Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00058 006176 20590370 na godz. na dobę w sumie
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2017 - ebook/pdf
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 124
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374406086 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W publikacji:

Publikacja zawiera ponadto omówienie na przykładachnowych przepisów dotyczących m.in.:

Publikacja zawiera również rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poDATKowA KSiĘGA prZYCHoDÓw i roZCHoDÓw Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. Kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 .1 . Pkpir przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 .1 .1 . Zaliczki na podatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 .2 . Pkpir rolników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 .3 . Wyłączenia z prowadzenia pkpir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1 .3 .1 . Sprzedaż majątku likwidacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1 .4 . Zwolnienie z obowiązku prowadzenia księgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1 .5 . Pkpir w okresie zawieszenia działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2. Przychody rozliczane w pkpir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2 .1 . Kolumna 7 – „Wartość sprzedanych towarów i usług” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2 .1 .1 . Rozliczenie otrzymanej zaliczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2 .1 .2 . Rozliczenie sprzedaży udokumentowanej fakturą oraz raportem dobowym . . 25 2 .1 .3 . Rozliczenie korekty przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2 .2 . Kolumna 8 – „Pozostałe przychody” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2 .2 .1 . Rozliczenie dofinansowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2 .3 . Dowody księgowe rozliczające przychody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3. Koszty rozliczane w pkpir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 .1 . Kolumna 10 – „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu” . . . . . . . . . 40 3 .1 .1 . Przesunięcie towaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3 .1 .2 . Rozliczenie zmiany przeznaczenia towaru handlowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3 .1 .3 . Straty w towarach handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3 .2 . Kolumna 11 – „Koszty uboczne zakupu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3 .3 . Kolumna 12 – „Wynagrodzenia w gotówce i w naturze” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3 .3 .1 . Wynagrodzenia pracownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3 .3 .2 . Wynagrodzenia z umów o dzieło, zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3 .3 .3 . Nie każde wynagrodzenie w kolumnie 12 pkpir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3 .4 . Kolumna 13 – „Pozostałe wydatki” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3 .4 .1 . Podróże służbowe pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3 .4 .2 . Podróż służbowa właściciela firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3 .4 .3 . Samochód rozliczany według ewidencji przebiegu pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . 58 3 .4 .4 . Nieodliczony VAT jako koszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3 .4 .5 . Ubezpieczenie AC samochodu w podwójnym limicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 3 .4 .6 . Odpisy amortyzacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 3 .4 .7 . Ważna wartość środka trwałego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 3 .4 .8 . Odpisy amortyzacyjne przy samochodach osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3 .4 .9 . Ulepszenie środka trwałego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3 .4 .10 . Wydatki na naprawy reklamacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 www.infor.pl 3 poDATKowA KSiĘGA prZYCHoDÓw i roZCHoDÓw 3 .5 . Kolumna 16 – „Koszty działalności badawczo-rozwojowej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3 .6 . Koszty na przełomie roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3 .7 . Korekta kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3 .7 .1 . Koniec korekty kosztów z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań . . . . . 80 3 .8 . Transakcje gotówkowe wyłączone z kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 3 .9 . Dowody księgowe rozliczające koszty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3 .9 .1 . Dowody wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3 .9 .2 . Zakup towarów rolnych od producenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 4. Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4 .1 . Podsumowanie roczne zapisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4 .2 . Spis z natury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 4 .2 .1 . Jak wycenić spis z natury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 4 .2 .2 . Różnice inwentaryzacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 4 .3 . Ustalanie dochodu różnicą remanentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4 .4 . Rozliczenie dochodu wspólników spółek osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r . w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (j .t . Dz .U . z 2014 r ., poz . 1037; zm .: Dz .U . z 2016 r ., poz . 467) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 UWAGA W publikacji uwzględniono uchwalone zmiany, które będa obowiązywać od 1 stycznia 2017 r . oraz projekty zmian znane na dzień 4 listopada 2016 r . 4 pKpir 2016
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: