Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00327 005178 12583869 na godz. na dobę w sumie
Podstawy chemoinformatyki leków. Wydanie drugie rozszerzone - ebook/pdf
Podstawy chemoinformatyki leków. Wydanie drugie rozszerzone - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 286
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8012-897-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> chemia
Porównaj ceny (książka, ebook (-14%), audiobook).

Na polskim rynku księgarskim dostępnych jest szereg podręczników poświęconych chemii leków oraz projektowaniu leków, brakuje natomiast podręcznika poświęconego chemoinformatyce. W zamyśle autorów niniejszy skrypt ma za zadanie wypełnić tę lukę. Ponieważ od swych źródeł chemoinformatyka łączy się z projektowaniem molekularnym, wyeksponowaliśmy w szczególności problemy chemoinformatyki leków. Odpowiada to profilowi nowych specjalności, chemii leków oraz chemii informatycznej, uruchomionych w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów chemii i farmacji, którzy interesują się wykorzystaniem komputera jako narzędzia wspomagającego badania oraz dydaktykę tych przedmiotów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jarosław Polański, Andrzej Bąk Podstawy chemoinformatyki leków Wydanie drugie rozszerzone J a r o s ł a w P o a ń s k l i , A n d r z e j B ą k P o d s t a w y c h e m o n f o r m a t y k i l i e k ó w Podstawy chemoinformatyki leków Jarosław Polański, Andrzej Bąk Podstawy chemoinformatyki leków Wydanie drugie rozszerzone Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2018 Recenzenci prof. dr hab. Barbara Malawska, Collegium Medicum UJ dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. Politechniki Rzeszowskiej Reprodukcje rysunków za zgodą odpowiednio: American Chemical Society (ram- ki 79, 160, 180–182), Wiley-VCH Verlag GmbH Co. (ramki 80, 90, 168, 169, 176). Spis treści Przedmowa do wydania drugiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. Przedmiot chemii i chemoinformatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3. Komputer jako narzędzie pracy chemika – problemy wprowadzania danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 26 3.1. Kodowanie cząsteczek w chemoinformatyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.2. Grafy cząsteczek chemicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.3. Notacja liniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1. Kody SMILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 3.3.1.1. SMILES – język kodowania grafów molekularnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.3.1.2. Gramatyka języka SMILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.3.2. Inne systemy notacji liniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.4. Macierzowe systemy kodowania konstytucji cząsteczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Edytory molekularne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 60 3.6. Standardy wymiany informacji strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3.7. Nomenklatura chemiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8. Związek chemiczny – in vitro oraz in silico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 73 3.9. Ontologia chemiczna – formalna definicja związku chemicznego . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10. Właściwości związków chemicznych i ich pomiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 78 3.11. Chemiczne bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3.11.1. Organizacja bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3.11.2. Typy baz danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 3.11.3. Strukturalne bazy danych ligandów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.11.4. Strukturalne bazy danych makromolekuł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 90 3.11.5. Bazy literaturowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Chemia in silico – problemy przetwarzania danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 93 4.1. Deskryptory molekularne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4.1.1. Kodujące deskryptory konstytucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4.1.2. Deskryptory daktyloskopowe cząsteczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4.1.3. Deskryptory obliczane na podstawie atomowej reprezentacji cząsteczki . . . 96 4.1.4. Deskryptory obliczane na podstawie fragmentów molekularnych . . . . . . . . . . 96 4.1.5. Deskryptory topologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 4.1.6. Proste deskryptory geometryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 4.1.7. Złożone deskryptory geometryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 4.1.7.1. Deskryptory pola oddziaływań cząsteczkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 4.1.7.2. Deskryptory profilu konformacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 4.1.7.3. Deskryptory wirtualnego miejsca receptorowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.7.4. Deskryptory receptorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4.1.8. Deskryptory złożonych systemów cząsteczkowych ligand – receptor . . . . . . . 100 4.1.9. Deskryptory skorelowane z właściwościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4.1.9.1. Korelaty właściwości globalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4.1.9.2. Korelaty fragmentów molekularnych – stałe Hammetta . . . . . . . . . . . . 101 6 Spis treści 4.1.9.3. Prognozowanie właściwości związków chemicznych . . . . . . . . . . . . . . . 104 4.2. Modelowanie struktur 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 4.2.1. Generatory struktur 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.2.2. Generatory struktur 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.2.2.1. Semiempiryczne metody chemii kwantowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 4.2.2.2. Mechanika molekularna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 4.2.2.3. Dynamika molekularna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 4.2.2.4. Techniki generowania konformerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 4.2.3. Pakiety do modelowania molekularnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 4.3. Podobieństwo strukturalne cząsteczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 4.4. Synteza i retrosynteza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 4.4.1. Synteza organiczna – odwzorowanie reagentów w produkty . . . . . . . . . . . . . . . 154 4.4.2. Projektowanie syntezy organicznej – odwzorowanie produktów w reagenty 155 4.4.3. Retroreakcje – nomenklatura syntonów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 4.4.4. Operacje na syntonach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 4.4.4.1. Przekształcenie syntonu w reagent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 4.4.4.2. Modyfikacje syntonów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 4.4.4.3. Odwrócenie reaktywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 4.4.5. Komputerowo wspomagane projektowanie syntezy (CASD) . . . . . . . . . . . . . . . 164 4.5. Eksploracja baz danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 4.6. Chemometria – analizy złożonych danych chemicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 4.6.1. Wybrane metody analizy struktury danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 4.6.2. Podstawowe pojęcia chemometrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 4.6.3. Zmienne i ich korelacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 4.6.4. Wstępna transformacja danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 4.6.5. Eksploracja danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 4.6.6. Jednoczynnikowa analiza wariancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 4.6.7. Wieloczynnikowa analiza wariancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 4.6.8. Algorytmy genetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 4.6.9. Wybrane techniki projekcji i wizualizacji wielu zmiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 4.6.10. Analiza czynników głównych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 4.6.11. Sieci neuronowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 4.6.12. Analiza regresji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 4.6.13. Metoda najmniejszych kwadratów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 4.6.14. Analiza regresji czynników głównych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 4.6.15. Metoda częściowych najmniejszych kwadratów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 4.6.16. Walidacja krzyżowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 4.7. Komputerowe wspomaganie projektowania molekularnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 4.8. Synteza ukierunkowana na właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 4.8.1. Intuicja i szczęśliwy traf w poszukiwaniach i odkryciach nowych leków . . . . . 215 4.8.2. Schematy racjonalne w poszukiwaniu nowych leków – badanie zależności między budową a działaniem związków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 4.8.3. Badania przesiewowe metodami chemii kombinatorycznej . . . . . . . . . . . . . . . . 223 4.8.4. Projektowanie molekularne in silico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 4.8.5. Projektowanie leków, kiedy dostępne są dane strukturalne receptora . . . . . . 224 4.8.6. Dokowanie molekularne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 4.8.7. Projektowanie oparte na szeregu aktywnych ligandów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 4.8.8. Ilościowe modele zależności struktura – aktywność QSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 4.8.8.1. Modele 0D QSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 4.8.8.2. Modele 1D QSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 4.8.8.3. Modele 2D QSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 4.8.8.4. Modele 3D QSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 4.8.8.5. Modele 4D QSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 4.8.8.6. Modele 5D QSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Spis treści 7 4.8.8.7. Modele 6D QSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 4.8.8.8. Modele RI-QSAR z wirtualnym receptorem modelowanym danymi innymi niż szereg jego aktywnych ligandów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 4.8.8.9. Modele RD QSAR z rzeczywistymi danymi receptorowymi . . . . . . . . . . 246 4.8.9. Lekotypy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 5. Internetowe zasoby i nowe technologie chemoinformatyczne on-line . . . . . 249 Literatura dodatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Przedmowa do wydania drugiego Zainteresowanie pierwszym wydaniem podręcznika przerosło nasze oczekiwa- nia. Był on dostępny w ograniczonym nakładzie, który od dawna jest wyczerpany, gdyż od czasu publikacji minęło już kilka lat. Okazało się też, że w pierwszym wy- daniu podręcznika wiele drobnych błędów wymagało korekt. Chemoinformatyka to prężnie rozwijająca się nowa gałąź chemii, wciąż powstają nowe koncepcje i pomy- sły. Z nadzieją na wypełnienie luki na rynku podręczników z tej dziedziny postano- wiliśmy przygotować nowe, poprawione i uzupełnione wydanie naszej publikacji. 1. Wstęp Chemia leków (ang. medicinal chemistry) jest interdyscyplinarną nauką obejmu- jącą chemię organiczną, biologię molekularną, chemię obliczeniową, a także farma- cję i farmakologię. Angielski termin medicinal chemistry, odnoszący się do leków, często tłumaczony jest na polski jako „chemia medyczna” i czasami interpretowa- ny w sensie poszerzonym o problemy chemii w medycynie. Istnieją jednak inne nauki, jak biochemia, których przedmiot odnosi się do takich zastosowań, znacz- nie precyzyjniej je opisując. Warto zauważyć, że także w literaturze angielskiej ter- min medicinal chemistry rozumie się czasami nieco szerzej niż tylko jako chemię leków. Rzadziej spotyka się tam pojęcie medical chemistry, które jest jeszcze bliższe polskiemu terminowi „chemia medyczna”. Ze względu na cechujący homo sapiens instynkt przetrwania sztuka leczenia lu- dzi, czyli medycyna, zawsze była przedmiotem ogromnego zainteresowania czło- wieka. Leki poszukiwane są od czasów prehistorycznych. Pierwsze takie substancje odkrywano przypadkowo. Zadaniem chemii jest wytwarzanie molekuł wykazują- cych pożądane działania. Stosownie do tego lekiem określa się substancję o pożą- danym profilu aktywności biologicznej. Ponieważ farmaceutyki (potocznie: leki) reprezentują najważniejszą część rynku, problemy związane z otrzymywaniem ta- kich substancji określa się często mianem p r o j e k t o w a n i a i p o s z u k i w a - n i a l e k ó w (ang. drug design and discovery). Nawet dzisiaj poszukiwanie nowych farmaceutyków jest bardzo skomplikowanym procesem, który z trudem poddaje się racjonalizacji. Złożoność opracowania nowego leku podkreśla stosowany czasami termin „racjonalne projektowanie” (ang. rational design) leku. Pojęcie to przeczy logice i jest tautologią językową – bo czy możliwe jest projektowanie nieracjonalne? Dostrzegając te probemy nomenklaturowe, w ostatnim czasie termin „(racjonalne) projektowanie leków” zastąpuje się często bardziej precyzyjnym określeniem „p r o - j e k t o w a n i e m o l e k u l a r n e”, które można zdefiniować jako konstruowanie nowych cząsteczek o określonym profilu aktywności chemicznej lub biologicznej. Ramka 1 Najwcześniejszy przekaz pisany dotyczący terapii datuje się na XVI wiek p.n.e. Na papiru- sie zanotowano wówczas ponad 800 receptur farmaceutycznych, w tym recepturę prepa- ratu opium. Wiedza na temat właściwości terapeutycznych ziół, roślin i praktyk leczniczych rozprzestrzeniała się w starożytnych cywilizacjach na terytoriach, przez które prowadzi- ły szlaki handlowe i na których toczyły się wojny. Przepisy adaptowano powszechnie z in- nych kultur, wzbogacając własne umiejętności i sztukę leczenia. W starożytnej Grecji i Rzy- mie ważną częścią farmakologii była umiejętność wytwarzania odtrutek przeciw truciznom, 12 1. Wstęp które w tym czasie często stosowano. Mithridaticum stanowi przykład takiego preparatu zawierającego aż 54 składniki stanowiące remedium na różne trucizny. Środek ten przygo- towany został w I wieku p.n.e. dla króla Pontu Mitrydatesa. Ważne odkrycia w farmakolo- gii pochodzą z okresu średniowiecza. Paracelsus (1493–1541) usiłował znaleźć lek na każdą chorobę. Wraz z powstaniem nowoczesnej chemii przedefiniowano także przedmiot zain- teresowania farmakologii. Już w 1809 roku w pierwszym numerze „Bulletin de Pharmacie” czytamy, że ulepszanie metod ekstrakcji jest istotnym czynnikiem, który warunkuje możli- wość zastąpienia złożonych i słabo zdefiniowanych ekstraktów preparatami czystych sub- stancji, na przykład alkaloidów. Dzisiaj farmakologia jest interdyscyplinarną nauką opierają- cą się z jednej strony na nowoczesnej chemii organicznej, chemii obliczeniowej i medycynie, a z drugiej strony na fizyce, która dostarcza technologii i urządzeń pozwalających na precy- zyjne badania losów ksenobiotyków w żywych organizmach oraz mechanizmów działania tych substancji. Racjonalne metody poszukiwania leków są coraz ważniejsze w nowoczes- nym przemyśle farmaceutycznym oraz jego sektorze badawczo-rozwojowym. Farmaceuty- ki coraz lepiej imitują naturalne efektory, a współczesna cywilizacja nie może obyć się bez leków, które nie tylko leczą, lecz także poprawiają jakość naszego życia. Mimo istotnych trudności projektowanie coraz częściej staje się integralną częś- cią poszukiwania nowych leków. Projektowanie molekularne jest nauką w dużym stopniu interdyscyplinarną. Współcześnie zaś w metodach projektowania mole- kularnego w coraz większym stopniu wykorzystuje się techniki obliczeniowe oraz informatykę. Konstruowaniem zaprojektowanych obiektów molekularnych zaj- muje się synteza organiczna. Obecnie większość nowych leków to związki synte- tyczne. Także współczesne metody syntezy organicznej korzystają ze wsparcia in- formatycznego. Interdyscyplinarne połączenie tradycyjnych kierunków chemii oraz informatyki doprowadziło ostatnio do uformowania się chemoinformatyki (ang. chemoinformatics, cheminformatics, chemiinformatics), przedmiotu, w które- go polu zainteresowania leży informatyka projektowania molekularnego oraz in- formatyka cząsteczki chemicznej jako podstawowego obiektu manipulacji w pro- jektowaniu molekularnym. Na polskim rynku księgarskim dostępnych jest wiele podręczników poświęco- nych chemii leków oraz projektowaniu leków, brakuje natomiast podręcznika po- święconego chemoinformatyce. W zamyśle autorów niniejszy skrypt ma za zadanie wypełnić tę lukę. Ponieważ w swych źródłach chemoinformatyka łączy się z pro- jektowaniem molekularnym, wyeksponowaliśmy w szczególności problemy che- moinformatyki leków. Odpowiada to profilowi nowych specjalności: chemii leków oraz chemii informatycznej, uruchomionych w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W skrypcie umieszczono także dwa rozdziały poświęcone bazom danych che- micznych oraz wykorzystaniu zasobów internetowych w chemii i chemoinforma- tyce. Rozbudowana wersja tych rozdziałów dostępna jest w postaci ćwiczeń w pro- jekcie iCSE (icse.us.edu.pl). Redakcja Magdalena Starzyk Projekt okładki Hanna Olsza Korekta Joanna Zwierzyńska Łamanie Hanna Olsza Copyright © 2018 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-8012-896-5 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-897-2 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie II. Ark. druk. 18,0. Ark. wyd. 20,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 30 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Jarosław Polański, Andrzej Bąk Podstawy chemoinformatyki leków Wydanie drugie rozszerzone J a r o s ł a w P o a ń s k l i , A n d r z e j B ą k P o d s t a w y c h e m o n f o r m a t y k i l i e k ó w
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawy chemoinformatyki leków. Wydanie drugie rozszerzone
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: