Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00464 007821 18454533 na godz. na dobę w sumie
Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II - książka
Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0883-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy obsługi komputera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj swój komputer i wykorzystaj jego możliwości

Kupiłeś wreszcie komputer. W pokoju piętrzy się stos pustych pudeł, a wyciągnięty z nich sprzęt wygląda tajemniczo i groźnie. Na tylnej ściance komputera znajduje się mnóstwo wtyczek, do których należy podłączyć bliżej niezidentyfikowane kable. Włączony komputer wydaje z siebie dziwne piski, a system operacyjny oczekuje podania nazwy użytkownika i hasła. Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem komputera, na pewno teraz zastanawiasz się, co robić.

Dzięki książce 'Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II' ujarzmisz swój komputer i wykorzystasz go do pracy i rozrywki. Czytając ją, dowiesz się, w jaki sposób połączyć ze sobą składniki zestawu i zainstalować Windows Vistę. Poznasz dołączone do systemu operacyjnego narzędzia i nauczysz się korzystać z możliwości edytora tekstu Word 2007 oraz arkusza kalkulacyjnego Excel 2007. Przeczytasz także o internecie -- dowiesz się, jak wyszukiwać informacje na stronach WWW, wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną oraz rozmawiać ze znajomymi za pomocą komunikatora Gadu-Gadu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podstawy obs‡ugi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II Autor: Maria Sok(cid:243)‡ ISBN: 978-83-246-0883-6 Format: A5, stron: 220 Poznaj sw(cid:243)j komputer i wykorzystaj jego mo¿liwo(cid:156)ci (cid:149) Po‡„cz sk‡adniki zestawu (cid:149) Naucz siŒ korzysta(cid:230) z systemu operacyjnego (cid:149) Przeszukaj zasoby Internetu Kupi‡e(cid:156) wreszcie komputer. W pokoju piŒtrzy siŒ stos pustych pude‡, a wyci„gniŒty z nich sprzŒt wygl„da tajemniczo i gro(cid:159)nie. Na tylnej (cid:156)ciance komputera znajduje siŒ mn(cid:243)stwo wtyczek, do kt(cid:243)rych nale¿y pod‡„czy(cid:230) bli¿ej niezidentyfikowane kable. W‡„czony komputer wydaje z siebie dziwne piski, a system operacyjny oczekuje podania nazwy u¿ytkownika i has‡a. Je(cid:156)li jeste(cid:156) pocz„tkuj„cym u¿ytkownikiem komputera, na pewno teraz zastanawiasz siŒ, co robi(cid:230). DziŒki ksi„¿ce (cid:132)Podstawy obs‡ugi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II(cid:148) ujarzmisz sw(cid:243)j komputer i wykorzystasz go do pracy i rozrywki. Czytaj„c j„, dowiesz siŒ, w jaki spos(cid:243)b po‡„czy(cid:230) ze sob„ sk‡adniki zestawu, w‡„czy(cid:230) komputer i zainstalowa(cid:230) Windows VistŒ. Poznasz do‡„czone do systemu operacyjnego narzŒdzia i nauczysz siŒ korzysta(cid:230) z mo¿liwo(cid:156)ci edytora tekstu Word 2007 oraz arkusza kalkulacyjnego Excel 2007. Przeczytasz tak¿e o internecie (cid:151) dowiesz siŒ, jak wyszukiwa(cid:230) informacje na stronach WWW, wysy‡a(cid:230) i odbiera(cid:230) pocztŒ elektroniczn„ oraz rozmawia(cid:230) ze znajomymi za pomoc„ komunikatora Gadu-Gadu. (cid:149) Pod‡„czenie do komputera klawiatury, myszy, monitora i urz„dzeæ peryferyjnych (cid:149) Instalacja systemu operacyjnego (cid:149) Pliki i katalogi (cid:149) Konserwacja komputera (cid:149) Korzystanie z internetu (cid:151) strony WWW, poczta elektroniczna i Gadu-Gadu (cid:149) Dokumenty tekstowe i arkusze kalkulacyjne Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp..............................................................................................................7 Rozdział 1. Mam komputer.................................................................................... 9 Co kupiłem?..............................................................................................10 Monitor..................................................................................................10 Komputer...............................................................................................13 Ważne cechy obudowy..........................................................................13 Co może CD-ROM, a czego nie może?................................................14 Czym różnią się napędy CD-ROM, CD-R, CD-RW i DVD.....................14 Co jest z tyłu?............................................................................................17 Co jest w środku?......................................................................................21 Notebook...................................................................................................2 Drukarki.....................................................................................................24 Jak działa drukarka laserowa?..............................................................25 Jak działa drukarka atramentowa?........................................................25 Współpraca komputera z urządzeniami zewnętrznymi.............................26 Jak włączyć komputer i drukarkę..............................................................27 Stand-by................................................................................................27 Rozdział 2. Jak rozmawiać z komputerem.....................................................28 System operacyjny ...................................................................................29 Okno dialogowe i zakładki.....................................................................29 Komunikacja z komputerem — klawiatura................................................30 Klawisze sterujące.................................................................................30 Klawisze specjalne................................................................................30 Modyfikatory..........................................................................................30 Komunikacja z komputerem — mysz........................................................4 Czyszczenie myszy...............................................................................5 Jak klikać...............................................................................................5 Jak zdrowo korzystać z myszy..............................................................5 Inne przyciski myszy..............................................................................7 Logowanie.................................................................................................8  Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik Pulpit.........................................................................................................9 Menu kontekstowe................................................................................9 Zmiana tapety na pulpicie.....................................................................40 Kompozycje pulpitu...............................................................................42 Schematy kolorystyczne........................................................................4 Porządek na pulpicie.............................................................................44 Kosz......................................................................................................45 Pasek zadań..............................................................................................46 Przycisk i menu Start.................................................................................47 Okna..........................................................................................................49 Minimalizacja, maksymalizacja i przywracanie rozmiaru okien.............49 Przełączanie się między oknami...........................................................50 Zamykanie okna....................................................................................51 Przesuwanie okna.................................................................................52 Zmiana rozmiarów okna........................................................................52 Definiowanie układu okien na ekranie...................................................5 Elementy okna.......................................................................................54 Pomoc.......................................................................................................56 Rozdział 3. Dyski, pliki, foldery i programy.....................................................58 Dyski..........................................................................................................59 Systemy plików......................................................................................59 Pliki............................................................................................................61 Typy plików ...........................................................................................61 Ścieżki dostępu.....................................................................................62 Ukośniki.................................................................................................62 Foldery......................................................................................................6 Przeglądanie zasobów..............................................................................64 Zmiana sposobu prezentowania plików i folderów w oknach................66 Operacje na plikach i folderach.................................................................69 Otwieranie folderu.................................................................................69 Pasek adresu .......................................................................................70 Tworzenie folderu..................................................................................70 Zmiana nazwy folderu ..........................................................................71 Kopiowanie, przesuwanie i usuwanie folderu........................................71 Operacje na plikach — otwieranie pliku................................................74 Zmiana nazwy pliku...............................................................................74 Usuwanie pliku......................................................................................75 Kopiowanie i przenoszenie pliku...........................................................76 Zaznaczanie kilku folderów lub plików..................................................77 Znajdowanie plików...................................................................................79 Uruchamianie programów.........................................................................81 4 Spis treści Zamykanie programów..............................................................................8 Panel sterowania.......................................................................................85 Usuwanie i modyfikowanie programów.................................................85 Ponowne uruchamianie systemu..............................................................87 Zamykanie systemu..................................................................................88 Rozdział 4. Multimedia...................................................................................89 Odtwarzanie płyt kompaktowych...............................................................90 Obsługa odtwarzacza............................................................................91 Kopiowanie ścieżek z płyty CD na dysk twardy........................................92 Biblioteka multimediów..............................................................................94 Nagrywanie płyt ........................................................................................98 Zapisywanie plików na dysku CD-RW.....................................................100 Rozdział 5. Dbam o swój komputer .............................................................102 Zapora sieciowa......................................................................................102 Uaktualnienia systemu............................................................................104 Ochrona przed wirusami.........................................................................106 Objawy infekcji wirusowej komputera..................................................107 Defragmentacja dysków..........................................................................109 Pielęgnacja komputera............................................................................ 110 Rozdział 6. Internet Explorer ....................................................................... 111 Podstawy................................................................................................. 111 Modemowe połączenia z internetem....................................................... 112 Uruchamiamy przeglądarkę.................................................................... 114 Przeglądanie stron WWW....................................................................... 115 Definiowanie strony głównej.................................................................... 117 Lista ulubionych stron WWW.................................................................. 118 Lista Historia............................................................................................120 Wyszukiwarki...........................................................................................122 Wyszukiwanie grafiki...........................................................................125 Rozdział 7. Korzystam z poczty elektronicznej............................................127 Jak działa poczta e-mail?........................................................................127 Zakładanie konta.....................................................................................128 Piszę i wysyłam list e-mail.......................................................................131 Załączniki poczty.....................................................................................132 Czy ktoś do mnie napisał?......................................................................13 Obsługa nadchodzących z pocztą załączników......................................135 Odpowiadam na listy...............................................................................136 Kontakty systemu Windows....................................................................138 5 Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik Rozdział 8. Plotkuję w sieci .........................................................................140 Gadu-Gadu..............................................................................................141 Instalacja i konfiguracja.......................................................................141 Dodawanie kontaktów.........................................................................144 Pogawędka..........................................................................................146 Blokowanie osób.................................................................................148 Skype......................................................................................................149 Dodawanie kontaktu............................................................................151 Rozmowa Skype.................................................................................152 Rozdział 9. Przygotowuję dokument tekstowy ............................................155 Tworzenie nowego dokumentu................................................................156 Zaznaczanie tekstu.............................................................................158 Zastępowanie, usuwanie, kopiowanie, wycinanie i wklejanie ............159 Formatowanie znaków............................................................................162 Formatowanie akapitu.............................................................................165 Ustawienia tabulacji.............................................................................167 Stosowanie stylu.....................................................................................169 Ustawienia strony....................................................................................171 Obrazy w dokumencie.............................................................................172 Zapisywanie dokumentu..........................................................................17 Drukowanie dokumentu...........................................................................174 Sprawdzanie poprawności ortograficznej .............................................174 Podgląd wydruku.................................................................................174 Drukowanie.........................................................................................175 Otwieranie dokumentu............................................................................177 Zamykanie dokumentu i programu..........................................................178 Rozdział 10. Tworzę arkusz kalkulacyjny ....................................................... 179 Nowy arkusz kalkulacyjny.......................................................................179 Wprowadzanie danych........................................................................180 Poprawki w arkuszu............................................................................181 Obliczenia................................................................................................182 Wykresy...................................................................................................185 Drukowanie.............................................................................................189 Zapisywanie dokumentu..........................................................................190 Otwieranie arkuszy kalkulacyjnych..........................................................191 Zamykanie dokumentu i programu..........................................................192 Dodatek A Tajne skróty.....................................................................................................193 Bity i bajty........................................................................................................197 Skorowidz............................................................................................................199 6 Rozdział 4. Multimedia Microsoft Windows VISTA pozwala odtwarzać płyty CD, słuchać radia, ściągać muzykę z internetu, określać ko- lejność odtwarzanych utworów. Możesz uruchamiać programy i filmy z płyt CD i DVD. Wreszcie — jeśli zainwestowałeś w nagrywarkę CD-R lub CD-RW — mo- żesz na płytach CD składować dane i do- kumenty oraz nagrywać własne płyty CD. System sam rozpoznaje, z czym ma do czynienia (pusty dysk CD-R, zapełniony danymi CD-RW, film DVD albo kame- ra cyfrowa) i do poszczególnych zadań dobiera odpowiednie narzędzia. A więc jeśli podłączysz do komputera aparat cyfrowy, będzie to program, który ściąg- nie obrazy z niego i umieści je na dysku CD-R. Jeśli z kolei umieścisz w napędzie płytę CD ze zdjęciami, uzyskasz możli- wość wyboru pokazu slajdów, prezenta- cji w przeglądarce Internet Explorer itp. Możesz też ręcznie uruchamiać Windows Media Player: wystarczy wybrać z menu Start polecenie Wszystkie programy, a następnie polecenie Windows Media Player (rysunek 4.1). Rysunek 4.1. Polecenie Windows Media Player w grupie Wszystkie programy menu Start otwiera okno Windows Media Player. W oknie zaprezentowane zostaną przykładowe utwory, które otrzymujesz w prezencie przy instalacji systemu 89 Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik Odtwarzanie płyt kompaktowych Aby za pomocą programu Windows Media Player odtworzyć płytę kom- paktową, włóż ją do napędu CD-ROM — Windows VISTA wyświetli okno dia- logowe Autoodtwarzanie. System zapyta w nim o sposób potrakto- wania muzycznego dysku CD. Domyślnie Odtwórz dysk CD audio (rysunek 4.2) zaznaczoną opcją jest Rysunek 4.2. Okno Autoodtwarzanie Kliknij ten przycisk, aby posłuchać mu- zyki. Odpręż się, usiądź wygodnie w fotelu i słuchaj — Windows Media Player wy- świetli zawartość płyty i rozpocznie jej odtwarzanie (rysunek 4.3). Aktualnie odtwarzana ścieżka wyświet- lana jest w kolorze niebieskim. 90 Rysunek 4.3. Windows Media Player Wskazówka Jeśli klikniesz w oknie Autoodtwarzanie łącze Określ ustawienia domyślne autood- twarzania w Panelu sterowania, będziesz mógł określić akcje, które mają zostać wy- konane dla określonych typów nośników lub urządzeń (rysunek 4.4). Rysunek 4.4. Możesz tu wskazać, że system ma automatycznie odtwarzać płyty muzyczne Rozdział 4. Multimedia Obsługa odtwarzacza Obsługa odtwarzacza jest prosta. Dostęp do klasycznego menu można uzyskać, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze pasków narzędzi odtwarza- cza (rysunek 4.5). Aby przemieścić się między ekranami w celu śledzenia wykonanych czynności lub powrotu do wcześniejszego zadania, skorzystaj z przycisków Wstecz i Do przodu, które znajdują się w lewym gór- nym rogu odtwarzacza (rysunek 4.7). Rysunek 4.5. Polecenie Pokaż menu klasyczne włącza wyświetlanie menu Rysunek 4.7. Przyciski Do przodu i Wstecz pozwalają przemieszczać się między zadaniami Aby uzyskać dostęp do ustawień, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk czynności (Teraz odtwarzane, Biblioteka, Zgraj, Nagraj i Synchronizuj) lub kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić opcje menu odnoszące się do poszczególnych operacji (rysunek 4.6). Regulatory odtwarzania pozwalają na powtarzanie utworów, odtwarzanie loso- we oraz standardową regulację (rysunek 4.8). Z prawej strony paska narzędzi re- gulacji znajdują się przyciski trybu peł- noekranowego . Na lewym końcu pojawia się ikona in- formacyjna — klikając ją, możesz zmie- nić typ informacji. i kompaktowego Rysunek 4.6. Poszczególne przyciski czynności — Teraz odtwarzane, Biblioteka, Zgraj, Nagraj i Synchronizuj — mają swoje menu Rysunek 4.8. Podstawowe narzędzia regulacji odtwarzania 91 Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik Kopiowanie ścieżek z płyty CD na dysk twardy Jeśli skopiujesz ulubione utwory na dysk twardy, będziesz mógł je odtwarzać na komputerze bez żonglowania płytami kompaktowymi, a jeśli masz nagrywarkę, będziesz mógł nagrać własną składankę. Aby skopiować wybrane ścieżki z pły- ty kompaktowej, włóż ją do napędu CD-ROM. Gdy na ekranie pojawi się Windows Media Player, kliknij poło- żony na pasku zadań przycisk Zgraj. Wyświetlona zostanie lista wszystkich ścieżek. Wyczyść pola wyboru obok tych ścieżek, których nie chcesz skopiować. Kliknij przycisk Rozpocznij zgrywanie (rysunek 4.9). Możesz kopiować utwory muzyczne wyłącznie na własne potrze- by — na przykład możesz przygotować składankę z utworów wybranych z zaku- pionych płyt. Nie wolno Ci w żadnym razie przekazywać osobom trzecim sko- piowanych płyt. Rozpocznie się proces kopiowania, a jego postęp możesz śledzić w oknie programu Media Player w ko- lumnie Stan zgrywania (rysunek 4.10). Utwory są kopiowane do folderu Muzyka. Rysunek 4.9. Zgrywanie płyty Rysunek 4.10. Kolumna Stan zgrywania pokazuje postęp procesu 92 Rozdział 4. Multimedia Wskazówka Aby zmienić folder, w którym umieszczane są zgrywane utwory, kliknij przycisk Zgraj prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Więcej opcji (rysunek 4.11). Rysunek 4.11. Kliknij przycisk Zgraj prawym przyciskiem myszy Na zakładce Zgraj muzykę kliknij przycisk Zmień (rysunek 4.12) i wskaż nowy folder w oknie Przeglądanie w poszukiwaniu folderu (rysunek 4.13). Rysunek 4.12. Aby zdefiniować nowy folder zgrywania, kliknij przycisk Zmień Rysunek 4.13. Możesz tworzyć nowy folder na pliki muzyczne 93 Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik Biblioteka multimediów Windows Media Player dla Windows VISTA udostępnia specjalny obszar o na- zwie Biblioteka, w którym znajdują się łącza do plików dźwiękowych i sekwen- cji wideo, obrazów oraz nagranych pro- gramów telewizyjnych. Dostęp do tych zasobów otwiera przycisk Biblioteka w oknie Media Player. Same pliki rezydują w folderach dla nich przeznaczonych, a więc muzyka w folderze Muzyka, obrazy w folderze Obrazy itp. Aby wyświetlić zawartość Biblioteki, kliknij przycisk Biblioteka. Aby wybrać typ plików multimedial- nych, które mają zostać zaprezentowa- ne w oknie, kliknij przycisk prawym przyciskiem myszy (lub kliknij strzałkę u dołu przycisku), aby wyświetlić menu Biblioteka (rysunek 4.14). okna, łącze Biblioteka — wyświetlona zo- stanie lista widoków. Wybierz z niej łącze Niedawno dodane i suwakiem przewiń zawartość okna do skopiowanych utwo- rów (rysunek 4.15). W widoku Niedawno dodane pliki są widoczne przez 30 dni. Rysunek 4.15. Zgrane utwory znajdziesz w Bibliotece Aby odtworzyć utwór z Biblioteki, wybierz z listy widoków łącze, które najszybciej doprowadzi Cię do szukanego utworu lub wykonawcy. Klikając w panelu nawigacji łącze Biblioteka prawym przyciskiem, ot- worzysz menu, w którym znajdziesz po- lecenie Pokaż więcej widoków, co ułatwi wyszukiwanie (rysunek 4.16). Rysunek 4.14. Menu Biblioteka daje dostęp do multimediów Aby odtworzyć skopiowane na dysk twar- dy utwory, kliknij położone w panelu na- wigacji, który znajduje się z lewej strony Rysunek 4.16. Możesz wyświetlić więcej widoków, co ułatwi znajdywanie. Pamiętaj, że masz do dyspozycji narzędzie wyszukiwania 94 Rozdział 4. Multimedia Kolejność odtwarzania piosenek można definiować i zmieniać. Umożliwia to li- sta odtwarzania. Listę odtwarzania można zdefiniować przynajmniej dwoma metodami: jeśli gałąź Listy odtwarzania jest rozwinięta, możesz kliknąć pole Nowa lista odtwa- rzania — domyślna nazwa zostanie za- znaczona, więc zastąp ją własną nazwą listy (rysunek 4.17). Pozostaje jedynie wypełnić listę utwora- mi. Wybierz z listy widoków odpowiedni widok — na przykład Utwory — i prze- ciągaj te utwory, które mają utworzyć listę odtwarzania, do panelu listy znajdu- jącego się z prawej strony okna Windows Media Player. Po skompletowaniu listy kliknij w panelu listy przycisk Zapisz li- stę odtwarzania (rysunek 4.19). Rysunek 4.17. Definiowanie nazwy listy odtwarzania Jeśli natomiast gałąź Listy odtwarzania jest zwinięta, a Ty klikniesz przycisk Listy odtwarzania, w panelu zawartości kliknij Kliknij tutaj i podaj nazwę listy odtwarzania w panelu, który pojawi się z prawej strony okna (rysunek 4.18). Po wpisaniu nazwy kliknij poza polem tekstowym. Rysunek 4.19. Przeciąganie utworów na listę odtwarzania Aby zamknąć panel listy odtwarzania, kliknij w nim przycisk oznaczony nie- bieską strzałką Aby dodać kolejną piosenkę do utworzo- nej listy odtwarzania, wyświetl zawar- tość Biblioteki i rozwiń gałąź Listy od- twarzania. Kliknij nazwę listy w panelu nawigacji, a następnie przycisk Edytuj w okienku listy (rysunek 4.20). Dodaj kolejne utwory tak jak poprzednio. Rysunek 4.18. Inny sposób definiowania nazwy listy odtwarzania Rysunek 4.20. Aby dokonać edycji listy, kliknij nazwę listy tylko raz; aby listę odtworzyć, kliknij dwukrotnie. W panelu treści pojawi się lista utworów 95 Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik Aby usunąć utwór z listy odtwarzania, za- znacz go, a następnie kliknij klawisz Del. Możesz także skorzystać z menu kon- tekstowego wywołanego w panelu listy (rysunek 4.21) lub w panelu treści. Aby posłuchać utworów z przygotowa- nej właśnie listy odtwarzania, kliknij na pasku zadań okna Media Player przycisk Biblioteka. Rozwiń pozycję Listy odtwa- rzania i zaznacz nazwę listy, którą chcesz odtworzyć. W dolnym panelu kliknij przycisk odtwarzania (rysunek 4.23). Rysunek 4.23. Wskaż nazwę listy i kliknij przycisk odtwarzania lub dwukrotnie kliknij nazwę listy. Lista zostanie odtworzona w kolejności, w jakiej utwory zostały nagrane Jeśli chciałbyś posłuchać wybranego z listy utworu, kliknij tytuł tego utworu dwukrotnie (rysunek 4.24). Rysunek 4.24. Możesz kliknąć dwukrotnie tytuł utworu na wyświetlanej liście, jeśli chcesz odtworzyć tylko ten utwór Po włączeniu odtwarzania listy kliknij przycisk Teraz odtwarzane, aby dodać do efektów dźwiękowych także efekty wizualne. W oknie odtwarzacza pojawi się wizualizacja (rysunek 4.25) — jej postać możesz wybierać z menu otwie- ranego strzałką pod przyciskiem Teraz odtwarzane. Rysunek 4.21. Kliknij usuwany utwór prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń z listy Aby usunąć całą listę odtwarzania, kliknij w panelu nawigacji nazwę listy odtwarza- nia prawym przyciskiem myszy, a z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuń. Media Player zapyta, czy chcesz usunąć tylko łącza (opcja Usuń tylko z biblio- teki) czy także pliki (Usuń z biblioteki i z komputera) (rysunek 4.22). Rysunek 4.22. Usuwanie listy 96 Rozdział 4. Multimedia Jeśli chcesz pozbyć się panelu listy odtwa- rzania, kliknij w nim przycisk oznaczony — teraz już nic nie niebieską strzałką będzie Cię rozpraszać (rysunek 4.26). Rysunek 4.25. Wizualizacja Kliknij przycisk Pełny ekran umiesz- czony po prawej stronie dolnego paska, aby wizualizacja zajęła cały ekran. Rysunek 4.26. Wizualizacja na pełnym ekranie. Kliknij Esc, aby szybko przywrócić wyświetlanie jej w oknie 97 Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik Nagrywanie płyt Aby nagrywać swoje płyty CD, bę- dziesz potrzebował nagrywarki CD-RW lub DVD i kilku pustych kompaktów. Windows Media Player jest wyposażony w narzędzia upraszczające proces nagry- wania. Zacznij od złożenia listy odtwa- rzania (patrz poprzedni podrozdział). Gdy lista będzie gotowa, możesz wypa- lić płytkę. Aby nagrać płytę, uruchom program Windows Media Player. Kliknij przycisk Nagraj, kliknij strzał- kę pod przyciskiem i wskaż typ dysku — Dysk CD audio lub Dysk z danymi CD lub DVD (rysunek 4.27). Domyślną opcją jest Dysk CD audio. Rysunek 4.28. Po wskazaniu odpowiedniego zestawu utworów kliknij przycisk Rozpocznij nagrywanie się nagrywanie Rozpocznie (rysu- nek 4.29) — jego postęp możesz śledzić w oknie Windows Media Player. Jeśli chciałbyś zatrzymać nagrywanie, kliknij Zatrzymaj nagrywanie. Rysunek 4.27. Z menu Nagraj wybierz typ nośnika Włóż pustą płytkę CD do napędu CD-RW. Jeśli masz w komputerze więcej nagry- warek, wybierz właściwą, klikając łacze Następny dysk w panelu nagrywania. Przeciągnij albumy lub pliki z Biblioteki bądź kliknij nazwę listy w panelu nagry- wania, aby skompletować zestaw utwo- rów do nagrywania (rysunek 4.28). 98 Rysunek 4.29. Nagrywanie w toku Po zakończeniu nagrywania nagrywarka wysunie płytę. Nie zdziw się, jeśli utwory z Twojej pły- ty będą odtwarzane na innym kompute- rze w innej kolejności. Najczęściej kolejność odtwarzania jest alfabetyczna. Rozdział 4. Multimedia Wskazówka Ścieżki audio muszą być nagrane na dysk CD-R w ramach jednego ciągłego procesu. Upewnij się więc, czy wskazałeś do skopiowania właściwe ścieżki oraz czy ich długość jest odpo- wiednia (dysk CD ma określoną pojemność, zazwyczaj 650 MB (co odpowiada 74 minutom) — kopiuj mniej więcej tyle, nie za dużo i nie za mało. Jeśli wybierzesz więcej utworów, niż może się zmieścić na jednym dysku, Windows Media Player może je co prawda nagrać na kilku dyskach, ale nie zawsze będzie to ekonomiczne, szczególnie gdy nadmiar nie wypełni całkowicie drugiej płyty. Innym ratunkiem jest zmiana formatu dysku na dysk z danymi, ale z kolei nie wszystkie odtwarzacze CD potrafią odtwarzać muzykę z takich dysków. Jeśli chcesz nagrać tylko jeden dysk audio, usuwaj utwory nadmiarowe — zaznaczaj je na liście nagrywa- nia i naciskaj klawisz Del, aż pozostałe pliki będą mieściły się na dysku. Na dyski CD można kopiować następujące typy plików: pliki pakietu Windows Media z rozsze- rzeniem wma, pliki mp3 i pliki wav. 99 Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik Zapisywanie plików na dysku CD-RW Uruchomi się Kreator zapisywania na dysku CD (rysunek 4.32). Kreator po- prosi o potwierdzenie chęci wymazania danych z dysku CD-RW. Na dyskach CD-RW możesz umieszczać dane, kopie zapasowe, programy. Jeśli coś przestanie być potrzebne, można to usunąć z dysku, zwalniając miejsce na inne zasoby. Aby sprawdzić zawartość dysku CD-RW, włóż go do napędu. Po chwili zosta- nie odczytana zawartość płytki (rysu- nek 4.30). Rysunek 4.32. Aby potwierdzić chęć wymazania dysku CD-RW, kliknij w pierwszym oknie kreatora Dalej Jeśli chcesz opróżnić dysk, kliknij przy- cisk Dalej. Rozpocznie się wymazywanie plików z dysku CD-RW. Po zakończeniu wymazywania Kreator wyświetli okno informujące o popraw- nie przeprowadzonej operacji — kliknij w nim przycisk Zakończ (rysunek 4.33). Okno prezentujące zawartość dysku CD-RW będzie teraz puste. Rysunek 4.30. Dysk CD-RW z danymi Aby wyczyścić dysk i przygotować go do przyjęcia innych danych, w niebie- skim panelu umieszczonym z lewej stro- ny okna kliknij skrót Wymaż ten dysk (rysunek 4.31). Rysunek 4.31. Kliknij przycisk Wymaż ten dysk 100 Rozdział 4. Multimedia Aby zapisać pliki na dysku CD-RW, ot- wórz okno Komputer, przejdź w nim do folderu zawierającego pliki lub folde- ry, które chcesz zapisać na dysku CD- RW, i przeciągnij je do okna napędu. Następnie kliknij w oknie napędu przy- cisk Nagraj na dysku CD (rysunek 4.34). Rozpocznie się nagrywanie plików. Rysunek 4.33. Wymazywanie zakończone Rysunek 4.34. Procedura przygotowania plików do skopiowania na dysku CD-RW 101
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: