Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00622 003466 18665798 na godz. na dobę w sumie
Podwykonawca - prawa, obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą - ebook/pdf
Podwykonawca - prawa, obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 64
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2855-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Na mocy nowelizacji ustawy Pzp z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dot. ochrony podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, wykonawca stał się podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym względem zamawiającego za wypełnianie swych zobowiązań w stosunku do podwykonawców przy realizacji zamówień publicznych. W szczególności jeśli chodzi o zapłatę wynagrodzenia.

W publikacji przeczytasz o tym:

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

b i b l i o t e c z k a z a m ó w i e ń p u b l i c z n y c h Małgorzata Skóra Dominika Perkowska Klaudyna Saja-Żwirkowska PODWYKONAWCA PRAWA, OBOWIĄZKI I ZASADY WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ uczestnicy przetargów publicznych 51,45 zł brutto UOX 22 Małgorzata Skóra Dominika Perkowska Klaudyna Saja-Żwirkowska PODWYKONAWCA PRAWA, OBOWIĄZKI I ZASADY WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ Autorzy: Małgorzata Skóra (str. 7–24) Dominika Perkowska (str. 41–68) Klaudyna Saja-Żwirkowska (str. 25–33) Redaktor naczelny grupy czasopism: Urszula Wróblewska Redaktor prowadzący: Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca: Katarzyna Czech Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN: 978-83-269-2855-0 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: Miller Publikacja chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadcze- nia autorów. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi- cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów pro- mocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści Wstęp ........................................................................................................5 Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych wzmocniły pozycję podwykonawców .......................................................................7 Współpraca wykonawców ....................................................................8 Firmy podwykonawcze zyskały więcej praw .....................................10 Zamawiający może ograniczyć udział dodatkowych podmiotów......................................................................12 Wykonawca musi udowodnić, że będzie korzystał z potencjału innego podmiotu .............................................................14 Jest możliwe zatrudnienie kolejnego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia ..........................................................16 W umowie o podwykonawstwo muszą się znaleźć nowe zapisy ............................................................................................17 Zaliczki ...............................................................................................17 Projekt umowy o podwykonawstwo ...................................................18 Termin zapłaty wynagrodzenia ...........................................................18 Zastrzeżenia do umowy z podwykonawcą .........................................18 Zamawiający zapłaci wynagrodzenie podwykonawcy .......................19 Podwykonawca robót budowlanych może domagać się zapłaty od zamawiającego ................................................................................23 Nowelizacja ustawy Pzp wpłynie na relacje uczestników postępowania – porównanie przepisów przed zmianami i po ..........25 Wiedza i Praktyka 3 Podwykonawca – prawa, obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą Podwykonawcy po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach ..........34 Zamawiający ma ograniczone uprawnienie do żądania osobistego wykonania zamówienia ....................................................34 Wykonawca, który nie rozliczy się z podwykonawcą, nie ma co liczyć na zapłatę wynagrodzenia ........................................35 Organizator przetargu może ingerować w umowę o podwykonawstwo ............................................................................37 Zamawiający może rozróżnić wymagania dotyczące zapisów w umowie o podwykonawstwo ..........................................................39 Umowa o podwykonawstwo – gotowy do wypełnienia wzór dokumentu ....................................................................................41 4 Wiedza i Praktyka Podwykonawca – prawa, obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą Wstęp Wejście w życie ustawy Pzp z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniło sytuację podwykonawców na rynku zamówień publicznych. Dzięki nowelizacji zyskali oni nowe prawa i gwarancje zapłaty należnego wynagrodzenia. Natomiast dla głównego wy- konawcy zmiana ta oznacza, że stał się podmiotem bez- pośrednio odpowiedzialnym względem zamawiającego za wypełnianie swych zobowiązań w stosunku do podwyko- nawców. To tylko niektóre zmiany przepisów, które będą miały ogromny wpływ na jakość zamówień publicznych. Dzięki publikacji „Podwykonawca – prawa, obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą” można się dowiedzieć, jakie prawa zyskali podwykonawcy i jak powinny wy- glądać relacje między podwykonawcami, wykonawcami a zamawiającymi. Krok po kroku opisujemy, jak nowe regulacje wpłyną na obowiązki wszystkich uczestników postępowania. A dzięki tabeli można prześledzić przepi- sy przed nowelizacją i po wejściu jej w życie. W publi- kacji prezentujemy również przykładowy wzór umowy o podwykonawstwo, który zawiera wymagane zmianami ustawy zapisy oraz odpowiedzi ekspertów na najczęściej pojawiające się pytania. Publikacja „Podwykonawca – prawa, obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą” należy do serii broszur Uczestnicy przetargów publicznych. Można w niej znaleźć niezbędne wskazówki ekspertów, informacje o tym, jakie podmioty mogą skutecznie walczyć o zdobycie zamówienia oraz jakie jednostki są zobowiązane do stosowania ustawy Pzp. Z poważaniem Klaudyna Saja-Żwirkowska redaktor prowadząca Wiedza i Praktyka 5 Podwykonawca – prawa, obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podwykonawca - prawa, obowiązki i zasady współpracy z wykonawcą
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: