Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00257 011289 10766034 na godz. na dobę w sumie
Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym - ebook/pdf
Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 194
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7083-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przedmiotem publikacji jest analiza jurydyczna pojęcia nadrzędnego interesu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem tej kategorii normatywnej na gruncie przepisów prawa ochrony przyrody. Niniejsza analiza obejmuje m. in. genezę nadrzędnego interesu publicznego oraz przesłanki (elementy), a także jego cechy konstytutywne. Nadrzędny interes publiczny jest w polskim systemie prawa pojęciem stosunkowo nowym i znalazł się w nim w wyniku implementacji prawa UE. Mimo, że stanowi istotną kategorię normatywną w prawie gospodarczym publicznym, prawie wodnym czy prawie ochrony przyrody (zwłaszcza w zakresie dopuszczalności prowadzenia procesu inwestycyjnego na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000), to jednak do tej pory nie był przedmiotem kompleksowych badań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA PODWODNEGO DZIEDZICTWA KULTURY ASPEKTY PRAWNOKARNE I KRYMINOLOGICZNE BARTŁOMIEJ  GADECKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BARTŁOMIEJ GADECKI • OCHRONA PODWODNEGO DZIEDZICTWA KULTURY ASPEKTY PRAWNOKARNE I KRYMINOLOGICZNE Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Beata Rischka-Słowik KONSTYTUCJA SPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM Łukasz Goździaszek PRAWO BLOGOSFERY www.ksiegarnia.beck.pl OCHRONA PODWODNEGO DZIEDZICTWA KULTURY ASPEKTY PRAWNOKARNE I KRYMINOLOGICZNE BARTŁOMIEJ GADECKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. UWM dr hab. Wiesław Pływaczewski © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6782-8 ISBN e-book 978-83-255-6783-5 Rodzicom Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XI Wykaz literatury   ........................................................................................................  XV Wykaz orzeczeń   .........................................................................................................  XXXV Wprowadzenie   ........................................................................................................... XXXVII Rozdział I. Objaśnienie podstawowych pojęć związanych z przedmiotem badań   .....................................................................................................................  § 1.  Dziedzictwo kultury ....................................................................................  § 2.  Zabytek ..........................................................................................................  § 3.  Zabytek archeologiczny ..............................................................................  § 4.  Dobro kultury ...............................................................................................  § 5.  Dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury ..........................................  § 6.  Dzieło sztuki .................................................................................................  § 7.  Podwodne dziedzictwo kultury .................................................................  1 1 2 12 13 16 18 20 Rozdział II. Cele ochrony i zagrożenia dla podwodnego dziedzictwa kultury   ..................................................................................................................  § 1.  Cele ochrony dziedzictwa kultury ............................................................  § 2.  Zagrożenia dla podwodnego dziedzictwa kultury .................................  I.  Główne zagrożenia dla podwodnego dziedzictwa kultury ........  II.  Przestępczość jako zagrożenie dla podwodnego dziedzictwa   kultury ................................................................................................      Rozdział III. Problematyka podwodnego dziedzictwa kultury w wybranych regulacjach międzynarodowych   ............................................  § 1.  Konwencja dotycząca środków zmierzających do  zakazu   i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi   i przenoszeniu własności dóbr kultury z 1970 r.  ....................................  § 2.  Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa   kulturalnego i naturalnego z 1972 r.  ........................................................  § 3.  Konwencja o ochronie podwodnego dziedzictwa kultury z 2001 r.  ...  Rozdział IV. Karnoprawna ochrona podwodnego dziedzictwa kultury in situ   .....................................................................................................................  § 1.  Uwagi ogólne ................................................................................................  25 25 27 27 30 35 35 38 40 49 49 VII Spis treści § 2.  Sytuacja podwodnego dziedzictwa kultury w zależności   od kategorii wód ...........................................................................................  § 3.  Znalezienie i odkrycie zabytku ..................................................................  I.  Poszukiwanie zabytków ruchomych..............................................  II.  Prowadzenie badań archeologicznych ...........................................  III.  Proces inwestycyjno-budowlany ....................................................  IV.  Postępowanie w razie znalezienia i odkrycia zabytku ................  § 4.  Zasady nurkowań na wrakach statków ....................................................  § 5.  Wybrane przestępstwa przeciwko podwodnemu dziedzictwu           kultury in situ ...............................................................................................  I.  Kradzież i przywłaszczenie zabytku ..............................................  II.  Zniszczenie i uszkodzenie zabytku ................................................      Rozdział V. Karnoprawna ochrona podwodnego dziedzictwa kultury       wydobytego na powierzchnię  ...........................................................................  § 1.  Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.  Ochrona substancji zabytku .......................................................................  I.  Uwagi wstępne ...................................................................................  II.  Prace konserwatorskie......................................................................  III.  Prace restauratorskie ........................................................................  § 3.  Ochrona obrotu zabytkami ........................................................................  I.  Uwagi wstępne ...................................................................................  II.  Przestępstwo paserstwa....................................................................  III.  Zbycie zabytku przez sprawcę kradzieży albo przywłaszczenia   zabytku ...............................................................................................  § 4.  Ochrona zabytków przed wywozem za granicę .....................................  I.  Uwagi wstępne ...................................................................................  II.  Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku                 za granicę ............................................................................................  III.  Pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę ....................  IV.  Przestępstwo wywozu zabytku za granicę....................................  § 5.  Ochrona autentyczności zabytków ...........................................................  I.  Uwagi wstępne ...................................................................................  II.  Podrobienie i przerobienie zabytku ...............................................  III.  Obrót podrobionymi i przerobionymi zabytkami ......................  § 6.  Problematyka zorganizowanej przestępczości ........................................  Rozdział VI. Wnioski i propozycje de lege ferenda   ...........................................  § 1.  Uwagi ogólne ................................................................................................        49 57 57 60 64 69 74 80 80 86 89 89 89 89 90 93 95 95 99 100 101 101 104 106 107 109 109 111 114 117 122 122 VIII Spis treści § 2.  Kwestia uchwalenia odrębnej ustawy regulującej problematykę   podwodnego dziedzictwa kultury .............................................................  § 3.  Ocena aktualnego stanu prawnego i propozycje de lege ferenda .........  § 4.  Kwestia stworzenia odrębnego rozdziału kodeksu karnego   poświęconego przestępczości przeciwko podwodnemu dziedzictwu   kultury ...........................................................................................................  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy  .........................................................................................................  125 128 137 144 149 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: