Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00353 005172 19015455 na godz. na dobę w sumie
Podstawy obsługi komputera. Pierwsza pomoc. Wydanie II - książka
Podstawy obsługi komputera. Pierwsza pomoc. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2624-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy obsługi komputera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wreszcie nadszedł ten moment - stałeś się kolejnym szczęśliwym posiadaczem komputera. Twój PC stoi dumnie na biurku, ale Ty... nie bardzo wiesz, co z nim zrobić. Nie masz nawet pomysłu, od czego należy zacząć. A może już go używasz, ale nie umiesz opanować dziwnych i denerwujących Cię zachowań systemu?

Jeśli chcesz pozbyć się tego rodzaju bolączek i rozwiać wszystkie wątpliwości, zasięgnij odpowiedniej porady. Na szczęście najlepsze wskazówki masz w zasięgu ręki - są one zebrane w tej książce i dostępne bez recepty! Pomogą Ci przełamać strach przed używaniem komputera, przedstawią wiele podstawowych informacji na jego temat, nauczą korzystać z rozmaitych funkcji systemu operacyjnego i programów użytkowych, a także radzić sobie z problemami, które możesz napotkać podczas pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podstawy obsługi komputera. Pierwsza pomoc. Wydanie II Autor: Krzysztof Rychlicki-Kicior ISBN: 978-83-246-2624-3 Format: 140×208, stron: 80 • Typowe problemy – szybkie i skuteczne rozwiązania • Funkcje systemu operacyjnego – stosowanie i konfiguracja • Internet – łączenie, surfowanie i ochrona przed zagrożeniami • Programy użytkowe – korzystanie z pełni możliwości Wreszcie nadszedł ten moment – stałeś się kolejnym szczęśliwym posiadaczem komputera. Twój PC stoi dumnie na biurku, ale Ty… nie bardzo wiesz, co z nim zrobić. Nie masz nawet pomysłu, od czego należy zacząć. A może już go używasz, ale nie umiesz opanować dziwnych i denerwujących Cię zachowań systemu? Jeśli chcesz pozbyć się tego rodzaju bolączek i rozwiać wszystkie wątpliwości, zasięgnij odpowiedniej porady. Na szczęście najlepsze wskazówki masz w zasięgu ręki – są one zebrane w tej książce i dostępne bez recepty! Pomogą Ci przełamać strach przed używaniem komputera, przedstawią wiele podstawowych informacji na jego temat, nauczą korzystać z rozmaitych funkcji systemu operacyjnego i programów użytkowych, a także radzić sobie z problemami, które możesz napotkać podczas pracy. • Klawiatura – ujarzmiona • Opanowanie autostartu • Pliki i ich tajemnice • Internet – okiełznany • Awaria – niegroźna • Prywatność i bezpieczeństwo • Poczta dla każdego • Wyszukiwanie na co dzień • Inteligentny Outlook • Przydatny Excel • Atrakcyjny PowerPoint • Przyczyny spowolnienia • Wiersz polecenia dla wszystkich • Walka z ustawieniami Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Podstawy obsługi komputera Spis treści Wstęp / 5 1. Klawiatura — dziwne znaki / 6 2. Programy uruchamiane przy starcie systemu / 7 3. Irytujące potwierdzenie / 9 4. Otwieranie plików nie przypisanych do żadnego programu / 10 5. Jaki to plik? / 11 6. Zagubione ikony / 12 7. Dostosowywanie instalatorów do własnych potrzeb / 13 8. Ustalanie głośności / 14 9. Brak dźwięku — konflikt sprzętowy / 16 10. Brak miejsca na dysku / 17 11. Brak miejsca na dysku — praktyczne rozwiązania / 18 12. Wymagania sprzętowe aplikacji / 20 13. Internet nie działa! / 21 14. Brak internetu — sieć bezprzewodowa / 23 15. Brak internetu — połączenie sieciowe / 25 16. Brak internetu — ręczna konfiguracja / 26 17. Zepsuty komputer / 28 18. Zepsuty komputer — pierwsze symptomy / 29 19. Zepsuty komputer — diagnoza w trybie awaryjnym / 30 20. Bezpieczne połączenie — bezpieczeństwo w sieci / 31 21. Brak animacji na stronie / 32 22. Usuwanie historii przeglądania / 34 23. Świat na Javie / 35 24. Ustawianie automatycznej odpowiedzi / 36 25. Przekierowanie poczty / 37 26. Zagubione strony / 38 Spis treści 3 Podstawy obsługi komputera 27. Rozpakowywanie archiwum / 39 28. Zły wybór programu / 41 29. Kompresja plików / 42 30. Wyłączanie dźwięku / 43 31. Przenoszenie plików między komputerami / 44 32. Przesyłanie pliku przez internet / 45 33. Przesyłanie plików przez komunikator Skype / 46 34. Pokaz obrazów z katalogu / 47 35. Uniwersalny antywirus / 48 36. Serwer FTP / 50 37. Wspomaganie pobierania plików — GetRight / 51 38. Pobieranie dużego pliku / 53 39. Inteligentny Outlook / 55 40. Wizualizacja danych w Excelu / 57 41. Importowanie wykresów w programie PowerPoint / 59 42. Zagubione pliki / 61 43. Wyszukiwanie w internecie / 62 44. Zapisz informacje pochodzące z internetu / 63 45. Problemy z wyświetlaniem — widzę ciemność! / 65 46. Wyłączanie komputera / 66 47. Komputer jak żółw / 67 48. Komputer jak żółw — problemy z pamięcią? / 68 49. Gniazda, gniazdeczka i wtyczki / 69 50. Wiersz polecenia Twoim przyjacielem jest! / 70 51. Dostosowywanie wiersza polecenia / 71 52. Operacje na tekście w Wierszu polecenia / 73 53. Praca w konsoli — poruszanie się po systemie plików / 76 54. Praca w konsoli — podstawowe operacje na plikach / 78 55. DirectX — problemy z grami i nie tylko / 79 56. Błyskawiczny kosz / 80 4  4  Spis treści Podstawy obsługi komputera Otrzymujesz od kogoś irytujące wiadomości? Chciał‑ byś dokonać automatycznego podziału korespondencji na służbową i prywatną? Te i wiele innych możliwości ofe‑ ruje mało znana, acz potężna funkcja programu Microsoft Outlook — Reguły wiadomości. Inne aplikacje pocztowe rów‑ nież udostępniają podobną funkcjonalność, lecz zazwyczaj w nieco innej formie. W naszym przykładzie będziemy prze‑ nosić wiadomości od pewnej osoby do określonego folderu. 39. Inteligentny Outlook Rysunek 39.1. Opcja Reguły i alerty w programie Outlook Rysunek 39.2. Wybór ustawień reguły 1. Uruchom program Outlook. Kliknij kartę Narzêdzia g³ówne i wybierz opcję Regu³y/ Zarz¹dzaj regu³ami i aler- tami (rysunek 39.1). Na karcie Regu³y wiado- mości zostaną wyświet- lone dotychczas istnie- jące reguły. Kliknij przycisk Nowa regu³a, aby roz- począć tworzenie nowej reguły. 2. W pierwszym oknie Krea- tora regu³ możesz wybrać jeden z szablonów reguł lub utworzyć regułę od podstaw (rysunek 39.2). Zaznacz opcję Przenosze- nie wiadomości od okre- ślonej osoby do folderu. 55 Podstawy obsługi komputera 3. W polu Krok 2 kliknij łącze osoby lub grupa publiczna (rysunek 39.3), aby wybrać nadawców (adresy e -mail), których będzie dotyczyć reguła. 4. Wpisz adres e -mail w polu tekstowym zloka- lizowanym na dole okna, a następnie kliknij OK. 5. W polu Krok 2 kliknij łącze wybierz folder. W nowym oknie wskaż folder, do którego Outlook ma przenosić określone wiadomości (rysunek 39.4). 6. W kolejnych krokach kreatora reguł możesz zmienić szczegóły szab- lonu. Nie jest to jednak konieczne. Kliknij przycisk Zakoñcz, a reguła zacznie obowiązywać. 56  39. Inteligentny Outlook Rysunek 39.3. Wprowadzanie adresu e -mail osoby, od której nie chcesz dostawać wiadomości Rysunek 39.4. Wybór folderu, do którego będą przenoszone wiadomości Podstawy obsługi komputera Nerwowy poranek w fi rmie, za kwadrans rozpoczyna się ważne spotkanie zarządu. Otrzymujesz najświeższe dane związane z ostatnimi wynikami fi rmy, ale tylko w postaci liczbowej. Poniższa porada pozwoli Ci w najszybszy i jedno‑ cześnie dość efektowny sposób zmienić zbiór zwykłych liczb w elegancki wykres, który na pewno zadowoli Twojego szefa. 40. Wizualizacja danych w Excelu Rysunek 40.1. Zbiór przykładowych danych w programie Microsoft Excel Rysunek 40.2. Ten sam zbiór danych po zaznaczeniu Rysunek 40.3. Wybór typu wykresu do wstawienia 1. Uruchom program Microsoft Excel, a następ- nie wprowadź dane (rysunek 40.1). 2. Zaznacz wszystkie kolumny, które zawierają opisy oraz odpowiadające im wartości. Nie zapomnij o zaznaczeniu nagłów- ków (rysunek 40.2). 3. Przejdź do zakładki Wsta- wianie. Kliknij przycisk Wykresy i wybierz typ wykresu Kolumnowy, a następnie zdecyduj się na najbardziej odpowia- dający Twoim potrze- bom kształt wykresu (rysunek 40.3). 57 Podstawy obsługi komputera Rysunek 40.4. Wykres tuż po wstawieniu do programu Rysunek 40.5. Można edytować nawet poszczególne pozycje legendy 4. Zauważ, że na pasku menu pojawiły się dodat- kowe zakładki, które umożliwiają modyfi ka- cję schematu wykresu i innych jego cech, na przykład koloru (rysunek 40.4). 5. Pamiętaj, że możesz edytować poszcze- gólne elementy wykresu (na przykład legendę — rysunek 40.5). 6. Zapisz plik, aby można go było ponownie wykorzy- stać (rysunek 40.6). Rysunek 40.6. Zapis arkusza w programie Microsoft Excel Na zakończenie możesz przenieść wykres do nowego arku‑ sza, aby w trakcie prezentowania odseparować go od danych. Istnieje też możliwość przeniesienia wykresu do innych apli‑ kacji, lepiej odpowiadających potrzebom prezentacji, takich jak PowerPoint. 58  40. Wizualizacja danych w Excelu Podstawy obsługi komputera Poradziliśmy sobie z wygenerowaniem wykresu, czas prze‑ nieść go do aplikacji idealnie nadającej się do tworzenia i wyświetlania prezentacji, jaką jest Microsoft PowerPoint. Warto zwrócić uwagę, że przenosić można nie tylko wykresy, ale i wiele innych elementów, które są tworzone w pakiecie Microsoft Offi ce, takich jak tekst, obrazki czy tabele. 41. Importowanie wykresów w programie PowerPoint Rysunek 41.1. Pierwszy slajd naszej prezentacji Rysunek 41.2. Kopiowanie wykresu z programu Microsoft Excel 1. Włącz program Microsoft PowerPoint. Otwórz pre- zentację, do której chcesz wstawić wykres bądź inny element. Możesz też dostosować pusty szab- lon (otwierany domyśl- nie wraz z nową pre- zentacją) do swoich potrzeb i dopiero do niego wstawić wykres (rysunek 41.1). 2. Wybierz slajd, do którego będzie wstawiany wykres. 3. Zaznacz wykres w pro- gramie Microsoft Excel. Upewnij się, że zazna- czasz cały wykres, a nie tylko jego element. Wciś- nij kombinację klawisz Ctrl+C lub z menu Edy- cja wybierz opcję Kopiuj (rysunek 41.2). 59 Podstawy obsługi komputera Rysunek 41.3. Wstawianie wykresu do slajdu prezentacji w programie Microsoft PowerPoint Rysunek 41.4. Edycja danych w programie Microsoft PowerPoint 4. Przejdź do programu Microsoft PowerPoint i wklej (Ctrl+V) wykres do wybranego slajdu (rysu- nek 41.3). 5. Jeśli zajdzie konieczność edycji danych wykresu po skopiowaniu go do pre- zentacji, nie trzeba będzie wczytywać pierwotnego pliku Excela. Zaznacz wykres w PowerPoincie i kliknij go prawym przyci- skiem. Wybierz opcję Edy- tuj dane… (rysunek 41.4). 6. Zostanie uruchomione okno Excela z danymi do edycji. Będzie w nim otwarty arkusz, w którym utworzyłeś wykres. 7. Wprowadź zmiany w wybranych komór- kach arkusza. Zobaczysz, że zostanie zmodyfi ko- wany zarówno wykres w Excelu, jak i jego wersja w programie PowerPoint. 60  41. Importowanie wykresów w programie PowerPoint
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawy obsługi komputera. Pierwsza pomoc. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: