Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00143 009689 9509290 na godz. na dobę w sumie
Podstawy prawa. Wydanie 3 - ebook/pdf
Podstawy prawa. Wydanie 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 474
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7346-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik ,,Podstawy prawa' omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty oraz rozumienia prawa - zarówno krajowego jak i Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim:

W trzecim wydaniu uaktualniono i rozszerzono informację na temat wszystkich omawianych zagadnień oraz całkowicie zmieniono rozdział dotyczący prawa Unii Europejskiej. Podręcznik kierowany jest do tych wszystkich praktyków oraz studiujących, którzy powinni posiąść co najmniej elementarną wiedzę prawniczą, może zatem być wykorzystywana na wydziałach prawa, administracji, zarządzania, ekonomii, politologii, marketingu, dziennikarstwa, ochrony środowiska a także na studiach technicznych, informatycznych, rolniczych i wielu innych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Akademia Prawa Seria Akademia Prawa jest kierowana do studentów wydziałów prawniczych. Książki z tej serii stanowią opracowania podręcznikowe, które w przystępny i przejrzysty sposób podają wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. Podręcznik „Podstawy prawa” omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty oraz rozumienia prawa – zarówno krajowego, jak i Unii Europejskiej. Umożliwia poznanie w niezbędnym zakresie, reguł interpretacji i stosowania prawa w praktyce oraz szybkie i sprawne przyswojenie wiedzy o danej gałęzi i instytucji prawnej. Przedstawiono w nim:  defi nicje odnoszące się do instytucji, kategorii oraz pojęć z zakresu teorii państwa i prawa,  niektóre z gałęzi prawa tj. prawo konstytucyjne, administracyjne, karne, postępo wa nie karne, karne wykonawcze i skarbowe, prawo gospodarcze, papierów wartościo wych, Unii Europejskiej oraz cywilne i postępowanie cywilne. W trzecim wydaniu, łącząc teorię z praktyką prawniczą, administracyjną i gospodarczą, uaktualniono i rozszerzono informację na temat wszystkich omawianych dziedzin, w tym uwzględniono uchwalone i wchodzące w 2015 r. zmiany prawa. Podręcznik kierowany jest do tych wszystkich praktyków oraz studiujących, którzy po- winni posiąść i stosować, co najmniej w podstawowym zakresie, wiedzę prawniczą, może zatem być wykorzystywany na wydziałach zarządzania, ekonomii, politologii, marketin- gu, dziennikarstwa, ochrony środowiska, architektury a także na studiach technicznych, informatycznych, rolniczych i wielu innych. Podręcznik okazał się być także przydatny na wydziałach prawa, administracji, dla prawników-praktyków oraz administracji państwo- wej i samorządowej, ponieważ umożliwia szybką identyfi kację w systemie prawa poszcze- gólnych instytucji prawnych, co pozwala na ewentualne sprawne sięgnięcie do dalszej literatury. . d y w . 3 a w a r p y w a t s d o P s a r u M . Z Akademia Prawa Zdzisław Muras Podstawy prawa 3. wydanie Dr Zdzisław Muras – radca prawny, wykładowca w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warsza- wie, dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów URE. Autor i współautor kilkudzie- sięciu publikacji naukowych, w tym siedemnastu książek, glos oraz artykułów z zakresu postępo- wania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-7345-4 Cena: 65,00 zł k c e B H C . . C.H.Beck AKADEMIA PRAWA Podstawy prawa W sprzedaży: S. Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 9 Duże Komentarze Becka K. Flaga-Gieruszyńska PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 4 Skrypty Becka R. Adamus UPADŁOŚĆ A POTRĄCENIE Krótkie Komentarze Becka Wprowadzenie A. Szajkowski KSH, KRSU, MSiGU, PrUpN, wyd. 21 Edycja Sądowa PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 23 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Akademia Prawa Zdzisław Muras Podstawy prawa 3. wydanie Wydawnictwo C. H.BECK Warszawa 2015 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiMPrint Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7345-4 ISBN e-book 978-83-255-7346-1 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Wykaz ważniejszej literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI Przedmowa do wydania trzeciego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVII Rozdział 1. Ogólne wiadomości o prawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  § 1. Podstawy prawa a prawoznawstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  § 2. Istota, pojęcie i rodzaje prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojęcie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rodzaje prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Funkcje prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  § 3. Wzajemny stosunek prawa i innych norm społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Obyczaje, zwyczaje i normy towarzyskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Normy moralne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Normy techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  § 4. Świadomość prawna i praworządność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Świadomość prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Praworządność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  § 5. Norma prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Definicja normy prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Budowa norm prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Rodzaje norm prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  § 6. Przepis prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  § 7. Akt prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Rodzaje aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Stanowienie aktów normatywnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Publikowanie aktów normatywnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  § 8. Stosunek prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  § 9. Zdarzenia prawne i ich podział . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 4 6 6 7 7 7 8 10 11 11 12 14 14 15 16 18 19 19 20 21 22 25 V Spis treści I. Zdarzenia prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podział zdarzeń prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 10. Stosowanie prawa i wnioskowania prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Stosowanie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Wnioskowania prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 11. Obowiązywanie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojęcie obowiązywania prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zakresy obowiązywania norm prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Obowiązywanie prawa w przestrzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Personalne obowiązywanie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Obowiązywanie prawa w czasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Wejście normy prawnej w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Utrata mocy obowiązującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 12. Kolizje obowiązywania norm prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Reguły kolizyjne – kryterium chronologiczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Reguły kolizyjne – kryterium hierarchiczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Reguły kolizyjne – kryterium szczególności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Kolizje reguł kolizyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 13. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojęcie źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rodzaje źródeł prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Źródła prawa powszechnie obowiązującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Źródła o charakterze wewnętrznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Źródła prawa Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. System źródeł prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 14. Zbiory przepisów prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 15. Wykładnia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojęcie wykładni prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Dyrektywy interpretacyjne i rodzaje wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Dyrektywy interpretacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rodzaje wykładni prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Moc wiążąca wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wykładnia o mocy powszechnie wiążącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wykładnia o ograniczonej mocy wiążącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Wykładnia niemająca mocy wiążącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 16. Luki i analogia w prawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 17. Fakty, domniemania i fikcje prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Fakty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Domniemania prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Fikcja prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Działy systemu prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Gałęzie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 19. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialność prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojęcie przestrzegania prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Pojęcie odpowiedzialności prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 18. Systematyka prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojęcie systemu prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zasady systemu prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Podstawowe zagadnienia dotyczące państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 20. Pojęcie państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 25 25 26 26 29 30 30 31 31 32 33 33 34 35 35 35 36 36 37 37 37 37 39 39 40 41 42 42 43 43 44 45 46 46 47 48 50 50 51 52 52 52 53 54 55 57 57 58 61 61 Spis treści I. Rys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Teorie powstania państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Podstawy prawne i definicja państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Prawne kryteria państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Definicja państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Atrybuty państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Organy i instytucje państwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Władza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Terytorium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ustrój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Polityka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Obywatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Symbole państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 21. Funkcje państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 22. Aparat państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojęcie aparatu państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rodzaje organów państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 23. Typy i formy państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Typy państw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Państwo niewolnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Państwa feudalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Państwa kapitalistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Państwa socjalistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Formy państw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 62 63 63 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 72 72 72 75 75 75 76 77 78 78 Rozdział 3. Prawo konstytucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 24. Pojęcie konstytucji i prawa konstytucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Konstytucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Prawo konstytucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 25. Konstytucje polskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Rozwój konstytucjonalizmu w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Konstytucja RP z 2.4.1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zakres regulacji Konstytucji RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Funkcje Konstytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zasady zmiany Konstytucji RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 26. Podstawowe zasady ustroju politycznego RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 83 83 84 84 84 87 87 87 88 89 89 I. Pojęcie ustroju politycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 II. Podstawowe zasady ustroju politycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 § 27. Zasada trójpodziału władzy − system organów państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 I. Zasada trójpodziału władzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 II. System organów państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 III. Władza ustawodawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 1. Sejm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 1.1. Skład Sejmu i immunitety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1.2. Organy Sejmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 1.3. Posiedzenia Sejmu i zadania Sejmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Senat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 100 IV. Władza wykonawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Prezydent RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 101 1.1. Podstawowe funkcje Prezydenta RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Spis treści 101 2. Rada Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 2.1. Premier, ministrowie i wojewoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 2.2. Podstawowe zadania Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 V. Władza sądownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 1. Sądy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 1.1. Sąd Najwyższy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 1.2. Sądy powszechne i wojskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 1.3. Sądy administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1.4. Sędziowie i ławnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1.5. Krajowa Rada Sądownictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2. Trybunał Stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Postępowanie przed Trybunałem Stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 2.2. Powołanie Trybunału Stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 110 3. Prokuratura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4. Adwokatura i radcowie prawni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 VI. Władza kontrolna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Trybunał Konstytucyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 3. Najwyższa Izba Kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 4. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka . . . . . . . . . . . . . 117 119 5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 VII. Terenowe organy państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 1. Samorząd terytorialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Gmina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 123 1.2. Powiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 1.3. Województwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 2. Organy administracji rządowej w województwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 § 28. Inne naczelne organy państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Rada Bezpieczeństwa Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 127 II. Narodowy Bank Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 § 29. Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela . . . . . . . . . . . . 129 I. Podstawowe prawa i wolności obywatelskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 II. Podstawowe prawa polityczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Podstawowe prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne . . . . . . . . . . . . . . . . 130 131 IV. Podstawowe obowiązki obywatelskie (art. 82–86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Środki ochrony praw i wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Rozdział 4. Prawo administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 30. Pojęcie i struktura prawa administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 31. Administracja publiczna i jej organy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 133 135 I. Pojęcie administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 II. Polityka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 137 III. Podziały organów administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 32. Źródła prawa administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 § 33. Stosunek administracyjnoprawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 141 § 34. Prawne formy działania administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Akt normatywny administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 142 II. Akt administracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 III. Ugoda zawierana przed organami administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 IV. Porozumienie administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Czynności cywilnoprawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 VIII Spis treści VI. Prowadzenie działalności społeczno-organizatorskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 147 VII. Czynności faktyczne (materialno-techniczne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 VIII. Przyrzeczenie administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 IX. Milczenie administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 § 35. Postępowanie administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojęcie postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 150 II. Postępowanie administracyjne ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 III. Zasady postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 IV. Właściwość organów postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 V. Strony postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Terminy załatwienia sprawy administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 156 VII. Doręczanie pism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 VIII. Przebieg postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 1. Wszczęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Postępowanie dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 159 3. Rozprawa administracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 4. Zawieszenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 5. Rozstrzygnięcie sprawy (decyzje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 6. Postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Środki odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 162 1. Odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 2. Zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 3. Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 4. Nadzwyczajne środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 165 4.2. Uchylenie lub zmiana decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 4.3. Stwierdzenie nieważności decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 4.4. Wygaśnięcie decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 36. Sądowa kontrola decyzji administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 166 I. Rodzaje i właściwość sądów administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 II. Uczestnicy postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 III. Przebieg postępowania i środki odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 § 37. Skargi i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 38. Prawo administracyjne materialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 174 § 39. Postępowanie egzekucyjne w administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 I. Pojęcie i zakres postępowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 II. Przebieg i uczestnicy postępowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 III. Rodzaje egzekucji i środków przymusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Zabezpieczenie należności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 181 Rozdział 5. Prawo karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 § 40. Pojęcie prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 41. Źródła prawa karnego (sensu largo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 183 § 42. Prawo karne materialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 I. Struktura prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 II. Zakres obowiązywania prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Obowiązywanie prawa w czasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 2. Obowiązywanie prawa w przestrzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 189 3. Obowiązywanie prawa karnego względem osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 III. Pojęcie przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 1. Związek przyczynowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Bezprawność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawy prawa. Wydanie 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: