu ma spowo- dować lepsze typowanie podmiotów do kontroli przez organy podatkowe, precyzyjne śledzenie nowych kanałów funkcjonowania grup przestępczych oraz dokonanie konsolidacji służb w  ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Dodatkowo, analizowaniem i monitorowaniem obszarów które są szczególnie narażone na zaniżenia wpływów budżetowych, będą zajmowały się wyspecjalizowane komórki dzia- łające w ramach organów podatkowych – centra kompetencyjne. Dlatego przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że ich rozliczenia podatkowe zostaną poddane starannej kontroli. Niestety konsekwencją kontroli będą, coraz częściej, działania organów zmierzające do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe. nowa struktura w ramach administracji skarbowej 1 marca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o KAS, która zrewolucjonizuje organizację administracji skar- bowej. Zgodnie z nowymi przepisami, organem stojącym na czele zintegrowanego aparatu skarbowego będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Działające dotychczas trzy odrębne piony (służba cel- na, administracja podatkowa oraz kontrola skarbowa) zostaną połączone w ramach izb administracji skarbowej, którym będą podlegały urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe. Dodatkowo, jednym z pionów nowej administracji ma być Krajowa Informacja Skarbowa, która będzie zajmować się wyda- waniem interpretacji prawa podatkowego. Od dnia wejścia w życie przepisów o KAS zlikwidowany zo- stanie urząd Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Schemat organizacyjny KAS zamieszczony jest na trzeciej stronie okładki. co oznacza wprowadzenie kas dla podatników? Zdaniem Ministra Finansów stworzenie KAS będzie skutkować wzrostem sprawności administracji po- datkowej, która zwiększy efektywność systemu podatkowego. Urzędy skarbowe będą zajmować się przede wszystkim prawidłowym poborem podatków, a urzędy celno-skarbowe skupią się na prowa- dzeniu kontroli celno-skarbowych, wyłudzeniach fiskalnych oraz poborze akcyzy i danin importowych. Kontrola celno-skarbowa będzie trwać 3 miesiące, jednak w praktyce będzie mogła być wydłużana bez ograniczeń. W przypadku otrzymania wyniku kontroli podatnik będzie miał 14 dni na ewentualną ko- rektę rozliczeń. W razie nieuwzględnienia korekty lub jej braku kontrola przekształci się automatycznie w postępowanie podatkowe, które przeprowadzi ten sam organ i wyda decyzję w tej sprawie. Istotne jest, że ten sam organ rozpozna również odwołanie od tej decyzji, co oznacza de facto rezygnację z rzeczywistej dwuinstancyjności postępowania. andrzej puncewicz Partner w Crido Taxand amelia górniak Manager w Crido Taxand anna pęczyk-tofel Manager w Crido Taxand 10 Przedawnienie zobowiązań Podatkowych Zobowiązania przedawniające się z końcem 2017 r. ! Audytor już nie doradzi PIT, CIT za rok podatkowy 2011 Zryczałtowany podatek dochodowy w PIT i CIT pobrany w okresie styczeń–listopad 2012 r. VAT i akcyza – rozliczenia za styczeń–listopad oraz I–III kwartał 2012 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 31.12.2017 r. VAT i akcyza – rozliczenia miesięczne za grudzień i IV kwartał 2011 r. Zryczałtowany podatek dochodowy w PIT i CIT pobrany w grudniu 2011 r. Zobowiązania przedawniające się z końcem 2018 r. PIT, CIT za rok podatkowy 2012 Zryczałtowany podatek dochodowy w PIT i CIT pobrany w okresie styczeń–listopad 2013 r. VAT i akcyza – rozliczenia za styczeń–listopad oraz I–III kwartał 2013 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 31.12.2018 r. VAT i akcyza – rozliczenia miesięczne za grudzień i IV kwartał 2012 r. Zryczałtowany podatek dochodowy w PIT i CIT pobrany w grudniu 2012 r. kontrolapodatkowa.taxand.pl – sprawdź, co nowego w temacie kontroli! 11 i! z d a r o d r o t y d u A e i n ż u j i i p a t e y n l o r t n o k o p i p a t e y n l o r t n o k a w o b r a k s - o n l e c a l o r t n o k 12 a k i n - o n l e i n a ł o w d O l e z c a n o d e c u d ę z r u o g e w o b r a k s - - o n l e c u d ę z r u o g e w o b r a k s - a k i n l e z c a n a j z y c e D e i n A w o P ę t s o P e w o k t A d o P j u i n e i n d ę e i i n e m o d a w a Z i l g z w u   o y t k e r o k l i i e n e n d ę g z w u e N i y t k e r o k y t k e r o k e i n e ż o ł Z i l o r t n o k u k n y w i i e n e z c ę r o D e w o b r a k s - - o n e c l i i i o d a n e n ż a w o p u a n e z d a w o r p e z r p i e n e z c ę r o D i l o r t n o k i u n e c ł a t z s k e z r p   o i e n a w o p ę t s o p w i i a n e w o n a t s o p i ) a n e l a ż a z k a r b ( e w o k t a d o p i e n e z c ę r o D y t k e r o k k A r b 4 1 i n d 4 1 i n d o d o w A r P y t k e r o k o d o w A r P y t k e r o k ! i l o r t n o k e c a m e t   i w o g e w o n o c , ź d w a r p s – l p . d n a x a t . a w o k t a d o p a o r t n o k l i i i Ordynacja podatkowa Art. – ustawa Tekst ujednolicony z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: dz. u. z 2015 r. poz. 613) (zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1311, poz. 1649, poz. 1923, poz. 1932; z 2016 r. poz. 195, poz. 615, poz. 846, poz. 1228, poz. 1579, poz. 1933, poz. 1948, poz. 2024, poz. 2255, poz. 2261) DZIAł I przEpisy OgólnE Art. 1 Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i  czynności sprawdzające; 4) tajemnicę skarbową. Art. 2 § 1. Przepisy ustawy stosuje się do: 1) podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialne- go, do których ustalania lub określania uprawnione są orga- ny podatkowe; 2) (uchylony); 3) opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych; 4) spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienio- ne w pkt 1, należących do właściwości organów podatko- wych. § 2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się również do opłat, do których ustalenia lub określenia uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 organy. § 3. Organom, o których mowa w § 2, przysługują uprawnienia orga- nów podatkowych. § 4. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wy- nikających ze stosunków cywilnoprawnych. Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podat- kowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Art. 2a Art. 3 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) ustawach podatkowych – rozumie się przez to ustawy doty- czące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności bu- dżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatko- wania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich; 2) przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to prze- pisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących prob- lematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych; 3) podatkach – rozumie się przez to również: a) zaliczki na podatki, b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego prze- widują płatność podatku w ratach, c) opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe; 4) księgach podatkowych – rozumie się przez to księgi rachun- kowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewiden- cje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podat- kowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci; 5) deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wyka- zy, zestawienia oraz informacje, do których składania obo- wiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; 6) ulgach podatkowych –  rozumie się przez to przewidziane w  przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę po- datku naliczonego, w  rozumieniu przepisów o  podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku; 7) zwrocie podatku – rozumie się przez to zwrot różnicy podat- ku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o  podatku od towarów i  usług, a  także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego; 8) niepodatkowych należnościach budżetowych – rozumie się przez to niebędące podatkami i opłatami należności stano- wiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki sa- morządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicz- noprawnych; 9) działalności gospodarczej – rozumie się przez to każdą dzia- łalność zarobkową w  rozumieniu przepisów o  swobodzie działalności gospodarczej, w  tym wykonywanie wolnego zawodu, a  także każdą inną działalność zarobkową wyko- nywaną we własnym imieniu i  na własny lub cudzy rachu- nek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką dzia- łalność – do przedsiębiorców; 10) cenie transakcyjnej – rozumie się przez to cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w  rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku docho- dowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług; 11) podmiocie krajowym –  rozumie się przez to osobę fizycz- ną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania, siedzi- bę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po- wiązaną w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z  2014  r. poz.  851, z  późn.  zm.) z  innym podmiotem oraz zagraniczny zakład w rozumieniu tych przepisów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 12) podmiocie zagranicznym –  rozumie się przez to osobę fi- zyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niema- jącą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Pol- skiej, powiązaną w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 26 lip- ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art.  11 ustawy z  dnia 15  lutego 1992  r. o  podatku docho- dowym od osób prawnych z innym podmiotem oraz zagra- niczny zakład w rozumieniu tych przepisów, położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 13) dokumencie elektronicznym –  rozumie się przez to doku- ment elektroniczny, o  którym mowa w  art.  3 pkt  2 ustawy z  dnia 17  lutego 2005  r. o  informatyzacji działalności pod- miotów realizujących zadania publiczne (Dz.  U. z  2014  r. poz. 1114); 14) portalu podatkowym –  rozumie się przez to system telein- formatyczny administracji podatkowej służący do kontaktu 13 1 Art. 3a–8 Ordynacja podatkowa organów podatkowych z  podatnikami, płatnikami i  inka- sentami, a  także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w  szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 14)1 portalu podatkowym – rozumie się przez to system teleinfor- matyczny administracji skarbowej służący do kontaktu orga- nów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a  także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 15) podaniu lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo –  rozumie się przez to dokument elektroniczny będący kopią elektro- niczną podania lub deklaracji, złożonych w jednostkach or- ganizacyjnych administracji podatkowej w postaci innej niż elektroniczna, który został wprowadzony do systemu tele- informatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób zapewniający niezaprzeczalność i in- tegralność odwzorowanych danych. 15)2 podaniu lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo –  rozumie się przez to dokument elektroniczny będący kopią elektro- niczną podania lub deklaracji, złożonych w jednostkach or- ganizacyjnych administracji skarbowej w  postaci innej niż elektroniczna, który został wprowadzony do systemu tele- informatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w  sposób zapewniający niezaprzeczalność i  integralność odwzorowanych danych. Art. 3a § 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. § 2. Organ podatkowy, elektroniczna skrzynka podawcza systemu te- leinformatycznego administracji podatkowej lub portal podatko- wy potwierdzają, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. § 2.3 Organ podatkowy, elektroniczna skrzynka podawcza systemu te- leinformatycznego administracji skarbowej lub portal podatkowy potwierdzają, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie de- klaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. § 3. (uchylony). Art. 3b § 1. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektro- nicznej powinna zawierać: 1) dane w  ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji określonym w odrębnych przepisach; 2) jeden podpis elektroniczny. § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w  porozu- mieniu z  ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 1) (uchylony); 2) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opa- trzone poszczególne typy deklaracji lub podań. § 3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w § 2, minister właści- wy do spraw finansów publicznych powinien uwzględnić: 1) potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i nieza- przeczalności danych zawartych w  deklaracjach i  podaniach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem; 2) limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nad- płaty lub zwrotu podatku wynikających z deklaracji i rodzaj podatku, którego dotyczy deklaracja, a  także wymagania dla poszczególnych rodzajów podpisu elektronicznego, w  szczególności dotyczące weryfikacji podpisu i  kwalifiko- wanych elektronicznych znaczników czasu. 1 Art. 3 pkt 14 zmieniony przez art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 2 Art. 3 pkt 15 zmieniony przez art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 3 Art. 3a § 2 zmieniony przez art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 14 Art. 3c. (uchylony). Art. 3d Składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), staroście, marszałkowi województwa regulują odrębne przepisy. Art. 3e § 1. Organ podatkowy może zwrócić się do podatnika, płatnika lub inkasenta o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie do- kumentu elektronicznego we wszystkich sprawach podatkowych załatwianych przez ten organ. § 2. W przypadku wyrażenia przez podatnika, płatnika lub inkasenta zgody, o której mowa w § 1, organ podatkowy poucza ich o skut- kach prawnych wynikających z wyrażenia tej zgody. § 3. Do  doręczania, o  którym mowa w  §  1, stosuje się przepisy art. 144a oraz art. 146. Art. 3f § 1. Uwierzytelnianie podatników, płatników, inkasentów, ich następ- ców prawnych oraz osób trzecich na portalu podatkowym wyma- ga użycia danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor- matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w dro- dze rozporządzenia, zakres i  warunki korzystania z  portalu po- datkowego, mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpie- czeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych we wnioskach, deklaracjach i pismach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem. § 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inny sposób identyfikacji na portalu po- datkowym niż przewidziany w § 1, mając na względzie potrzebę upowszechniania kontaktów z organami podatkowymi za pośred- nictwem portalu podatkowego oraz konieczność zapewnienia bez- pieczeństwa, poufności i pewności w procesie identyfikacji. § 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w dro- dze rozporządzenia, rodzaje spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego, mając na względzie po- trzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kon- taktów z organami podatkowymi oraz charakter tych spraw. § 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w  dro- dze rozporządzenia, wskazać organy podatkowe, które załatwiają sprawy z wykorzystaniem portalu podatkowego, mając na wzglę- dzie usprawnienie pracy urzędów i obsługi podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich. Art. 4 Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nie- skonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Art. 5 Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowe- go zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w  wysokości, w  terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Art. 6 Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bez- zwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, wojewódz- twa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Art. 7 § 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. § 2. Ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1. Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organi- zacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie Art. 8 1 Ordynacja podatkowa Art. 9–13 przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i  wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatko- wemu. Art. 9 Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organi- zacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi po- datkowemu. Art. 10 § 1. Wprowadzenie zryczałtowanej formy opodatkowania nie pozba- wia podatnika możliwości dokonania wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe nie przewi- dują możliwości wyboru przez podatnika formy opodatkowania. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatko- wa stanowi inaczej. Art. 11 Art. 12 § 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w  dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. § 2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi ter- minu. § 3. Terminy określone w  miesiącach kończą się z  upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dnio- wi terminu, a  gdyby takiego dnia w  ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. § 4. Terminy określone w  latach kończą się z  upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi termi- nu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. § 5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień usta- wowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następ- ny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. § 6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pis- mo zostało: 1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu po- datkowego, a  nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru; 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczo- nego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Pra- wo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w in- nym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym; 3) złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku; 4) złożone przez osobę pozbawioną wolności w  administracji zakładu karnego; 5) złożone przez osobę aresztowaną w  administracji aresztu śledczego. DZIAł II Organy pOdatkOwE i ich właściwOśĆ Rozdział 1 Organy podatkowe Art. 13 § 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest: 1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa – jako organ pierwszej instancji; 1)4 naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skar- bowego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa – jako organ pierwszej instancji; 1a)5 naczelnik urzędu celno-skarbowego jako organ odwoławczy w zakresie decyzji, o których mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbo- wej (Dz. U. poz. 1947); 2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej – jako: a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych prze- pisów, c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji; 2)6 dyrektor izby administracji skarbowej – jako: a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego albo naczelnika urzędu celno-skar- bowego, z zastrzeżeniem pkt 1a, b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych prze- pisów, c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji; 3) samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoław- czy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), staro- sty albo marszałka województwa. § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym – jako: 1) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważ- ności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchyle- nia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia – z urzędu; 2) organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o któ- rych mowa w pkt 1; 3) organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących usta- lenia cen transakcyjnych; 4) organ właściwy w  sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego; 4a) organ właściwy w sprawach dotyczących interpretacji prze- pisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1, w zakresie określonym w art. 14e § 1; 5) organ właściwy w  sprawach informacji przekazywanych przez banki i  spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredyto- we o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 6) organ właściwy w sprawach opinii zabezpieczających; 7) organ pierwszej instancji w  sprawach, o  których mowa w art. 119g § 1. § 2.7 Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem podatko- wym – jako: 1) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważ- ności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchyle- nia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia – z urzędu; 2) organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o któ- rych mowa w pkt 1; 3) organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących usta- lenia cen transakcyjnych; 4) organ właściwy w sprawach dotyczących interpretacji prze- pisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1, w zakresie określonym w art. 14e § 1; 5) organ właściwy w  sprawach informacji przekazywanych przez banki i  spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredyto- we o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 6) organ właściwy w sprawach opinii zabezpieczających; 4 Art. 13 § 1 pkt 1 zmieniony przez art. 38 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 16  listopada 2016  r. (Dz.  U. poz.  1948 z  późn.  zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 5 Art. 13 § 1 pkt 1a dodany przez art. 38 pkt 3 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 16  listopada 2016  r. (Dz.  U. poz.  1948 z  późn.  zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 6 Art. 13 § 1 pkt 2 zmieniony przez art. 38 pkt 3 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 16  listopada 2016  r. (Dz.  U. poz.  1948 z  późn.  zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 7 Art. 13 § 2 zmieniony przez art. 38 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 15 1 Art. 13a–14a Ordynacja podatkowa 7) organ pierwszej instancji w  sprawach, o  których mowa w art. 119g § 1. § 2a.8 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem podatko- wym – jako organ właściwy w sprawach dotyczących wydawa- nia interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1 i w art. 14e § 1a. § 2b.9 Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym – jako organ właściwy w sprawach, o których mowa w art. 14a § 1. § 2c.10 W  zakresie rozstrzygania spraw podatkowych uprawnienia na- czelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbo- wego oraz dyrektora izby administracji skarbowej, jako organu podatkowego, przysługują także radcy skarbowemu, wykonują- cemu czynności orzecznicze w tym organie. § 3. Organami podatkowymi wyższego stopnia są organy odwoławcze. Art. 13a Rada Ministrów może, w  drodze rozporządzenia, nadać uprawnienia organów podatkowych: – jeżeli jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami bezpieczeństwa państwa. 1) Szefowi Agencji Wywiadu, 2) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 3) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 4) Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, 5) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego Art. 14 podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, w szczególności: 1) dokonując ich interpretacji, z  urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne), 2) wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe) – przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz trybunału konstytucyjnego lub trybunału sprawiedliwości unii Euro- pejskiej. § 1.14 Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do za- pewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowe- go przez organy podatkowe, w szczególności: 1) dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (inter- pretacje ogólne), 2) wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa po- datkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnie- nia podatkowe) – przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytu- cyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. § 1a. Interpretacja ogólna powinna zawierać w szczególności: 1) opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana inter- pretacja przepisów prawa podatkowego; 2) wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowa- nych przepisów prawa podatkowego do opisanego zagad- nienia wraz z uzasadnieniem prawnym. § 1b.15 z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej nie może wy- stąpić organ administracji publicznej. § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje ogól- ny nadzór w sprawach podatkowych. § 1.11 Szef Krajowej Administracji Skarbowej sprawuje ogólny nadzór § 2. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uza- sadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, w  szcze- gólności: w sprawach podatkowych. § 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych w  celu wykonywania ustawowych zadań, w  szczególności zadań analityczno-sprawozdawczych, może przetwarzać dane wynikające z  deklaracji podatkowych składanych do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelni- ków urzędów celnych. § 2.12 W  ramach nadzoru, o  którym mowa w  §  1, Szef Krajowej Ad- ministracji Skarbowej w  celu wykonywania ustawowych zadań, w  szczególności zadań analityczno-sprawozdawczych, może przetwarzać dane wynikające z  deklaracji podatkowych skła- danych do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celno-skarbowych. § 3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w § 2, odbywa się z za- chowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajem- nic ustawowo chronionych. § 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia funk- cjonowanie portalu podatkowego i jest administratorem danych podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich korzystających z  tego portalu w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662). Rozdział 1a interpretacje przepisów prawa podatkowego § 1.13 minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa Art. 14a 8 Art. 13 § 2a dodany przez art. 38 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 9 Art. 13 § 2b dodany przez art. 38 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 10 Art. 13 § 2c dodany przez art. 38 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 11 Art. 14 § 1 zmieniony przez art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 12 Art. 14 § 2 zmieniony przez art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 13 Art. 14a § 1 zmieniony przez art. 8 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 2255) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2017 r. 16 1) przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów pra- wa podatkowego wymagających wydania interpretacji ogól- nej; 2) wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa po- datkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy po- datkowe oraz organy kontroli skarbowej w  takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych, oraz w ta- kich samych stanach prawnych. 2)16 wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa po- datkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy po- datkowe w takich samych stanach faktycznych lub zdarze- niach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych. § 3. Interpretację ogólną wydaje się, jeżeli w  dniu złożenia wniosku w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 2, nie toczy się postę- powanie podatkowe lub postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej albo od decyzji lub na postanowienie nie zostało wnie- sione odwołanie lub zażalenie. § 3.17 Interpretację ogólną wydaje się, jeżeli w  dniu złożenia wniosku w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 2, nie toczy się postępo- wanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa albo od decyzji lub na postanowienie nie zostało wniesione od- wołanie lub zażalenie. § 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych pozostawia wniosek o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia, jeżeli: 1) nie są spełnione warunki, o których mowa w § 2 i 3, lub wnio- sek nie spełnia innych wymogów określonych przepisami prawa, lub 2) przedstawione we wniosku zagadnienie jest przedmiotem interpretacji ogólnej i stan prawny nie uległ w tym zakresie zmianie. 14 Art. 14a §  1 zmieniony przez art.  38 pkt  5 lit.  a  ustawy z  dnia 16  listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 15 Art. 14a § 1b dodany przez art. 8 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 2255) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2017 r. 16 Art. 14a § 2 pkt 2 zmieniony przez art. 38 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 17 Art. 14a §  3 zmieniony przez art.  38 pkt  5 lit.  c  ustawy z  dnia 16  listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 1 Ordynacja podatkowa Art. 14b § 5. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji ogól- nej bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Postanowienie nie zawiera danych identyfikujących stronę postępowania, w którym wydano decyzję, postanowienie lub interpretację indywidualną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. Przepisy rozdziałów 14 i 16 działu IV stosuje się odpowiednio. § 6. Prawo dostępu do akt sprawy wydania interpretacji ogólnej nie obejmuje danych identyfikujących stronę postępowania, w  któ- rym wydano decyzję, postanowienie lub interpretację indywidual- ną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. § 7. Na  pisemne żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej przekazują niezwłocznie akta dotyczące wskazanych we wnios- ku o wydanie interpretacji ogólnej decyzji, postanowień oraz in- terpretacji indywidualnych. § 7.18 Na  pisemne żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych organy podatkowe przekazują niezwłocznie akta do- tyczące wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej decyzji, postanowień oraz interpretacji indywidualnych. § 8. Opłata podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku wydania inter- pretacji ogólnej. Zwrot opłaty następuje w terminie 7 dni od dnia opublikowania interpretacji ogólnej. § 9. W  sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogólnych na wniosek przepisy art. 14d, art. 14f, art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art.  126, art.  129, art.  130, art.  135, art.  140, art.  143, art.  165 § 3 i 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2 i 4, art. 170 i art. 171 oraz przepisy rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10 i 23 działu IV stosuje się odpowiednio. § 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu uspraw- nienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania, jako organ pierwszej instancji, postanowień o których mowa w § 5, oraz wykonywania czynności, o których mowa w § 7, określając jednocześnie właś- ciwość rzeczową oraz miejscową upoważnionych organów. § 10.19 Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu uspraw- nienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej do wydawa- nia, jako organ pierwszej instancji, postanowień, o których mowa w § 5, oraz wykonywania czynności, o których mowa w § 7. § 11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, biorąc pod uwagę zapewnienie sprawności postępowania, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o  wydanie interpretacji ogólnej, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę, dane wskaza- ne w § 2, oraz sposób uiszczenia opłaty. Art. 14b § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek za- interesowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpreta- cję przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). § 1.20 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zaintere- sowanego, wydaje, w  jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). § 2. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałe- go stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. § 2a. Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość oraz upraw- nienia i obowiązki organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. § 2a.21 Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość oraz upraw- nienia i obowiązki organów podatkowych. 18 Art. 14a §  7 zmieniony przez art.  38 pkt  5 lit.  d  ustawy z  dnia 16  listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 19 Art. 14a § 10 zmieniony przez art. 38 pkt 5 lit. e ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 20 Art. 14b §  1 zmieniony przez art.  38 pkt  6 lit.  a  ustawy z  dnia 16  listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 21 Art. 14b § 2a zmieniony przez art. 38 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. § 3. Składający wniosek o  wydanie interpretacji indywidualnej obo- wiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego sta- nu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawie- nia własnego stanowiska w  sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. § 4. Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświad- czenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zezna- nia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczą- cego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, po- stępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w de- cyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana in- terpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych. § 4.22 Wnioskujący o  wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszy- we zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmio- tem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podat- kowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w  decyzji lub posta- nowieniu organu podatkowego. W  razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych. § 5. Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w  zakresie tych ele- mentów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o in- terpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podat- kowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została roz- strzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. § 5.23 Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w  zakresie tych ele- mentów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o in- terpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podat- kowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w  tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. § 5a. Jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem inter- pretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym, wydaje się postanowienie o  stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna, z  jednoczesnym stwierdzeniem bezprzed- miotowości wniosku. W tym przypadku w postanowieniu wskazu- je się oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji. Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie. § 5b. Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w  zakresie tych ele- mentów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do któ- rych istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być przed- miotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a lub stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 i 846). § 5c. Organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej zwraca się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o opi- nię w zakresie, o którym mowa w § 5b. § 5c.24 Organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej zwraca się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w zakre- sie, o którym mowa w § 5b. § 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnie- nia jednolitości wydawanych wiążących interpretacji i usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważ- nić podległe organy do wydawania interpretacji indywidualnych 22 Art. 14b §  4 zmieniony przez art.  38 pkt  6 lit.  c  ustawy z  dnia 16  listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 23 Art. 14b §  5 zmieniony przez art.  38 pkt  6 lit.  c  ustawy z  dnia 16  listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 24 Art. 14b § 5c zmieniony przez art. 38 pkt 6 lit. d ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2017 r. 17 1 Art. 14c–14e Ordynacja podatkowa w jego imieniu i w ustalonym zakresie określając jednocześnie właś- ciwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów. § 6.25 (uchylony). § 6a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając konieczność zapewnienia jednolitości i prawidłowości interpretacji indywidualnych oraz w celu usprawnienia postępowania w spra- wach dotyczących interpretacji indywidualnych i ich zmiany, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do: 1) zmiany interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 2) stwierdzania wygaśnięcia interpretacji indywidualnych na podstawie art. 14e § 1 pkt 3, 3) uchylania interpretacji indywidualnych i wydawania postano- wień, o których mowa w § 5a, na podstawie art. 14e § 1 pkt 4, 4) wydawania postanowień, o których mowa w § 5a, oraz ich zmiany na podstawie art. 14e § 1 pkt 5, 5) uchylania postanowień, o których mowa w § 5a, na podsta- wie art. 14e § 1 pkt 6 – w jego imieniu i w ustalonym zakresie, określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów. § 6a.26 (uchylony). § 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w § 1, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę oraz dane wskazane w § 2–5, a także sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14f, mając na względzie konieczność ujednolicenia formy składanych wnios- ków oraz zapewnienia sprawnej obsługi wnioskodawców. Art. 14c § 1. Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawio- nego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stano- wisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. § 2. W  razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpre- tacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. § 3. Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesie- nia skargi do sądu administracyjnego. § 4. Interpretację indywidualną wydaną w formie dokumentu elektro- nicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Art. 14d § 1. Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wyda- je się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 mie- sięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4. § 2. W przypadku doręczenia interpretacji indywidualnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej interpretację indywidualną uważa się za wydaną z zachowanie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatki 2017 z komentarzem Crido Taxand
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: