Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00623 006791 20581837 na godz. na dobę w sumie
Podróże do wnętrza siebie - ebook/pdf
Podróże do wnętrza siebie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788375829440 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kim tak naprawdę jest Dr. Joe Vitale?

Joe Vitale to z pozoru niepozorny człowiek o dobrodusznej twarzy, sprawiający wrażenie skrępowanego szumem, jaki wokół niego panuje, przy jednoczesnym wielkim z niego zadowoleniu. Skromny, spokojny, cierpliwy. A przede wszystkim — magiczny.

Jest żywym przykładem działania Prawa Przyciągania. Pomimo że sam doświadczył losu bezdomnego, przyciągnął do siebie to, o czym marzył, stając się sławnym pisarzem, doradcą i szczęśliwym multimilionerem.

Książka, którą trzymasz w ręku, jest najbardziej prywatnym dziełem w dorobku  pisarza. Żadna inna nie ukazuje drogi, przez którą przeszedł aż do momentu, w którym jest obecnie. Zanim stał się cenionym autorem i mówcą, uzbierał ogromny bagaż doświadczeń podsyłanych przez los z różnymi intencjami.

Jak wybrnął z najtrudniejszych sytuacji? Co sprawiło, że jest tym, kim jest, i z osoby szukającej sensu w życiu stał się człowiekiem sukcesu? O tym wszystkim zdecydował się opowiedzieć Joe w swojej autobiograficznej powieści, nad której wydaniem bardzo długo się zastanawiał.

Dlaczego Joe Vitale został potraktowany jak dawno zaginiony król Polski?

Joe Vitale już dwukrotnie odwiedził Polskę — w 2006 i w 2009 roku, aby przekazać swoją wiedzę dotyczącą Prawa Przyciągania i zdobywania w życiu tego, czego się pragnie. Dla jednych to pieniądze, dla innych sukces osobisty. Joe ma niesamowity dar motywowania do działania i budzenia w sobie olbrzyma. Joe zaprezentował techniki, które sprawiając, że czujemy, iż zasługujemy na dobrobyt, obróciły życie wielu osób do góry nogami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: „Podróże do wnętrza siebie” Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez Wydawnictwo Złote Myśli sp z.o.o Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od- sprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Joe Vitale Data: 27.01.2010 rok 2010 Tytuł: Podróże do wnętrza siebie – fragment utworu Tytuł oryginału: Adventures Within Autor: Joe Vitale Tłumaczenie: Anna Buriak Projekt okładki: Marzena Osuchowicz-Podleś Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie- dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po- noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy- stania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI .............................31 Ostrzeżenie!...............................................................4 Wstęp.........................................................................6 Rozdział Pierwszy Zakazana strefa..........................................................9 Rozdział Drugi Przejażdżka wśród kwiatów pomarańczy z Rajneeshem (oraz jego upadek) Rozdział Trzeci Wybieram życie........................................................53 Rozdział Czwarty Uzdrawiająca wizja Meira........................................76 Rozdział Piąty Wojenna duchowa gra partyzancka.........................86 Rozdział Szósty Najgorętsze nowe seminarium: chodzenie po rozżarzonych węglach..............................................94 Rozdział Siódmy Forum....................................................................104 Rozdział Ósmy Twoje ciało mówi to, co myśli..................................118 Rozdział Dziewiąty Najczęściej uczęszczana droga................................131 Rozdział Dziesiąty Biznes: największy guru.........................................147 Posłowie.................................................................162 O Autorze...............................................................164 PODRÓŻE DO WNĘTRZA SIEBIE — fragment — Złote Myśli Joe Vitale Ostrzeżenie! Ostrzeżenie! To, co przeczytasz w tej książce, może Cię zaszokować. Większość wydarzeń miała miejsce ponad dwadzieścia lat temu. Opisałem je ponad dziesięć lat temu1. W owym czasie nie zdecydowałem się na opublikowanie tego materiału, gdyż uznałem, że jest zbyt osobisty i emocjonalny. Już same pierw- sze dwa rozdziały nie są dla strachliwych. Dlaczego zdecydowałem się na publikację teraz? Po tym, jak moja książka, Marketing duchowy, stała się best- sellerem w księgarni internetowej Amazon, zdałem sobie spra- wę z tego, jak wiele osób chciałoby poznać całą moją historię. Wielu pytało o to, co działo się, zanim spotkałem Jonathana, duchowego uzdrowiciela, o którym pisałem w książce. Nie zwracałem większej uwagi na te prośby, dopóki moja ostat- nia książka, Największy w historii sekret robienia pieniędzy, również nie stała się międzynarodowym bestsellerem na Ama- zon. Wtedy jeszcze więcej osób pisało do mnie z prośbą, abym opowiedział im o swojej życiowej drodze. Wielu mówiło, że chciałoby przeczytać moją autobiografię. 1 Autor pisał te słowa w 2003 roku [przyp. red.]. 4 PODRÓŻE DO WNĘTRZA SIEBIE — fragment — Złote Myśli Joe Vitale Jak już wspomniałem, większość tego materiału powstała po- nad dziesięć lat temu, kiedy zmagałem się z losem, głodowałem i byłem nieznany. Niewiele wtedy opublikowałem, mieszkałem w norze, ale wciąż podążałem wytrwale (a raczej ledwo czołga- łem się) za swoimi marzeniami. Przez ponad dziesięć lat książkę, którą teraz trzymacie w rę- kach, odkładałem na bok, ponieważ nie byłem z siebie zadowo- lony. Miałem za sobą mnóstwo dziwnych zajęć, począwszy od chodzenia po rozżarzonych węglach aż po oddawanie czci guru — i niewiele z tego wynikało. Chciałem widzieć rezultaty swo- ich działań, ale żadnych nie było. W takich okolicznościach wstydziłem się wtedy opublikować tę książkę. Nagrałem więc dokument na dyskietkę i schowałem ją, nawet przed samym sobą. Dyskietkę znalazłem w czerwcu 2003 roku. Tom Parish po- mógł mi odczytać pliki, ponieważ pisałem te rozdziały, używa- jąc programu komputerowego, który nie jest już używany. Jen- ny Meadows przeczytała zaś tę książkę i powiedziała mi, że rze- czywiście powinienem ją opublikować. Powiedziała mi, że cięż- ko jej się czytało pierwsze dwa rozdziały, bo były tak mocne, ale pozostała część książki była „…interesująca, fascynująca, suge- stywna, dostarczała informacji oraz prowokowała do myślenia”. 5 PODRÓŻE DO WNĘTRZA SIEBIE — fragment — Złote Myśli Joe Vitale Przeczytasz o najwcześniejszym etapie mojej duchowej ścieżki. Myślę, że będzie to dla Ciebie interesująca, i być może inspiru- jąca, lektura. Pamiętaj o tym, że powstała ponad dziesięć lat temu. Zawiera cząstkę mnie, która przeobraziła się w człowie- ka, którym jestem dzisiaj. Pamiętaj również o tym, że moja nauka była bolesna, zaś Ty możesz nauczyć się czegoś poprzez czytanie. Innymi słowy, podczas gdy ja doświadczałem rzeczy wyczerpu- jących i dziwnych, aby zdobyć wiedzę, którą posiadam dzisiaj, Ty możesz ją zdobyć po prostu poprzez lekturę. Pamiętając o tym, przewróć stronę… Dr. Joe Vitale Sierpień 2003 6 PODRÓŻE DO WNĘTRZA SIEBIE — fragment — Złote Myśli Joe Vitale Rozdział Pierwszy Rozdział Pierwszy Zakazana strefa Zakazana strefa DZIEJE POWSTANIA KRONIKARZA ŚWIATA WEWNĘTRZNEGO Zastanawiasz się pewnie nad tym, jak to się stało, że zostałem wciągnięty do kontrkulturowego ruchu o nazwie New Age. Sam się nad tym zastanawiam. Czasami wydaje mi się, że nie miałem na to większego wpływu. Często wydawało mi się, że coś prowadzi mnie na tę dziwną ścieżkę. Ale uchylanie się od odpowiedzialności nie pozwoli mi wyjaśnić, dlaczego zrobiłem to, co zrobiłem. Najlepsze, co mogę zrobić, to opisać niektóre wydarzenia w swoim życiu. Być może wtedy zrozumiesz, dlaczego życie w „zakazanej strefie” wydawało mi się atrakcyjniejsze od szarej rzeczywistości. Zawsze ciekawiło mnie moje życie. To właśnie ta ciekawość oraz pragnienie ucieczki od bólu mojego dzieciń- stwa sprawiły, że szukałem nowego sposobu na życie. 7 PODRÓŻE DO WNĘTRZA SIEBIE — fragment — Złote Myśli Joe Vitale WCZESNE NARODZINY Urodziłem się wcześnie. Mój ojciec był elektrykiem, ja byłem dla niego jak pierwsze porażenie prądem. Właściwie to mój ojciec był brygadzistą na kolei, byłym żołnie- rzem piechoty morskiej oraz bokserem, który był tak bardzo wdzięczny Bogu za narodziny swojego pierwszego syna, że w ten zimowy deszczowy dzień 1953 roku poszedł do kościoła, padł na kolana i podziękował Panu. Jego wdzięczność jednak nie trwała długo. Ojciec traktował mnie oraz moją matkę jak żołnierzy ze swojego plutonu. Był autorytatywny, surowy, macho i, czasami, okrutny. Dopiero po czasie zrozumiałem presję, którą odczuwał, więc nie piszę tego, aby było Ci mnie żal. Fakty to fakty. Mój ojciec odebrał stare włoskie wychowanie, które mówiło, że to mężczyzna jest głową rodziny i ma nad nią pełną kontrolę. To przekonanie było dla niego źródłem ogromnego stresu. Po- mimo że ćwiczył codziennie, biegał, skakał na skakance i okła- dał ciosami worek treningowy, często również wyżywał się na rodzinie. Nigdy nie było to miłe. Ponieważ jednak byłem dziec- kiem i nie mogłem nic zrobić, nie było od tego ucieczki. Pamiętam, jak raz ojciec popchnął mnie w kałużę ciepłego mo- czu. Miałem wtedy chyba szesnaście lat. Nadal moczyłem łóż- 8 PODRÓŻE DO WNĘTRZA SIEBIE — fragment — Złote Myśli Joe Vitale ko. Było to dla mnie upokarzające i niewygodne. Teraz wiem, że było to spowodowane strachem przed ojcem. Bałem się go. Jego zachowanie wywoływało taki strach u mnie i u moich bra- ci, że tylko w nocy dawaliśmy upust emocjom, zaś efekty tego były tragiczne. W końcu mocz wypalił dziurę w moim materacu. Ta dziura stopniowo się zwiększała, aż mocz w końcu zaczął się zbierać na dnie łóżka w plastikowej obudowie. Był to okropny, cuchną- cy i żenujący widok. Pamiętam dzień, w którym mojemu ojcu puściły nerwy. Ludzie wnosili wtedy dla mnie nowy materac. Była przy tym obecna moja matka, bracia, siostra i babcia. Kiedy pracownicy dostawy podnieśli mój stary materac, plastikowa obudowa pękła, a żółta trucizna rozlała się po podłodze. Mój ojciec stracił panowanie nad sobą. Żyła na jego szyi pulsowała. Jego oczy przypomniały oczy dzikiego zwierzęcia. Wiele razy mówił o tym, że kiedy uprawia boks, czuje dziką żądzę zabijania. W tej właśnie chwili ją dostrzegłem. Byłem przerażony. Czułem, jak włosy mi się jeżą na karku. Przyłożył swoją wielką dłoń do mojej szyi i pchnął mnie na zie- mię. Następnie pchnął moją twarz w kałużę moczu. Nie mo- głem mu się przeciwstawić ani też nie śmiałbym tego zrobić. — Wpakuj tam swoją gębę! — krzyczał ojciec. — Posmakuj tego! 9 PODRÓŻE DO WNĘTRZA SIEBIE — fragment — Złote Myśli Joe Vitale Płakałem. Moja matka była przerażona i nie mogła się ruszyć. Babcia, matka mojego ojca, powiedziała mu po włosku pełnym poruszenia głosem, żeby przestał. Po kilku minutach tej tortury ojciec dał mi spokój. Trudno jest zapomnieć o takim znęcaniu się. Albo wybaczyć. Już samo pisanie o tym sprawia, że przeszywają mnie dreszcze. W końcu, oczywiście, przestałem się moczyć w nocy, ale nie była to świadoma decyzja. W miarę dorastania zmieniłem się. Nigdy jednak nie zapomniałem lat naznaczonych strasznym znęcaniem i poniżaniem. TANIEC Z PRĄDEM Pamiętam, jak pewnego jesiennego dnia szedłem z dwójką swoich braci do apteki na rogu. Byłem wtedy nastolatkiem, najstarszym w rodzinie, więc opiekowałem się braćmi. Moi bracia rzucali w domy kamieniami. Kazałem im przestać, ale wiedzieli, że tak naprawdę nic im nie mogę zrobić. Rzucali więc dalej. Nagle z jednego z domów wybiegła kobieta i przydybała nas we trójkę. Ta wielka, wredna kobieta zmusiła nas, żebyśmy weszli z nią do jej domu i żebym zadzwonił po swojego ojca. — Nie chce pani, żebym po niego dzwonił — powiedziałem. 10 PODRÓŻE DO WNĘTRZA SIEBIE — fragment — Złote Myśli Joe Vitale — Dzwoń natychmiast albo ja zadzwonię! — zażądała. Sami możecie sobie wyobrazić, co się działo dalej. Chwilę póź- niej mój ojciec był przed jej domem, wściekły, z czerwoną twa- rzą i gotów, by zabić. Chwycił jednego z moich braci i zaczął okładać go pasem. Mój brat wisiał w powietrzu, podczas gdy ojciec trzymał go za ramię i bił do nieprzytomności. Kobieta, widząc wściekłość i furię mojego ojca, krzyczała, żeby przestał. — Weź ich do domu i tam ich zlej — powiedziała. Jestem pewien, że żałowała tego, że zadzwoniła po mojego ojca, kiedy zobaczyła, jak traktuje swoje dzieci. Nie powstrzy- mała go jednak. — Weź ich do domu i tam to rób — powtarzała. — Nie rób tego tutaj. Ojciec kazał nam wsiąść do samochodu, pognał do domu i okładał nas przez całą drogę. Nie zdążyliśmy nawet dojść do drzwi, a już płakaliśmy, krzyczeliśmy i słanialiśmy się z bólu. Jego pas był dla mojej skóry niczym porażenia prądem. Zakryłem swoją głowę i krzyczałem: — MOJA GŁOWA! MOJA GŁOWA! 11 PODRÓŻE DO WNĘTRZA SIEBIE — fragment — Złote Myśli Joe Vitale Udawałem, że uderzyłem głową o drzwi, żeby ojciec przestał nas lać. I w końcu przestał. Na tyle długo, żebym zdążył spraw- dzić stan swojej czaszki. A później znów zaczął nas bić. Ja oberwałem najmocniej. Nie miało znaczenia, że nigdy nie rzuciłem kamieniem w dom tej kobiety. To ja byłem „na czele grupy” i powinienem był powstrzymać moich braci. Całe lata po tym wydarzeniu moi rodzice wciąż twierdzili, że to była moja wina. Nigdy nie zapomniałem tego, co się stało — bar- dziej chodzi o niesprawiedliwość całej sytuacji niż o lanie. Nie winię ojca. To, co zrobił, było straszne. W dzisiejszych cza- sach poszedłby siedzieć za znęcanie się nad dziećmi. Ale działał w przekonaniu o zasadzie mówiącej, że aby sprawić, żeby dzieci słuchały, należy spuścić im lanie. Nie widział innego wyjścia. Lata po tym wydarzeniu, gdy byłem już żonaty i miałem pro- blemy finansowe, poczułem to, co musiał czuć mój ojciec. Na co dzień nie bił mnie z powodu moczenia łóżka, ale robił to wtedy, gdy musiał kupić nowy materac. To ta czynność go tak bolała. Przypomniała mu o tym, jak mało posiadamy, jak cięż- ko musiał pracować i ile rachunków miał do zapłacenia. Kolej- ny materac był dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Porównałem to uczcie do sytuacji, gdy razem z żoną potrzebo- waliśmy nowego samochodu, ale nie mieliśmy pieniędzy. Albo do sytuacji, gdy jeden z naszych kotów przegryzł kabel elek- tryczny i wymagał natychmiastowej pomocy weterynarza, a my 12 PODRÓŻE DO WNĘTRZA SIEBIE — fragment — Złote Myśli Joe Vitale nie mieliśmy żadnych pieniędzy w banku i nie mogliśmy za to zapłacić. To bolało. Bolało pewnie tak samo, jak musiało boleć mojego ojca. Różniliśmy się jedynie tym, że ja nigdy na nikogo nie podniosłem ręki z tego powodu. 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podróże do wnętrza siebie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: