Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00576 009610 17345316 na godz. na dobę w sumie
Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych - ebook/pdf
Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: AWF Warszawa Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61830-61-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

O edukacyjnej roli zabawy
Na edukacyjne walory zabaw wskazywano już w ustawach i raportach Komisji Edukacji Narodowej. Owe zalecenia Komisji znalazły teoretyczne odbicie dziele Jędrzeja Śniadeckiego „O fizycznym wychowaniu dzieci”, w którym wiele uwagi poświęcił autor zabawie, upatrując w niej skuteczny środek w procesie umysłowego, moralnego i fizycznego wychowania dzieci. W ujęciu Władysława Osmolskiego zabawy ruchowe są szkołą życia dla młodzieży, sposobiącą ją do uczestnictwa w grupach społecznych. Zygmunt Gilewicz mówiąc o zabawie i jej roli w procesie wychowania wyraził pogląd, iż poprzez systematyczne uczestnictwo dzieci i młodzieży w zabawach i grach ruchowych wzrasta poczucie ich własnych możliwości i wartości. Zdaniem Romana Trześniowskiego zabawa towarzyszy człowiekowi w całym jego rozwoju osobniczym, a zwłaszcza w dzieciństwie i młodości. Barwi jego życie. Czyni je radosnym i przyjemnym. Wywołuje uczucie odprężenia i wypoczynku. Sprzyja ogólnemu wychowaniu i zdobywaniu wiedzy. O edukacyjnych i zdrowotnych walorach zabaw i gier ruchowych piszą Marian Bondarowicz i Tadeusz Staniszewski w „Podstawach teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych”. Jednym z przejawów dojrzałości dziecka są – zdaniem autorów - jego umiejętności motoryczne, które w sposób najbardziej właściwy rozwijają się w toku kontaktów dziecka z różnymi formami zabaw i gier ruchowych. Mamy zatem pierwszy z aktywów tej pracy, a mianowicie jej edukacyjny wymiar. Drugą, równie czytelną zaletą są niewątpliwie kompetencje autorów. Przy czym są to kompetencje pełne - obustronne. Z jednej strony są oni autentycznymi znawcami omawianego zagadnienia. Będąc nauczycielami akademickimi dysponują dużym zasobem wiedzy teoretycznej, czemu dali wyraz w rozdziale l, mówiąc o wszechstronnym oddziaływaniu zabaw i gier ruchowych na rozwój człowieka w ontogenezie. Z drugiej strony obaj autorzy dysponują silnym punktem odniesienia do praktyki szkolnej, są bowiem wytrawnymi praktykami, dobrze wpisującymi się w zmieniającą się rzeczywistość edukacyjną. Dali temu wyraz w dalszej części opracowania /rozdz.2 i 3/, w której przybliżają czytelnikowi warsztat pracy pedagogicznej z uwzględnieniem jego warstwy podmiotowej i przedmiotowej. Płaszczyzną wyjściową do tych rozważań było założenie autorów, iż nowatorski warsztat pracy nauczyciela powinien zajmować z definicji i z konieczności kluczową pozycję w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Dlatego też druga część książki ogniskuje się wokół metodyki nauczania zabaw i gier ruchowych, gier drużynowych, metodyki prowadzenia tych form aktywności ruchowej oraz lekcji jako podstawowej jednostki metodycznej w procesie nauczania. Wartość tych treści uwidacznia się w – niniejszym opracowaniu - w nowatorskich akcentach odnoszących się do autorskich toków i konspektów lekcyjnych, programów nauczania oraz metodyki nauczania i organizacji lekcji. Dalsze fragmenty książki koncentrują się wokół zastosowania zabaw i gier ruchowych w imprezach rekreacyjne - sportowych w różnych kręgach oddziaływań edukacyjnych /szkoła, środowisko pozaszkolne, instytucje organizujące czas wolny dzieci i młodzieży/. W końcowych fragmentach opracowania znajdujemy informacje na temat organizacji turniejów sportowych. Natomiast na końcu każdego rozdziału zamieszczone są pytania kontrolne pozwalające czytelnikowi na samoocenę i samokontrolę nabytych wiadomości i umiejętności.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1Akademia Wychowania FizycznegoJózefa PiłsudskiegoMarian Bondarowicz, Tadeusz StaniszewskiPODSTAWY TEORII I METODYKIZABAW I GIER RUCHOWYCHWarszawa 2016 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2Komitet RedakcyjnyPrzewodniczcy - Jadwiga CharzewskaZastpca - Krzysztof ZuchoraSekretarz - Krzysztof PerkowskiCzonkowie - Jolanta Derbich - Lidia Ilnicka - Ewa Kozdroń - Jerzy Królicki - Artur KruszewskiSkryptWydanie II poprawione i uzupełnioneISBN 978-83-61830-61-0 Redaktor odpowiedzialny tomu - Krzysztof Perkowski© Copyright by Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pisudskiego w WarszawieWszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości lub części książki bez pisemnej zgody wydawcy są zabronioneProjekt okładki - W. KosińskiRedakcja i korekta techniczna - Joanna KłyszejkoRyciny - Paulina SzmitWydawnictwo AWF Warszawa 2016 Wydanie IObjętość tomu 9,58 a.w. Nakład 3000 egz. Format B-5 Druk - Esus Tomasz Przybylak, ul. Południowa 54, 62-064 Plewiska ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 3SPIS TREŚCIWstęp ............................................................................................................................ 71. WIADOMOŚCI OGÓLNE .........................................................................................91.1. Wartości zabaw i gier ruchowych ..................................................................91.2. Oddziaływanie zabaw i gier ruchowych na rozwój człowieka ..................101.2.1. Rola zabaw i gier ruchowych w wychowaniu wszechstronnym ...........101.2.2. Zadania zabaw i gier ruchowych w rozwoju fizycznym dziecka ...........12Pytania kontrolne .....................................................................131.3. Miejsce zabaw i gier ruchowych w wychowaniu fizycznym .....................131.3.1. Zabawy i gry ruchowe jako podstawowy środek wychowania fizycznego .......................................................................141.3.2. Zabawy i gry ruchowe jako pomocniczy środek wychowania fizycznego .......................................................................15Pytania kontrolne .....................................................................161.4. Możliwości wykorzystania zabaw i gier ruchowych w różnych formach zajęć ..............................................................................161.4.1. Zajęcia przedszkolne ...........................................................................161.4.2. Zajęcia organizowane dla dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum .....171.4.3. Zabawy i gry ruchowe w zajęciach z młodzieżą szkół licealnych ........191.4.4. Zabawy i gry ruchowe w zajęciach młodzieży studiującej ...................191.4.5. Zabawy i gry ruchowe w zajęciach dla młodzieży pracującej i osób dorosłych ...................................................................................191.5. Klasyfikacja zabaw i gier ruchowych ..........................................................211.5.1. Rodzaje zabaw i gier ruchowych .........................................................211.5.2. Podział zabaw i gier ruchowych ...........................................................25Pytania kontrolne .....................................................................28Notatki ......................................................................................282...METODYKA ZABAW I GIER RUCHOWYCH ........................................................292.1. Metodyka nauczania różnych rodzajów zabaw i gier ruchowych ............302.1.1. Zabawy ze śpiewem i przy muzyce .....................................................302.1.2. Zabawy i gry orientacyjno-porządkowe ................................................322.1.3. Zabawy i gry bieżne .............................................................................332.1.4. Zabawy i gry na czworakach ................................................................332.1.5. Zabawy i gry skoczne ..........................................................................342.1.6. Zabawy i gry rzutne ..............................................................................352.1.7. Zabawy i gry kopne ..............................................................................382.1.8. Zabawy i gry z mocowaniem i dźwiganiem ..........................................40Pytania kontrolne .....................................................................41 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 42.2. Metodyka prowadzenia gry i zabawy ruchowej ..........................................412.2.1. Przygotowanie do prowadzenia gry i zabawy ruchowej .......................412.2.2. Organizacja gry ruchowej ....................................................................432.2.3. Przeprowadzenie gry ruchowej ............................................................442.2.4. Zakończenie gry ruchowej ...................................................................452.2.5. Zasady sędziowania w grach ruchowych .............................................462.3. Metodyka nauczania gier drużynowych ......................................................482.3.1. Znaczenie gier drużynowych ...............................................................482.3.2. Specyfika gier drużynowych ................................................................492.3.3. Wskazówki organizacyjno-metodyczne ...............................................51Pytania kontrolne .....................................................................533. LEKCJA ZABAW I GIER RUCHOWYCH ..............................................................543.1. Zadania lekcji .................................................................................................543.2. Podstawowe zasady obowiązujące w prowadzeniu lekcji ........................553.3. Toki lekcji oparte na zabawach i grach ruchowych ...................................553.3.1. Tok 45-minutowej lekcji wychowania fizycznego oparty na zabawach i grach ruchowych ...............................................563.3.2. Tok 45-minutowej lekcji wychowania fizycznego oparty na zabawach i grach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych .......................................................60 Pytania kontrolne ................................................................633.3.3. Tok 45-minutowej lekcji wychowania fizycznego z grą drużynową lub mini – grą, jako głównym zadaniem dydaktycznym .......................633.3.4. Tok skrócony zajęć z wychowania fizycznego .....................................65 Pytania kontrolne ................................................................663.4. Dobór zabaw i gier ruchowych do lekcji .....................................................663.4.1. Grupa ćwiczebna .................................................................................673.4.2. Miejsce zajęć .......................................................................................683.4.3. Rodzaj i liczba posiadanych przyborów ...............................................693.4.4. Zadania lekcji .......................................................................................703.4.5. Zachowanie odpowiedniej proporcji zabaw do gier .............................703.4.6. Program nauczania ..............................................................................703.5. Konspekt lekcyjny .........................................................................................703.6. Organizacja lekcji ..........................................................................................803.6.1. Przygotowanie miejsca zajęć, sprzętu i przyborów ..............................803.6.2. Objaśnienie ..........................................................................................813.6.3. Podział na zespoły ...............................................................................823.6.4. Włączanie uczniów do pomocy w organizacji lekcji .............................833.6.5. Przestrzeganie higieny i bezpieczeństwa na lekcji ..............................85 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 5Pytania kontrolne .....................................................................86Notatki ......................................................................................864. MASOWE IMPREZY REKREACYJNO-SPORTOWE ...........................................874.1 Szkolne i środowiskowe imprezy rekreacyjno-sportowe ..........................884.1.1. Przygotowanie imprezy ........................................................................894.1.2. Przeprowadzenie imprezy ....................................................................914.1.3. Zakończenie imprezy ...........................................................................914.2. Imprezy rekreacyjno-sportowe w czasie wakacji letnich ..........................924.2.1. Zasady organizacji ...............................................................................944.2.2. Dzień Sportu ........................................................................................954.2.3. Festyn rekreacyjno-sportowy ...............................................................984.2.4. Zabawy i gry ruchowe w meczach i zawodach sportowych ...............1014.2.5. Zabawy i gry ruchowe w czasie wycieczek autokarowych .................1044.3. Imprezy rekreacyjno-sportowe w czasie wypoczynku zimowego ..........107Pytania kontrolne ...................................................................111Notatki ....................................................................................1125. ORGANIZACJA TURNIEJÓW SPORTOWYCH .................................................1135.1. Zasady organizacji ......................................................................................1135.2. Systemy rozgrywek sportowych ...............................................................114Pytania kontrolne ...................................................................120Notatki ....................................................................................1216. LITERATURA PRZEDMIOTU ..............................................................................122 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 7WstępO edukacyjnej roli zabawyNa edukacyjne walory zabaw wskazywano już w ustawach i raportach Komisji Edukacji Narodowej. Owe zalecenia Komisji znalazły teoretyczne odbicie w dziele Ję-drzeja Sniadeckiego „O fizycznym wychowaniu dzieci”, w którym wiele uwagi poświęcił autor zabawie, upatrując w niej skuteczny środek w procesie umysłowego, moralnego i fizycznego wychowania dzieci. W ujęciu Władysława Osmolskiego zabawy ruchowe są szkołą życia dla młodzieży, sposobiącą ją do uczestnictwa w grupach społecznych. Zygmunt Gilewicz mówiąc o zabawie i jej roli w procesie wychowania wyraził pogląd, iż poprzez systematyczne uczestnictwo dzieci i młodzieży w zabawach i grach ru-chowych wzrasta poczucie ich własnych możliwości i wartości. Zdaniem Romana Trześniowskiego zabawa towarzyszy człowiekowi w całym jego rozwoju osobniczym, a zwłaszcza w dzieciństwie i młodości. Barwi jego życie. Czyni je radosnym i przy-jemnym. Wywołuje uczucie odprężenia i wypoczynku. Sprzyja ogólnemu wychowaniu i zdobywaniu wiedzy.O edukacyjnych i zdrowotnych walorach zabaw i gier ruchowych piszą Marian Bondarowicz i Tadeusz Staniszewski w „Podstawach teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych”. Jednym z przejawów dojrzałości dziecka są - zdaniem autorów - jego umiejętności motoryczne, które w sposób najbardziej właściwy rozwijają się w toku kontaktów dziecka z różnymi formami zabaw i gier ruchowych. Mamy zatem pierwszy z aktywów tej pracy, a mianowicie jej edukacyjny wymiar. Drugą, równie czytelną zaletą są niewątpliwie kompetencje autorów. Przy czym są to kompetencje pełne - obustronne. Z jednej strony są oni autentycznymi znawcami omawianego zagadnienia. Będąc na-uczycielami akademickimi dysponują dużym zasobem wiedzy teoretycznej, czemu dali wyraz w rozdziale l, mówiąc o wszechstronnym oddziaływaniu zabaw i gier ruchowych na rozwój człowieka w ontogenezie. Z drugiej strony obaj autorzy dysponują silnym punktem odniesienia do praktyki szkolnej, są bowiem wytrawnymi praktykami, dobrze wpisujący-mi się w zmieniającą się rzeczywistość edukacyjną. Dali temu wyraz w dalszej części opracowania /rozdz.2 i 3/, w której przybliżają czytelnikowi warsztat pracy pedagogicznej z uwzględnieniem jego warstwy podmiotowej i przedmiotowej. Płaszczyzną wyjściową do tych rozważań było założenie autorów, iż nowatorski warsztat pracy nauczyciela powinien zajmować z definicji i z konieczności kluczową pozycję w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Dlatego też druga część książki ogniskuje się wokół metodyki nauczania zabaw i gier ruchowych, gier drużynowych, metodyki prowadzenia tych form aktywności ruchowej oraz lekcji jako podstawowej jednostki metodycznej w procesie nauczania. War-tość tych treści uwidacznia się w - niniejszym opracowaniu - w nowatorskich akcentach odnoszących się do autorskich toków i konspektów lekcyjnych, programów nauczania oraz metodyki nauczania i organizacji lekcji.Dalsze fragmenty książki koncentrują się wokół zastosowania zabaw i gier rucho-wych w imprezach rekreacyjne - sportowych w różnych kręgach oddziaływań eduka- ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 8cyjnych /szkoła, środowisko pozaszkolne, instytucje organizujące czas wolny dzieci i młodzieży/. W końcowych fragmentach opracowania znajdujemy informacje na temat organizacji turniejów sportowych. Natomiast na końcu każdego rozdziału zamieszczone są pytania kontrolne pozwalające czytelnikowi na samoocenę i samokontrolę nabytych wiadomości i umiejętności. Ten autorski pomysł wysoko cenię, ponieważ nawiązuje on do standardów wymagań w zreformowanej szkole.Wziąwszy pod uwagę merytoryczne walory treści zawartych w „Podstawach teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych”, wyrażam przekonanie, że spotka się on z żywym i życzliwym zainteresowaniem licznych odbiorców, z takim samym, z jakim spotykały się opublikowane dotąd prace tych autorów.Prof. dr hab. Tadeusz Maszczak ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 91. WIADOMOŚCI OGÓLNE1.1. Wartości zabaw i gier ruchowychZabawy i gry ruchowe odznaczają się bogactwem, a jednocze śnie prostotą ruchu. Oparte na utylitarnych formach ruchu, takich jak chód, bieg, skok, rzut, pełzanie itp., oddziałują wszechstronnie na ustrój ludzki, przyczyniając się do podnoszenia jego wy-dolności oraz ogólnej sprawności fizycznej.Zabawy i gry przewyższają inne formy działalności ruchowej człowieka - gimnastyka, sportowe gry zespołowe, czy też np. jazda na rowerze są dość jednostronne, zabawy i gry ruchowe natomiast poprzez swoją różnorodność, swobodę działania, możli wość wyboru rozwiązań ruchowych pozwalających na równomierne angażowanie wszystkich partii mięśniowych, narządów wewnętrz nych, systemu nerwowego, dają okazję do wszechstronnego wielokierunkowego oddziaływania na jednostkę.Zabawa jest formą działalności, która towarzyszy człowieko wi od najwcześniejszego okresu jego rozwoju ontogenetycznego i filogenetycznego, jak nauka i praca. Zabawa, nauka i praca są czynnościami nierozerwalnie ze sobą związanymi, posiadają wiele cech wspólnych. Zabawa dla dziecka jest przygotowaniem do pracy, która je czeka, gdy dorośnie, zaś dla człowieka dorosłego jest jedną z form wypoczynku po pracy. Zabawa w życiu człowieka jest potrzebą, tak samo jak czynności natury fizjologicznej. W okre sie przedszkolnym zabawy manipulacyjne, naśladowcze, konstruk cyjne, gry dydaktyczne oraz zabawy i gry ruchowe wypełniają w całości czas wolny dziecka, przy czym stanowią podstawową formę jego działalności.W okresie szkolnym zabawa ustępuje pierwszeństwa nauce, przesuwając się na drugą pozycję w życiu dziecka, niemniej w dalszym ciągu, zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym, odgrywa ważną rolę w wychowaniu.W życiu człowieka dorosłego zabawa staje się potrzebą czynnego wypoczynku po pracy zawodowej. Do pracy zmuszają człowieka dorosłego nie tylko konieczności ży-ciowe, ale i ucieczka przed bezczynnością. Dziecko szuka również w zabawie ucieczki przed bezczynnością i nudą.Zabawie towarzyszy dobrowolne zaangażowanie się, swoboda form, radość i zado-wolenie. Praca jest ujęta w pewne ramy przy musu, przy czym nie zawsze człowiek jest zadowolony z rodzaju swej pracy i nie zawsze wykonuje ją z zapałem. Dziecko przery-wając zabawę nie ponosi żadnych konsekwencji, osoba pracująca nie może sobie po-zwolić na podobne postępowanie. Zarówno w pra cy, jak i w zabawie, występuje wysiłek fizyczny i umy słowy.Zabawa była i jest przedmiotem zainteresowania przedstawi cieli różnych dziedzin wiedzy: biologii, psychologii, socjolo gii, etnografii, pedagogiki, a ostatnio teorii wychowa-nia fi zycznego i gerontologii. Każda z tych dziedzin pragnie ze swe go punktu widzenia rozwiązać interesujące ją zagadnienia zwią zane z powstaniem zabawy, jej rozwojem, motywacją, oddziaływa niem na człowieka itp. Na podstawie dotychczasowych badań i ob serwacji wysunięto różne teorie dotyczące zabawy oraz dokonano szeregu prób zdefiniowania jej. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 10Jedną z najbardziej trafnych, właściwie określających spe cyfikę i charakter zabawy, jest definicja podana przez Zygmun ta Gilewicza, znanego lekarza, a zarazem teoretyka wychowania fizycznego, który podaje „umowną formułę zabawy”, określając ją „jako jedną z form aktywności człowieka, dobrowolnie podej mowanej przez jednostkę lub zespół, w której względy praktycz ne, gromadzenie i wytwarzanie dóbr, nie grają żadnej roli, na tomiast dodatni tok emocjonalnych przeżyć, poczucie swobody działania i gra wyobraźni stanowią nieodzowny warunek odróżnienia jej od pracy [Gilewicz]. Autor, podając definicję zabawy, wspomina o aktywności ruchowej. Aktywność ta może być spontaniczna lub kierowana. Z punktu widzenia wychowawczego należy nią sterować w określonym i konkretnym kierunku, tak aby spełniała swoje funkcje niezbędne w prawidłowym rozwoju człowieka.W grupie różnorodnych zabaw - zabawy i gry ruchowe są naj bardziej uniwersalnym środkiem wychowawczym. Poszczególne gru py zabaw oraz ich rodzaje oddziałują w odpowiedni sposób na organizm człowieka w kolejnych okresach jego rozwoju. Zada-niem nauczyciela w ogóle, a nauczyciela wychowania fizycz nego w szczególności, jest dokonywanie wyboru form ruchu, któ re są najbardziej przydatne w realizacji zamierzeń wychowaw czych.1.2. Oddziaływanie zabaw i gier ruchowych na rozwój człowiekaDominujące znaczenie w oddziaływaniu na ludzki organizm będą miały zabawy i gry ruchowe w okresie wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Aktywność ruchowa w tym wieku opiera się głównie na grach i zabawach grupowych i indywidualnych. Lekcje wychowania fizycznego w pedagogice wczesnoszkolnej to lekcje zabaw i gier ruchowych. W dalszych okresach ontogenezy zabawy i gry w swoim oddziaływaniu będą wspomagać rozwój poszczególnych układów i narządów organizmu ludzkiego.Poniżej przedstawiona zostanie w ogólnych zarysach rola zabaw i gier ruchowych w rozwoju fizycznym oraz umysłowym, bez wnikania jednak w podziały na okresy roz-woju człowieka.1.2.1. Rola zabaw i gier ruchowych w wychowaniu wszechstronnymZabawy i gry ruchowe w wychowaniu wszechstronnym spełniają rolę pomocniczą i uzupełniającą, ponieważ wychowanie fizyczne jest częścią składową wychowania w szerokim tego słowa zakre sie.Zabawy i gry w wychowaniu umysłowymZasadniczym celem wychowania umysłowego jest kształtowanie postaw. Wycho-wanie fizyczne jest główną dziedziną wychowania wszechstronnego, a gry i zabawy ruchowe stanowią podstawową formę działalności w tej dziedzinie. Zadanie gier i zabaw ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 11w kształceniu intelektualnym wiąże się głównie z systemem tych wszystkich ćwiczeń, które zmierzają do rozwoju i kształcenia motoryczności, cech i procesów psychicznych. Jedną z fundamentalnych postaw naszego procesu myślenia i poznania jest motoryczność połączona z kształtowaniem takich cech i zdolności poznawczych jak pamięć, myślenie, spostrzeganie, uwaga i wyobraźnia. Zwłaszcza na etapie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej gry i zabawy wpływają korzystnie na rozwój dziecięcej wyobraźni, dając możliwość realizacji celów kształcenia ogólnego.Gry i zabawy ruchowe pogłębiają między innymi wiadomości o otaczającym świecie. np. w nazewnictwie oraz w treści ruchowej zabaw i gier wystę pują ptaki, ssaki, gady (np. „Skoki wróbelka”, „Walka ko­złów”, „Wąż w kole” itp.).W innych zabawach i grach rucho wych są przedstawione treści ruchowe związane z zawodem, wyko nywaniem pracy przez osoby dorosłe (np. „Rzemieślnicy”, „ Rolnik”, „Tkacz”, „Rybacy na jezioro” itp.).Zabawy i gry w wychowaniu estetycznymWychowanie estetyczne to kształtowanie przeżyć o charakterze estetycznym i arty-stycznym. Zabawy i gry ze śpiewem i przy muzyce sprzyjają rozwijaniu piękna ruchu, płynności, harmonii, rozwijają zdolności wyczuwania rytmu i taktu, powodują przeżycia, budzą emocje.W zabawach i grach ruchowych wdrażamy do porządku i ładu, zwracamy uwagę na schludny wygląd, czystość. W czasie zabaw i gier ruchowych oraz terenowych, prze-prowadzanych również na ko loniach czy obozach, nauczyciel wychowania fizycznego powinien uczyć dzieci obserwacji zjawisk natury, wyczulać na piękno przyrody, uczyć ochrony środowiska naturalnego.Zabawy i gry w wychowaniu moralno-społecznymW tym dziale wychowania zabawy i gry mają szczególne znaczenie. Posiadają ogromne możliwości oddziaływania na stronę psychiczną dziecka. W zabawach i grach ruchowych, tak jak w żad nych innych formach ruchowych, a także niewielu innych meto-dach wychowawczych, nauczyciel może kształtować postawę a także charakter dziecka. W zabawie ze współzawodnictwem indywidualnym, a zwłaszcza grze, w której występuje zwykle współzawodnictwo i współdzia łanie zespołowe, uczy prawidłowych społecznych zachowań. Zadaniem nauczyciela jest kierowanie nim, przekazanie mu prawidłowych zachowań, nauczanie odpowiednich, społecznie akceptowanych reakcji w różnych sy-tuacjach, które znajdują się w realizacji gier i zabaw.Z punktu widzenia społecznego zabawy i gry sprzyjają przy zwyczajaniu dzieci do dzia-łania w zespole przy rezygnacji z własnych ambicji, poszanowania własności społecznej. Zabawy i gry ruchowe uczą przestrzegania przepisów i zasad, pełnego zaufania do kolegów, a także tych, którzy pełnią rolę sędziów. Od uczniów, którzy sędziują należy wymagać prawdomów ności, bezstronności i sprawiedliwej oceny. Zabawy i gry uczą odpowiedniego podporządkowania się kolegom, którzy w danym mo mencie pełnią rolę „przełożonych”. Samodzielność, śmiałość, zdyscyplinowanie, panowanie nad sobą, wła-sna inicjatywa - to cechy charakteru, które przez zabawy i gry można i należy roz wijać. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 12Zabawy i gry ruchowe wdrażają i przyzwyczajają ćwiczących do dokładnego wyko-nywania zadań. Uczestnicy zabaw lub gier wy konują pewne zadania ruchowe, które określone są odpowiednimi przepisami. Przy ocenie zabawy wyróżniamy pojedyncze osoby, a w grze - całe drużyny. Decydujące znaczenie w ocenie, dokonywa nej przez nauczyciela, odgrywa dokładność wykonania. Wygrywa ten, kto popełnił mniej błędów. Na drugim miejscu stawia się szybkość wykonania. Przestrzeganie dokładności wy-konania zada nia ma istotne znaczenie w kształtowaniu u dzieci tej cechy charakteru. Przygotowując w ten sposób do życia dorosłego, do przyszłej pracy zawodowej, w któ-rej dokładność i staranność w wykonywaniu powierzonych obowiązków bardzo często decyduje o awansie, stanowisku czy też większych apanażach.1.2.2. Zadania zabaw i gier ruchowych w rozwoju fizycznym dzieckaZadaniem zabaw i gier ruchowych jako jednego ze środków wychowania fizycznego jest:- rozwijanie cech fizycznych,- podnoszenie stanu zdrowia,- rozwijanie sprawności fizycznej.Rozwijanie cech fizycznychW zależności od wieku fizjolo gicznego, stosując różnego rodzaju zabawy i gry ru-chowe, należy od najmłodszych lat dziecka kierować się zasadą harmonijnego rozwoju organizmu.Przy doborze zabaw i gier ruchowych należy zwracać uwagę na wszechstronne zaangażowanie i rozwój wszystkich grup mięśniowych. Szczególne miejsce należy wyznaczyć zagadnieniu kształtowania odpowiedniej postawy ciała. Właściwa sylwet-ka, odpowiednie wykształcenie krzywizny kręgosłupa, umożliwiają prawidłowy rozwój i właściwe funkcjonowanie narządów wewnę trznych.Podnoszenie stanu zdrowiaPrzed wychowaniem fizycznym, jak również przed zabawami i grami ruchowymi, stoi niezmiernie ważne zadanie podnoszenia stanu zdrowia dzieci, a co za tym idzie, całego społeczeństwa. Szczególnie ważne są trzy kierunki działania:- profilaktyka,- korektywa istniejących wad w postawie,- kompensacja różnego rodzaju braków i uszkodzeń.Zadaniem zabaw i gier ruchowych, jak i innych działów wychowania fizycznego, jest przede wszystkim stosowanie form za pobiegających różnym schorzeniom. Zabawy i gry odgrywają istotną rolę w oddziaływaniu na system nerwowy. Przez swobodę działania, beztroskę, prostotę przepisów i form ruchowych oraz towarzyszącą im atmosferę zabawy, rozładowują napięcia nerwowe, wprowadzają uspokojenie, zapobiegają powstawaniu różnego rodzaju stresom i chorobom nerwicowym, zmniejszają stany frustracji.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: