Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 005575 13254695 na godz. na dobę w sumie
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - ebook/pdf
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374406536 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W opracowaniu:
- Zasady prowadzenia księgi
- Rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, korekta przychodów, rozliczenie dofinansowań)
- Rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, korekta kosztów, dowody księgowe rozliczające koszty)
- Zamknięcie księgi (podsumowanie roczne zapisów, korekta remanentu)

Opracowanie zawiera również rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

profesjonalnie i na czas aktualności porady prawne komentarze ekspertów rozliczenia podatkowe i rachunkowe najnowsze interpretacje specjalistyczne dodatki W 2016 roku na łamach MONITORA księgowego artykuły, porady i przepisy dotyczące zmian w ustawie o rachunkowości, VAT, CIT, PIT, Ordynacji podatkowej i prawie gospodarczym. Do każdej prenumeraty papierowej e-wydanie gratis dostępne na www.mk.infor.pl www.sklep.infor.pl 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl PODATKI NR 2 INDEKS 36990X ISBN 9788374406086 STYCZEŃ 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5 VAT) PKPIR 2016 UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PKPiR 2016 Korekta kosztów i przychodów w pkpir po zmianach Zasady prowadzenia księgi Zamknięcie pkpir Ewidencja nietypowych zdarzeń na przykładach ISBN 978-83-7440-608-6 Partner merytoryczny PKPiR 2016 www.infororganizer.pl Najszybsze odpowiedzi! Mobilny INFORorganizer to najszybszy dostęp do aktualności dla księgowych. Aplikacja błyskawicznie dostarczy informacje z zakresu prawa i podatków na twoją komórkę. Bezpłatna aplikacja PKPiR 2016 Dyrektor Centrum Rynku Firm Marzena Nikiel Redaktor merytoryczny Katarzyna Wojciechowska Sekretarz redakcji Adam Kachlicki Redaktor graficzno-techniczny Edyta Wojtecka Korekta Barbara Redzyńska Adres redakcji 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.pgp.infor.pl Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Reklamy Aneta Dmowska e-mail: aneta.dmowska@infor.pl Monika Jukiewicz e-mail: monika.jukiewicz@infor.pl tel. 22 530 40 27 Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, 801 626 666 faks: 22 761 30 31 e-mail: bok@infor.pl Copyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publika- cja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wy- dawcy w całości lub części jest zabronione i pod- lega odpowiedzialności karnej. Druk: COLOR GRAF Materiałów niezamówionych nie zwracamy, za- chowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW SPIS TREŚCI 1. Kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 . 1 .1 ..Pkpir.przy.prowadzeniu.działów.specjalnych.produkcji.rolnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 . 1 .2 ..Pkpir.rolników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 . 1 .3 ..Wyłączenia.z.prowadzenia.pkpir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 1 .3 .1 ..Osoby.zagraniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 . . 1 .3 .2 ..Sprzedaż.majątku.likwidacyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 . 1 .4 ..Zwolnienie.z.obowiązku.prowadzenia.księgi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 . 1 .5 ..Pkpir.w.okresie.zawieszenia.działalności.gospodarczej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 . . . . . 2. Przychody rozliczane w pkpir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 . 2 .1 ..Kolumna.7.–.„Wartość.sprzedanych.towarów.i.usług” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 2 .1 .1 ..Rozliczenie.otrzymanej.zaliczki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 . . 2 .1 .2 ..Rozliczenie.sprzedaży.udokumentowanej.fakturą.oraz.raportem.dobowym. . . . . . . . . .23 . 2 .1 .3 ..Rozliczenie.korekty.przychodów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 . 2 .2 ..Kolumna.8.–.„Pozostałe.przychody”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 . 2 .2 .1 ..Rozliczenie.dofinansowań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 . 2 .3 ..Dowody.księgowe.rozliczające.przychody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 . . . . . . . 3. Koszty rozliczane w pkpir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 . 3 .1 ...Kolumna.10.–.„Zakup.towarów.handlowych.i.materiałów.wg.cen.zakupu”. . . . . . . . . . . . . . . . .38 3 .1 .1 ..Przesunięcie.towaru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 . . 3 .1 .2 ..Rozliczenie.zmiany.przeznaczenia.towaru.handlowego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 . 3 .1 .3 ..Straty.w.towarach.handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 . 3 .2 ..Kolumna.11.–.„Koszty.uboczne.zakupu”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 . 3 .3 ..Kolumna.12.–.„Wynagrodzenia”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 . 3 .3 .1 ..Wynagrodzenia.pracownicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 3 .3 .2 ..Wynagrodzenia.z.umów.o.dzieło,.zlecenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 . . 3 .3 .3 ..Nie.każde.wynagrodzenie.w.kolumnie.12.pkpir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 . 3 .4 ..Kolumna.13.–.„Pozostałe.wydatki” .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .53 3 .4 .1 ..Podróże.służbowe.pracowników.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 . 3 .4 .2 ..Podróż.służbowa.właściciela.firmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 . . 3 .4 .3 ..Samochód.rozliczany.według.ewidencji.przebiegu.pojazdu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 3 .4 .4 ..Nieodliczony.VAT.jako.koszt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 . 3 .4 .5 ..Ubezpieczenie.AC.samochodu.w.podwójnym.limicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 . 3 .4 .6 ..Odpisy.amortyzacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 . . 3 .4 .7 ..Ważna.wartość.środka.trwałego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 3 .4 .8 ..Odpisy.amortyzacyjne.przy.samochodach.osobowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 . . 3 .4 .9 ..Ulepszenie.środka.trwałego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 . 3 .4 .10 ..Wydatki.na.naprawy.reklamacyjne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 . 3 .5 ..Koszty.na.przełomie.roku.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 . . . . . . . . . . WWW.INFOR.PL 3 PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW . . 3 .6 ..Korekta.kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 . 3 .6 .1 ..Koniec.korekty.kosztów.z.tytułu.nieterminowych.płatności.zobowiązań. . . . . . . . . . . . .75 . 3 .7 ..Dowody.księgowe.rozliczające.koszty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 3 .7 .1 ..Dowody.wewnętrzne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 . . 3 .7 .2 ..Zakup.towarów.rolnych.od.producenta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 . . 4. Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 . 4 .1 ..Podsumowanie.roczne.zapisów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 . 4 .2 ..Spis.z.natury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 4 .2 .1 ..Jak.wycenić.spis.z.natury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 . . 4 .2 .2 ..Różnice.inwentaryzacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 . 4 .3 ..Ustalanie.dochodu.różnicą.remanentów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 . 4 .4 ..Rozliczenie.dochodu.wspólników.spółek.osobowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 . . ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z.dnia.26.sierpnia.2003.r .. w.sprawie.prowadzenia.podatkowej.księgi.przychodów.i.rozchodów.. (j .t ..Dz .U ..z.2014.r .,.poz ..1037). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Opracowanie.zostało.przygotowane.na.podstawie.przepisów.prawnych.obowiązujących.w.dniu.15.grudnia.2015.r . 4 PKPIR 2016 PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów Podatkową.księgę.przychodów.i.rozchodów.(dalej:.pkpir).zobowiązane.są.prowadzić.osoby.fizycz- ne.prowadzące.indywidualną.działalność.gospodarczą.lub.działalność.gospodarczą.w.formie.spół- ki.cywilnej.osób.fizycznych,.spółki.jawnej.osób.fizycznych.czy.spółki.partnerskiej,.których.docho- dy.z.działalności.gospodarczej.są.opodatkowane.według.zasad.ogólnych.albo.podatkiem.liniowym.. –.a.osiągnięte.w.poprzednim.roku.przychody.nie.zobowiązują.tych.podmiotów.do.zaprowadzenia. ksiąg.rachunkowych .. UWAGA! Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobo- wiązane prowadzić w 2016 r. księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy (tj. 2015 r.) wyniosły co najmniej 5 092 440 zł (równowartość 1 200 000 euro). Przeliczenia kwoty 1 200 000 euro dokonuje się po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na 1. dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Średni kurs euro 1 października 2015 r. wy- nosił 4,2437 zł. Zasady ogólne.polegają.na.opodatkowaniu.dochodów.z.działalności.gospodarczej.według.skali. podatkowej ..Zaletą.opodatkowania.dochodów.według.skali.podatkowej.jest.możliwość: ■■ potrącania.kosztów.uzyskania.przychodów, ■■ skorzystania.z.pełnego.katalogu.ulg.podatkowych,.m .in ..z.odliczenia.od.dochodu.darowizn.czy.od- liczenia.od.podatku.ulgi.rodzinnej, ■■ rozliczenia.podatku.wspólnie.z.małżonkiem.lub.jako.osoba.samotnie.wychowująca.dziecko . Minusem.opodatkowania.dochodów.według.skali.podatkowej.jest.opodatkowanie.dochodów.po- wyżej.kwoty.85.528.zł.wysoką.stawką.podatkową,.tj ..32 . Istotą.podatku liniowego.jest.to,.że.bez.względu.na.wysokość.dochodu.osiąganego.z.działalno- ści.gospodarczej.podatnik.opłaca.podatek.dochodowy.według.jednej,.stałej.stawki,.tj ..19 .(art ..30c. ust ..1.ustawy.o.PIT) ..Ta.forma.opodatkowania.jest.więc.korzystna.dla.podatnika.o.wysokich.docho- dach.z.działalności.gospodarczej,.który.przy.opodatkowaniu.dochodów.według.skali.podatkowej. wchodziłby.w.drugi.próg.podatkowy . Wadą.podatku.liniowego.jest.to,.że.nie.można.skorzystać.z.preferencyjnych.rozliczeń.wspólnie. z.małżonkiem.albo.jako.osoba.samotnie.wychowująca.dzieci ..Również.katalog.odliczeń.jest.węższy. niż.przy.opodatkowaniu.według.skali.podatkowej . PRZYKŁAD Osoba.fizyczna.prowadzi.działalność.gospodarczą.w.formie.spółki.jawnej,.której.wspólnikami.są.ta. osoba.fizyczna.oraz.spółka.z.o .o ..Dochód.z.działalności.gospodarczej.tej.osoby.fizycznej.(podatni- kami.podatku.dochodowego.są.wspólnicy.spółki.jawnej).jest.opodatkowany.według.skali.podatko- wej ..Taka.spółka.jawna.nie.może.prowadzić.pkpir,.ponieważ.jej.wspólnikami.nie.są.wyłącznie.osoby. fizyczne ..Spółka.ta.musi.prowadzić.księgi.rachunkowe . PRZYKŁAD Osoba.fizyczna.prowadzi.indywidualną.działalność.gospodarczą.oraz.działalność.w.formie.spół- ki.jawnej.osób.fizycznych ..W.obu.przypadkach.dochody.tej.osoby.z.działalności.gospodarczej.są. opodatkowane.podatkiem.liniowym ..Przychody.z.indywidualnej.działalności.gospodarczej.wyniosły. w.2015.r ..120.000.zł ..Przychody.spółki.wyniosły.w.2015.r ..5.500.000.zł ..W.takim.przypadku.spółka.jaw- na.jest.zobowiązana.prowadzić.w.2016.r ..księgi.rachunkowe ..Dla.indywidualnej.działalności.gospo- darczej.osoba.fizyczna.może.w.2016.r ..prowadzić.pkpir . WWW.INFOR.PL 5 PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Z praktyki organów podatkowych: ■■ Prowadzenie pkpir przy wspólnym przedsięwzięciu:.Wnioskodawca.wespół.z.inną.osobą.fi- zyczną.zamierzają.prowadzić.szkołę.podstawową.oraz.gimnazjum ..Wnioskodawca.wraz.z.inną. osobą.zostaną.wpisani.łącznie.do.stosownej.ewidencji.prowadzonej.przez.właściwą.jednostkę. samorządu.terytorialnego.jako.organ.prowadzący.szkołę ..Działalność.będą.prowadzić.na.za- sadzie.spółki.cywilnej.lub.wspólnego.przedsięwzięcia ..(…).Co.prawda,.powyższe.przepisy.nie. wskazują.jako.podmiotu.obowiązanego.do.prowadzenia.podatkowej.księgi.przychodów.i.roz- chodów.–.wspólnego.przedsięwzięcia,.jednakże.jego.podobieństwo,.a.w.zasadzie.tożsamość. z.instytucją.spółki.cywilnej.powinno.prowadzić.do.konstatacji,.że.również.i.w.przypadku.wspól- nego.przedsięwzięcia.osób.fizycznych.–.jedyną.właściwą.ewidencją.powinna.być.podatkowa. księga.przychodów.i.rozchodów ..Taka.wspólna.księga.razem.ze.wspólną.ewidencją.środków. trwałych.oraz.wartości.niematerialnych.i.prawnych.umożliwiałaby.dokładne.obliczenie.dochodu. (straty),.podstawy.opodatkowania.oraz.wysokości.należnego.podatku ..Każdy.bowiem.z.uczest- ników.przedsięwzięcia.(w.tym.Wnioskodawca).rozliczałby.je.na.podstawie.umówionego.w.umo- wie/porozumieniu.udziału.w.zyskach.i.stratach ..Powyższy.sposób.rozliczeń.wydaje.się.zresztą. jedynym.możliwym,.gdyż.–.w.przeciwnym.stanowisku.(odrębną.księgę.dla.każdego.uczestni- ka.przedsięwzięcia).trudno.sobie.wyobrazić,.by.uczestnicy.wspólnego.przedsięwzięcia.każ- dą.fakturę.zakupu.i.sprzedaży.pozyskiwali/generowali.w.wielu.egzemplarzach.–.tak,.by.każdy. miał.egzemplarz.dla.siebie.(interpretacja.indywidualna.Dyrektora.Izby.Skarbowej.w.Poznaniu. z.26.czerwca.2014.r .,.nr.ILPB1/415-366/14-2/AA) . Należy.zastrzec,.że.jeżeli.szkoła.będzie.realizować.zadania.zlecone.i.otrzyma.na.ten.cel.dotacje. lub.subwencje.z.budżetu.państwa,.budżetów.jednostek.samorządu.terytorialnego.lub.funduszów.ce- lowych,.powinna.prowadzić.księgi.rachunkowe.począwszy.od.początku.roku.obrotowego,.w.którym. dotacje.lub.subwencje.zostały.jej.przyznane ..Jeśli.dotacja.lub.subwencja.nie.jest.powiązana.z.zada- niem.zleconym,.to.prowadzenie.pkpir.jest.wystarczające . Z praktyki organów podatkowych: ■■ Przedszkole może prowadzić pkpir:.Z.przedstawionego.we.wniosku.opisu.zdarzenia.przyszłe- go.wynika,.że.od.września.2014.r ..Wnioskodawczyni,.jako.osoba.fizyczna.prowadząca.dzia- łalność.gospodarczą.w.formie.spółki.cywilnej,.na.podstawie.wpisu.do.ewidencji.działalności. gospodarczej.oraz.wpisu.do.ewidencji.szkół.i.placówek.niepublicznych.prowadzi.niepublicz- ne.przedszkole.oraz.niepubliczną.szkołę.podstawową.o.uprawnieniach.szkoły.publicznej ..We. wrześniu.2014.r ..Wnioskodawczyni.wystąpiła.z.wnioskiem.do.Urzędu.Miasta.o.udzielenie.dota- cji.z.budżetu.miasta.na.rzecz.niepublicznych.oraz.publicznych.szkół.i.innych.placówek.oświato- wych.prowadzonych.przez.osoby.fizyczne.i.prawne,.zgodnie.z.art ..90.ustawy.o.systemie.oświaty .. Zdarzenia.gospodarcze.związane.z.prowadzoną.przez.Wnioskodawczynię.działalnością.gospo- darczą.ewidencjonowane.są.w.podatkowej.księdze.przychodów.i.rozchodów ..Ponadto.z.wnios- ku.wynika,.że.nie.przekroczyła.progu.przychodów,.o.którym.mowa.w.art ..2.ust ..1.pkt.2.ustawy. o.rachunkowości ..Nie.dot ..jej.również.art ..2.ust ..1.pkt.7.tej.ustawy,.bowiem.nie.ma.ani.nie.będzie. miała.podpisanej.umowy.z.Urzędem.Miasta,.w.której.Urząd.zlecałby.Wnioskodawczyni.wyko- nanie.określonych.czynności,.uzależniających.przyznanie.przedmiotowej.dotacji.od.ich.wyko- nania ..Z.powyższego.wynika,.że.Wnioskodawczyni.nie.wypełni.hipotezy.cyt ..art ..2.ust ..1.pkt.2. i.pkt.7.ustawy.o.rachunkowości ..W.konsekwencji,.w.świetle.tak.opisanego.zdarzenia.przyszłego,. stwierdzić.należy,.że.Wnioskodawczyni.nie.jest.zobowiązana.do.prowadzenia.ewidencji.księgo- wej.w.postaci.ksiąg.rachunkowych ..Tym.samym.zdarzenia.gospodarcze.związane.z.działalno- ścią.gospodarczą.prowadzoną.w.formie.niepublicznego.przedszkola.oraz.niepublicznej.szko- ły.podstawowej,.Wnioskodawczyni.może.ewidencjonować.w.prowadzonej.podatkowej.księdze. przychodów.i.rozchodów.(interpretacja.indywidualna.Dyrektora.Izby.Skarbowej.w.Katowicach. z.20.stycznia.2015.r .,.nr.IBPBI/1/415-1276/14/ESZ) . 6 PKPIR 2016 PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Obowiązek.prowadzenia.księgi.dotyczy.nie.tylko.wymienionych.wcześniej.przedsiębiorców ..Doty- czy.on.również.osób: ■■ wykonujących.działalność.na.podstawie.umów.agencyjnych.i.umów.na.warunkach.zlecenia,.zawar- tych.na.podstawie.odrębnych.przepisów; ■■ prowadzących.działy.specjalne.produkcji.rolnej,.jeżeli.osoby.te.zgłosiły.zamiar.prowadzenia.tych. ksiąg,.a.limit.przychodów.za.zeszły.rok.nie.zobowiązuje.ich.do.zaprowadzenia.ksiąg.rachunko- wych; ■■ duchownych,.które.zrzekły.się.opłacania.zryczałtowanego.podatku.dochodowego.(art ..24a.ust ..2. ustawy.o.PIT) . Wymienione.podmioty.prowadzą.pkpir.według.podstawowego.wzoru.określonego.w.załączniku.nr.1. do.rozporządzenia.Ministra.Finansów.z.26.sierpnia.2003.r ..w.sprawie.prowadzenia.podatkowej.księgi. przychodów.i.rozchodów.(j .t ..Dz .U ..z.2014.r .,.poz ..1037).–.dalej:.rozporządzenie.w.sprawie.pkpir .. Prowadzonej.księgi.przychodów.i.rozchodów.nie.można.co.do.zasady.zmieniać.na.księgi.rachun- kowe.w.trakcie.roku,.chyba.że.następuje.zmiana,.z.którą.związany.jest.obowiązek.zaprowadzenia. ksiąg.rachunkowych . PRZYKŁAD Spółka.jawna.osób.fizycznych.prowadzi.w.2016.r ..księgę.przychodów.i.rozchodów ..1.września.2016.r .. do.spółki.tej.przystępuje.jako.wspólnik.spółka.z.o .o ..Od.1.września.2016.r ..spółka.jawna.ma.obowią- zek.zaprowadzić.księgi.rachunkowe ..Spółka.jawna.musi.więc.na.dzień.31.sierpnia.2016.r ..zamknąć. księgę.przychodów.i.rozchodów . 1.1. Pkpir przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej Przy.prowadzeniu.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.podatnicy.mają.do.wyboru.dwa.sposoby. ustalania.dochodu: ■■ na.podstawie.prowadzonych.ksiąg.(pkpir.albo.ksiąg.rachunkowych), ■■ według.norm.szacunkowych . Działami specjalnymi produkcji rolnej.są.uprawy.w.szklarniach.i.ogrzewanych.tunelach.fo- liowych,.uprawy.grzybów.i.ich.grzybni,.uprawy.roślin.„in.vitro”,.fermowa.hodowla.i.chów.drobiu. rzeźnego.i.nieśnego,.wylęgarnie.drobiu,.hodowla.i.chów.zwierząt.futerkowych.i.laboratoryjnych,. hodowla.dżdżownic,.hodowla.entomofagów,.hodowla.jedwabników,.prowadzenie.pasiek.oraz.ho- dowla.i.chów.innych.zwierząt.poza.gospodarstwem.rolnym ..Nie.stanowią.działów.specjalnych.pro- dukcji.rolnej.uprawy,.hodowla.i.chów.zwierząt.w.rozmiarach.nieprzekraczających.wielkości.okre- ślonych.w.załączniku.nr.2.do.ustawy.o.PIT.(art ..2.ust ..3.i.3a.ustawy.o.PIT) . UWAGA! Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmiany w zakresie zasad opodatkowania dochodów z działów specjalnych pro- dukcji rolnej. Podatnicy,.którzy.dochody.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.chcą.ustalić.z.zastosowaniem. norm.szacunkowych,.są.obowiązani.złożyć.w.terminie.do.20.stycznia.roku.podatkowego.urzędowi. skarbowemu.deklarację.według.ustalonego.wzoru.o.rodzajach.i.rozmiarach.zamierzonej.produkcji. w.roku.podatkowym.(art ..43.ust ..1.ustawy.o.PIT) ..Nie.składają.już.deklaracji.PIT-6.w.terminie.do.30.li- stopada.roku.poprzedzającego.rok.podatkowy ..Na.mocy.przepisów.przejściowych.nowy.termin.skła- dania.PIT-6.ma.zastosowanie.już.do.PIT-6.składanego.na.2016.r ..(art ..6.ustawy.z.9.kwietnia.2015.r .. o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych.oraz.niektórych.innych.ustaw.–.Dz .U .. z.2015.r .,.poz ..699) ..Oznacza.to,.że.PIT-6.(wersja.12).na.2016.r ..podatnicy.mają.obowiązek.złożyć.do. 20.stycznia.2016.r ..Nie.należało.tego.robić.do.30.listopada.2015.r .. WWW.INFOR.PL 7 PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nowością.jest.również.to,.że.PIT-6.na.2016.r ..złożą.tylko.podatnicy,.którzy.dochód.z.działów.spe- cjalnych.produkcji.rolnej.będą.w.2016.r ..ustalać.na.podstawie.norm.szacunkowych ..Deklaracji.PIT-6. na.2016.r ..nie.będą.składali.podatnicy,.którzy.dochód.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.w.2016.r .. będą.ustalać.na.podstawie.pkpir.lub.ksiąg.rachunkowych ..Potwierdziło.to.Ministerstwo.Finansów. w.wydanym.5.października.2015.r ..komunikacie.„Nowy.termin.do.złożenia.deklaracji.PIT-6”,.opubl ..na... www .mofnet .gov .pl ..Czytamy.w.nim,.że:. MF ( . . .).od.1.stycznia.2016.r ..zmianie.ulega.termin.do.złożenia.deklaracji.do.wymiaru.zaliczek.po- datku.dochodowego.od.dochodów.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.(PIT-6),.z.30.listo- pada.roku.poprzedzającego.rok.podatkowy.na.20.stycznia.roku.podatkowego . W.terminie.do.dnia.20.stycznia.2016.r ..deklarację.PIT-6.składają.wyłącznie.podatnicy,.którzy.do- chód.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.w.2016.r ..będą.ustalać.na.podstawie.norm.szacunko- wych.dochodu.z.określonej.powierzchni.upraw.lub.jednostki.produkcji.zwierzęcej . Deklaracji.PIT-6.na.2016.r ..nie.składają.podatnicy,.którzy.zdecydowali,.że.dochód.z.działów.spe- cjalnych.produkcji.rolnej.w.2016.r ..będą.ustalać.na.podstawie.prowadzonej.podatkowej.księgi.przy- chodów.i.rozchodów.lub.ksiąg.rachunkowych.rezygnując.tym.samym.z.ustalania.dochodu.z.działów. specjalnych.produkcji.rolnej.na.podstawie.norm.szacunkowych.dochodu . Deklaracji.PIT-6.na.2016.r ..nie.składają.również.podatnicy.obowiązani.do.ustalania.dochodu.z.dzia- łów.specjalnych.produkcji.rolnej.w.2016.r ..na.podstawie.prowadzonych.ksiąg.rachunkowych . Od.dnia.1.stycznia.2016.r ..dochód.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.na.podstawie.prowadzo- nych.ksiąg.rachunkowych.będą.ustalać.podatnicy,.którzy.zgodnie.z.przepisami.o.rachunkowości.są. obowiązani.do.prowadzenia.tych.ksiąg . Podatnicy,.którzy.w.2016.r ..będą.ustalać.dochód.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.na.podstawie. prowadzonej.podatkowej.księgi.przychodów.i.rozchodów.lub.ksiąg.rachunkowych,.będą.wpłacać.za- liczki.na.podatek.dochodowy.od.dochodu.wynikającego.z.podatkowej.księgi.przychodów.i.rozchodów. lub.ksiąg.rachunkowych ..Zaliczki.te.nie.będą.ustalane.decyzją.naczelnika.urzędu.skarbowego . Od.1.stycznia.2016.r ..podatnik,.który.jest.zobowiązany.prowadzić.księgi.rachunkowe.według.prze- pisów.ustawy.o.rachunkowości,.nie.ma.możliwości.wyboru.opodatkowania.dochodu.na.podstawie. norm.szacunkowych ..Musi.opłacać.podatek.na.podstawie.prowadzonych.ksiąg.rachunkowych ..W.ta- kim.przypadku.nie.ma.obowiązku.zawiadamiania.właściwego.naczelnika.urzędu.skarbowego.o.za- łożeniu.ksiąg.rachunkowych.(art ..15.ust ..2.ustawy.o.PIT) ..W.2016.r ..do.prowadzenia.ksiąg.rachunko- wych.są.zobowiązani.podatnicy,.których.przychody.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.za.2015.r .. wyniosły.co.najmniej.5.092.440.zł.(równowartość.1.200.000.euro) ..Przeliczenia.kwoty.1.200.000.euro. dokonuje.się.po.średnim.kursie.ogłoszonym.przez.NBP.na.1 ..dzień.roboczy.października.roku.po- przedzającego.rok.obrotowy ..Średni.kurs.euro.1.października.2015.r ..wynosił.4,2437.zł . PRZYKŁAD Podatnik.w.2015.r ..uzyskał.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.przychód.w.wysokości.5.500.000.zł .. W.2016.r ..jest.on.zobowiązany.do.prowadzenia.ksiąg.rachunkowych ..Podatnik.ten.nie.musi.zawiada- miać.naczelnika.urzędu.skarbowego.o.prowadzeniu.ksiąg.rachunkowych . Podatnik,.którego.przepisy.nie.zobowiązują.do.prowadzenia.w.2016.r ..ksiąg.rachunkowych,.może. na.ten.rok.wybrać.opodatkowanie.na.podstawie.pkpir ..Może.również.dobrowolnie.zdecydować.się. na.księgi.rachunkowe ..W.obu.przypadkach.musi.zawiadomić.o.tym.urząd.skarbowy.(art ..15.ust ..1. ustawy.o.PIT) . W.przypadku.prowadzenia.ksiąg.dochodem.rocznym.jest.różnica.między.przychodami.z.tytułu. prowadzenia.działu.a.poniesionymi.kosztami.ich.uzyskania: ■■ powiększona.o.wartość.przyrostu.stada.zwierząt.na.koniec.roku.w.porównaniu.ze.stanem.na.po- czątek.roku.podatkowego.oraz ■■ pomniejszona.o.wartość.ubytków.w.tym.stadzie.w.ciągu.roku.podatkowego . 8 PKPIR 2016 PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Przy.prowadzeniu.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.remanent.sporządzany.przez.podatnika. prowadzącego.pkpir.powinien.obejmować.niezużyte.w.toku.produkcji.materiały.i.surowce.oraz.liczbę. zwierząt.według.gatunków,.z.podziałem.na.grupy,.np ..drób.rzeźny.oddzielnie.od.nieśnego.czy.bydło. rzeźne.oddzielnie.od.mlecznego ..Zauważmy,.że.w.remanencie.podatnik.ujmuje.surowce.i.materiały. niezużyte.w.toku.produkcji,.choć.nie.służą.one.do.wyliczenia.dochodu.rocznego ..Artykuł.24.ust ..4. ustawy.o.PIT.wyraźnie.bowiem.stanowi,.że.dochód.ten.ustala.się.na.podstawie.przyrostu.w.stadzie. zwierząt.i.wartości.ubytków,.a.nie.na.podstawie.różnicy.remanentowej,.którą.stosuje.się.przy.ustala- niu.dochodu.z.pozarolniczej.działalności.gospodarczej . Przy.prowadzeniu.ksiąg.przychody.rozlicza.się.według.zasad.przewidzianych.dla.działalności.go- spodarczej ..Oznacza.to,.że.przychody.ze.sprzedaży.towarów.z.hodowli.czy.uprawy.należy.rozliczać. jako.przychody.należne ..Kosztem.są.wszelkie.wydatki.poniesione.w.celu.osiągnięcia.przychodu.lub. zachowania.albo.zabezpieczenia.źródła.przychodu,.z.wyjątkiem.kosztów.wymienionych.w.art ..23. ustawy.o.PIT ..Księgę.przychodów.i.rozchodów.prowadzi.się,.jeżeli.limit.osiągniętych.przychodów.nie. obliguje.do.zaprowadzenia.ksiąg.rachunkowych . Ustalony.na.podstawie.ksiąg.dochód.z.działów.specjalnych.może.być.opodatkowany.według.skali. podatkowej.albo.podatkiem.liniowym ..Wybór.podatku.liniowego.wymaga.złożenia.do.urzędu.skarbo- wego.dodatkowego.oświadczenia.o.wyborze.tej.formy.opodatkowania.do.20.stycznia.danego.roku,. a.jeżeli.podatnik.rozpoczyna.prowadzenie.działalności.–.w.terminie.7.dni.od.dnia.rozpoczęcia ..Do- chód.ustalony.na.podstawie.prowadzonych.ksiąg.podlega.rozliczeniu.w.zeznaniu.PIT-36.albo.PIT- -36L,.jeżeli.podatnik.wybierze.podatek.liniowy . Zaliczki.na.podatek.podatnik.prowadzący.działy.specjalne.produkcji.rolnej.na.podstawie.pkpir. wpłaca.w.2016.r ..tak.jak.prowadzący.działalność.gospodarczą ..Podstawą.wyliczenia.zaliczki.będzie. dochód.ustalony.na.podstawie.pkpir . Przy.opodatkowaniu.według.norm.szacunkowych.podatnik.płaci.zaliczki.na.podatek.na.podstawie. decyzji.naczelnika.urzędu.skarbowego.w.terminie.do.20 ..dnia.następnego.miesiąca ..Dochodem.przy. zastosowaniu.norm.szacunkowych.jest.iloczyn.jednostek.określających.wielkość.działu.specjalne- go.produkcji.rolnej,.np ..ilość.sztuk,.oraz.współczynnika.dochodowości.wynikającego.z.załącznika.. nr.2.do.ustawy.o.PIT.(aktualizowanego.rokrocznie.mocą.rozporządzenia.Ministra.Finansów;.na. 2016.r ..kwestię.tę.reguluje.rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.9.października.2015.r ..w.sprawie.norm. szacunkowych.dochodu.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.–.Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1717) .. Z praktyki organów podatkowych: ■■ Wielkość hodowli decyduje o uznaniu za dział specjalny produkcji rolnej:.W.załączniku.nr.2. do.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych,.obowiązującym.zarówno.w.2011.r .,.jak. i.2012.r .,.w.poz ..5.wymieniono.drób.rzeźny.–.powyżej.100.sztuk,.w.tym.w.lit ..b).–.gęsi ..Zatem,. w.świetle.powyższych.przepisów,.tylko.chów.drobiu.rzeźnego.–.gęsi,.w.ilości.przekraczającej.100. sztuk,.stanowi.działy.specjalne.produkcji.rolnej ..Jeśli.natomiast.rozmiar.tej.hodowli.jest.mniejszy,. hodowlę.należy.uznać.za.działalność.niepodlegającą.opodatkowaniu.podatkiem.dochodowym.od. osób.fizycznych.(interpretacja.indywidualna.Dyrektora.Izby.Skarbowej.w.Łodzi.z.17.maja.2012.r .,. nr.IPTPB1/415-131/12-2/AG); ■■ Hodowla ślimaka jadalnego nie jest działem specjalnym produkcji rolnej: Załącznik.nr.2.„Tabe- la.rodzajów.i.rozmiarów.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.oraz.norm.szacunkowych.dochodu. rocznego”.określa.jakie.uprawy,.hodowla.i.chów.zwierząt.z.uwagi.na.ich.rozmiary.nie.stanowią. działów.specjalnych.produkcji.rolnej ..Jednocześnie.informacje.zawarte.w.tym.załączniku.mają. znaczenie.dla.oceny,.czy.danego.rodzaju.działalność.w.ogóle.ma.charakter.działów.specjalnych. produkcji.rolnej ..Jeżeli.bowiem.danego.rodzaju.uprawa.czy.też.chów.lub.hodowla.określonego.ga- tunku.zwierzęcia.nie.są.wymienione.w.treści.załącznika,.to.należy.uznać,.że.ta.uprawa,.hodowla. czy.też.chów.są.działalnością.rolniczą,.niebędącą.działem.specjalnej.produkcji.rolnej ..W.konse- kwencji.–.do.przychodów.z.tej.działalności.nie.znajdą.zastosowania.przepisy.ustawy.o.podatku. dochodowym.od.osób.fizycznych ..(…).Do.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.nie.zalicza.się.ho- WWW.INFOR.PL 9 PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW dowli.ślimaka.jadalnego,.bowiem.w.Tabeli,.o.której.mowa.powyżej,.w.specyfice.rodzajowej.tego. typu.hodowla.nie.została.wymieniona ..Oznacza.to,.że.hodowla.ślimaka.jadalnego.jest.działalnością. rolniczą,.a.dochody.z.niej.uzyskiwane.nie.podlegają.opodatkowaniu.podatkiem.dochodowym.od. osób.fizycznych.(interpretacja.indywidualna.Dyrektora.Izby.Skarbowej.w.Bydgoszczy.z.19.kwietnia. 2012.r .,.nr.ITPB1/415-185/12/HD); ■■ Hodowla królików mięsnych nie jest działem specjalnym produkcji rolnej:.Jako.przychody. z.działalności.rolniczej.w.ramach.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.wymienia.się.króliki.w.ra- mach.zwierząt.futerkowych ..Wnioskodawca.zamierza.natomiast.powiększyć.gospodarstwo.rol- ne.i.prowadzić.hodowle.królików.ras.mięsnych.w.liczbie.około.500.samic.stada.podstawowego .. Wnioskodawca.nie.będzie.hodował.królików.futerkowych ..Stwierdzić.więc.należy,.iż.prowadzona. przez.Pana.w.gospodarstwie.rolnym.hodowla.królików.ras.mięsnych.i.sprzedaż.tychże.królików. do.zakładów.uboju.z.przeznaczeniem.na.mięso,.nie.stanowi.działów.specjalnych.produkcji.rol- nej,.lecz.jest.działalnością.rolniczą,.z.której.przychody.nie.podlegają.opodatkowaniu.podatkiem. dochodowym.od.osób.fizycznych.(interpretacja.indywidualna.Dyrektora.Izby.Skarbowej.w.War- szawie.z.29.lutego.2012.r .,.nr.IPPB1/415-1089/11-4/KS) .. 1.2. Pkpir rolników Rolnicy.prowadzący.gospodarstwo.rolne.bez.zatrudnienia.w.nim.pracowników,.członków.rolni- czych.spółdzielni.produkcyjnych.oraz.pracowników.rolnych,.wykonujący.działalność.gospodarczą. osobiście.lub.z.udziałem.członków.rodziny.pozostających.we.wspólnym.gospodarstwie.domowym,. prowadzą.pkpir.według.uproszczonego.wzoru.(załącznik.nr.2.do.rozporządzenia.w.sprawie.pkpir),. jeżeli.łączny.przychód.z.tej.działalności.gospodarczej.nie.przekracza.10.000.zł.w.roku.podatkowym. (§.2.ust ..2.rozporządzenia.w.sprawie.pkpir) . Wzór uproszczonej księgi rolników prowadzących działalność gospodarczą Lp. - 1 - Data zdarzenia gospodarczego Numer dowodu księgowego Przychód Wydatki (koszty) zł gr zł gr - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Uwagi - 6 - Suma.strony Przeniesienie. z.poprzedniej.strony Razem. od.początku.roku Ten.uproszczony.wzór.pkpir.dotyczy.tych.rolników,.którzy.dla.prowadzonego.gospodarstwa.rolne- go.zarejestrują.pozarolniczą.działalność.gospodarczą,.a.ich.przychód.roczny.nie.przekroczy.10.000.zł .. Przy.uproszczonej.formule.księgi.rolnik.nie.musi.sporządzać.spisu.z.natury ..Dochód.roczny.ustala. się.jako.różnicę.między.osiągniętymi.przychodami.a.poniesionymi.kosztami.uzyskania.przychodu .. Dochodu.rolnik.nie.ustala.różnicą.remanentów . Księgę.przychodów.i.rozchodów.według.podstawowego.wzoru.będą.natomiast.stosować.ci.rolni- cy,.którzy.dla.prowadzonego.gospodarstwa.rolnego.zarejestrują.pozarolniczą.działalność.gospodar- czą,.a.ich.przychody.w.roku.przekroczą.10.000.zł . 10 PKPIR 2016 PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW UWAGA! Rolnicy nie mają obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, jeżeli nie rejestrują w tym zakresie po- zarolniczej działalności gospodarczej. Działalność.rolnicza.nie.podlega.opodatkowaniu.podatkiem.dochodowym,.tylko.podatkiem.rol- nym ..Przy.działalności.rolniczej.rolnicy.nie.prowadzą.księgi.przychodów.i.rozchodów.czy.ksiąg.ra- chunkowych ..Przychody.z.działalności.rolniczej.nie.wpływają.również.na.limit.zobowiązujący.do.pro- wadzenia.ksiąg.rachunkowych.przy.równoczesnym.prowadzeniu.działalności.gospodarczej.w.innym. zakresie,.np ..prowadzeniu.przez.osobę.fizyczną.gospodarstwa.rolnego.na.podatku.rolnym.i.firmy.bu- dowlanej.opodatkowanej.według.skali.podatkowej ..Precyzyjnie.wyjaśnił.to.Dyrektor.Izby.Skarbowej. w.Bydgoszczy.w.interpretacji.z.15.listopada.2011.r .,.nr.ITPB1/415-905/11/HD,.w.której.stwierdził,.że:. MF.(…).przychody.z.działalności.rolniczej.zostały.wyłączone.z.opodatkowania.podatkiem.docho- dowym.od.osób.fizycznych ..Natomiast.obowiązek.prowadzenia.ksiąg.rachunkowych,.o.któ- rym.mowa.w.art ..24a.ust ..4.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych,.dotyczy. m .in ..osób.fizycznych,.których.przychody.z.pozarolniczej.działalności.gospodarczej.za.poprzedni. rok.podatkowy.wyniosły.w.walucie.polskiej.co.najmniej.równowartość.kwoty.1.200.000.euro ..Ozna- cza.to.w.niniejszej.sprawie,.iż.wnioskodawca.nie.będzie.zobowiązany.zaprowadzić.ksiąg.rachunko- wych.w.2012.r ..dla.prowadzonej.pozarolniczej.działalności.gospodarczej.(transport.ciężarowy).w.sy- tuacji,.gdy.przychody.netto.uzyskane.przez.wnioskodawcę.w.2011.r ..z.tytułu.prowadzonej. pozarolniczej.działalności.gospodarczej.nie.przekroczą.równowartości.w.walucie.polskiej.1.200.000. euro,.tj ..kwoty.5.293.440.zł ..Na.powyższe.nie.ma.wpływu.wysokość.przychodów.uzyskanych.z.dzia- łalności.rolniczej . Działalnością rolniczą jest.działalność.polegająca.na.wytwarzaniu.produktów.roślinnych.lub. zwierzęcych.w.stanie.nieprzetworzonym.(naturalnym).z.własnych.upraw.albo.hodowli.lub.chowu,. w.tym.również.produkcja.materiału.siewnego,.szkółkarskiego,.hodowlanego.oraz.reprodukcyjne- go,.produkcja.warzywnicza.gruntowa,.szklarniowa.i.pod.folią,.produkcja.roślin.ozdobnych,.grzy- bów.uprawnych.i.sadownicza,.hodowla.i.produkcja.materiału.zarodowego.zwierząt,.ptactwa.i.owa- dów.użytkowych,.produkcja.zwierzęca.typu.przemysłowo-fermowego.oraz.hodowla.ryb,.a.także. działalność,.w.której.minimalne.okresy.przetrzymywania.zakupionych.zwierząt.i.roślin,.w.trakcie. których.następuje.ich.biologiczny.wzrost,.wynoszą.co.najmniej:. ■■ miesiąc.–.w.przypadku.roślin,. ■■ 16.dni.–.w.przypadku.wysokointensywnego.tuczu.specjalizowanego.gęsi.lub.kaczek, ■■ 6.tygodni.–.w.przypadku.pozostałego.drobiu.rzeźnego, ■■ 2.miesiące.–.w.przypadku.pozostałych.zwierząt. –.licząc.od.dnia.nabycia.(art ..2.ust ..2.ustawy.o.PIT) . Od.1.stycznia.2016.r ..przychody.ze.sprzedaży.przetworzonych.w.sposób.inny.niż.przemysłowy.pro- duktów.roślinnych.i.zwierzęcych.pochodzących.z.własnej.uprawy,.hodowli.lub.chowu,.z.wyjątkiem. przetworzonych.produktów.roślinnych.i.zwierzęcych.uzyskanych.w.ramach.prowadzonych.działów. specjalnych.produkcji.rolnej.oraz.produktów.opodatkowanych.podatkiem.akcyzowym,.uważa.się.za. przychody.z.innych.źródeł.(art ..20.ust ..1c.ustawy.o.PIT) ..Za.produkt.roślinny.pochodzący.z.własnej. uprawy.uważa.się.również.mąkę.wytworzoną.ze.zboża.pochodzącego.z.własnej.uprawy.(art ..20.ust ..1d. ustawy.o.PIT) ..Przychody.te.są.opodatkowane.w.ramach.tego.źródła.przychodu,.jeżeli: 1)..sprzedaż.nie.jest.wykonywana.na.rzecz.osób.prawnych,.jednostek.organizacyjnych.nieposiadają- cych.osobowości.prawnej.lub.na.rzecz.osób.fizycznych.na.potrzeby.prowadzonej.przez.nie.poza- rolniczej.działalności.gospodarczej; 2)..przetwarzanie.produktów.roślinnych.i.zwierzęcych.oraz.ich.sprzedaż.nie.odbywają.się.przy.zatrud- nieniu.osób.na.podstawie.umów.o.pracę,.umów.zlecenia,.umów.o.dzieło.oraz.innych.umów.o.po- dobnym.charakterze; WWW.INFOR.PL 11 PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 3).sprzedaż.następuje.wyłącznie: ■■ w.miejscach,.w.których.produkty.te.zostały.wytworzone, ■■ na.targowiskach,.przez.które.rozumie.się.wszelkie.miejsca.przeznaczone.do.prowadzenia.hand- lu,.z.wyjątkiem.sprzedaży.dokonywanej.w.budynkach.lub.w.ich.częściach; 4).prowadzona.jest.ewidencja.sprzedaży; 5)..podatnik.nie.uzyskał.innych.przychodów.z.pozarolniczej.działalności.gospodarczej.(art ..20.ust ..1c. ustawy.o.PIT) . Przedstawione.regulacje.dotyczą.w.praktyce.rolników.sprzedających.konsumentom.przetwory. własne,.np ..pikle,.wędliny .. Podstawową. formą. opodatkowania. tych. przychodów. jest. skala. podatkowa .. Podatnicy. mogą. ewentualnie.wybrać.ich.opodatkowanie.w.formie.ryczałtu.od.przychodów.ewidencjonowanych.(art ..2. ust ..1b.uzpd) ..Ryczałt.wynosi.2 .uzyskanych.przychodów.(art ..12.ust ..1.pkt.6.uzpd) ..Warunkiem. opodatkowania.w.formie.ryczałtu.jest.złożenie.do.urzędu.skarbowego.oświadczenia.o.wyborze.ry- czałtu.na.dany.rok.podatkowy.nie.później.niż.do.20.stycznia.danego.roku ..Jeżeli.podatnik.rozpocz- nie.tę.działalność.w.trakcie.roku.podatkowego,.pisemne.oświadczenie.powinien.złożyć.nie.później. niż.w.dniu.uzyskania.pierwszego.przychodu ..Opodatkowanie.ryczałtem.będzie.możliwe,.jeżeli.przy- chody.w.roku.poprzednim.nie.przekroczyły.równowartości.150.000.euro ..W.2016.r ..z.opodatkowa- nia.ryczałtem.od.przychodów.ewidencjonowanych.mogą.skorzystać.podatnicy,.których.przychody. w.2015.r ..nie.przekroczyły.kwoty.636.555.zł .. Schemat opodatkowania przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów Skala podatkowa (art. 20 ust. 1c ustawy o PIT) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 ust. 1b uzpd) Podatnicy.osiągający.wymienione.przychody.są.obowiązani.prowadzić.odrębnie.za.każdy.rok.po- datkowy.ewidencję.sprzedaży.produktów.roślinnych.i.zwierzęcych.zawierającą.co.najmniej:. ■■ numer.kolejnego.wpisu,. ■■ datę.uzyskania.przychodu,. ■■ kwotę.przychodu,. ■■ przychód.narastająco.od.początku.roku .. Przykładowy wzór ewidencji przychodów prowadzonej przez rolników sprzedających produkty przetworzone z własnych upraw, hodowli lub chowu Numer kolejnego wpisu Data uzyskania przychodu Kwota przychodu . . . . . . . . Przychód narastająco od początku roku Dzienne.przychody.są.ewidencjonowane.w.dniu.sprzedaży.(art ..20.ust ..1e.ustawy.o.PIT) ..Ewiden- cję.sprzedaży.należy.posiadać.w.miejscu.sprzedaży.przetworzonych.produktów.roślinnych.i.zwierzę- cych,.np ..na.targowisku.(art ..20.ust ..1f.ustawy.o.PIT) .. 12 PKPIR 2016 PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1.3. Wyłączenia z prowadzenia pkpir Obowiązek.prowadzenia.pkpir.nie.dotyczy.osób,.które: ■■ opłacają.podatek.dochodowy.w.formach.zryczałtowanych.(karta.podatkowa,.ryczałt.od.przycho- dów.ewidencjonowanych); ■■ wykonują.wyłącznie.usługi.przewozu.osób.i.towarów.taborem.konnym; ■■ wykonują.zawód.adwokata.wyłącznie.w.zespole.adwokackim; ■■ dokonują.odpłatnego.zbycia.składników.majątku: –.po.likwidacji.działalności.gospodarczej.prowadzonej.indywidualnie, –..otrzymanych.w.związku.z.likwidacją.spółki.niebędącej.osobą.prawną.lub.wystąpieniem.z.takiej. spółki.(art ..24a.ust ..3.ustawy.o.PIT) . W.pkpir.nie.należy.również.rozliczać.przychodów.zaliczanych.do.innych.niż.pozarolnicza.działal- ność.gospodarcza.czy.działy.specjalne.produkcji.rolnej.źródeł.przychodów,.np ..przychodów.z.dzia- łalności.wykonywanej.osobiście . Przykładowo.w.interpretacji.ogólnej.z.21.listopada.2013.r .,.nr.DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13,. Minister.Finansów.uznał,.że.wynagrodzenie.pełnomocnika.ustanowionego.z.urzędu,.zależnie.od.for- my.prawnej,.w.której.wykonuje.on.swój.zawód,.należy.kwalifikować.do: ■■ pozarolniczej.działalności.gospodarczej,.jeżeli.pomoc.prawną.z.urzędu.pełnomocnik.świadczy. w.ramach.prowadzonej.firmy,.albo ■■ działalności.wykonywanej.osobiście,.jeżeli.czyni.to.w.ramach.innych.form.wykonywania.swojego. zawodu,.np ..stosunku.pracy . Z praktyki organów podatkowych: ■■ Przychody tłumaczy przysięgłych w działalności wykonywanej osobiście: Przy.dokonywaniu. kwalifikacji.uzyskiwanych.przychodów.na.gruncie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycz- nych,.nie.przesądza.okoliczność,.czy.podatnik.posiada.status.przedsiębiorcy.w.rozumieniu.odręb- nych.przepisów,.np ..ustawy.o.swobodzie.działalności.gospodarczej.oraz.czy.dokonał.rejestracji. jako.osoba.prowadząca.działalność.gospodarczą .(…).Zauważyć.należy,.iż.odrębnym.od.działalno- ści.gospodarczej.źródłem.przychodów.jest.działalność.wykonywana.osobiście ..Przychody.uzy- skane.z.tego.źródła.nie.będą.zatem.stanowić.przychodów.z.działalności.gospodarczej,.lecz.kwa- lifikowane.będą.jako.samodzielne.źródło,.o.którym.mowa.w.art ..10.ust ..2.ustawy ..Skoro.bowiem. ustawa.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych.zalicza.określony.przychód.do.innego.źródła. niż.pozarolnicza.działalność.gospodarcza,.przychód.ten.stanowi.przychód.z.tego.właśnie.źródła,. a.nie.przychód.z.pozarolniczej.działalności.gospodarczej,.niezależnie.od.tego,.czy.zdarzenie,.któ- re.powoduje.powstanie.tego.przychodu.ma.związek.z.działalnością.gospodarczą .(…).Mając.na. uwadze.przedstawiony.stan.faktyczny.oraz.powołane.wyżej.przepisy.prawa,.należy.zatem.stwier- dzić,.iż.przychody.Wnioskodawcy.uzyskane.z.tytułu.sporządzania.tłumaczeń.na.zlecenie.sądów. i.policji.są.przychodami.z.działalności.wykonywanej.osobiście,.o.których.mowa.w.art ..13.pkt.6. ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych,.bez.względu.na.fakt,.czy.i.w.jakim.zakresie. Wnioskodawca.prowadzi.pozarolniczą.działalność.gospodarczą ..Skoro.bowiem.ustawa.o.podat- ku.dochodowym.od.osób.fizycznych.zalicza.przychód.z.działalności.wykonywanej.osobiście.do. innego.źródła.niż.pozarolnicza.działalność.gospodarcza,.przychód.ten.stanowi.przychód.z.tego. właśnie.źródła.a.nie.przychód.z.pozarolniczej.działalności.gospodarczej,.niezależnie.od.tego,.czy. zdarzenie,.które.powoduje.powstanie.tego.przychodu,.ma.związek.z.działalnością.gospodarczą. (interpretacja.indywidualna.Dyrektora.Izby.Skarbowej.w.Katowicach.z.15.października.2013.r .,.. nr.IBPBII/1/415-714/13/BJ) . Przychodem.z.działalności.gospodarczej.są.również.przychody.ze.sprzedaży.środków.trwałych. (art ..14.ust ..2.pkt.1.ustawy.o.PIT) ..Jednak.nie.zalicza.się.do.nich.m .in ..przychodów.z.odpłatnego.zby- cia.lokali.mieszkalnych,.które.są.wykorzystywane.na.potrzeby.prowadzonej.działalności.gospodar- WWW.INFOR.PL 13 PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW czej.(art ..14.ust ..2c.ustawy.o.PIT) ..Przychody.z.odpłatnego.zbycia.lokali.mieszkalnych,.również.tych. wykorzystywanych.na.potrzeby.prowadzonej.działalności.gospodarczej,.podlegają.opodatkowaniu. w.ramach.źródła.przychodu,.którym.jest.sprzedaż.rzeczy.poza.działalnością.gospodarczą ..Stanowi- sko.to.potwierdzają.organy.podatkowe,.m .in ..Dyrektor.Izby.Skarbowej.w.Katowicach.w.interpretacji. indywidualnej.z.13.sierpnia.2010.r .,.nr.IBPBI/1/415-623/10/KB,.w.której.stwierdził,.że:. MF Dla.celów.prowadzonej.działalności.spółka.w.1996.roku.zakupiła.nieruchomość.gruntową. zabudowaną.trzykondygnacyjnym.budynkiem.mieszkalnym ..Nieruchomość.ta.została. wprowadzona.do.ewidencji.środków.trwałych ..Budynek.był.amortyzowany.przez.spółkę,. a.wydatki.ponoszone.na.ww ..nieruchomość.stanowiły.koszty.uzyskania.przychodów.prowadzonej. przez.spółkę.działalności ..( . . .).Obecnie.spółka.zamierza.sprzedać.osobie.trzeciej.jeden.z.wyodręb- nionych.lokali.mieszkalnych.wraz.z.udziałem.w.prawie.własności.części.wspólnych.budynku.oraz. udziałem.w.prawie.wieczystego.użytkowania.gruntu,.na.którym.posadowiony.jest.ww ..budynek ..( . . .). Mając.na.względzie.cyt ..wyżej.przepisy,.stwierdzić.należy,.iż.przychód.ze.sprzedaży.ww ..lokalu. mieszkalnego.stanowić.będzie.co.do.zasady.przychód.ze.źródła.określonego.w.cyt ..art ..10.ust ..1. pkt.8.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych . W.przypadku.źródła.przychodu,.o.którym.mowa.w.art ..10.ust ..1.pkt.8.ustawy.o.PIT,.obowiązek.po- datkowy.powstaje,.jeżeli.odpłatne.zbycie.nieruchomości.nastąpi.przed.upływem.pięciu.lat,.licząc.od. końca.roku.kalendarzowego,.w.którym.nastąpiło.nabycie.lub.wybudowanie.danej.nieruchomości .. Przychodem.z.działalności.gospodarczej.jest.natomiast.sprzedaż.lokali.mieszkalnych,.które.są. traktowane.w.prowadzonej.działalności.gospodarczej.jako.towary.handlowe.czy.wyroby.gotowe,. czyli.środki.obrotowe ..Stanowisko.to.potwierdza.m .in .. interpretacja.indywidualna.Dyrektora.Izby. Skarbowej.w.Katowicach.z.27.lutego.2012.r .,.nr.IBPBI/1/415-1165/11/BK,.w.której.czytamy,.że:. MF.(…).po.zakończeniu.niezbędnych.prac.budowlanych.oraz.wyodrębnieniu.poszczególnych.lo- kali.mieszkalnych.mających.być.przedmiotem.zbycia,.lokale.te.stanowić.będą.wyroby.goto- we.w.rozumieniu.§.3.pkt.1.lit ..d).ww ..rozporządzenia.w.sprawie.prowadzenia.podatkowej. księgi.przychodów.i.rozchodów ..Z.tego.też.względu.przychody.uzyskane.ze.zbycia.ww ..lokali.miesz- kalnych,.stanowiących.jak.wskazano.przed.ich.zbyciem.wyroby.gotowe.w.prowadzonej.przez.Wnios- kodawcę.działalności.gospodarczej,.stanowić.będą.przychody.z.tej.działalności,.a.więc.źródła.przy- chodów.określonego.w.art ..10.ust ..1.pkt.3.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych .. Przychodem.z.działalności.gospodarczej.jest.również.sprzedaż.budynków.użytkowych,.które.są. wykorzystywane.do.celów.prowadzonej.działalności.gospodarczej . PRZYKŁAD Spółka.jawna.nabyła.zabudowaną.działkę.o.wartości.rynkowej.40.000.zł,.w.tym.budynek.–.30.000.zł,. działka.–.10.000.zł ..Budynek.ma.charakter.użytkowy ..Do.ewidencji.środków.trwałych.zostały.przyjęte: ■■ budynek.–.wartość.początkowa:.30.000.zł,. ■■ działka.–.wartość.początkowa:.10.000.zł . Od.budynku.użytkowego.dokonywano.w.spółce.odpisów.amortyzacyjnych.według.stawki.2,5 .. W.marcu.2016.r ..budynek.wraz.z.działką.został.sprzedany.za.kwotę.180.000.zł ..Odpisy.amortyzacyjne. dokonane.od.budynku.wyniosły.do.momentu.sprzedaży.7500.zł .. Dochodem.ze.zbycia.środków.trwałych.jest.różnica.między.uzyskanym.przychodem.a.wartością. początkową.wykazaną.w.ewidencji.środków.trwałych,.powiększona.o.sumę.dokonanych.odpisów. amortyzacyjnych.(art ..24.ust ..2.ustawy.o.PIT) ..Od.gruntów.nie.dokonuje.się.odpisów.amortyzacyj- nych ..Dochód.podatkowy.ze.sprzedaży.tego.budynku.i.działki.wynosi.więc:.147.500.zł.=.(180.000.zł.–. –.40.000.zł).+.7500.zł ..Dochód.ten.powinien.być.wpisany.do.kolumny.8.podatkowej.księgi.przychodów. i.rozchodów.prowadzonej.w.spółce.jawnej.(pkt.8.objaśnień.do.pkpir) ..Podstawą.wpisu.może.być.akt. notarialny.sporządzony.przy.sprzedaży.nieruchomości.i.działki ..Do.aktu.warto.dołączyć.dowód.rozli- czeniowy,.w.którym.należy.wyliczyć.dochód.podatkowy.ze.sprzedaży ..W.ewidencji.środków.trwałych. 14 PKPIR 2016
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: