Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00349 014132 13844803 na godz. na dobę w sumie
Podstawy projektowania stron internetowych - książka
Podstawy projektowania stron internetowych - książka
Autor: Liczba stron: 328
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-812-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> funkcjonalność stron
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Projektowanie stron WWW to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, której poświęcono już setki książek. Niestety, większość z nich skupia się wyłącznie na przedstawieniu technologicznych aspektów ich tworzenia, omawiając język HTML, konkretne aplikacje graficzne i multimedialne, czy też programowanie na potrzeby WWW.

'Podstawy projektowania stron internetowych' to zupełnie inna książka, przeznaczona dla tych, którzy uświadamiają sobie, że dobra strona WWW to przede wszystkim dobry, właściwie poprowadzony projekt, a kwestie technologiczne mają znaczenie drugorzędne. To książka dla menedżerów, szefów i członków zespołów projektowych, osób odpowiedzialnych za marketing internetowy, wreszcie dla wszystkich, którzy chcą poznać sprawdzone metody tworzenia dobrych, spełniających postawione przed nimi zadania, witryn WWW. U podstaw każdej witryny internetowej, która odniosła sukces, leży dobry projekt, a ostateczną, oceniającą go instancją, są użytkownicy witryny. Dowiedz się, co zrobić, by byli usatysfakcjonowani.

Projekt jest mostem miedzy pomysłem, a jego realizacją. Jeśli chcesz stworzyć atrakcyjną i popularną stronę WWW, nie wystarczą najlepsi programiści i graficy. Musisz jeszcze wiedzieć:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Podstawy projektowania stron internetowych Autorzy: Tammy Sachs; Gary R. McClain, Ph.D. T³umaczenie: £ukasz Orzechowski ISBN: 83-7197-812-X Tytu³ orygina³u: Back to the User: Creating User-Focused Web Sites Format: B5, stron: 328 Projektowanie stron WWW to dynamicznie rozwijaj¹ca siê dziedzina, której poġwiêcono ju¿ setki ksi¹¿ek. Niestety, wiêkszoġæ z nich skupia siê wy³¹cznie na przedstawieniu technologicznych aspektów ich tworzenia, omawiaj¹c jêzyk HTML, konkretne aplikacje graficzne i multimedialne, czy te¿ programowanie na potrzeby WWW. „Podstawy projektowania stron internetowych” to zupe³nie inna ksi¹¿ka, przeznaczona dla tych, którzy uġwiadamiaj¹ sobie, ¿e dobra strona WWW to przede wszystkim dobry, w³aġciwie poprowadzony projekt, a kwestie technologiczne maj¹ znaczenie drugorzêdne. To ksi¹¿ka dla mened¿erów, szefów i cz³onków zespo³ów projektowych, osób odpowiedzialnych za marketing internetowy, wreszcie dla wszystkich, którzy chc¹ poznaæ sprawdzone metody tworzenia dobrych, spe³niaj¹cych postawione przed nimi zadania, witryn WWW. U podstaw ka¿dej witryny internetowej, która odnios³a sukces, le¿y dobry projekt, a ostateczn¹, oceniaj¹c¹ go instancj¹, s¹ u¿ytkownicy witryny. Dowiedz siê, co zrobiæ, by byli usatysfakcjonowani. Projekt jest mostem miedzy pomys³em, a jego realizacj¹. Jeġli chcesz stworzyæ atrakcyjn¹ i popularn¹ stronê WWW, nie wystarcz¹ najlepsi programiġci i graficy. Musisz jeszcze wiedzieæ: • Jak sprawiæ, by u¿ytkownicy obejrzeli witrynê i chcieli na ni¹ wracaæ? • Co zrobiæ, by witryna generowa³a zyski, a nie koszty? • Co przekazaæ w formie grafiki, a gdzie lepszy jest tekst? • Jak sk³oniæ u¿ytkowników do interakcji i jak tê interakcjê wykorzystaæ? • Jakie szanse otwiera przed Tob¹ e-business? Spis treści O Autorach ...................................................h................................... 13 O Redaktorach technicznych ...................................................h......... 14 Wstęp ...................................................h.......................................... 15 Część I Widok z oddali ...................................................d............17 Rozdział 1. Po co tworzyć witrynę internetową? ................................................. 19 (A skoro już o tym mówimy, to dlaczego warto sięgnąć po tę książkę?)...............................19 Uwzględnianie potrzeb użytkowników w fazie projektowania ........................................21 Myśleć jak użytkownik ...............................................................................................21 Kim właściwie jesteśmy? Myśleliśmy, że już nigdy nie zapytasz…................................23 Układ książki.....................................................................................................................24 Rozdział 2. Przeprowadź badania, wykorzystaj ich wyniki i idź za ciosem ............. 27 Po co przeprowadzać badania? .........................................................................................27 Korzyści z przeprowadzania badań...................................................................................28 („Co jest moim zwrotem z inwestycji?”) ..........................................................................28 Korzyść 1. Tworzenie consensusu..............................................................................29 Korzyść 2. Uczysz się myśleć tak jak użytkownik .....................................................31 Korzyść 3. Badania oszczędzają czas i pieniądze.......................................................32 Korzyść 4. Badania pomagają przekonać ...................................................................33 Korzyść 5. Zaczynamy, gdy jesteśmy pewni swego...................................................34 Kupiłem pomysł, teraz powiedz co zrobić by badania zarobiły na siebie ........................34 Zasada 1. Zanim wydasz duże pieniądze, przeprowadź badania................................34 Zasada 2. Włącz w proces tworzenia cały zespół .......................................................36 Zasada 3. Projektuj szybko, ale nie na kartce .............................................................37 Zasada 4. Nie traktuj uczestników testów jak królików doświadczalnych.................37 Zasada 5. Wywiady przeprowadzaj z ludźmi, którzy chcieliby korzystać lub już korzystają z Twojej witryny ............................................................................39 Zasada 6. Nie myl pytania „Czy będą w stanie?” z pytaniem „Czy zechcą?”............39 Część II Jak przyciągnąć odwiedzających do witryny, przynajmniej na taki czas, by zobaczyli co im oferujesz? ..41 Rozdział 3. Główna strona witryny to 30-sekundowa szansa zaprezentowania się. Nie bądź nieśmiały! ...................................................h....................... 43 Pokaż, co masz do zaoferowania.......................................................................................43 Zdobądź rekomendacje — szczególnie tam, gdzie ma to znaczenie ................................46 Nie posiadasz rekomendacji? Poproś kogoś, by Ci ich użyczył, ale nie oszukuj!............48 6 Podstawy projektowania stron internetowych Mądrze przedstaw swoją ofertę.........................................................................................49 Dopilnuj, by zastosowane rozwiązania ułatwiały korzystanie z serwisu..........................52 Na stronie głównej powinny znaleźć się informacje o celach stawianych przed witryną ....53 Im więcej, tym lepiej.........................................................................................................56 (Określ, kim są Twoi klienci i przywitaj ich)....................................................................56 Od razu pisz całą prawdę ..................................................................................................58 (Złe nowiny są gorsze, gdy dochodzimy do nich na własną rękę)....................................58 Kilka trudnych pytań.........................................................................................................59 Rozdział 4. Sposób „dzielenia” witryny przez użytkowników (Lepiej używaj ich języka, ponieważ nie są tu po to, by starać się o zatrudnienie w Twojej firmie) .................................... 61 A ta witryna jest o…?........................................................................................................61 Macie wspaniałe rozwiązania organizacyjne, ale ja nie szukam pracy.............................62 Macie takie fascynujące działy, a każdy równie tajemniczy ............................................65 Wiem, że sieć jest kreatywnym miejscem, ale tracicie mnie ............................................66 Ograniczenia matrioszek i podmienianych rysunków ......................................................67 Nie chcę znaleźć się w żadnej z tych kategorii i nie nżazywajcie mnie wyżem demograficznym! ......................................................................................69 Konfrontacja z nieznanym. Zacznij od spojrzenia poza firmę..........................................71 To, że każdy dział chce mieć odnośnik na stronie głównej, nie znaczy, że go potrzebuje...74 I nie zapomnij zapytać, czy witryna spełnia oczekiwania i potrzeby użytkowników.......75 Widok z oddali ..................................................................................................................77 Kilka trudnych pytań.........................................................................................................77 Rozdział 5. Stosowanie oryginalnych rozwiązań jest pożądane. Upewnij się tylko, że użytkownicy wiedzą, co masz im do zaoferowania ......................... 79 Pokaz był wspaniały, ale zachowajcie go na Broadway ...................................................79 (Bardzo proszę, czy mógłbym zobaczyć już stan konta?) ................................................79 Nie wcielaj się w rolę Picassa! Sztuka dobrze wygląda w galerii ....................................82 Projektanci działają w tajemniczy sposób.........................................................................86 (Tylko w kościele ikony zawsze znajdziesz na swoim miejscu) ......................................86 Ostrożnie z ozdobnikami...................................................................................................87 Łam schematy! Ale nawigację prowadź na własne ryzyko ..............................................89 Upewnij się, że witryna będzie zgodna z wizerunkiem produktu.....................................90 Widok z oddali ..................................................................................................................92 Kilka trudnych pytań.........................................................................................................92 Rozdział 6. Ludzie nie lubią czytać. Nie zmuszaj ich do tego! .............................. 93 Gdyby chcieli przeczytać powieść, na pewno by jakąś kupili ..........................................93 Pozwól przemówić obrazom .............................................................................................96 Obrazy nie muszą zastępować tysiąca słów, powinny jednak mówić coś, co ma sens ....97 Rysunek może być wart tysiąca słów… Ale nie wtedy, gdy szepcze...............................98 Obrazy często są lepsze od słów .......................................................................................99 Ludzie traktują słowa dosłownie.....................................................................................101 Najpierw rzeczy najważniejsze .......................................................................................101 Poinformuj ludzi — pobieżnie — co powinni zrobić .....................................................103 Oszczędź użytkownikom toru z przeszkodami ...............................................................105 Jeśli Twoja mama nie może tego przeczytać, czcionka jest zbyt mała!..........................106 Widok z oddali ................................................................................................................108 Kilka trudnych pytań.......................................................................................................108 Spis treści 7 Rozdział 7. To, że konkurencja robi coś w ten sposób, nie znaczy, że to jest właściwe ...................................................h..................... 109 Nie jedź na tym samym wózku!......................................................................................110 Wzoruj procesy w sieci na zachowaniach ludzi poza siecią ...........................................111 (Projektuj przy użyciu logiki, za którą łatwo podążyć).....................................................111 I nie wymyślaj ponownie koła! .......................................................................................112 Myśl o nas, co chcesz, ale uważamy, że lewy pasek nawżigacyjny powinien zostać na swoim miejscu...............................................................................113 Ludzie po prostu chcą wrócić na stronę główną! Nie licżz na to, że zaprowadzi ich tam logo firmy ................................................................................114 Dwójka dzieci, pies i poziom zróżnicowania..................................................................115 Widok z oddali ................................................................................................................117 Kilka trudnych pytań.......................................................................................................117 Część III Jak zdobyć pewność, że coś przyciągnie uwagę użytkowników? (Codzienne starania o ulepszenie witryny) .......................119 Rozdział 8. Zirytowany użytkownik odejdzie gdzie indziej. Nie dopuść do tego!.... 121 Gdy trafi się na mur nie do przebicia ..............................................................................122 (Sposoby obejścia problemu) ..........................................................................................122 Skrajnie wyczerpani ........................................................................................................123 (Kto uratuje sytuację?) ....................................................................................................123 Klient ma zawsze rację....................................................................................................125 (Zasady postępowania w trakcie rozwiązywania problemów) ............................................125 Użytkownicy nie są programistami. Nie zakładaj, że wiedzą, o czym piszesz ................127 1. Udzielanie pomocy ...............................................................................................128 2. Poprawne korzystanie z okien ..............................................................................129 3. Zwiększanie i zmniejszanie rysunków..................................................................129 4. Instalacja dodatków i uaktualnianie przeglądarki — jak i dlaczego?...................130 Wolny wybór to dobra rzecz (Nie ograniczaj możliwości użytkownika) ...................................................................130 Widok z oddali ................................................................................................................131 Kilka trudnych pytań.......................................................................................................131 Rozdział 9. Przygody z pobieraniem plików (…ale czy naprawdę muszę?!)...................................................h..... 133 Dodatki! Dodatki? ...........................................................................................................133 Powiadasz, że chciałbyś zobaczyć naszą witrynę? Nie tak szybko, proszę Pana ..............133 Pobrać dodatek? O co tu chodzi?! A tak poza tym, to co on właściwie robi? ...................134 Inne trudne pytanie: Dlaczego powinienem?!.................................................................135 Pomocy, zgubiłem się! I gdzie się podział ten pobrany plik?.........................................137 I znów déjà vu (Te same problemy do potęgi dziesiątej)......................................................................139 Stos plików do pobrania (Od czego zacząć?) .......................................................................................................140 Pobieranie plików a wizerunek firmy (Bądź konsekwentny) ...................................................................................................141 Widok z oddali ................................................................................................................142 Kilka trudnych pytań.......................................................................................................143 8 Podstawy projektowania stron internetowych Rozdział 10. Gdy będę potrzebował pomocy, poproszę o nią! (Uzyskiwanie informacji, wskazówek, pomocy i wszystkiego co konieczne)...................................................h........ 145 Dziękuję za świetne wskazówki, ale ja wiem, jak to zrobić ...........................................145 Kolejne etapy (Mógłbym prosić o wskazówkę?).................................................................................147 A tak swoją drogą, co z tego wszystkiego mi się przyda? ..............................................149 Nie wejdę do tego pokoju, zanim nie zapalisz światła....................................................153 Jest 22:00. Czy wiesz, gdzie teraz są Twoi użytkownicy (i vice versa)?........................154 Wyszukiwanie oraz wyszukiwanie zaawansowane (Wiem, że można tu dojść krótszą drogą, ale ja wybieram trasę wycieczkową)..........157 Nie mam czasu na „Wojnę i pokój” (Uwagi o stronach z treścią) .........................................................................................158 No, dzięki! Właśnie gdy zaczęło mi się podobać, mówisz, że to nielegalne ..................160 To reklama czy informacja? (Jeśli coś nie jest użyteczne, jest zbędne).....................................................................162 Widok z oddali ................................................................................................................162 Kilka trudnych pytań.......................................................................................................163 Rozdział 11. Hieroglify są interesujące tylko wtedy, gdy zwiedza się piramidy (Język i ikony) ...................................................h............................ 165 Pozasieciowe schematy nie zawsze sprawdzają się w sieci............................................165 Każdy przycisk i każda ikona może mieć jedno i tylko jedno znaczenie............................168 Pytanie: „Co można kliknąć?” NIE jest podchwytliwe ..................................................169 Różne oblicza znaczeń w sieci ........................................................................................169 Jeśli ikony wymagają opisów, masz problem .................................................................170 Projekt witryny sam w sobie jest przenośnią ..................................................................173 Internet polega na przekazaniu kontroli do rąk użytkownika...........................................173 Widok z oddali ................................................................................................................174 Kilka trudnych pytań.......................................................................................................174 Część IV Dostrajanie się do oczekiwań użytkowników (Projekt witryny i nawigacja) ........................................175 Rozdział 12. Daj użytkownikom to, czego oczekują (i jeszcze więcej), inaczej znajdą kogoś, kto zrobi to za Ciebie .................................... 177 Zawartość, czyli to, co zazwyczaj musisz czytać............................................................178 Serio? A kto tak mówi?...................................................................................................178 Proste pytanie. Dlaczego to jest tutaj? ............................................................................179 Znane marki (Wierzę Ci — ale nie rozczaruj mnie)..........................................................................179 Każdy kij ma dwa końce (Czy potrzebuję wsparcia z tej branży?).......................................................................182 Nowe marki (Czemu miałbym wierzyć w to, co piszesz?) ...............................................................184 Zawartość z drugiej ręki (Rozsądne rozwiązanie)................................................................................................185 Czy reklama spełnia swe zadanie? (Przezwyciężanie sceptycyzmu użytkowników dotycząceżgo artykułów i „obiektywnych” wypowiedzi).......................................................................................187 Spis treści 9 Ale to jest witryna komercyjna, prawda? Czy w ogóle musi mieć jakąś zawartość?............188 Umieszczanie informacji o produktach i recenzji (Najpierw — wyzwanie)...............................................................................................189 A teraz możliwości..........................................................................................................189 Inne rozwiązanie (Jak się tworzy internetowa społeczność).....................................................................191 Czy inni użytkownicy zawsze są wiarygodni?................................................................193 Dostarczanie zawartości (Decyzja w rękach użytkowników i płynące z tego możliwości).................................193 Widok z oddali ................................................................................................................194 Kilka trudnych pytań.......................................................................................................195 Rozdział 13. Funkcjonalność (Nie stój tak, daj mi trochę interakcji)............................................ 197 Ludzie lubią brać udział w grach, nawet gdy nie przeglądają witryny im poświęconej.....197 Konfigurator Della (Wartość elementów interakcji — lekcja pierwsza) .........................................................198 Testy wyboru (Jak sądzisz, dlaczego horoskopy są tak popularne?).....................................................200 Testy mogą również ułatwić przedstawienie produktów potencjalnym klientom ..........201 Narzędzia interakcyjne (Inna oblicza testów).....................................................................................................203 Sondy również mogą być ciekawe, jeśli rezultaty podawane są na bieżąco...................204 Wygaszacze ekranu i inne gadżety do pobrania również mogą skłaniać użytkowników do powrotu na stronę i pomagać w tworzeniu wizerunku przedsiębiorstwa ................205 Widok z oddali ................................................................................................................206 Kilka trudnych pytań.......................................................................................................207 Rozdział 14. O rozwiązaniach graficznych (Grafika w służbie zawartości i funkcjonalności) ............................. 209 Podstawowa zasada. Strony WWW są środowiskiem graficznymż (Użytkownicy oczekują kolorów).................................................................................209 Użytkownicy oczekują konsekwencji w stosowaniu rozwżiązań graficznych i kolorystycznych..........................................................................................................210 Użytkownicy nie chcą, by grafika opóźniała ich działania.............................................211 Wiodąca zasada: jeśli coś nie jest potrzebne, pozbądź się tego ......................................213 Unikanie nadmiaru (Puste obszary sprawdzają się) .....................................................................................215 Inne ważne pytanie: czy ten mały rysunek rzeczywiście czemuś służy?........................215 Przestroga na koniec: czy jesteś pewien, że użytkownik kontroluje sytuację?...............217 Widok z oddali ................................................................................................................218 Kilka trudnych pytań.......................................................................................................218 Rozdział 15. Wyszukiwanie (Kiedy ograniczać wyszukiwanie do obszaru witryny, a kiedy przeprowadzać je w całym Internecie?)............................... 219 Nie można zakładać, że pojęcia wyszukiwania i przeglądania wykluczają się wzajemnie ....220 Weterani wyszukiwarek............................................................................................220 Osoby przeglądające witrynę....................................................................................220 Osoby łączące wyszukiwanie z przeglądaniem ........................................................220 Jedynym co jest konsekwentne jest niekonsekwencja..............................................221 10 Podstawy projektowania stron internetowych Zapomnij o logice boolowskiej (Prawdopodobieństwo obchodzi tylko statystyków) ......................................................221 Pisownia (Nie bądź zbyt drobiazgowy — to nie lekcja języka polskiego) ..................................223 Ty mówisz pomidor, ja mówię…....................................................................................225 Pisząc „cytrynowe”, masz na myśli cukierki, świeczki zapachowe czy też kosmetyki? (Sprawdź, jak użytkownicy chcą szukać informacji) ...................................................226 Wyszukiwanie zaawansowane (Ostatni szaniec) ...........................................................................................................227 Staraj się ograniczać liczbę pól (Użytkownicy często zakładają, że powiązania istnieją tam, gdzie ich nie ma) ..........229 W obrębie witryny czy w całej sieci?..............................................................................231 Rezultaty wyszukiwania (Ile to zbyt wiele?) ........................................................................................................233 Widok z oddali ................................................................................................................234 Kilka trudnych pytań.......................................................................................................235 Rozdział 16. Nawigacja (Gdy użytkownicy szukają mapy witryny, to znaczy, że masz kłopoty) ...237 Niech strona główna będzie przewodnikiem ..................................................................238 Rozwiązania nawigacyjne należy stosować w sposób konsekwentny............................241 Ścieżka z okruszków chleba............................................................................................241 Klient ma zawsze rację (Nieprawidłowy wpis nie wchodzi w rachubę) ............................................................241 To nie jest druk (Wykorzystaj odnośniki, aby zapewnić szybki dostęp do różnych opcji)....................245 Działaj z wyprzedzeniem (Nie każ użytkownikom cofać się, aby przejść dalej).......................................................245 Pokaż ludziom drogę za pomocą obrazów......................................................................246 Przedstawiaj najważniejsze instrukcje tak, by nie można było ich przeoczyć................246 Nie zmuszaj ludzi do robienia czegokolwiek, na co nie są jeszcze przygotowani .........247 Przewijaj na własne ryzyko.............................................................................................248 Widok z oddali ................................................................................................................249 Kilka trudnych pytań.......................................................................................................250 Rozdział 17. E-biznes (Użytkownicy nie kupią czegoś, czego nie będą mogli znaleźć) ........ 251 Poznaj nawyki kupujących..............................................................................................251 Nie zakładaj, że istnieje standardowy sposób kupowania danej kategorii produktów ...253 Używaj przenośni, które mają sens .................................................................................254 Ludzie chcą wiedzieć, co kupują (Wykorzystaj rysunki i opisy) ......................................................................................256 Dostosowywanie się do sposobu przeprowadzania zakupów .........................................257 Pomyśl o promocjach ......................................................................................................259 Czy mogę to zwrócić? (Życie jest już wystarczająco skomplikowane…) ........................................................261 Wykorzystaj sprzedaż łączoną ........................................................................................262 Czy istnieją jakieś koszty manipulacyjne lub transportowe? Nie próbuj tego ukryć......264 Działaj zgodnie z wizerunkiem przedsiębiorstwa...........................................................265 Widok z oddali ................................................................................................................267 Kilka trudnych pytań.......................................................................................................267 Spis treści 11 Część V Powrót do widoku z oddali (Witryna i marka) ...................................................d......269 Rozdział 18. Przenoszenie do sieci znanych marek produktów i związane z tym wyzwania (Dziesięć najważniejszych problemów)............................................ 271 Użytkownicy spodziewają się, że witryna będzie odzwiżerciedlać wizerunek przedsiębiorstwa, które za nią stoi................................................................................272 Tworzona witryna powinna być zorganizowana tak, jak firmujące ją przedsiębiorstwo ...274 Jakiego języka używasz, rozmawiając z klientami? Użyj go, tworząc witrynę internetową.........................................................................................275 Dopracowywanie szczegółów (aż do ostatniego elementu)............................................276 Dalsze dopracowywanie szczegółów (Nie zapominaj o jakości witryny) ...............................................................................277 Pytanie z branży e-biznesu: Na ile tworzona witryna oddziałuje na inne kanały sprzedaży?...........................................................................278 Dostęp do konta (Zachęcanie do regularnych odwiedzin).......................................................................278 Nie zniechęcaj klientów (Spraw, by serwis i obsługa techniczna były użyteczne) .............................................279 Rozważ możliwość zaoferowania dodatkowych usług dla najlepszych klientów ..........282 Połóż odpowiedni nacisk na informacje marketingowe, ażle nie przesadzaj — witryna to nie reklama w telewizji...........................................................................282 Widok z oddali ................................................................................................................283 Kilka trudnych pytań.......................................................................................................284 Rozdział 19. Usługi b2b (Możliwości i wyzwania)...................................................h.............. 285 Dowiedz się, w jaki sposób klienci witryny robią interesy.............................................286 Pamiętaj, że zasady działania przedsiębiorstw określono z konkretnych powodów ......288 Lista klientów zapewnia wiarygodność ..........................................................................289 Ludzie lgną do osób podobnych do siebie. Upewnij się, żeż wiedzą, iż jesteś jednym z nich..................................................................................................290 A co tu znajdę dla siebie? (Poszukaj sprzymierzeńców, zanim zaatakujesz rynek)...............................................292 Nie zapominaj, że klienci mają klientów............................................................................293 Połóż nacisk na branżę i trzymaj się jej kluczowych elementów ...................................294 Zastanów się nad tym, do kogo kierujesz ofertę .............................................................294 Pamiętaj o różnicy pomiędzy użytkownikami docelowymżi a osobami podejmującymi decyzje...............................................................................295 Widok z oddali ................................................................................................................296 Kilka trudnych pytań.......................................................................................................296 Część VI Widok z perspektywy (Wyprzedzanie tempa rozwoju technologii, a przynajmniej dotrzymywanie mu kroku) ......................297 Rozdział 20. Wejść w skórę użytkownika (Siła słuchania) ...................................................h.......................... 299 Po co poznawać opinie użytkowników? Czyż odpowiedź nie jest już oczywista?............299 Dialog z użytkownikiem stanowi podstawę witryny ......................................................300 Czy już czas na modernizację witryny? Tak naprawdę wżiedzą to tylko użytkownicy ..............................................................................................301 Wyprzedzanie oczekiwań użytkowników.................................................................301 12 Podstawy projektowania stron internetowych Trzymanie ręki na pulsie (Tworzenie nieprzerwanego dialogu) ...........................................................................302 Nie można przeprowadzać badań w próżni (Nowe opcje a całość witryny) .....................................................................................303 Niezależnie od tego, jak bardzo wyszukana jest witryżna, nie należy lekceważyć roli świata zewnętrznego .........................................................304 Rozdział 21. Gdy tylko zaczyna Ci się wydawać, że wiesz już wszystko, właśnie wszystko zaczyna się zmieniać ........................................... 305 Nie można polegać na gotowych wzorcach ....................................................................305 Potrzeby użytkownika rosną razem z rozwojem witryn .................................................306 Znaczenie funkcji może się zmieniać i dojrzewać ..........................................................307 Czat ...........................................................................................................................307 Licytacje internetowe................................................................................................307 Forum dyskusyjne.....................................................................................................307 Sieciowe kalkulatory i arkusze kalkulacyjne............................................................308 Film i dźwięk ............................................................................................................308 E-handel ....................................................................................................................308 Metamorfoza: od witryn do kompletnych technologii....................................................309 Pożegnalne słowa w formie przypomnienia....................................................................309 Dodatki...................................................d.....................311 Dodatek A Szybki kurs przeprowadzania badań nad rozwojem witryn internetowych ................................................ 313 Którą metodę wybrać? ....................................................................................................313 Grupy docelowe — czym są i jakie jest ich zadanie? .....................................................314 Kilka praktycznych zasad .........................................................................................314 Sposób organizacji grup docelowych .......................................................................315 Jak zastosować wyniki badań grup docelowych w praktyce? ..................................316 Badania reakcji użytkowników: czym są i jak je przeprowadzać? .................................316 Kilka praktycznych zasad .........................................................................................317 Przeprowadzanie rozmów z użytkownikiem ............................................................318 Wykorzystywanie badań reakcji użytkowników w praktyce....................................320 Skorowidz...................................................h................................... 321 Rozdział 19. Usługi b2b (Możliwości i wyzwania) Chociaż projektowanie rozwiązań od początku z myślą o użytkowniku przynosi korzyści każdej witrynie internetowej, uważamy, że zasada „użytkownik przede wszystkim” najlepiej sprawdza się, gdy mamy do czynienia z witryną zorientowaną na środowisko biznesu. Aby dotrzeć do osób reprezentujących to środowisko, witryna od początku do końca musi być projektowana i tworzona zgodnie z oczekiwaniami jej potencjal- nych użytkowników. W ciągu ostatnich kilku lat obserwowaliśmy liczne próby wykorzystania witryn w sposób umożliwiający dotarcie do przedstawicieli tego świata. Bez względu na to, czy celem jest utworzenie globalnego systemu zaopatrywania i dostarczania, czy też po prostu sprzedaż produktu lub usługi, należy brać pod uwagę kompleksowość i indywidualny charakter określonej branży. Witryna b2b nie odniesie jednak sukcesu ani też nie nawiąże owocnych kontaktów handlowych z przedsiębiorstwami, dopóki jej twórcy nie zrozumieją pewnych pod- stawowych zasad. A są to: wewnętrzne potwierdzenia i mechanizmy dokonywania prłatności; poziomy uprawnień, język specyficzny dla branży, uwzględniający akronimry, różnice pomiędzy wskaźnikami a uwarunkowaniami walutrowymi w poszczególnych krajach, wewnętrzne zasady regulujące sposób prowadzenia biznersu i zwyczaje handlowe. Ponieważ wiele przedsiębiorstw bardzo niechętnie decyduje się na zmianę swojego spo- sobu prowadzenia interesów, udział docelowych użytkowników w procesie tworzenia witryny b2b jest czymś wręcz kluczowym, ponieważ pozwala na najtrafniejsze i naj- wygodniejsze przeniesienie mechanizmów dokonywania transakcji do Internetu. Jednym z najlepszych sposobów uzyskania klienteli jest zidentyfikowanie i położenie nacisku na przewagę usług witryny nad analogicznymi usługami gdzie indziej — dzięki temu 286 Część V ♦ Powrót do widoku z oddali osoby podejmujące decyzje w przedsiębiorstwach mogących być potencjalnymi klientami serwisu będą miały pod ręką argumenty, za pomocą których łatwiej przekonają swych zwierzchników do wykorzystania sieciowego modelu bizrnesu. W kolejnych podrozdziałach przedstawiliśmy kilka podstawowych zasad, które według naszego rozeznania odnoszą się do wszystkich rodzajów biznesu bez względu na to, czy sprzedaje się stal, urządzenia biurowe, czy też dosrtarcza usług medycznych. Dowiedz się, w jaki sposób klienci witryny robią interesy Każdy doradca biznesowy, któremu zdarzyło się spędzić tydzień na poznawaniu nowej gałęzi przemysłu, może potwierdzić, że sposób w jaki prowadzone są w niej interesy jest unikatowy i czasem niezrozumiały dla osób z zewnrątrz. Przykładowo, w sektorze usług finansowych otwieranie nowych rachunków napędza ko- niunkturę, stąd też zarządzanie nimi jest przez firmę traktowane priorytetowo w stosunku do kont już istniejących. Doradcy mają tylko jedną szansę, by wywrzeć pozytywne pierw- sze wrażenie na nowym kliencie. Są gotowi zrobić wszystko, aby upewnić go, że nowe konto zostanie otworzone bez problemów. Niestety, naportykają na wiele przeszkód. Potencjalnymi barierami są tu: słabo przeszkolony personel biurowy, słabe zaangażowanie banków oferujących operacje depozyrtowe, byli doradcy finansowi nowych klientów, którzy „przez przypadek” zapomnieli o transferze środków, nadmiernie skomplikowane warunki. Ponadto zbyt duża liczba błędów może spowodować zakończenie współpracy z nowym klientem, jeszcze zanim się ona rozpocznie. Klienci tego typu cenią witrynę jedynie wówczas, gdy dostarcza rozwiązań istnieją- cych problemów. Reszta przedstawia niewielką wartość. Warto tu zastanowić się nad kilkoma problemami. Chociaż kontakty są inicjowane zazwyczaj przez osobry na stanowisku kierowniczym i wykwalifikowanych maklerów, większość rpapierkowej roboty wykonywana jest przez stażystów i niedoświadczony prersonel. W rezultacie profesjonaliści zajmujący się usługami finansowymi chrętniej korzystają ze stron, które potrafiłby obsłużyć praktykant odbywający drrugi tydzień praktyk lub osoba czasowo zastępująca maklera. A to oznacza uprroszczony interfejs z dużą liczbą mechanizmów ułatwiających poprawianie propełnionych błędów. Kiedy inwestor wybiera nową osobę zarządzającą jego prieniędzmi, uprzedni doradcy finansowi czasem opóźniają transfer środków, grdyż nie leży w ich interesie szybkie przesłanie pieniędzy, jak i pomoc nowemu doradcy Rozdział 19. ♦ Usługi b2b 287 w pokazaniu, że jest kompetentny. Dlatego też doradcry potrzebują upoważnienia, pozwalającego im na natychmiastowe prześledzenie trransferu środków. Jeśli podenerwowany klient dzwoni, mogą skorzystać ze strrony internetowej, sprawdzić status transferu i zgodnie z prawdą obciążyrć winą za opóźnienia poprzedniego doradcę. Wszystko w czasie, kiedy klienrt czeka przy telefonie. Komisja nadzorująca działalność giełdy papierów wartośrciowych w Stanach Zjednoczonych wymaga, aby wszyscy inwestorzy wypełniarli co roku odpowiednie formularze. Jeden z naszych klientów zaprorjektował więc witrynę, na której przedsiębiorstwa mogły przechowywać dane dortyczące swoich klientów i bez trudu uzyskiwać do nich dostęp podczasr wykonywania rutynowej, papierkowej roboty. Na większości rynków maklerzy bylir zadowoleni z oferowanego interfejsu. Wyjątkiem był rynek środkowozachodni. Interfejs witryny pozwalał na podanie tylko jednego adresu. Dlarczego miało to znaczenie? W stanach o chłodnym klimacie zamożni klienci mieli rrównież założony półoficjalny adres w stanach o ciepłym klimacie. Maklerrzy byli przyzwyczajeni do używania dwóch adresów i mechanizm umożliwiający rim przełączanie się pomiędzy oboma byłby bardzo pomocny. Inaczej mówiąc, z powodu niewielkiej różnicy w prowadzeniu interesów użyteczna usługa stałra się bezwartościowa dla dużej liczby zamierzonych klientów docelowych. Zasada mówiąca o poznaniu branży ma zastosowanie wszędzie. Cała sztuka polega na tym, by znać odpowiedzi na kilka ważnych pytań, dotyczących sposobu prowadzenia interesów poza siecią. Kim są gracze? Jakie są priorytety i potencjalne trudrności napotykane przez klientów? Jaki jest podział pracy w przedsiębiorstwie potencjalrnego klienta? Jakie są bariery i regulacje prawne? Kolejnym krokiem jest określenie niedociągnięć w bieżącym procesie. Jakie istniejące już potrzeby można zaspokoić, tworząc witrynę? Stwierdziliśmy, że najskuteczniejszą metodą określania, co skłoniłoby przedsiębiorstwa do rozważenia zmian aktualnych procesów i nawiązania współpracy z witryną jest przeprowadzenie badań grup doce- lowych, w których biorą udział właśnie potencjalni klrienci. Podczas prowadzenia badań z udziałem grup docelowych należy przyjąć podejście typowe dla antropologa. Załóż, że analizujesz specyficzną grupę przedstawicieli danej gałęzi przemysłu. W celu zaprojektowania optymalnej oferty w sieci należy dogłęb- nie zająć się tą kwestią i zrozumieć ich sposób przeprowadzenia interesów, ich troski i pragnienia. Należy powiedzieć im, że chcesz wiedzieć wszystko, co jest dla nich istotne. Jeśli nie rozumiesz, dlaczego pojawia się jakiś problem lub nie poj- mujesz ich języka, poproś o wyjaśnienie. Nie zachowuj się, jakbyś wiedział o czym myślą, kiedy tego nie wiesz. Na koniec poproś o zaprojektowanie idealnej z ich punktu widzenia aplikacji sie- ciowej, która mogłaby zastąpić aktualnie wykorzystywane rozwiązania. Upewnij się, że rozumiesz, na czym polegają różnice i podobieństwa, a przekonasz się, że z sympatią przyjmą Twoje zainteresowanie. 288 Część V ♦ Powrót do widoku z oddali Pamiętaj, że zasady działania przedsiębiorstw określono z konkretnych powodów Jedną z zaskakujących rzeczy, którą odkryliśmy, współpracując z autorami witryn b2b, jest liczba przedsiębiorstw tworzących takie serwisy i nierozumiejących (lub też nie- biorących pod uwagę) różnych poziomów uprawnień, stosowanych przez duże i średnie przedsiębiorstwa w zakresie handlu, bankowości a nawet dostępu do informacji. Warto tu zwrócić uwagę na następujące zagadnienia. W większość przedsiębiorstw niektórzy pracownicy mają rmożliwość dokonywania zakupów do określonej sumy, zakupy dokornywane przez innych muszą być natomiast przez kogoś potwierdzane. rProjektanci witryn odnoszących sukcesy rozumieją i wprowadzają mechanirzmy pozwalające na taką autoryzację. Jeśli procedury jednego z potenrcjalnych klientów wymagają, aby „Paweł w 106.” autoryzował wszystkie zamówirenia powyżej 1000 PLN, przedsiębiorstwo to nawet nie weźmie pod uwagę roferty witryny, jeśli istniejące na niej mechanizmy nie będą pozwalrały na powielenie tego schematu. W większości przedsiębiorstw nie każdy pracownik ma rdostęp do wszystkich informacji. Witryna musi pozwolić na odzwierciedlenie rstosowanej przez potencjalnego klienta polityki — „tylko to, co wiedrzieć trzeba”. W przypadku przedsiębiorstwa średniej wielkości warto upewnić sirę, że witryna pozwala na przykład na takie zdefiniowanie praw dostępu, by pracrownicy niskiego szczebla mogli korzystać z funkcji płacenia rachunków, ale tylrko wybrane osoby mogły podejrzeć ogólny raport o obrotach z tego tytułu i zarległościach. Jeżeli witryna tego nie umożliwia (i to już w jej pierwszej, począrtkowej wersji) równie dobrze można zacząć tworzyć ją jeszcze raz od podstaw. Niektóre przedsiębiorstwa mają regulacje określające,r ile można wydać na transport, kurierów itd. Jeżeli nie można ustalić takirch limitów na witrynie (lub korzystanie z niej będzie związane z koniecznoścrią ich zwiększenia), przedsiębiorstwo również nie będzie zainteresowane korrzystaniem z jej usług. Te zasady — własne systemy rachunków i zestawień bilansowych obecne w większości przedsiębiorstw — istnieją nie bez powodu. Nie można zakładać, że witryna lub ofe- rowane usługi są tak rewolucyjne, iż przedsiębiorstwa zrezygnują z dotychczasowego sposobu postępowania. Nie zrobią tego. Podsumowując, wytyczne dla biznesowych witryn internetowych różnią się znacznie od wytycznych dla serwisów projektowanych z myślą o klientach indywidualnych. Two- rząc serwis dla konsumentów, staramy się dostarczyć użytkownikom docelowym tak wiele opcji, jak tylko to możliwe. Jeśli jednak witryna ukierunkowana jest na biznes, celem jest ograniczenie opcji do tych, które uzna za właściwe kierownictwo przedsię- biorstw. I tyle. Rozdział 19. ♦ Usługi b2b 289 Lista klientów zapewnia wiarygodność Zapewne znasz powiedzenie, które mówi, że jesteś tak dobry jak firma, którą reprezentu- jesz. Wszyscy wiemy, co to oznacza. Gdybyśmy na przykład reprezentowali jakieś przed- siębiorstwo i byli zainteresowani usługami oferowanymi również przez projektowaną wi- trynę, ale po odwiedzeniu jej nie znaleźlibyśmy żadnych informacji o jej klientach lub żadnego z nich nie znali, z jakiego powodu mielibyśmy ryzykować i nawiązywać z nią współpracę? Skąd mamy wiedzieć, że usługi oferowane rzeczywiście odpowiadają ich opisowi? Że witryna nie jest firmowana przez przedsiębiorstwo, które zniknie w ciągu roku, zanim skończymy swój projekt? Skąd mamy dostać referencje, czy też gdzie mo- żemy zobaczyć działające przykłady oferowanych usług, sprawdzające się w praktyce? W przypadku usług biznesowych osoby świadczące je są przede wszystkim oceniane przez pryzmat przedsiębiorstwa, które za nimi stoi. Najszybszym zaś sposobem spraw- dzenia jest odwiedzenie jego witryny internetowej. Dlatego też należy zadbać, by na witrynie można było bez trudu znaleźć informacje o: klientach przedsiębiorstwa, jego doświadczeniu i historii, artykułach o wcześniejszych zleceniach lub przykładarch zleceń, obsługiwanych gałęziach przemysłu (wszyscy wiemy, że prrzedstawiciele każdej branży uważają siebie i swoje problemy za unikratowe). Jak pisaliśmy, potencjalni klienci sprawdzają wiarygodność firm, z którymi mogliby nawiązać współpracę. Upewnij się, że ich wizyty — o których zapewne nawet się nie dowiesz — umocnią zaufanie do przedsiębiorstwa stojącrego za witryną. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie można zrobić, próbując rozszerzyć grupę klientów witryny lub wachlarz obsługiwanych przez nią branż, jest bezpośrednie zwrócenie się do przedsiębiorstwa, z którym najchętniej chciałoby się współpracować, z prośbą o moż- liwość włączenia go do projektu. Jeśli to konieczne, przedstaw korzyści, które przed- siębiorstwo to uzyskałoby dzięki udostępnieniu witrynie listów uwierzytelniających. Wyjaśnij, że jeśli pozwolą na dokonanie opracowania, zaoferujesz im specjalne upu- sty lub poinformujesz o tym albo umieścisz odnośnik do nich na stronie głównej. W ten sposób skorzystasz z renomy, którą się cieszą. Prowadzenie interesów w sieci nie stanowi żadnej przeszkody do umacniania swej wiarygodności poza nią. Zaproponuj pracownikom reprezentującym interesujące Cię przedsiębiorstwa przeprowadzenie rozmów podczas konferencji. Pokazując ich prze- łożonym, że starasz się współpracować, możesz wzmocnić swoją pozycję. Dzięki temu również i oni mogą wykazać dobrą wolę. Jest to więc prroces dwukierunkowy. 290 Część V ♦ Powrót do widoku z oddali Rysunek 19.1. Zarówno przez obraz z wizytówek, jak i cytaty pozytywnych opinii o sobie obie witryny umiejętnie wykorzystały siłę wiarygodności swoich klientów www.idealab.com www.comw.com Ludzie lgną do osób podobnych do siebie. Upewnij się, że wiedzą, iż jesteś jednym z nich Powszechnie wiadomo kto w danej branży jest kimś ważnym, a kto nowicjuszem. Nowi- cjusze często są przepytywani przez potencjalnych klientów: Kim jesteście? Co wiecie o przemyśle samochodowym? O inwestycjach bankowych? Przemyśle drukarskim? Rozdział 19. ♦ Usługi b2b 291 Kto jest w waszym zarządzie? Czy osoby te wywodzą się z danej branży, czy też nie? Być może chcą tylko szybko zarobić pieniądze w Internecie i tak naprawdę nie mają żadnego pojęcia o branży hotelarskiej (lub usługach zdrowotnych czy czymkolwiek innym)? Tego typu pytania mogą ciągnąć się w nieskończroność. Dlatego też, jeśli tylko posiadamy jakieś rekomendacje od innych przedsiębiorstw z branży, należy umieścić je w widocznym miejscu działu O nas a nawet na stronie głównej. Dotyczy to również wszystkich informacji o historii przedsiębiorstwa two- rzącego witrynę, jego doświadczeniach w danej branży oraz firmach, z którymi zda- rzyło mu się współpracować. Potencjalni klienci chcą wiedzieć, na ile twórcy witryny znają ich branżę, język i potrzeby. Nie chcą podejmować współpracy z firmą szukają- cą okazji łatwego wzbogacenia się i tworzącą produkt lub usługę, która nie spełni ich oczekiwań. Jak pisaliśmy już wcześniej, jeśli nie posiadasz rekomendacji, pożycz je od kogoś. Stań się członkiem społeczności danej branży. Udzielaj się na konferencjach, w których biorą udział interesujące Cię przedsiębiorstwa. Na witrynie zaś wspomnij wiele razy o tym, jak bardzo opracowane przez jej twórców rrozwiązania ułatwiają życie. Rysunek 19.2. Twórcy obu witryn nawet w minimalnym stopniu nie wzbraniają się przed przedstawieniem informacji zwiększających ich wiarygodność w oczach docelowych użytkowników www.studioscriptsales.com www.mangroupplc.com 292 Część V ♦ Powrót do widoku z oddali A co tu znajdę dla siebie? (Poszukaj sprzymierzeńców, zanim zaatakujesz rynek) Jedną z najlepszych cech Internetu jest to, że tworzy on możliwość współpracy z wybra- nymi przedsiębiorstwami z danej branży. Dzięki temu i odpowiedniej strategii witryna b2b może nawiązywać potężne sojusze o dużych możliwościach — przekonując innych do celów witryny i przedsiębiorstwa. Naszym klientom zalecamy poczekanie z wej- ściem na rynek do chwili zidentyfikowania wszystkich potencjalnych sprzymierzeńców, czyli osób, które mogłyby odnieść korzyści ze współpracyr z witryną. Posłużmy się przykładem rynku ubezpieczeń. Projektując interfejs dla osób odpowie- dzialnych za wykonywanie prac w przedsiębiorstwach, w pierwszym odruchu można brać pod uwagę tylko potrzeby końcowych użytkowników, czyli pracowników, którzy będą korzystali z witryny przy udzielaniu rekompensat, zamawianiu zagubionych kart i na przykład (w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych) wyszukiwaniu nowych lekarzy. Dlaczego jednak nie wziąć pod uwagę również interesów pracowników wyższego szcze- bla? Świetnym przykładem mogą tu być księgowi. Osoby te tracą dużo czasu decydując o wymianie utraconych lub nieważnych kart członkowskich, wypełniając formularze zmiany adresu, ustalając warunki ubezpieczeń i rozpatrując wnioski o udzielenie rekom- pensat. Jeżeli witryna może ułatwić im życie, wykonując część pracy za nich, osoby te mogą stać się cennymi sprzymierzeńcami. Pomyśl o tym. Jeżeli witryna upraszcza czyjąś pracę lub też zapewnia tańszy bądź szybszy dostęp do informacji, jej klienci będą wobec niej bardzo lojalni. Ba, nawet zaczną pro- mować ją wśród innych pracowników, podając im jej adres i informując o nowo do- danych możliwościach. Jeśli witryna jest wystarczająco dobra, może skłonić klientów do przedkładania jej punktu widzenia i planów nad plany konkurencji, która zrealizo- wała analogiczne funkcje w mniej poręczny sposób. Czas to pieniądz. Jeżeli zaś posia- damy więcej czasu, można zrealizować ciekawsze projekty, których wykonanie w innych okolicznościach mogłoby być niemożliwe. W trakcie badań zauważyliśmy, że wielu pracowników firmy ubezpieczeniowej (czyli potencjalnych klientów witryny), przeprowadzając rutynowe transakcje, najpierw zwracało się do księgowych. Dlatego też doradziliśmy naszemu klientowi, by uczynił księgowych częścią zespołu oraz poprosił ich o utworzenie możliwej do wydrukowa- nia strony z odpowiedziami na często zadawane pytania, kierującej użytkowników do odpowiednich działów serwisu. Księgowi mogli wręczać owe wydruki osobom, które zwracały się do nich o pomoc przy rutynowych zadaniach. Dzięki temu witryna odjęła im sporo pracy. Uważamy, że znacznie lepiej i łatwiej można wykorzystać istniejące układy i przyzwy- czajenia, niż tworzyć je od nowa. Internet usiany jest pozostałościami po nieudanych przedsięwzięciach firm, które chciały wszystko zmienić i zrewolucjonizować sposób korzystania z oferowanych usług. Po co? Uważamy, że należy skupić się na obranych celach i przekazywać wirtualną pałeczkę w sztafecie każdemu, kto może pomóc je osiągnąć. Rozdział 19. ♦ Usługi b2b 293 Nie zapominaj, że klienci mają klientów Przy obecnym konkurencyjnym rynku przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy muszą robić wszystko aby usatysfakcjonować klientów. Stwierdziliśmy, że witryny stosujące tę sa- mą filozofię są zazwyczaj dobrze odbierane, szczególnire na rynku przedsiębiorstw. Z naszych badań wynika, że osoby zorientowane na klientów, na przykład agenci ubez- pieczeniowi i stratedzy finansowi, preferują witryny, które w jakiś sposób polepszają ich wizerunek w oczach klientów. Często nawet zamierzone korzyści używania witryny b2b, takie jak na przykład redukcja kosztów pracy biurowej, są spychane na drugi plan przez pożytki dotyczące bezpośrednich relacji z konrsumentami. Projektując witrynę mającą wyjść naprzeciw zastosowaniom biznesowym, powinieneś odpowiedzieć sobie na kilka pytań. W jaki sposób witryna lub oferowany produkt może przycrzynić się do zwiększenia możliwości sprzedaży? Jeden z naszych klientów zaprojektował witrynę umożlirwiającą śledzenie opłat i stanu kont niezależnego funduszu emerytalnegro. Umożliwił również niezależnym maklerom umieszczanie informacji kontakrtowych na witrynie. Maklerzy obsługujący konta przedsiębiorstw z pracownirkami o średnich wynagrodzeniach (na przykład fabryk) uważali, że podawranie takich informacji jest problematyczne, ponieważ może znacznie zwiększryć liczbę rutynowych telefonów do ich biur. Maklerom zaś obsługującym konta przedsiębiorstw z prarcownikami o wysokich wynagrodzeniach (na przykład firm prawniczych i projerktowych) pomysł ten niezwykle się spodobał. Telefony do ich biur mogły być jerdynie jeszcze jedną okazją do sprzedaży usług dobrze sytuowanym klientomr. W jaki sposób witryna ulepsza relacje z klientami i kronsumentami? Innym naszym klientem był potężny serwis finansowy, krtóremu wydawało się, że głównym atutem witryny była aplikacja pozwalarjąca na ułatwienie uciążliwego procesu wprowadzania danych. Okazało się jednak, iż klienci za największy atut witryny uznali wykonywanie przez nią schludnych i profesjonalnie wyglądających zestawień. Dzięki nim niezależni maklerzy o niezbyt wysokich przychodach mogli wyglądać w oczarch klientów na kompetentnych i obeznanych z nowoczesną techniką. Witryna projektowana z myślą o wspomaganiu pracy osrób oferujących usługi medyczne dawała lekarzom możliwość opatrywania informracji o różnych chorobach pacjentów swoim nazwiskiem adresem i znakirem firmowym. Możliwości drukowania tak dostosowanych materiałów berzpośrednio z witryny oraz szybkiego tworzenia zabezpieczonych przed dostęrpem niepowołanych osób materiałów i informacji o pacjentach były postrzegrane jako największe atuty serwisu. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu lekarze rwyglądali profesjonalnie. Czy witryna usprawnia jakiekolwiek czynności przeprowadzane przez klientów jej klienta? 294 Część V ♦ Powrót do widoku z oddali Projektanci witryny oferującej usługi biznesowe założyrli, że dyplomowanych księgowych może przyciągnąć do serwisu informacja, irż został on zaprojektowany z myślą o redukcji kosztów prowadzenria księgowości. Co ciekawe, księgowi sami nie chcieli korzystać z trego działu witryny. Zamiast tego woleli pokazywać go swoim klientom. Dlaczrego? Wiedzieli, że dzięki temu mogliby uprościć sobie sposób przeprowardzania czynności biurowych. Połóż nacisk na branżę i trzymaj się jej kluczowych elementów W ciągu paru ostatnich lat widzieliśmy mnóstwo przykładów przedsiębiorstw, które próbowały rozszerzyć swoją ofertę, udostępniając przez Internet różnorodny asorty- ment usług i informacji. Wiele z nich uważało, że klucrzem do sukcesu jest oferowanie tak wielu zasobów, jak tylko to możliwe, bez względu na to, czy są one związane z głów- nym nurtem danej branży. Takie podejście nie zdało egzaminu. Przeprowadzając wywiady z przedstawicielami przedsiębiorstw każdej wielkości — dużych i małych — stwierdziliśmy, że absolutnie nikt nie szukał witryny będącej „wszystkim w jednym”. Przedsiębiorstwa nie potrzebują witryny udostępniającej wszyst- kie wyobrażalne funkcje i informacje. Zamiast tego szukają serwisów, które spełniałyby najważniejsze potrzeby i oferowały wiarygodne rozwiązrania ich problemów. Widywaliśmy witryny projektowane z myślą o małym biznesie, które próbowały utrzy- mać się na rynku, oferując po prostu wszystko, od pożyczek po znaczki pocztowe. Witry- ny odnoszące sukcesy umacniają jednak swoją wiarygodność w inny sposób — ofe- rując usługi mające ze sobą jakiś związek. Na przykładr niektóre serwisy zajmujące się promocją i rozprowadzaniem kart kredytowych próbowały stać się źródłem informacji ze świata biznesu. Tymczasem tak naprawdę przedstawiciele małych firm byli o wiele bardziej zainteresowani informacjami bezpośrednio związanymi z tymi przedsiębior- stwami, a dokładniej, mechanizmami przeprowadzania transakcji. Prawdziwie warto- ściowy był dla nich dział z poradami, jak zabezpieczać się przed oszustwami i innymi nadużyciami oraz jak przeprowadzać transakcje za pomocą kart kredytowych w sieci. Przedsiębiorstwa rozprowadzające karty kredytowe były w tej dziedzinie naturalnymi ekspertami i porady te szybko stały się najważniejszrym elementem ich witryn. Zastanów się nad tym, do kogo kierujesz ofertę Często słyszymy jak nasi klienci tworzący witryny b2b mówią na przykład, że oferta ich serwisu jest skierowana do koordynatorów prac dużych firm. Przede wszystkim pytamy ich w takiej sytuacji, czy wiedzą ilu koordynatorów stale korzysta z sieci? Po Rozdział 19. ♦ Usługi b2b 295 drugie zaś, po co mają oni korzystać z usług witryny, skoro posiadają własnych łow- ców okazji, którzy gromadzą użyteczne dla nich informracje? Dlatego też należy w tym miejscu odpowiedzieć sobie nra następujące pytania. Jakie przedsiębiorstwa (pod względem rozmiaru) będą korrzystać z witryny i jej usług oraz dlaczego? Jaki typ pracowników tych przedsiębiorstw ma używać wirtryny i dlaczego? Jakie są korzyści płynące z korzystania z witryny w rporównaniu z innymi alternatywami w sieci i poza siecią? Czy witryna pozwala oszczędzić czas? Pieniądze? Czy przedsiębiorstwa, przeprowadzając zamówienia przrez Internet, będą miały lepszy wgląd w to, co się dzieje z zamówieniamri? Czy uzyskają całodobowy dostęp przez siedem dni w tyrgodniu do informacji, które do tej pory mogły uzyskiwać tylko w godzinach prracy w dni robocze? Czasem stwierdzamy, że choć nasz klient myśli tylko o dużych firmach, oferta zapre- zentowana na jego witrynie znacznie bardziej pociąga mniejsze jednostki gospodarcze. Niestety, dlatego, że są mniejsze mają również mniejszą siłę przebicia. Dlatego też istnieją usługi, do których mniejsze firmy nie mają dostępu, mimo iż ich więksi part- nerzy wykorzystują je z powodzeniem. Jeden z naszych klientów utworzył serwis projektujący animacje, które mogły być wyko- rzystywane na innych witrynach. Sądził, że duże firmy będą zainteresowane wykupieniem takiej usługi. Okazało się jednak, że większe firmy przywiązują tak duże znaczenie do swojego wizerunku, że nawet nie chciały rozważyć możliwości umieszczania na ła- mach witryn animacji tworzonych w ten sposób. Mniejsze przedsiębiorstwa odczuwały potrzebę posiadania animacji, ale nie miały czasu i środków na ich tworzenie. Zaawansowane animacje opracowane z myślą o dużych firmach bardzo się im podobały, jednak przy planowanym koszcie pozostawały poza ich zasięgiem. Dzięki temu wczesne przeprowadzenie badań zaoszczędziło czas i pie- niądze naszego klienta. Pamiętaj o różnicy pomiędzy użytkownikami docelowymi a osobami podejmującymi decyzje Często zaskakuje nas, jak wielu projektantów nie zdaje sobie sprawy z konieczności zaoferowania tworzonego produktu różnym grupom osób. Często stosują podejście wszystkim po równo, starając się zaprojektować witrynę tak, by wszyscy pracownicy docelowych przedsiębiorstw odnosili z jej używania równe korzyści bez względu na ich pozycję w firmie. 296 Część V ♦ Powrót do widoku z oddali Pracowaliśmy dla wielu przedsiębiorstw projektujących bardzo skomplikowane apli- kacje z dziedziny IT dla biznesu. Projektanci aplikacji, zazwyczaj posiadający rozległą wiedzę techniczną, często zakładali, że korzyści płynące z używania projektowanych przez nich usług lub aplikacji są tak oczywiste, że koordynatorzy prac zespołów i ad- ministratorzy zarządzający biurami obsługi firm IT bez trudu się na nich poznają. Rzadko jednak rzeczywiście tak się dzieje. Wdrożeniowcy — administratorzy biur obsługi, osoby zarządzające sieciami LAN oraz pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo sieci — łatwo mo
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawy projektowania stron internetowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: