Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00654 011538 17841785 na godz. na dobę w sumie
Podróż dookoła świata - ebook/pdf
Podróż dookoła świata - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788323530763 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> obyczajowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Dziennik kapitana Jurija Lisianskiego, dowódcy okrętu 'Newa' w pierwszej rosyjskiej wyprawie dookoła świata na początku XIX wieku (drugim okrętem tej wyprawy była 'Nadieżda', dowodzona przez Iwana Kruzenszterna). Pierwsze polskie wydanie zapisu tej niezwykłej podróży, prowadzącej przez słabo wówczas jeszcze poznane tereny, takie jak Alaska, Hawaje czy Wyspa Wielkanocna. Książkę tę wypełniają opisy odkryć geograficznych (imię Lisianskiego nosi jedna z wysp na Pacyfiku) oraz relacje z życia na żaglowcu i z dramatycznych zmagań z żywiołem - siłami oceanu, sztormami i - wcale nie mniej groźną w czasach sprzed wynalezienia silników spalinowych - ciszą morską. Książka ta jest również bogatym źródłem informacji na temat obyczajów ludów zamieszkujących Alaskę i inne egzotyczne obszary. Wiele miejsca Lisianski poświęcił opisom rozpoczynającej się wówczas kolonizacji Alaski i roli, jakiej odegrała w niej słynna Kompania Rosyjsko-Amerykańska, zajmująca się w dużej mierze handlem futrami żyjących tu zwierząt i wykorzystująca bezlitośnie rodzimych mieszkańców tych terenów. Porywająca lektura nie tylko dla miłośników morskich opowieści. Barwne historie autora dziennika uzupełniają przypisy współczesnych znawców kartografii, marynistyki, etnografii itp., co pozwala dzisiejszym czytelnikom na ocenę relacji Lisianskiego w kontekście aktualnej wiedzy na temat opisywanych tu zjawisk i zdarzeń. Tłumaczem i inicjatorem wydania tych dzienników jest prof. Stanisław Rakusa-Suszczewski, wybitny znawca biologii polarnej, współzałożyciel stacji im. H. Arctowskiego, współorganizator i kierownik naukowy wielu wypraw antarktycznych. Publikacja ukazała się dzięki pomocy finansowej Zakładu Biologii Antarktyki PAN, Stacji Naukowej PAN w Moskwie, firmy Naviga 'Krzysztof Makowski' oraz Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Okręt 'Newa' na Zatoce Sitka na obrazie współczesnego artysty Marka R. Mayersa można oglądać pod adresami: http://birminghamfreepress.com/wordpress/?p=305 http://www.kirstengallery.com/MMyers/myers.htm Wszystkie mapy i ryciny zamieszczone w tej książce pochodzą z atlasu Jurija Lisianskiego Sobranije kart i risunkow pronadleżaszczich k putieszestwiju fłota Kapitana 1-ogo ranga i Kawalera Jurija Lisiankogo na korable Newa, znajdującego się w zbiorach Gabinetu Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie pod sygnaturą M.6784. Za zgodę na wykorzystanie tych rycin i pomoc przy ich kompletowaniu Wydawnictwa UW składają gorące podziękowania pracownikom Gabinetu Zbiorów Kartograficznych BUW.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przedmowa Kampania Rosyjsko-Amerykańska ● Pierwsza rosyjska wyprawa dooko- ła świata ● Okręty „Nadieżda” i „Newa” kompania rosyjsko-amerykańska*, zarządzająca wszystkimi zało- żonymi w ameryce osadami**, z powodu wielkich odległości zawsze napotykała na trudności niemal nie do pokonania w kwestii zaopatrze- nia w żywność i inne niezbędne rzeczy, w związku z czym ceny na te towary horrendalnie wzrosły. w tej sytuacji kompania musiała przedsięwziąć coś, co zapobiegło- by potwornej drożyźnie i stworzyłoby bezpieczną i dogodną drogę prze- syłania różnych towarów do osad, gdzie wraz z rozwojem łowiectwa ro- sły też potrzeby, dawniej nieistniejące. aby to osiągnąć, był tylko jeden środek – komunikacja morska między tymi osadami a rosją europej- ską, z morza Bałtyckiego wokół przylądka horn albo dobrej Nadziei do północno-zachodnich wybrzeży ameryki. wreszcie dyrektorzy kom- panii postanowili dokonać pierwszej próby owego przedsięwzięcia, wiel- ce korzystnego, ale z uwagi na nowość pomysłu zagrożonego wieloma * kompania ta została założona za panowania katarzyny II przez kupca Szelichowa, a w roku 1799 zatwierdzona przez cara Pawła I, który przyznał jej wiele preroga- tyw. do najlepszej kondycji doprowadził ją car aleksander I. ** określenie „amerykańskie osady” obejmuje nie tylko te założone w ameryce, ale i na wszystkich wyspach, położonych między wschodnimi kresami Syberii i za- chodnim wybrzeżem ameryki, oraz na wyspach leżących między południowym cyplem kamczatki a japonią. 14 Podróż dookoła ŚwIata... trudnościami. aby zaś tę próbę przeprowadzić pomyślnie, zwrócili się do ówczesnego ministra komercji hrabiego Nikołaja Piotrowicza ru- miancewa10 i ministra żeglugi admirała Nikołaja Siemionowicza mor- dwinowa11. Panowie ci bardzo gorliwie poparli ten projekt i przedstawi- li go carowi aleksandrowi I. car zaaprobował przedsięwzięcie i raczył polecić, by do amerykańskich osad wysłano dwa okręty – „Nadieżdę” i „Newę”. rząd jednak, chcąc w celu rozszerzenia rosyjskiego handlu nawiązać stosunki z bogatym sąsiednim państwem japońskim, miano- wał posłem w tym kraju rzeczywistego radcę stanu riezanowa; „Na- dieżda” zatem miała się udać na kamczatkę i do japonii, „Newa” zaś do ameryki. zwierzchnictwo nad tą ekspedycją i nad pierwszym z wymienio- nych okrętów powierzono kapitanowi-lejtnantowi kruzenszternowi, mnie zaś zaproponowano dowodzenie drugim. moja długoletnia znajo- mość z tym niezwykle utalentowanym człowiekiem, nasza poprzednia podróż do ameryki i Indii wschodnich12, a przede wszystkim pragnie- nie, by przysłużyć się ojczyźnie w tak ważnej misji, sprawiły, że mimo starszeństwa mojej służby z wielką ochotą zgodziłem się odbyć tę da- leką podróż pod jego dowództwem, z tym wszakże, by wolno mi było samemu wybrać na powierzony mi okręt, oficerów i załogę. czytelnik miał już przyjemność zapoznać się ze sporządzonym przez kruzenszterna opisem tej ekspedycji, którego dwie części ukazały się drukiem, słusznie więc może uznać, że każdy inny opis tego same- go przedmiotu byłby całkowicie zbędny, albowiem oba okręty odbyły jednakową drogę. Ponieważ jednak po części nieprzewidziane okolicz- ności i nękające nas gwałtowne burze, po części zaś sama wyznaczo- na nam trasa często zmuszały mnie do rozłączania się z „Nadieżdą”, miałem wiele okazji nie tylko płynąć samodzielnie, lecz również odwie- dzić i opisać takie miejsca, do których kruzensztern nie miał możli- wości zawinąć, zwłaszcza podczas mego rocznego pobytu na północno- -zachodnim wybrzeżu ameryki. uznałem zatem za swój obowiązek wydać również swoje krótkie zapiski, by szanowna publiczność, za- szczyciwszy je uwagą podobnie jak obszerną relację kruzenszterna, Przedmowa 15 zyskała pełną informację o całej podróży, rozpoczętej i pomyślnie ukoń- czonej przez oba okręty. Pragnąc, w miarę możliwości, uczynić tę re- lację pożyteczną i interesującą, dołączyłem do niej sporządzone przez siebie mapy i kilka arcyciekawych rysunków. czytelnik oczywiście z łatwością zauważy, że w swoim opracowa- niu wspominam niekiedy o tych samych przedmiotach, które zostały szczegółowo opisane w relacji kruzenszterna (mam tu na myśli okres, kiedy oba okręty były razem). mam wszakże nadzieję, że takie powtó- rzenie nie okaże się zbyteczne, szczególnie że zgodność naszych opisów będzie przekonywającym dowodem ich rzetelności, a różnice, jeśli się gdzieś pojawią, dadzą wnikliwemu czytelnikowi pretekst do głębszych poszukiwań. Na koniec pozostaje mi, kajając się szczerze za niedostatki i nie- zręczności mego stylu, poprosić czytelnika, by mi to wielkodusznie wybaczył, czego nie może mi odmówić tym bardziej, że z uwagi na charakter mojej służby nigdy nie miałem ambicji być pisarzem. Spo- rządzając swoje zapiski, starałem się odmalować wszystkie zdarzenia i przedmioty nie kwiecistymi metaforami, ale prawdą. [...]
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podróż dookoła świata
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: